Foonsearch


#901

Hoi Weerman,

Ik ben bezig om uit te zoeken hoe je (visual studio) projecten automatisch kan compileren.

Belangrijk aspect bij c++ projecten is de set met include files, maar ook de volgorde van de include files is van belang.

Include File Hierarchy Viewer
A tool to view the include file hierarchy of your source code.

Volgende project gebruik ik om visual studio project files (.sln) te parsen. Ik ga natuurlijk niet omzetten naar VC++6 project, maar de logica (van een project) wil ik in MySQL gaan inladen.

VC++7 to VC++6 project converter
This tool automatically converts Visual C++ 7.0 projects back to Visual C++ 6.0 projects. In other words, .sln/.vcproj file pairs are translated to .dsw/.dsp file pairs.

De volgende tool is niet super bijgewerkt maar heeft denk ik goede aspecten die ik wil gaan gebruiken:

Source Navigator NG is a source code analysis tool.
With it, you can edit your source code, display relationships between classes and functions and members, and display call trees.

You can navigate your source code and easily get to declarations or implementations of functions, variables and macros (commonly called “symbols”) which helps you discovering and mapping unknown source code for enhancement or maintenance tasks.

Ik zag ook tool vswhere, waarmee je de visual studio programma kan vinden.

De hartelijke groet Jan Marco


#902

Hierzo, vacatures bij de MIVD, zou gaan om tijdelijke functies met uitzicht op een vast dienstverband:

Kabelinterceptie Specialist (4x)

Wil jij met jouw technische (netwerk)kennis van het verwerken van grote datastromen bijdragen aan een veiliger Nederland? Sluit dan aan bij een team professionals dat aan het pionieren is om kabelinterceptie mogelijk te maken!

Vooruitlopend op de uitslag van het referendum, niet:

Als gevolg van de nieuwe Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (Wiv) krijgt de MIVD binnenkort de (bijzondere) bevoegdheid om kabelinterceptie in te zetten. Daarom zijn we op zoek naar mensen met ruime kennis van en ervaring met grote datastromen; van de interceptie zelf, het transport van de gegevens tot aan technische en/of functionele Big Data verwerking.

Als Big Data Kabelinterceptie specialist ben je de komende jaren aan het pionieren. Je werkt in een team vol enthousiaste professionals. Als Kabelinterceptiespecialist werk je, binnen de geldende juridische kaders, aan een goed functionerende technische keten voor kabelinterceptie. Dit omvat alle aspecten, zoals DWDM terminatie, Massive Volume Reduction, Deep Packet Inspection (DPI), transport, en protocolanalyse.

In je werk overleg je met collega-inlichtingendiensten uit het buitenland en met diverse commerciële partijen. Het werk bestaat uit denken en doen; je bent medeverantwoordelijk voor het inrichten en continu verbeteren van de interceptieketen, inclusief de realisatie en uitvoering. Samen met je collega’s zorg je ervoor dat jullie steeds over de juiste actuele kennis en inzichten beschikken.

En daaronder nog voor degene die eventueel wil gaan solliciteren, over “Joint Sigint Cyber Unit”:

In de Joint Sigint Cyber Unit bundelen de AIVD en MIVD mensen en middelen op het gebied van signals intelligence (sigint) en cyber. Beide diensten sturen de eenheid aan. Sigint gaat over het verzamelen van inlichtingen door de interceptie van signalen (telecommunicatie en radar). Cyber gaat onder andere over het verzamelen van inlichtingen via computernetwerken. Maar ook over het onderzoeken en voorkomen van cyberdreigingen, cyberaanvallen en cyberspionage.

In dat geval, stichting Bits of Freedom, Een Betere Wet, Dit zijn de 5 verbeterpunten:

1: Het sleepnet - Wat moet er verbeteren?

Er kan nu al gericht communicatie op internet (de kabel) en ongericht communicatie uit de lucht (bijvoorbeeld militair communicatieverkeer) worden onderschept door de geheime diensten. Met de nieuwe wet kan er straks massaal en stelselmatig communicatie opgevist worden met een sleepnet. Bijvoorbeeld alle communicatie die langs de wifi-hotspots van een grote provider in een stad komt, mogen ze opvissen. Onschuldige burgers horen niet in het vizier van de geheime diensten. Wij vinden dat deze bevoegdheid (art. 48 en verder) in zijn huidige vorm uit de wet moet.

Wij hebben nog de Referendumcommissie die op ons past. Met een “brochure” - gewoon een PDF:

De informatie in deze brochure komt van de Referendumcommissie. Deze onafhankelijke commissie heeft als wettelijke taak om de kiezers neutraal te informeren over de inhoud van de wet waar het referendum over gaat.

Alvast die minimale meerderheid in de Tweede Kamer de wacht aanzeggen:

Wat gebeurt er met de uitslag van het referendum?

Het referendum is een advies aan de regering en het parlement: het is ‘raadgevend’. Stemt de meerderheid van de kiezers voor de Wiv 2017, dan treedt de wet in werking. Stemt de meerderheid tegen, dan moet de regering besluiten of zij de wet intrekt of toch door laat gaan. Daarna is het parlement aan zet.

Niet doen wat er gezegd wordt is er niet bij. Of je bevolking moet het zelf laten versloffen:

Gaat minder dan dertig procent van de kiezers stemmen, dan geldt de uitslag van het referendum niet. De Wiv 2017 treedt dan sowieso in werking.

RTL-Z, het wordt niet voor niets een geheime dienst genoemd:

Hoe wordt ons internet straks afgetapt? We vragen het de AIVD

Gaat de AIVD internetkabels opgraven om er een tap op te plaatsen? Er heerst onduidelijkheid over de nieuwe aftapwet, door critici ook wel de sleepwet genoemd. We gingen bij de AIVD langs om te vragen om duidelijkheid.

Voorbereidingsfase

De grote vraag: is de AIVD al begonnen met het op grote schaal aftappen van het internet? Daar is een duidelijk antwoord op: nee, de dienst is nog in de voorbereidingsfase. Die bestaat uit drie fases. Allereerst wordt er een kenniscentrum opgericht dat zich gaat bezighouden met het zoeken naar interessante aftaplocaties. Daarvoor werkt de AIVD samen met onder andere providers.

Het aftappen gebeurt met een prisma

Dan komen we bij fase twee: het opzetten van een taplocatie. Dat proces duurt ongeveer een halfjaar, zegt de AIVD: de benodigde apparatuur koop je namelijk niet bij de MediaMarkt. Dit jaar worden er gesprekken gevoerd met twee of drie grote partijen om een aftaplocatie te bespreken en in te richten. Deze divisie bestaat uit een relatief kleine groep mensen.

Patronen en fenomenen

Bij de servers van de AIVD begint fase drie: de afgetapte data analyseren. Dat gebeurt door opnieuw een handjevol mensen, die in alle bergen data op zoek gaan naar nieuwe patronen of fenomenen. Een belangrijk onderdeel van hun werk wordt netwerkanalyse: wie communiceert met wie, en waarom? Op die manier kan de AIVD bijvoorbeeld zien met wie een jihadist allemaal contact heeft.


#903

Hoi Weerman,

Gebruik van metadata is heel belangrijker om de juiste te “tappen” personen te kunnen selecteren.

AIVD en MIVD maken rechtmatig gebruik van persoonsgegevens
De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gaan “rechtmatig” om met datasets met persoonsgegevens die online worden aangeboden.

Dat concludeert de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) na onderzoek naar het gebruik van de ‘bulkdata’.

Op internet zijn datasets met grote hoeveelheden aan gegevens beschikbaar. Die komen bijvoorbeeld beschikbaar als gevolg van datalekken of hacks bij bedrijven. Derden kunnen de gegevens beschikbaar stellen via een website of op fora.

De AIVD en MIVD halen zulke datasets ook van internet en gebruiken de gegevens voor hun taakuitvoering. Hiervoor gelden minder regels dan voor bijvoorbeeld het tappen dat de inlichtingendiensten zelf doen.

De CTIVD heeft onderzocht hoe de inlichtingendiensten deze datasets verkrijgen en gebruiken. Daaruit blijkt dat het overgrote deel van de mensen die voorkomen in de datasets niet in de belangstelling van de diensten staan.

Beleid
Inlichtingendiensten hebben zelf een beleid ontwikkeld om met deze datasets om te gaan. Daarin staat onder andere dat vooraf toestemming moet worden verkregen van onder meer de verantwoordeijk minister. Dat was bij één van de datasets niet gebeurd, terwijl dat wel had gemoeten.

De CTIVD noemt dat “onrechtmatig”. De toezichthouder stelt dat een beperkt aantal mensen van de inlichtingendiensten toegang mag hebben tot de gegevens.
De grootste dataset, met gegevens van meer dan 100 miljoen mensen, bevat ook “relatief veel” informatie over Nederlanders.

Vernietigen
Ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Bijleveld (Defensie) schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat de datasets wel “voorzien in een duidelijke inlichtingenbehoefte en noodzakelijk waren om onder meer doelwitten van de diensten te identificeren”.

De ministers nemen de aanbevelingen die de CITVD doet over. Eén daarvan is dat meteen na het verkrijgen ervan moet worden gekeken of alle data in de sets echt nodig zijn voor het werk van de diensten. Zo niet, dan moeten ze volgens de CITVD alsnog worden vernietigd.

Ze kunnen nog veel meer bronnen gaan koppelen, energie gebruik, foto’s van kentekens bij trajectcontroles, etc.

De hartelijke groet Jan Marco


#904

Had dat geval en de bijlagen half februari even opgehaald nieuwsgierig als ik ben. Maar dacht het wel, die verklappen nooit waar dat over gaat, “datasets met persoonsgegevens die online worden aangeboden”.

Jij hebt het over gebruik van metadata maar weer even gekeken, die term kwam helemaal niet in voor in dat rapport. Alleen in een algemene “begrippenlijst”, kennelijk voor hergebruik. Het ging dus over het echte werk, databases. Maar welke met wat erin?

Wel weer hier, opgediept uit een eerder “toezichtsrapport”, van 2013:

Dat rapport van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten weer:

Bij de AIVD wordt gebruik gemaakt van applicaties die voor analysedoeleinden toegang verschaffen tot samengevoegde metagegevens vanuit verschillende bronnen, waaronder ruwe metagegevens die door de inzet van bijzondere bevoegdheden zijn verkregen.

Hink:

Door de diensten wordt gesteld dat bij metadata-analyse geen kennis wordt genomen van de inhoud van de communicatie, waardoor toestemming van de minister niet is vereist.

Stap:

In de optiek van de Commissie dient in ieder geval het identificeren van de gebruiker door het koppelen van gegevens die reeds binnen de diensten beschikbaar zijn aan de metagegevens aangemerkt te worden als het zonder onevenredige inspanning achterhalen van diens identiteit.

De conclusie is derhalve dat een deel van de metagegevens die de diensten ongericht intercepteren dient te worden geclassificeerd als persoonsgegevens.

Sprong:

De Commissie beveelt aan een specifieke regeling voor de verwerking van metagegevens op te nemen in de wet.

Kwam daarbij ook dit fotootje weer tegen, nog een keertje laten zien:

Zitten gek genoeg daar waar ook de combi van AIVD en MIVD ondergebracht moet gaan worden:

De CTIVD is per mei 2017 tijdelijk gehuisvest op de Frederikkazerne in Den Haag.

Bezoekadres

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Frederikkazerne, gebouw 35
Van Alkemadelaan 786
2597 BC Den Haag

Hierzo had jij dat gedacht van Matthijs van Nieuwkerk met de AIVD-chef aan zijn tafel:

Hiertegenover staan maatschappelijke zorgen over de impact van grootschalige data-analyses. Door de nieuwe technologische mogelijkheden kunnen overheidsorganisaties met dezelfde bevoegdheden veel dieper inzicht krijgen in het persoonlijk leven van burgers dan voorheen. Voor een deel zit dat in de koppeling van steeds grotere en meer diverse gegevensbestanden, waardoor een steeds preciezer en vollediger beeld van de handel en wandel van burgers en bedrijven is te construeren.

Voor een ander deel heeft dat te maken met het gebruik van technieken als profiling en patroonherkenning, die vaak ook betrekking hebben op de gegevens van burgers die in strikte zin (nog) geen object van onderzoek en/of opsporing zijn. Het groeiend belang van automatische gegevensanalyse roept daarenboven de vraag op in hoeverre burgers zich tegen besluiten kunnen verweren, zeker wanneer de totstandkoming daarvan door geheimhouding aan het oog is onttrokken.

De huidige juridische waarborgen lijken deze zorgen onvoldoende te kunnen wegnemen.

Hij was het ook niet:

Misverstanden in de uitzending van De Wereld Draait Door. Die zetten we even recht

Matthijs van Nieuwkerk rolde de rode loper kritiekloos uit voor Bertholee’s charmeoffensief. Zijn tafelgast Hanneke Groenteman was een stuk nuchterder en gaf gelukkig nog wat kritisch tegengeluid. Een gast die kanttekeningen kon plaatsen bij de nieuwe wet ontbrak en werd nu toebedeeld aan wat losse fragmentjes.

Het kwam van prof. mr. dr. Ernst Hirsch Ballin en een bosje stafleden-maar-wel-ook-met-titels:

Big Data in een vrije en veilige samenleving

De WRR analyseert in dit rapport hoe de Nederlandse overheid Big Data op een verantwoorde wijze kan gebruiken. Het rapport richt zich specifiek op (Big) Data-analyses door politie en justitie, de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en verschillende organisaties en samenwerkingsverbanden op het gebied van fraudebestrijding.

Big Data biedt zeker kansen voor opsporing en surveillance, maar vraagt tevens om sterkere waarborgen voor de vrijheidsrechten van burgers. Het zwaartepunt in de huidige juridische regelgeving ligt op de regulering van het verzamelen van data. De WRR pleit ervoor dat die bestaande wetgeving wordt aangevuld met de regulering van en het toezicht op de fases van de analyse en het gebruik van Big Data.

Conclusie, onder meer:

Ten slotte kent het gebruik van Big Data in het veiligheidsdomein ook enkele risico’s, die van invloed zijn op de maatschappelijke aanvaardbaarheid van Big Data-toepassingen. Zonder voldoende besef van de bias in de data en algoritmen kunnen de gebruikte datacategorieën en profielen tot een toename van sociale stratificatie en uitsluiting leiden.

Het credo ‘eerst verzamelen en daarna pas toepassingen verzinnen’ heeft daarnaast al snel implicaties voor de privacy van individuen en voor privacy als maatschappelijke waarde. Ook tendeert Big Data naar function creep, juist omdat veel toepassingen pas later in het proces ontstaan, en dus plaatsvinden zonder toe- en/of instemming van de personen over wie de data zijn verzameld.


#905

Als burgers gevraagd wordt zich uit te spreken via een referendum, zorgen dat ze goed geïnformeerd zijn …

Die informatie wordt met tv-programma’s meegestuurd in de beeldlijnen die buiten het normale beeld vallen:

NOS Teletekst 121 - Kort nieuws binnenland

Wegens een technische storing is het luchtalarm op deze eerste maandag van de maand op veel plaatsen in Nederland om 12.00 uur niet afgegaan. De sirenes zijn aangesloten op hetzelfde systeem. Waar de fout zat, is nog onduidelijk. In delen van Noord-Limburg,Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en Gelderland werkten de sirenes niet.

Onzin en groteske overdrijvingen krijgen meer kans in een debat waar maar weinig mensen uitleg geven:

NOS Teletekst 112 - AIVD: complexere digitale spionage

Nederland is daarbij interessant als internationaal knooppunt. Doelwitten zijn het bedrijfsleven en de overheid. Landen zijn zich in bepaalde systemen aan het nestelen om in de toekomst de infrastructuur, zoals stroomcentrales, te saboteren,waarschuwt de AIVD.

Vraag, kijken ze wel goed:

NOS Teletekst 128 - Digitale klokken in Europa van slag

In heel Europa lopen digitale klokken achter. Dat komt door een storing in Zuidoost-Europa. Elektrische digitale klokken worden aangestuurd door wisselstroom. Daardoor weten de klokken hoe laat het is.

La situation, overal in Europa en al weken:

Wenn die Backofen-Uhr nachgeht, das 50-Hertz-Problem

oven

Es ist verblüffend, in wie vielen Einbau-Backöfen und Küchenherden noch Synchronuhren stecken. Mein Siemens-Backofen von 2003 ist jedenfalls betroffen.

Het korte antwoord:

Loopt uw digitale klok achter? Dit is de oorzaak

Hebt u de voorbije weken zitten sakkeren op het klokje van uw microgolfoven of op uw wekkerradio, omdat het de tijd niet correct weergaf? De tijd opnieuw instellen haalde niets uit, binnen de kortste keren was het weer van dat.

Neen, uw oven is niet stuk, en neen, u deed zelf ook niets mis. En vooral: u bent niet alleen: een storing in het elektriciteitsnet in Zuidoost-Europa maakt dat de tijd overal een beetje op hol geslagen is. Al zou het probleem snel opgelost moeten zijn.

Ietsjes langerder:

Je wekker loopt 6 minuten achter door ruzie hier 1.500 kilometer vandaan

Europese hoogspanningsnetbeheerders sturen de 220 Volt die uit het stopcontact komt met een kloksnelheid van 50 Hertz door de stroomkabels. Digitale klokken – wekkers, ovens, magnetrons - gebruiken die puls van 50 Hertz om de exacte tijd te bepalen.

"Elk land is verplicht enkele honderden Megawatt aan stroom te leveren. Als één of twee landen verzaken daalt de 50 Hertz naar 49,99 Hertz. Een bijna niet waarneembaar verschil, maar wel één dat op wekkers iedere minuut aantikt.

De problemen gelden niet voor smartphones. De tijd daarop wordt via software bijgehouden.

Volgens TenneT niet zeggen ligt de oorzaak in een elektriciteitstekort in de regio Servië, Macedonië en Montenegro. “Daar heeft men een politiek, juridisch, financieel conflict en dat heeft zich sinds half januari onder meer geuit in het niet voldoen aan verplichtingen om ter ondersteuning van die netfrequentie 300 MW aan capaciteit te leveren.”

Goed ingevoerde bronnen in de energiesector melden het AD meer specifiek dat het een conflict tussen Servië en Kosovo betreft.

Zu wenig Regelleistung drückt die Frequenz. Is dus al enige tijd gaande:

netzfrequenz-histo-20180228

Of zeggen ze, dat moet je nog leren Weerman, hoofdzaken van bijzaken onderscheiden:

NOS Teletekst 110 - Ook FIOD mag voortaan afluisteren

Bijzondere opsporingsdiensten als de FIOD, de marechaussee en de Inspectie SZW mogen voortaan undercoveroperaties uitvoeren en vertrouwelijke gesprekken afluisteren. De wet gaat in de zomer in.

Inderdaad nep-nieuws, in zoverre dat Teletekst uit zuinigheid geen spaties achter leestekens heeft:

... wisselstroom.Daardoor ...

Vanwege de beperkte tekstruimte. Maar hier in de weergave weer wel:

... wisselstroom. Daardoor ...

Dat met die 220 Volt van het AD, klopt niet maar dat is weer een ander verhaal …


#906

Hoi Weerman,

Ik heb ACR122U device gekocht om ov-chipkaart (mogelijk) uit te kunnen lezen:
thumb-1745-images-acr122u

Ergens een programma gevonden die ov chipkaarten zou kunnen uitlezen:

Wat kan het programma:
-De sleutels van een MiFare classic kaart achterhalen (sleutel A en B)
-Gegevens van een OV-Chipkaart (reisgeschiedenis, abonnementen en losse abonnementen) UITLEZEN niet schrijven
-Opslaan van een kaart in history
-Een oude opgeslagen dump opnieuw inlezen
-Exporteer de reisgeschiedenis
-Statistieken weergeven over het achterhalen van de sleutels

De hartelijke groet Jan Marco

P.S. Via werk heb ik een Shuttel ov-kaart. Ik ga proberen om via de account die je kan aanmaken op de site, mijn reisgegevens proberen te downloaden.


#907

JM, kijk je wel uit? Zat behoorlijk in de rats toen hij zich aan daar aan gewaagd had:

  twit

Eerste bril was altijd gratis, tegenwoordig gelazerd of nu toch contactlenzen.

Maar Jan Marco, naar welk stembureau moet jij woensdag dan helemaal? Hier in Amsterdam is het hooguit 500 meter.

Of beweegt het stemlokaal zelf, aanwezige kiezers moeten niet vergeten uit te checken:

Wat is de procedure als een mobiel stembureau naar een andere locatie vertrekt?

  mobiel_stembureau

De procedure is als volgt:

De sleuf van de stembus wordt door de voorzitter van het stembureau onder toeziend oog van de aanwezige kiezers afgesloten en verzegeld. De voorzitter bewaart de sleutel waarmee de stembus is afgesloten, tijdens het verplaatsen naar de volgende standplaats. De voorzitter opent op de volgende locatie onder toeziend oog van de aanwezige kiezers de stembus.

Een grappenmaker had 's morgens vroeg voor vertrek de kentekenplaat aan de achterkant al vervangen:

  kenteken2

Is niet de bedoeling:

Rijk wil niet dat gemeenten het over ‘sleepwet’ hebben

Veel gemeenten gebruiken voor het referendum van 21 maart de taal van het ‘nee-kamp’. Tot ongenoegen van het ministerie.

Bijna een kwart van de 380 Nederlandse gemeenten, 23 procent, houdt zich niet aan de instructie van het ministerie van binnenlandse zaken over het referendum van 21 maart. In hun informatie aan de kiezers­­ gebruiken deze gemeenten het woord ‘sleepwet’, een term die is bedacht door de tegenstanders van de nieuwe Wet op de veiligheids- en inlichtingendiensten.

Het ministerie vermijdt deze term en heeft er al zeker drie keer bij de gemeenten op aangedrongen om in hun communicatie met kiezers uitsluitend formuleringen van het ministerie te gebruiken.


#908

Vraag die gesteld werd in Nieuwsuur:

Nieuwsuur - Wanneer geeft Ollongren toestemming tot ‘aftappen’?

Ook zijn de de inlichtingendiensten volgens de minister totaal niet geïnteresseerd in informatie van onschuldige burgers in Nederland.

  broekpak

“Er zijn heel veel waarborgen die ervoor zorgen dat al die informatie er meteen uitgefilterd wordt, en ook weg wordt gegooid. Uiteindelijk wordt alleen de informatie gelezen die de diensten echt nodig hebben. Andere informatie niet, daar moet toestemming voor worden gegeven.”

Slechts dan als zij juist die dag voor een van haar tijdloze roomwitte broekpakken gekozen heeft:

Ollongren houdt fabel over ontoegankelijke kabels in stand

Gisteren zat minister Ollongren bij Nieuwsuur om de nieuwe wet voor de geheime diensten te verdedigen. Tijdens het interview roept de minister iedereen op om te stemmen op basis van goede informatie.

Ollongren: “De wet die we nu hebben, is eigenlijk nog van het pre-internet tijdperk. Toen communiceerden we bij wijze van spreken nog met de vaste lijn van de telefoon.”

BOF - Eenbeterewet.nl - proest, de vorige wet is van 2002!

De cijfers van het CBS liegen er niet om. Allereerst had in 2002 een ruime meerderheid (64%) van de personen in Nederland thuis al toegang tot internet. Dat is toegenomen tot een percentage van ruim 97% in 2017.

Alleen niet moeders mooiste, hun versie. Zelf weer bij het CBS opgevraagd:

statline

Sleepwet? Vis moet zwemmen. Het tweede naast dhr. ir. R. Prins voorgedragen lid/deskundige Toetsingscommissie TIB over het gaan uitwisselen van ongeëvalueerde data in de nieuwe Wiv - meekijken bij Nederlanders met hun appjes, da’s klein bier:

Met Wiv koopt Nederland deelname aan Five Eyes

Het meest waardevolle dat Nederland te bieden heeft vanuit inlichtingenperspectief, is de informatie die via de AMS-IX (de Amsterdam Internet Exchange) loopt. In ruil voor die informatie zal Nederland lidmaatschap van de Champions League van de inlichtingen wereld afdwingen ‘de Five Eyes’.

We staan hier met Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit Nijmegen:

  wav

Voor 48095,- euro subsidie van de Referendumcommissie “Neutraal” interviews met deskundigen verspreiden:

Nederland zal ongetwijfeld gevraagd gaan worden om de AMS-IX af te gaan tappen in internationaal samenwerkingsverband, stelt Jacobs. Via de AMS-IX gaat ontzettend veel buitenlands verkeer dat van grote waarde is vanuit inlichtingenperspectief. Al in 2012 gaf toenmalig directeur Ton Witteman in de Volkskrant aan dat de veiligheidsdiensten polsten naar informatie uit het systeem.

De prof benadrukt dat voor die vorm van uitwisseling in de nieuwe wet geen toestemming van wat voor commissie dan ook verkregen hoeft te worden, daarin is het uitsluitend de minister die beslist.

Heeft de NRC ook, Amsterdam Internet Exchange:

Waarom zou je voor of tegen de Inlichtingenwet stemmen? En 17 andere vragen

14.  Wat gebeurt er precies in de praktijk nadat de nieuwe wet is ingevoerd?

De wet gaat officieel op 1 mei in. De diensten gaan vanaf dan per jaar één ‘accesslocatie’ installeren, een fysieke locatie waar de AIVD zal aftappen. Een logische plek om te beginnen, is de Amsterdam Internet Exchange. Dat is een van de grootste internetknooppunten ter wereld. Een andere kandidaat is de kabel waarlangs informatie vanuit het oosten het land binnenkomt.

Bij het scheiden van de markt leert men de kooplui kennen, is dit waar of niet waar dan:

Als de diensten zo’n tappunt hebben gekozen, moeten er onderzoeksopdrachten worden geformuleerd.
Als de minister en TIB daar akkoord mee zijn, zal de dienst zoeken naar kabelverkeer tussen Nederland en de betrokken regio. Volgens de diensten zit er ongeveer een half jaar tussen het kiezen van zo’n ‘accesslocatie’ en het daadwerkelijk openen van communicatie.

Edit: “voorgedragen” van “benoemd” gemaakt. Bart Jacobs stond wel op nummer 2 van de voordracht voor deskundigen maar de Tweede Kamer koos voor Prins. Hihi, zei Buma het niet al, er wordt zoveel onzin verteld over die wet ;o)


#909

Hoi Weerman,

Inlichtingendiensten tappen elk jaar meer
De inlichtingendiensten plaatsen elk jaar meer taps om mensen af te luisteren. Dat hebben minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) de Kamer gemeld. Het is voor het eerst dat de afluisterstatistieken zijn gepubliceerd.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) plaatste de meeste taps, namelijk 3205 van de 3.553 taps in totaal. Bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) waren het 348 taps. Het gaat dan om het plaatsen van een telefoontap, een internettap of het plaatsen van microfoons. Het aantal taps is sinds 2002 bijna elk jaar toegenomen.

Wat ik tegen de sleepnet heb is dat men in mijn beeld niet eerlijk is. Mooie schema’s worden gemaakt en de praktijk is gewoon anders. Maar je hebt voor de wet gestemd en dan moet je niet zeuren, want je wist dat het mocht.

Ik geloof niet dat ze metadata gaan weggooien. Verdachten worden gaande een periode bekend en dan wil je graag zien met wie verdachte in het verleden heeft gecommuniceerd.

Ik vind ook mooi hoe ze het voorstellen. Je gaat samen met ISP een ‘glasvezeltje’ zoeken in een bundel. Ze schetsen beeld van van de tijd dat er ridders te paard en te voet waren.

Ik denk dat ze de ISP (kpn, ziggo, vodafone, etc) vragen om metadata (tcp connecties (http, whatsapp, facebook, instagram, telegram, etc.)) van hun klanten en daarbij IBAN toe te voegen (via een remote koppeling beschikbaar stellen). IBAN nummer is gekoppeld aan BSN, dus voor overheid te koppelen aan bestaand persoon of bedrijf. Indien ISP een “zak met geld” voor deze dienst krijgen, zullen ze niet erg gaan tegenwerken aan voorgestelde handelswijze.

De hartelijke groet Jan Marco


#910

De zondag begint met Rick Nieman. Met nieuws, vrolijke kwesties en prominente gasten:

Nog drie nachtjes slapen en dan mogen we naar de stembus.

Niet alleen voor de raadsverkiezingen maar ook voor het referendum over de nieuwe inlichtingenwet.

Er wordt veel onzin verteld over de wet, en daar windt AIVD-baas Rob Bertholee zich danig over op.

Bertholee?

 generaal
x luitenant-generaal
 generaal-majoor
 brigadegeneraal (bij de luchtmacht: commodore)
 kolonel
 luitenant-kolonel (overste)
 majoor
 kapitein / ritmeester
 eerste luitenant
 tweede luitenant
 vaandrig / kornet

Droste-effect, De Zwart van Bits of Freedom in Radar van AVROTROS in WNL van WNL:

Dan komen we bij een ander heikel punt. Een van de grote problemen in die uitwisseling met buitenlandse diensten met andere landen, is dat we ook ongeëvalueerde gegevens kunnen uitwisselen. Dus dat zijn gegevens die jij onderschept hebt als Nederlandse dienst. Waar je nog niet naar gekeken hebt. Je weet dus niet wat er in zit. En je geeft dat weg aan een ander land.

WNL: zijn vraag is wel terecht. Bertholee:

We kunnen ongefilterd de data aan een bevriende mogendheid geven. We geven niet zomaar iets weg. En moet altijd een reden zijn om iets weg te geven. Het moet afhankelijk zijn van de relatie die je met een dienst hebt. Niet gefilterde data wordt, na toestemming van de minister, aan buitenlandse diensten gegeven.

WNL:

Dus daar kunnen ook gegevens van onschuldige burgers tussen zitten. We vertrouwen u, maar wie zegt dat bijvoorbeeld de Amerikanen die informatie niet doorspelen naar Saudi-Arabie? Of Turkije?

In de wet vastgelegd, gewaarborgd en alles? De gewezen luitenant-generaal:

Binnen de inlichtingengemeenschap is het not done als je zegt dat je het niet verder mag verstrekken dat je je daaraan houdt.

De diensten denken de volgende keer drie keer na voor ze iets geven.

Er zit een erecode in.

Iedereen moet zich daaraan houden.

En doet dat ook.

Rechterhand aan je hoofd, tegen de slaap, wijsvinger en grote vinger goed gespreid. Een nieuwe Wiv 2018:

Een Welp speelt samen met anderen in de Rimboe. Hij is eerlijk, vriendelijk, houdt vol en zorgt goed voor de natuur. Ik beloof mijn best te doen een goede Welp te zijn. Iedereen te helpen waar ik kan. En mij te houden aan de welpenwet. Jullie kunnen op mij rekenen.


#911

Juist omdat mensen niet weten waar de AIVD mee bezig is, is wantrouwen toch terecht?

Via het ANP in de Telegraaf:

’Tinder weet meer over je dan de AIVD’

“We brengen een openbaar jaarverslag uit en worden meerdere keren en van meerdere kanten gecontroleerd. Ik vertrouw op het stelsel en de democratie. Alles wat wij doen, bij de AIVD en de overheid, blijft gebaseerd op vertrouwen. Maar dat heb je ook als je een vliegtuig in stapt of naar het ziekenhuis gaat: je vertrouwt erop dat er professionals werken, die goed zijn opgeleid.”

Van ergernis kom je niet een-twee-drie uit je woorden. In ieder geval tegensputteren. Hij is je alweer voor:

“Ik proef vooral een wantrouwen naar de overheid, terwijl mensen wel blind varen op bedrijven die commercie als belang hebben. Zo is de privacy van honderden miljoenen mensen in handen van grote bedrijven als Google en Facebook, die hun aandeelhouders tevreden moeten houden. Hun beleid is ondoorzichtig. Dat is veel erger dan de democratisch gecontroleerde geheime diensten, die ook nog eens strikt gebonden zijn aan regels.”

Je blokkeert onze banners :(  Tweakers-net. Je kunt op 21 maart tegenstemmen omdat:

Ongeëvalueerde bulkdata gedeeld mag worden met buitenlandse inlichtingendiensten

De AIVD en MIVD mogen gegevens die ze hebben verzameld, bijvoorbeeld metadata van onderschepte datastromen of de inhoud van harde schijven, doorspelen aan inlichtingendiensten van andere landen, ook al weten ze weinig tot niets over de gegevens.

Vergaarde gegevens die betrekking hebben op onschuldige Nederlanders, kunnen zo in handen komen van buitenlandse diensten zonder dat de AIVD zelf weet om wat voor gegevens het gaat.

De AIVD meldt geruststellend bij de samenwerking met andere landen onder andere te kijken naar respect voor mensenrechten, de democratische inbedding en de professionaliteit en betrouwbaarheid van de desbetreffende dienst.

Daar sta je dan woensdag, met je oproep voor het raadgevend referendum. Rechtsonder: Strikt persoonlijk!

De AIVD zegt echter ook: “Het op voorhand uitsluiten van samenwerken met landen die niet voldoen aan de criteria is niet wenselijk. Zelfs als sprake is van een beperkte democratische traditie en een slechte mensenrechtensituatie.”

In artikel 64 staat dan ook dat inlichtingendiensten na toestemming van de minister bevoegd zijn om 'op grond van een dringende en gewichtige reden geëvalueerde of ongeëvalueerde gegevens te verstrekken aan een inlichtingen- of veiligheidsdienst van een ander land waarmee geen samenwerkingsrelatie bestaat als bedoeld in artikel 88, eerste lid.

Dat artikel beschrijft nu juist de criteria voor het samenwerken met betrouwbare, democratische landen die de mensenrechten respecteren. De minister kan de toestemming voor een jaar geven.


#912

Onderzoeksjournalisten van Investico daarover in een omvangrijk project:

Experts waarschuwen: ‘datasleepnet’ werkt niet

De AIVD wil onder de nieuwe inlichtingenwet op grote schaal en op geautomatiseerde wijze gegevens verzamelen via internetkabels op zoek naar onbekende terroristische dreigingen. Maar dit werkt niet, waarschuwen experts. Het heeft geen zin om nog meer gegevens te verzamelen als je niet weet waar je zoekt.

Sterker nog, het is zelfs contraproductief om steeds meer hooi te gooien bovenop die ene speld. >

Extern toezicht op deze gegevensverzameling was volgens de AIVD bovendien niet nodig, ondanks een advies hiertoe van een team van wetenschappers en onderzoekers. ‘Dat achten wij een te vergaande eis, omdat gegevensverwerking de essentie betreft van het werk van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten’.

EU-inlichtingendiensten in vijf kaarten:

Zo ‘sleept’ de rest van Europa

De dataredactie van Investico verzamelde de afgelopen maand een unieke dataset waarmee de praktijk en bevoegdheden van Europese inlichtingendiensten en Noorwegen met elkaar kunnen worden vergeleken.

           kaartje

 
Staafdiagram:

Wat kost de inlichtingendienst de burger?

Met een begroting van bijna drie miljard euro hebben de Britse inlichtingendiensten veruit het hoogste budget in de EU – ook omgerekend per hoofd van de bevolking. Noorwegen volgt verrassend als tweede omdat het land de afgelopen jaren veel geïnvesteerd heeft in de nieuwste technologieën zoals satellieten en computers. Nederland is met 13 euro per inwoner per jaar toch nog een van de duurdere inlichtingendiensten in de EU.


#913

Sleepwet, add to dictionary or sleepret

Brief, ik tel 38 ondertekenaars, waarvan 27 met tenminste “Dr.” voor de naam. Geen huisartsen:

Veiligheid versus privacy: een valse tegenstelling

Maakt een nee-stem tegen de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) de samenleving onveiliger? Voorstanders van de nieuwe wet zeggen zonder voorbehoud “ja”. Maar wij, cybersecurityonderzoekers, computerwetenschappers en security professionals, plaatsen bij die stelligheid vraagtekens.

Het publieke debat over de nieuwe Wiv vinden wij te simpel geframed: veiligheid versus privacy. Ben je voor veiligheid dan stem je “ja”; vind je privacy van groter belang, dan stem je “nee”. Dat de nieuwe wet zelf veiligheidsrisico’s creëert past niet in dit frame, maar dit is helaas toch waar. Deze risico’s moeten worden meegenomen in het debat en vertaald naar juiste afwegingen in de wet.

Een van de aangevoerde argumenten:

Het derde veiligheidsrisico zit in het verlies van controle op het gebruik van de gedeelde bulkinformatie door buitenlandse diensten. Opgeslagen bulkinformatie, inclusief bijvangst, mag (ook zonder ernaar gekeken te hebben) gedeeld worden met buitenlandse diensten. Misbruik van gunsten door bevriende diensten is in de wereld van spionnen niet ongewoon.

Zo verleende de Duitse dienst BND nietsvermoedend toegang aan de Amerikaanse dienst NSA tot haar databases in de strijd tegen het terrorisme. Later bleek dat die toegang werd misbruikt door de Amerikanen voor industriële spionage tegen Duitsland.

De nieuwe toetsingscommissie (de TIB) noch de toezichthouder (CTIVD) kan controleren wat er buiten de landsgrenzen met onze gedeelde data gebeurt. Dit veiligheidsrisico verdient een plaats in het debat.

Hoe je zoiets samenvat, Security.nl:

Beveiligingsexperts waarschuwen in open brief voor sleepwet

Als derde en laatste punt wordt het delen van de opgeslagen bulkinformatie met andere diensten genoemd. Wat er met deze gegevens gebeurt zodra ze zijn gedeeld blijft buiten het zicht van de nieuwe toetsingscommissie (de TIB) en de toezichthouder CTIVD.

Verder zijn er volgens de experts sterke aanwijzingen dat nut en noodzaak van het sleepnet in de strijd tegen terrorisme door de voorstanders worden overdreven. “Er is geen bewijs dat ongerichte bulkverzameling en de geautomatiseerde (meta)analyse daarvan het meest geschikte middel is”, aldus de experts.

Ga ik dat ook doen? WODC:

Het leek de redactie van Justitiële verkenningen een goed idee het eerste nummer van dit jaar te wijden aan het thema Geheime diensten en de democratische rechtsstaat.

De tweede bijdrage daarin wil behandelen:

De Wiv 2002 en Wiv 2017 op enkele hoofdlijnen vergeleken.

Nee, toch maar knippen en plakken:

Internationale samenwerking tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De mate waarin een buitenlandse dienst inzicht geeft in zijn werkwijze en bevoegdheden zal mede antwoord moeten geven op de – niet in de wet neergelegde – eis dat er voldoende transparantie bestaat; onvoldoende transparantie geldt als een contra-indicatie voor samenwerking.

Het uiteindelijke resultaat van deze weging zal antwoord dienen te geven op de vraag of en, zo ja, wat de aard en intensiteit van de beoogde samenwerking kan zijn, wat ter besluitvorming aan de minister wordt voorgelegd.

Waar het gaat om het verlenen van ondersteuning aan een buitenlandse dienst, wordt thans bovendien bepaald dat deze niet kan bestaan uit het bieden van gelegenheid aan een buitenlandse dienst tot het zelfstandig verzamelen van gegevens in Nederland.

In die gevallen zal altijd sprake moeten zijn van een joint operation, waarbij de Nederlandse dienst de leiding en verantwoordelijkheid heeft. Alle andere situaties zijn immers aan te merken als vormen van (klassieke) spionageactiviteiten.

Zo is, ingeval er sprake is van een verzoek om ondersteuning aan een buitenlandse collega-dienst die niet past binnen de eerder vastgestelde aard en intensiteit van samenwerking, altijd ministeriële toestemming vereist.

Indien aan een buitenlandse dienst gevraagd wordt een vorm van ondersteuning te verlenen die materieel overeenkomt met de uitoefening van een bijzondere bevoegdheid, zal deze dienst moeten voldoen aan de eisen die gelden voor de AIVD of MIVD wanneer zij gebruikmaken van de desbetreffende bevoegdheid.

Tot slot wordt bepaald dat de AIVD en de MIVD geen verzoeken om ondersteuning mogen doen tot het verrichten van handelingen die niet overeenkomen met een bevoegdheid als bedoeld in de wet. Daarmee worden zogeheten u-bochtconstructies wettelijk uitgesloten. De CTIVD houdt daar toezicht op.

Sodeju, is dat niet degelijk onderbouwd. Bert Holee ik ga Aswoensdag op jou stemmen!

Oh wacht nu haal ik geloof ik van alles door elkaar.


#914

Google: No results found for "amsterdam internet exchange" +wiv

De Wet in de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 staat het ongericht aftappen van de AMS-IX niet toe:

Gespreksnotitie: AMS-IX en aftappen

Bij AMS-IX worden geen persoonsgegevens of communicatiedata afgetapt. Opsporingsinstanties die inzage vorderen in dergelijke informatie richten zich tot de ISP’s en telecombedrijven, de aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en openbare telecommunicatiediensten.

Artikel 28 in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (“Wiv”) en hoofdstuk 13 van de Telecommunicatiewet richten zich tot deze aanbieders. Wij beschikken niet over de informatie die verband houdt met de eindgebruikers van onze klanten. Wij hebben ook geen enkel belang bij inzage in de inhoud van het internetverkeer dat over ons knooppunt gaat.

De Nederlandse politie heeft wel een poort op AMS-IX van een kleine capaciteit. Deze poort gebruikt de politie om de informatie te ontvangen, als binnen de geldende wettelijke waarborgen, op basis van een vordering door ISP’s of telecombedrijven op last van justitie wordt afgetapt AMS-IX is hierin geen partij. De ISP en politie maken bilateraal afspraken met elkaar.

Volkskrant: Maar hoe aantrekkelijk ook, de Nederlandse inlichtingendiensten mogen er niet bij. Nog niet:

Verliest Nederland sleutelrol in internet?

Volgende week wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de nieuwe inlichtingenwet. Het kabinet wil de inlichtingendiensten AIVD en MIVD de mogelijkheid geven ongericht informatie te verzamelen via internetkabels. Meer dan 90 procent van de telecommunicatie gaat tegenwoordig via kabels.

De schade aan de digitale economie zal groot zijn, voorspelt Bastiaan Goslings, verantwoordelijk voor beleid en regelgeving bij AMS-IX. ‘Dit voorstel is heel schadelijk voor de belangrijke internationale positie van AMS-IX en de Nederlandse digitale infrastructuur. Een positie waarop de Nederlandse regering zelf op wil voortborduren: dit is tenslotte de sector waar de groei vandaan komt, ook in termen van hoogwaardige werkgelegenheid.’

Oude koe uit 2015 in haar sloot:

‘Dit is een fundamentele aantasting van onze integriteit.’

Als de AIVD iemand wil tappen, moet de dienst daarvoor nu naar de internetprovider waar die persoon geregistreerd is. Straks kan de dienst gebruikmaken van het platform van AMS-IX en daardoor bij al het verkeer van een internetprovider. Goslings: ‘Het vereiste vertrouwen dat buitenlandse partijen nodig hebben om hier zaken te doen, valt door de voorgenomen plannen weg. Nederland zal zijn sleutelrol in het wereldwijde internet verliezen.’

Sowieso bij de vorige wet van 2002 voor heel veel geld de boot missen:

Satellietontvangers

Begin 2000 was de inschatting dat telecommunicatie vaker een weg door de lucht zou kiezen. In banen rond de aarde verschenen steeds meer satellieten die de communicatie via grondstations over de wereld transporteerden. Glasvezel was kostbaar en werd nog niet grootschalig gebruikt.

Bovendien was vooral de militaire inlichtingendienst MIVD van oudsher zeer bedreven in het onderscheppen van diplomatieke berichten via de ether. De MIVD besloot in die tijd in te zetten op het vergroten van de capaciteit van satellietontvangers, in plaats van het tappen van glasvezelkabels. In het Friese Burum verrezen na 2004 moderne satellietontvangers; grote oren die naar de hemel luisteren.

Nu maar aannemen dat ze anders dan toen deze keer wel goed zitten:

Zo kwam het ook in de wet te staan. De diensten kregen de bevoegdheid om ongericht telecommunicatie uit de ether te onderscheppen. Het stond haaks op de technische ontwikkelingen van dat moment. Steeds vaker koos dataverkeer een weg via glasvezels. Een oud-MIVD’er zag rond 2005 hoe jarenlange diplomatieke doelwitten letterlijk van de radar verdwenen. Het leidde in de loop der jaren tot toenemende frustratie bij bewindslieden van de dienst.

Over een onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht dat het been nog steeds niet bijgetrokken heeft: link


#915

Meeeh, kwam maar niet:

Amsterdam: Geen uitslag

Wat de NOS en kranten daarvoor gebruiken:

<!-- 
	App by LocalFocus.nl (March 2018)
	Developer: Erik Willems (twitter.com/ehwillems)
	Designer: Yordi Dam (twitter.com/yordidam)
	Project manager: Jelle Kamsma (twitter.com/DDJelle)
-->

Via 'gemeente code 0363' blijven opvragen:

https://lfverkiezingen2018rr.appspot.com/public/builds/m5k3ld/index.html?gem=0363

Blijkt rond 12.00 uur (niet de server-tijd) de uitslag van Amsterdam van 10.00 uur verwerkt:

{
 "status":"eindstand", "updated":"2018-03-23 11:00:59", "title":"Amsterdam", "provence":"NH",
 "totals": {"attendance": {"now":{"count":"320357", "perc":"54.7"}},
 "voters":{"now":{"count":"585445"}, "last":{"count":"0"}}},
 "source":"ANP", "parties":[
 {"color":null, "labelShort":"Voor", "now":{"count":"98628", "perc":"30.9"}, "label":"VOOR"},
 {"color":null, "labelShort":"Tegen", "now":{"count":"204795","perc":"64.2"}, "label":"TEGEN"}
 ], "model":"local", "guid":"166", "cbs":"0363"
}

Bij Google in de adresbalk het aandeel blanco en ongeldige stemmen laten uitrekenen:

https://www.google.com/search?q=320357-98628-204795=16934

Het Parool had het al om 10.30:

Amsterdam stemt in referendum massaal tegen wiv

In totaal stemden tijdens het referendum 98.628 Amsterdammers voor en 204.795 tegen. In Amsterdam brachten 320.357 mensen hun stem uit bij het landelijk referendum, van wie 15.617 blanco. De resterende 1317 stemmen zijn ongeldig verklaard.

Maar goed, hoe nipt was nipt landelijk dan:

  uitslag

Het vandaag met een illustratie van gisteren door het Reformatorisch Dagblad op een rijtje laten zetten:

Kabinet „weegt” uitkomst referendum

Het kabinet gaat de uitkomst van het raadgevend referendum over de nieuwe inlichtingenwet „wegen.” Maar dat gebeurt pas als volgende week de officiële uitslag bekend is, zei minister Ollongren donderdag.

Ze liet in het midden of de wet later wordt ingevoerd dan de beoogde datum van 1 mei. Een krappe meerderheid stemde tegen de wet. Ollongren gaf toe dat die uitslag een teleurstelling is voor het kabinet.

De regeringspartijen zeiden dat het kabinet nu aan zet is. Daarna zullen ze zelf hun standpunt bepalen. CU-leider Segers onderstreepte dat het „ingewikkeld” is om de uitslag van het referendum goed te wegen. CDA-leider Buma wilde niet herhalen dat het kabinet de afwijzing van de inlichtingenwet naast zich neer moet leggen. Premier Rutte vond de uitslag „op zich jammer.” „Maar hiervoor geldt dat ik de soevereiniteit van de Nederlandse kiezer heb te respecteren.”

Door de blanco stemmen blijft zowel het aantal nee-stemmers als het aantal voorstanders waarschijnlijk onder de 50 procent. Ook in dat geval hebben de tegenstanders gewonnen, zei de Kiesraad. Die sprak tegen dat het referendum onbeslist kan blijven, zoals onder anderen D66-Kamerlid Verhoeven suggereerde.

Referendum inlichtingenwet, NRC:

Opeens loopt de eenheid in de coalitie gevaar

D66 en ChristenUnie willen de uitslag niet negeren, CDA en VVD wel. Opeens ligt er een serieus politiek risico voor de eenheid van de coalitie.

1. De wet intrekken

Dit is de meest radicale interpretatie van het ‘nee’ van de kiezer. Maar het lijkt ook een recept voor crisis in Den Haag.

2. De wet wijzigen

Dit was de inzet van het tegenkamp bij het referendum. De boodschap van partijen als GroenLinks en organisaties als Bits of Freedom was: ook wij zijn niet tegen een nieuwe wet, maar wel tegen déze wet.

3. Een ‘inlegvel’

Dat is een softe variant van verandering: geen echte wetswijziging, maar aanvullende afspraken over de uitvoering. Na het raadgevend referendum over het associatieverdrag van de EU met Oekraïne in 2016 zocht premier Mark Rutte naar dit „geitenpaadje”.

4. Niets doen

Het referendum was raadgevend en daarmee een advies van de kiezer dat het kabinet niet hoeft over te nemen: het is genoeg het besluit te „heroverwegen”. Eindelijk een oplossing waar Buma en Dijkhoff wél blij van worden. De vraag is of dit genoeg is voor D66 en ChristenUnie, die meer geneigd lijken gevolgen te verbinden aan de referendumuitslag.

Duiding door Marc Chavannes in zijn Politiek Dagboek bij de Correspondent:

De uitslag van het referendum is een buitenkans voor het kabinet

Dat hadden ze niet verwacht. Die kiezers doen toch maar. Na wekenlange discussie stemt een kleine meerderheid tegen de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Dat was niet voorspeld en niet gewenst. Wat nu?

Tijd voor een meesterzet

Daarom, en ook uit democratisch oogpunt, zou het kabinet-Rutte III diep kunnen ademhalen en een meesterzet doen.

Stel dat Rutte zou zeggen: ‘We zijn tegen het referendum in deze vorm. Maar we hebben gemerkt dat zelfs dit referendum, dat gaat over een ingewikkeld onderwerp als de Wiv, flink wat discussie losmaakt. Dat is waardevol in een open democratische rechtsstaat, zeker als het gaat om de geheime diensten die op grote schaal burgerrechten aantasten ter bescherming van burgers in een gevaarlijke wereld.’

‘Daarom gaan we met spoed werken aan een beter referendum. Wij denken aan een correctief bindend wetgevingsreferendum, zoals voorgesteld door onder meer de Commissie-Biesheuvel en de Nationale Conventie.’

‘Voorts hebben wij besloten de kritiek van de tegenstemmers ter harte te nemen en voorstellen voor te bereiden om de wet op een aantal punten te verbeteren. We wachten niet op de evaluatie binnen twee jaar zoals in het regeerakkoord is afgesproken, maar beginnen direct te werken aan een aantal grotere en kleinere verbeteringen in toezicht, de reikwijdte van de bevoegdheden, de bewaartermijn van grote hoeveelheden gegevens en de overdracht van zulke gegevens aan buitenlandse diensten. De Kamer kan wetsontwerpen daaromtrent tegemoetzien.’

Wie we daar hebben:

  tweet

Had het nieuws zo te zien van Reuters:

Dutch say ‘no’ in referendum on spy agency tapping powers

Dutch voters have narrowly rejected a law that would give spy agencies the power to carry out mass tapping of Internet traffic delivering a setback to Prime Minister Mark Rutte’s government.

Dubbed the “trawling law” by opponents, the legislation would allow spy agencies to install wire taps targeting an entire geographic region or avenue of communication, store information for up to three years, and share it with allied spy agencies.

Last but not least Tijn de Vos tegen de NOS:

Eindstand referendum: meer kiezers tegen inlichtingenwet dan voor

De Amsterdamse studenten die de aanzet gaven voor het referendum zijn tevreden over de maatschappelijke discussie die is ontstaan over de wet. “We zijn erg blij met de uitkomst”, zegt initiatiefnemer Tijn de Vos tegen het ANP. “Privacy en veiligheid waren niet echt sexy onderwerpen. De wet is ook vrijwel geruisloos doorgevoerd, mensen wisten er niks over. Door het referendum is er heel veel over gesproken.”

Van de studenten hoeft de “sleepwet”, zoals zij hem noemen, niet van tafel. “We hopen dat de pijnpunten worden aangepast. Er moet nu in elk geval door de politiek over worden gesproken.”


#916

Hoi Weerman,

Ik zit momenteel te kijken naar ‘platformen’. Nvidia platform(bijvoorbeeld nvcc compiler) is m.i. belangrijk als je ook naar kunstmatige intelligentie (deep learning tensor flow) aan de gang wilt gaan. Ik kijk altijd direct of er ook open source code is. Ik zag o.a. GPUCC. Ik ben wel eens met Robert Hundt uitgangspunten (van google) waarom je het beste open source producten in Datacenter kan hebben.:slight_smile:

GPUCC - An Open-Source GPGPU Compiler:

Robert Hundt created various compiler and performance projects, e.g., he served as Tech Lead for compiler optimization for servers (x86), Android (ARM), and GPUs (CUDA), built datacenter profiling and performance analysis tools

Jingyue Wu legt in volgende filmpje meer gedetailleerd GPGPU Compiler uit. 2015 LLVM Developers’ Meeting: Jingyue Wu “ Optimizing LLVM for GPGPU"

MixedModeCUDACode

Je hebt mixed mode de ene voor cpu en de andere voor de grafische kaart (GPU).

Met tool Clipgrab kan je filmpje op je pc zetten.

De hartelijke groet Jan Marco

P.S. Jingyue Wu gebruikt Youtube en is makkelijk met ClipGrab te downloaden. Robert Hundt filmpje kan ik niet zo gauw de “mp4” vinden.


#917

Ja daar had je het al over Jan Marco, jij moet aan de bak met “AI” toch?

<div class="btn">Order Now</div>

A whopping 399000 US-dollar maar dan heb je ook wat:

Nvidia DGX-2, Machine Learning Monster, 16 GPU’s, 2 Petaflops

nvidia

Zoek binnen Rijksoverheid.nl:

<button class="searchSubmit">Open het zoekveld</button>

Daar komt wat:

Home > Onderwerpen > Bevoegdheden inlichtingen- en veiligheidsdiensten > Vraag en antwoord >

Krijg ik de AIVD of MIVD achter me aan als ik illegaal een film of serie download?

De AIVD en MIVD richten zich op het onderzoeken van dreigingen voor onze democratische rechtsorde en nationale veiligheid. Die komen niet in gevaar als u een film of serie illegaal downloadt.

Geen opsporingsinstantie

De AIVD en MIVD zijn geen opsporingsinstanties. Dat werk ligt onder andere in de handen van de politie. Mocht tijdens een inlichtingenonderzoek blijken dat iemand illegaal films kijkt, dan zullen zij met dat gegeven niets doen.

Een betere wereld begint bij een rechtse regering:

Kabinet scherpt Wiv 2017 aan

Aanpassingen en waarborgen - Het kabinet heeft besloten om de wet te laten ingaan per 1 mei 2018 met inbegrip van zes elementen. De eerste twee genoemde beleidsregels worden zo snel mogelijk gewijzigd in de wet.

 • Versnelde weging van samenwerking met buitenlandse diensten.

 • Bijzondere bevoegdheden, waaronder onderzoeksopdracht gerichte (OOG)-interceptie op de kabel, worden zo gericht mogelijk ingezet.

Hogetonen tweeter:

Joost Schellevis

De coalitie van tegenstanders (de referendumstudenten, Bits of Freedom, Privacy First) heeft eerder aangekondigd dat er een rechtszaak komt als de aanpassingen niet ver genoeg gaan. Of dat zo is, willen ze nog niet zeggen, maar my two cents: die rechtszaak komt er.

Idem woofer, “Corporate Investigations and Intelligence Professional”:

Ludo Block

Die rechtszaak was zowieso gekomen want deze clubs zijn uit principe tegen. Niet echt realistisch en lekker makkelijk vanaf de zijlijn zonder enig alternatief. My two cents: rechtszaak komt er met conclusie dat alle democratische wegen netjes bewandeld zijn dus WiV rechtmatig.

Directional horn:

Edward Snowden

Now the hard part: making the government respect the public’s will.

Verklarend woordenboek erop naslaan, “een cosmetische ingreep”:

… om eigenaardigheden (die psychische nood veroorzaken) te wijzigen

Figuurlijk:

… verfraaiend (vaak met de bijgedachte dat de verfraaiing een lapmiddel is)

JM, jij zegt het, waarom zou ik dat nog zelf gaan zitten uitdokteren:

Sentiment analysis

The API returns a numeric score between 0 and 1. Scores close to 1 indicate positive sentiment, and scores close to 0 indicate negative sentiment. Sentiment score is generated using classification techniques. The input features of the classifier include n-grams, features generated from part-of-speech tags, and word embeddings. It is supported in a variety of languages.

Learn more:

By uploading data, you agree that Microsoft may store it and use it to improve Microsoft services, including this API. To help protect your privacy, we take steps to de-identify your data and keep it secure. We won’t publish your data or let other people use it.

Daartoe deze brief selecteren:

Kamerbrief met reactie op raadgevend referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Minister Ollongren (BZK) en minister Bijleveld - Schouten (Def) sturen de Tweede Kamer een reactie op het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 21 maart 2018.

Vooruit met de geit:

{ “languageDetection”: { “documents”: [ { “detectedLanguages”: [ { “name”: “Dutch”, “iso6391Name”: “nl”, “score”: 0.99843263626098633 } ] } ], “errors”: [] },

“keyPhrases”: { “documents”: [ { “keyPhrases”: [ “de inlichtingen”, “de brief”, “de Tweede”, “de Wiv2017”, “de CTIVD”, “inclusief de”, “de hand”, “de eisen”, “de klachtkamer”, “de heroverweging”, “de dreiging”, “de maatregelen”, “de ruimte”, “de zorgplicht”, “de tijd”, “de uitvoeringspraktijk”, “De Kiesraad”, “de kiezers”, “de opkomstdrempel”, “de Wet raadgevend referendum de uitslag”, “de gehele wet”, “de nieuwe wet”, “De Algemene Inlichtingen”, “de Militaire Inlichtingen”, “de modernisering van de bevoegdheden”, “de Rechten van de Mens”, “de minister-president”, “de diensten werkbaar”, “de extra waarborgen”, “de versteviging van de waarborgen”, “de gehele linie”, “de mens en de jurisprudentie”, “de Commissie van Toezicht”, “de nadrukkelijke wens”, “de uitkomsten van de evaluatie vanzelfsprekend”, “De technologische ontwikkelingen en de internationalisering”, “de oprichting van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden”, “de kortst mogelijke termijn beschikking”, “kabinet”, “raadgevend referendum verbonden gevolgen en het resultaat”, “veiligheidsdiensten”, “regeerakkoord”, “buitenlandse diensten en de inzet”, “brief genoemde beleidsregels”, “Algemene Zaken en de minister”, “bewaartermijnen”, “Justitie en Veiligheid”, “wettelijk kader”, “middel van beleidsregels”, “nationale veiligheid en de belangen”, “tweede lid”, “bescherming van de rechten”, “OOG-interceptie”, “Europees Verdrag”, “Europees Hof”, “volledige inwerkingtreding”, “spoedige inwerkingtreding”, “onderzoeksopdracht gerichte interceptie”, “middelen”, “ruime meerderheid”, “MIVD”, “AIVD”, “TIB”, “onderdelen”, “grond van artikel”, “gegevensuitwisseling”, “gegevensbescherming”, “dreigingen”, “overeenstemming”, “intensief beraad”, “Eerste Kamer”, “gegevens van burgers”, “regeling”, “wegingsnotities”, “lijn”, “aantal onderwerpen”, “maatschappelijk debat”, “Nederland”, “krijgsmacht”, “wetswijziging”, “eindbalans”, “ogenschouw”, “omringende landen”, “hoofd”, “wetsvoorstel”, “relevantiecriterium”, “artikelen”, “geldige uitkomst”, “moment”, “vergaderjaar”, “wetswijzing” ] } ], “errors”: [] },

“sentiment”: { “documents”: [ { “score”: 0.51531392335891724 } ], “errors”: [] } }

Hakken over de sloot, score voor het werkstuk van beide bewindsvrouwen is maar net aan >= 0,5 en dus ‘… indicating positive sentiment’. o/o


#918

Anders in plaats van op kunstmatige intelligentie terugvallen op De Correspondent?

Het laatste en het volgende referendum

Het zou het laatste raadgevend referendum zijn, over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Na de afwijzing (met 49,5 tegen 46,5 procent) van deze Wiv op 21 maart, besloot het kabinet deze week de wet op onderdelen aan te passen.

Premier Rutte noemde het referendum als zodanig ‘een gruwel’, maar nu het er is geweest ‘moet je een beetje sportief blijven’ en er zo goed mogelijk mee rekening houden.

Voor de uitwisseling van tapgegevens met buitenlandse diensten worden versneld criteria opgesteld. De maximale bewaartermijn blijft drie jaar, maar met een jaarlijkse weging.

Voor de critici was het niet genoeg. De brede bevoegdheid ongericht grote hoeveelheden data van niet-verdachte burgers en bedrijven binnen te slepen blijft bestaan.

Een van de linkjes daarin over de peilingen vooraf:

20-03-2018 - Uitslag referendum Sleepwet lijkt een bekeken zaak

 • Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen is de interesse van het algemene publiek voor deze verkiezingen niet om over naar huis te schrijven.

 • Het ja-kamp heeft afgetekend de beste papieren – ten opzichte van twee weken geleden is het gat met het nee-kamp alleen maar gegroeid.

Zelf ook iets opzoeken, Niemantsverdriet en van den Dool, NRC:

Coalitiepartijen proberen nu zonder gezichtsverlies weg te komen

Is de wet daarmee ook beter geworden? Die kwalificatie probeerde premier Mark Rutte vrijdag uit alle macht te vermijden: „Er lag al een goede wet.”

Idem Versteegh, NRC:

Wat al gebeurde, is nu ook in de wet verankerd

 1. Zo gericht mogelijke interceptie op de kabel in de wet.

Premier Mark Rutte (VVD) zei vrijdag dat opname van deze doelstelling in de wet niet alleen symbolisch is.

Jan Marco, omdat jij het bent meteen door naar ‘Machine learning’:

Happy? Sad? Angry? This tool recognizes emotions in pictures

Humans have traditionally been very good at recognizing emotions on people’s faces, but computers? Not so much.

That is, until now. Recent advances in the fields of machine learning and artificial intelligence are allowing computer scientists to create smarter apps that can identify things like sounds, words, images – and even facial expressions.

De zogeheten Emotion Detection API afvragen juist als Rutte met zijn Wiv-mapje arriveert voor overleg dan wel vertrekt na overleg met coalitie-partijen:

rutte

Je niet het bos in laten sturen door de notatie van de uitslag:

neutral	  0,83119540
anger    0,08707983
disgust   0,03794706
happiness  0,02087579
contempt  0,01917123
sadness   0,00247949
surprise  0,00120815
fear    0,00004304

De schoften, het klopt. Customer Satisfaction dus, de NRC weer:

Met deze soepele oplossing toont het kabinet namelijk aan dat het raadgevend referendum, dat op het punt staat afgeschaft te worden, wel degelijk een nuttig politiek instrument kan zijn.

Voor D66 is dit een pijnlijke constatering. De kiezer kreeg voor elkaar wat de partij tijdens de maandenlange kabinetsformatie niet lukte: wijzigingen afdwingen in een wet waarover serieuze twijfels bestaan.

Maar ook het CDA zal moeten toegeven dat de kiezers via het referendum wel degelijk invloed hebben gehad – en dat de nee-stem negeren een politiek onhaalbare kaart was.


#919

Hoi Weerman,

Mijn moeder en ik hebben tegen sleepnet-wet gestemd :slight_smile:
Ik ben meer van om een technisch oplossing te verzinnen om te voorkomen dat ze je informatie gaan bekijken/stelen. Ik geloof niet in dat een wet gaat voorkomen dat ze een ‘kijkje’ bij je gaan nemen.

Nvidia DGX-2: Machine-Learning-Monster mit 16 GPUs und 2 Petaflops Rechenleistung

Prachtig, alleen ‘iets’ boven mijn budget. Probleem dat ik heb is dat je de software in place zou moeten hebben. Hardware is vaak vrij gemakkelijk te kopen. Naast ervaring opbouwen hoe je nu een model precies gaat trainen.

'Kunstmatige intelligentie Facebook voorspelt toekomstig gedrag gebruikers’
Facebook wil voor adverteerders gaan voorspellen hoe gebruikers zich in de toekomst gaan gedragen.
Dat blijkt uit een vertrouwelijk document in handen van The Intercept. Hierin wordt beschreven hoe een kunstmatige intelligentie probeert te voorspellen wat gebruikers in de toekomst willen kopen en waar ze over gaan nadenken.
De kunstmatige intelligentie gaat bijvoorbeeld op zoek naar gebruikers die in de toekomst een ander merk telefoon gaan kopen. Op basis hiervan kunnen adverteerders berichten plaatsen, in een poging om dit te voorkomen.

AI lijkt mij ook een mooi onderzoeksonderwerp :slight_smile:

Ik zag laatst Ancilla van de Leest in buitenhof. Zij raadde Diaspora aan. Zie ook Site en github.

Vorige week check_first gecompileerd en lijkt te werken bij mij.


Je kan geloof ik elke 5 seconden een query doen richting Virustotal. De string die je terugkrijgt moet ik nog even naar kijken hoe ik die wil gaan parsen. In de string krijg je status terug van verschillende virusscan programma’s.

Just-in-time VirusTotal checker: The idea is that before running ANY file, it can be pushed through this program to see whether any of the AV engines on VT show it as a threat (either by HASH or by uploading the file for a scan)

What the program does is:

 1. Calculates SHA256 hash of respective file
 2. Submits HASH via VirusTotal API (does not upload file at this point)
 3. If VT has never seen the hash, or has and there are no AV detections then the file will run/open as normal. If VT detects it as a threat, the web browser opens to the appropriate VT analysis page for the user to review (the file will NOT run)

De hartelijke groet Jan Marco


#920

Deze week getest in het Duitse c’t:

Volles Rohr - Alleskönner-Grafikkarte Nvidia Titan V

Fazit - Nvidias Titan V ist unbestritten eine enorm leistungsfähige Grafik- beziehungsweise Rechenkarte. Sie übertrumpft sämtliche Vorgänger aus der Pascal-Generation und kann ihren Turbo vor allem bei Deep-Learning-Anwendungen zünden – sofern Anwendungen die Tensor-Spezialkerne hinzuziehen. Dafür muss die Software aber genau angepasst sein.

Ja, heb ik ook gezien, struikelde inderhaast wel veel over haar woorden. Tweede keer al dat ik dacht dat zij een ontregelende invloed had op de toch geharde presentatrice van dienst?

Hierzo, iemand van de Diaspora-fanbase, vlug, nu:

Splash screen for Grandparents and nontechnical users

Facebook dropped the ball and a unique window of opportunity has just open up for Diaspora*, to attract new users, in mass, but it will close just as fast.

Let there be a prompt on the home page, or a splash screen, that allows a new user to select one, of two paths, into the rabbit hole when experiencing their first impression of the project, when registering as a new user.

Om het netwerkeffect - niemand anders die ik ken zit hier - een handje te helpen:

Sociale netwerkintegratie

diaspora* laat je communiceren met je vrienden, ook als ze nog niet op diaspora* zitten. Verbind gewoon je accounts op andere sociale netwerken en gebruik diaspora* om berichten op die andere netwerken te plaatsen. diaspora* ondersteunt momenteel het delen naar Facebook, Twitter en Tumblr. Andere netwerken volgen misschien later.

Net als wat ook voor het mechanisme onder dit forum gebruikt wordt:

FAQ for developers

What tools will I need to do development?

You can write Ruby, JavaScript and template/styling markup with any editor, just use your favourite one that works best for you.

Maar is uitwijken naar een ander sociaal netwerk wel het antwoord:

Facebook-boycot lost niets op

De gestage afname van het publieke vertrouwen in Facebook is een welkom bericht voor de mensen die al een tijdje waarschuwen voor de gevaren van ‘data-extractivisme’.

Het is een geruststelling om sluitend en afdoend bewijs te hebben dat achter de verheven retoriek van Facebook („de opbouw van een wereldgemeenschap die in ons aller voordeel is”) een cynische en uitermate agressieve operatie schuilgaat: de bouw van een mondiale stofzuiger die alle gegevens in zijn buurt te gelde maakt.

“Ontginnen” introduceren:

Net als veel branchegenoten verdient Facebook geld door diep in onze data-ziel te boren – onze gegevens komen als pokes en likes eenvoudig aan de oppervlakte. Dat doen ze ongeveer zoals energiebedrijven diep in oliebronnen boren: eerst de winst, dan de maatschappelijke en individuele gevolgen.

Mee terugkomen:

De financiële kosten van de bouw en het beheer van deze ‘sociale infrastructuur’ mogen dan nihil zijn, althans voor de belastingbetaler, de maatschappelijke en politieke kosten zijn misschien nog wel moeilijker te verantwoorden dan de kosten van goedkope aardolie in de jaren zeventig.

En slot:

Al is dat misschien over tien of zelfs vijf jaar niet meer het geval, wanneer aan de oppervlakte komt wat de politieke en economische kosten van het data-extractivisme zullen zijn. De databron die onze ziel is, zal net als elke andere boorlocatie ook niet eeuwig meegaan.

In diezelfde krant deze week een aanbeveling voor een “productie” ook weer in die krant:

Lubach vs. Zuckerberg

Geweldig, hoe flikt-ie dat toch! Dat zijn comedy-activisme vervolgens nat vuurwerk bleek, moet te denken geven. Van onszelf wordt een voortdurende alertheid gevraagd. Want, zoals de mooie serie van Marc Hijink in deze krant liet zien, onze levens worden steeds meer aangestuurd door algoritmes.

En het is:

De Formule - Hoe algoritmes ons dagelijks leven bepalen

Ons leven wordt bestuurd door algoritmes, regeltjes achter de schermen. Deze wiskundige formules, gevoed door grote hoeveelheden data, sturen onze selectie van nieuws, entertainment en aankopen, vissen automatisch dieven en verdachten uit de massa.