Geo infomatie bronnen (op internet)


#121

Ja, 1067SW. Daar ben ik ook al eens tegenaan gelopen.

In dit geval is het geen BAG-fout. Cendris kan me wat, met hun opmerking [quote]een wijk ligt maar in één woonplaats;[/quote].

Die hebben je mooi op het verkeerde been gezet, Weerman.

Ik zag het licht toen ik de technische toelichting bij het bestand CBS Wijk en Buurtcijfers doorlas.

Let wel, we praten dan niet eens meer 4-cijferige postcodes die een woonplaatsgrens doorsnijden, maar dubbelop erger: 6-cijferige postcodes die een gemeentegrens doorsnijden.

En verdomd:

[code]mysql> select pc6,count(distinct(gemeentecode))c from cbs_demrenv group by pc6 having c>1;
±-------±–+
| pc6 | c |
±-------±–+
| 1067SW | 2 |
| 1403AP | 2 |
| 1481AR | 2 |
| 1536AB | 2 |
| 1616DG | 2 |
| 1693HA | 2 |
| 2082CA | 2 |
| 2204AV | 2 |
| 2253JJ | 2 |

| 9883TB | 2 |
| 9909TH | 2 |
| 9987NL | 2 |
±-------±–+
79 rows in set (0.00 sec)

[/code]

Vreemd genoeg zitten deze niet allemaal met twee woonplaatscodes in de BAG, een steekproefje:

mysql> select postcode,woonplaats,count(*) from bag where postcode in('1403AP', '1481AR', '1536AB', '1616DG') group by postcode,woonplaats; +----------+--------------+----------+ | postcode | woonplaats | count(*) | +----------+--------------+----------+ | 1403AP | Bussum | 93 | | 1481AR | Purmer | 3 | | 1481AR | Purmerend | 1 | | 1536AB | Markenbinnen | 9 | | 1616DG | Hoogkarspel | 2 | | 1616DG | Lutjebroek | 3 | +----------+--------------+----------+
1481AR en 1616DG dus wel, 1481AR en 1536AB dus niet.

Over het verschil tussen een wijkcode en een 4-cijferige postcode ga ik het nog wel eens hebben in deze thread. Want ook daar zit toch wel een flinke kier licht tussen.

Waar je vijf jaar geleden nog zei
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=1920

en dit bestand dus ook nog (steeds) gewoon van internet te plukken is, zegt het CBS nu “open data, ehh ja maar niet helemaal, we willen geen ruzie met partijen als Geodan, koop die lijst lekker maar ergens, wij geven hem niet meer. En by the way, zo simpel als jullie denken is het allemaal niet.” (
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/nederland-regionaal/faq/specifiek/faq-postcode-buurtindeling.htm
)

[quote]Waar vind ik de koppeling tussen postcode en buurtindeling?
Er is geen directe koppeling tussen de wijk- en buurtindeling en postcode. De wijk- en buurtindeling wordt gemaakt door de gemeente op basis van adressen (postcodes met huisnummers). De betreffende gemeente kan u over het algemeen precieze informatie verschaffen over de begrenzing van wijken en buurten. Identieke postcodes kunnen in meerdere buurten voorkomen. Het CBS heeft de afspraak gemaakt om de koppeling tussen adressen en wijk- en buurtindeling niet te geven. Er zijn diverse commerciële aanbieders die deze koppeling verkopen. [/quote]

Overigens liep ik bij mijn kwaliteits-checks ook al in de val dat een check bij Postcode.nl gewoon dezelfde rotzooi opleverde. De meeste voorbeelden die ik had opgeschreven kan ik niet meer lezen, de enorme hoeveelheid tranen die ik heb gehuild van alle ellende die ik tegenkwam hebben de inkt laten uitvloeien en onleesbaar gemaakt, maar probeer 7742ZZ
http://www.postcode.nl/index?action=search&goto=postcoderesult&address=7742ZZ
maar eens op postcode.nl op te zoeken…


#122

RGJ, de adressen in ons
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=4006#4006][u]voorbeeld[/u
, Osdorperweg 949, 951 en 953. In Halfweg maar met een Amsterdam-postcode, 1067SW. Wat denk jij, is dit van toepassing op de eerste drie van die vijf panden:

[quote]Door de BAG nu uniformiteit bij ‘grensgevallen’

Een situatie die veel voorkwam, waren objecten aan woonplaatsgrenzen. Een gebouw in woonplaats A aan een straat in woonplaats B. Wat is dan de woonplaats in het bijbehorende adres? In de ‘oude’ praktijk werd hiermee in de adressering door verschillende gemeenten en door TNT Post verschillend mee omgegaan.

Sommige gemeenten hanteerden voor het postadres woonplaats A, andere woonplaats B. Met de invoering van de BAG wordt hiervoor één landelijke aanpak gekozen: beide woonplaatsen staan geregistreerd in de BAG, maar woonplaats A wordt in dit geval in het postadres opgenomen.

http://www.geo-info.nl/download/?id=17673519&download=1][u]Geo-Info 2011-4 - Nederland opgedeeld in woonplaatsen[/u
[/quote]
De sloot voor nummer 949 zie je zowel op het
http://img843.imageshack.us/img843/1034/asdhalfweg.gif]kaartje
als op de [u]foto[/u precies voor de oprit stoppen of een duiker ingaan, waaruit je kan afleiden dat het begin van de oprit naar deze drie panden nog een meter of drie in Amsterdam ligt en bewoners en bezoekers die dus uitsluitend over het Amsterdamse deel van de Osdorperweg kunnen bereiken?

Panden staan dus “… in woonplaats A”, Halfweg, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en hebben als gemeenschappelijke toegangsweg “… een straat in woonplaats B”, hier even “A” van Amsterdam. Wanneer ook nog eens zoals hier de gemeentegrens samenvalt met de woonplaatsgrens dan kan het lastig worden om dit recht te breien voor de betrokken inwoners:

En anders zijn ze voorgoed de klos, post een dag later, mobiel telefoonabonnement lukt maar niet (risicoanalyse provider verslikt zich in afwijkende postcode), notaris gelooft je niet meteen:

Als we toch foto’s van daders publiceren, in dit geval staan die van de auteurs, Robin Wevers (inhoudelijk adviseur bij het Ministerie van I&M) en Johan Kapteijn (Projectmanager TNT Post) bij het aangehaalde artikel afgedrukt.

Diezelfde Wevers geeft
http://www.linkedin.com/groups/Adressen-met-twee-woonplaatsen-Hoe-3831270.S.57925988][u]elders[/u
nog een toelichting en de link naar een BAG-document terzake:

[quote]Adressen met twee woonplaatsen? Hoe adresseer je post?

Een aantal adressen in de BAG kent als het ware twee woonplaatsen:

als een pand/verblijfsobject aan de grens van een woonplaats ligt zodanig dat een pand/verblijfsobject in woonplaats A ligt aan een openbare ruimte die in woonplaatsB ligt (de woonplaatsgrens loopt dan dus over de oprit) dan zijn beide woonplaatsen (woonplaats A en woonplaats B) in de BAG geregistreerd.

Een verwijzing naar woonplaats A is opgenomen bij de nummeraanduiding en een verwijzing naar woonplaats B is opgenomen bij de openbare ruimte.

Onder andere voor het adresseren van post, die via TNT Post verspreid wordt, moet die woonplaats gebruikt worden.

Voor het vinden van die woonplaats moet dus eerst gekeken worden of er bij de nummeraanduiding een verwijzing naar een woonplaats is opgenomen; zo ja, dan wordt die woonplaats gebruikt; zo nee, dan wordt de woonplaats gebruikt waarnaar vanuit de openbare ruimte verwezen wordt.

Gebruik van de ‘verkeerde’ woonplaats leidt tot een ongeldige combinatie van woonplaats+postcode en geeft mogelijk vertraging van de post (of kan misschien zelfs leiden tot post die onbestelbaar retour komt?).

Zie hiervoor eventueel paragraaf 4.2 van het het document:
http://www.kadaster.nl/BAG/docs/handreiking_aansluiten_bag_afnemers.pdf][u]Handreiking aansluiten bag afnemers.pdf[/u
[/quote]
En verwijst door naar PostNL-voorheen-tnt-post:

[quote]Welke postcode TNT Post toekent is helemaal de keus van TNT zelf, maar de praktijk is dat TNT daarbij ook uitgaat van de woonplaats waarin het pand/verblijfsobject ligt en dat de combinatie woonplaats+postcode inderdaad een ‘geldige’ combinatie moet zijn.

Als je het daar niet mee eens bent, suggereer ik dat je dat meldt bij TNT Post.[/quote]
De paragraaf in het bewuste document:

[quote]4.2 Objecten aan de grens van woonplaatsen / adressering

Aan de grens van een woonplaats kan zich de situatie voordoen dat een verblijfsobject ligt in woonplaats-A met een oprit naar een openbare ruimte in woonplaats-B.

In zo’n situatie is in de BAG bij de nummeraanduiding een verwijzing opgenomen naar de woonplaats waar het verblijfsobject fysiek in gelegen is (woonplaats-A) en bij de openbare ruimte een verwijzing naar woonplaats-B.

In die gevallen waar dit tot dezelfde woonplaats leidt (en dat is meestal het geval), is de verwijzing vanuit de nummeraanduiding in principe leeg.

In genoemde situatie zijn er bij een verblijfsobject via administratieve relaties dus twee woonplaatsen te vinden: één via de nummeraanduiding en één via de openbare ruimte.

Als ‘adres’ van het verblijfsobject is de fysieke locatie van het object bepalend (dus de verwijzing vanuit de nummeraanduiding).

Dat betekent dat bijvoorbeeld bij het adresseren van post primair gebruik moet worden gemaakt van de woonplaats waarnaar vanuit de nummeraanduiding wordt verwezen en alleen als deze verwijzing leeg is, gebruik wordt gemaakt van de woonplaats waarnaar vanuit de bijbehorende openbare ruimte wordt verwezen.[/quote]
Is dat wat we nu geleerd hebben voor de betrokken panden in de praktijk gebracht? Controleren in BAG april:

   [color=darkred]nummeraanduiding huisnr pc6 openbareruimte woonplaatscode 0393200000001086 949 1067SW 0393300000000039 .... 0393200000001089 951 1067SW 0393300000000039 .... 0393200000001090 953 1067SW 0393300000000039 ....[/color]
Dat is hoe het geregistreerd staat, via de openbareruimte-id "0393300000000039" wordt standaard verwezen naar woonplaatscode 2643 voor Halfweg:
   [color=darkred]openbareruimte openbareruimtenaam woonplaatscode 0393300000000039 Osdorperweg 2643[/color]
Waar je na het voorgaande eigenlijk verwacht:
   [color=darkred]nummeraanduiding huisnr pc6 openbareruimte woonplaats 0393200000001086 949 1067SW 0363300000004750 2643 0393200000001089 951 1067SW 0363300000004750 2643 0393200000001090 953 1067SW 0363300000004750 2643[/color]
Met openbareruimte -id "0363300000004750" verwijzend naar het Amsterdamse deel van de Osdorperweg en en met woonplaatscode 1024 voor Amsterdam:
   [color=darkred]openbareruimte openbareruimtenaam woonplaatscode 0363300000004750 Osdorperweg 1024[/color]
Als het gaat om alleen een wijziging van woonplaatsgrenzen binnen een gemeente dan kan er meer, gemeente Geldermalsen:

[quote]Beslispunten

De woonplaatsgrens ter hoogte van Laageinde 68a Geldermalsen aan te passen conform tekening 2 in de bijlage.

Toelichting

Tijdens een technische controle bleek dat we drie woningen in de verkeerde woonplaats hebben liggen. Omdat het uitgangspunt is geweest dat we geen burgers willen laten verhuizen is de enige over gebleven oplossing de grens rondom deze woningen aan te passen.[/quote]
RD-x en -y voor de in de woonplaatsgrens voor Laageinde 68 te wijzigen punten:

   [color=darkred]vervallen: 147436.152 431778.105 147449.947 431766.991 147455.021 431763.012

   nieuw:
   147431.236 431782.045
   147418.790 431767.796
   147420.321 431766.455
   147411.959 431754.512
   147436.340 431735.471
   147457.257 431761.404[/color]

Het plaatje hieronder linkt naar de weergave van de gewijzigde woonplaatsgren tussen Meteren en Geldermalsen, beide gem. Geldermalsen in een kaart:
   http://img528.imageshack.us/img528/9458/laageindegeldermalsen.gif][img]http://img402.imageshack.us/img402/4258/laageindegeldermalsenkl.gif[/img
Een kleine prive-enclave maar wel samen met twee andere adressen leidend tot de mutatie van de bestaande woonplaatscode 3218 voor woonplaats Geldemalsen in de basisregistratie Adressen en Gebouwen:
   Geldermalsen 3218 01-06-2010 t/m 14-12-2011 gem. Geldermalsen, gem. code 0236
Naar nieuw toegekende woonplaatscode 3529:
   Geldermalsen 3529 24-11-2011 Geldermalsen 0236
De andere betrokken woonplaats achter die grens natuurlijk ook meenemen:
   Meteren 3219 01-06-2010 t/m 14-12-2011 gem. Geldermalsen 0236
Dat werd woonplaatscode 3530:
   Meteren 3530 24-11-2011 gem. Geldermalsen 0236
Daar waren een kleine 6500 adressen mee gemoeid [1] maar in ieder geval voldeed gemeente Geldermalsen weer aan het "woonplaatsbeginsel":
   [color=darkred][b]Woonplaatsbeginsel[/b]

   Bij de introductie van het postcodesysteem is destijds gekozen voor een
   systematiek, waarbij een viercijferige postcode bij precies één woonplaats en
   één gemeente hoort. Dit is het zogeheten woonplaatsbeginsel. Door deze
   benadering is uit de postcode al af te leiden bij welke woonplaats en gemeente
   een postcode hoort. In een tijd waarin computers nog geen noemenswaardige
   rol speelden, was dit een voor de hand liggende keus.

   In de huidige tijd met computers is deze systematiek voor de automatische
   postsortering niet meer noodzakelijk, maar voor administratieve toepassingen
   kan het nog steeds zinvol zijn. In de markt bestaan ook diverse toepassingen
   die gebruikmaken van postcodegebieden. Het oorspronkelijke woonplaatsbeginsel
   wordt dan ook nog steeds gehanteerd.[/color]

Dit alles onder het motto:
   [color=darkred][b]Postcode als postaal codesysteem[/b]

   Met de “alfanumerieke” nieuwe code werd een uiteindelijke sorteerdiepte tot zes
   niveaus mogelijk, één van de doelstellingen van PTT bij het ontwerpen van het
   nieuwe systeem dat “postcode” werd genoemd.

   http://www.po-en-po.nl/postmechanisatie/Postcode-100709.pdf][u]link[/u
   [/color]


[size=9][list=1]

 • plus één:
   Nummerbeschikkingen

   Aanleiding: BAG-nummering. Gelet op artikel 108 van de Gemeentewet besluit het college tot vaststelling
   huisnummering per 8 februari 2012: Geldermalsen, Laageinde 68 en intrekking van de huisnummering per
   8 februari 2012: Geldermalsen, Laageinde 68a. Aan deze nummerbeschikking kunnen geen overige rechten
   worden ontleend.

  [/size]

 • #123

  Waar PostNL vrijwel overal de BAG overneemt, geeft ie voor 1067SW overigens alleen Amsterdam, geen Halfweg.

  Of zou die opgeslokt worden, daar de Amsterdam-postcode een reeks heeft die de Halfweg-reeks omvat?

  www.postcode.nl/index?action=search&goto=postcoderesult&address=1067sw

  Even op zoek naar een voorbeeldje waarbij PostNL ook twee gemeentes geeft. Ik dacht beet te hebben met 1693HA, maar helaas hebben ze vorig jaar de gemeente Wervershoof opgeheven en bij Medemblik gevoegd.

  To be continued dus!


  #124

  PostNL? Postcode.nl bv, je kan dit soort dingen daar niet meer checken - vanwege de BAG als bron. Maar wat zij geven voor 1067SW:

    1067 SW Osdorperweg 735 t/m 961 Amsterdam
  Komt overeen met wat het oude Postcode.nl gaf, stand januari 2012:
    Osdorperweg 735 - 961 1067 SW AMSTERDAM
  Een en ander wordt in dit geval bevestigd door PostNL. Die heeft deze reeks - hoe kan het ook anders - zonder uitzondering als Amsterdam-adres, bijvoorbeeld:
    [color=darkred]http://m.postnl.nl/result/checkaddress/1067SW/949

    Straatnaam: Osdorperweg
    Huisnummer: 949
    Postcode: 1067SW
    Woonplaats: AMSTERDAM [/color]

  Dit is wat de actuele PostNL huisnummersorteertabel heeft voor 1067SW, stand mei 2012:
    [color=darkred]1067SW 737,735 1067SW 803,801XA,801,787,785XA,785,783,781,781XA,781XB,781XC,803XA 1067SW 961,947,949,951,953,951XA,951XB,945,943,939,933,937,931,925,925XA[/color]
  Idem, de huisnummers voor afgiftepunten in Halfweg:
    1165LR 969,967,974,976
  Wij weten inmiddels, vanwege de basisregistratie Adressen behoren nummers 949, 951 en 953 alsmede 951a en 951b officieel tot Halfweg, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude:
    #### ?? Osdorperweg 949 t/m 953 Halfweg NH
  Jouw vraag waarom die Halfweg-adressen er bij Postcode.nl bv niet uitkomen terwijl die juist in de BAG kijken? De eigenaar van Postcode.nl bv en zijn [i]"Lead Software Architect"[/i] doen http://www.linkedin.com/groups/Vanaf-8-februari-gaat-Postcodenl-3831270.S.92727776][u]hier[/u uit te doeken hoe zij het Nederlandse postcodesysteem eigenhandig hebben aangepast:
    [color=darkred]* Wijkcodes mogen in maximaal 1 gemeente voorkomen.

    (De PostNl norm van een wijkcode in 1 plaatsnaam was onhoudbaar en ongewenst)[/color]

  Er is tegenwoordig ook een “gratis” Postcode.nl-achtig alternatief:

  [quote]Postcodebestanden

  Licentie en ratio

  Ons postcodebestand is gegenereerd uit de Basisregistratie Adresgegevens van het Kadaster, de bron van de overheid voor adresgegevens in Nederland.

  De Staat heeft een afspraak met PostNL omtrent het commercieel gebruik van de postcodes per 1 februari 2011 jl. opgezegd. Hierover is een rechtszaak geweest tussen de Staat en PostNL, waarin PostNL deze opzegging heeft betwist. De rechter heeft PostNL op 21 december 2011 jl. in het ongelijk gesteld en beslist dat het convenant rechtsgeldig is opgezegd door de Staat, wat betekent dat de postcode dus per 1 februari 2012 is vrijgegeven.

  Dit betekent dat sedert 1 februari 2012 alle gegevens uit de BAG door iedereen zonder beperking te (her) gebruiken zijn.

  Onze doelstellingen zijn als volgt:

   •Het op laagdrempelige manier beschikbaar maken van een actueel postcodebestand; •Voorkomen dat er nieuwe situaties ontstaan waarin partijen een monopolie op dergelijke cruciale gegevens verkrijgen; •Value added services leveren indien gewenst;
  Als eerste stap maken wij hierbij een actueel postcodebestand beschikbaar onder de Creative Commons BY-SA licentie.

  http://www.postcodeatlas.nl/pages/postcodebestand.html][u]PostcodeAtlas.nl[/u
  [/quote]
  Maar als je het april-bestand download dan zie je, die komen er voor Halfweg/Amsterdam ook niet uit:

    [color=darkred]1067SW,Osdorperweg,735,961,O,Amsterdam 1067SW,Osdorperweg,949,953,O,Halfweg[/color]
  Die "O" is de reeksindicator, "Oneven".

  Nu je weet hoe het wel moet, dit eventueel als reeks aanpassen is nog niet zo eenvoudig. Als je doet:

    Osdorperweg 949 - 979 1165 LR HALFWEG NH
  Dan mist huisnummer 961 nog aan de Amsterdamse kant

  Ja, hoe pak je dat dan aan, huisnummers 949, 951, 951a, 951b en 953 opschuiven van Amsterdam naar Halfweg?

  Ruimte genoeg om dit te doen in de huisnummertabel:

    1165LR 949,951,953,951XA,951XB,969,967,974,976
  Al twijfel ik of het wel de goede loop-volgorde is voor de postbezorgers.

  Hoe je dat dan herleidt naar een reeks, geen idee. Daarom kost een wijziging door PostNL 150,- per adres?

  Meer dan dit kan ik er niet van maken:

    [color=darkred]Osdorperweg 735 - 947 1067 SW AMSTERDAM Osdorperweg 755 - 961 1067 SW AMSTERDAM[/color]
  en
    [color=darkred]Osdorperweg 949 - 953 1165 LR HALFWEG NH Osdorperweg 963 - 979 1165 LR HALFWEG NH[/color]

  #125

  [quote]Maar als je het april-bestand download dan zie je, die komen er voor Halfweg/Amsterdam ook niet uit:

    1067SW,Osdorperweg,735,961,O,Amsterdam
    1067SW,Osdorperweg,949,953,O,Halfweg[/quote]
  

  Het is maar hoe je het leest he…

  “Alle adressen op de Osdorperweg te Amsterdam, tussen nummers 735 en 961 hebben postcode 1067SW. Alle adressen op de Osdorperweg te Halfweg, tussen nummers 949 en 953, hebben postcode 1067SW” is een geldige uitspraak.

  Omgekeerd ook:
  “Postcode 1067SW hoort bij alle adressen op de Osdorperweg te Amsterdam met huisnummers tussen 735 en 961, en bij alle adressen op de Osdorperweg te Halfweg met huisnummers tussen de 949 en 953” is ook een geldige uitspraak.

  Die regels zeggen verder niet dat enige huisnummers bestaan, noch dat enige tussengelegen huisnummers in dezelfde plaats liggen. Het zegt iets over de grensgevallen en die specifieke uitspraken kloppen. Er is ook geen ambiguiteit hier, zolang je maar niet de postcodetabel “misbruikt” om te achterhalen in welke woonplaats een bepaalde postcode/huisnummercombinatie ligt. Daar was ie helemaal niet voor bedoeld. De looproute klopt :slight_smile:

  Al vermoed ik dat de postcode in deze wijk met de auto komt…


  #126

  Ja. PostcodeAtlas.nl zou dit nog kunnen doen:

    [color=darkred]SELECT a.postcode, a.openbareruimtenaam, Min(a.huisnummer) & " - " & Max(a.huisnummer) AS reeks, a.woonplaatsnaam FROM bag_compact_20120401 AS a INNER JOIN bag_compact_20120401 AS b ON a.postcode = b.postcode WHERE a.postcode="1067SW" AND a.huisnummer < b.huisnummer GROUP BY a.postcode, a.openbareruimtenaam, a.woonplaatsnaam UNION SELECT a.postcode, a.openbareruimtenaam, Min(a.huisnummer) & " - " & Max(a.huisnummer) AS reeks, a.woonplaatsnaam FROM bag_compact_20120401 AS a INNER JOIN bag_compact_20120401 AS b ON a.postcode = b.postcode WHERE a.postcode="1067SW" AND a.woonplaatsnaam < b.woonplaatsnaam AND a.huisnummer > b.huisnummer GROUP BY a.postcode, a.openbareruimtenaam, a.woonplaatsnaam;[/color]
  Als aardigheidje speciaal voor de bewoners van die vijf huizen daar:
    [color=darkred]1067SW Osdorperweg 735 - 947 Amsterdam 1067SW Osdorperweg 949 - 953 Halfweg 1067SW Osdorperweg 961 - 961 Amsterdam[/color]

  #127

  Even kijken of ik het snap.

  Als er een nieuwe straat komt in een gemeente dan geeft die gemeente dat door aan PostNL, samen met de huisnummers.

  PostNL kent een postcode toe aan deze straat en geeft deze door aan de gemeente.

  Er wordt een pand gebouwd in de nieuwe straat. De gemeente kent een huisnummer toe.

  De gemeente geeft de postcode en huisnummer door aan het kadaster en (wie?) kent een BAG ID toe.

  Het kadaster neemf deze op in de BAG.

  Postcode.nl (is dat PostNL?) neemt deze postcode over maar maakt hier soms ook een “correctie” op om het binnen hun eigen business rules te persen.

  De gemeente checkt hun postcodes bij Postcode.nl (en neemt de correctie weer over?)

  En doet een terugmelding van die correctie naar de BAG?


  #128

  Ok, dit is wat ik ervan meegekregen heb:

  gemeenten beheren de eigen BAG voor één of meer woonplaatsen in die gemeente. De praktijk was dat ze per e-mail of per brief aan regionale postcode-beheerders van PostNL vragen om het toekennen van postcodes en dat er vaak vooroverleg is als het gaat om grotere hoeveelheden. Wat ze terugkrijgen, kan ook per e-mail zijn, dient als het vereiste “brondocument” voor het postcode-gegeven bij de BAG-nummeraanduiding waar het voor was.

  Daarna gaat het onder-de-grond-door naar de Landelijke Voorziening BAG, zodat de huidige 415 gemeentelijke registraties landelijk/centraal beschikbaar zijn. Voor elkaar, voor andere overheden en voor ons. Ik begrijp dat BAGLV er bijv. nog een verkorte straatnaam-kolom aan toevoegt.

  De ene BAG-beheerder is de ander niet en daarom is de kwaliteit van het postcode-gegeven in de basisregistratie Adressen wisselend? En dat het op het ogenblijk niet botert tussen PostNL en het voor de BAG verantwoordelijke ministerie helpt niet? Maar goed, de postcode werd/wordt dus eenmalig decentraal ingevoerd en daar moet dan ook via terugmeldingen met de bewuste gemeente over gecommuniceerd worden als er iets niet in orde is.

  Postcode.nl bv verkocht altijd wel de PostNL-gegevens door maar heeft verder niets uit te staan met PostNL. De zuster van Postcode.nl bv, Webservices.nl bv, is wel danig verweven met Cendris’ webservices maar daar blijft het bij voor zover ik weet.

  Nog even voortborduren op de postcode ook weer uit de BAG halen? We keken naar deze regels voor postcode 1067SW:

    [color=darkred]1067SW,Osdorperweg,735,961,O,Amsterdam 1067SW,Osdorperweg,949,953,O,Halfweg[/color]
  Iedereen behalve ik vindt dit lijstje dus mooi genoeg? Die foute postcode, wat doet het ertoe?

  Ok dan. Gaan we dit lijstje zelf maken. En wel direct vanuit de maandelijkse BAG-compact-levering van het Kadaster.

  Benodigd,
  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=24659][u]hier[/u
  te downloaden software van Microsoft, Log Parser 2.2, vrij te gebruiken, en twee zelf te maken hulpbestandjes …

  Tekstbestandjes, het eerste, bijvoorbeeld genaamd osdorperweg_csv.bat, waarin moet komen te staan:

    [color=darkred]"C:\Program Files\Log Parser 2.2\LogParser.exe" file:"osdorperweg_csv.sql" ^ -i:XML -fNames:XPath -fMode:Tree -rootXPath:"/bc-adres:BCAdresProduct/*" -o:TSV -oSeparator:;[/color]
  Het tweede, [i]osdorperweg_csv.sql[/i]. Daarin komt:
    [color=darkred]SELECT postcode, openbareruimtenaam, huisnummer_laag, huisnummer_hoog, huisnummer_reeks, woonplaatsnaam USING /bc-adres:BCAdres/bc_adres_LVC:BCNummeraanduiding/bc_adres_LVC:postcode AS postcode, /bc-adres:BCAdres/bc_adres_LVC:BCOpenbareRuimte/bc_adres_LVC:openbareRuimteNaam AS openbareruimtenaam, /bc-adres:BCAdres/bc_adres_LVC:BCNummeraanduiding/bc_adres_LVC:huisnummer AS huisnummer, MIN(huisnummer) AS huisnummer_laag, MAX(huisnummer) AS huisnummer_hoog, CASE MOD(huisnummer, 2) WHEN 1 THEN 'O' ELSE 'E' END AS huisnummer_reeks, /bc-adres:BCAdres/bc_adres_LVC:BCWoonplaats/bc_adres_LVC:woonplaatsNaam AS woonplaatsnaam INTO osdorperweg_reeks.csv FROM xml\9999ADR07052012-01052012-000010.xml, xml\9999ADR07052012-01052012-000369.xml WHERE postcode = '1067SW' GROUP BY postcode, openbareruimtenaam, huisnummer_reeks, woonplaatsnaam ORDER BY postcode, huisnummer_laag[/color]
  Voorelkaar? Klik op het eerste bestand, dat start het ding van Microsoft, die kijkt in het tweede bestand en maakt dan een derde bestand:
    [color=darkred]postcode;openbareruimtenaam;huisnummer_laag;huisnummer_hoog;huisnummer_reeks;woonplaatsnaam 1067SW;Osdorperweg;737;961;O;Amsterdam 1067SW;Osdorperweg;949;953;O;Halfweg[/color]
  En snel ook:

    [color=darkred]Statistics:

  Elements processed: 27845
  Elements output: 2
  Execution time: 12.69 seconds[/color]Omdat ik stiekem even gekeken heb, welke xml-nummers het moesten wezen, want anders gaat het ding alle adressen af, dus wat het zou doen voor een complete export en dat duurt een uur. In dat geval geef je voor “FROM”:

    xml\9999ADR07052012-01052012-*.xml
  Maakt niet uit of je het wilt laten aggregeren zoals hier of niet, het duurt een uur.

  Meteen maar in de database kan ook, de “-o:”-parameter wordt dan bijvoorbeeld zo:

    [color=darkred]-o:SQL -oConnString:“Driver={SQL Server Native Client 10.0};Server=;Database=BAG;Trusted_Connection=yes;” ^
    -createTable:ON -clearTable:ON[/color]

  * update dd. 9-6-2012 over wie er nu (na 1-2-2012) postcodes toekent en volgens welke regels dat gebeurt:

  .


  #129

  Ja, postcode.nl en webservices.nl zitten op hetzelfde adres.
  Cendris is een dochter van PostNL.

  http://www.emerce.nl/nieuws/postnl-nog-steeds-geld-postcodes
  , sowieso helder artikel.

  Daar staat ook dat “het contract” tussen de Staat en PostNL is opgezegd. Ik dacht dat dat het contract was wat het recht gaf om de gegevens te verkopen, maar het is het recht om de postcodetabel te beheren.

  Even terug uit het zijstapje, de relatie PostNL / Cendris / postcode.nl:

  Dus wat is nu de relatie tussen Cendris en Webservices.nl ?
  Cendris heeft een eigen Webservices tak. Dat is niet webservices.nl. Of tenminste, daar lijkt het niet op.
  Als ik bij Cendris een postcodebestand wil kopen, kom ik uit op
  http://www.cendris.nl/datakwaliteit/postcodetabel/pct-specialspostcodetabel.html
  en die verwijst naar
  http://www.postcodeshop.nl/postcode-specials

  Dan maar vanaf de andere kant. Webservices.nl (en dus postocde.nl) stelt zich op als een reseller:

  http://www.webservices.nl/nl/62/dataproviders

  [quote]Voor het aanbod in datakwaliteit-oplossingen heeft Webservices.nl samenwerkingen met de volgende toonaangevende providers.
  (…) Cendris, Kadaster[/quote]

  Ok. Dus de Staat HAD een contract met PostNL, die besteedde het beheer en de exploitatie van de postcodetabel uit aan Cendris, en die leverde postcodes rechtstreeks maar ook via een reseller-contract met postcode.nl. Het contract is opgezegd, en postcode.nl denkt, weet je, ik ga wel de BAG gebruiken, dan hoeven we niet meer met Cendris af te rekenen.

  http://www.linkedin.com/groups/Vanaf-8-februari-gaat-Postcodenl-3831270.S.92727776

  [quote]Ons team heeft een enorme inspanning geleverd [/quote]Maar Weerman, dit klusje hebben jij en ik toch onafhankelijk van elkaar, ook zelf in ons eentje in hooguit een weekje weten te klaren?

  [quote]
  Vanaf 8 februari gaat Postcode.nl over op BAG
  Overstappen van de bron PostNL/Cendris naar BAG hebben we hiermee heel eenvoudig gemaakt. Vanzelfsprekend horen de restrictieve voorwaarden en hoge prijzen dankzij de BAG tot het verleden.[/quote]

  En als we het een beetje leuk spinnen dan lijken we nog heel modern ook, en doen we meteen even een middelvinger naar Cendris.

  http://www.postcode.nl/index/276/1/0/over-postcode-nl.html

  Dus wat is nu de juiste postcode van Osdorperweg 949-953 ?

  Jij zegt:

  [quote] 1067SW,Osdorperweg,735,961,O,Amsterdam
  1067SW,Osdorperweg,949,953,O,Halfweg

  Iedereen behalve ik vindt dit lijstje dus mooi genoeg? Die foute postcode, wat doet het ertoe? [/quote]
  en vervolgens genereer je trouwens hetzelfde lijstje?

  Ik zeg, die regel “1067SW,Osdorperweg,949,953,O,Halfweg” is juist. Die komt uit de BAG en dat is de officiële bron. (Zegt zelfs postcode.nl).

  En postcode.nl is bezig om als reseller van Cendris, ohnee, reseller van PostNL, ohnee, het contract is opgezegd, reseller van BAG gegevens, bezig om “illegaal” “correcties” aan te brengen.


  #130

  Misschien niet zozeer een contract, meer een poging om de
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Dilatatievoeg][u]dilatatievoeg[/u
  tussen de geprivatiseerde Post en de publieke sector dicht te plakken.

  Waarbij men niet over één nacht ijs wilde gaan:

  2002 — een eerste advies in dit onderzoeksrapport:

  [quote]Adres onbekend; Het ontwerp van een Basis Registratie Adressen beproefd

  Authenticiteit van postcodes

  In 1972 is door de toenmalige PTT (thans TPG Post) gestart met het invoeren van de postcode, teneinde de postbezorging efficiënter uit te kunnen voeren. Daarbij werden zo´n 17 tot 18 huishoudens per postcode opgenomen, hetgeen overeen kwam met de post die een postbode in één hand kon dragen. De postcode heeft in de loop der jaren een andere en bredere, functie gekregen en wordt in het maatschappelijk en economisch verkeer veelvuldig gebruikt ten behoeve van onder meer logistieke doeleinden en het uitvoeren van gebiedsgerichte analyses. In veel informatiesystemen worden postcodebestanden gebruikt voor het opzoeken van adresgerelateerde data in de diverse in gebruik zijnde bestanden. Binnen de overheid wordt de postcode onder meer gebruikt in het kader van onderzoek en statistiek. Omdat de postcodesystematiek oorspronkelijk is opgezet vanuit het oogpunt van postbezorging, stemt de systematiek hierbij niet meer in alle gevallen even goed overeen met het huidige gebruik dat er van de postcode wordt gemaakt.

  Postcodes worden tezamen met de straatnaam (naamgeving openbare ruimte), het huisnummer (nummeraanduiding) en de woonplaats, vaak in één adem genoemd als het gaat om een adres. Toch bestaat er een belangrijk verschil tussen de genoemde gegevens. Daar waar het toekennen van naamgeving aan de openbare ruimte, het benoemen van nummeraanduidingen en het aanwijzen van woonplaatsen een overheidsaangelegenheid is, wordt de postcode toegekend door een private onderneming (TPG Post). Vanuit TPG Post is aangegeven dat de postcode ten behoeve van de postsortering in de nabije toekomst waarschijnlijk niet meer strikt noodzakelijk is.
  Hierdoor kan de vraag ontstaan op welke wijze de toekomst van de postcode kan worden gegarandeerd. Bovendien is hierbij onduidelijk op welke wijze met de postcode zal moeten worden omgegaan, indien op termijn de postmarkt (volledig) zal worden geliberaliseerd. Deze onduidelijkheid over de toekomst van de postcode maakt de opname van het gegeven in de Basis Registratie Adressen niet erg solide.

  Daarnaast blijkt uit de proefprojecten dat het toekennen van postcodes om verschillende redenen procesmatig weinig uniform verloopt. Zo blijken er geen eenduidige afspraken te bestaan over de wijze waarop de toekenning van postcodes plaatsvindt. Ook de communicatie over de toekenning van postcodes varieert van een telefoontje tot het toezenden van een overzicht van nieuw toegekende postcodes. Bovendien wordt niet aan elke nummeraanduiding een postcode toegekend. Indien de betreffende nummeraanduiding niet tevens een post afgiftepunt is, zal daaraan in principe geen postcode worden toegekend. Het gevolg hiervan is dat het in de praktijk niet mogelijk is gebleken om een authentiek brondocument aan te wijzen, dat als basis kan dienen voor de opname van de postcode als authentiek gegeven in de Basis Registratie Adressen.

  Beide argumenten leiden tot de conclusie dat het momenteel niet mogelijk is de postcode als een authentiek gegeven in de Basis Registratie Adressen op te nemen. Gezien het maat schappelijk belang van het gebruik van postcodes is het echter denkbaar dat er vanuit de overheid toch een behoefte bestaat aan het opnemen van de postcode in de Basis Registratie Adressen. Vanuit de gedachte van een authentiek gegeven bestaan er in principe dan twee oplossingsrichtingen. De postcodering door TPG Post zou procedureel kunnen worden vastgelegd in door de overheid op te stellen regels, waardoor alsnog invulling kan worden gegeven aan een authentiek karakter van de postcode. Indien deze oplossing niet tot voldoende resultaten leidt, zou de overheid kunnen overwegen de postcodering tot een overheidstaak te maken. Deze vraagstelling en de daarbij te maken keuzes overstijgen echter in ruime mate de vraagstelling van dit onderzoek. Aanbevolen wordt dan ook een nader onderzoek uit te voeren naar de toekomst van het toekennen en het gebruik van postcodes vanuit overheidsperspectief.[/quote]

  2004 — vervolgonderzoek:

  [quote]Eindrapport Onderzoek postcode in het kader van de Basis Registratie Adressen

  Advies postcode

  Daarnaast zal een overeenkomst moeten worden gesloten tussen TPG Post en de overheid waarin minimaal de volgende, deels al bestaande, afspraken worden vastgelegd:

  De postcode is en blijft eigendom van TPG Post.

  Postcodes worden alleen toegekend aan (potentiële) postale afgiftepunten.

  TPG Post ziet niet af van het toekennen en uitgeven van de postcode zonder overleg met de overheid, zonder inachtneming van een redelijke overgangstermijn en zonder een goede overdracht.

  Over het verloop van en de prestatie-eisen over en weer aangaande het proces van toekennen en uitgeven van en uitwisselen en verwerken van gegevens over woonplaatsen, straatnamen, huisnummers en postcodes zullen duidelijke en sluitende afspraken tussen TPG Post en de gemeenten worden uitgewerkt in detailovereenkomsten. In deze detailovereenkomsten zullen organisatorische, financiële, procedurele, informatiekundige en technische zaken worden geregeld.

  Geautoriseerde afnemers van de BRA mogen adressen inclusief postcode enkel en alleen in het kader van hun publieke taken als eindgebruiker aan de BRA ontlenen en niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

  In het kader van de kwaliteitsborging van de BRA wordt de naleving van de detailovereenkomsten periodiek geschouwd en getoetst. De kwaliteit van de postcode wordt daarbij niet meegenomen, aangezien dat de verantwoordelijkheid is en blijft van TPG Post.[/quote]

  2006 — advies voor het sluiten van een overeenkomst tussen de Post en het Rijk wordt overgenomen in de vorm van een convenant in
  http://bag.vrom.nl/ufc/file2/bag_sites/krista/14c4c4595b47f03e6f7189ea6d666500/pu/Kader_convenant_Postcodes.pdf]twee
  [u]delen[/u:

  [quote]Kaderconvenant tussen Minister van VROM en Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Koninklijke TPG Post B.V. inzake Postcodes

  Intellectuele eigendomsrechten

  Alle intellectuele (eigendoms)rechten welke ten aanzien van de Postcodes kunnen worden uitgeoefend berusten bij TPG Post. Dit omvat in ieder geval het postcodesysteem met de onderliggende postcodegegevens.

  Het staat de centrale en decentrale overheid vrij om met in achtneming van en overeenkomstig hetgeen daaromtrent bij wet is bepaald aan derden Adressen te verstrekken inclusief de door TPG Post op grond van het Nader Convenant verstrekte Postcodes, met dien verstande dat de Postcodes noch door de centrale en decentrale overheid noch door derden voor commerciële doeleinden mogen worden verstrekt dan wel gebruikt.[/quote]

  [quote]Nader convenant tussen Minister van VROM en Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Koninklijke TPG Post B.V. inzake Postcodes

  Inhoudsopgave

  1. Definities
  2. Toepasselijkheid Kaderconvenant
  3. Duur van het Nader Convenant
  4. Benamingen, wijzigingen en begrenzingen van Woonplaatsen en gemeenten
  5. Informatieuitwisseling straatnamen, Nummeraanduidingen en Postcodes
  6. Geen kostenverrekening bij mutaties Woonplaatsen en Woonplaats(wijk)grenzen
  7. Kostenverrekening bij mutaties Woonplaatsen en Woonplaats(wijk)grenzen
  8. Aanvullende afspraken[/quote]

  2011 — het postcodeconvenant wordt begin februari opgezegd door het Rijk, wel met een opzegtermijn van 1 jaar:

  [quote]Ministerie van I&M zegt postcodeconvenant met TNT op

  3 februari 2011

  Het ministerie van I&M heeft onlangs het postcodeconvenant met TNT opgezegd. Het ministerie van I&M wil namelijk dat alle adres- en gebouwgegevens van heel Nederland, inclusief postcodes, die zijn opgeslagen in de BAG, overeenkomstig de wettelijke verplichting, (artikel 3 van de wet BAG) aan iedereen beschikbaar worden gesteld. Naast de wettelijke verplichting deze gegevens openbaar te maken, zorgt het gebruik van de BAG er voor dat overheden efficiënter en klantgerichter zullen gaan werken. Daarnaast is het beleid van de Rijksoverheid erop gericht dat overheidsinformatie op een makkelijke en goedkope wijze ter beschikking wordt gesteld aan iedereen.

  Overheidspartijen mogen op dit moment alle gegevens uit de BAG inclusief de postcode gebruiken voor hun eigen administratie. Private partijen mogen de BAG gebruiken mits zij de postcodes echter niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Zij mogen de postcodes ook niet aan derden verstrekken. Met de opzegging van het convenant wil het ministerie van I&M de postcode ook volledig ter beschikking stellen aan private partijen. Het ministerie van I&M, TNT en VNG gaan nu met elkaar in overleg om de consequenties van de opzegging te regelen. Gedurende de opzeggingsperiode (tot 1 februari 2012) blijven de afspraken uit het convenant gelden.[/quote]

  2011 — PostNL verliest eind van dat jaar de eerste rechtzaak (
  http://www.ieforum.nl/backoffice/uploads/file/IE-Forum%20Rechtbank%20's-Gravenhage%2021%20december%202011,%20HA%20ZA%2011-1258%20(Koninklijke%20PostNL%20B_V%20en%20cendris%20tegen%20De%20Staat%20der%20Nederlanden).pdf][u]vonnis[/u
  ) over het verbieden van commercieel gebruik van de postcodegegevens door derden:

  [quote]Gegevens BAG ook open voor commerciële doeleinden

  21 december 2011

  Vanaf 1 februari 2012 zijn de gegevens uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), inclusief alle postcodes, door iedereen zonder belemmeringen te gebruiken. Ze kunnen hergebruikt en doorgeleverd worden. Zowel overheden als private partijen mogen de gegevens dan ook voor commerciële doeleinden gebruiken.

  Een en ander is het gevolg van de uitspraak van de rechter vandaag in het geding dat PostNL had aangespannen tegen de Staat. De rechter verwierp de bezwaren die PostNL had tegen het volledig vrijgeven van alle (adres)gegevens, inclusief postcodes uit de BAG, aan iedereen die daarover wil beschikken. De uitspraak past goed in het beleid van de Nederlandse regering en de Europese Commissie om overheidsinformatie op een makkelijke en goedkope wijze beschikbaar te stellen.[/quote]
  2012 — PostNL zou in beroep gegaan zijn tegen deze uitspraak …
  .


  #131

  Tja, opgezegd. Leuk dat we nu weten hoe het niet meer werkt. Maar hoe werkt het nu wel?

  Ik was overigens altijd in de veronderstelling dat postcode.nl een beetje in de hoek Cendris/PostNL zat, maar die liefde was snel over toen het alternatief BAG opdook. Maar dat betekent dus ook dat ze nul autoriteit hebben.

  Het is mij nog steeds niet duidelijk wie er nu (na 1-2-2012) postcodes toekent en volgens welke regels dat gebeurt.


  #132

  Postcode 1067SW is in Halfweg? Arme jij, niemand zal je geloven …

  Overal in het land beweren honderden lawaaiige serverhokken het tegendeel.

  De usual suspects:

  Elektra, gas, water, warmte, kabeldiensten en telecommunicatie in één keer? Vergeet het:
   https://www.aansluitingen.nl/aanvrager/postcodecheck.php?pc=1067SW949][b]aansluitingen.nl', Resultaat: 'OK' }[/b
  Jij staat in de kou. Alleen gas en licht? Ook niet:
   https://www.nuon.nl/system/postcoderesponder.jsp?postcode=1067SW&houseNumber=949][b]nuon.nl[/b
  Laat staan goedkope aanbiedingen voor gas en licht:
   https://www.gaslicht.com/service/postcode_receipt.json?pc=1067SW&hr=949][b]gaslicht.com"}[/b
  Geen leidingwater:
   1067SW Amsterdam https://www.pwn.nl/PuurWater/MijnPWN/Pages/Registreren.aspx?LoginBox=true][b]pwn.nl . . . . . . . . . . . . . Osdorperweg 949 [color=#8E8E8E]
   [/color [/b]
  Geen telefoon:
   http://www.kpn.com/kpn/formhandler/show?source=form&formelement=2045142&ZipCode=1067SW&HouseNumber=949][b]kpn.com[/b
  Geen eten:
   https://www.ah.nl/centralaccount/CentralSubscribeStep2.do?page=1country=NLD&zipCode=1067SW&houseNumber=949&houseNumberExtra=&zipCodeCheckSubmit=Controleer+uw+adres][b]ah.nl[/b
  Geen nageslacht:
   http://www.jongegezinnen.nl/web/wcbservlet/com.gxwebmanager.solutions.jghandlers.servlet?zipcode=1067SW&housenumber=949][b]jongegezinnen.nl[/b
  Geen dak boven je hoofd:
   https://www.vindjeeigenhuis.nl/vindjeeigenhuis/RequestKoopsommen?lat=52.38003339243524&lng=4.75888893187556&zoom=19&gebied=ppc][b]vindjeeigenhuis.nlPostcode: 1067[/b
  Je kan nergens anders naar toe:
   http://9292.nl/suggest?q=949+1067SW][b]9292.nl"[/b
  Ook niet met de trein:
   http://www.ns.nl/reisplanner-v2/alternativeTravelMethod.ajax?language=nl&outwardTrip.fromLocation.zipcodeNumbers=1067&outwardTrip.fromLocation.zipcodeLetters=SW][b]ns.nl[/b
  Geen radiobode:
   http://www.veronicamagazine.nl/luxe/][b]veronicamagazine.nl[/b
  En waarom eigenlijk, toch geen radio en tv:
   https://www.upc.nl/shop/checkout/stepOne][b]upc.nl value=AMSTERDAM[/b
  Daarover klagen kan niet:
   http://www.consumentenbond.nl/rekenmodules/lidworden/static/includes/postcode.php?hn=949&pc=1067SW][b]consumentenbond.nl |-|[/b
  Een kadootje kan je schudden:
   http://www.verjaardagscadeau.com/core/get-address_ajax.php?hn1=949&pc=1067SW][b]verjaardagscadeau.com Osdorperweg|AMSTERDAM[/b
  Niet naar de bibliotheek:
   http://www.lokaalloket.nl/invis2/aanmelden/_default/xmlhttp_postcode.php?postcode=1067SW949][b]biblionet.nl . . . . . . . . ok Osdorperweg Amsterdam[/b
  Iemand met de verkeerde postcode nog een trap na geven:
   https://www.postcodeloterij.nl/web/wcbservlet/nl.gx.ngdl.ngdlformcomponents.servlet.zipcodexmlhttprequestservlet?zipcode=1067SW&housenumber=949][b]postcodeloterij.nl |true[/b
  Beheert BAGLV maar weet het ook niet:
   https://kadaster-on-line.kadaster.nl/na.asp][b]kadaster.nl Let op: adres onbekend.[/b
  Of is zelf in de war: Niemand weet waar Willem Wouters woont:
   http://tools.locatienet.com/finder/xml/xmladdress.asp?postcode=1067SW][b]locatienet[/b
  Behalve webservices.nl:
   http://www.webservices.nl/nl/?inline=contact&form_type=testaccount][b]webservices.nl value=Osdorperweg[/b

  #133

  Bijvoorbeeld, zo iemand kan een fout maken bij het invoeren? Dan is het net als bij een gewone-mensen-database, af en toe staat daar dan een wat slordige straatnaam tussen.

  Voorbeelden uit BAG compact mei 2012, straatnamen met een dubbele spatie, eentje als reserve:

    1714200000779129 Provinciale░Weg 2 4504AS Nieuwvliet (Sluis)
  Problemen met de techniek:
    0866200000005102 Maria van Bourgondi+laan 23 5583XE Waalre
  Toch maar een glas wijn bij de lunch:
    0935200000043638 Karel de VogelstraatKapoenstraat 13 6221XP Maastricht
  Schuurpoeder, niet "Vim":
    0798200000004408 Openbare ruimte uit buurgemeente 2 5089NA Haghorst (Hilvarenbeek)
  Het mooie van de basisregistratie Adressen en Gebouwen is ook gelegen in de archiverende werking die er welbewust aan meegegeven is. Er wordt niets gewist, aan de hand van de historie die zo ontstaat is later dan het verloop van een object terug te volgen in de tijd.

  Iets daarvan is nu al waarneembaar, relatief kort na het ingebruiknemen van deze registratie. Onder andere hoe men bij het initiële vullen van het register soms worstelde met de materie. [1]

  Daarvan een voorbeeld, mutaties gesorteerd op datum oplopend:

    [img]http://www.foondump.nl/uploads/3/openbareruimte_pyreneeenlaan.gif[/img]
  Ze hadden het en toen weer niet. Afkijken bij een andere gemeente? Woerden heeft sinds 1998 een Pyreneeënstraat:
    0632300000000573 Pyreneeënstraat Woerden
  Maar in die gemeente staat weer een ander fout gespeld gebergte geregistreerd:
    0632300000000033 Apenijnenstraat Woerden
  Dit zijn dus actuele gevallen die eventueel nog eens gecorrigeerd worden. Helpt me ook even herinneren:

  [quote=“Weerman”]Voortgang BAG-koppelingen

  De vuistregel is eigenlijk: zodra er foute straatnamen uit de Basisregistratie Adressen doorkomen dan is het goed, dan weten we, de koppeling BAG-NHR functioneert.

  http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3892&sid=e30d6ccbb092b1cf6230a31dc81b51ff#3892][u]Foondump - Forum - 18-2-2012[/u
  [/quote]
  Check. Verdomd, bij de KvK zijn inderdaad
  https://diensten.kvk.nl/TST-BIN/ZS/ZSWWW01@?TAAL=NL++&TYPE=PCHN&AANT=0&AWCD=3446DH&NHVC=&HIST=N&submit=][u]drie[/u
  inschrijvingen met dat bewuste Groot-Dictee-der-Nederlandse-Taal-adres:

    [color=darkred]Vestigingsadres: Apenijnenstraat Vestigingsplaats: 3446DH Woerden[/color]
  En dubbelcheck, eerder wel maar nu, 2014, https://diensten.kvk.nl/TST-BIN/ZS/ZSWWW01@?TAAL=NL++&TYPE=PCHN&AANT=0&AWCD=5691JB&NHVC=&HIST=N&submit=][u]niet meer[/u van die andere uit Son (en Breugel):
    [color=darkred]Vestigingsadres: Pyreneënlaan Vestigingsplaats: 5691JB Son en Breugel[/color]
  Wel een pyrrusoverwinning ... [2]

  Genoemde archiveer-functie voor objecten in de basisregistratie Adressen werkt niet altijd even goed? Bijvoorbeeld in Lelystad heeft de registratie nu:

    [img]http://www.foondump.nl/uploads/3/bag_historisch_schellingen_lelybaan.gif[/img]
  In 2009 "Schellingen" ook een keer http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3453#3453][u]opgezocht[/u en wat ik toen vond lijkt niet te sporen met bovenstaande BAG-records:

  [code]Openbare Ruimte ID Naam Woonplaats Begindatum Einddatum

  0995300000161739 Schellingen Lelystad 29-05-2007[/code]
  Kan ook niet zou je zeggen:

  [quote]Besluiten van het college van de gemeente Lelystad

  Datum: 1 april 2008
  Aanwezig: burgemeester Horselenberg (voorzitter), wethouders De Jager, Kok, Lodders en Fackeldey, alsmede secretaris Willems.

  B08-02870 Benoemen openbare ruimte (straatnaamgeving)

  Op advies van de secretaris van de straatnaamcommissie en portefeuillehouder Fackeldey vast te stellen.
  [list=a]

 • Naamgeving kust; Intrekken van de naam Schellingen besluit b07-12079 d.d. 29 mei 2007.
 • Naamgeving kust; Lelybaan.Besluit reeds genomen via spoedprocedure op 27 maart 2008

  Gemeente Lelystad - Collegevergadering d.d. 1 april 2008
  http://digitaalloket.lelystad.nl/bis_algemeen_pdf/collegebesluiten%20extern/2008/080401.pdf
  [/quote]
  De status van Schellingen stond destijds dan ook op “Naamgeving ingetrokken”. Never mind, deze
  http://bag.vrom.nl/over_bag/nieuws/gegevens_gemeente_lelystad_in_bag_lv_worden_opnieuw_geladen][u]mededeling[/u
  op de BAG-VROM-site verklaart veel. Maar niet waarom de gegevens voor “Schellingen” nu zijn wat ze zijn.

  In de BAG van gemeente Amsterdam is de datum van het formele straatnaambesluit voor bijvoorbeeld de Amstellaan en de Rivierenlaan geregistreerd, ook al werd de naam “Amstellaan” na de bevrijding in 1945 eerst
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Rivierenbuurt_(Amsterdam)][u]veranderd[/u
  in “Stalinlaan”, vervolgens nog eens in 1956 in “Vrijheidslaan” en werd “Rivierenlaan” in 1964 “President Kennedylaan”. Dus in de BAG opgenomen als volgt:

    [img]http://www.foondump.nl/uploads/3/bag_historisch_amstellaan_rivierenlaan.gif[/img]
  Daarentegen werd de datum van oorsprong voor de twee hierna genoemde straatnamen, samen met ruim 1400 andere, in BAG-Amsterdam administratief op "1964" gezet:
    [img]http://www.foondump.nl/uploads/3/bag_historisch_meijerplein_aaronstraat_1964.gif[/img]
  Juist deze straatnamen mochten wel meer aandacht hebben, ze behoren namelijk tot straatnamen die tijdens de bezetting niet langer door de Duitsers getolereerd werden vanwege het Joodse karakter ervan.

  In 1942 is gemeente Amsterdam voor deze straatnamen
  http://transitoir.com/wp-content/uploads/2011/04/stadsarchief_02.jpg][u]overgegaan[/u
  op “neutrale” benamingen als “Houtmarkt” en “Poststraat”, of zoals hieronder, “Leprozensteeg” in plaats van het bestaande “Lazarussteeg”:

    http://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/indeling/lijst?q_searchfield=KOKBB00007000007][img]http://www.foondump.nl/uploads/3/lazarussteeg.jpg[/img] ______[url=http://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/indeling/lijst?q_searchfield=KOKBB00007000001][img]http://www.foondump.nl/uploads/3/straatnaamborden-amsterdam-wo2.jpg[/img][/url]
  Elders, bijvoorbeeld [url=http://transitoir.com][u]hier[/u[/url], is het verloop in tijd goed gedocumenteerd en een en ander zou in een basisregistratie die niet pas in 2011 ging functioneren als volgt weergegeven kunnen worden:
    [img]http://www.foondump.nl/uploads/3/bag_historisch_jonas_daniel_meijerplein.gif[/img]
  Zoveel jaar later wordt ons via internet nog aangereikt:

  [quote]Straatnaamwijzigingen in Nederland tijdens Tweede Wereldoorlog

  De Amsterdamse Straatnamencommissie heeft zich, zoals zoveel Nederlandse overheidsorganen, laten verleiden om mee te werken aan voorgaande straatnaamwijzigingen. Alleen Wieger Bruin trok zijn consequenties en bedankte 7.

  1. Bakker, M. (Red.) - Stadsatlas Amsterdam. Uitgeverij Amsterdam Publishers, 1998. ISBN 90-74891-195

  http://web.archive.org/web/20070929110437/http://www.allesoverstraatnamen.nl/index.php?option=displaypage&Itemid=102&op=page&SubMenu=][u]Allesoverstraatnamen.nl - Straatnaamgeving - Geschiedenis - NL 1940-1945[/u
  [3][/quote]
  Als gezegd in andere gevallen werd de datum uit het naambesluit wel gehandhaafd, zoals voor het hiervoor genoemde “Stalinlaan” en de eveneens in 1945 aan de twee andere “geallieerden” opgedragen straatnamen in Amsterdam,
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Amstellanen][u]oorspronkelijk[/u
  "Noorder"- en “Zuider Amstellaan”:

    [img]http://www.foondump.nl/uploads/3/bag_historisch_churchill-laan_rooseveltlaan.gif[/img]
  Wat kan er nog mis gaan als je dat in je registratie eenmaal goed vastgelegd hebt?
    http://rivierenbuurt.weblog.nl/varia_inuit_de_rivierenbuurt/het-is-rozenveldlaan][img]http://www.foondump.nl/uploads/3/rooseveldtlaan.jpg[/img
  Op het fout gespelde straatnaambord is nog wel meer aan te merken, voor de wijknaam moet je volgens de norm uitsluitend kleine hoofdletters gebruiken zoals daarboven maar dan weer niet dat deel van het bord overgeplakt waar eerder [size=11]"ZUID"[/size] of [size=11]"NIEUW-ZUID"[/size] gestaan zal hebben.

  Hoe ik dat weet? Zonder ook maar iets van collegegeld te betalen toch een korte inleiding “belettering van straatnaamborden” gekregen van een docent aan de Hogeschool Utrecht.
  http://www.at5.nl/artikelen/13684/opkomst-en-ondergang-van-een-goede-letter][u]Hierzo[/u
  .


  [size=9][list=1]

 • Mutaties openbareruimtenamen in de basisregistratie Adressen en Gebouwen:

 • Over de openbareruimtenamen die de KvK al of niet van de BAG overneemt ...

  De registratie, het woord zegt het al, registreert op dit moment voor “Apenijnenstraat” louter een al
  http://goo.gl/maps/ZoVB][u]bestaande[/u
  situatie:

  Dat is de omslag, door de koppeling met de BAG zijn nu opeens alle vier Pyrenee-straatnamen zonder die
  trema-ë verdacht …

  De KvK heeft “Pyreneeen 19F” in Utrecht wel en de BAG niet, die heeft alleen nummer 19.

  De inschrijving met “Pyreneeen” in Amsterdam wordt bij het zoeken in het Handelsregister getoond als
  een reguliere inschrijving maar komt bij doorklikken naar details terug als “uitgeschreven”.

  De twee inschrijvingen “Pyreneeenweg 10 5022DN Tilburg” hebben in het geheel geen tegenhanger
  in de BAG, deze straat bestaat niet (meer).

  Postcode 5022DN is voor “Marathonpromenade 1 t/m 7 TILBURG”

 • Na zijn overlijden in 2008 geen straatnaambord voor de samensteller van http://www.allesoverstraatnamen.nl][b]www.allesoverstraatnamen.nl[/b :
   [img]http://www.foondump.nl/uploads/3/geen_straatnaambord_bw.jpg[/img]

  De website zelf is onlangs digitaal ontmanteld maar
  http://web.archive.org/web/20070929110437/http://www.allesoverstraatnamen.nl][u]hier[/u
  staat nog een kopie.update 10-9-2014: verdwenen plaatje terugzetten[/size]


 • #134

  Op een
  http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=116116][u]webpagina[/u
  van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) wordt sinds vorige week bevestigd dat PostNL “beroep heeft ingesteld” tegen de uitspraak van de rechtbank in Den Haag inzake de openbaarmaking van “de postcodetabel”, of, daar gaat het eigenlijk over, “haar postcodetabel”.

  Lezers van dit deel van het forum zullen daar intussen wel iets van meegekregen hebben, ter hoogte van de aansluiting van de basisregistratie Adressen op de aloude postcodetabel piept en knarst het behoorlijk. De VNG:

  [quote]Bijhouden en gebruik postcodes in BAG

  Er zijn veel vragen bij gemeenten over de bijhouding en het gebruik van de postcodes in de BAG. Dit komt door de rechtszaak die PostNL had aangespannen en een mailing over mogelijk onjuiste postcodes die vrijwel alle gemeenten hebben ontvangen.

  PostNL claimt het databankrecht op postcodes.

  Gebruik postcode is vrij

  Iedereen kan de postcodes uit de BAG zonder belemmeringen gebruiken. De rechter heeft de bezwaren afgewezen die PostNL had tegen het volledig vrijgeven van alle (adres)gegevens, inclusief postcodes uit de BAG, aan iedereen die daarover wil beschikken. PostNL heeft beroep ingesteld tegen het vonnis.

  Bijhouden postcodes afstemmen met PostNL

  Gemeenten houden hun BAG bij op basis van de van PostNL ontvangen toewijzing van een postcode aan een adres. Dit is onder meer vastgelegd in artikel 7 van het besluit BAG en in par. 2.2.3. van het processenhandboek BAG. Het door PostNL geclaimde databankrecht op de postcode wordt hiermee niet geschonden, mits gemeenten deze voorschriften zorgvuldig uitvoeren.[/quote]

  Waarna men vervolgens nog eens gedetailleerd aangeeft hoe gemeenten moeten handelen om a. de juiste postcode in de BAG te krijgen en b. schone handen te houden waar het de (vermeende) rechten van PostNL betreft.

  Een ter zake gespecialiseerde jurist heeft nu ook dat bewuste vonnis “geannoteerd”. Haar commentaar kan je ook proberen te lezen als “wat voor kansen heeft PostNL nog met haar beroep tegen die postcode-uitspraak?”.

  Hier en daar een citaat wat ingekort, kijk anders in het document zelf, zij zegt, het ging om drie vragen:

  [quote]Wet BAG, Wob en intellectuele eigendom

  De vragen die de rechtbank te beantwoorden had zijn: 1) kan NLPost zich op een databankrecht beroepen? 2) zo ja, maakt de Staat inbreuk op die rechten? 3) is het antwoord op vraag 1 en/of 2 nee, is het verstrekken van postcode gegevens door de Staat zonder beperking voor commercieel gebruik dan anderszins onrechtmatig?

  De eerste vraag laat de rechtbank in het midden. Uit het Kader convenant postcodes en het nader convenant, en uit het databankvoorbehoud ten gunste van NLPost in het wetsvoorstel BAG mag men wel afleiden dat de Staat op enig moment van mening was dat NLpost een databankrecht toekomt.

  Voorwaarde voor bescherming op grond van de Databankenwet is dat het postcodebestand een gegevensverzameling is die van een substantiële investering getuigt. De kosten van het opzetten van het systeem voor de toekenning van postcodes, en de kosten gemoeid met toekenning aan door de gemeentes vastgestelde individuele woonplaatsen en adressen tellen niet mee.

  Immers de investering omvat niet de middelen die worden aangewend voor het creëren van de elementen die de inhoud van een databank vormen. Wat er ook van zij, de ‘substantiële’ investering vereiste is niet zo hoog, dus ook al tellen dergelijke kosten niet mee, dan wordt de lat nog steeds gehaald.[/quote]

  Mogelijk is er sprake van “overgangsrecht”:

  [quote]Een andere vraag is of er ooit een recht is ontstaan, nu het postcodebestand dateert uit de jaren 70. De Databankenwet heeft beperkte terugwerkende kracht: het sui generis recht bestaat ook voor gegevensverzamelingen waarvan de productie ná 1 januari 1983 voltooid is en vervalt voor dergelijke oude databanken op 1 januari 2014 (art. III A Databankenwet).

  Onduidelijk is of het postcodebestand aangemerkt moet worden als voltooid voor 1983, in welk geval er nooit een databankrecht op bestaan kan hebben.

  Of moet het overgangsrecht zo uitgelegd worden dat het blijven maken van telkens kleine toevoegingen (er worden immers nog steeds nieuwe postcodes toegekend en dus opgenomen) betekent dat de databank niet ‘voltooid’ is? Dan is zelfs de verlengde termijn van art. IIIA – 15 jaar plus nog eens maximaal 15 jaar – niet van toepassing op het postcodebestand.

  Die verlengde termijn van art. IIIA lijkt me dan wel een vrijwel dode letter, wat toch niet de bedoeling kan zijn omdat de normale beschermingstermijn van 15 jaar ingegeven is door de gedachte dat dat genoeg tijd geeft om investeringen terug te verdienen.

  Los van overgangsrechtelijke vragen kan er als een databank op enig moment wel beschermd is telkens een nieuwe beschermingstermijn van 15 jaar gaan lopen, namelijk zodra er weer sprake is van een substantiële investering in de verkrijging, presentatie of controle van de inhoud.[/quote]

  Nog een punt, ook
  http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3392#3392][u]naar voren gebracht[/u
  in die “openkvk”-discussie:

  [quote]Gezien het feit dat het postcodebestand geproduceerd is door het toenmalige staatsbedrijf der PTT, speelt ook nog de vraag of er voor of ten tijde van de aanvankelijke publicatie (wie kent nog het rode postcodeboek) een voorbehoud gemaakt is.

  Artikel 8 Databankenwet schrijft immers voor dat geen databankenrecht rust op gegevensverzamelingen waarvan de openbare macht producent is en waarvoor geen voorbehoud is gemaakt bij openbaarmaking of in een wet of besluit.

  In “Beatrix postzegel” oordeelde de HR dat de toenmalige PTT Post onder het begrip openbare macht viel van art. 15b Auteurswet, waarop art. 8 Databankenwet is gebaseerd.[/quote]

  Voorts n.a.v. vraag 1 en 2:

  [quote]Genoeg stof tot nadenken dus, over de databankrechtelijke status van het postcodebestand. Maar de rechtbank spreekt zich er niet over uit, omdat het verstrekken van gegevens door de Staat geen inbreuk maakt op een eventueel databankrecht.

  De rechtbank volgt de Staat in de stelling dat de postcodegegevens in de gemeentelijke registraties (en dus die in de landelijke voorziening) niet uit het postcodebestand van NLPost komen, maar individuele gegevens zijn die NLPost doorgeeft nadat zij aan een door de gemeente aangeleverde woonplaats of adres een postcode toekent. Het zijn deze individuele postcodes die uiteindelijk hun weg vinden naar de basisregistratie.

  Het postcodebestand van NLPost en de postcodetabel van Cendris zijn kortom niet de bron, zo neemt de rechtbank aan en daarom kan er geen sprake zijn van opvraging of hergebruik in de zin van het databankenrecht (niet te verwarren met de definitie van hergebruik onder de Wob en Richtlijn 2003/98 ). Deze redenering lijkt me wel consistent met de systematiek van het databankenrecht en de uitleg die het Hof van Justitie daaraan tot nu toe gegeven heeft.

  Opvragen is ‘het permanent of tijdelijk overbrengen van de inhoud van een databank of een deel daarvan op een andere drager, ongeacht op welke wijze en in welke vorm’. Dit begrip wordt ruim geïnterpreteerd door het Hof van Justitie, maar vereist wel dat de databank de uiteindelijke bron is.

  Onder ‘hergebruik’ wordt verstaan ‘elke vorm van het aan het publiek ter beschikking stellen van de inhoud van een databank of een substantieel deel ervan’. In het verlengde daarvan zou ik zeggen dat hergebruik veronderstelt dat ofwel de oorspronkelijke gegevensverzameling, of een ‘opvraging’ (als vorm van ‘kopie’) verspreid wordt.

  Kortom, van hergebruik kan alleen sprake zijn als het postcodebestand de uiteindelijke bron is. De consequentie doet in dit specifieke geval natuurlijk wel vreemd aan, wat komt omdat NLPost de postcodes maakt, maar de creatie van data is nou eenmaal niet door het databankenrecht beschermd.[/quote]

  En vraag 3:

  [quote]Markt en Overheid

  Rest nog de vraag of de overheid ook los van eventuele IE-inbreuk onrechtmatig handelt door de postcodegegevens te verstrekken.

  Volgens de rechtbank zijn omdat verstrekking geen inbreuk maakt op databankrechten van PostNL, de gegevens ‘eigen’ gegevens van de overheid. Die redenering komt me achterstevoren over.

  De gegevens zijn overheidsinformatie omdat ze bij de overheid berusten, wat er niet aan in de weg staat dat er intellectuele eigendomsrechten van derden op kunnen zitten.

  Als dat laatste zo is, kunnen uitzonderingsgronden van de Wob (die grotendeels analoog worden toegepast in de Wet BAG) aan inzage en verstrekking in de weg staan. Met name van belang is de relatieve uitzonderingsgrond die bepaalt dat verstrekking achterwege blijft als het belang bij openbaarheid niet opweegt tegen het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van derden.

  De inzage en verstrekking zijn geen onderdeel van het hergebruik regime, dat pas relevant wordt op het moment dat de openbaarheid van data gegeven is. De rechtbank komt tot het oordeel dat een eventueel databankrecht van PostNL op een postcodebestand zich niet uitstrekt tot de postcodegegevens zoals die in de BAG zitten, en dus is het Wob-hergebruik regime wel van toepassing.[/quote]

  Gedeeltelijk het slot van de “Noot”:

  [quote]Hoe verder?

  Gemeenten en post moeten nog steeds door een deur. Het postbedrijf heeft er belang bij nieuwe woonplaatsen en adressen te kennen in verband met de postbezorging, en gemeenten kennen die adressen toe.

  Omdat de postcode zo breed gebruikt wordt in het maatschappelijk verkeer, wat ondere andere blijkt uit het feit dat het een gegeven is dat deel uitmaakt van de BAG, hebben gemeentes belang bij aanlevering van toegekende postcodes.

  Of nu het convenant aan diggelen ligt partijen in de toekomst nog zullen leveren zonder elkaar rekeningen te sturen zal wel een punt van stevige onderhandeling zijn.

  http://www.ivir.nl/publicaties/eechoud/Annotatie_Mf_2012_4.pdf][u]Annotatie bij Rb. Den Haag 21 december 2011[/u
  (PostNL & Cendris / Staat der Nederlanden), M.M.M. van Eechoud, Mediaforum, 2012-4, nr. 11, p. 135-141.[/quote]

  Mijnerzijds nog: kan zijn dat het is omdat aanspraken op databankenrechtbescherming voor postcodegegevens in deze zaak toch op een zijspoor terecht kwamen maar ik zie in dat commentaar niets over de mogelijkheid dat PostNL zich niet op bescherming zou kunnen beroepen, namelijk als er anders dan voor de ondersteuning van het postsorteerproces geen substantiële investering gemoeid was met het opzetten van een database specifiek voor het exploiteren van de postcodetabel:

  [quote]Databankbescherming in Nederland: ook voor spin-offs?

  Een databank is beschermd als er een een substantiële investering voor is gemaakt. Als een databank een bijproduct van een andere activiteit is, is deze niet beschermd als die andere activiteit primair gericht was op iets anders dan het maken van een databank.

  http://www.iusmentis.com/databanken/nl/spin-offs/][u]www.iusmentis.com - Databanken en databankrecht[/u
  [/quote]

  Of en hoe je dit moet laten meewegen, daarover zijn
  http://www.ivir.nl/publicaties/hugenholtz/spin-off.html]ze
  het niet helemaal [u]eens[/u:

  [quote]Hof van Justitie

  In november 2004 deed het Europese Hof van Justitie uitspraak over de spin-off theorie. In een aantal Europese landen waren vragen ontstaan over de interpretatie van de Databank-richtlijn, en dan met name over wanneer een spin-off beschermd was. Deze “prejudiciële vragen” kunnen worden voorgelegd aan het Europese Hof.

  Conclusie

  Om een beschermde databank te verkrijgen, is een substantiële investering vereist. Die investering moet gericht zijn op het maken van die databank. Een investering die primair gericht is op iets anders dan het maken van een databank levert geen beschermde databank op. Als de databank een afgeleide is van een andere databank, kan deze spin-off ook beschermd zijn. De eis is dan wel dat de andere databank dan ook een beschermde databank is.[/quote]

  Maar je krijgt de indruk dat dit criterium nog wel eens uit de hoge hoed getoverd kan worden als het toch op de beoordeling van het recht op bescherming voor het postcodebestand van PostNL aankomt:

  [quote]Databaserecht

  Een woordvoerder van PostNL zegt dat het bedrijf de uitspraak bestudeert en zich bezint op verdere stappen. “We zijn in ieder geval wel verbaasd dat de rechter geen uitspraak heeft gedaan over waar het ons eigenlijk om ging: het databaserecht.”

  http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal-besturen/nieuws/nieuws/bag-met-postcodegegevens-wordt-vrij-herbruikbaar.3256310.lynkx][u]www.binnenlandsbestuur.nl - Nieuws - 22 dec 2011[/u
  [/quote]

  De Post heeft bij herhaling ook zelf aangegeven waar het om draaide bij de opzet en het onderhoud van het postcodesysteem, tijdens het onderzoek of de postcode opgenomen moest worden in de basisregistratie Adressen:

  [quote]Belang TPG Post

  • De postcode is en blijft voor TPG Post van eminent belang, enerzijds voor de postsortering die volledig op postcode geschiedt en anderzijds voor het tijdig en op de juiste plaats bezorgen van post.

  • TPG Post heeft er geen direct belang bij dat de postcode in de BRA wordt opgenomen. Wel is het zo dat het noodzakelijk is dat overheidsinstellingen de (juiste) postcode bij correspondentie gebruiken voor een tijdige aflevering. [/quote]

  En bijvoorbeeld in “De Postcode - TNT Post en de Nederlandse postcode, de feiten”, een ‘factsheet’:

  [quote]Hoe waarborgt TNT Post de kwaliteit van het postcodesysteem?

  TNT Post heeft als geen ander een heel groot belang bij het feit dat het postcodesysteem klopt en van hoge kwaliteit is.

  Haar bedrijfsvoering leunt zwaar op de postcode als ordeningsprincipe. Denk aan de sorteercentra en postbezorging waarin vele tienduizenden mensen werkzaam zijn.[/quote]

  En degene die we moeten hebben is wel degelijk PostNL, dochter Cendris was al naar het tweede plan geschoven:

  [quote]de procedure Cendris/de Staat

  PostNL c.s. heeft ten pleidooie erkend dat zij zich niet op enig databankenrecht van Cendris beroept. Evenmin is Cendris contractspartij bij het tussen de Staat, VNG en PostNL gesloten Kaderconvenant.

  Dat betekent dat, voor zover Cendris mede geacht moet worden de vorderingen sub 1 t/m 3 te hebben ingesteld, die vorderingen, bij gebreke van een adequate grondslag, daarop afstuiten.[/quote]

  Mijn twee cent zullen geen gewicht in de schaal leggen maar mag ik nog eens wijzen op …

  [quote=“Weerman”]Re: Petitie

  … de oorspronkelijke met toen nog PTT Post gemaakte afspraak, als u de door ons bedachte sorteercode erbij zet dan garanderen wij bezorging per kerende post.

  Deze transactie werd letterlijk bezegeld door de portokosten te voldoen. Niemand had het
  http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3210#3210][u]destijds[/u
  over de eventuele bijkomende kosten van een postcodetabel. Integendeel, het postcodeboek werd kosteloos ter beschikking gesteld.

  http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3459#3459][u]www.foondump.nl - Forum - Nov 05, 2009[/u
  [/quote].


  #135

  .

  Kan je zoiets gewoon roepen, nee, natuurlijk. Alleen, het was me destijds opgevallen dat gemeente Rotterdam in haar hele basisregistratie Adressen slechts bij twee adressen geen postcode had weten in te vullen:

    [img]http://foondump.nl/uploads/bag_geen_postcode_rotterdam_mei.gif[/img]
  Dat was in mei en inmiddels heeft Rotterdam nog iets van de achterstand kunnen inlopen, op dit moment is er nog maar één 'nummeraanduiding', dus een adres dat volgens de BAG-beheerders daar niet "als afgiftepunt voor post wordt aangemerkt" en dus geen postcode toegekend zou hebben gekregen:
    [img]http://foondump.nl/uploads/bag_geen_postcode_rotterdam_juli.gif[/img]
  Verder wist Rotterdam, de op één na grootste gemeente in Nederland, alle nummeraanduidingen binnen de gemeente, inbegrepen die voor "woonplaatsen" Botlek, Europoort, Maasvlakte en Pernis te koppelen aan postcode-huisnummercombinaties uit de lijst van PostNL.

  Een Rotterdamse BAG-beheerder figureert ook in het volgende verhaal, over de tweede stap, koppeling van het meer dan complete Rotterdamse BAG-bestand aan de bestanden voor het GBA (Gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens) van Rotterdam:

  [quote]Zelfs transformator-huisjes zijn nu voorzien van adres in GBA

  Na de koppeling zijn er veel meer adressen opgenomen in de GBA, zelfs transformatorhuisjes of parkeergarages krijgen een eigen adres.

  Hans: “Het is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen zich kunnen gaan inschrijven op dit soort adressen waar je niet kan wonen. Dit zal in de toekomst verholpen worden met een indicatie die mee moet komen in de koppeling naar de GBA.”

  “Hiervoor moet nog een slag gemaakt worden zodat er automatisch een blokkering op inschrijving voor dit soort niet bewoonbare adressen komt. Hierin is bij kleinere gemeenten wellicht wel voorzien omdat zij handmatig mutaties invoeren, maar dit werkt nog niet bij de automatische koppeling, zoals die in Rotterdam wordt gebruikt.”

  http://www.bprbzk.nl/dsresource?objectid=36241&type=pdf][u]BZ - Agentschap BPR - Advertorial nr. 7 - BAG-GBA succesvol gekoppeld in Rotterdam[/u
  [/quote]

  Heeft hij, hebben zij het dan juist heel grondig aangepakt met die postcodes of niet? Dat komt neer op de vraag: worden al die adressen in Rotterdam inderdaad door PostNL gezien als een afgiftepunt voor post.

  Immers, “adressen worden uitgegeven door gemeenten op basis van BAG-regels; alleen adressen die tevens een postaal afgiftepunt zijn, wordt door TNT Post een postcode toegekend”. Het voorschrift nog daarover:

  [quote]Ontvangst toegekende postcode van PostNL

  Op het moment dat een verblijfsobject door TNT Post niet wordt aangemerkt als een postaal afgiftepunt zal aan dit object geen postcode worden toegekend. In dat geval bevat het gegeven postcode voor dit object geen waarde.

  http://www.kadaster.nl/BAG/docs/processenhandboek.pdf][u]Kadaster - Processenhandboek BAG, Basisregistraties adressen en gebouwen[/u
  [/quote]

  Maar één adres in Rotterdam krijgt dan geen postcode? [1]

  Een 100% koppeling BAG-PostNL lijkt te mooi om waar te zijn …

  Kijken hoever zij wel komen?

  BAG compact peildatum 1 juli 2012 over alle postcode-huisnummercombinaties gekoppeld aan het e-Sort-afgiftepuntenbestand van PostNL, geldig tot 15 juli 2012.

  Daarbij alleen het aantal huisnummertoevoegingen voor een postcode-huisnummercombinatie in de vergelijking betrokken, niet de huisnummertoevoegingen zelf. [2]

  Uit deze bestandsvergelijking BAG-PostNL komt het gemiddelde percentage voor het hele land:

    [img]http://foondump.nl/uploads/bag_postnl_landelijk.gif[/img]
  Er zijn simpelweg niet genoeg adressen met een brievenbus.

  Rotterdam is daarop (natuurlijk) geen uitzondering:

    [img]http://foondump.nl/uploads/bag_postnl_rotterdam.gif[/img]
  Brievenbus of niet, ja of nee een postcode invullen, het wringt kennelijk vaak bij objecten die gelabeld zijn met "overige gebruiksfunctie", bijvoorbeeld een vrijstaande garage of bovenaangehaalde transformatorruimte.

  In de vergelijking van de BAG met de lijst afgiftepunten van de Post zie je op landelijk niveau het aandeel van dit type objecten [3] drastisch toenemen in de hoeveelheid adressen die niet wederzijds herkend worden:

    [img]http://foondump.nl/uploads/bag_overige_gebruiksfunctie_landelijk.gif[/img]
  En voor Rotterdam begrijpelijkerwijs nog iets geprononceerder:
    [img]http://foondump.nl/uploads/bag_overige_gebruiksfunctie_rotterdam.gif[/img]
  Voor de onderbouwing van mijn stelling nog een voorbeeld:
    [img]http://foondump.nl/uploads/bag_amstelveen_heerlen.gif[/img]
  Conclusie: er wordt in verschillende gemeenten bij het uitvoeren van de wet BAG verschillend gedacht over "het gegeven postcode" hanteren?

  Dan de vraag, heeft dat invloed op de kwaliteit van de registratie?

  Het onderscheid zoals PostNL dat maakt, of een adres een afgiftepunt voor post is of niet, en met die precisie, tot op het niveau van de huisnummertoevoeging, dat onderscheid halen de gemeenten kennelijk niet uit hun documenten met toegekende postcodes.

  Niemand vertelt je ooit wat natuurlijk, maar het lijkt erop dat als BAG-beheerders beschikken over een brief die als brondocument moet fungeren dat zo’n
  http://foondump.nl/uploads/brief_tpg_postcode_toegekend.jpg][u]document[/u
  vaak niet meer informatie geeft dan het laagste en hoogste huisnummer voor een postcode, dus eigenlijk de eenvoudige huisnummerreeks die ook gewoon via het internet kan worden opgevraagd? [4]

  Met andere woorden, in de gevallen waarbij geen postcode ingevuld moet worden is er geen bewijsdocument voorhanden.

  De slotsom betreffende de opname van de postcode in de basisregistratie Adressen uit dat tien jaar oude “Adres onbekend”-
  http://www.vng.nl/Documenten/Extranet/Marz/INF/adressen_adres_onbekend.pdf][u]onderzoek[/u
  is nog onverkort van toepassing:

  [quote]Authenticiteit van postcodes

  Daarnaast blijkt uit de proefprojecten dat het toekennen van postcodes om verschillende redenen procesmatig weinig uniform verloopt. Zo blijken er geen eenduidige afspraken te bestaan over de wijze waarop de toekenning van postcodes plaatsvindt. Ook de communicatie over de toekenning van postcodes varieert van een telefoontje tot het toezenden van een overzicht van nieuw toegekende postcodes.

  Bovendien wordt niet aan elke nummeraanduiding een postcode toegekend. Indien de betreffende nummeraanduiding niet tevens een post afgiftepunt is, zal daaraan in principe geen postcode worden toegekend.

  Het gevolg hiervan is dat het in de praktijk niet mogelijk is gebleken om een authentiek brondocument aan te wijzen, dat als basis kan dienen voor de opname van de postcode als authentiek gegeven in de Basis Registratie Adressen.[/quote]

  De over ons gestelde autoriteiten hebben op dit punt geen boodschap aan ons, dat moet nog komen:

  [quote]2.3 Prioriteit per jaar in mijlpalen

   2.3.1 Van ‘werkend krijgen’ naar gebruik in 2012
   2.3.2 Van gebruik naar kwaliteit in 2013
   2.3.3 Van kwaliteit naar duurzaam beheer in 2014

  https://wiki.stelselvanbasisregistraties.nl/xwiki/bin/download/document/programmaplan+2012-2014/Bijlage03.2-ProgrammaplanStelselvanBasisregistra.pdf][u]wiki.stelselvanbasisregistraties.nl - I-NUP Programmaplan Stelsel van Basisregistraties 2012-2014[/u
  [/quote]

  Hoewel, BAG-beheerders worden onder andere vanwege “ontbrekende en onjuiste postcodes” nu toch gemaand:

  [quote]Gemeenten benaderd over kwaliteit beheer BAG

  Alle gemeenten zijn namens het BAG Bronhouders- en Afnemersoverleg (BAO) benaderd over de kwaliteit van hun basisregistraties adressen en gebouwen (BAG).

  Kwaliteitsverbetering

  Over het algemeen houden gemeenten hun BAG goed bij. Er zijn echter gemeenten waar zorgen bestaan over de kwaliteit van de gegevens en het beheer van de BAG. De oorzaak hiervoor is vaak interne gemeentelijke processen, technische problemen of capaciteitsproblemen.

  Daar waar de kwaliteit en het beheer inderdaad reden tot zorg geven, is de gemeentesecretaris per brief gevraagd aan het BAG BAO aan te geven welke maatregelen de betreffende gemeente heeft genomen en nog zal nemen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de gegevens en van het beheer weer aan alle eisen voldoen.

  http://www.vng.nl/smartsite.dws?ch=DEF&id=116633][u]VNG - Nieuws - 17-7-2012[/u
  [/quote]

  Kan zijn dat het verloren moeite is, geen nieuwe postcodes meer. De druk wordt opgevoerd:

  [quote]Postcode

  • Postcode: Postnl is in beroep gegaan tegen de rechterlijke uitspraak van 1 februari 2012.

   Postnl heeft de afgesproken procedure om nieuwe postcodes uit te geven opgezegd, tot 24-05-2013 blijft de huidige werkwijze bestaan.


  http://www.kadaster.nl/BAG/docs/Verslag_BAGBAO_21062012.pdf][u]BAGBAO - Samenvatting verslag BAG Bronhouders Afnemers Overleg - 21 juni 2012[/u
  [/quote]

  [size=9][list=1]

 • zonde van dat laatste adres waar ‘concern Rotterdam’ geen postcode heeft ingevuld …

  Moeten we niet doen want dan verliest het Rijk de rechtzaak met PostNL maar checken bij PostNL geeft:

   http://m.postnl.nl/result/zipcode/Haakweg/47/Hoek%20van%20Holland][u]m.postnl.nl/result/zipcode/Haakweg/47/Hoek%20van%20Holland[/u

   Haakweg 47 3151 XD Hoek van Holland

  Verder controleren, waar de e-Sort-postcodehuisnummertabel van PostNL voor de combinatie van postcode 3151 XD en huisnummer 47 heeft:

   huisnummer 47 en huisnummer plus huisletter 47B

  Heeft BAG-Rotterdam:

   [color=darkred]0599200100007402 Haakweg 47 0599200001006910 Haakweg 47C 3151XD[/color]

  Met achter dat ene adres zonder huisletter dus geen postcode …

 • vanuit het BAG-bestand direct in de postcodetabel kijken is knap lastig. Neem bijvoorbeeld dit adres:
   Eerste Jan van der Heijdenstraat 66 1072TX Amsterdam

  Huisletter en huisnummertoevoeging BAG en de huisnummertoevoeging van PostNL verschillen vaak. Ook hier:

   [img]http://foondump.nl/uploads/bag_jan_v_d_heijdenstraat_1072TX.gif[/img]

  De “KIX”-code als sleutel in een vergelijking BAG-PostNL gebruiken wordt dus niets:

   [img]http://foondump.nl/uploads/bag_1072TX66_kix.gif[/img]

  Compromis:

   [img]http://foondump.nl/uploads/bag_1072TX66_minikix_aantal.gif[/img]

  Voor de vergelijking:

   [img]http://foondump.nl/uploads/bag_1072TX66_minikix_match.gif[/img]

  Alleen zitten er weer andere adressen in de registratie waar dit niet werkt:

   [img]http://foondump.nl/uploads/bag_1096CJ25_adressen.gif[/img]

  Want dan geeft deze aanpak:

   [img]http://foondump.nl/uploads/bag_1096CJ25_minikix_match.gif[/img]

  Anticiperend op de postcode voor het Duivendrecht-adres:

   http://m.postnl.nl/result/zipcode/Joan%20Muyskenweg/25/Duivendrecht][u]m.postnl.nl/result/zipcode/Joan%20Muyskenweg/25/Duivendrecht[/u
   [color=darkred]Straatnaam: Joan Muyskenweg Huisnummer: 25 Postcode: 1115RC Woonplaats: DUIVENDRECHT[/color]

  Voorlopig de BAG maar met fout en al zo met PostNL vergelijken:

   [img]http://foondump.nl/uploads/bag_1096CJ25_superkix_match.gif[/img]

  Door ‘wpc’, de woonplaatscode uit de BAG, in de sleutel voor de vergelijking op te nemen.

  Het overzicht van deze bestandsvergelijking BAG-PostNL:

   [img]http://foondump.nl/uploads/bag_postnl_koppeling_overzicht.gif[/img]

  De rode draad hierin:

  BAG-beheerders, meer nummeraanduidingen gewoon zonder postcode opnemen als er in het bijbehorende object geen brievenbus zit.

  Dan kruipt het percentage BAG-adressen in de ‘intersectie’ met de adressen die een postaal afgiftepunt zijn voor PostNL wat meer in de richting van een 100% match.

  Overzicht van uitval louter vanwege een foute postcode:

   [img]http://foondump.nl/uploads/bag_uitval.gif[/img]

  Andere bijzonderheden:

  een gemiddelde van 91,9% voor de 415 hierbij betrokken gemeenten maar als ‘outlier’ 53,5% voor gemeente Lelystad …

  Hoe komt dat, een bekend probleem, de postcodetabel heeft in Lelystad bijvoorbeeld:

   8232 XB Schouw 5002 t/m 5036 Lelystad (18 adressen)
  Nooit opgelost maar de straatnaam moet zijn: "Schouw 50"

  De basisregistratie Adressen en Gebouwen van gemeente Lelystad doet dat nu wel correct …

  Maar de BAG en in navolging daarvan Postcode.nl en Webservices.nl hebben de 8232XB-reeks aangevuld met huisnummers 40- en 41A t/m E zonder dat PostNL
  http://m.postnl.nl/checkaddress/8232XB/5040][u]hiervan[/u
  weet:

   [color=darkred]8232 XB Schouw 50 2 t/m 36 Lelystad (18 adressen) 8232 XB Schouw 50 40- t/m 41A t/m E Lelystad (10 adressen)[/color]
  We doen de som, 18 reguliere adressen met "Schouw 50" huisnummer zoveel passen niet op adressen "Schouw" huisnummer "50##".

  En 10 BAG-adressen voor “8232 XB” hebben die postcode alleen maar geleend.

  Mismatch alleen al voor deze postcode: 28 adressen.

  Mismatch voor alle 492 “Botter 11”, “Gondel 10” enzovoort-straatnamen: 15463 adressen.

  Ergo, 35999 BAG-adressen in gemeente Lelystad worden maar afgedekt door 19250 van de 35028 PostNL-adressen, dat is 53,5%

  Gemeente Oss komt er beter uit ondanks de acht woonplaatsen in die gemeente die postcode 5371 van Ravenstein, gem. Oss, “hergebruiken”.

  Dat kan de opzet van het NL-postcodesysteem niet aan, mismatch van 2349 - 1421 = 928 BAG-adressen van de 2327 die PostNL ook heeft voor postcode 5371.

  Desondanks haalt Oss als gemeente een postcode-is-goed-percentage van 92,1%

  Nog een nabrander:

  bovenstaand “match”-percentage van 91,9% komt voort uit een praktische aanpak van deze vergelijking, daardoor ook enigszins beperkt.

  Je zou ook vragen kunnen stellen bij de BAG-nummeraanduidingen die geen postcode ingevuld gekregen hebben.

  Of, wat is dat met die postcodehuisnummercombinaties die PostNL wel heeft en de BAG niet.

  Doe je dat dan wordt de verhouding voor de kwaliteit van het postcodegegeven in de BAG gerelateerd aan de postale afgiftepuntenlijst:

   7891776 staat tot 8893640 oftewel 88,7%
  Bij wat er overblijft, 1 miljoen postcode-, huisnummer- en huisnummertoevoegingencombinaties, weet je dan niet, postcode is ok, postcode is terecht weggelaten of hier is gerommeld.

  BV Nederland,
  http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=4029#4029]verslaafd
  aan de bestaande postcodetabel als het is, kijkt naar een nog veel omvangrijker [u]cartesisch product[/u van dat residu aan onbestemdheden.

  Dat dus als het wil gaan meeprofiteren van een kwalitatief betere basisregistratie Adressen en Gebouwen.

  Die overgang kan immers voor het overgrote deel alleen maar gerealiseerd worden op basis van een koppeling met de bestaande gegevens over postcode en huisnummer.

 • BAG-objecten hebben vaak genoeg meer dan één gebruiksdoel, bijvoorbeeld EN "woonfunctie" EN "winkelfunctie".

  Het in de vergelijking getoonde percentage is daarin gerelateerd aan het “totaal gebruiksdoelen” dat mogelijk dus wat groter is dan het aantal adressen.

  Dat dus als het gaat om postcode-huisnummercombinaties die geheel of in het geheel niet gekoppeld kunnen worden aan de PostNL-tabel.

  Dat wordt anders als je van een BAG-postcode-huisnummercombinatie met meerdere huisletters of -toevoegingen niet alle tegenhangers één-op-één kan terugvinden bij PostNL.

  In dat geval is het niet mogelijk om het gebruiksdoel van het ontbrekende object te bepalen. Zoals in het voorbeeld vd Heijdenstraat 66 hierboven:

  Ok, 6 van de 7 adressen doen mee maar niet te zien is dat het bij het ontbrekende adres dan om het adres met “O” (van onderstuk) gaat en het dus gebruiksdoel “overig” moet zijn voor een telling.

  Het aldus ontbreken van gebruiksdoelen in die helft van 650000 “partieel gekoppelde” BAG-postcode-huisnummercombinaties keurig netjes herleiden? Ok, maar hoe?

  In typische “recreatie”-gemeenten speelt “logiesfunctie” een rol:

   [img]http://foondump.nl/uploads/bag_logiesfunctie.gif[/img]

  Bijvoorbeeld voor Schouwen-Duiveland vindt je dan zoveel huisjes op kampeerterreinen niet terug bij PostNL dat het percentage “match” voor die gemeente zakt naar 67,9%.

  Gemeente Rotterdam geeft in Hoek van Holland een “woonfunctie” (en dus als gezegd, ook een postcode) aan semipermanent bewoonde huisjes op twee campings daar:

   [img]http://foondump.nl/uploads/bag_wierstraat_gebruiksdoel.gif[/img]

  Helpt ze niets, PostNL doet niet mee:

   [img]http://foondump.nl/uploads/bag_postnl_wierstraat_match.gif[/img]

  Wij weten waarom:

   [color=darkred]Post, E-mail en Dagbladen

   Als u post op uw vakantieadres ontvangt, kunt u deze afhalen in de postvakken bij de entree van de receptie.
   Gelieve geen jonge kinderen de post te laten halen.[/color]

  Anders PostNL wel:

  Dus zo:

   http://foondump.nl/uploads/brievenbussen_noenes.jpg][img]http://foondump.nl/uploads/brievenbussen_noenes_klein.jpg[/img

  Deze situatie is van na de Slag bij Haaren (2005-2007), tussen PostNL bv en de verzamelde gedoogde permanente bewoners van vakantiebungalows
  http://www.denoenes.nl/index.php?menuparent=3&page=&module=2&status=archive][u]aldaar[/u
  .

 • in een huisnummerreeks voor een postcode kunnen "gaten" zitten als adressen geen afgiftepunten zijn. In zo'n reeks zie je die niet en dan gaat het mis ...

  Als dat is waar BAG-beheerders regelmatig de boot mee ingaan, het gaat om het
  http://www.postcodeshop.nl/faq/postcodetabel][u]verschil[/u
  tussen de postcodereeks- en de postcodehuisnummertabel.

  Daarvan een voorbeeld, de websites
  http://www.postcode.nl/index?action=search&goto=postcoderesult&TreeID=1&address=8245CK]Postcode.nl
  en [u]Webservices.nl[/u beweren met veel aplomb:

   toegekende postcode voor adressen "Het Bildt 171 t/m 205 Lelystad" is "8245 CK"

  Goede kans dat de postcodegegevens ook zo worden vermeld in het brondocument dat gemeente Lelystad heeft.

  Maar huisnummer 191 in die reeks is een uitzondering, ook al retourneren
  http://m.postnl.nl/result/checkaddress/8245CK/191]PostNL
  en [u]Cendris[/u, uitdrukkelijk gevraagd naar die postcode met dat specifieke huisnummer daadwerkelijk een postcode voor dat adres.

  Het BAG-object op dat adres betreft een aparte garage, niet vrijstaand, maar evenmin behorend tot de panden waar het tussen staat:

  De geheel uitgeschreven lijst van PostNL, met achter elke postcode alleen de huisnummers die daadwerkelijk een afgiftepunt voor post zijn, die slaat dat adres wijselijk over, want daarin zit geen brievenbus:

   [color=darkred]8245CK 171,173,175,177 8245CK 179,181,183,185,187,189,193,195,197,199,201,203,205[/color]

  En zo heeft PostNL een aantal van 17 adressen voor postcode “8245 CK” terwijl de basisregistratie Adressen en Gebouwen bij een vergelijking 18 adressen toont.

  Bij welke adressen BAG-beheer Lelystad iedere keer “8245 CK” als postcode heeft ingevuld, ook bij de
  http://lod.geodan.nl/BAG/page/nummeraanduiding/0995200000806904][u]nummeraanduiding[/u
  met huisnummer 191, nogmaals, een object waar geen brievenbus in zit.

  Dat object met die nummeraanduiding is gelabeld met “overige gebruiksfunctie”, waar de rest van de reeks “woonfunctie” kreeg.

  De andere “171 t/m 205”-adressen hebben bijna allemaal ook een garage maar die wordt als “inpandig” of zo verdisconteerd in het gebruiksdoel “wonen”?

   Updates, na de 4e keer de bij ImageShack verdwenen plaatjes maar ergens anders teruggezet ...
  [/size]

 • #136

  Basisregistratie Adressen en Gebouwen, van de zomer bleek bij
  http://foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=4057#4057][u]onderzoek[/u
  één postcode in de BAG niet in orde te zijn.

  Vraag: heeft men deze foute postcode, “1096 CJ”, in de actuele registratie al gewijzigd in de postcode die het moet zijn, “1115 RC”?

  Kadaverdiscipline, meteen maar de levering van BAG-extract september 2012 bij het Kadaster ophalen (en betalen), met behulp van de bij Microsoft Windows meegeleverde ‘grep’ door de 456 geleverde NUM-bestanden van steeds 20 MB lopen:

   findstr /M 1115RC *.xml
  Ai, de "Manitoba" antwoordt niet meer ...

  Bewijslast omdraaien en dit ook met de verkeerde postcode doen:

   findstr /M 1096CJ *.xml
  Geeft:
   [color=darkred]9999NUM08092012-000155.xml 9999NUM08092012-000167.xml 9999NUM08092012-000169.xml 9999NUM08092012-000171.xml 9999NUM08092012-000172.xml 9999NUM08092012-000174.xml 9999NUM08092012-000205.xml[/color]
  150 euro later, niet bijgewerkt dus. Kan dat trouwens niet goedkoper? Ja:
   http://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspireadressen/atom/inspireadressen.xml
  Iemand van de Belastingdienst liep daar tot http://www.linkedin.com/groups/BAG-gegevens-zijn-wijd-en-3831270.S.169635246][u]zijn verbazing [/u tegenaan, een "INSPIRE-plichtige dataset":

  [quote]Atomfeeds in PDOK

  17 jul 2012

  Voor de INSPIRE-plichtige datasets biedt Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) sinds kort downloadservices aan in de vorm van atomfeeds. Atomfeeds zijn webfeeds die als een RSS ervoor zorgen dat de content van websites automatisch aan gebruikers wordt gepresenteerd bij wijzigingen of toevoegingen.

  Met behulp van deze atomfeeds kan een gebruiker eenvoudig landsdekkende bestanden downloaden zoals het NWB, Natura2000, etc. Deze downloadservices zijn vindbaar in het Nationaal Georegister (zoek bijvoorbeeld op “download”).

  Door de atomfeeds in een reader te gebruiken, krijgt de gebruiker automatisch een bericht wanneer er nieuwe versies beschikbaar zijn. De gezipte landsdekkende bestanden worden in hetzelfde formaat uitgeleverd zoals de bronhouder deze aan PDOK aanlevert (bijv. GML of shape).

  Op https://pdok.pleio.nl/atomfeeds vindt u na inloggen een URL-lijst van de beschikbare atomfeeds.

  http://www.geonovum.nl/nieuws/pdok/atomfeeds-pdok][u]Geonovum - Nieuws - 17 juli 2012[/u
  [/quote]
  Daar staan dus
  http://drupal.pdokloket.nl/nl/producten/pdok-downloads/atomfeeds][u]nog meer bestanden[/u
  , dat is ook Europa, eens verdedigden bijvoorbeeld zij van Rijkswaterstaat deze bestanden met hun leven, nu gaan er vanwege die Inspire-richtlijn in 30 minuten tonnen over de draad - euro, niet gigabytes.

  En even zo’n postcode checken, kan dat niet anders? Ja, kan daar ook op deze manier:

   http://geodata.nationaalgeoregister.nl/geocoder/Geocoder?zoekterm=25A+1096CJ&strict=true
  Weer die verkeerde postcode uit de BAG. Met de juiste postcode "1115 RC" en "25A" krijg je alleen maar:
  Vervolgens de BAG-Kadaster-koppeling, daar komt "1115 RC" ook niet uit:
   http://brkbag.geodan.nl/koppeltabel-ws/rest/getkoppelbypostcodehuisnummer/1096CJ/25/A
  Voor de koppeling BAG-NHR heeft iemand anders dit http://twitter.com/openkvk/status/242275817353265154][u]gevonden[/u om een opvraag te doen:
   http://zoeken.kvk.nl/Address.ashx?site=handelsregister&partialfields=&q=25+1096CJ
  Bij uitproberen met de juiste postcode, "1115 RC", krijgt men alleen:
   }
  Komt er bij de officiële registraties niet uit dus, postcode "1115 RC". Maar die was toch wel degelijk toegekend? Nog eens checken:
   http://m.postnl.nl/result/checkaddress/1115RC/25
  Ok, wel. En hoe gaan de twee niet-PostNL-leveranciers van postcodebestanden hier mee om? Webservices.nl bv en Postcode.nl bv?

  Verrassing, er komen weer echte postcodegegevens als je zoekt bij Webservices, “Joan Muyskenweg 25A Duivendrecht”:

   https://secure.webservices.nl/ws/address/?zip=1115RC&housenr=25A
  Dat was een half jaar geleden wel anders, toen waren het de BAG-gegevens die je van hen http://foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=4029#4029][u]kreeg[/u .

  Om een of andere reden gaat het spulletje op tilt met alleen huisnummer “25”:

   https://secure.webservices.nl/ws/address/?zip=1096CJ&housenr=25
  Om bij de Amsterdamse tegenhanger van "Joan Muyskenweg 25A" te komen doe je:
   https://secure.webservices.nl/ws/address/?zip=1096CJ&housenr=25A
  Dat wat betreft Webservices.nl, in hetzelfde bedrijfspand zit ook Postcode.nl. Bij hen opvragen:
   http://www.postcode.nl/index?action=search&goto=postcoderesult&TreeID=1&address=1115RC
  Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Dan maar op straatnaam en huisnummer zoeken:
   http://www.postcode.nl/index.php?action=search&goto=postcoderesult&TreeID=1&address=Muyskenweg+25
  Levert een straatnaam in Utrecht en:
   1096CJ Joan Muyskenweg 19 t/m 25 Amsterdam
  Dus, voor dat geld krijg je alleen de Amsterdamse "Muyskenweg" van hen. Niet meer, zoals begin dit jaar nog wel, ook de "Joan Muyskenweg"-adressen in Duivendrecht.

  Dat ligt hem hieraan
  http://www.linkedin.com/groups/Vanaf-8-februari-gaat-Postcodenl-3831270.S.92727776][u]zegt[/u
  Postcode.nl:

  [quote]Vanaf 8 februari gaat Postcode.nl over op BAG

  1. De postcode tabel wordt gemaakt met een aantal restricities die scherper zijn dan de BAG:
  • Wijkcodes mogen in maximaal 1 gemeente voorkomen. (De PostNl norm van een wijkcode in 1 plaatsnaam was onhoudbaar en ongewenst)
  • Een postcode, huisnummer, huisnummer toevoeging combinatie moet uniek zijn (toevoeging bevat hier ook de huisletter).
  • Een postcode en huisnummer (los van toevoeging) combinaties mogen maar in 1 straat voorkomen.
  • Een postcode en huisnummer (los van toevoeging) combinaties mogen maar in 1 plaats voorkomen.
  • Straatnaam en huisnummer (los van toevoeging) combinaties mogen maar in 1 postcode voorkomen.[/quote]
   Het bedrijf gooit adressen met dezelfde postcode in twee of meer woonplaatsen maar weg. Omdat in de BAG postcode “1096 CJ” zowel voor Amsterdam als Duivendrecht in gebruik is
   http://www.postcode.nl/index?action=search&goto=postcoderesult&TreeID=1&address=1115RC][u]ontbreekt[/u
   nu in de database van Postcode.nl:
   [color=darkred]1115RC Joan Muyskenweg 1 t/m 41 Duivendrecht 1115RC Joan Muyskenweg 2 t/m 48 Duivendrecht[/color]
  En naar ik http://foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=4057#4057][u]aanneem[/u] tenminste 5600 andere adressen. Postcode.nl bv [url=http://foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3894#3894][u]compenseert[/u[/url] dit met een veelvoud aan adressen uit de BAG die geen afgiftepunt voor post zijn en waaraan PostNL dan ook geen postcode toegekend heeft - door de echte PostNL-huisnummerreeksen als het ware op-te-rekken met extra huisnummers uit de basisregistratie Adressen:
   [color=darkred]1761JR Binnenhaven 2 t/m 4 Anna Paulowna ... 8521MA Slotweg 2 t/m 10 Sint Nicolaasga[/color]
  Monter als altijd http://www.postcode.nl/?ref=postcode.nl][u]meldt[/u de eigen website nog:

  [quote]5 miljoen gebruikers werken met De Nationale Postcodedatabase

  De database is beschikbaar voor alle mogelijke systemen en is de bron voor vele ministeries, gemeenten, semi overheden, bedrijven en softwareontwikkelaars.[/quote]
  Gemeenten die het dan gebruiken om hun registraties op peil te houden, dezelfde registraties waarvan gegevens via LV-BAG naar Postcode.nl bv gaan zodat gemeenten daar kunnen controleren of het bij hen klopt? Hetgeen de wet BAG niet toestaat?

  Daarbij, Postcode.nl beweerde toch eerder: dagelijks verwerken wij tussen de 100 – 300k zoekacties. Na hoeveel dagen heb je dan op je publiek-toegankelijke website 5 miljoen (niet-betalende) gebruikers geteld?

  De
  http://www.postcode.nl/index/276/1/0/postcode-nl-nationale-postcodedatabase.html][u]website[/u
  weer:

  [quote]Postcode.nl Nationale Postcodedatabase

  De Nationale Postcodedatabase bevat de echte officiële straat - en plaatsnamen en rekent af met de historische beperkingen opgelegd tijdens de invoer van de postcode 35 jaar geleden.

  De basis van de database zijn de officiële gegevens ter beschikking gesteld door de overheid, de enige legitieme bron met een gegarandeerde continuïteit.[/quote]
  de enige legitieme bron met een gegarandeerde continuïteit.

  Waar is het feestje? Niet hier:

  [quote]Postcode

  Postcode: Postnl is in beroep gegaan tegen de rechterlijke uitspraak van 1 februari 2012.

  Postnl heeft de afgesproken procedure om nieuwe postcodes uit te geven opgezegd, tot 24-05-2013 blijft de huidige werkwijze bestaan.

  http://www.kadaster.nl/BAG/docs/Verslag_BAGBAO_21062012.pdf][u]BAGBAO - Samenvatting verslag BAG Bronhouders Afnemers Overleg - 21 juni 2012[/u
  [/quote]
  En dan grijpt het gekwelde dier een van zijn belagers, PostcodeAtlas.nl:

  [quote]VAN IERSEL LUCHTMAN ADVOCATEN

  's-Hertogenbosch, 25 september 2012

  Geachte directie, geachte heer

  Tot mij hebben zich gewend Koninklijke PostNL B.V. (hierna ‘PostNL’) en Cendris Dataconsulting B.V. (hierna ‘Cendris’) …

  exploiteert de website www.postcodeatlas.nl en biedt eenieder een bestand aan van postcodes gerelateerd aan adresgegevens en postbusgegevens in Nederland. Dit postcodebestand is, althans zo blijkt uit de betreffende website, gebaseerd op de BAG. beschikt echter niet over voornoemde licentie van PostNL of Cendris.

  Op de website www.postcodeatlas.nl wordt verwezen naar het vonnis van de rechtbank Den Haag d.d. 21 december 2011 in het geschil tussen cliënten en de Staat. De inhoud en uitkomst van dat vonnis wordt echter niet juist en onvolledig weergegeven. De rechtbank heeft zich namelijk niet inhoudelijk uitgesproken over het databankenrecht van PostNL. U kunt er op grond van dit vonnis dus niet van uit gaan dat het gebruik van postcodes uit de BAG vrij is. Bovendien is het oordeel van de rechtbank dat de postcodes in de BAG niet ontleend zouden zijn aan het Postcodebestand van PostNL feitelijk onjuist. Postnl heeft dan ook beroep ingesteld tegen dit vonnis.

  Gelet op het voorgaande constateren cliënten dat inbreuk maakt op het databankenrecht van PostNL. Daarmee maakt zich ook schuldig aan oneerlijke concurrentie, in elk geval ten aanzien van Cendris. handelt derhalve onrechtmatig jegens zowel PostNL als Cendris. Enzovoort …

  Onder voorbehoud van alle rechten,

  Hoogachtend,

  mw. N.J. Linssen
  Advocaat

  http://www.postcodeatlas.nl/pages/postcodebestand.html][u]link[/u
  [/quote]
  “Gelet op het voorgaande” heb ik een vraag en nog een link.

  De vraag is, heeft mevrouw Linssen Postcode.nl bv ook zo’n brief gestuurd?

  De link is die naar een e-mail van het Kadaster waarin vadertje Staat geruststellend bromt:

  [quote]Geachte BAG afnemer,


  PostNL heeft echter aangekondigd tegen deze uitspraak in beroep te gaan. Mocht PostNL dit beroep (tegen onze verwachting in) winnen dan zal de Staat zich verstaan met PostNL over de consequenties. De Staat zal dan proberen een regeling te treffen, zodat afnemers geen last hebben van de veranderde situatie.

  De verwachting is overigens niet dat PostNL afnemers van de BAG zal aanspreken, die na 1 februari 2012 de postcode voor commerciële doeleinden zijn gaan gebruiken, maar wij kunnen dit niet garanderen. Ook weten wij op dit moment niet of en hoe lang de procedure rond een hoger beroep zal lopen.

  http://foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3913#3913][u]link[/u
  [/quote].


  #137

  Postcode.nl bv, wat is dat toch een ballentent …

  Hierboven kwam het al even ter sprake, postcode-huisnummerreeksen van PostNL komen verminkt tevooorschijn uit de loop PostNL > BAG-beheerders > Kadaster > Postcode.nl. En niet zo’n beetje ook.

  Keek ik na het bij hen verifiëren van die gegevens ook nog even naar de
  http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.postcode.nl%2Findex%3Faction%3Dsearch%26goto%3Dpostcoderesult%26TreeID%3D1%26address%3D8521MA&charset=(detect+automatically)&doctype=Inline&ss=1&group=0&user-agent=W3C_Validator%2F1.3#source]source code
  van hun zoekscherm, nieuwsgierig, omdat die in het verleden paranoïde trekjes [u]vertoonde[/u, nou, dat is nog steeds zo:

  [code]

  [/code]

  Zij zeggen, de correcte term voor verminken van gegevens is ‘scramble’:

  [code]

  [/code]

  Postcode.nl bv doet dat om het stelselmatig door een PC laten opvragen van postcodegegevens tegen te gaan. Doet iemand dat toch dan moet er een stukje javascript uitgevoerd worden:

  Als je de logica in die code een duwtje geeft dan toont het een licht afschrikwekkende mededeling in het formaat van een regulier zoekresultaat:

  [code]Postcode.nl

  Resultaten zoekopdracht

  Uw zoekactie heeft 4 resultaten opgeleverd.

  Postcode Straat / Postbus Reeks Woonplaats Extra

  3661 FO stoutescriptjes 1 t/m 999 internetstad •Informatie
  •Kaart

  7451 EI uprobeertillegaalplein 5 eenpostcodeoptezoeken •Informatie
  •Kaart

  9521 TO wijradenuaanlaan 2 t/m 102 omeendatabaseaanteschaffen •Informatie
  •Kaart

  1234 CH Als u het nog niet door hebt De actie die u uitvoert •Informatie
  schendt het copyright op de •Kaart
  Nederlandse postcode database
  en is daarom niet toegestaan.[/code]
  "… en is daarom niet toegestaan". Waarom niet?

  De licentie waaronder Postcode.nl deze BAG-gegevens verkrijgt, was dat niet ‘Public Domain’?

  In ieder geval, bij andere “Open Data producten” via het Kadaster wordt gewag gemaakt van ‘Licentie Geo Gedeeld’:

  .


  #138

  Grappig, ik zit op postcode.nl te kijken en daar heeft men de 4-cijfers-in-een-plaats-regel (“woonplaatsbeginsel”) nu blijkbaar ook eindelijk laten varen.

  http://www.postcode.nl/index/277/1/0/nationale-postcodedatabase-basic.html

  “De nieuwe postcodedatabase openbaart vele woonplaatsen, die om postcode technische redenen verborgen zijn in alle andere uitgaven van de postcodetabel met als bron PTT/PostNL. Inwoners van bijvoorbeeld Overlangel zijn niet meer ingedeeld in de plaats Ravenstein, maar hebben nu eindelijk een eigen woonplaats!
  Dit is mogelijk gemaakt door toepassing van de door de overheid gevoerde woonplaats en gemeentetabel waarbij het cijferdeel van de postcode onafhankelijk is gemaakt van slechts een plaats. Een postcode wordt derhalve niet meer geforceerd in feitelijk de verkeerde woonplaats opgenomen.”


  #139

  Ja nou ja, heb het net uitgeprobeerd met postcode “5371 PW” in Overlangel: Funda doet wel voorzichtig, “Ravenstein-Overlangel” maar voor de rest, CBS, Kadaster, NS, ANWB, Webservices.nl bv, de KVK soms ook nog en natuurlijk PostNL zelf komen nog altijd gewoon terug met plaatsnaam “Ravenstein” voor een “Overlangel”-adres:

    Schepen verwelken, rozen vergaan, het postcodeboek zal altijd bestaan.
  Als het ooit weer goed komt tussen PostNL en het Rijk dan valt de schade met die dubbele woonplaatsen wel mee. Het zijn eerder plaagstootjes ...

  Zegt het
  http://www.kadaster.nl/BAG/docs/Processenhandboek_versie_2012.pdf][u]Processenhandboek[/u
  BAG:

  [quote]Wijzigen grens woonplaats

  Voorafgaand aan de grenswijziging en het intrekken en opvoeren van een woonplaats is het raadzaam dat de gemeente overleg voert met PostNL teneinde te laten beoordelen of de beoogde wijzigingen mogelijk problemen geven in de postcodesystematiek.

  Bij de beheerorganisatie BAG worden vervolgens de woonplaatsidentificatienummers van de nieuwe woonplaatsen opgevraagd. Indien van toepassing worden postcodes aangepast op de wijze als beschreven bij de gebeurtenis ‘Ontvangen postcode’.

  Na positief advies door PostNL zijn door de beheerorganisatie BAG nieuwe woonplaats-codes op aanvraag verstrekt.[/quote]
  Dan doet gemeente Oss het lekker toch:

    [img]http://www.foondump.nl/uploads/2/woonplaatsen_dubbel.png[/img]
  In de hoop dat ze deze keer geen http://foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3800#3800][u]rekening[/u van PostNL krijgen. Het op datzelfde moment net opgezegde convenant tussen Rijk, VNG en de Post stipuleerde voordien:

  [quote]Kosten

  Wijzigingen in grenzen van woonplaatsen en dergelijke kunnen verstrekkende consequenties hebben voor de postcodesystematiek van TPG Post.

  In het convenant is daarom ook overeengekomen dat dit belang wordt meegewogen wanneer een College van B&W bijvoorbeeld van plan is om bepaalde adressen bij een andere woonplaats onder te brengen. Ook de kosten van wijzigingen in het postcodesysteem kunnen daarbij aan de orde komen.

  Alleen bij grote planologische veranderingen waartoe Rijk of provincie besluiten, verwerkt TPG Post alle noodzakelijke aanpassingen gratis in haar bestanden en systemen.[/quote]
  Want:

  Inclusief Duivendrecht met de Amsterdamse postcode “1096” zijn er behalve in de gemeente Oss nog negen surplus-woonplaatsnamen vanwege de BAG die afwijken van PostNL en waarbij meer dan 100 adressen betrokken zijn. Dat is kennelijk een criterium:

  Nog een wijk- dan wel postcode, 1099, krijgt in de registratie voor al de bijbehorende 217 adressen - waarvoor “bronhouder” PostNL steeds woonplaats Amsterdam heeft - zonder uitzondering Duivendrecht als BAG-woonplaats.

  Die postcode is dus niet voor meer dan één woonplaats in gebruik maar klopt evengoed niet en daardoor weer een Postcode-punt-EnElletje, in het jargon van dataleveranciers onderling ook wel: “afwijkcode”.

  Dan zijn er vervolgens in de actuele registratie nog 475 gevallen met een meervoudige “wijkcode”, de vier cijfers van postcodes, voor steeds minder dan 100 adressen. Zoals het eerder in dit forum
  http://foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=4006#4006][u]beschreven[/u
  voorbeeld van postcode 1067, die komt als wijkcode 7951 keer voor in Amsterdam en nog eens 5 keer in Halfweg.

  Het een heeft het ander tot gevolg, een BAG-voorschrift:

  Bijvoorbeeld dezelfde straat met dezelfde postcode, “Grotestraat 5371 BV” is dan maar als twee openbareruimte’s zo in de BAG van gemeente Oss gezet:

    [color=darkred]0828300001451435 Grotestraat Ravenstein 22-06-2010 0828300001450656 Grotestraat Huisseling 22-06-2010 [/color]
  Ben benieuwd wat een Tomtom doet als je zegt dat je naar "5371 PW" wilt. Pas als die in plaats van "Ravenstein" alleen maar "Overlangel" toont, dan pas is er werkelijk sprake van algemene acceptatie van die - volgens Postcode.nl - lang gekoesterde wens van de "inwoners" daar?

  Kortom, zolang Google voor “5371 PW” in Overlangel nog teruggeeft:

  … en [u]www.postcode.nl[/u iets anders, zolang zit Postcode.nl bv waarschijnlijk ook nog wel even met een premature zakelijke beslissing in de maag, lijkt mij.

  Dus dat het bedrijf vorig jaar al met die rammelende postcodegegevens uit de BAG in zee ging bedoel ik.


  #140

  Advertenties van “partners” als Capgemini, Centric, IBM, Logica en PinkRoccade en sowieso weet je al,
  https://ambtenaar20.pleio.nl/file/download/6695272][u]iBestuur Ambtenaar 2.0[/u
  is precies wat je je daar bij voorstelt, onwaarschijnlijk hip, wemelt van vermeldingen van “innovatieve apps”, enz.

  Maar wel netjes samenvatten hoe het met de “juridische strijd” om de postcodedatabase staat. Korte inhoud van het voorafgaande:

  [quote]Postcode als cashcow

  Vijfendertig jaar nadat de PTT de postcode heeft ontwikkeld, is deze inzet van een juridische strijd. Als onderdeel van het adres zit de postcode in de BAG, die de overheid vrij beschikbaar stelt voor welke (commerciële) toepassing dan ook. Maar PostNL, waar de toekenning van postcodes en het beheer van het postcodebestand na privatisering berust, claimt het databankenrecht over het bestand en vindt dat de Staat daarop inbreuk maakt. Met een eind december gewezen vonnis heeft PostNL de eerste ronde verloren; het bedrijf gaat in beroep.

  Met de privatisering van de post is de praktijk rond postcodes geregeld in een convenant tussen postbedrijf, VNG en Staat. De overheid mocht postcodes aan derden verstrekken als deze ze niet commercieel gebruikten. Den Haag wil echter geen beperking aan het gebruik van de BAG. Maar een convenantswijziging wees PostNL af. Het wilde daarentegen voor het gebruik van postcodegegevens in de BAG jaarlijks 750.000 euro, wat de overheid niet accepteerde. Uiteindelijk zegde de Staat het convenant op.

  De overheid heeft haar vermeende inbreuk op het databankenrecht gemotiveerd weersproken en PostNL zijn claim niet nader onderbouwd, zodat de rechter zich daarover in december niet uitsprak. Wel stelde hij dat postcodes in de Landelijke Voorziening BAG uit gemeentelijke registraties komen. Een dag na het vonnis meldde het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat vanaf 1 februari (aflopen convenant) de BAG ‘ook open voor commerciële doeleinden’ is. Een PostNL-woordvoerder wil niet vooruitlopen op de vraag wat er gebeurt als het bedrijf het beroep wint.[/quote]
  Aangaande dat beroep, ik hoorde dat het maandag 25 maart a.s. door het gerechtshof in Den Haag behandeld gaat worden.

  PostNL-woordvoerder wil niet vooruitlopen op de vraag wat er gebeurt als het bedrijf het beroep wint?

  Nou ik wel, dan gaan we weer betalen, direct of indirect.
  http://foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3913#3913][u]E-mail[/u
  van het Kadaster:

  [quote]Geachte BAG afnemer

  Mocht PostNL dit beroep (tegen onze verwachting in) winnen dan zal de Staat zich verstaan met PostNL over de consequenties. De Staat zal dan proberen een regeling te treffen, zodat afnemers geen last hebben van de veranderde situatie.

  Kadaster afdeling BAG[/quote]
  Maar als ze die rechtszaak verliezen? De jurist die het oorspronkelijke vonnis van de rechtbank van
  http://www.ivir.nl/publicaties/eechoud/Annotatie_Mf_2012_4.pdf][u]commentaar[/u
  voorzag daarin tot slot:

  [quote]Hoe verder?

  Gemeenten en post moeten nog steeds door een deur. Het postbedrijf heeft er belang bij nieuwe woonplaatsen en adressen te kennen in verband met de postbezorging, en gemeenten kennen die adressen toe.

  Omdat de postcode zo breed gebruikt wordt in het maatschappelijk verkeer, wat ondere andere blijkt uit het feit dat het een gegeven is dat deel uitmaakt van de BAG, hebben gemeentes belang bij aanlevering van toegekende postcodes.

  Of nu het convenant aan diggelen ligt partijen in de toekomst nog zullen leveren zonder elkaar rekeningen te sturen zal wel een punt van stevige onderhandeling zijn.[/quote]
  Mag ik deze dans van u:

  PostNL. Ze staan niet op de vorig jaar september abusievelijk aan iedereen verstuurde BAG-klantenlijst van het Kadaster, onze excuses voor het ongemak, maar zo moeilijk kan het niet zijn, de gegevens van de basisregistratie Adressen desnoods dagelijks of wekelijks bij PostNL laten binnenlopen. Is dat geregeld.

  Veel lastiger voor PostNL zijn nieuwe woonplaatsbesluiten van gemeenten. Niet meer gebonden aan het opgezegde convenant en kosten worden niet meer vergoed als PostNL daarom postcodes moet aanpassen.

  Als dat al lukt, het Nederlandse postcodesysteem leunt zwaar op het “woonplaatsbeginsel”:

  [quote]Woonplaatsbeginsel

  Bij de introductie van het postcodesysteem is destijds gekozen voor een systematiek, waarbij een viercijferige postcode bij precies één woonplaats en één gemeente hoort. Dit is het zogeheten woonplaatsbeginsel. Door deze benadering is uit de postcode al af te leiden bij welke woonplaats en gemeente een postcode hoort. In een tijd waarin computers nog geen noemenswaardige rol speelden, was dit een voor de hand liggende keus.

  In de huidige tijd met computers is deze systematiek voor de automatische postsortering niet meer noodzakelijk, maar voor administratieve toepassingen kan het nog steeds zinvol zijn. In de markt bestaan ook diverse toepassingen die gebruikmaken van postcodegebieden. Het oorspronkelijke woonplaatsbeginsel wordt dan ook nog steeds gehanteerd.[/quote]
  En wat als kosten het ongebreideld enthousiasme van gemeentebesturen niet meer zoals
  http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3800#3800][u]voorheen[/u
  zullen afremmen:

  [quote]Antwoord van de minister

  Uiteraard is het postcodesysteem van PTT-Post primair bestemd om de bedrijfsdoeleinden te dienen. Bij de opzet van dit systeem was één van de andere doelstellingen echter dat het postcodesysteem een functie moest kunnen vervullen als algemeen maatschappelijk ordeningsmiddel.

  Mede daarom is bij de opzet in overleg met een groot aantal betrokkenen, waaronder de gemeenten, gekozen voor het woonplaatsbeginsel. Dit was met name van belang om het systeem in hoge mate toekomstbestendig te maken.

  In een overleg per gemeente zijn toen de woonplaats-grenzen zorgvuldig vastgelegd. Inmiddels is het systeem inderdaad een belangrijk gegeven in het maatschappelijk verkeer geworden.

  In het algemeen heeft vroegtijdig overleg plaats tussen gemeenten en PTT over voorgenomen wijzigingen. In het merendeel van de gevallen ontstaan er mede daardoor geen problemen.

  Overigens wijs ik erop dat ingevolge het gekozen woonplaatsbeginsel een wijziging van de gemeentenaam in dit verband geheel niet relevant is. Slechts besluiten welke wijziging brengen in de erkende woonplaatsnamen of in de grenzen van woonplaatsen leiden tot noodzakelijke aanpassingen van de postcode.

  Juist het gegeven dat het woonplaatsbeginsel mede uit andere maatschappelijke overwegingen als uitgangspunt werd gekozen en de gemeenten door raadsbesluiten kosten oproepen om noodzakelijke mutaties in het systeem aan te brengen, rechtvaardigt naar mijn mening het vragen van een bijdrage in deze kosten aan de veroorzaker daarvan.

  Problemen doen zich vooral voor daar waar PTT-Post door raadsbesluiten voor voldongen feiten wordt geplaatst.

  De vergoeding die PTT-Post in voorkomende gevallen in rekening brengt is gebaseerd op een beleid dat in het verleden met de VNG is besproken.[/quote]
  Twee beren op de weg die aan elkaar gewaagd zijn? Het leek zo mooi, in 2005,
  http://www.postnl.nl/downloads/pdf/TNTPost_Factsheet_postcodes.pdf][u]Factsheet postcodes[/u
  van de Post:

  [quote]De overheid is een onmisbare partner voor de instandhouding van de postcode

  Sinds het bestaan van de postcode is er een intensieve samenwerking tussen de gemeentelijke overheid en TNT Post.

  De gemeenten geven immers de officiële adressen en de wijzigingen daarop uit. TNT Post koppelt daar dan de postcode aan, zodat de gemeenten aan (nieuwe) bewoners alle gegevens kunnen verstrekken over hun (toekomstige) adres.

  In de praktijk verloopt de samenwerking goed. De gemeenten betrekken TNT Post bij majeure aanpassingen en leveren alle raadsbesluiten en situatieschetsen aan TNT Post, zodat zij de uitgifte van postcodes en veranderingen tijdig kan regelen.

  Het voortbestaan van de postcode wordt gegarandeerd

  De postcode is nu een vitaal operationeel bedrijfsgegeven voor TNT Post en er zijn geen plannen om ermee te stoppen.

  TNT Post erkent dat de postcode een zeer groot maatschappelijk belang heeft en dat de postcode vele toepassingsgebieden kent buiten de eigen bedrijfsvoering. TNT Post stelt voor om een overeenkomst te sluiten met de overheid om de continuïteit te waarborgen, mocht ooit de situatie gaan ontstaan dat de postcode als bedrijfsmiddel voor TNT Post geen functie meer zou hebben. Weliswaar is die situatie geheel niet actueel, maar mocht het zover komen dan worden met de bedoelde overeenkomst garanties geboden.

  Deze garanties hebben in ieder geval betrekking op:

  • de aankondigingstermijn van de stopzetting van de activiteiten
  • de overdracht van kennis, hulpmiddelen en betrokken medewerkers
  • de overdracht van rechten en plichten terzake van de postcode die vanwege overeenkomsten of convenanten aan TNT Post toekomen resp. op haar rusten.

  TNT Post is bereid deze overeenkomst op elk moment te sluiten …[/quote]
  Wat er ook staat:

  Wat er niet staat: