Geo infomatie bronnen (op internet)

Hoi Weerman,

Even een thread waarin we zoveel mogelijk geo info bronnen gaan beschrijven:

Bijvoorbeeld:
http://www.rdnap.nl/
http://www.rdnap.nl/algemeen/hoogte/coordinatecalculator.html
http://www.rdnap.nl/download/download.html
http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps_f.html

De hartelijke groet Jan Marco

Ok, verspreid over dit forum is al vaker over “Geo”-onderwerpen geschreven:

 • Hoe zijn de coordinaten opgebouwd http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?t=63 - [i]De coordindaten in de gis_ tabellen zijn rijksdriehoekscoordinaten. Dit is een othogonaal lineair assenstelsel. Het referentiepunt is de kerktoren van Amersfoort. Het nulpunt van het stelsel ligt ergens bij Lille. Dit is gedaan om te zorgen dat de x en y coordinaten binnen Nederland niet dezelfde waardes kunnen hebben, zodat je aan een coordinaat altijd kan zien of het een x of een y coordinaat is, en je ze niet per ongeluk kan verwisselen[/i]
 • Coordinaten met versie 5.05? http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?t=167 - [i]Over de data voor "Geo_postalrecords". De CD-foongids heeft "ahn.idx" in de map "..Data\ahn". In de header staat "vdlnvapi". Als je dat bestand decomprimeert dan zie je eerst een lijst coordinaten zonder postcodes tevoorschijn komen en meteen daarachter een lijst postcodes[/i]
 • Help, Help http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?t=181 - [i]een provincie bij een postcode, als je bij google even op "slinge35" zoekt dan kom je uit bij een Access-mdb waarin de postcodetabel ook een provincie-id heeft gekregen[/i]
 • "drive time matrix" http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=827#827]2005 versie van de CD-Foongids (4) [i]over het hergebruiken van de [url=http://www.falk.nl/Producten/Geodata/Ontsluitendesoftware/TravelmanagerComponents.aspx]TravelmanagerComponents[/url]-dll die met de CD-foongids meekomt, ook voor [url=http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=1068#1068]omrekenen van coordinaten[/url] of het zelf samenstellen van een [url=http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=1270#1270[/url]-tabel[/i]
 • Data verrijking http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?t=247 [i]onder andere over het "Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)" en het "Nationaal Wegen Bestand (NWB)"[/i]
 • Postcodetabel http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?t=73 - [i]Het zou erg mooi zijn als je met Foondump ook een complete postcode tabel kan genereren. Is dit uberhaupt mogelijk?[/i]
 • Geen geo_postalcoords bij bepaalde postcode http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=1832#1832 - [i]Mogelijk dat er ergens op Internet een andere een bestand is waar we de missende wgs84_lat en wgs84_lon van bepaalde postcode kunnen verkrijgen[/i]
 • Postcode-> GPS coordinaten resolutie http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=1838#1838 - [i]Ik wil de actuele coordinaten bij een adres hebben. Mogelijk in de stad is een postcode gebied erg klein. Waar ik ben geboren was de afstand tot de dichtbijzijde buurman 600 meter. Deze lag aan de overkant van de weg. Buurman met dezelfde postcode zou best nog verder op hebben gelegen[/i]

Kaarten en databases met Nederlandse “geo”-informatie:

 • Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
  http://www.ahn.nl/bestellen/prijzen.php
  heeft in samenwerking met het RGI project Edugis.nl het gehele AHN bestand via Internet beschikbaar gemaakt. Iedereen kan nu in detail de AHN hoogten bekijken. Door simpelweg de postcode in te toetsen in de interactieve kaart kan de hoogte worden opgevraagd
 • Nationaal wegenbestand (NWB) http://www.verkeerenwaterstaat.nl/kennisplein/page_kennisplein.aspx?DossierURI=tcm:195-17870-4&Id=269440 [i] is een verzameling weg-, vaar- en spoorvakken, die tezamen een digitaal geografisch netwerk vormen van vrijwel alle rij-, vaar- en spoorwegen in Nederland[/i]
 • TOP10vector http://www.kadaster.nl/?inhoud=/zakelijk/producten/topografische_dienst_top10vector.html [i] Gedetailleerde topografische informatie van geheel Nederland op schaal 1:10.000 geproduceerd door de Topografische Dienst Kadaster. Dit bestand bevat een zeer complete verzameling van lagen op basis van topografische thema’s[/i]
 • TOP10vector [i]wordt gaandeweg vervangen door TOP10NL http://www.mijnkadaster.org/?inhoud=/top10nl/meerwaarde.html , het nieuwe topografische bestand 1:10.000, het nieuwe objectgerichte topografische vectorbestand. Met TOP10NL worden zaken ondersteund als objectoriëntatie, unieke identificatie, was-wordt detectie, naadloze database, temporele kenmerken, meervoudige geometrie en koppeling met andere nationale databases[/i]
 • TOP25raster http://www.kadaster.nl/?inhoud=/zakelijk/producten/topografische_dienst_top25raster.html [i] ‘kaartversie’ van de TOP10vector, afgedrukt op schaal 1:25.000 en geleverd als een rasterbestand[/i]
 • [i]Abonnement voor[/i] TOP25raster [i]per jaar bedraagt 2.660 euro, als alternatief voor gewone burgers is er TOP25tomove http://www.kadaster.nl/?inhoud=/nieuws-bericht.asp%3FId%3D476%26Id_Categorie%3D1&navig=/nav_serverside.html%3Fscript%3D1 , afgeleid van het TOP25rasterbestand. Bij TOP25tomove is de resolutie (aantal punten per cm) teruggebracht van 254 dpi tot 72dpi (dots per inch). Dat betekent een lagere kwaliteit dan een TOP25rasterbestand, met name als er wordt ingezoomd op de rasteergegevens. Voorts is het aantal kleuren teruggebracht van twintig tot zestien[/i]
 • Topografisch Namenregister Kadaster http://www.mijnkadaster.org/namenregister [i] Alle namen (toponiemen) die in de serie Topografische kaarten schaal 1:50.000 voorkomen:
   Naam: Iens (Edens) Object beschrijving: Plaats < 250 inw. Kaartblad 1:50.000: 10 O Gebied: Friesland RD coördinaten: X-coördinaat 170128 Y-coördinaat 570617
  [/i]
 • Adrescoördinatenbestand Nederland (ACN) http://www.kadaster.nl/zakelijk/producten/adrescoordinaten-nederland-en-geocoderen.html [i] bevat voor alle adressen met een postcode de locatie van het betreffende adres. Het bestand is gebaseerd op de postcodetabel van TPG-Post gecombineerd met de gegevens van kadastrale kaarten. Grotendeels kan de locatie tot op pandniveau worden bepaald, voor het overige tot op perceelniveau[/i]
 • Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) http://www.gbkn.nl/ [i] is een digitale topografische kaart met een vast gedefinieerde minimale inhoud en precisie met een presentatieschaal van 1:500 / 1:1.000 voor bebouwd gebied en een schaal van 1:1.000 / 1:2.000 voor landelijk gebied. De GBKN bevat harde topografie (gebouwen, kunstwerken etc.), zachte topografie (begrenzingen van wegen en water) en semantische informatie (straatnamen, huisnummers, etc.) en is beschikbaar in vector- en rasterformaat[/i]
 • Digitale Kleuren Luchtfotobestand Nederland (DKLN) http://www.idelft.info/webmap/?company=idelft [i] is een landsdekkend kleurenluchtfotobestand. De foto’s zijn leverbaar in een resolutie van 1 en 0,5 meter. De luchtfoto's beslaan telkens een gebied van 16 km2[/i]
 • Kabel Leidingen Informatie Centrum (KLIC) http://klic.geodan.nl/diensten/atlas [i] is een landelijke stichting ter voorkoming van schade aan kabels en leidingen. KLIC zorgt ervoor dat grondroerders (gravers) geïnformeerd worden over de aanwezigheid van kabels en leidingen. Deze informatie is nodig om zorgvuldig te kunnen graven. Op dit moment zijn 900 bedrijven (inclusief overheidsinstanties) aangesloten bij KLIC. Het zijn alle netbeheerders voor transport van gevaarlijke stoffen, distibutie van energie, water, rioleringen, kabel- en telecombedrijven. KLIC verwerkt jaarlijks ongeveer 160.000 aanvragen van grondroerders en stuurt meer dan 1.100.000 berichten door naar de deelnemers[/i]
 • Edugis http://www.edugis.nl/index.php?option=com_content&task=section&id=4&Itemid=69 [i] is een website die is bedoeld om middelbare scholieren kennis te laten maken met geografische informatiesystemen. Met inschakelbare extra kaartlagen:
   Bevolking (Nederland) Hoogte t.o.v. N.A.P.(Nederland) Ruimte (Nederland) Kadastrale gegevens (Nederland) Water (Nederland) Topografie (Nederland)
  [/i]
 • Begrenzing Bebouwd Gebied 2000 (BBG2000) http://www.vrom.nl/pagina.html?id=20018 [i] geeft de afbakening weer van het bebouwde gebied in Nederland, volgens een door het ministerie van VROM vastgestelde definitie[/i]
 • Nieuwe Kaart van Nederland http://www.kaart.nieuwekaart.nl/?page_id=13 [i] is hét totaaloverzicht van geplande ruimtelijke ontwikkelingen en functionele veranderingen in Nederland. Het gaat om een integraal overzicht waarin elk type functie/ thema gestructureerd ondergebracht wordt (wonen, werken, water, natuur, infrastructuur), ondergrondkaarten:[/i]
   Straatnamenkaart - [i]Geostreets bestand, ontwikkeld door Geodan IT op basis van de rasterdata van Falkplan/Andes. Het is een topografische ondergrond in 6 niveaus van straatniveau (detail 1:10.000) tot heel Nederland[/i] SAT5 - [i]Satellietbeeld (2000) van heel Nederland. Het beeld is opgebouwd uit elementen die op de grond 5 bij 5 meter groot zijn, In samenwerking met Netherlands Geomatics & Earth Observation B.V. (NEO) uit Amersfoort biedt Geodan IT SAT5 satellietbeelden aan[/i] Topografische kaart (1:25000) - [i]TOP25raster kaart van de Topografische Dienst Kadaster (TDK). Het is een afgeleid product van de TOP10vector kaart van dezelfde Dienst. De kaart wordt aangeboden door Geodan via geoserver.nl[/i]
  [i]Op de Interactieve Kaart worden naast de lagen van de Nieuwe Kaart ook gegevens van anderen aangeboden: [/i]
 • CBS Wijk- en buurtkaart 2006-2007 http://www.cbs.nl/nl-nl/menu/themas/dossiers/nederland-regionaal/publicaties/geografische-data/archief/2007/2006-wijk-en-buurtkaart.htm [i] bevat digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten. De kerncijfers van de buurten en de geaggreggeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten zijn aan de kaart toegevoegd. De digitale geometrie wordt geleverd in ESRI™ shapeformaat. De kaart is samengesteld uit drie bronnen: de gemeentegrenzen op land volgens de kaart van gemeentegrenzen van de Topografische Dienst Kadaster, de buurtgrenzen volgens opgave van de gemeenten en de grens van het land met grotere wateren volgens de meeste recente kaart van het Bestand Bodemgebruik van het CBS. De grenzen zijn gegeneraliseerd[/i]
 • Landelijk Grondgebruik Nederland (LGN) http://www.alterra.wur.nl/NL/onderzoek/Werkveld+Geoinformatie/LGN [i] is een landsdekkend bestand gebaseerd op een combinatie van geodata waarbij satellietgegevens een belangrijke informatie bron zijn. Het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland geeft het landgebruik voor 39 klassen weer. Sinds 1986 wordt het bestand met een frequentie van eens per 3-5 jaar gemaakt[/i]
 • Bodemkundig Informatie Systeem (BIS) http://www.bodemdata.nl [i] van Alterra, werkt op dit moment samen met TNO aan de integratie van www.dinoloket.nl en www.bodemdata.nl met als doel te komen tot één nationaal loket voor bodem en ondergrond[/i]
 • DINOLoket http://dinolks01.nitg.tno.nl/dinoLks/about/functions/functions.jsp [i] is een centraal loket voor gegevens over de Nederlandse ondergrond. De gegevens kunnen per gegevenstype worden aangevraagd. De mogelijkheden om de gewenste gegevens te selecteren zijn:
   op NITG-nummer of andere objectidentificatie aan de hand van x,y coördinaten, afhankelijk van het gegevenstype in het RD- of UTM31 ED50-coördinatenstelsel aan de hand van een uit x,y coördinaten opgebouwde rechthoek aan de hand van kaartje
  [/i]
 • Basisregistraties http://www.stroomlijningbasisgegevens.nl/site/B3_Nog_meer_basisregistraties.htm [i] - Vergunningen verlenen, huursubsidie toekennen of criminelen opsporen. Om haar werk te doen, heeft de overheid gegevens nodig. Véél gegevens, vastgelegd in maar liefst 30.000 verschillende systemen. Dat moet anders. Minder versnipperd, eenvoudiger. Daarvoor zijn er de basisregistraties. Steeds alle informatie die bij elkaar hoort op één plek verzamelen. Dat is in essentie een basisregistratie. Er zijn inmiddels tien basisregistraties aangewezen:
   Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) Nieuwe Handelsregister (NHR) Basis Gebouwen Registratie (BGR) Basisregistratie Topografie (BRT) Basisregistratie Adressen (BRA) Basisregistratie Kadaster (BRK) Kentekenregistratie Basisregistratie Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringsverhoudingen (UWV) Basisregistratie Inkomen Basisregistratie WOZ
  Van drie registraties wordt nader onderzocht of zij ook basisregistratie kunnen worden:
   de registratie van niet-ingezetenen de Grootschalige Basiskaart Nederland Data en Informatie Nederlandse ondergrond (DINO)
[/i]

Bedrijven die “geo”-informatie vergaren en aanbieden:

 • Aerodata International Surveys http://www.aerodata-surveys.com
 • ATLIS http://www.atlis.nl/
 • Autodesk http://www.autodesk.nl
 • Bentley Systems Netherlands BV http://www.bentley.nl
 • BRIDGIS http://www.bridgis.nl
 • Deloitte http://www.deloitte.nl
 • ECORYS Vastgoed http://www.ecorys.nl/
 • ESRI Nederland http://www.esrinl.com/
 • Eurosense http://www.eurosense.com/
 • Facto/ 06-GPS http://www.facto.info
 • Falkplan-Andes http://www.falk.nl
 • Fugro Inpark http://www.fugro-inpark.nl/
 • Geodan http://www.geodan.nl/
 • Getronics PinkRoccade http://www.getronicspinkroccade.nl/
 • Grontmij Nederland BV http://www.grontmij.nl
 • Ingenieursbureau BCC http://www.ingbcc.nl/
 • Landmark Nederland http://www.landmarkinfo.nl
 • LNR Globalcom http://www.lnrglobalcom.nl/
 • LogicaCMG http://www.logicacmg.com/nl
 • Mapinfo Benelux http://www.mapinfo.nl/
 • Navteq http://www.navteq.com
 • NedGraphics http://www.nedgraphics.nl
 • Capgemini Nederland http://www.nl.capgemini.com/
 • Oracle Nederland http://www.oracle.com/global/nl/index.html
 • Oranjewoud http://www.oranjewoud.nl
 • Realworld Systems http://www.realworldwide.com
 • ARCADIS Ruimtelijke Informatie http://www.ruimtelijkeinformatie.nl
 • Syncera Geodata http://www.syncera-geodata.nl
 • TeleAtlas http://www.teleatlas.com
 • Tensing http://www.tensing.com
 • Twynstra Gudde http://www.tg.nl
 • TNO Bouw en Ondergrond / Geo-Energie en Geo-Informatie http://www.tno.nl
 • Transfer Solutions http://www.transfer-solutions.com
 • Vicrea http://www.vicrea.nl

Links naar “geo”-onderwerpen in Wikipedia

 • Geografisch Informatiesysteem (GIS)

  is een informatiesysteem waarmee (ruimtelijke) gegevens/informatie over geografische objecten kunnen worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd en/of gepresenteerd. De plaats waar iets ‘is’ of ‘gebeurt’ is dus heel belangrijk. Tot het GIS in ruimere zin worden ook gerekend de procedures, de organisatie en het personeel en zeker niet op de laatste plaats, de data bij het toepassen van dit informatiesysteem. Een GIS-afdeling in een organisatie houdt zich dan ook vaak (bedrijfsbreed) bezig met wat men noemt de geo-informatie voorziening
 • Rijksdriehoekscoördinaten http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksdriehoek [i] - coördinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting of kortweg Rijksdriehoekscoördinaten (ook wel: RD-coördinaten) zijn de coördinaten die in Nederland op nationaal niveau worden gebruikt als grondslag voor geografische aanduidingen en bestanden, zoals in een Geografisch Informatie-Systeem (GIS), op kaarten van het Kadaster, de Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN) en topografische kaarten[/i]
 • Driehoeksmeting http://nl.wikipedia.org/wiki/Driehoeksmeting [i] of triangulatie is een meting waarbij men gebruik maakt van de eigenschap van een driehoek dat de driehoek volledig is bepaald wanneer we een zijde (de basis) en de aanliggende hoeken kennen[/i]
 • Geocoding http://en.wikipedia.org/wiki/Geocoding met als voorbeeld Address interpolation: [i]a simple method of geocoding is address interpolation. This method makes use of data from a street geographic information system where the street network is already mapped within the geographic coordinate space. Each street segment is attributed with address ranges (e.g. house numbers from one segment to the next). Geocoding takes an address, matches it to a street and specific segment (such as a block, in towns that use the "block" convention). Geocoding then interpolates the position of the address, within the range along the segment[/i]

Ik heb nog een lijst van 947 bestaande postcodes, waar geen postbussen tussen zitten.
Hiervan zijn ook geen coödinaten te vinden.

Enkele voorbeelden hiervan:

2652XX
2661KS
2665JL
2665NV
2675LN
2675LP
2675LR
2675LS
2675LT
2675LX
2675LZ
2675VC
2675VD
2675VE
2685DA
2721BW
2721HA
2721HC
2721HL
2728HV
2801WH
2803ZW
2807CW
2809RC
2841MJ
2952DA
2952DB
2952DC
2952DD
2952DG
2992LD
2992ZM
2992ZN
2992ZP
2992ZR
2992ZS
2992ZT

Zijn die wel te vinden in mappoint_pc of een online bron?

MapPoint 2006:

With New MapPoint.Application For Each pc In Split("2652XX ... 2992ZT") Debug.Print pc, With .ActiveMap.FindAddressResults(, , , , pc, geoCountryNetherlands) Debug.Print .Item(1).Latitude, .Item(1).Longitude End With Next .Quit End With
Daaruit komen dan niet:

2721BW 2721HA 2721HC 2721HL
Online via de Google Maps API, de ‘geocoder’ daarvan kan onder andere ook met een 'HTTP request’
http://www.google.com/apis/maps/documentation/#Geocoding_HTTP_Request
benaderd worden:

[code]Set http = CreateObject(“Pocket.HTTP”) '*
Set hz = CreateObject(“HtmlZap.HtmlZap”) '*

url1 = "http://maps.google.com/maps/geo?q="
url2 = “+NL&output=xml&key=ABQIAAAAY…”

For Each pc In Split(“2652XX … 2992ZT”)
Debug.Print pc,
With hz
.LoadBuffer http.GetResponse(url1 & pc & url2, vbNullString).Bytes
Do
treffer = .TagName = “coordinates”
.Next
If treffer Then
latlong = .Text
Exit Do
End If
Loop Until .EOF
.Reset
End With
Debug.Print latlong
Next[/code]
Dit geeft de coordinaten voor alle postcodes uit de sample. Voor Google z’n service heb je een ‘API-key’ nodig. Die is weliswaar gratis maar je moet hem Code Search
http://www.google.com/apis/maps/signup.html]aanvragen
. Alleen voor een testje kan je ook wel even via de reguliere zoekingang van Google of anders Google’s [url=http://www.google.com/codesearch?q=ABQIAAAAY&hl=nl&btnG=Zoeken+naar+code[/url] naar zo’n key speuren, want de prelude van die keys is altijd standaard: “key=ABQIAAAAY…”.

De teruggegeven coordinaten zou je bijvoorbeeld door de TravelManagerComponents.dll van een Telefoongids-CD kunnen laten omrekenen naar het RD-formaat:

[code]With New Configuration
.DataPath = "D:\Install\program files\De Telefoongids\CD-foongids\Data\gbd"
End With

With New Geo
rd = .WGS84ToCoord(lat, lon)
End With

Debug.Print rd(0), rd(1)[/code]
En natuurlijk krijg je voor dezelfde postcode steeds verschillende punten:

2652XX 51.994147 4.465480 2652XX 52,0183609798551 4,4537263456732

Wat heeft als referentie gediend? Dus dat je weet welke ontbreken?
En verder wel alle andere 6-PPC-punten? Dat is helemaal niet slecht, over welk bestand gaat dit?

*) links: HtmlZap
http://www.pocketsoap.com/pocketHTTP]PocketHTTP
, [url=http://www.miken.com/htmlzap/index.htm[/url]

Ik heb een postcodetabel met bijna 620.000 records.

Ik heb ook een postcodetabel met coördinaten uit de nieuwsgroepen geplukt en ik heb de geo tabel uit de cdfoongids. (2007 2e kwartaal)
Deze twee heb ik samengevoegd en vergeleken met de postcodetabel.
Vervolgens heb ik de postbussen en de dubbele eruit gefilterd met als resultaat die 947 postcodes.
Ik heb een API van Googlemaps, maar daar kan ik geen postcodes mee zoeken.
Ik zal die geocoder eens bestuderen, bedankt. :slight_smile:

Als ik daar mee klaar ben, dan wil de de tabellen samenvoegen.

Via de Google API krijg je alleen de coördinaten van de 4 positie postcode.

2652 geeft als resultaat: 51.994147 4.465480

Als ik zoek op 52,0183609798551 4,4537263456732 dan lukt het ook niet om de Hertzstraat in Berkel en Rodenrijs op de kaart te vinden.

Die ‘geocode’-optie is pas later
http://googlemapsapi.blogspot.com/2006/06/geocoding-at-last.html
toegevoegd. The proof of the pudding is in the browser, je kan zo’n link: http://maps.google.com/maps/geo?q=2992ZT+NL&output=xml&key=ABQIAAAA gewoon in de browser plakken en dan al zien wat je terugkrijgt, wist je al natuurlijk.

Ja, je vraag in je andere post:[quote]NAME
join - relational database operator

SYNOPSIS
join [-a file_number | -v file_number][-e string][-o list][-t char]
[-1 field][-2 field] file1 file2

DESCRIPTION
The join utility shall perform an equality join on the files file1 and file2. The joined files shall be written to the standard output.

The join field is a field in each file on which the files are compared. The join utility shall write one line in the output for each pair of lines in file1 and file2 that have identical join fields. The output line by default shall consist of the join field, then the remaining fields from file1, then the remaining fields from file2. This format can be changed by using the -o option (see below). The -a option can be used to add unmatched lines to the output. The -v option can be used to output only unmatched lines.[/quote]

De postcodes die niet worden gevonden blijken vooral nieuwe postcodes te zijn.
Die zijn zewlfs nog niet met Google maps te vinden, omdat die maps ook al 3 jaar oud zijn.
Zie bijvoorbeeld postcode 3454 LM in de Meern


.

Nee, ze vallen terug op minder precies als ze het niet in hun lijstje kunnen vinden:

[quote]… de Amerikanen onder hen hebben bovendien totaal geen vertrouwen in een postcode-aanduiding, ook niet als het systeem zo fijnmazig is als het Nederlandse.

Foondump/forum
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=2781#2781
[/quote]
Als je afvraagt met adressen waarin de huisnummers oplopen dan zie je de coordinaten opschuiven. Dat gaat even goed zonder de postcode. Als je ook beschikt over het postcodeboek dan kan je je misschien zo behelpen.

Tweakers.net afgelopen donderdag:

[quote]OpenStreetMap-project krijgt wegenbestand van Nederland

Het navigatiebedrijf Automotive Navigation Data (AND) doneert de complete kaart van Nederland aan de OpenStreetMap Foundation. Het community-project krijgt ook de kaarten met het hoofdwegennet van China en India.

De donatie van AND aan een nonprofit-organisatie is opvallend, omdat de vragende partij voor dergelijke informatie normaal gesproken flinke bedragen op tafel moet leggen. OpenStreetMap


biedt kosteloos wereldwijde geodata aan, waarbij iedereen de data mag aanvullen, aanpassen en gebruiken. Een aantal vrijwilligers pompt al enige tijd gps-data in het systeem, maar tot nu waren in Nederland alleen enkele grote steden tot op detailniveau beschikbaar. Wanneer het complete wegenbestand van AND aan de database van OpenStreetmap is toegevoegd, zal de kaart van Nederland in een klap tot op straatniveau opvraagbaar zijn.

De donatie van AND is volgens het bedrijf mede ingegeven door het bewezen succes van communities als Wikipedia. Volgens ceo Maarten Oldenhof kan de kaart van Nederland met een gemeenschappelijke inspanning nog flink worden verbeterd: ‘Het is bekend dat een klein deel van onze kaart niet actueel is. Met de extra hulp kunnen we een honderd procent kloppende kaart maken.’ OpenStreetMap deelt dit standpunt en zegt dat zijn tientallen vrijwilligers zich nu volledig kunnen richten op het verzamelen van geodata op detailniveau. De organisatie denkt daarbij aan het toevoegen van points of interest, zoals geldautomaten, benzinestations en restaurants. Het wordt ook mogelijk om fiets- en voetpaden in de kaart op te nemen.

Tweakers.net - Nieuws - donderdag 5 juli 2007
http://tweakers.net/nieuws/48298/OpenStreetMap-project-krijgt-wegenbestand-van-Nederland.html
[/quote]
AND
http://www.and.com
: voor 2000 had het naast de routeplanners nog het Postcodeboek en de Van Dale woordenboeken in de orderportefeuille. Daarna is het bedrijf een wat kwijnend bestaan gaan leiden, verliezen, sluiting bedrijfsonderdelen, wel een contract met Tomtom, toch geen contract met TomTom, enz. Niet in de positie om iets weg te geven, zou je zeggen. Bij de reacties onder het bericht meldt zich ook een deelnemer aan het OSM-project, die weet meer van de achtergrond:

[quote]Als je de soap er omheen kent; AND was toevallig ook een van de WOBbers bij Rijkswaterstaat dan valt echt alles op z’n plaats. Teleatlas is as we speak een kortgeding tegen Rijkswaterstaat aan het voeren betreffende de ‘bitmap’ (WMS) server die ze tot 2009 draaien. AND schopt kont… dat is duidelijk, maar de echte reden… ik weet het nog niet.

Tweakers.net - Reacties - donderdag 5 juli 2007
http://tweakers.net/reacties.dsp?Action=Posting&ParentID=2086448
[/quote]
Ojee, dit gaat over het vrijgeven van geodata die door de overheid verzameld wordt en waartegen de verzamelde geo-bedrijven te hoop lopen omdat Rijkswaterstaat zo hun markt zou gaan “verzieken” (zie daarover ook forumpost links
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=2630#2630]Dataverrijking|Geodata|NWB
). Het voornemen om het Nationaal Wegen Bestand (NWB) zeer binnenkort in het publieke domein te deponeren zou de vergelijkbare databases van bedrijven als Falkplan-Andes, Navteq en TeleAtlas ([url=http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=2664#2664[/url]) enorm in waarde doen dalen.

Iemand die nieuwsgierig is hoe dat NWB-bestand er van binnen uitziet? Hier
http://www.maximumsnelheden.info/service/downloadnwbja2.php
staat heel Rotterdam ter beschikking (na aanmelden) en inderdaad, dat lijkt genoeg informatie om zelf een routeplanner op te gaan baseren, daar heb je Falkplan-Andes (hetzelfde bedrijf dat de spullen voor de routeplanner van de CD-foongidsen levert) dan niet meer voor nodig.

Zit AND als minder succesvolle concurrent dat vuurtje op te stoken? Bij Verkeer en Waterstaat wordt braaf melding gemaakt van allerlei WOB-verzoeken maar de lijst is niet actueel en die van AND staat er niet tussen. Wel is er een brief van de betrokken minister, Eurlings, aan het parlement:[quote]Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van uw brief van 6 juni 2007, waarin u vraagt om de reactie op de brief van Falkplan-Andes BV van 19 april 2007, bericht ik u als volgt.

Op 9 mei 2007 is aan de heer R. Bieling (directeur van Falkplan-Andes BV) via de E-mail kenbaar gemaakt dat op zijn vragen, verwoord in zijn brief van 19 april 2007, wordt ingegaan in de nog te nemen beslissingen op een tweetal Wob-verzoeken tot openbaarmaking van het Nationaal Wegen Bestand (NWB). Hem is daarbij tevens gewezen op de mogelijkheden om rechtens tegen deze beslissingen op te komen, door middel van het aantekenen van bezwaar en (eventueel) beroep.

Vervolgens zijn afschriften van beide Wob-beschikkingen van 24 mei 2007 aan derden-belanghebbenden, waaronder Falkplan-Andes BV, gezonden. Deze beschikkingen houden in dat het NWB openbaar gemaakt wordt en dat de beslissing omtrent het toestaan van hergebruik wordt aangehouden tot 2009. Falkplan-Andes heeft in deze beschikkingen aanleiding gezien om - middels een verzoek tot voorlopige voorziening - schorsing van deze beschikkingen te vragen bij de bestuursrechter en om bezwaar aan te tekenen. Op dit moment is nog geen datum bekend waarop genoemd verzoek behandeld zal worden. Na ommekomst van de bezwaartermijn op 5 juli 2007 zal het bezwaar van Falkplan-Andes BV (en mogelijk anderen) in behandeling worden genomen.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat - brief van 4 juli 2007


[/quote]
Falkplan-Andes en kennelijk ook TeleAtlas gaan zich dus verzetten, maar dat vrijgeven van NWB is toch niet afgedwongen door die andere, kleinere bedrijven vanwege zo’n WOB-verzoek

? Helaas staan deze verzoeken nog niet online maar het hele idee om dat vrijgeven te gaan doen ontstond toch al ver daarvoor? Kan het uberhaupt is de vraag:

[quote]In de visie van het kabinet zijn elektronische basisgegevens uit overheidsbestanden die (nog) niet concreet gebruikt worden bij het uitvoeren van bestuurlijke taken niet op basis van de Wob opvraagbaar. Over de prijs van elektronische overheidsinformatie heeft men ook een oordeel:

  “het kabinet meent dat elektronische gegevens niet, zoals onder de Wob, tegen vergoeding van uitsluitend directe verstrekkingskosten beschikbaar behoeven te komen op grond van de stelling dat daarvoor al belasting is betaald. Die gegevens zijn tegen vaak hoge kosten vergaard ten laste van de algemene middelen. Dit betekent echter nog niet dat van alle belastingbetalers zou moeten worden gevraagd de ontwikkeling van commerciële informatieproducten en -diensten te subsidiëren”

  (Ministerie van Binnenlandse Zaken 1997, 19).

Ministerie van Binnenlandse Zaken - Open toegankelijkheidsbeleid voor geo-informatie vergeleken: het gras leek groener dan het was - 4 april 2007

[/quote]
Rijkswaterstaat zag het van mijlenver aankomen, er was dan ook al veel onderzoek gedaan naar de effecten van het vrijgeven van geodata. Dit is uit een presentatie van een van de betrokken ambtenaren, een jaar eerder:

[quote]

 • Commercial companies such as TeleAtlas, Navteq and Falkplan/Andes are against our intention and consider claims if we start distributing. Falkplan has invested 24 Milion Euro in their roadmap and want to see that investment back + additional cost for market disturbance!
Availability of Governmental Geo-Information - Complications in practice
http://www.ec-gis.org/Workshops/12ec-gis/presentations/Plenary%20room/FRI_SHARING/nobbe.pdf
[/quote]
Verderop in een van zijn PowerPoint
http://www.ec-gis.org/Workshops/12ec-gis/presentations/Plenary%20room/FRI_SHARING/nobbe.pdf
-pagina’s:

Nog een “gebruikersgroep” die een kostbaar bestand cadeau krijgt:

[quote]Heel Nederland gedetailleerd op vijf dvd’s

Een groep Flight Simulator-fanaten heeft zeer nauwkeurige kaarten van Nederland uitgebracht. Defensie heeft de beelden goedgekeurd.

De ontwikkelaars hebben versie 3.0 van het Nederlandse landschap voor Microsoft Flight Simulator deze week afgerond. Alles bij elkaar zijn de beelden 21 GB groot (vijf dvd’s) en zullen ze uitsluitend als torrent zijn te downloaden.

De benodigde data is grotendeels afkomstig van bedrijven die deze belangeloos ter beschikking stelden. Welke bedrijven hebben meegedaan, kan en wil Van Wijngaarden niet zeggen.

Webwereld - Productnieuws - vrijdag 13 juli 2007
http://www.webwereld.nl/articles/47218/heel-nederland-gedetailleerd-op-vijf-dvd-s.html
[/quote]
Een van de ‘Flight Simulator Scenery’-screenshots die op de NL2000-website staat:

   http://v3.nl-2000.com/nuke/modules.php?name=gallery2&g2_itemId=8510][img]http://v3.nl-2000.com/images/v3/harbor.jpg[/img
Er wordt bevestigt dat er contact is geweest met Defensie voordat het landschap kon worden uitgebracht: [quote]"Het ministerie van Defensie heeft de scenery ook gecontroleerd voordat we het mochten publiceren. Van militaire objecten zitten er geen luchtfoto's in, maar dat zie je bijna niet omdat we dat netjes weggepoetst hebben".[/quote] De positie van deze webcam http://www.portofamsterdam.nl/beeldbank/webcam/IJmuiden.jpg?1184358621671 daar in de haven van IJmuiden is nog iets te laag (en op het moment van posten is het laat in de avond en dus te donker) maar die van Google Maps|Earth vanzelfsprekend niet - daar is toch warempel de hele spuisluis - met daarop "het grootste gemaal van Europa" - weggevallen:
   http://maps.google.nl/maps?f=q&hl=nl&geocode=&q=Steigerweg,+Velsen+Noord+1951+Velsen,+Noord-Holland,+Nederland&sll=52.472299,4.598422&sspn=0.012417,0.026822&ie=UTF8&cd=2&mpnum=0&ll=52.474181,4.597178&spn=0.012417,0.026822&t=k&z=16&om=0][img]http://img253.imageshack.us/img253/4256/spuisluisijmuidenbd5.jpg[/img
Het was inderdaad een militair object, die spuisluis, maar nu niet meer: [quote][b]Spuisluis IJmuiden[/b]

De spuisluizen van IJmuiden maakten deel uit van de Stelling van Amsterdam. Het complex was ontworpen als inundatiesluis.

Omdat men vreesde dat de inlaatcapaciteit onvoldoende was besloot men in omstreeks 1920 om ten noorden van de Noordersluis een grote inundatiesluis te bouwen. De sluis kreeg zeven kokers voorzien van hefdeuren- of schuiven. Hiermee was het mogelijk om binnen vier dagen de gehele waterlinie van Muiden tot Gorinchen dras te zetten. De schuiven werden ondergebracht in een schuivengebouw boven de kokers, afgedekt met een één meter dik gewapend beton.

Pas in 1940, na de inval van de Duitsers kwam de sluis gereed, maar zij heeft geen dienst gedaan als inundatiesluis. De oorlog maakte duidelijk dat een waterlinie niet meer functioneerde in een moderne oorlog. In 1945 besloot men de sluis dan ook als spuisluis te gaan gebruiken.

Holland Route - European Route of Industrial Heritage (ERIH)
http://www.hollandroute.nl/htdocs/classPage3.php?object_id=214&page_id=5&longitude=4.6026&latitude=52.4704
[/quote]
Het gevaar is dus allang geweken en vorige maand nog bijvoorbeeld kon een nieuwsgierige burger er gewoon op en in:

[quote]Noordzeesluizen en gemaal IJmuiden - Niet alleen voor zeeschepen…

Maar wie denkt dat de sluizen van IJmuiden geen andere functies vervullen dan het schutten, heeft het mis. Hier staat het grootste gemaal van Europa. Samen met het sluizencomplex vormen het gemaal en de spuisluis een belangrijke schakel in de waterhuishouding van een groot deel van West- en Midden-Nederland. Bij storm speelt het gehele complex een belangrijke rol in de kering van hoge waterstanden op zee.

Tijdens het Open Huis kunt u achter de schermen kijken van dit imposante complex en van dichtbij ervaren hoe de sluizen en het gemaal werken.

Open Huis Rijkswaterstaat 2007
http://www.rijkswaterstaat.nl/over/open_huis/impressie2007/index.jsp
[/quote]
Waarschijnlijk gaat het om een ander veiligheidsprobleem, kan je je iets bij voorstellen, de schutsluizen ernaast hebben aan beide kanten deuren, de spuisluis niet:

[quote]’Kan publiek straks nog wel kantje pikken?’

Blijft de haven van IJmuiden toegankelijk voor het publiek? Is er straks nog plaats voor cafés en restaurants? Hoe beveilig je sluizen en spuisluis tegen terroristische aanslagen? PvdA-raadslid Kees Hindriks zit met heel wat vragen over wat officieel Port Security heet en in Velsen neerkomt op de beveiliging van de IJmuidense havens.

De eerste stap in die beveiliging, landelijk afgekondigd na de aanslagen op 11 september 2001 in New York, is al gezet: de veelbesproken hekken die de vriesvemen van Kloosterboer op de kop van het middenhavengebied van de buitenwereld afsluiten. Er moet echter nog veel meer gebeuren om de havens langs het Noordzeekanaal en dus ook die van IJmuiden volgens de richtlijnen te beveiligen.

IJmuider Courant - woensdag 17 januari 2007
http://www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/regionaal/ijmond/article1379542.ece
[/quote]

[quote=“Weerman”]Helaas staan deze verzoeken nog niet online …
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=2805#2805
[/quote]
Die WOB-verzoeken zijn nu in te zien en zijn als gemeld door AND Automotive Navigation Data te Rotterdam gedaan maar naar nu blijkt ook door de Fietsersbond eveneens “te Rotterdam”. Er boven staat:

[quote]WOB-verzoek | 22-5-2007 |

Deze beschikkingen houden in dat het NWB openbaar gemaakt wordt en dat de beslissing omtrent het toestaan van hergebruik wordt aangehouden tot 2009.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat - WOB-verzoeken


[/quote]
In de beslissingen wordt verwezen naar een advies, dat staat daar ook ter inzage, daarin over het vrijgeven van het NWB:

[quote]Achtergrond voorgenomen vrijgave

De belangrijkste overweging het NWB vrij te geven ligt in het programma Andere Overheid van het Ministerie van BZK. Het inrichten van het Stelsel van Basisregistraties is voor Rijkswaterstaat aanleiding geweest breder te kijken naar het beschikbaar stellen en delen van informatie.

Tegelijkertijd is er een tendens waar te nemen naar het breed en laagdrempelig beschikbaar stellen van informatie in het algemeen. Een voorbeeld is de PSI-directive uit Brussel. Nederland heeft deze richtlijn geïmplementeerd in de Wet Openbaarheid Bestuur. Ook de INSPIRE directive heeft Rijkswaterstaat geïnspireerd om tot een ruimhartiger beschikbaarstellingregime over te gaan.

Overigens is het ook een marktontwikkeling. Meer informatie komt laagdrempelig of gratis beschikbaar. Denk aan alle informatie op het Internet, in het bijzonder Google Earth. Maar ook gratis kranten zoals Metro en Spits.

Meer en meer groeit het besef dat de belastingbetaler al heeft betaald voor informatie en dat het niet uit te leggen is dat hij voor gebruik nog een keer moet betalen. Temeer daar het geen schaars goed is en beschikbaarstelling tegen lage kosten te realiseren is.

Advies Commissie Tweede Consultatieronde vrijgeven NWB bestand - December 2006


[/quote]
Het plan om het NWB vrij te geven was dus niet direct het gevolg van de ingediende WOB-verzoeken. Uit het lijstje aanbevelingen van het rapport:

[quote]

 • De commissie adviseert om reeds op korte termijn het NWB in een voor niet-voor-hergebruik-geschikte vorm danwel als bestand voor expliciet niet-commerciële toepassingen vrij te geven.
 • Na een redelijke termijn van twee jaar na uitbrenging van het advies, derhalve begin 2009, zal volledige vrijgave kunnen volgen. Effectief is daarmee een aankondigings- of gewenningstermijn van ruim drie jaar gerealiseerd, gerekend vanaf de aankondiging op onder andere het GIN congres in het najaar van 2005.
 • Rijkswaterstaat zou samenwerking in het onderhouden van het NWB met marktpartijen kunnen overwegen.
[/quote] In het genoemde rapport met die adviezen zijn dus ook de verslagen van de gesprekken met vertegenwoordigers van respectievelijk Falkplan-Andes, TeleAtlas, Bridgis, NavTeq en de lobbyclub BGI opgenomen.

Over wat er bij het verzamelen en “vermarkten” van geodata komt kijken …

[quote=“Weerman”]Over wat er bij het verzamelen en “vermarkten” van geodata komt kijken …
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=2821#2821
[/quote]
Van de week was er trouwens bij RTL Editie NL


een item “Nooit meer verdwalen in de Vinex”, over hoe NavTeq de database met routeplannergegevens in de praktijk onderhoudt, nl. door steeds maar weer overal langs te rijden in auto’s met een GPS-antenne op het dak en twee man aan boord waarvan de bijrijder de bijzonderheden van de gereden route zit te ‘taggen’ en van gesproken commentaar voorziet.

Eerder werd al een keer in de Volkskrant beschreven hoe concurrent TeleAtlas het aanpakt:

[quote]Al rijdend vult Tele Atlas zijn digitale schatkamer

Een met camera’s behangen bus van Tele Atlas filmt de wegen rond Meschede, een plaatsje bij Dortmund; de beelden gaan naar India. De chauffeurs rijden tot 90 duizend kilometer per jaar.

Het lijkt onbegonnen werk. Tijdrovend, geldverslindend. En toch is de firma Tele Atlas ermee bezig: het filmen van alle belangrijke wegen en straten van Europa. Dag in, dag uit rijden er 22 kampeerauto’s vol elektronica rond die elke meter van het wegennet vastleggen.

De wagens, meestal bemand door (ex-)studenten die wel een paar maanden kunnen missen, zijn uitgerust met zes camera’s aan de voor-, zij- en achterkant. Ze filmen verkeersborden, rijstroken, drempels, zijstraten, gebouwen, bomen - kortom alles. De reden voor de camera’s aan de achterzijde: zo hoeft een weg maar eenmaal gereden te worden. Verkeersborden in de tegenovergestelde richting worden immers ook geregistreerd.

Het wordt nog gekker. Elke week dienen de chauffeurs de draagbare harddisks die ze hebben gevuld - elk met 110 Gigabyte aan filmbeelden - op de post te doen. In stalen cassettes worden ze naar het Tele Atlas-kantoor in Gent gestuurd. Daar worden de beelden op dvd’s gebrand: twee kopieën houdt Tele Atlas zelf, nummer drie gaat per koerier richting India. In dat land zitten honderden mensen die - zonder dat ze er ooit zijn geweest - de Duitse Autobahnen of de Côte d’Azur op hun duimpje kennen. Meter voor meter bekijken ze de gefilmde routes en beoordelen ze of de kaarten van Tele Atlas nog wel up to date zijn.

De Volkskrant - 14 november 2005


[/quote]
TeleAtlas zou op dat moment “naar eigen zeggen al bijna een miljard euro geinvesteerd hebben” en “sinds 1984 louter verlies lijden”. Dat betreft dan de opgebouwde internationale database. In het al genoemde rapport met het NWB-advies werd ingegaan op het onderdeel Nederland van die database:

[quote]TeleAtlas genereert jaarlijks circa € 720.000 omzet met het verkopen van updates van het kaartmateriaal. De investeringen in de wegenbestanden worden in circa 5 tot 7 jaar afgeschreven. Niet bekend is wat van de totale netto-investering aan het Nederlandse deel van het totale wegenbestand van TeleAtlas dient te worden toegerekend.

TeleAtlas heeft geen onderbouwing van de vermeende schade, noch een kwantitatieve indicatie daarvan, overgelegd. Voorts is geen reactie gegeven op de aan TeleAtlas beschikbaar gestelde CD-Rom met de uitsnede van het NWB bestand.

Advies Commissie Tweede Consultatieronde vrijgeven NWB bestand - December 2006


[/quote]

[quote=“Weerman”]… Deze beschikkingen houden in dat het NWB openbaar gemaakt wordt en dat de beslissing omtrent het toestaan van hergebruik wordt aangehouden tot 2009.
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=2821#2821
[/quote]
Verkeer en Waterstaat stelt zich voorlopig op het standpunt dat ze voldoen aan openbaarmaking door het Wegenbestand net als het Hoogtebestand via een webapplicatie ter beschikking te stellen - in een zogeheten ''portaal’
http://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/portaal
.

Hier is een opsomming van de opgenomen “Geografische objecten/attributen” en de bron daarvan:

[quote]

 • Wegvak: [i]Top10 Hartlijnenbestand van de TDK en andere bestanden van de TDK voor administratieve grenzen[/i]
 • Junctie: [i]Top10 Hartlijnenbestand van de TDK en andere bestanden van de TDK voor administratieve grenzen[/i]
 • Woonplaatsnaam: [i]TNT-postcodetabel[/i]
 • Gemeentenaam: [i]TNT-postcodetabel[/i]
 • Gemeentecode: [i]Centraal Bureau voor de Statistiek/TNT[/i]
 • Straatnaam: [i]TNT-postcodetabel[/i]
 • Wegnummer: [i]Provincies en het Rijk voor provinciale en rijkswegnummers (kaarten en tekeningen)[/i]
 • Wegdeelletter: [i]AVV (= Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat) [/i]
 • Hectopunten: [i]Provincies en het Rijk voor provinciale en rijkswegen (kaarten, tekeningen en dtb-bestanden Meetkundige Dienst)[/i]
 • Hectoletter: [i]Provincies en het Rijk voor provinciale en rijkswegen (kaartenen tekeningen) en voorschriften ‘ Nota Plaatsaanduiding in Knooppunten en aansluitingen’ (DVK 82-05) en ‘ Richtlijnen voor de uitvoering en plaatsing van hectometerborden’ (AVV- dec 2000)[/i]
 • Hectointerval: [i]AVV[/i]
 • Huisnummerstructuur Links en Rechts: [i]Gemeenten, ACN -bestanden[/i]
 • Eerste Huisnummer Links en Rechts: [i]Gemeenten, ACN -bestanden[/i]
 • Laatste Huisnummer Links en Rechts: [i]Gemeenten, ACN bestanden[/i]
 • Wegbeheerdersoort: [i]Rijk en provincies voor rijkswegen en provinciale wegen, gemeenten en waterschappen voor gemeente- en waterschapswegen en overige wegbeheerders (kaarten en tekeningen)[/i]
 • Relatieve positie: [i]AVV [/i]
 • Baansubsoort: [i]AVV[/i]
 • Administratieve Richting: [i]AVV[/i]
 • Rijrichting: [i]AVV[/i]
 • Baanpositie_tov_Wol: AVV
[/quote] Van de week werd ook als online http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=2805#2805]aangekondigd het Nederlandse deel van AND BV's database voor Openstreetmap [url=http://www.opengeodata.org/images/2007/AND/AND-NL.tar.gz[/url] gezet, heel Nederland met zijn voor auto's begaanbare wegen in 85 MB - inclusief stations en begraafplaatsen.

Even “een gegeven paard in de bek kijken”? Het AND-materiaal is geleverd als ‘shape’-bestand - dat bestand eenmaal geladen kan ter vergelijking wel via een server van Rijkswaterstaat van een ‘bitmap’-achtergrondkaart met een uitsnede van het Nationale Wegenbestand voorzien worden maar als je je om te testen voorlopig beperkt tot Gorinchem dan kan ook gebruik gemaakt worden van de “Proeflevering NWB wegen” dat wel als shapefile gedownload kon worden. “Kon worden” want voorlopig “op advies van de landsadvocaat” even niet meer, tegen de beslissing om het NWB vrij te geven is immers beroep aangetekend door Falkplan-Andes.

Bijvoorbeeld, het Nationale Wegenbestand toont daar - is dat het oude deel van Gorinchem? - de “Visbrug” over het Merwedekanaal die bij AND “Hoogstraat” genoemd wordt. De elementen voor de Visbrug, alias Hoogstraat en de omliggende straten en kades uit beide bestanden samen ‘superimposed’ over het beeldmateriaal dat Google ingekocht heeft voor Gorinchem, NL:

Dacht alsmaar dat ik AND z'n Gorinchem niet correct binnengetrokken had, dat zijn de wittige lijnen (NWB idem in "azuur") maar kan er toch niet meer van maken.

[quote]TeleAtlas zou op dat moment “naar eigen zeggen al bijna een miljard euro geinvesteerd hebben” en “sinds 1984 louter verlies lijden”.
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=2822#2822
[/quote]
Nieuws van het ANP vanochtend, onder andere overgenomen door de website van de Volkskrant:

[quote]TomTom wil Tele Atlas overnemen

De producent van navigatiesystemen TomTom wil de leverancier van digitale kaarten Tele Atlas overnemen voor 1,8 miljard euro …

… De twee bedrijven hebben afgesproken dat TomTom een bedrag van 20 miljoen euro ontvangt als Tele Atlas in zee gaat met een concurrerende bieder. TomTom denkt niet dat de overname grote negatieve gevolgen heeft voor de werkgelegenheid.

Volkskrant.nl - TomTom wil Tele Atlas overnemen - maandag, 23 juli 2007
http://www.volkskrant.nl/economie/article446972.ece/TomTom_wil_Tele_Atlas_overnemen
[/quote]
Men verwacht veel van de komende vraag naar navigatie op/met mobiele telefoons:

[quote]GPS

"Maar heel belangrijk is dat de trein vertrokken is. Als het kan op deze Nokia [N95, met daarop - standaard - digitale kaarten van Tele Atlas], en vroeger dan we gedacht hadden, dan kan het op alle toestellen.

Voor alle duidelijkheid: digitale kaarten op telefoontjes komen niet in de plaats van de vaste en losse navigatiesystemen voor de auto. Dit komt erbij. Mensen die een navigatiesysteem in de auto hebben, zullen overwegen daarnaast een telefoontje met of zonder kaart te nemen."

Volghetgeld.nl - Tele Atlas aan vooravond van nog iets veel groters - vrijdag, 13 juli 2007
http://www.volghetgeld.nl/artikel/573/Tele+Atlas+aan+vooravond+van+nog+iets+veel+groters.html
[/quote]
Zelfde vraaggesprek bij Volghetgeld.nl:

[quote]Maar bent u niet bang voor een prijzenslag?

Wanneer gaat Tele Atlas nu eindelijk winstmaken? Ondanks de vlucht die navigatiesystemen genomen hebben, kwam het resultaat vorig jaar – door investeringen – toch weer onder de streep uit. Het verlies bedroeg € 19 miljoen, om precies te zijn.

De Taeye, geprikkeld door de vraag: “Er zijn beleggers die verlies associëren met: het gaat niet goed bij die onderneming. Maar wat laten wij zien? Operationele winst, een positieve cashflow van € 28 miljoen in 2006, we hebben € 200 miljoen op de bank en geen enkele lening. Bovendien gaat inmiddels van elke euro extra omzet bijna 50% regelrecht naar de bottom line, dat is voor ons vrijwel zuivere cash.

De financiële wereld kijkt dan ook dwars door het verlies heen, dat wil zeggen de professionals doen dat. Vandaar ook dat we nu op de beurs € 1,5 miljard waard zijn bij een omzet van € 264 miljoen vorig jaar. Dat zegt genoeg, zo’n multiple.”[/quote]
Het bedrijf zou dus 1,5 miljard waard zijn terwijl er nu sprake is van een bod van 1,8 miljard.

Het NRC-Handelsblad had in de editie van gisteravond nog iets meer achtergrond-informatie bij de voorgenomen TomTom/TeleAtlas-deal:

[quote]Tomtom koopt kaartenmaker

Met deze overname haalt Tomtom het bedrijf in huis dat de landkaarten maakt die de basis vormen voor zijn navigatiesystemen. Tomtom is goed voor 30 procent van de omzet van Tele Atlas, en is daarmee zijn grootste klant.

Met deze overname wil Tomtom niet zozeer kosten besparen, maar vooral de kwaliteit van zijn kaarten verbeteren, zei topman Harold Goddijn vanochtend. „Nu gebruiken veel klanten hun Tomtom niet als ze al weten waar ze moeten zijn. Dan zeggen ze zelf een snellere route te weten. Dat willen we veranderen.”

Die kwaliteitsverbetering moet komen van nieuwe technologie waar Tomtom onlangs mee is begonnen. Daarmee kunnen Tomtom-gebruikers, in totaal 10 miljoen, zelf bijdragen aan de verbetering van kaarten. Zo kunnen zij het elektronisch doorgeven als een route niet meer klopt – als bijvoorbeeld een kruispunt is veranderd in een rotonde. Ook reistijdinformatie wordt gebruikt om er data over files uit af te leiden.

Tot nu gebruikte Tomtom die informatie voor een soort sjablonen, die over de kaarten heen werden gelegd. Als het bedrijf Tele Atlas overneemt, kunnen de data direct worden verwerkt in de kaart zelf. Nu maakt Tele Atlas ongeveer elk kwartaal een update van zijn kaarten. Volgens topman Alain de Taeye kan dat door deze technologie straks elke dag.

Als de overname slaagt, blijft Tele Atlas als zelfstandig dochterbedrijf bestaan. Goddijn benadrukte dat het bedrijf de verbeterde kaarten blijft leveren aan al zijn klanten, onder dezelfde voorwaarden. Zo ontstaat een situatie waarin klanteninformatie van Tomtom ook wordt gebruikt om concurrenten van betere kaarten te voorzien.

NRC-Handelsblad - maandag, 23 juli 2007
http://www.nrc.nl
[/quote]
Niet eens zo’n verschil dus met de strategie die concurrent AND mogelijkerwijze met haar schenking aan Openstreetmap in gedachten heeft: “Zo kunnen zij het elektronisch doorgeven als een route niet meer klopt” … Laat heel veel werkmieren strohalmen en dennenaalden aanslepen dan komt het vanzelf voor elkaar met die mooie nieuwe en veel hogere mierenhoop. Hoor dat de vertegenwoordiger van AND zelf verklaren, in deze radio-uitzending die daar over ging, als die ongeveer 13:50 minuten onderweg is:

Nog even over het materiaal dat AND vorige week aan Openstreetmap ter beschikking heeft gesteld. In de steekproef voor Gorinchem heette de "Visbrug" dus voor het gemak nog maar even "Hoogstraat" alsof die "Hoogstraat" zo ver door zou lopen maar nu zie ik dat het water dat overbrugd wordt ook fout gelabeld is:
   [url=http://img462.imageshack.us/img462/9621/andlingepp2.gif][img]http://img462.imageshack.us/img462/9621/andlingepp2.th.gif[/img][/url]
Had het niet gelijk in de gaten maar dat is helemaal niet het "Merwedekanaal" maar de rivier de "Linge", het echte Merwedekanaal ligt 10 minuten lopen verder naar het westen... Wat AND daar door elkaar zit te halen is - beter nog dan op die van Googlemaps - te zien op deze luchtfoto:
   [url=http://www.simav.nl/luchtfoto%27s/190a%5b1%5d.jpg][img]http://img638.imageshack.us/img638/9687/190a5b15d.th.jpg[/img][/url]
Op de CD van AND - AND Route 2000 NL - maken ze het nog bonter. Die Linge is toch echt een volwassen rivier - ook nog eens [url=http://www.lingeweb.nl]"de langste rivier van Nederland"[/url] - maar op de kaart van AND is dat laatste stuk van de Linge dat door Gorinchem loopt en daarna uitmondt in de Merwede gewoon gedempt:
   [url=http://img511.imageshack.us/img511/3567/lingeps9.gif][img]http://img511.imageshack.us/img511/3567/lingeps9.th.gif[/img[/url]

Over AND weer …

Exact op de dag dat de nieuwe vrienden van AND de import van de door AND Openstreetmap.org
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=2805#2805]vrij ter beschikking
gestelde data hebben gestart en ze bij [url=http://www.openstreetmap.org[/url] dus praktisch gesproken niet meer terug kunnen, stuurt “AND Automotive Navigation Data, leading provider of worldwide digital mapping data for ‘in-car’ and personal navigation” een persbericht rond:

[quote]… released today the first online editable map available to all navigation users in the world.

The online editable map is Web/Map 2.0 at its best and now available via www.map20.org.

AND - persbericht 5 september 2007
http://www.and.com/company/press/item79en.php
[/quote]
Met dat “map20” en daarachter het sympathiek klinkende topleveldomein “.org” - waarvan ik niet beter wist of dat is bestemd voor non-profit organisatie’s - maar de kaart is ook bereikbaar op map20.nl, zou AND International Publishers N.V. de “first online editable map” ter beschikking gesteld hebben? Volgens Wikipedia


kwam het genoemde “OpenStreetMap, founded in July 2004 by Steve Coast” een jaar of drie eerder met “free editable maps”.

Map 2.0 is een verwijzing naar ‘Web 2.0’, volgens alweer Wikipedia


:

De “interactieve” interface van AND voor haar “Map20” is overigens uiterst summier, slechts straatnaam en rijrichting kunnen gewijzigd worden door de bezoeker - na inloggen op een account dat hij eerst moet laten aanmaken en vervolgens nog eens over een per email toegestuurde link dient te activeren.