Foonsearch


#921

Hoi Weerman,

Net op het acht uur journaal:

Datadeling Kamer van Koophandel mogelijk onwettig
De Kamer van Koophandel overtreedt mogelijk de wet door adverteerders inzage te bieden in het handelsregister.

Dat zegt privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tegen de NOS.

De Kamer van Koophandel (KvK) reageert “uiterst verbaasd” dat AP vraagtekens zet bij hun manier van werken. “Dat doen we al honderd jaar zo”, aldus een woordvoerder van de Kamer van Koophandel. De instantie benadrukt dat het handelsregister bij wet openbaar moet zijn.

De Autoriteit Persoonsgegevens stelt echter dat bedrijven gegevens voor marketing-doeleinden alleen mogen verkopen als de betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. “Die norm geldt voor alle organisaties, dus ook voor de Kamer van Koophandel”, zegt voorzitter Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verplicht
Wie in Nederland zelfstandig ondernemer is, moet zich verplicht inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Vooral ZZP’ers en kleine ondernemers zonder zakelijk adres ontkomen dan niet aan het prijsgeven van hun privé-adres of -telefoonnummer.

Adverteerders gebruiken onder meer die gegevens om ondernemers reclame op te sturen, of hen telefonisch aanbiedingen te doen. Maar de gegevens worden blijkbaar ook gebruikt voor reclame op onder meer Facebook.

De hartelijke groet Jan Marco


#922

Wie zat er om 20.01 uur met zijn mond open gezakt naar Annechien te staren, ik. Wie was er vlug bij, jij:

tijd

Maar dat doen we al honderd jaar zo, NOS:

Grote impact

Juristen zetten vraagtekens bij de interpretatie van de wet door de Autoriteit Persoonsgegevens. Als de Kamer van Koophandel weigert om zijn adresbestanden dicht te zetten en de Autoriteit Persoonsgegevens voet bij stuk houdt, kan het tot een rechtszaak komen.

Dacht dat dit ook nog in de pen zat, ja, AP:

AP onderzoekt verwerking BSN in btw-nummers zzp’ers

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoekt of de Belastingdienst een wettelijke grondslag heeft voor het verwerken van het burgerservicenummer (BSN) in btw-identificatienummers van zzp’ers. De afgelopen maanden heeft de AP verzoeken van zzp’ers gekregen om zich hier over uit te spreken.

Voor zzp’ers bestaat het btw-nummer waarmee zij facturen sturen mede uit hun burgerservicenummer, NRC:

Wie beschermt de gegevens van zzp’ers?

De AP laat weten dat dit onderzoek „zich in de laatste fase bevindt”, en dat zij er daarom nog niets over kunnen zeggen.

Zeiden ze eind vorige maand. Nog even de kat uit de boom kijken:

Wel is zeker dat alles op 25 mei 2018 weer verandert, wanneer de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt ingevoerd. Volgens de AVG is het BSN géén bijzonder persoonsgegeven meer. Europese lidstaten mogen daarom zelf voorwaarden stellen aan het verwerken ervan. Welke voorwaarden dat in Nederland zullen zijn, staat nu nog niet vast.


#923

Hoi Weerman,

Wel is zeker dat alles op 25 mei 2018 weer verandert, wanneer de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt ingevoerd. Volgens de AVG is het BSN géén bijzonder persoonsgegeven meer.

Even zitten uitzoeken wat BSN nu is in kader van wetgeving/privacy:

Het burgerservicenummer (BSN) is een persoonsnummer dat in eerste instantie is bedoeld voor het contact tussen burgers en de overheid. Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald, zoals werkgevers voor het uitwisselen van loongegevens aan de Belastingdienst. Verandert er iets onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?
Voor de overheid is het gebruik van een uniek persoonsnummer, het BSN, geregeld in artikel 10 Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb). Overheidsorganen kunnen bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van hun publieke taak gebruikmaken van het BSN, zonder dat daarvoor nadere regelgeving vereist is.
Bijzonder persoonsgegeven?
Het BSN is een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer. Daarom is het onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) een bijzonder persoonsgegeven. Onzorgvuldig gebruik van het BSN brengt privacyrisico’s met zich mee zoals misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude.
Identificatienummer
Een nummer dat bij wet is voorgeschreven om een persoon te identificeren, mag alleen mag worden gebruikt voor de uitvoering van die wet. Of voor doeleinden die in de wet staan. Het BSN is zo’n identificatienummer. Dat staat nu in artikel 24 van de Wpb en straks dus in artikel 46 van de UAVG.
Artikel 46. Verwerking nationaal identificatienummer

 1. Een nummer dat ter identificatie van een persoon bij wet is voorgeschreven, wordt bij de verwerking van persoonsgegevens slechts gebruikt ter uitvoering van de desbetreffende wet dan wel voor doeleinden bij de
  wet bepaald.

Organisaties kunnen het verbod om het BSN te gebruiken niet doorbreken door toestemming aan mensen te vragen voor het gebruik van hun BSN.

Gezien laatste quote is het voor een platform niet handig om BSN als identificatie te gebruiken. Dus het is voor platform beter om eigen ID te gaan voeren. Vroeger voor het computertijdperk vroeg men om geboortedatum, geboorteplaats en naam. Deze drie attributen zijn m.i. al voldoende om een persoon (“persoons-ID”) te identificeren.

Mogelijk dat voor bedrijf vestigingsplaats, oprichtingsdatum en (handels)naam voldoende is om een onderneming te identificeren (“bedrijfs-ID”).

De hartelijke groet Jan Marco

P.S. Ik ga nu beginnen om QT platform te compileren.

Windows: Open a command prompt.
Ensure that the following tools can be found in the path:
* Supported compiler (Visual Studio 2012 or later,
MinGW-builds gcc 4.9 or later)
* Perl version 5.12 or later [http://www.activestate.com/activeperl/]
* Python version 2.7 or later [http://www.activestate.com/activepython/]
* Ruby version 1.9.3 or later [http://rubyinstaller.org/]

git://code.qt.io/qt/qt5.git
configure -developer-build -opensource

Wat ik ga doen is om met processhacker2 de commandline parameters uit te gaan lezen.

“configure.bat” roept perl/python/ruby/visual studio compiler programma’s aan. Daarnaast verandert hij de source code. Maakt en/of verandert bijvoorbeeld headers files.

Het maakt mij niet uit wat hij doet. Ik ga de source code en de commandline info in een versiebeheertool stoppen. Doel hierbij is dat je nog een keer kan uitvoeren. Mogelijk dat ik cl.exe ga vervangen door eigen variant die onderwater weer de originele cl.exe gaat aanroepen. Doel hierbij is dat je juiste header files/source files gaat registeren.

moc_screendump


#924

Daar nog weer onder moesten wij het vorige keer noodgedwongen open laten:

Deze week kwam dan antwoord op vragen van de leden Van der Molen, Omtzigt en Lodders over het btw-nummer van zzp’ers dat het burgerservicenummer bevat:

Home > Kamerstukken > Kamervragen > 19 april 2018

- Verandert er iets aan de wettelijke grondslag na invoering van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) in mei 2018?

Antwoord: In artikel 46 van het wetsvoorstel voor de Uitvoeringswet AVG, dat op 13 maart 2018 door de Tweede Kamer is aangenomen, is een regeling voor het gebruik van persoonsidentificerende nummers opgenomen die gelijk is aan de huidige regeling in artikel 24 van de Wbp.

Wat dat aangaat:

- Kunt u aangeven hoe het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens verloopt, dat kennelijk al meer dan acht maanden duurt?

Antwoord: Over de stand van zaken van het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan ik geen mededelingen doen. De AP bepaalt zelf de voortgang van het onderzoek en het moment van oplevering van de resultaten.

Staatssecretaris Menno Snel:

- Kunt u deze vragen één voor één en binnen drie weken beantwoorden?

Antwoord: De beantwoording heeft tot mijn spijt meer tijd gevergd dan drie weken.

Hoe goed is de informatie verder daar bij dat SalarisNet waar jij langs was gegaan:

Uitzendbureau en BSN

Een uitzendbureau mag niet standaard een BSN vragen als een uitzendkracht zich inschrijft. Het mag alleen als het uitzendbureau wil controleren of de persoon onder de doelgroep valt van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Onder een titel, BSN verwerken onder AVG: hoe zit het precies?

www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/burgerservicenummer+BSN

Geen resultaat voor ‘burgerservicenummer BSN’

Zo wel:

www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/bsn

Betekenis ‘bsn’ - je hebt gezocht op het woord: bsn.

bsn (het; o; meervoud: bsn’s) (Nederland) - 1 afkorting van: burgerservicenummer

Maar bedoelen zij wat er staat, nl. als een uitzendkracht zich inschrijft? Want als die echt gaat werken:

Een werkgever is bijvoorbeeld volgens de Wet op de loonbelasting verplicht om een kopie of scan van het identiteitsbewijs van personeel op te nemen in de loonadministratie.

En één van de andere taken van de Belastingdienst is het innen van loonheffing. Kennisbank “Nmbrs”:

Onjuiste combinatie van BSN met geboortedatum

Als je een brief van de belastingdienst krijgt dat er een onjuiste combinatie van BSN met geboortedatum is aangeleverd, lees dan dit artikel voor de oorzaak en hoe op te lossen.

 1. De geboorte datum is onjuist aangeleverd
 2. Het BSN is onjuist aangeleverd

Komt een in Amsterdam gevestigde HR- en payroll softwareleverancier bij de dokter:

Aanleveren

Van Dale geeft voor ‘aanleveren’: ‘op de juiste plaats brengen; bezorgen’ en voor ‘leveren’: ‘bezorgen, laten toekomen; verschaffen’. Het verschil suggereert iets meer precisie bij ‘aanleveren’, maar niet op de juiste plaats leveren is natuurlijk helemaal geen leveren. Dat verschil is dus schijn en het prefix aan- is overbodig.

‘Aanleveren’ wordt veel gebruikt, met name in de ambtelijke wereld, en de Taaldokter vermoedt omdat het iets minder streng overkomt dan ‘inleveren’. Uit oogpunt van duidelijkheid heeft ‘inleveren’ of ‘leveren’ dus de voorkeur – naast prima alternatieven zoals ‘indienen’ en ‘bezorgen’.


#925

Sales supportteam van PostNL Data Solutions (voorheen Cendris) over “uitfasering DoelgroepShop”:

De nieuwe strategie van PostNL

De wereld verandert. De consument is anders gaan leven, werken, winkelen en kopen. Online viert hoogtij. Met als gevolg dat er ontzettend veel data wordt gegenereerd. Sterker nog, veel bedrijven vandaag de dag zijn data-driven en kunnen niet meer zonder. Deze groeiende hoeveelheid aan data heeft ook een keerzijde: de klant wil meer in controle zijn over zijn of haar data. En daar is gehoor aan gegeven met de Algemene verordening gegevensbescherming, afgekort tot AVG (in het Engels: GDPR), de nieuwe wetgeving die vanaf 25 mei 2018 de privacy van de klant beter beschermt.

Het dun loopt hen door de broek:

Wat dit voor u betekent, vanaf 1 mei 2018 is het niet meer mogelijk om nieuwe datapakketten aan te schaffen.

Maar:

Wij blijven investeren in onze netwerken en e-commerceprocessen, zodat we innovatieve oplossingen kunnen (blijven) bieden die nog beter aansluiten bij de veranderende behoefte van de klant. Maar we vinden het net zo belangrijk om de privacy van de consument te respecteren. De consument moet erop kunnen blijven vertrouwen dat we er alles aan doen om onze producten en diensten in te richten volgens de nieuwe AVG-wetgeving.

Toen je nog wel bij PostNL terecht kon:

Evangelisch cadeautje valt slecht

Een tijdschrift over de EO’s The passion is bij veel Amsterdammers in het verkeerde keelgat geschoten. Het blad werd donderdag bezorgd bij 250.000 huishoudens, maar niet iedereen bleek daar van gediend.

Dat er geen website was en zelfs de uitgever van het blad niet bleek te bestaan, zorgde voor extra wantrouwen. De mysterieuze maker blijkt televisiebedrijf Eye2Eye, dat ook The passion produceert. Regisseur Jacco Doornbos is zich van geen kwaad bewust.

„We hebben dit blad bedacht als een cadeautje voor Amsterdam”, vertelt hij aan De Telegraaf. „Dit blad heeft hetzelfde thema als The passion, ’ik zie jou’. Daarbij hadden we ook een beetje wijlen Eberhard van der Laan in gedachten. Die wilde dat we lief zouden zijn voor elkaar en de stad.”

Op de omslag van dat bewuste niet geringe in kleur gedrukte tijdschrift stond in het groot, “#IK ZIE JOU”:

Gefilterd adressenbestand

Gemeente Amsterdam is sinds begin dit jaar extra streng voor reclame. Die mag alleen in brievenbussen gestopt worden met een ’Ja’-sticker. Eye2Eye omzeilde dit beleid door het blad te adresseren, maar maakte daar geen vrienden mee.

Doornbos baalt daarvan, zo stelt hij. „We hebben bij PostNL een gefilterd adressenbestand gekocht en daar de oplage op afgestemd. We hadden er niet op gerekend dat daar mensen in zouden zitten die helemaal niet op ongevraagde post zitten te wachten.”

In Amsterdam zijn er 250.000 exemplaren verspreid. Daarnaast zijn er 85.000 stuks via het omroepblad van de Evangelische Omroep verspreid in heel Nederland. Het Leger des Heils krijgt nog eens 20.000 exemplaren voor zijn relaties.

Dus jij zegt … heb ik allemaal niet, Telegraaf gaf alleen “Eye2Eye” als bedrijfsnaam:

http://zoeken.kvk.nl/Address.ashx?q=eye2eye

Vijf vermeldingen maar niet die je zoekt blijkt als je ze naloopt.

DTG kan je met “Eye2Eye” wel meteen helpen:

eye2eye

Om “KvK-gegevens” te controleren vanuit detelefoongids.nl comfortabel doorklikken:

kvk

Hier zie je een overheidstaak uitgevoerd worden door een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Een zbo hoort bij de Rijksoverheid, maar is geen onderdeel van een ministerie.

Dan maar daar verkregen postcode en huisnummer weer in die andere zoekopdracht plakken:

http://zoeken.kvk.nl/Address.ashx?q=70;a;1223aj

Het gaat best goed met deze Jacco Doornbos:

Eye 2 Eye Media B.V.;31050393;0000;000017472822;Orionlaan;70;A;1223AJ;Hilversum
Stichting Vrienden van de Vuurbaak;41009039;;;Orionlaan;70;A;1223AJ;Hilversum
Uitgeverij De Vuurbaak B.V.;09057729;0000;000020377940;Orionlaan;70;A;1223AJ;Hilversum
Xcellence Media B.V.;55565697;0000;000025208233;Orionlaan;70;A;1223AJ;Hilversum
NEEMA Media B.V.;52838285;0000;000022746293;Orionlaan;70;A;1223AJ;Hilversum
Doornbos & Pathuis Vastgoed V.O.F.;32086774;0000;000007622309;Orionlaan;70;A;1223AJ;Hilversum
NEEMA;24473470;0000;000009763031;Orionlaan;70;A;1223AJ;Hilversum
J.E. Doornbos Holding B.V.;32088559;0000;000010216650;Orionlaan;70;A;1223AJ;Hilversum
AdieuMedia;62256912;0000;000031284345;Orionlaan;70;A;1223AJ;Hilversum


#926

Hoi Weerman,

Het gaat best goed met deze Jacco Doornbos:

Een kerstboom aan bedrijven hoeft niet aan te geven dat het “goed met een persoon gaat” in financiële zin. Ik denk dat Olcay Gülsen ook wel kerstboom heeft. Maar heeft haar niet geholpen. Als je zelf (Olcay) geen vertrouwen meer in je bedrijf/zelf hebt dan ga je er niet meer “vol in”.

Je kan wel BV’s hebben om je vermogen af te scheiden van zakelijke activiteiten, echter als slecht gaat verwachten banken bij een extra (‘noodzakelijk’) krediet onderpand van alles wat ze hebben.

De foto doet mij denken aan een ‘zolderkamer artiest’:
gebouw_Jacco Doornbos

Bij de home tabblad van http://www.eye2eyemedia.nl/ moet je Adobe media Flash player installeren, en dat wil ik niet omdat er vaak beveiligingsissues in “Flash player” zitten.

Mijn vraag is hoe ga je identificatie van personen en bedrijven doen.

Officiële identificatie als BSN en KvK-nummer zijn land specifiek. Waarbij eerste alleen gebruikt mag worden als het ’in de wet is geregeld’.

Facebook ID is m.i. wel punt ter overweging. Elk bedrijf heeft Facebook account en veel mensen ook. Maar er zijn ook mensen die pertinent geen Facebook willen gebruiken. Ze gebruiken wel “WhatsApp”. Blijkbaar zien zij dat niet als “Facebook”. Daarom ga ik meer voor een eigen universele ID oplossing. Je kan natuurlijk wel landgebonden ID als een van de vele bronnen gebruiken om een eigen ID te maken.

De hartelijke groet Jan Marco


#927

Hoi Weerman,

Ben begonnen om Qt platform te compileren vanuit source code. Loop nog tegen fouten aan die m.i. in de source code zitten. Qt-forum denkt aan dat ik niet goed de installatie handleiding volg. In mijn beeld is het veel te ruim opgesteld. In mijn beeld moet je alleen met scripts werken.

qTox: Een nieuw soort chatten
Tegen de opkomst van overheidstoezicht beidt qTox een eenvoudig te gebruiken toepassingen die je toelaat te verbinden met vrienden en familie zonder dat iemand anders kan meeluisteren. Terwijl andere bekende diensten vereisen dat je betaalt voor functies is qTox volledig vrij en gratis, en is er geen ingebouwde reclame.

Over qTox
Het lijkt erop dat elke overheid geïnteresseerd is in wat we online zeggen. qTox bouwt op het “privacy eerst”-principe, en we sluiten geen compromissen. Je veiligheid is van het grootste belang, en niets in de wereld zal dat veranderen.

Tox is een gratis en open-source protocol voor versleuteld chatten en videoconferenties. Het doel van het programma is om een peer-to-peervervanging te zijn voor Microsofts Skype, voor iedereen en even gebruiksvriendelijk.

Facebook timmert weer aan de weg:

Facebook ziet gebruikersaantal ondanks privacyschandalen groeien
Hoewel Facebook recent onder vuur lag door meerdere privacyschandalen, zag het bedrijf zijn gebruikersaantal in het afgelopen kwartaal groeien naar 2,2 miljard maandelijks actieve gebruikers.
Dat blijkt uit de recent gepubliceerde kwartaalcijfers van het bedrijf (pdf). Het aantal gebruikers is vergeleken met een kwartaal eerder met 3,3 procent gegroeid en met 13 procent in vergelijking met vorig jaar.

Facebook wordt dagelijks gebruikt door 1,45 miljard gebruikers, 3,6 procent meer dan een kwartaal eerder. Ook dit aantal steeg met 13 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2017.

De techgigant boekte in het vorige kwartaal een omzet van 11,97 miljard dollar; een stijging van 49 procent vergeleken met een jaar eerder. De netto-inkomsten kwamen uit op 4,99 miljard dollar.

Ik denk dat er genoeg open source code is om Facebook om te zetten. qTox zal wel werken, echter net als Skype zit er geen data (bijvoorbeeld telefoonboek oid) in.

Ik zie ook dat in de taskmanager een GPU tabblad zit. Processhacker2 is de open source variant van de taskmanager:

Een GPU kan weer worden gebruikt om deep learning (tensor flow platform) vorm te geven.

De hartelijke groet Jan Marco


#928

Jan Marco, dienstmededeling, had ik inderdaad al even voor jou gebookmarkt staan, Github 23 days ago:

nGraph library

Welcome to Intel® nGraph™, an open source C++ library, compiler and runtime. This project enables modern compute platforms to run and train Deep Neural Network (DNN) models. It is framework-neutral and supports a variety of backends used by Deep Learning (DL) frameworks.

A New Open Source Compiler for Deep Learning Systems. Wel natuurlijk afkomstig van een concurrent:

Documentation

Backend       Current nGraph support  Future nGraph support 
NVIDIA* CUDA (GPUs)      Yes           Some 

Dan nog eens Jacco Doornbos. Jacco Doornbos is producent en eigenaar van productiehuis Eye2Eye Media, makers van The Passion. Opleiding, School for Journalism Amersfoort (ESJ) zegt het nog bij LinkedIn.

ESJ? Evangelische School voor Journalistiek, Wikipedia:

Identiteit [bewerken]

Gemiddeld melden zich jaarlijks 60 tot 70 studenten aan. Binnen de opleiding leek lange tijd sprake van twee modellen. Eén model dat meer de nadruk legde op de “getuigende” functie van journalisten, de ander besteedde meer aandacht aan het verwerven van “professionele” vaardigheden voor het beroep van journalist. De tweede stroming leek onder studenten meer aanhang te hebben.

Er bestaan behoorlijk wat vooroordelen over de ESJ:

Zo werd de school door sommigen meer gezien als veredelde Bijbelschool. Ook moe(s)ten studenten regelmatig uitleggen dat niet iedereen na zijn studie bij de Evangelische Omroep belandt (er is overigens wel een behoorlijke kruisbestuiving tussen de ESJ en de EO).

JM. Goed om daar over na te denken:

Adverteren

Beste bezoeker,

Welkom op Refoweb. De inkomsten van de advertenties zijn onmisbaar om deze site gratis te kunnen blijven aanbieden. We verzoeken je om Adblocker uit te zetten als je op Refoweb surft. Een andere optie is om een betaald, bannervrij abonnement af te nemen. Dit kan voor 15 euro per jaar.

Dank voor je medewerking!

De mensen achter deze community vervolgens:

Geldwisselaars

Het is begrijpelijk dat het bij multifunctioneel gebruik vragen oproept bij sommige gemeenteleden, zo niet zorgen baart, al dan niet gepaard met emoties of zelfs verzet.

En niet alleen wisselen, het werd zelfs een winstgevende handel. Dat Hij Zijn woede uitdrukt met het omgooien van de tafels van de wisselaars en het eruit jagen van handelaren, heeft dan ook voornamelijk te maken met het feit, dat het gebruik van de tempel als handelscentrum een meerwaarde kreeg boven de tempel als plaats van geloofsontmoeting.

Ds. M.F. van Binnendijk te Rotterdam verder nog:

Als voorganger heb ik er persoonlijk toch wel enige moeite mee, wanneer op zaterdag een kraam met pannenkoeken pal onder de preekstoel staat opgesteld, waar je een dag later het Woord van God predikt of waar de Avondmaalstafel staat. Dat ligt gevoelsmatig, maar toch. Het verstoort, het leidt af.

Ook lijkt het me niet bepaald bevorderlijk -met het oog op de aandacht voor de eredienst- wanneer ons op zondagsmorgen bij het betreden van de kerk een mix van geuren tegemoet zweeft van pannenkoeken, oliebollen, frituur, bloemen, rubber, drank (?) en wat al niet meer.

Beseft de organist of koster, die op zaterdagmiddag de dienst voorbereidt onder het genot van één of meerdere sigaretjes in de kerkzaal, dat hij/zij een geurspoor nalaat, die niet alleen in de gordijnen en de kanselbijbel trekt, maar ook diep in de zondag?

Gaat heen en vermenigvuldigt u zich liever ergens anders:

Echt leed doet het me om te zien hoe een prachtig kerkgebouw (met behoud van een groot deel van het meubilair) van binnen helemaal is omgebouwd tot een Prénatal winkel en appartementen (zo bijv. de Grote Kerk in Hoorn).

Ze hebben geen geld, geen toekomstvisie en geen meisjes. Facebook is zo succesvol omdat het mensen over de hele wereld samenbrengt, maar de ironie wil dat juist dit succes twee beste vrienden uit elkaar dreef:

Facebook - Ben Mezrich - € 2,50 - Aalsmeer, NH - Terug naar resultaten

Dit was een angstaanjagende plek, helemaal voor een studentje als Eduardo.Maar aan het oude geld waar deze kamer voor stond, was hij niet gewend. Een meute kon je het eigenlijk beter noemen, zoals ze zich stonden te verdringen om de twee speciaal voor deze avond in elkaar geflanste barretjes.

De dominee uit Rotterdam kan hiermee weer vooruit:

De barretjes zelf waren een beetje knullig; wat houten tafels die weinig meer voorstelden dan een plaat. Ze stonden in schril contrast met hun statige omgeving, maar niemand die erop lette, want ze werden bemand door de enige meisjes in de ruimte: allemaal op elkaar lijkende, rijkelijk bedeelde blondines in zwarte, laag uitgesneden hemdjes die waren geronseld bij een van de plaatselijke meisjesuniversiteiten om de jonge mannen te bedienen.


#929

Hoi Weerman,

Een GPU kan weer worden gebruikt om deep learning (tensor flow platform) vorm te geven.
Jan Marco, dienstmededeling, had ik inderdaad al even voor jou gebookmarkt staan, Github 23 days ago:
nGraph library1

nGraph ziet er goed uit. Wij zijn begonnen met het installeren van mijn nieuw systeem. Wij lopen tegen verschillende zaken aan.

 1. Ten eerste was systeem niet erg stabiel. Vmware en virtualbox crashte het systeem. Linux clock bleef stil staan. Oplossing was uitrollen van laatste nvidia driver(s) en laatste ubuntu versie.

 2. Ook zat er ‘bug’ in vmware. Indien je memory veranderde van een client, dan moest je rebooten om weer werkend te krijgen. Oplossing was om laatste vmware versie te downloaden. Lost probleem op.

Open source Virtualbox (van Oracle) ziet er mooi uit.
Wat mooi van Wmware en Virtualbox is dat ze een ingebouwde (RDP of VNC) hebben. Dus client kunnen overnemen zonder dat je RDP/VNC software extra hoeft te installeren.

Ik ben nu bezig om mijn programmatjes weer te compileren en kijken of ik ze weer aan de praat krijg. Als ik nieuw programma integreer, kan wel inhouden dat oudere niet meer werken.

Vandaag wil ik ook weer met QT aan de gang. Niet zo gemakkelijk. Ik ga proberen om “qt creator” te compileren. Doel is om script files te maken die QT compileert. Ik moet goed lezen site-info bestuderen hoe je dat moet doen.

Ik hoop ook weer naar filezilla te kijken om iets te maken dat files automatisch naar externe schrijf kan kopiëren.

De hartelijke groet Jan Marco


#930

Hoi Weerman,

NSA verzamelde in 2017 drie keer meer telefoongegevens dan in 2016
De Amerikaanse inlichtingendienst NSA heeft vrijdag een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat de inlichtingendienst in 2017 drie keer zoveel data van telefoongesprekken heeft verzameld dan in 2016.

De gegevens die verzameld zijn betreffen telefoonnummers, duur en tijdstippen van oproepen. Er zijn geen inhoudelijke opnames geregistreerd.

In 2017 verzamelde de NSA 534 miljoen gegevens van telefoongesprekken, een jaar eerder waren dat nog 151 miljoen gegevens. Dat markeert een stijging van ruim 250 procent.

Voor inlichtingendiensten is metadata m.i. van levensbelang om netwerkanalyse uit te kunnen voeren d.m.v. data-analytics. Ik denk dat ze in Nederland ook deze informatie bij elkaar sprokkelen van alle providers.

4 best open source antivirus for PC for carefree cyber threat protection

Gisteren begonnen om nummer 1 op de lijst te gaan compileren. Best wel puzzelen om het “werkend” te krijgen. De forumsite “https://forum.armadito.org/” geeft een certificaat error, dus even facebook post naar hen gedaan.

Ik zag bij mijn zoektocht ook een andere virusscan programma, namelijk TinyAntivirus. Het gebruikt volgens hun info ook unicorn-engine.

Unicorn is a lightweight multi-platform, multi-architecture CPU emulator framework.
Highlight features:

Multi-architectures: Arm, Arm64 (Armv8), M68K, Mips, Sparc, & X86 (include X86_64).
Clean/simple/lightweight/intuitive architecture-neutral API.
Implemented in pure C language, with bindings for Crystal, Clojure, Visual Basic, Perl, Rust, Haskell, Ruby, Python, Java, Go, .NET, Delphi/Pascal & MSVC available.
Native support for Windows & *nix (with Mac OSX, Linux, *BSD & Solaris confirmed).
High performance by using Just-In-Time compiler technique.
Support fine-grained instrumentation at various levels.
Thread-safe by design.
Distributed under free software license GPLv2.

De hartelijke groet Jan Marco

P.S. Artikel is van January 27, 2018 en op tweede plek staat Openantivirus. Ik heb beetje zitten zoeken, lijkt mij niet erg onderhouden/actief project meer.


#931

In feite niets nieuws? Daarbij is goed gereedschap is het halve werk:

De booromslag of slingerboor is een handboor zoals die voor de komst van de elektrische boormachine door de timmerman gebruikt werd om gaten te boren.

Of door deze British Foreign Intelligence-medewerker (1944-1969) om een microfoon te verbergen:

spy

The Spying Game (1999)

“Walls Have Ears” discloses the ingeniously simple and sometimes bizarre art of the expert eavesdropper and reveals the world they inhabit to be an incongruous mix of international coups and men in sheds tinkering with electronic paraphernalia.

However, as LEE TRACEY, a former eavesdropper for MI6 reveals, bugging was something at which the British also excelled. He demonstrates how they would cut holes in walls using specially designed drills to bug rooms from an adjacent building or, if they could gain access to the room, hide bugs which would last for years in doors and furniture.

Het recht om niet meer informatie over jezelf te verstrekken aan niet meer mensen dan strikt noodzakelijk?

Vanaf 4 mei te zien op Netflix. Start de film ondertiteld, dan snap je het, ze kunnen haar niet identificeren:

anon

Anon | Synopsis

Sal Frieland is een detective in een wereld zonder privacy of anonimiteit, waar het leven van iedereen transparant en traceerbaar is, en wordt opgenomen door de overheid. Een wereld waar misdaad als het ware ophoudt te bestaan. Tijdens een moordonderzoek stuit Frieland op een jonge vrouw die enkel bekend staat als de “Girl”. Ze heeft geen identiteit, geen voorgeschiedenis, en is onzichtbaar voor de politieagenten. Sal realiseert zich dat dit misschien niet het einde maar het begin van de misdaad is.

Als je die al als speelfilm kan huren dan zal het wel niet zo’n vaart lopen? Wired ziet dat anders:

Between its exploration of the merging of humanity and technology, the intentional distortion of reality, and Orwellian surveillance, in 20 years there’s every chance Anon will be yet another Niccol film renowned for its uncannily accurate prognostications.

Yet another film? Van hem, Niccol, is ook de Truman Show, je weet wel die waarin hij op een dag een tikkeltje te vroeg op zijn werk arriveert en ze er dan op de ‘set’ nog niet helemaal klaar voor blijken te zijn.


#932

De Volkskrant heeft jouw nieuws vandaag ook. Artikel van Huib Modderkolk:

Inlichtingendienst verzamelt 543 miljoen gegevens van Amerikaanse burgers

De 534 miljoen gegevens zijn zogeheten metadata: wie belt met wie, op welk moment en hoe lang. Elk telefoongesprek kent minimaal zeven metadata, zoals de locatie waarvan gebeld is en welke telefoonnummers met elkaar in contact staan. Dat betekent dat als het alleen om telefoongesprekken zou gaan, de NSA in 2017 maximaal 76 miljoen gesprekken registreerde. Er wonen ruim 300 miljoen mensen in de Verenigde Staten. De inhoud van de telefoongesprekken en sms-berichten is niet opgeslagen.

Die noemde zo’n aantal al eerder als het minimale aantal ‘datapoints’ dat gemoeid zou zijn met de opslag van gegevens voor een specifiek telefoongesprek:

On Twitter, a Dutch journalist involved with the Snowden revelations said that the 1,8 million records represent some 12 million pieces of metadata (which means one record consists of at least 6 fields)

Als gemeld en tegengesproken door spionage-nerd Peter Koop:

Mobile phone metadata

These transactions are the moments that a mobile phone connects to a cell tower, not only for a phone call or a text message (SMS), but increasingly often for a social media posting, sending or receiving an e-mail, a Google search or checking a website - for Dutch users, this is on average 100 times a day. Besides these communication transactions, mobile phones also connect to cell towers without transmitting any kind of message; these non-communication transactions are only stored for up to a few hours.

Op welk moment hij dus zonder nadere toelichting het onderscheid tussen een telefoonverbinding en een mobiele telefoonverbinding liet verdwijnen:

[…] the company analyzed some 150 million data points daily and that an average smartphone connects 150 to 200 times a day with a cell tower. This number was confirmed during a parliamentary hearing in Germany, when someone from BND explained that one cell phone generates between 100 and 200 metadata and business records a day.

Hier pak aan die is voor jou Modderkolk

During the Snowden revelations, the press was eager to present numbers about NSA and GCHQ data collection that seemed impressingly high. But not a single media outlet took the time or effort to come up with the total numbers of telephone and internet communications, needed to put them in the right perspective.

Conclusie Koop:

From the research report about Amsterdam tourism we finally learned what the actual number of mobile telephone metadata for a western country look like. Although we still don’t know how exactly NSA and GCHQ are counting their metadata, comparing them to the numbers from the Netherlands shows that their collection efforts may be not as excessive as initially thought.

Clusterfuck zoals in beeld gebracht door Privacy International:

pir

Dangerous lack of oversight of secret global surveillance networks

‘Secret Global Surveillance Networks: Intelligence Sharing Between Governments and the Need for Safeguards’ is based on an international collaborative investigation carried out by 40 NGOs in 42 countries.

Previously undisclosed documents obtained by PI via litigation in the US under Freedom of Information laws shed further light on the ‘Five Eyes’ surveillance network. The documents reveal that the US conducts surveillance while based in secret facilities in partner countries, parts of which are not even accessible to the host countries’ own governments - including their oversight bodies. They further reveal that Five Eyes sharing arrangements were amended and enhanced throughout the 2000s.

Intelligence sharing has evolved dramatically with the rise of new surveillance technologies, enabling multiple governments to collect, store and share vast troves of personal information, including data collected via mass surveillance techniques.

Is van april jl. en heeft “Netherlands”, “AIVD” en “MIVD” en bijvoorbeeld in de context van “Dutch”:

 Left               Key  Right
 classified although in 2016 the Dutch Review Committee on the Intelligence and 
     Services Act 2002 allows Dutch intelligence agencies to share information
 performance of the tasks of the ”Dutch intelligence agencies”, also referred to as
   into cooperation between the Dutch intelligence agencies and the NSA, assesses
     into the cooperation of Dutch intelligence agencies with the NSA, the
  The 2016 annual report of the Dutch Review Committee on the Intelligence

En Koop’s website “electrospaces.net” wordt er een keer of wat in aangehaald.


#933

Hoi Weerman,

Gisteren en vanmorgen zitten puzzelen op Armadito-AV. Ik heb nog 9 “unresolved external symbols”. Dat zijn routines (procedures) die nog niet in de source code staan. Mogelijk dat er andere code is die nog niet gecompileerd wordt. Zie appendix A voor de details.

Je moet oa ook libffi koppelen aan glib. Iemand heeft libffi al omgezet naar windows.

Ik kan pas zinnige vragen stellen nadat ik geprobeerd heb om zo veel mogelijk te compileren van Armadito-AV.

Eigenlijk is ArmaditoSvc.exe het hoofdprgramma van Armadito-AV, wat denk ik goed past bij het Bacula backup programma. Ik zie dus het virusscannen en backuppen van files in 1 programma uitgevoerd worden.

De hartelijke groet Jan Marco

Appendix A:
1>config.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _strnlen_s referenced in function _display_entry
1>scan_onaccess.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _strnlen_s
1>tools.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _strnlen_s
1>stdpaths.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _strnlen_s
1>config.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _json_handler_ui_request referenced in function _disable_onaccess
1>notify.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _json_handler_ui_request
1>tools.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _json_handler_ui_request
1>scan_onaccess.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _a6o_scan_simple referenced in function _UserScanWorker
1>scan_ondemand.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _a6o_json_handler_new referenced in function _ScanThreadWork@4
1>scan_ondemand.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _a6o_json_handler_get_response referenced in function _ScanThreadWork@4
1>scan_ondemand.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _a6o_json_handler_process referenced in function _ScanThreadWork@4
1>scan_ondemand.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _a6o_json_handler_free referenced in function _ScanThreadWork@4
1>service.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _winEventHandler referenced in function _PerformServiceAction
1>service.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _a6o_notify referenced in function _ServiceLoadProcedure
1>C:\dev\persinfonet\armadito-av\build\windows\VS12…\out\Win32\Debug\ArmaditoSvc.exe : fatal error LNK1120: 9 unresolved externals
========== Rebuild All: 0 succeeded, 1 failed, 0 skipped ==========


#934

Ah zelfdiscipline, goed van je. Ik zit altijd blind overal maar wat op te klikken. Want hoe moeilijk kan het zijn:

You can build a neural network in JavaScript even if you don’t really understand neural networks.

Bedoel ik:

Setting expectations …

(Skip this part if you just want to get on with it…)

But then I found Brain.js and I was blown away. Where had this been hiding?! The documentation was well written and easy to follow and within about 30 minutes of getting started I’d set up and trained a neural network. In fact, if you want to just skip this whole article and just read the readme on GitHub, be my guest. It’s really great.

Here’s a general outline of what we’ll be doing:

 1. Create your starter files
 2. Decide what you want your neural network to do
 3. Set up Brain.js and figure out how to process training data & user input
 4. Gather some training data
 5. Run the neural network
 6. Profit?

Erbij halen voor de toepassing die ik bedacht heb:

const trainingData = [
  {
    input: "Gisteren begonnen om nummer 1 op de lijst te gaan compileren.",
    output: { alkema_jm: 1 }
  },{
    input: "Daarbij is goed gereedschap is het halve werk!",
    output: { weerman: 1 }
  },{
    input: "Best wel puzzelen om het “werkend” te krijgen.",
    output: { alkema_jm: 1 }
  },{
    input: "Dan zal het wel niet zo’n vaart lopen?",
    output: { weerman: 1 }
  },{
    input: "Dus even facebook post naar hen gedaan.",
    output: { alkema_jm: 1 }
  },{
    input: "Clusterfuck zoals in beeld gebracht door Privacy International.",
    output: { weerman: 1 }
  },{
    input: "De hartelijke groet Jan Marco.",
    output: { alkema_jm: 1 }
  },{
    input: "Hier pak aan die is voor jou Modderkolk.",
    output: { weerman: 1 }
  }]

En nu?

Neural Network to identify forum-users by their writing style

To get started:

 • Open ‘scripts.js’
 • Paste the text into the execute function on line 32
 • Hit save
 • Open the console
 • Results will appear in the console

Voor je je relevante vraag kan stellen:

train(trainingData);

Now, to run your newly-trained neural network just throw an extra line in that calls the execute() function:

console.log(execute("Ik kan Armadito compileren"));

Ha, zo simpel kan het zijn:

Object { trump: 0.0008847287009024435, kardashian: 0.9991292960976608 }

Joehoe, hij doet het:

I'm 99% sure that this was written by Kim Kardashian

Oh wacht ik zie het al, per ongeluk dit er nog in laten staan:

  {
    input: "I love my mom so much as a blonde!!",
    output: { kardashian: 1 }
  },{
    input: "I don’t really do wigs . It’s real.",
    output: { kardashian: 1 }
  },{
    input: "Wait the thought of going back dark makes me sad.",
    output: { kardashian: 1 }
  }

#935

Hoi Weerman,

Ah zelfdiscipline, goed van je. Ik zit altijd blind overal maar wat op te klikken. Want hoe moeilijk kan het zijn:

Bij mijn QT probleem had ik ook de compileer handleiding goed doorgenomen. Een reactie was waarom gebruik je bepaalde Perl commando niet zoals in de handleiding is beschreven. Ik kon aangeven dat je specifieke Perl commando alleen moet gebruiken bij een niet standaard versie. Blijkbaar komt hun handleiding niet.

Ik zie AI en het platform als twee verschillende zaken. Mijn Armadito-AV voorbeeld geeft aan dat integratie nog niet efficiënt is ingericht. Vele programmeurs moeten steeds weer het wiel uitvinden. De tijd die je bespaart kan je beter voor nuttiger zaken gebruiken.

Hoe kunstmatige intelligentie sociale media kan verbeteren
Techbedrijven zoals Facebook zetten de komende jaren flink in op het gebruik van kunstmatige intelligentie. De techniek belooft tal van verbeteringen voor sociale media.

Op F8, de ontwikkelaarsconferentie van Facebook, werd afgelopen week veel gesproken over de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie (AI). De technologie gaat de komende jaren een grote rol spelen binnen het bedrijf. Niet alleen in de reguliere Facebook-app, maar ook binnen andere apps, zoals Instagram en Messenger.

Tijdens de keynote op de tweede dag van het evenement sprak topman Mike Schroepfer over kunstmatige intelligentie als “de beste manier om onze gebruikers op grote schaal te beschermen”. Er zijn simpelweg te veel gebruikers op het netwerk en te weinig menselijke werknemers om alles in goede banen te leiden.

Facebook werkt al een tijdje met algoritmes die verboden berichten en nepaccounts opsporen. “Voorheen wachtten we op meldingen van mensen voordat we actie ondernamen”, zei Schroepfer. “Nu doen systemen dat voor ons. Elke dag worden miljoenen nepaccounts gewist. In het eerste kwartaal van dit jaar verwijderden we bijna twee miljoen schadelijke berichten, waarvan 99 procent voordat ze in de nieuwsoverzichten van anderen verschenen. Onze aanpak is proactiever geworden.”

Ik denk dat in de toekomst veel meer een “wapenwedloop” ontstaat. Tussen goede AI die jou gaat helpen en AI die slechter met je voor heeft. Computer virussen zullen in de nabij toekomst ook op AI worden gebaseerd. Model wordt getraind om de kwetsbaarheden van een platform te bepalen. Het getrainde model wordt dan in een computervirus verwerkt.

Mensen die nepaccounts aanmaken gebruiken straks beter algoritmen (mogelijk ook gebaseerd op AI) dat ze moeilijker te herkennen zijn.

De hartelijke groet Jan Marco


#936

En je bent niet de enige, de uitkomst van een zoekopdracht ter zake:

{
 "total_hits": 860
}

In de link naar de pagina met de volgende 10 plakken:

nrc.nl/search/api/v1/article/search?query=kunstmatige+intelligentie&from=0&size=860 

Dan loopt het van 1990 tot afgelopen vrijdag. Samplen:


 • Amazon doorstaat de schoonmoedertest
 • Automatentrouw
 • Bang voor de robots? Daar is ook wel reden toe
 • Besta je als je dit leest?
 • Big tech heeft ons nodig, nog even

 • Dan maar kunstmatige intelligentie
 • De afstandsbediening die zijn baas herkent
 • De menselijke geest uniek? Dat had u gedacht
 • De overheid ziet u en vult straks uw stembiljet in
 • De perfecte seks met een hoopje oud ijzer

 • De robot is nog lang geen journalist
 • De schaakturk ontmaskerd
 • De slimme robot is geen apparaat, maar een rechtspersoon
 • Denken in andermans hoofd
 • Derivaten straks misschien alleen nog op recept

 • Duitsland wordt kampioen voetbal - voor robots
 • Een jurk die rook spuit bij toenadering
 • Elke dag een paar uur schoonheid
 • Gespierde opmars van de zelfdenkende blob
 • Helaas geen hiernamaals

 • Het boek leest mee
 • Kunstmatige intelligentie is mensenwerk
 • Meisjes-bots zijn veruit het leukst
 • Na 40 jaar is de computer terug bij af
 • Niet waar de robots bij zijn

 • Sterven is voor losers
 • Toekomst is niet meer wat zij geweest is
 • Waarom de toekomst ons niet nodig heeft
 • Wij zoeken een computer die ook veters kan strikken
 • Zoeken als Google, maar dan beter


#937

Hoi Weerman,

Ah zelfdiscipline, goed van je. Ik zit altijd blind overal maar wat op te klikken. Want hoe moeilijk kan het zijn:

Ik ben nature ook wel van blind op iets klikken en van het ene naar het andere gaan. Maar als ik iets echt moet uitzoeken, moet ik wel ‘diep gaan’. Heb net Armadito-av service routine in 1 file (15000 regels source code) gezet. Ik zie dat ze https://github.com/json-c/json-c en (‘opvolger’) https://github.com/akheron/jansson gebruiken. Dus paar routines in json-c op andere waarde gezet om totaal te laten werken. Armadito-av gebruikt wel veel json code. Nog niet zo in verdiept in json/jansson en het nut ervan.

Beroepsregisters stonden opvragen persoonsgegevens op grote schaal toe
Bij een aantal openbare beroepsregisters bestond de mogelijkheid om op grotere schaal dan bedoeld privégegevens op te vragen van de daarin geregistreerde personen.

Dat blijkt uit een analyse van beveiligingsonderzoeker Sjoerd van der Hoorn.
Van der Hoorn bekeek vorig jaar in totaal 18 beroepsregisters, waaronder het BIG-register waarin informatie over zorgverleners staat opgenomen. Deze registers zijn publiekelijk inzichtelijk, om bijvoorbeeld te controleren of een zorgaanbieder legitiem is. In de registers kan specifiek op naam of adres worden gezocht.

Uit het onderzoek bleek echter dat het bij een aantal van de bekeken registers ook mogelijk was om van een groter aantal geregistreerde personen tegelijk persoonlijke gegevens, zoals een woonadres of geboortedatum, op te vragen via de database. Dit was mogelijk door bijvoorbeeld een asterisk-teken in te vullen binnen de zoekopdracht.

De vraag is of AVG verhinderd of de cdfoon gegevens (in de toekomst) verspreid mogen (blijven) worden.

De hartelijke groet Jan Marco


#938

He het is “btw” en “bsn” maar deden we voor “json” niet JSON? w3schools.com:

JSON - Introduction

JSON:JavaScript Object Notation.
JSON is a syntax for storing and exchanging data.
JSON is text, written with JavaScript object notation.

Als je het niet al wist weet je hierna nog niets:

When exchanging data between a browser and a server, the data can only be text.
JSON is text, and we can convert any JavaScript object into JSON, and send JSON to the server.
We can also convert any JSON received from the server into JavaScript objects.
This way we can work with the data as JavaScript objects, with no complicated parsing and translations.

Maar goed, als het je teveel wordt, de jou toegestuurde JSON, hierzo:

jq is a lightweight and flexible command-line JSON processor

jq is like sed for JSON data - you can use it to slice and filter and map and transform structured data with the same ease that sed, awk, grep and friends let you play with text.

Doe dit:

curl -s "https://api.github.com/repos/akheron/jansson/commits" | jq '.[0]'

Krijg je dat:

jq

Dacht slim te wezen vorige week maar het duurde lang genoeg voor ik dit werkend had:

Met

curl -s

Naar

"https://www.nrc.nl/search/api/v1/article/search?query=artificial+intelligence&size=10"

En dan een ‘pipe’ voor

| jq '..|.headline? | strings'

Filterde om te testen uiteindelijk wel met ‘jq’ dit plukje uit de ontvangen 36,5 KB rijstebrei:

"‘Kunstmatige intelligentie bedreigt stroomvoorziening’"
"Kunstmatige intelligentie is mensenwerk"
"Commissie: Europa moet inhaalslag maken in kunstmatige intelligentie"
"Kunstmatige intelligentie gaat regeren"
"De renaissance van kunstmatige intelligentie"
"Europese SER: nú meer controle op kunstmatige intelligentie"
"Popnummers gecomponeerd door kunstmatige intelligentie"
"Hoe bedrijven kunstmatige intelligentie al écht gebruiken"
"Google’s kunstmatige intelligentie kan nu beter liplezen dan mens"
"Wie wordt de Google van de kunstmatige intelligentie?"

Totaal voor het resultaat van die &size=860-query “kunstmatige+intelligentie” in JSON-formaat was 2,0 MB.

NB. het gaat hier niet om JsonQuery:

JsonQuery

An incredibly fast and easy way to query your JSON data like a database.

Als json_query.js in Javascript met behulp van jquery.js. En een demo daarvan:

Movie.where({'rating': 8.6, 'year.$bt': [1950, 1980]}).exec()

En het is niet JSON Query:

Query JSON data structures without serialization

The first app for OS X that allows you to query JSON data structures. Use the simple search syntax to perform a lookup by key or value, or drill into the data with literals (square brackets for arrays and dots for dictionaries)

Ook niet JSONQuery:

What’s wrong with JSONQuery?

The JSONPath syntax that JSONQuery inherits is still not well-aligned with URL structures and is very difficult to extend due to the fact that each operator is based on a different syntax. Creating new operators thus requires modifications to the parsing engine.

Of JSON_QUERY:

JSON data in SQL Server

JSON functions in SQL Server enable you to combine NoSQL and relational concepts in the same database. Now you can combine classic relational columns with columns that contain documents formatted as JSON text in the same table, parse and import JSON documents in relational structures, or format relational data to JSON text.


#939

Hoi Weerman,

Maar goed, als het je teveel wordt, de jou toegestuurde JSON, hierzo:

Ik merkte dat ik bij de json-resultaten van Virustotal ging denken om een ‘c programma te gaan bouwen’ om de resultaten te parsen om ze daarna weer in een database te zetten. Dus ik denk nog niet in het json concept, want daar zullen wel routines inzitten om het resultaat ‘om te zetten’.

Lijkt mij een goede tip (‘jq’) van jou:

jq is like sed for JSON data - you can use it to slice and filter and map and transform structured data with the same ease that sed, awk, grep and friends let you play with text.

Ik zie ook een voorbeeld die ik komende week wil proberen:

In this tutorial, we implemented a program that fetches the latest commits of a GitHub repository using the GitHub Repo Commits API. Jansson was used to decode the JSON response and to extract the commit data.

Afgelopen week heb ik json, jansson, en libxml2 omgezet in het 1 file principe in C++:

Ik kan nu van harte lust met xml en jason/jansson aan de gang :slight_smile:

Armadito heeft ook een kernel driver. Ik denk dat het gebaseerd is op de minifilter van Microsoft:

Scanner File System Minifilter Driver

The Scanner minifilter is an example for developers who intend to write filters that examine data in files. Typically, antivirus products fall into this category.

Filter-manager-concepts:

filter-manager-architecture-1

Ik heb nu Armadito service routine gecompileerd, echter werkt nog niet.

Ik heb een oude versie van clamavscan al een keer omgezet naar C++. Ik kan Armadito service programma hiermee gaan integreren:

clamavscan_recusief

Het orginele Armadito programma roept ook Clamav aan. Dit doen ze door het te integreren met de Clamav library. Het voordeel van Armadito is dat ze een kernel driver programma hebben om files/programma’s te gaan scannen wanneer ze gebruikt worden.

Ik wil het scannen naar virussen ook weer gaan combineren met een backup-programma (bacula o.i.d).

De hartelijke groet Jan Marco


#940

Hoi Weerman,

De Rijksoverheid stopt met het gebruik van de antivirussoftware van het Russische bedrijf Kaspersky Lab.
Het kabinet heeft bepaald het gebruik van de software uit te faseren, schrijft minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in een Kamerbrief. Het kabinet vreest dat de antivirussoftware van Kaspersky door het Kremlin gebruikt wordt voor spionage.

Risico lijkt mij ook voor andere antivirussoftware te gelden, echter die worden vaak als onze vrienden (bijvoorbeeld Amerika) gezien. Persoonlijk ga ik (uiteindelijk) liever voor een open source virusscanner.

Wel vreemd van Kaspersky vind ik dat ze source code (van NSA) stelen van een pc waarop hun software draait om naar hun labservers op te sturen. Daar betalen namelijk hun klanten niet voor!

Google verzamelt in Australië op grote schaal locatiegegevens van Android-smartphones, zelfs als de functie daarvoor uitgeschakeld is.

Dat beweren onderzoekers van het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle, schrijft The Australian. De markttoezichthouder Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) start een onderzoek als gevolg van de bewering.
Google is de beheerder en ontwikkelaar van het besturingssysteem Android. Het bedrijf stelt de software beschikbaar aan andere smartphonefabrikanten.
Volgens deskundigen van Oracle verzamelt Google de locatiegegevens ook op smartphones zonder simkaart. Het bedrijf gebruikt daarvoor zendmasten, bluetooth- en wifi-netwerken, aldus Oracle. Ook gebruikt Google de barometer van smartphones om te achterhalen op welke verdieping van een gebouw een gebruiker zich bevindt.
Google zegt dat het bedrijf alleen data verzamelt met toestemming van de gebruikers. Het privacybeleid van Google verwijst alleen naar ‘Google-diensten’. Het besturingssysteem Android wordt niet specifiek genoemd.

De hartelijke groet Jan Marco