NMa onderzoekt gevolgen fusie Gouden Gids en Telefoongids


#101

Voor de draad ermee, steeds kort de context, een sleutelpassage en een link naar de bron. 8)

Jij hebt wel voor hetere vuren gestaan! Je kan het! 8)

Punt is, juristen doen het zelf ook zo, elkaar citeren en er daarna weer wat aanbreien.
Kijk maar naar die Raad van State-uitspraak, één brok tekstverwerking. Die wet-site van Arnoud Engelfriet, idem.

Als jij het op een kort geding laat aankomen voor OpenKVK zulllen ze jou daar zeker mee gaan doorzagen, met


#102

[quote=“Weerman”][quote]
Als jij het op een kort geding laat aankomen voor OpenKVK zulllen ze jou daar zeker mee gaan doorzagen, met

Kijk een debat kun je ‘winnen’ door argumenten te weerleggen en een nieuwe insteek aan te voeren. Als ik er met gestrekt been in ga dat het handelsregister bij wet openbaar is kan jij met honderd andere zaken aankomen maar dat zal mijn punt van openbaarheid niet kunnen weerleggen, immers feitelijke informatie, die controleerbaar is.

De Landmark zaak gaat wat mij betreft meer over een overheid die wil verdienen aan door haar gemaakte verzameling die door de belastingbetaler is betaald en `de Wob’ onderuit probeert te halen.

Mijn insteek is simpel, de KvK houdt zich wat mij betreft niet aan de handelsregister wet, daardoor leeft er iets in de samenleving dat dat probeert te verbeteren. Ik zou het zelfs gelijk willen stellen met het ongeoorloofd aanbrengen van inbraak preventie strips op de voordeuren van willekeurige huizen. Niemand heeft er last van, behalve de crimineel.


#103

Niks aan de hand, daar zijn wij het over eens, het Handelsregister is een openbaar register. Zo is het opgezet, dat iedereen inzage heeft.

Informatie daaruit opvragen was niet kosteloos. Jij haalt bijna alle namen, adressen en kvk-nummers op en zet dat ergens anders in een bestand, zonder te betalen.

Een van beide partijen heeft wat uit te leggen, denk ik dan. Jij schrijft nu: de KvK houdt zich niet aan de handelsregister wet. Hoe zit dat?


#104

Het zoeken naar bedrijven is een taak van de Kamers van Koophandel, en daar zit geen tarief aan vast. De pagina’s waar jij mee kwam, die adressen selectie, daar zit wel wat aan vast.

Kijk maar eens wat er in artikel 4 staat.

Beschikbaarheid? 18 uur per dag?
Werking? Er ontbreekt data.
Beveiliging? Iedere nerd kan het hele register stelselmatig leegroven.


#105

Onverwachte ontwikkeling:

[quote]SIDN beperkt publicatie persoonsgegevens

De SIDN gaat het aantal gepubliceerde NAW-gegevens van domeinnaamhouders beperken. Eind dit jaar moet er alleen nog een naam en een e-mailadres te zien zijn.

Webwereld - Nieuws - vrijdag 7 augustus 2009


[/quote]
Een in dit artikel ook geciteerde jurist had al eerder geschreven:

[quote]Whois SIDN in strijd met privacy?

“Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is het, kortweg, niet toegestaan meer gegevens te verwerken dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. In het geval van het Whois-register is het niet nodig alle gegevens openbaar te maken. De vaste praktijk van de SIDN kan daarom weleens in strijd met de wet zijn”

SOLV - Weblog 8 mei 2008
http://www.solv.nl/weblog/whois-sidn-in-strijd-met-privacy/3893
[/quote]
Reactie van het CBP diezelfde dag:[quote]CBP aan SIDN: verwijder particuliere whois-data

Het CBP vindt dat de inperking van het publiceren van persoonsgegevens door SIDN niet ver genoeg gaat. Gegevens van particulieren zouden niet meer moeten opduiken in het register.

Het SIDN heeft aangekondigd naar aanleiding van Europese regelgeving het vrijgegeven van persoonlijke informatie over domeinnaamhouders op hun site te gaan beperken. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) vindt het niet wenselijk dat bij de whois-gegevens van SIDN persoonsgegevens van particulieren staan vermeld. “Het is goed om te benadrukken dat we het dan hebben over particulieren en niet zozeer over bedrijven. Om in dat geval alleen de contactgegevens te vermelden van het bedrijf dat de domeinnaam registreert”, zegt een woordvoerder van het CBP tegen Webwereld.

De privacywaakhond benadrukt deze richtlijn ook op Europees niveau sinds 2003 via de Artikel-29 werkgroep voor gegevensbescherming. “Persoonsgegevens van particulieren mogen eigenlijk niet automatisch op internet gepubliceerd worden”, aldus de zegsvrouw. “In geval dat dat toch gebeurt raden wij ook altijd aan om verzoek tot verwijdering van die persoonsgegevens in te dienen.”

Webwereld - Nieuws - vrijdag 7 augustus 2009


[/quote]
Voorzien van commentaar door een andere SOLV-advocaat:

[quote]Half werk

Ook advocaat Wouter Dammers van advocatenkantoor SOLV vindt de beperking van publicatie van NAW-gegevens door SIDN te beperkt en ook rijkelijk laat. “Ik vind het behoorlijk vreemd dat je naam en e-mailadres nog steeds gepubliceerd zullen staan. Dat is een beetje half werk afleveren. Dat zijn ook persoonsgegevens en daar geldt hetzelfde regime voor.”

Het weghalen van adres en telefoonnummer zet volgens Dammers dan ook geen zoden aan de dijk. “Het SIDN zou zich moeten afvragen of het verzamelen en publiceren van die gegevens eigenlijk wel noodzakelijk is om domeinnaamhouders aan te kunnen spreken.”[/quote]
“Persoonsgegevens van particulieren mogen eigenlijk niet automatisch op internet gepubliceerd worden”
.


#106

[quote]“Persoonsgegevens van particulieren mogen eigenlijk niet automatisch op internet gepubliceerd worden” (vervolg
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3412#3412
)[/quote]
Nog zo’n geval met persoonsgegevens: eigenaren van eenmanszaken zijn per definitie geen “particulieren” maar zien door toedoen van de KVK ook hun privé-gegevens zomaar weglekken:

[quote]Verkoop gegevens Handelsregister

De Kamer van Koophandel registreert alle ondernemers in Nederland en levert tegen kostprijs gegevens van geregistreerde ondernemingen aan derden. De Kamer van Koophandel voert hiermee de Wet op het Handelsregister uit. Deze wet bepaalt dat deze gegevens openbaar zijn en verstrekt mogen/moeten worden aan derden. Dit bevordert de transparantie in het bedrijfsleven.

Verstrekking van gegevens aan derden
De Kamer van Koophandel verstrekt gegevens uit het Handelsregister tegen kostprijs aan derden. Google Maps is zo´n derdenpartij. Google Maps verrijkt de gegevens van het Handelsregister met gegevens uit andere databases.
Als ondernemers zich bij de KvK inschrijven als eenmanszaak en daarbij hun privé-adres ook als zakelijk adres registreren, dan lopen zij de kans dat door de ‘verrijking van de gegevens’ een aantal privégegevens via Google Maps worden gepubliceerd.

Maatregelen
Sinds kort moet iedereen die bedrijfsmatig bezig is, zich registreren. Dat geldt sinds 2008 ook voor bijvoorbeeld ondernemers in de vrije beroepen. De Kamer van Koophandel onderzoekt of nieuwe inschrijvers bij inschrijving direct de mogelijkheid kunnen krijgen om adresgegevens voor mailingdoeleinden te blokkeren. Tot nu toe gebeurde dat bij de bevestiging van de inschrijving (enige tijd na inschrijving).

Kamer van Koophandel - Nieuws - 6 april 2009
http://www.kvk.nl/Nieuws/verkoopgegevenshandelsregister.asp
[/quote]
De laatste keer dat er stennis
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3264#3264
gemaakt werd over deze gang van zaken kwam het van Kamervragen:

[quote]KvK verkoopt privégegevens BN’ers aan Google

“Het is gek dat de wetgever bepaalt dat die gegevens makkelijk vindbaar moeten zijn, vervolgens helpt Google door het heel makkelijk vindbaar te maken en dat wordt vervolgens een problematische situatie gevonden, dat is de omgekeerde wereld”, zegt Joris van Hoboken van de Universiteit van Amsterdam. Arda Gerkens van de SP merkt op dat de informatie alleen bedoeld is voor mensen die zaken met elkaar doen en dat het geen openbaar register is. Ze gaat dan ook kamervragen stellen.

'Privacybeleid Google niet helder’
Volgens van Hoboken houdt Google zich op een aantal punten niet goed aan de Nederlandse privacywet. Het bedrijf heeft in dit geval eigen verantwoordelijkheden, omdat het de databank zelf heeft ingekocht. Het internetbedrijf lijkt volgens Van Hoboken niet te hebben beseft dat in de KvK-gegevens nu ook veel privégegevens zitten. “Google moet mensen duidelijk maken dat hun gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt, en wat hun rechten zijn.” De publicatie zelf zou volgens hem niet onwettig zijn. “Maar Google heeft geen duidelijk privacybeleid voor wat betreft deze gegevens.”

Security.nl - Nieuws - 5 april 2009
http://www.security.nl/artikel/28265/KvK_verkoopt_privégegevens_BN'ers_aan_Google.html
[/quote]
Brief terug van de staatssecretaris van Economische Zaken:

[quote]Betreft Vragen over het verstrekken van gegevens door de Kamer van Koophandel

Deelt u de mening dat op deze wijze de privacy van mensen ernstige schade wordt aangedaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om te voorkomen dat deze gegevens op commerciële gronden beschikbaar gesteld worden? Wat gaat u doen om de gegevens die nu bij Google en anderen openbaar zijn, alsnog af te schermen, in ieder geval in het geval van eenmanszaken?

Antwoord
De mening dat de privacy van mensen op ernstige wijze wordt geschonden door de verstrekking van gegevens vanuit het handelsregister deel ik niet. Het ontwerp van de Handelsregisterwet 2007 en het Handelsregisterbesluit 2008 zijn destijds aan het College bescherming persoonsgegevens voor commentaar voorgelegd; het College heeft over beide positief geadviseerd. De afscherming van de gegevens van natuurlijke personen zoals deze thans is vormgegeven in artikel 51, derde lid, Handelsregisterbesluit 2008 is gelet op de rechtszekerheidsfunctie van het register het hoogst haalbare.

Onverminderd het voorgaande zal voor de levering van gegevens op basis van artikel 2, onderdeel b, jo. artikel 22, tweede lid van de Handelsregisterwet 2007 wel nader worden onderzocht of deze beperkt kan worden. In samenspraak met de Kamers van Koophandel worden de juridische en technische mogelijkheden onderzocht om de ingeschrevenen zelf te laten beslissen aan wie en voor welk doel hun gegevens verstrekt mogen worden. Een zodanige beperking zal echter geen afbreuk mogen doen aan de doelen van het handelsregister. Over de uitkomsten van mijn onderzoek zal ik uw Kamer zo spoedig mogelijk informeren.

Ministerie van Economische Zaken - brief aan de Tweede Kamer - 2 juni 2009


[/quote]
Op de website van EZ werden de bestaande regels op datzelfde moment meteen maar als gloednieuw geherintroduceerd:

[quote]Ondernemers krijgen meer zeggenschap over eigen KVK-gegevens

Ingeschrevenen moeten bij inschrijving kunnen aangeven dat hun gegevens - voor zo ver afkomstig uit het Handelsregister - niet mogen worden opgenomen in bijvoorbeeld digitale telefoongidsen of Google Maps.

Ook heeft Heemskerk met de Kamers van Koophandel afgesproken dat alle ingeschrevenen in het Handelsregister binnenkort bericht krijgen waarbij hen de keuze wordt geboden of hun bedrijfsgegevens gebruikt mogen worden voor commerciële mailings.

Daarnaast hoeft een geheim telefoonnummer niet te worden ingeschreven.

Ministerie van Economische Zaken - Pers- en nieuwsberichten - 3 juni 2009


[/quote]
Maar er was al eerder aan dit dode paard getrokken:[quote]Ongewenste post na inschrijving Kamer van Koophandel

Meneer Dijkman* heeft sinds kort een eigen bedrijf. Hij is wettelijk verplicht zijn bedrijf in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Die houdt een Handelsregister bij van alle bedrijven in Nederland. Netjes vult meneer Dijkman alle formulieren in. Een week nadat hij de formulieren opstuurt gaat het mis. Zijn brievenbus puilt elke dag uit met post waar hij niet op zit te wachten. Blijkbaar verkoopt de Kamer van Koophandel de gegevens van meneer Dijkman door aan andere bedrijven. Maar meneer Dijkman kan zich niet herinneren dat hij daar ooit toestemming voor heeft gegeven. Hij besluit dan ook een pittige e-mail aan de Kamer van Koophandel te sturen, waarin hij klaagt over deze manier van werken.

In een brief laat de Kamer van Koophandel weten dat de gegevens van bedrijven die zich inschrijven niet anoniem kunnen blijven omdat het Handelsregister openbaar is. De gegevens in het register zijn dus door iedereen in diverse vormen te raadplegen. De Kamer kan echter wél voorkomen dat de adresgegevens van meneer Dijkman worden doorverkocht. Hij schakelt dan de zogenaamde non-mailing-indicator in. Op die manier is de ongewenste post die bij meneer Dijkman in de brievenbus valt verleden tijd. De Kamer laat verder weten dat non-mailing-indicator voor meneer Dijkman inmiddels is ingeschakeld.

Op zich is meneer Dijkman blij met het feit dat zijn gegevens vanaf nu zijn afgeschermd voor commerciële doeleinden. Hij vindt alleen nog steeds dat de Kamer van Koophandel van tevoren toestemming had moeten vragen voor het doorverkopen van zijn gegevens. Wat hem betreft moet er op het inschrijfformulier een keuzemogelijkheid worden toegevoegd. Mensen kunnen er dan zelf voor kiezen hun gegevens voor commerciële doeleinden beschikbaar te stellen. Wat hem betreft is zijn klacht niet naar tevredenheid afgehandeld. Hij besluit de Nationale ombudsman om hulp te vragen.

De Nationale ombudsman besluit een onderzoek in te stellen. In een reactie laat de Kamer van Koophandel weten dat met alle Kamers afspraken zijn gemaakt over de non-mailing-indicator. Onder andere in het welkomstpakket zouden mensen gewezen moeten worden op het feit dat de non-mailing indicator bestaat en dat ze die kunnen activeren. Door het onderzoek van de ombudsman heeft de Kamer van Koophandel dit welkomstpakket nog eens onder de loep genomen. Het kwam daarbij tot de conclusie dat in de welkomstbrief inderdaad niets vermeld wordt over de indicator. De Kamer van Koophandel geeft aan dit alsnog in de welkomstbrief op te nemen. Op die manier kunnen dit soort klachten in de toekomst worden voorkomen. Meneer Dijkman is blij dat zijn klacht met hulp van de Nationale ombudsman toch nog naar tevredenheid is opgelost. De ombudsman sluit het dossier.

[size=9]*Om redenen van privacy zijn de namen veranderd.[/size]

Nationale ombudsman - Uit de praktijk - Recente zaak - 20 augustus 2005
http://www.ombudsman.nl/nieuws/uit_de_praktijk/2005/2005-08-20.asp
[/quote]
Hielp allemaal niets, tot midden 2009 kan de optie “geen reclamepost” nog steeds niet gewoon op de inschrijfformulieren van het Handelsregister aangevinkt worden.

Een nieuwe inschrijver moet op een ander moment alsnog zelf om dat aanvinken vragen, met het risico dat zijn adres al in de verkoop gedaan is, en probeer dat dan nog maar eens terug te draaien:

[quote]Afdeling Bedrijfsvoorlichting KvK

Deze indicator zorgt ervoor dat uw adres, bij selectie voor mailingdoeleinden door derden, niet meer wordt vermeld. Natuurlijk blijft u wel correspondentie over uw inschrijving en de wettelijke taken van de kamer van koophandel ontvangen. Omdat het onze taak is ondernemers voor te lichten over actuele ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering, scholing en andere zaken waarbij de kamer van koophandel betrokken is, zullen wij u hierover ook blijven informeren.

Molblog - Reacties - 13 januari 2009
http://www.molblog.nl/bericht/E-mail-maffia-draait-overuren/
[/quote]
Vorige maand verscheen onder druk dan toch een bijgewerkt inschrijfformulier (“Modified 2-7-2009”):

[quote]4 Informatie en adresbestanden

4.1 Met adresbestanden uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen (potentiële) klanten, leveranciers en zakenpartners u benaderen.

  x Onze onderneming / organisatie wil niet dat onze gegevens gebruikt worden door derden voor direct marketing doeleinden
Ga door naar vraag 5

Toelichting 4.1

De KvK registreert uw gegevens voor rechtszekerheidsdoeleinden in het handelsregister.
Deze gegevens kunnen aan geïnteresseerden worden geleverd in een adresbestand. U kunt aangeven dat u hierop geen prijs stelt.
Uw gegevens worden dan niet verstrekt aan partijen die adresbestanden gebruiken voor direct marketingdoeleinden.
Andere afnemers worden gewezen op het verbod tot het gebruik van deze gegevens voor direct marketing.

© Kamer van Koophandel Nederland juli 2009 – Inschrijving eenmanszaak
http://www.kvk.nl/minitools/FormulierenWizzard/pdf/01_eenmanszaak.pdf
[/quote]


#107

Dat positieve advies:

[quote]Afscherming adresgegevens in handelsregister

Voor natuurlijke personen die, kort gezegd, bij een niet rechtspersoon in het Handelsregister vermeld worden, hoeft dit gebrek aan afscherming niet altijd bezwaarlijk te zijn.

Onder bijzondere omstandigheden kan een natuurlijk persoon wél een groot belang hebben bij de afscherming van zijn gegevens. Het Besluit voorziet hier echter niet in. Een dergelijke voorziening dient alsnog opgenomen te worden. Als bijzondere omstandigheden die afscherming rechtvaardigen kunnen bijvoorbeeld worden aangemerkt het (eerder) verblijf in een ‘blijf van mijn lijf huis’ en het zijn van aangever of getuige in een ernstige strafzaak.

Bij toevoeging van deze afscherming op verzoek ontstaat het volgende systeem:

 • bij rechtspersonen zijn de adresgegevens van natuurlijke personen in beginsel afgeschermd;

 • bij niet rechtspersonen zijn adresgegevens in beginsel niet afgeschermd, maar kan op verzoek bij bijzondere omstandigheden afscherming plaatsvinden.

Dit onderscheid is te rechtvaardigen doordat bij rechtspersonen bestuurders in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor de handelingen van de rechtspersoon.

Voor de niet rechtspersonen, zoals de eenmanszaak, geldt dat de eigenaar (natuurlijk persoon) in beginsel juist wel persoonlijk aansprakelijk is voor de overeenkomsten die hij namens de eenmanszaak sluit.

CBP - Advies Concept Handelsregisterbesluit 200. - 14 november 2007
http://www.cbpweb.nl/downloads_adv/z2007-01249.pdf?refer=true&theme=purple
[/quote]
Wat is een persoonsgegeven? Het CBP in een ‘Consultatiedocument’:

[quote]Het bekendste direct identificerende gegeven is de combinatie van voornaam, achternaam en adres. De bekendste indirect identificerende gegevens zijn (e-mail)adres, telefoonnummer, kenteken en de combinatie postcode/huisnummer.

CBP Richtsnoeren - Actieve Openbaarmaking Van Persoonsgegevens
http://www.cbpweb.nl/downloads_rs/rs_conc_Actieve_openbaarmaking.pdf
[/quote]
Wanneer is een gegeven géén persoonsgegeven? CBP:

[quote]Gegevens over organisaties, zoals bedrijven of stichtingen, zijn geen persoonsgegevens in de zin van de Wbp. De wet is wel weer van toepassing op bedrijven als het gegeven herleidbaar is naar een persoon, zoals bij een eenmanszaak, of als het over de individuele bestuurders gaat van een onderneming of stichting.

Bij actieve openbaarmaking van bedrijfsgegevens zal het in veel gevallen niet haalbaar zijn om onderscheid te maken tussen bedrijfsgegevens die wél en bedrijfsgegevens die géén persoonsgegevens zijn. In zulke gevallen vereist de wet dat álle betreffende gegevens behandeld worden als waren zij persoonsgegevens.[/quote]
De “Wbp” dat is de Wet bescherming persoonsgegevens


.

Het Handelsregister zou inschrijfgegevens moeten beheren “als waren zij persoonsgegevens” vallend onder het Wbp? De Wbp richt zich zowel tot de publieke sector als tot de private sector. In het geval van het Handelsregister ‘publieke sector’ omdat het wordt omgevormd tot een zgn. ‘basisregister’:

[quote]Basisregistraties

Basisregistraties richten zich vooral op het gebruik van gegevens binnen de overheid en kenmerken zich door een stringent regiem van kwaliteitsborging waarin de terugmeldplicht bij twijfel over de juistheid van een gegeven een belangrijke rol speelt. Basisregistraties worden bij formele wet geregeld.

Basisregistraties kennen hun eigen regiem van openbaarheid en hergebruik van gegevens, waaronder een mogelijk beroep op intellectuele eigendomsrechten, doelomschrijving en mogelijke afwijkende of aanvullende privacybescherming.

TU Delft/OTB - de Jong/Welle Donker (2008)
http://www.geo-info.nl/site/Components/FileCP/Download.aspx?id=93263456-ba1b-404b-b29d-8290e1233c64
[/quote]
Soms hebben andere wetten dus geheel of gedeeltelijk voorrang op de Wbp:

[quote]Wettelijke verplichting

Het moeten nakomen van een wettelijke verplichting is een rechtvaardigingsgrond die naar verwachting in de toekomst steeds vaker door overheidsinstellingen of beheerders van openbare registers gebruikt kan worden voor actieve openbaarmaking, en in het bijzonder actieve openbaarmaking via internet.

Er is veel wetgeving in ontwikkeling ter bevordering van de transparantie en eenvormigheid van de besluitvorming door bestuursorganen. Daarbij wordt elektronische publicatie van persoonsgegevens soms expliciet voorgeschreven.[/quote]
Het is maar de vraag of het CBP ook “positief zou adviseren” over de daadwerkelijke uitvoering door KVK NL van “actieve openbaarmaking via internet” van de inschrijvingen in het Handelsregister. Immers, de KVK’s moeten het juist hebben van de verkoop van hun gegevens:

  [list=1][i]
 • de opt-out-regeling voor “mailingdoeleinden” werd tot dusver - mogelijk om die reden - niet fatsoenlijk uitgevoerd
 • eerder verkochte KVK-gegevens blijven ondanks de opt-out-indicator gewoon opvraagbaar, bijvoorbeeld bij Google Maps
 • KVK NL laat het opvragen van gegevens bij het Handelsregister opzettelijk indexeren door zoekmachines, bijvoorbeeld bij Google
 • de gegevens in de buitenste schil van het Handelsregister, namen, adressen, websites en kvk-nummers worden slecht beveiligd[/i]
Dat is tenminste wat je met de inschrijfgegevens van deze eenmanszaak ziet http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3339#3339 gebeuren - nadat de eigenaar zijn KVK om het plaatsen van een 'non-mailing-indicator' had gevraagd.

#108

Over “verwerken van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden”, bijvoorbeeld het verhandelen van adresbestanden door KVK NL …

Het CBP betitelde dit nog eufemistisch als “hergebruik”, Justitie noemt man en paard:

[quote]Mag ik direct marketing bedrijven?

Of het is toegestaan om persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden te verwerken moet worden beoordeeld aan de hand van de algemene regels over rechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

Dit betekent onder meer dat de wijze van verwerking voor direct marketingdoeleinden niet onverenigbaar mag zijn met het doel waarvoor u de gegevens hebt verkregen. U moet steeds kijken naar de specifieke omstandigheden van het geval. Met name de mate van verwantschap tussen het doel waarvoor u de gegevens hebt verkregen en uw concrete direct marketingdoel zijn van belang.

Er is minder snel van verenigbaar gebruik sprake als de verdere verwerking bestaat uit de verstrekking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden aan een derde.

Dikwijls is direct marketing noodzakelijk voor uw gerechtvaardigde belang bij een gezonde bedrijfsvoering en zal een afweging van dat belang tegen het privacybelang van de betrokkene in uw voordeel uitvallen. Indien u daarover echter twijfelt, kunt u beter ondubbelzinnige toestemming aan de betrokkene vragen voor de voorgenomen verwerking.

Ministerie van Justitie - Handleiding voor verwerkers van persoonsgegevens


[/quote]
Wat betreft de ‘nonmailing-indicator’ in het Handelsregister - KVK NL is simpelweg bij wet verplicht daaraan te voldoen:

[quote]De betrokkene heeft het recht van verzet: wat moet ik doen?

De betrokkene kan zich niet verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens in een openbaar register dat bij de wet is ingesteld, zoals het kadaster.

De betrokkene heeft een recht van verzet als het verwerken van zijn persoonsgegevens geschiedt voor:
• Direct marketingdoeleinden.

In dit geval moet u de desbetreffende verwerking altijd onmiddellijk beëindigen.[/quote]
Terug naar eigenaren van eenmanszaken die zich verplicht als ‘natuurlijke persoon’ in het Handelsregister moeten laten inschrijven, we zagen het CBP hierboven al zeggen:

En we zagen dat de indruk bestaat dat - mogelijk de KVK’s zelf - als “verstrekkend overheidsorgaan”:

[quote]Hergebruik

Het hergebruik dat van de gegevens gemaakt wordt zal doorgaans neerkomen op een vorm van actieve openbaarmaking door de partij die de gegevens hergebruikt, met als rechtvaardigingsgrond zijn gerechtvaardigd belang (artikel 8 onder f Wbp). Daarbij mag deze nieuwe verantwoordeljke de gegevens in ieder geval niet op ruimere schaal of eenvoudiger beschikbaar maken dan het verstrekkende overheidsorgaan is toegestaan.

De verantwoordelijkheid daarvoor ligt niet alleen bij de ontvangende partij (die zich uiteraard aan de Wbp moet houden), maar ook bij het verstrekkende overheidsorgaan: dat dient in de noodzakelijkheidstoets van artikel 8 onder e Wbp het voorgenomen hergebruik en de waarborgen waarin daarbij voorzien is nadrukkelijk mee te wegen. [/quote]
… en daarnaast “derden”, klanten van KVK NL die adresbestanden afnemen - mogelijk niet zorgvuldig genoeg - met die - mogelijk tot persoonsgegevens te rekenen - bestanden werken:

[quote]Volgens van Hoboken houdt Google zich op een aantal punten niet goed aan de Nederlandse privacywet. Het bedrijf heeft in dit geval eigen verantwoordelijkheden, omdat het de databank zelf heeft ingekocht. Het internetbedrijf lijkt volgens Van Hoboken niet te hebben beseft dat in de KvK-gegevens nu ook veel privégegevens zitten.

“Google moet mensen duidelijk maken dat hun gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt, en wat hun rechten zijn.”

De publicatie zelf zou volgens hem niet onwettig zijn. “Maar Google heeft geen duidelijk privacybeleid voor wat betreft deze gegevens.”[/quote]
“OpenKVK” - om deze “grootverbruiker” van Handelsregister-adressen niet over te slaan - moet die niet evengoed de Wbp of de daarop gebaseerde regelingen naleven? Dit is het uiterst sobere privacyreglement van OpenKVK:

[quote]Documentatie API

De API achter deze website is zeer eenvoudig te benaderen en te gebruiken voor eigen gewin. We willen je wel vragen om enige ethiek in acht te nemen. Het is triviaal om het hele bestand in een keer te dumpen; als je hier echt op zit te wachten stuur dan gewoon even een tweet
http://www.twitter.com/openkvk/
. Verder zit geen bedrijf te wachten op een grote hoeveelheid spam, voor ik zover ik kan verbieden beperk ik het gebruikersrecht van deze gecombineerde datasets en sluit ik enige vorm van direct marketing volledig uit.

api.openkvk.nl
http://api.openkvk.nl/
[/quote]
Voorlichting Justitie:

[quote]Wat kan er gebeuren als ik niet aan alle eisen van de Wbp voldoe?

Op het moment dat u de Wbp of de daarop gebaseerde regelingen niet naleeft, kunt u met een aantal acties worden geconfronteerd:
• Een burger kan stappen ondernemen.
• Het openbaar ministerie kan u eventueel vervolgen.
• Het College bescherming persoonsgegevens kan actie ondernemen.

Overtreding van sommige normen van de Wbp is strafbaar gesteld. Het openbaar ministerie kan u vervolgen voor de overtreding van die normen.

Ten slotte kan het College bescherming persoonsgegevens actie ondernemen. Het College kan onder meer bestuursdwang toepassen of een dwangsom opleggen, en kan een bestuurlijke boete opleggen.[/quote]
Nee, ik doe het toch?

[quote]Welke acties kunnen burgers tegen mij ondernemen?

Vergoeding van schade
Iedereen die schade lijdt doordat u in strijd handelt met de Wbp of de daarop gebaseerde regelingen, kan deze schade op u verhalen. Ook kan de rechter u een verbod of gebod opleggen. Belanghebbenden kunnen daarnaast opkomen tegen een aantal specifieke, door u genomen beslissingen. Daarbij maakt de Wbp onderscheid tussen de situatie dat u, als verantwoordelijke, een bestuursorgaan bent en de situatie dat dat niet het geval is.

Rechterlijk verbod of gebod
Iemand die schade lijdt of dreigt te lijden als gevolg van uw overtreding van de Wbp, kan ook aan de rechter vragen u een verbod of gebod op te leggen. De rechter kan u bijvoorbeeld verbieden bepaalde gegevens aan een derde te verstrekken of u gebieden bepaalde gegevens uit uw systeem te verwijderen.[/quote]
Het openbaar ministerie mag mij niet vervolgen als het College bescherming persoonsgegevens mij voor dezelfde overtreding al een bestuurlijke boete heeft opgelegd:

[quote]Welke acties kan het College bescherming persoonsgegevens ondernemen als ik de Wbp niet naleef?

Bestuursdwang of dwangsom
Als u één of meerdere bepalingen van de Wbp of de daarop gebaseerde regelingen overtreedt, kan het College bescherming persoonsgegevens bestuursdwang toepassen. Bestuursdwang houdt in dat u een termijn krijgt om de overtreding ongedaan te maken. Laat u dat na, dan kan het College zelf op uw kosten de overtreding ongedaan maken.

Het College kan er ook voor kiezen u een last op straffe van een dwangsom op te leggen. Het College zal dit doen als zij de overtreding niet gemakkelijk zelf ongedaan kan maken. Het College kan u bijvoorbeeld gelasten binnen één week bepaalde gegevens te verwijderen of uw gegevensverwerking binnen één maand aan te melden, op straffe van een dwangsom per dag dat u niet aan deze last voldoet.

Bestuurlijke boete
Het College kan in een aantal gevallen een bestuurlijke boete opleggen. Voordat het College u een boete oplegt,moet het een rapport opmaken. Dat rapport wordt u toegezonden. U bent niet verplicht een voor uzelf belastende verklaring af te leggen: u hebt dus het recht om te zwijgen. Dat recht ontstaat op het moment dat u redelijkerwijs kunt vermoeden dat het College aan u een boete gaat opleggen, bijvoorbeeld op het moment dat u een afschrift van het rapport ontvangt.

Ministerie van Justitie - Handleiding voor verwerkers van persoonsgegevens


[/quote]
Kijk nou eens:

[quote]CBP controleert opslag klantgegevens strenger

Het College Bescherming Persoonsgegevens gaat het bewaren en beschermen van klantgegevens strenger controleren. Boetes kunnen in de miljoenen lopen.

Onveilige overheidssites
De aanscherping van de regels volgt vlak na ophef vanwege een onderzoek van hostingprovider Networking4All die beweert dat op ruim tachtig procent van de overheidssites informatie van burgers slecht wordt beveiligd.

De overheid ontkent dat de sites onveilig zijn. Vorige week is minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie juist een campagne gestart om veilig internetten bij burgers onder de aandacht te brengen. Dat omvat ook het veilig omgaan met persoonsgegevens.

Webwereld - Nieuws - 5 augustus 2009


[/quote]
Een dag later in Trouw:

[quote]CBP scherpt wet bescherming digitale persoongegevens aan

Het college legde onlangs vier ziekenhuizen een dwangsom op omdat ze privacygevoelige informatie van patiënten niet voldoende hadden geborgd. Ook sommige gemeenten handelden volgens het CBP onzorgvuldig. Van een trend wil de toezichthouder niet spreken. „Zowel publieke instanties als particuliere partijen gaan de fout in”, zegt een woordvoerster.

Deze week bleek uit onderzoek dat er juist veel schort aan de beveiliging van klantgegevens op websites van de overheid.

Trouw - Economie - 6 augustus 2009
http://www.trouw.nl/nieuws/economie/article2832001.ece/CBP_scherpt_wet_bescherming_digitale_persoongegevens_aan__.html
[/quote]


#109

Nog eens, wat zijn persoonsgegevens:

[quote]Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: naam, adres, postbusnummer, woonplaats, geboortedatum of leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, titulatuur, opleidingen, beroep, telecommunicatienummer(s), giro- en/of banknummer.

Kortom ieder gegeven dat een persoon kan identificeren. Dit betekent dat ook gegevens van vennootschappen onder firma, maatschappen, eenmanszaken en bijvoorbeeld vrije beroepsbeoefenaren worden gezien als persoonsgegevens.

DM Desk - Kluwer, 2004
http://books.google.com/books?id=59x238IEKNgC&pg=PT245&lpg=PT245&dq="Kortom+ieder+gegeven+dat+een+persoon+kan+identificeren"&source=bl&ots=GyAwMzm85U&sig=Y3tgtxom6iylYVdigxodmoge0iM&hl=nl&ei=LWOBSu_oLczP-QbTs8W1Cg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10
[/quote]
Het CBP over het beveiligen van persoonsgegevens:

[quote]Beveiliging

Artikel 13 Wbp verplicht bestuursorganen tot het nemen van adequate beveiligingsmaatregelen. De laatste volzin van artikel 13 Wbp roept verantwoordelijken op om onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen, als essentieel onderdeel van elke beveiligingsstrategie.

Actieve openbaarmaking van persoonsgegevens op internet brengt extra grote risico’s met zich mee. Dat komt enerzijds door het onbekende aantal personen wereldwijd dat de gegevens kan opvragen en anderzijds door de onbekende verwerkingstermijn – de gegevens kunnen jaren na dato door een bezoeker weer elders op internet worden geplaatst of op andere wijze worden hergebruikt.

Bestuursorganen dienen daarom een aantal technische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens op de aanvraagformulieren en beschikkingen te beveiligen tegen onrechtmatige verwerkingen.

CBP Richtsnoeren - Actieve Openbaarmaking Van Persoonsgegevens - Consultatiedocument - Maart 2008
http://www.cbpweb.nl/downloads_rs/rs_conc_Actieve_openbaarmaking.pdf
[/quote]
Hier is nog een keer mijn lijst bezwaren “uitvoering Handelsregister door KVK”:

  [list=1][i]
 • de opt-out-regeling voor "mailingdoeleinden" werd tot dusver niet fatsoenlijk uitgevoerd
 • eerder verkochte KVK-gegevens blijven ondanks de opt-out-indicator gewoon opvraagbaar, bijvoorbeeld bij Google Maps
 • KVK NL laat het opvragen van gegevens bij het Handelsregister opzettelijk indexeren door zoekmachines, bijvoorbeeld bij Google
 • de gegevens in de buitenste schil van het Handelsregister, namen, adressen, websites en kvk-nummers worden slecht beveiligd[/i]
Niet dezelfde nummering maar dit zijn [i]"technische maatregelen"[/i] die [i]"Bestuursorganen"[/i] zoals de Kamer van Koophandel volgens het College Bescherming Persoonsgegevens [i]"dienen te treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerkingen"[/i]: [quote][b]1.[/b] Scherm de publicatie af voor zoekmachines. Een publicatie die voldoet aan de Wbp kan er toch toe bijdragen dat een betrokkene in zijn persoonlijke levenssfeer wordt geschaad, doordat via zoekmachines derden allerlei intieme details over deze betrokkene kunnen koppelen. Afscherming van persoonsgegevens voor zoekmachines is een heel eenvoudige, algemeen toepasbare en kosteloze stap om de kans op onrechtmatige verwerking door derden te verkleinen.

Alle grote zoekmachines bieden handleidingen aan verantwoordelijken voor publicaties met behulp waarvan zij kunnen voorkomen dat een website of onderdelen uit een publicatie geïndexeerd of gearchiveerd worden. (55)

Zonder een dergelijke maatregel ontstaan er grote risico’s voor betrokkenen, waardoor de publicatie onrechtmatig kan zijn. Verantwoordelijken die de risico’s willen vermijden van onrechtmatigheid, blokkeren daarom alle pagina’s met persoonsgegevens voor zoekmachines. Dat kan door automatisch een antiindexeringscode op te nemen in de onderliggende html. (56)[/quote]
Slaat ook op het Handelsregister, zag je vooral op het moment dat OpenKVK zijn gang aan het gaan was:

Het grootschalig schrapen van OpenKVK had zo te zien een neveneffect op de cache van Google, een query met “q=site:server.db.kvk.nl+KvK-nummer:” gaf toen:

Schreef daar destijds onder
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3293#3293
:

Het CBP in “Beveiliging, noot 55 en 56”:

[quote]55 Wie zijn hele site wil afschermen voor alle zoekmachines, moet een documentje op de rootserver plaatsen met de naam ‘robots.txt’ met de volgende inhoud:

  User-agent:
  *Disallow: /
Hetzelfde principe kan worden toegepast op elke individuele webpagina, door aan de header van de pagina de code toe te voegen:
  <META NAME=”ROBOTS” CONTENT=”NOINDEX, NOFOLLOW”>
56 Dit is een algemene oplossing. Er bestaat ook een individuele oplossing, een constructie waarbij de betrokkene expliciet toestemming geeft voor toegang voor zoekmachines. Deze tweede mogelijkheid zal bij actieve openbaarmaking echter niet snel aan de orde zijn.[/quote]
De website van KVK NL heeft daarentegen bovenaan in de webpagina voorafgaand aan “/handelsregister/zoekenframeset.asp”:

Eén van de andere beveiligingsmaatregelen uit dat CBP-document:

Proef op de som via online.adhocdata.nl - deze keer maar niet met een al te ‘natuurlijke persoon’:

[quote][/quote]
Strikt genomen is dit niet zoeken op een naam van een ‘natuurlijke persoon’ maar op een ‘organisatienaam’ die overeenkomt met die van een ‘natuurlijke persoon’ - zoals in het Handelsregister zelf. Bij deze aanbieder kan echter met een combinatie van meerdere ingevulde ‘zoekvelden’ gezocht worden - in het Handelsregister niet, daar kan alleen ‘plaatsnaam’ als extra selectiecriterium toegevoegd worden aan ‘handelsnaam’. Met een postcode en een ‘wildcard’ in een naam bijvoorbeeld kan iemand bij deze aanbieder al gerichter zoeken dan in het Handelsregister en dat is waar het CBP voor waarschuwt.

Deze keer maar ééntje, in de resultaten staan anders vaak genoeg e-mailadressen (meestal “info@”), waarvan de KVK toch meedeelt dat die niet geleverd worden. Voor in bulk aan te schaffen addressen zou gelden:

[quote]Hoe kan ik emailadressen bestellen?

Er worden door de Kamer van Koophandel geen emailadressen verstrekt. Emailadressen wijzigen geregeld en vaak en worden deze wijzigingen (in tegenstelling tot vestigingsadressen) niet adequaat aan de Kamer van Koophandel doorgegeven. Daarnaast zijn veel bedrijven terughoudend met het geven van emailadressen om ongewenste email te vermijden.

Kamer van Koophandel - Veelgestelde vragen over adressenbestanden
http://www.kvk.nl/handelsregister/021_Bedrijfsinformatie/adressenbestand/veelgesteldevragenoveradressenbestand.asp
[/quote]
Het Handelsregister lijkt dat elders op de website (*) wel mogelijk te maken maar het bovenstaande is ook in tegenspraak met hetgeen door deze aanbieder verklaard wordt:

[quote]Zakelijke marketing blijkt regelrechte spam

Rasker ontdekte ook dat nagenoeg alle spammende bedrijven hun gegevens betrekken van Ad Hoc Data, die uit KvK-informatie ‘zakelijk gerichte’ adressenbestanden samenstellen voor reclamedoeleinden. Rasker heeft Ad Hoc Data gesommeerd om zijn adressen direct uit hun lijsten te halen, maar ontving geen reactie.

Ad Hoc Data biedt heeft naar eigen zeggen 1,3 miljoen zakelijke emailadressen die voor 249 euro worden aangeboden. Daarnaast ook nog eens 300.000 non-profit en overheidsadressen. Een woordvoerder van het bedrijf erkent dat de gegevens van algemene emailadressen uit de KvK worden gehaald en aan derden worden geleverd. “Wij gaan er van uit dat de verstuurders van de mail de etiquette in acht nemen. wie echt niet lastig gevallen wil worden kan altijd het emailadres uit de KvK laten verwijderen.”

Emerce - Nieuws - 23 juni 2008
http://www.emerce.nl/nieuws.jsp?id=2596405
[/quote]
Nog een “te nemen adequate beveiligingsmaatregel waartoe Artikel 13 Wbp bestuursorganen verplicht”, het CBP:

Het Handelsregister is overduidelijk niet op die manier beschermd - de website


van OpenKVK:


[size=9]*) bij mijn Handelsregister-zoektocht
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3391#3391
kwam ik dit tegen - voor € 0,30 krijgt iemand er toch - onder meer - een e-mailadres bij:[/size]

[quote][size=9]In het kort

De beknopte HR-informatie wordt ook wel ‘In het kort’ genoemd en bestaat uit de volgende informatie:

• Email: het emailadres dat de ondernemer heeft opgegeven bij de kamer van koophandel.

Kamer van Koophandel - Help Handelsregister Online
https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/hl_ihkhelp.html
[/size][/quote]


#110

…en de bom is gebarsten:


#111

Ja. Blinde paniek. Vreselijk om aan te zien:

  http://img177.imageshack.us/img177/3248/petitiepostcode.jpg][img]http://img177.imageshack.us/img177/3248/petitiepostcode.th.jpg[/img]
[url=http://petities.nl/nieuws/2009-09-08/petitie_overhandigd_met_foto][u]http://petities.nl/nieuws/2009-09-08/petitie_overhandigd_met_foto[/u[/url]

#112

[quote]Dertig jaar lang verdient TNT Post onrechtmatig aan Nederlandse postcodes. Het is tijd voor verandering

De prijzen voor het gebruik van de database liegen er niet om. Als consument is het gratis, als je een bedrijf bent kost het ongeveer 5000 euro voor het eerste jaar. Een update van de database kost ruim duizend euro. TNT Post verdient trouwens ook nog een keer aan de diensten die het bedrijf rondom postcodes biedt. Dat is veel geld, vooral als je weet hoe TNT Post de mutaties krijgt - dat is namelijk van gemeentes.

Bright - Bevrijd de Nederlandse postcode - 12-9-2009


[/quote]
We moeten aannemen dat Bright daar nu aandacht aan geeft vanwege genoemde petitie:

[quote]Wij,
webmasters en anderen in Nederland die plaatsgegevens gebruiken,

constateren
dat de tabel met postcodes in Nederland wonderlijk genoeg niet vrij verkrijgbaar is. De mutaties vormen een commercieel product waar iedereen geld voor moet betalen. Zelfs sommige overheden betalen voor die informatie die gratis beschikbaar zou moeten zijn. Dit is belemmerend voor zowel commerciële als publieke (innovatieve) projecten.

en verzoeken

 • eventueel als rijksoverheid het auteursrecht over de postcode-tabel te kopen van TNT
 • een wet te maken die de gemeenten verplicht de mutaties niet langer aan TNT door te geven maar aan een ministerie die dit wekelijks via internet publiceert voor het publieke domein.

Petities.nl - Bevrijd de postcode
http://www.petities.nl/petitie/bevrijd_de_postcode/
[/quote]
Opmerkelijk genoeg kwam TNT (Post) daardoor in beweging:

[quote]argumenten in reactie op TNT

De (enige?) tegenstander van deze petitie, TNT, is een lobby gestart. Een heel sterk argument van ze is dat ze het databaserecht hebben op de postcodetabel. Daarom is een wetswijziging ook noodzakelijk, want met juridische middelen is dit niet te veranderen.

Petities.nl - nieuwsbericht 11-9-2009
http://www.petities.nl/nieuws/2009-09-11/argumenten_in_reactie_op_tnt/
[/quote]
Conclusie daar bij petitie.nl:

  [i]"Behalve het argument over het databaserecht houdt geen van de argumenten stand tegen de petitie ..."[/i]
Ik vraag me af of dat zo is. Heeft een rechter ooit bevestigd dat de postcodetabel van TNT Post beschermd wordt door het databankrecht? Als ik het goed begrijp is er een mogelijkheid dat die rechter dit gaat zeggen - vrij naar deze http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3197#3197 opsomming elders in dit forum:
  [i]"TNT Post heeft als geen ander een heel groot belang bij het feit dat het postcodesysteem klopt en van hoge kwaliteit is. Haar bedrijfsvoering leunt zwaar op de postcode als ordeningsprincipe. Denk aan de sorteercentra en postbezorging waarin vele tienduizenden mensen werkzaam zijn."

  “De postcode is en blijft voor TNT Post derhalve van eminent belang, enerzijds voor de postsortering die volledig op postcode geschiedt en anderzijds voor het tijdig en op de juiste plaats bezorgen van post.”

  “Als een databank een bijproduct van een andere activiteit is, is deze niet beschermd als die andere activiteit primair gericht was op iets anders dan het maken van een databank.”[/i]

Alleen is daar het bekende adagio, gelijk hebben is wat anders dan gelijk krijgen. De kans is groot dat de uitdager door multinational TNT bewusteloos geprocedeerd wordt.

Over één van die andere weerleggingen van petitie.nl:

Het aantal adressen waar een postcode aan toegekend wordt is gebaseerd op de hoeveelheid poststukken voor deze “afgiftepunten”:

[quote]- die één vak van de sorteerkast kan bevatten

De verdeling van het werkelijke aantal afgiftepunten per postcode:

  http://img180.imageshack.us/img180/1411/pc6nn.gif][img]http://img180.imageshack.us/img180/1411/pc6nn.th.gif[/img

#113

Iets meer gedifferentieerd, voor een volledige postcodetabel Nederland geleverd door Postcode.nl
http://www.postcode.nl/index/75/1/0/postcode-database-van-nederland.html
met daarin voor iedere postcode als “reeks” het laagste en hoogste huisnummer waar die postcode mogelijk aan toegekend is:

Voor idem een tabel geleverd door Cendris
http://www.postcodeshop.nl/postcodes/node/45
met voor iedere postcode een volledige opsomming van huisnummers en huisnummertoevoegingen waar die postcode daadwerkelijk aan toegekend is:

Je betaalt dan een behoorlijke pacht en nog wordt je als een struikrover behandeld, in de algemene voorwaarden van Cendris:

[quote]Gebruik van door Cendris verstrekte gegevens

Cendris is gerechtigd aan door haar verstrekte gegevens een aantal controlegegevens (zoals adressen) toe te voegen. Indien deze controlegegevens uitwijzen dat de opdrachtgever zich niet houdt aan het overeengekomen gebruik, is daarmee het volledig bewijs van zijn toerekenbare tekortkoming geleverd, behoudens tegenbewijs zijnerzijds.

In geval van overtreding van één van de bepalingen van dit artikel, verbeurt de opdrachtgever (per overtreding) aan Cendris een eenmalige, onmiddellijke en niet voor verrekening vatbare boete van € 50.000,–, alsmede een boete van € 5.000,– voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van Cendris op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

Algemene Voorwaarden Cendris (augustus 2009)
https://www.cendris.nl/adressen/downloads/ALG%20Voorwaarden%20CENDRIS%20augustus%202009%20NL.PDF
[/quote]
Dit was waar OPTA op wees in de aanloop naar de nieuwe Postwet:

[quote]Toegang tot postcodesystemen

Er ontstaat een groot risico op misbruik door TPG Post ten aanzien van het toewijzen en het beschikbaar stellen van de postcodegegevens aan publieke en private partijen tegen onredelijk voorwaarden en hoge tarieven.

Toelichting

• Er zijn geen wettelijke ex-ante waarborgen opgenomen voor het toewijzen en beschikbaar stellen van postcodegegevens voor alle publieke en private partijen.

• Publieke en private partijen zijn voor het verkrijgen van de postcodegegeven volledig afhankelijk van TPG Post. De postcode wordt wijd verbreid toegepast in systemen van ondernemingen en is van groot belang in het maatschappelijk verkeer.

• Het college heeft uit de markt reeds klachten ontvangen over toewijzing, beschikbaarstelling en tarieven en voorwaarden van postcodes van derden die geen postvervoerbedrijf zijn.

OPTA - Bijlage 1 Uitvoeringstoets ontwerp-Postwet, openbare versie
http://www.opta.nl/download/bijlage/bijlage_1_bij_aanvullend_UVT_openbaar.pdf
[/quote]
TNT Post gaf daarop tegengas in haar “Factsheet postcodes” onder vermelding van verouderde maar vergelijkbare bedragen:

   [img]http://img132.imageshack.us/img132/8628/cendrisprijslijst2.gif[/img]
.. met daaronder: [quote][b]Toegang is al geregeld door de mededingingswet.[/b]

Op de wijze waarop TNT Post omgaat met de toegang tot de postcode zijn de algemeen geldende mededingingsregels van toepassing zoals deze zijn vervat in de Mededingingswet. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft in 2002 de toekenning van postcodes en het zakelijk gebruik ervan onderzocht en het niet nodig geacht stappen te ondernemen. Sinds het onderzoek door de NMa in 2002 is de toegankelijkheid van de postcode overigens niet gewijzigd en zijn de tarieven bescheiden gestegen.

Waarom is TNT Post degene die de postcodes beheert en uitgeeft?

In de praktijk wordt de kwaliteit van het postcodesysteem algemeen erkend door alle gebruikers en wordt beseft dat alleen een partij die de opdracht heeft overal in Nederland post te bezorgen - en het systeem dus dagelijks nodig heeft - in staat is om dit systeem kwalitatief goed in de lucht te houden. Daarin staat Nederland niet alleen: er zijn geen landen in Europa waar een andere partij dan het nationale postbedrijf, die de universele dienst moet uitvoeren, de postcode beheert en uitgeeft!

Dit overzicht is een uitgave van TNT Post, afdeling Public Affairs.

TNT Post en de Nederlandse postcode, de feiten - juni 2005


[/quote]
Dit herhaalde zich vorige week, daags voor het aanbieden van bovengenoemde petitie:

[quote]Onderwerp: De Postcode

Geacht Kamerlid,

Morgen wordt u een petitie aangeboden over het gratis ter beschikking stellen van de postcodes. Graag maak ik u in dit verband vanuit TNT Post attent op onderstaande punten:

TNT Post onderhoudt al ruim 30 jaar dagelijks met een landelijk gespreid team een postcodesysteem met de actuele relatie tussen de postcodes en adressen in Nederland en is hierdoor databankrechthebbende/ eigenaar van de postcode.

De postcode is – o.a. via de website van TNT Post – voor individuele raadplegingen gratis beschikbaar. De postcode is dus vrij beschikbaar voor consumenten. De overheid is in gesprek met TNT voor een contract met betrekking tot postcode-gebruik o.a. vanwege de Basisregistratie Adressen. Er is al een voorstel gedaan en daarover wordt verder gesproken tussen TNT Post en de overheid.

De samenwerking tussen de gemeenten en TNT Post behelst dat gemeenten adresmutaties doorgeven aan TNT Post waarop TNT Post deze verwerkt in haar postcodesysteem, een bedrijfsmiddel voor het sorteren en distribueren van post, en TNT Post de nieuw toegekende postcodes doorgeeft aan de gemeenten om deze te communiceren met haar burgers. Deze samenwerking is vastgelegd in het Kaderconvenant en Nader Convenant Postcodes dat op 11 mei 2006 is afgesloten tussen VROM, VNG en TNT Post.

De in de petitie bedoelde/gevraagde wet zou het einde betekenen van een kwalitatief goed onderhouden Nederlandse Postcode. Met de convenanten is erkend dat alleen een bedrijf dat de plicht heeft dagelijks overal in Nederland post te bezorgen en afhankelijk is van dit bedrijfsmiddel de vereiste kwaliteit met betrekking tot het postcode-systeem kan leveren; in alle Europese landen is dit overigens ook zo geregeld.

Vanzelfsprekend ben ik graag bereid in te gaan op nadere vragen.[/quote]


#114

Volgens de petities.nl-website gaat de wetgeving vooral over de postcode als systeem om post te bezorgen:

[quote]Postcodes en de wet

De tarieven worden nu door de markt bepaald en dat is voor sommige partijen heel redelijk, maar voor innovatieve toepassingen niet. Je stimuleert innovatie pas echt als dit soort data een gratis basisgrondstof is om op voort te bouwen.

Trouwens, in een advies van de Raad van State (Kamerstuk 96993) werd al gewaarschuwd voor het databankrecht dat over het postcodesysteem kan gelden. En inderdaad, op basis van die rechtsgrond schermt Cendris ook effectief de exploitatie van de postcode af. Dus moet het Rijk zelf voortaan maar de nationale postcodetabel samenstellen. Een monopolistische overheidstaak zoals het in 1977 begonnen is, niet privatiseren. Vergelijk het met de kentekens op auto’s, dat laat je ook niet aan de ANWB over.

Petities.nl - Petitie bevrijd de postcode
http://petities.nl/nieuws/2009-07-30/postcodes_en_de_wet/
[/quote]
Even tussendoor, de ANWB wordt in dit verband uitgerekend wel genoemd
http://www.tntpost.nl/downloads/pdf/TNTPost_Factsheet_postcodes.pdf
door TNT Post:

Dan verder over hetgeen de petitie wil bereiken:

Postcodetabel, postcodetabel, goedbeschouwd is een postcodetabel het degelijke adressenbestand dat nodig is om een relatie te kunnen leggen tussen die adressen en de sorteercode van de Post. De Nederlandse postcode dient dan als ‘hash’ om daarmee steeds een handjevol adressen hanteerbaar te maken voor het bezorgen van post. Dat licht ‘onscherpe’ karakter van de 6-positie postcode is doorslaggevend gebleken voor de populariteit van het Nederlandse postcodesysteem omdat:

… dwz. niet herleidbaar tot een natuurlijke persoon.

Het bijzondere is dat de overheid binnenkort inderdaad zelf over een dergelijk adressenbestand zal kunnen beschikken:

[quote]Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG)

De BAG bevat gegevens over adressen en gebouwen zoals:

 • panden, verblijfsobjecten en (semi-) permanente stand- en ligplaatsen
 • alle woonplaatsen, straatnamen en nummeraanduidingen worden geregistreerd.

Dit zijn gemeentelijke data waarvoor VROM de kaders heeft gesteld zodat de gegevens landelijk uitwisselbaar zijn. De gemeentelijke gegevens worden centraal beschikbaar gesteld via een Landelijke Voorziening die door het Kadaster wordt beheerd. Vanaf 1 juli 2009 is de Wet bag van kracht en moeten de gemeenten hun BAG compleet hebben. Alle organisaties met een publieke taak zijn ervoor verantwoordelijk dat zij de BAG gaan gebruiken per 1 juli 2011.

VROM - Basisregistraties
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=12050
[/quote]
Mét postcodes:

[quote]Artikel 21, tweede lid, onderdeel a

De postcode wordt aangemerkt als een niet-authentiek gegeven omdat het gegeven wordt bijgehouden in de adressenregistratie, zonder dat voor de betreffende gegevens een inhoudelijke verantwoordelijkheid berust bij burgemeester en wethouders.

Burgemeester en wethouders zijn met andere woorden wel verantwoordelijk voor een correcte en tijdige opneming van door Koninklijke TNT Post BV aangeleverde postcodegegevens, maar heeft geen onderzoeksplicht ten aanzien van de inhoudelijke juistheid daarvan.

Onder meer ter bevordering van eenduidige werkafspraken betreffende deze aanlevering zijn door de Minister van VROM, de VNG en Koninklijke TPG Post BV (op 16 oktober 2006 omgedoopt tot Koninklijke TNT Post BV) op 11 mei 2006 een convenant en een aanvullend convenant afgesloten (Stcrt. 218).

Wet basisregistraties adressen en gebouwen - Memorie van Toelichting
http://www.bag.vrom.nl/ufc/file/bag_sites/ec930d08a9826da9cc8c73856fe66e46/pu/Memorie_van_Toelichting_BAG_KST105538.pdf
[/quote]
Niet-authentiek? Optioneel:

[quote]Krijgt elk adres een postcode?

Door TNT Post wordt alleen aan postale afgiftepunten een postcode toegekend. Verblijfsobjecten, die geen postaal afgiftepunt zijn, krijgen geen postcode. Het attribuut “postcode” zal in de Basis Registratie Adressen in dat geval leeg blijven. Dit mag ook, omdat de postcode een optioneel attribuut is bij een nummeraanduiding (of populair gezegd: bij een adres).

VROM - Basisregistratie Adressen en Gebouwen
http://bag.vrom.nl/bag_com/02f40421b01154df5ec851889b1fa8a6.php
[/quote]
De petitie “bevrijd de postcode” werd aangeboden aan (de Kamercommissie van) Economische Zaken, was die niet aan het verkeerde adres gericht? Beter was geweest, die van VROM? Aangezien VROM als ministerie verantwoordelijk is voor dit nieuwe Basisregister Adressen - de volledige lijst van adressen in Nederland, buiten het bereik van TNT Post, evengoed wel met postcodes …


#115

En zorgen voor toegang tot die gegevens:

[quote]BAG

Gemeenten moeten op grond van deze wet basisgegevens over gebouwen en adressen registreren in één geautomatiseerd systeem, de Landelijke Voorziening. De wet treedt op 1 juli 2009 in werking. Gegevens over Adressen en Gebouwen uit alle gemeenten moeten vanaf dat moment centraal beschikbaar worden gesteld via de Landelijke Voorziening (BAGLV).

BAG producten
Het Kadaster beheert de Landelijke Voorziening BAG en stelt de gegevens vanuit de Landelijke Voorziening beschikbaar:

 • [u]BAG Extract[/u] [i]Kopie van de BAG-gegevens in de BAGLV (alle gegevens of een deelverzameling). Geschikt voor gebruik van grote hoeveelheden gegevens.[/i]
 • [u]BAG Bevraging[/u] [i]Online raadpleging van gegevens in de BAGLV d.m.v. een "application to application"-koppeling vanuit een eigen afnemersapplicatie. Geschikt voor geregeld tot veelvuldig gebruik.[/i]
 • [u]BAG Web[/u] [i]Online raadpleging van gegevens in de BAGLV. Geschikt voor incidenteel gebruik.[/i]
Kadaster - Basisregistraties - BAG http://www.kadaster.nl/index_frames.html?inhoud=/basisregistraties/BAG/web.html&navig=/basisregistraties/nav_serverside.html%3Fscript%3D1 [/quote] Je kan er al in, daar bij de "Landelijke Voorziening BAG", BAGLV: [quote]Nieuwsgierig geworden? Raadpleeg BAG Web https://service1.kadaster.nl/bag/bag-burger . [i]Op termijn zal een verbeterde applicatie beschikbaar komen.[/i][/quote] ... alleen, op dit moment is nog maar een klein aantal http://www.kadaster.nl/basisregistraties/BAG/docs/BAG_Overzicht_aangesloten_gemeenten.pdf gemeenten daadwerkelijk aangesloten op de BAGLV, bijvoorbeeld Vlaardingen.

In BAG Web
https://service1.kadaster.nl/bag/bag-burger
zoeken op een postcode in Vlaardingen, 3136 CM:

[quote]Gevonden BAG Object: Nummeraanduiding/Adresseerbaar object

Gegevensvariant: actueel

• Postcode: 3136 CM
• Huisnummer: 47
• Huisletter:
• Huisnummertoevoeging:

Nummer-aanduiding ID 0622200000020602
Adres De Loper 47
______3136 CM Vlaardingen
Begindatum 02-05-2007
Einddatum[/quote]
Over de tarieven is nog niets te vinden:

[quote]Wat zijn de kosten voor het gebruik van de BAG?

Tot 1 januari 2010 is het gebruik gratis. Daarna zal voor de private markt een tarief worden berekend om de verstrekkingkosten te dekken. Voor de publieke(overheids) markt geldt een centrale financiering en zijn de verstrekkingen voor de afnemer kosteloos.

Kadaster - Basisregistraties - BAG - Veelgestelde vragen
http://www.kadaster.nl/index_frames.html?inhoud=/basisregistraties/BAG/&navig=/basisregistraties/nav_serverside.html%3Fscript%3D1
[/quote]
Ander voorbeeld, Amsterdam is nog niet aangesloten op de BAGLV, maar ‘binnengemeentelijk’ kan er kennelijk al van alles uit de BAG gehaald worden, bijvoorbeeld de gegevens voor deze service van de Dienst Persoons- en Geo-informatie van gemeente Amsterdam:

[quote]Postcodespecial

De postcodespecial is een bestand met alle actuele postcodes in de gemeente Amsterdam en het daarbij behorende adresbereik dat voor iedere postcode beschikbaar is. Dit bestand bevat platte tekst en is bedoeld voor batchverwerking in de eigen omgeving van afnemers, zodat zij voorzien worden van actuele vastgoedgegevens binnen eigen applicaties.

De postcodespecial wordt opgebouwd uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) met het daarbij behorende datamodel. Daarvoor wordt de entiteit ‘nummeraanduiding’ als basis gebruikt.

Gemeente Amsterdam - Dienst Persoons- en Geo-informatie
http://www.gvi.amsterdam.nl/diva/diva_producten/postcodespecial
[/quote]
Het geleverde bestand kan de postcodetabel alleen niet volledig vervangen:

[quote]De Basis Registratie Adressen omvat alle officiële adressen; kan ik deze registratie nu zien als mijn correspondentiebestand?

De BRA omvat alle officieel door de gemeente uitgegeven adressen. Daaronder vallen niet postbusnummers en antwoordnummers.

De BRA kan dan ook niet de rol van volledig correspondentiebestand vervullen. Daar is de BRA ook niet voor opgezet: de BRA is een (uitputtende) lijst van de adressen die aan adresseerbare objecten zijn toegekend (verblijfsobjecten, ligplaatsen, standplaatsen); postbusnummers en antwoordnummers vallen niet onder het beheer van de gemeente en bijhouding daarvan is geen gemeentelijke taak.

VROM - BAG - Veel gestelde vragen
http://www.bag.vrom.nl/bag_com/c751fc136918bf020ca7ac09dd641209.php?tid1=&tid2=&kid=e97cbbf243c83df7c2a7c5024120990f&ds=&o=2
[/quote]
Daar komt nog iets bij, TNT Post heeft ditmaal weliswaar het nakijken, immers de ‘databankrechthebbende’ is nu:

[quote]Artikel 33

Bij verstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 32, eerste lid:
a. is het auteursrecht voorbehouden, en
b. zijn de rechten, bedoeld in artikel 2 van de Databankenwet, voorbehouden aan burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de Dienst.

Staatsblad - Wet basisregistraties adressen en gebouwen


[/quote]
Maar dat kan niet waar zijn, TNT Post buitenspel gezet? Klopt, de “Memorie van Toelichting”:

[quote]Artikel 33

Het auteursrecht ten aanzien van de postcode is, op de wijze die is voorgeschreven in artikel 15b van de Auteurswet 1912, uitdrukkelijk voorbehouden. De verstrekking van de postcode vanuit de adressenregistratie doet dus niets af aan het auteursrecht van Koninklijke TNT Post BV.

Wet basisregistraties adressen en gebouwen - Memorie van Toelichting
http://www.bag.vrom.nl/ufc/file/bag_sites/ec930d08a9826da9cc8c73856fe66e46/pu/Memorie_van_Toelichting_BAG_KST105538.pdf
[/quote]


#116

Iemand die erbij was, schreef
http://www.decebal.nl/PetitiePostcode/
:

[quote]Petitie: ‘Maak de postcode vrij’

Op 8 september is de petitie ‘Bevrijd de postcode’ aangeboden aan de commisie van Economische zaken. Deze werd door de commissie goed ontvangen en is diezelfde middag in de vergadering meegenomen. Hierop heeft de vergadering unaniem beslist om schriftelijke vragen te stellen aan Staatssecretaris Heemskerk. Dit mag met recht een succes worden genoemd.

Meer informatie over deze petitie is hier
http://www.petities.nl/petitie/bevrijd_de_postcode/
te vinden.[/quote]
Gisteren heeft staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken dit antwoord


naar de Tweede Kamer gestuurd:

[quote]Betreft Verzoek reactie petitie vrijgeven postcodes

De vaste commissie van Economische Zaken van uw Kamer heeft op 10 september jl. schriftelijk gevraagd (2009Z16011/20096D42377) naar mijn reactie op de petitie over het vrijgeven van de postcode, welke op 8 september jl. aan deze commissie is aangeboden. De petitie heeft tot doel om de rijksoverheid te verzoeken het auteursrecht over de postcodetabel van TNT te kopen en een wet te maken die de gemeenten verplicht de mutaties niet langer aan TNT door te geven, maar aan een ministerie dat dit wekelijks via internet publiceert voor het publieke domein. Alvorens ik reageer op de petitie wil ik kort de historie van de postcode beschrijven.

Historie postcode
De postcode wordt uitgegeven en onderhouden door TNT. In de jaren zeventig heeft het toenmalige Staatsbedrijf der PTT het postcodesysteem ontwikkeld ten behoeve van een doelmatig en efficiënt postverkeer, in het bijzonder voor optimalisering van het sorteerproces en de bestelling. De uiteindelijke invoering vond in 1977 plaats.

Jaarlijks vinden circa 30.000 mutaties plaats op reeksniveau (woonplaats, straat en postcode) en circa 300.000 mutaties op huisnummerniveau. Bijvoorbeeld omdat er straten bijkomen of verdwijnen, maar ook door gemeentelijke herindelingen. De samenwerking tussen de gemeenten en TNT Post behelst dat gemeenten adresmutaties doorgeven aan TNT Post, waarop TNT Post deze verwerkt in het postcodesysteem en de nieuw toegekende postcodes doorgeeft aan de gemeenten om deze te communiceren met haar burgers. Deze samenwerking is vastgelegd in het Kaderconvenant en Nader Convenant Postcodes, dat op 11 mei 2006 is afgesloten tussen VROM, VNG en TNT Post.

De postcode is in de loop der jaren op meer terreinen ingezet dan alleen efficiënte postsortering, waardoor de postcode een meer maatschappelijke functie heeft gekregen. Het belang bij het postcodesysteem draait om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de postcode. De toegang tot de postcode is voor alle publieke en private partijen onder gelijke en redelijke voorwaarden mogelijk. Individuele postcodes horend bij Nederlandse adressen zijn gratis te verkrijgen via de website van TNT Post en de telefoongids. Postcodebestanden kunnen tegen betaling via TNT-dochter Cendris worden geleverd. Naar keuze wordt tevens een wekelijks of maandelijks mutatieabonnement van de postcodegegevens geleverd.

Met behulp van de postcodetabel kunnen bedrijven en instellingen hun eigen bestanden controleren op deze gegevens. Daarnaast worden met de postcodetabel als basis aanvullende diensten geboden. Deze aanvullende diensten, zoals dataverrijking of -opschoning, worden niet alleen door Cendris aangeboden maar ook door andere bedrijven zoals Postcode.nl.

Reactie op petitie
In de Postwet 2009 is een beschikbaarstelling van postcodes voor andere (veelal commerciële) doeleinden dan postbezorging niet geregeld. Artikel 10 van de Postwet 2009 verplicht beheerders en exploitanten van postcodesystemen combinaties van adressen en postcodes aan een ieder binnen redelijke termijn en tegen kostengeoriënteerde tarieven ter beschikking te stellen. Deze verplichting beperkt zich tot combinaties van adressen en postcodes die voor de postbezorging nodig zijn. In de nota naar aanleiding van het verslag (30536, nr. 8 ) stond aangegeven dat de beschikbaarstelling van postcodes voor andere doeleinden dan de postbezorging buiten de reikwijdte van deze wet valt. Het door uw Kamer aangenomen amendement op artikel 10 Postwet 2009 (30536, nr. 51 – gewijzigd) heeft deze beperking tot alleen postbezorging niet gewijzigd.

Postcodes zijn zoals hierboven beschreven toegankelijk. Dat aan beroepsmatige toepassingen kosten zijn verbonden, is niet onredelijk: het systeem moet worden bijgehouden. Dat is niet anders als het in overheidsbeheer zou zijn. Ik zie hierom geen reden om de huidige situatie te veranderen.

(w.g.) drs. F. Heemskerk
Staatssecretaris van Economische Zaken[/quote]


#117

Weer een dieptepunt in de parlementaire historie :wink:


#118

In Engeland wordt op dit moment ook gevraagd een postcode-petitie
http://petitions.number10.gov.uk/nfppostcodes/
te ondertekenen, nadat Royal Mail daar met succes uit de tent gelokt werd door de nieuwe gratis postcode-service, Ernest Marples Postcodes:

[quote]Ernest Marples Postcodes has been threatened by the Royal Mail

On Friday the 2nd October we received correspondence from the Royal Mail demanding that we close this site down (see below). One of the directors of Ernest Marples Postcodes Ltd has also been threatened personally.

We are not in a position to mount an effective legal challenge against the Royal Mail’s demands and therefore have closed the ErnestMarples.com API effective immediately.

The Ernest Marples Blog - 2 okt 2009
http://ernestmarples.com/blog/2009/10/ernest-marples-postcodes-has-been-threatened-by-the-royal-mail/
[/quote]
Gezien de treiterige referentie naar de licentiekosten
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Marples#Flight_to_Monaco]morsige
gewezen “Postmaster General en Minister of Transport” Ernest Maples - onder wiens verantwoordelijkheid het Britse postcodesysteem 50 jaar geleden ingevoerd werd - was het de naar hem genoemde website waarschijnlijk van het begin af aan louter te doen om Royal Mail te provoceren en op die manier de aandacht te vestigen op de ook in Engeland relatief hoge [url=http://www.royalmail.com/portal/rm/content1?mediaId=55900705&catId=400088[/url] voor het gebruik van de postcodedatabases.

Als exporteert
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3341#3341]hier
in dit forum beschreven, het ging daarbij niet om gegevens uit de zgn. ‘Postcode Address File’ (PAF), dus de gewone postcodetabel, maar om gegevens uit de Engelse ‘PostZon’ database, coordinaten voor postcodes, min of meer zoals Foondump die voor het Nederlandse postcodesysteem [url=http://www.foondump.nl[/url] naar ‘geo_postalcoords’.

Dat bestand was begin deze zomer
http://wikileaks.org/wiki/Talk:UK_government_database_of_all_1%2C841%2C177_post_codes_together_with_precise_geographic_coordinates_and_other_information%2C_8_Jul_2009
als daad van burgelijke ongehoorzaamheid ook zomaar in zijn geheel online gezet:

[quote]Was the leak of Royal Mail’s PostZon database a good or bad thing?

Unfortunately the leak will not benefit the internet community but it does highlight the need for the Post Office’s database of 18m postcode details to be made free from copyright

Unusually, it might be neither. Last week Wikileaks posted a link to a copy of a database, in comma-separated variable form, which Royal Mail has confirmed is a copy of its PostZon product , which contains a longitude/latitude pair, NHS ward and county location for every one of the UK’s 1.8m postcodes.

Given that Royal Mail charges from £50 (for a single user annual licence) to £25,000 (for a corporate annual licence) for PostZon, you might expect this leak to have a noticeable effect on its revenues for the product – and also lead to an army of web developers using the data for free to cross-reference postcodes against maps.

Such postcode lookups are used all the time, for instance in web applications that try to show amenities near to your location or that do route planning.

Guardian.co.uk - News/Technology - 23 september 2009
http://www.guardian.co.uk/technology/2009/sep/23/post-office-database-copyright-leak
[/quote]
… maar dat bestand zou niet als bron gediend hebben:

[quote]Web activists protest as Royal Mail threatens over postcode lookup service

Last month the entire database containing the postcode-to-location details was leaked on Wikileaks, although there is no suggestion that ernestmarples has ever used it. Many web developers think that the database is “poisoned” with purposely inaccurate details that could be quickly discovered by Royal Mail in a web search to identify an unlicensed copy.

Guardian.co.uk - News/Technology - 5 oktober 2009
http://www.guardian.co.uk/technology/2009/oct/05/ernest-marples-royal-mail-postcodes-legal-threat
[/quote]
… want de aangeschreven ernestmaples-site “… was scraping postcode-to-location data from other websites on the net”.

En een nog wat eenvoudiger vorm van protest die mij wel aanspreekt:

[quote]Britain’s postal-code database: produced at public expense, not owned by the public

I’ve stopped putting postcodes on letters, instead I put a note on the stating that while the postoffice are going to charge me for access to postcode data (as well as for postage) then I will not include postcodes on letters.

Boingboing - Discussion - 17 september 2009


[/quote]
… want daardoor keer je terug naar de oorspronkelijke met toen nog PTT Post gemaakte afspraak, als u de door ons bedachte sorteercode erbij zet dan garanderen wij bezorging per kerende post.

Deze transactie werd letterlijk bezegeld door de portokosten te voldoen. Niemand had het destijds
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3210#3210
over de eventuele bijkomende kosten van een postcodetabel. Integendeel, het postcodeboek werd kosteloos ter beschikking gesteld.

Al een keer eerder geciteerd, iemand, die onder andere over deze ontwikkeling een boek geschreven heeft, stelt:

[quote]Staatsbedrijf werd winstgevend postbedrijf op wereldmarkt

Postcode

Door de in maart 1977 verplichte postcode werd automatische sortering mogelijk hetgeen essentieel was voor een efficiënt automatisch verwerkingsproces. Vijf jaar na de introductie bleek ruim 90 procent van de post voorzien te zijn van de onmisbare postcode, die daarmee de opmaat vormde naar het vaarwel zeggen van de rode verliescijfers.

Document-Manager - Interview - 12 december 2008
http://www.document-manager.nl/interview.aspx?id=21328
[/quote]
… en ik schreef daar toen onder: zou je niet kunnen volhouden dat TNT Post nu “schatplichtig” is aan ons, de sukkels die jaar na jaar zorgen dat hun post voorzien is van die postcode?


#119

Ongewenste post na inschrijving Kamer van Koophandel?

[quote]"… er was al eerder aan dit dode paard getrokken"
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3413#3413][u]9 aug 2009[/u
[/quote]
Luid roepen:

  [img]http://img265.imageshack.us/img265/5515/formulierapril.gif[/img] © [size=9][i]Kamer van Koophandel Nederland V4 ( 03 - 08 ) Inschrijving eenmanszaak[/i][/size]
Duwen:
  [img]http://img513.imageshack.us/img513/5568/formulierjuli.gif[/img] [size=9][i]© Kamer van Koophandel Nederland juli 2009 – Inschrijving eenmanszaak[/i][/size]
Nog een klap op de schoft:
  http://www.kvk.nl/minitools/FormulierenWizzard/pdf/01_eenmanszaak.pdf][img]http://img21.imageshack.us/img21/975/formulieroktober.gif[/img

  [size=9]© Kamer van Koophandel Nederland oktober 2009 – Inschrijving eenmanszaak[/size]


… en daar staat ze dan toch, Berta, in de stal.

Bij tijd en wijle werken ze wat langer door bij KVK NL …

Achtereenvolgens uit de ‘Document Properties’ van de betreffende formulieren:

  [i] - “Modified: 6-4-2009 16:59:12”
  • “Modified: 2-7-2009 22:02:23”
  • “Modified: 22-10-2009 17:15:04”[/i]

#120

Het is november 2009, een bewolkte, regenachtige dag:

   .....[img]http://img410.imageshack.us/img410/5705/wat.gif[/img]
Toch nog onverwachts is daar niet meer:
    [img]http://img69.imageshack.us/img69/5913/vind.gif[/img]
De website van de Gouden Gids ...

Specifieke ex-Goudengids-url’s zoals “Vindopkaart” komen nu uit op deze DTG-pagina:

[quote]Beste Goudengids.nl bezoeker

Gouden Gids en De Telefoongids zijn dit jaar samengegaan. Dat houdt in dat vanaf nu beide sites geïntegreerd zijn en alle informatie van goudengids.nl terug te vinden is op detelefoongids.nl.

www.detelefoongids.nl.

Met vriendelijke groet,

http://www.goudengids.nl/search.ds?what][u]De Telefoongids & Gouden Gids[/u
[/quote]

De gewone
http://www.goudengids.nl][u]www.goudengids.nl[/u
-link komt nu er! midden in detelefoongids.nl uit.

Een whois-opvraag voor goudengids.nl geeft:

[quote]Domain name: goudengids.nl

Created: 24-10-1996
Updated: 11-11-2009

Source: whois.domain-registry.nl[/quote]

In Google’s cache zie ik nog een Goudengids-
http://209.85.229.132/search?q=cache:8ZV5TzywxVMJ:www.goudengids.nl/+site:goudengids.nl&cd=1&hl=nl&ct=clnk]pagina
van 20-11 staan, de plaatjes hierboven komen van een door web.archive.org [u]gearchiveerde[/u Goudengids-pagina van begin 2006.

Zo ook dit plaatje:

   [img]http://img262.imageshack.us/img262/9494/sticker.gif[/img]
Dit was de stand van 2006? Kan me vergissen maar als ik de drie bewuste gidsen:
   http://img441.imageshack.us/ifs/7849/img410/2/telefoongidsen.jpg][img]http://img532.imageshack.us/img532/7533/telefoongidsen.gif[/img
.. naast elkaar leg dan zijn rubriek [i]"Aandrijvingen"[/i] en aan het andere eind rubriek [i]"Zwembaden"[/i] in de nieuwe papieren gids niet noemenswaard langer dan de corresponderende rubrieken in de beide afzonderlijke oude gidsen. [1]

Levert de fusie tussen De Telefoongids en de Gouden Gids dan wel wat op?

Als ze inderdaad de beide bestaande lijsten nu ook op de CD’s combineren:

   [img]http://img691.imageshack.us/img691/238/cdfoongids.jpg[/img]
.. dan lijkt het aantal vermelde bedrijven in het vierde kwartaal van 2009 vergeleken met (begin) 2006 behoorlijk te zijn toegenomen:

Zonder de kolommen ‘id’ en ‘category_id’ - dus zonder de vermeldingen voor hetzelfde bedrijf in verschillende rubrieken en gesorteerd met de -u = ‘unique’-optie - daalt het aantal resterende regels in de Foondump-csv-export van deze cd-rom (‘pink_subscriber’) fors - gek genoeg tot een afgerond aantal:

Ingedikt tot één kolom unieke zakelijke telefoonnummers zijn het er nog weer minder:

Als je dit uniek sorteren van regels en ontdubbelen van telefoonnummers toepast op de lijst bedrijven van een CD van precies één jaar geleden - dus naar alle waarschijnlijkheid vóór een redelijk omvangrijke ‘merge’-operatie - dan zie je dat effect weliswaar ook - het ongecorrigeerde totaal aantal zakelijke vermeldingen:

… slinkt dan eveneens tot:

… respectievelijk:

… maar procentueel minder geprononceerd.


[size=9][1] Aantallen bladzijden in de commerciële katerns van de laatste zelfstandig uitgegeven papieren Gouden Gids en Telefoongids voor regio “Amsterdam”, dus respectievelijk het gele en rode “Bedrijven”-gedeelte in deze beide gidsen:

  Gouden Gids Regio Amsterdam 2008-2009: blz. 16 t/m 807 = 792 pagina's

  De Telefoongids 2008/2009 Amsterdam (27): blz. 33 t/m 501 = 469 pagina’s

De nieuwe gecombineerde editie deelt het verschil:
  De Telefoongids & Gouden Gids 2009-2010 Amsterdam (27): blz. 35 t/m 712 = 678 pagina's
De opbrengst van dit verminderde aantal advertentiepagina's hoeft in ieder geval niet meer met gewezen concurrent Gouden Gids gedeeld te worden, dus hopelijk is de moedermaatschappij van DTG nog steeds tevreden over de aankoop:[/size] [quote][size=9]European Directories' purchase price for TRUVO Nederland implies an enterprise value of 290 million euros, including a deferred component of 10 million euros.

Reuters - Fri May 2, 2008


[/size][/quote]