Geo infomatie bronnen (op internet)


#81

en weer bedankt voor de interessante informatie. :smiley:

postcode.nl had in mei dus 624.617 postcodes.
Mijn tabel bestaat nu uit 624.081 postcodes, maar dat was in mei ongetwijfeld anders.
Weet je ook of de postcode.nl database nu kleiner is geworden?


#82

Gevonden aantallen zijn afhankelijk van bron en peildatum …

Cendris waarschuwt daarvoor in de handleiding bij haar postcodedata, ze hebben het daarin over een “tijdlek”:

[quote]Opmerkingen en aanbevelingen

• Zorg ervoor dat uw systeem ook adressen accepteert die niet in de Postcodetabel voorkomen. Over de juiste schrijfwijze van woonplaatsen, straten en huisnummers onderhoudt TNT Post dagelijks contacten met plaatselijke gemeenten. In de Postcodetabel staan alleen gegevens die door een Gemeentelijk Raadsbesluit zijn bekrachtigd. Hierdoor kan een zogenaamd tijdlek ontstaan, waardoor de gegevens in de Postcodetabel iets achter kunnen lopen bij de werkelijkheid.

© Cendris - Postcode-informatie - Handleiding Postcodetabel en aanvullende diensten - Versie 2008


[/quote]
Bijvoorbeeld, na de verlate “april”-update voor Parcelware van TNT Post begin juli heeft diens tabel .

Zonder de 4-cijferige “tijdelijke” postcodes die daar tussen staan waren dat er ?

De postcodetabel in een MSAccess-database waarvan de download-link ook nog ergens hier in het forum moet rondzwerven:

… heeft records.

Een andere manier van vergelijken is op basis van het unieke aantal toegekende postcode’s dat in deze of gene lijst aangetroffen wordt. De tabel behorende bij het TNT Post-sorteerprogramma e-Sort geeft in dat geval met behulp van:

cut -d , -f 1 esort_ascii_sorteerlijstcode_isodatum.ext|sort -u|wc -l (n.b. minus 1 regel voor de header maar dat krijg ik niet een-twee-drie werkend met '|bc' en zo)
… na de update van mei 2009:

  - aantal unieke postcode’s esort mei-09:
  • aantal unieke postcode’s esort augustus-09:
  • aantal unieke postcode’s esort september-09: regels uit de meest recente update voor e-Sort - zoals bijvoorbeeld deze twee regels:

  1012AT,1012A2,18,1,99XHS,99XI,99XII,97XHS,97XI,97XII,97XIII,95XHS,95XI,95XII,93 1012AT,1012A2,19,1,89,87XHS,87XI,87XII,87XIII,85
  … kunnen omzetten naar regels:

  nr postcode even huisnummer toevoeging 1 1012AT 0 85 2 1012AT 0 87 HS 3 1012AT 0 87 I 4 1012AT 0 87 II 5 1012AT 0 87 III 6 1012AT 0 89 7 1012AT 0 93 8 1012AT 0 95 HS 9 1012AT 0 95 I 10 1012AT 0 95 II 11 1012AT 0 97 HS 12 1012AT 0 97 I 13 1012AT 0 97 II 14 1012AT 0 97 III 15 1012AT 0 99 HS 16 1012AT 0 99 I 17 1012AT 0 99 II
  Vergelijk je die regels met het corresponderende deel van de postcodetabel op huisnummerniveau uit deze door Cendris ter beschikking gestelde


  "testset":

  *** POSTCODETABEL PTT HUISNUMMERS VAN JAN 2002 *** 1012AT00008500099AMSTERDAM AMSTERDAM ZEEDK Zeedijk Zeedijk AMSTZEEDK0363AMSTERDAM L21100085 000109598 1012AT00008500099AMSTERDAM AMSTERDAM ZEEDK Zeedijk Zeedijk AMSTZEEDK0363AMSTERDAM L21100087HS 028001850 1012AT00008500099AMSTERDAM AMSTERDAM ZEEDK Zeedijk Zeedijk AMSTZEEDK0363AMSTERDAM L21100087I 028073216 1012AT00008500099AMSTERDAM AMSTERDAM ZEEDK Zeedijk Zeedijk AMSTZEEDK0363AMSTERDAM L21100087II 028073217 1012AT00008500099AMSTERDAM AMSTERDAM ZEEDK Zeedijk Zeedijk AMSTZEEDK0363AMSTERDAM L21100087III 000109599 1012AT00008500099AMSTERDAM AMSTERDAM ZEEDK Zeedijk Zeedijk AMSTZEEDK0363AMSTERDAM L21100089 000109600 1012AT00008500099AMSTERDAM AMSTERDAM ZEEDK Zeedijk Zeedijk AMSTZEEDK0363AMSTERDAM L21100093 000109601 1012AT00008500099AMSTERDAM AMSTERDAM ZEEDK Zeedijk Zeedijk AMSTZEEDK0363AMSTERDAM L21100095HS 028001851 1012AT00008500099AMSTERDAM AMSTERDAM ZEEDK Zeedijk Zeedijk AMSTZEEDK0363AMSTERDAM L21100095I 000109602 1012AT00008500099AMSTERDAM AMSTERDAM ZEEDK Zeedijk Zeedijk AMSTZEEDK0363AMSTERDAM L21100097HS 028001852 1012AT00008500099AMSTERDAM AMSTERDAM ZEEDK Zeedijk Zeedijk AMSTZEEDK0363AMSTERDAM L21100097I 028168624 1012AT00008500099AMSTERDAM AMSTERDAM ZEEDK Zeedijk Zeedijk AMSTZEEDK0363AMSTERDAM L21100097II 028168625 1012AT00008500099AMSTERDAM AMSTERDAM ZEEDK Zeedijk Zeedijk AMSTZEEDK0363AMSTERDAM L21100097III 000109603 1012AT00008500099AMSTERDAM AMSTERDAM ZEEDK Zeedijk Zeedijk AMSTZEEDK0363AMSTERDAM L21100099HS 028001853 1012AT00008500099AMSTERDAM AMSTERDAM ZEEDK Zeedijk Zeedijk AMSTZEEDK0363AMSTERDAM L21100099I 028168626 1012AT00008500099AMSTERDAM AMSTERDAM ZEEDK Zeedijk Zeedijk AMSTZEEDK0363AMSTERDAM L21100099II 000109604
  Dan blijkt dat het bovenhuis van Zeedijk 95 Amsterdam na 2002 kadastraal gesplitst is in twee appartementen?

  In de tabel op reeksniveau worden die oorspronkelijke regels gereduceerd tot één regel:

  *** POSTCODETABEL PTT REEKS VAN JAN 2002 *** 1012AT00008500099AMSTERDAM AMSTERDAM ZEEDK Zeedijk Zeedijk AMSTZEEDK0363AMSTERDAM L211
  Aan 00008500099 is dan niet meer te zien dat huisnummer 91 niet in de reeks huisnummers voor 1012AT voorkomt.

  Afhankelijk van wat je meetelt kom je op verschillende totalen uit, vergelijk het hierna genoemde totaal aantal postcode’s:

  [quote]Postcode database van Nederland

  De basis van de postcode database op reeksniveau zijn de circa 645.000 postcodes met bijbehorende even of oneven huisnummerreeks (bijv. 2,4,6,8 etc).

  Postcode.nl - Product overzicht
  http://www.postcode.nl/index/75/1/0/postcode-database-van-nederland.html
  [/quote]
  … met dit aantal:

  [quote]Deelleveringen op reeksniveau

  De deelleveringen op reeks niveau bevat alle straten en haar huisnummer-reeksen. De complete database van Nederland bevat circa 620.000 records. De complete database is uiteraard ook beschikbaar. Hieronder zijn delen van deze database los te bestellen.

  Postcode.nl - Product overzicht
  http://www.postcode.nl/index.php?goto=shop&ItemID=562
  [/quote]
  Postcodeservice 6PP
  http://kvdb.net/projects/6pp/
  hanteert als gezegd het eerstgenoemde totaal als referentie:

  [quote]Data statistieken

  :black_small_square: 6PP: 343753, 53.3% (totaal 645000 volgens de officiële bron)

  6PP - Stats
  http://kvdb.net/projects/6pp/stats
  [/quote]
  Daar staat boven:

  … maar in de 6PP-databasedump van gisteren zaten niet records.

  Kan het zijn dat ze ‘duds’ als deze niet meetellen:

  INSERT INTO `cityname` VALUES (1267,'2009-03-30 14:12:15','2009-03-30 14:12:15',1,'Amsterdam',1,2,634); INSERT INTO `cityname` VALUES (1268,'2009-03-30 14:12:15','2009-04-19 23:29:50',0,'AMSTERDAM',0,2,634); INSERT INTO `postcode` VALUES (4071,'2009-03-30 15:20:01','2009-04-06 13:51:03',0,105,2345,NULL,NULL,634); INSERT INTO `street` VALUES (6667,'2009-03-30 15:20:01','2009-04-22 16:28:30',0,105,'SB','Akfhdsf',0,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,4071,0,NULL,NULL); INSERT INTO `source` VALUES (105,'2009-04-06 13:44:39','2009-05-04 14:38:13',1,'Ollie','','194.109.220.107',1);
  Want import daarvan geeft je een niet-bestaande postcode in de verkeerde plaats:

  pc4 chars even low high street city 2345 SB 0 0 0 Akfhdsf Amsterdam
  … waarop dan ook niet gezocht kan worden in de 6PP-Wiki
  http://kvdb.net/projects/6pp/wiki
  . Op deze straatnaam in Tilburg uit de dump daarentegen weer wel:

Na import van deze dump in een database bedraagt het aantal regels met een postcode en een straatnaam maar zonder een huisnummer .
Daarnaast zijn er records met een ‘range’ - in 6PP-lingo - van precies 1 huisnummer. (*
Uiteindelijk zijn er op het totaal van records met daadwerkelijk een deel van de toegekende reeks huisnummers opgenomen.

Zo’n tabel vergelijk je liever niet zoals 6PP dat doet met een postcodetabel op reeksniveau? Onder deze omstandigheden heeft het aantal unieke postcodes in de “officiële” tabel (welke tabel dat dan ook mag zijn, zie boven) de voorkeur?

In dat geval zou je dan uitkomen op een 6PP-compleet-stand van toegekende postcodes die bij het programma e-Sort van TNT Post meegeleverd worden?


[size=9]*) aanvulling dd. 16-8-09

Eigenlijk had ik ook nog een onderscheid moeten maken tussen huisnummers=‘NULL’ en huisnummers=0. Het huisnummer in adressen voor woonschepen (en -wagens) dient namelijk op 0 gezet te worden en de betreffende aanduiding AB of WW (soms ook BY en TO) komt dan achter de straatnaam te staan, NIET in het veld “Huisnummertoevoeging” of “Locatieomschrijving”. Toelichting postcode.nl:[/size]

Bij deze dan: in het totaal van 326.126 records zonder huisnummers bevinden zich 21 van die “… AB”-adressen, bijvoorbeeld: “Oosterdokskade Ab” met postcode 1011AE. Jammer weer: een ‘Capitalize’-routine van 6PP maakt van de toevoeging “Ab” in plaats van “AB”. En jammer weer: Oosterdokskade AB met huisnummer 0 zit volgens de huidige postcodetabel helemaal niet meer in de reeks voor 1011AE …[/size]


#83

ik heb op dit moment 465.908 unieke postcodes in mijn tabel.
Deze tabel heeft de accessdatabase als basis, maar deze heeft een aantal extra updates gehad.


#84

In het forum van 6PP vragen ze zich naar aanleiding hiervan af of
http://kvdb.net/projects/6pp/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=71][u]6PP completer is dan gedacht?[/u

Diepgravend onderzoek? Wat ik gedaan heb, snel even doorlichten op unieke postcode’s die in hun tabel voorkomen, dat doe je in principe alleen maar bij tabellen die teveel van elkaar verschillen. Of bij achtereenvolgende versies van juist weer wel identieke tabellen, als ging het om jaarringen tellen.

Maar een postcodetabel is vooral ook een adressenbestand en als het om adressen gaat kan je kwaliteit en volledigheid daarvan niet afmeten aan het aantal postcodes dat bij die adressen opgenomen is. Bijvoorbeeld, het controleren en bijwerken van andere bestanden met zo’n postcodetabel is alleen doenlijk als de schrijfwijze van straat- en plaatsnamen gestandaardiseerd is en iedere postcode voorzien is van het hele huisnummerbereik.

Voor een verbeterde vergelijking van de 6PP-lijst met de “officiële bron” moet allereerst één van twee “officiële bronnen” [1] als referentie gekozen worden. Vervolgens uitmaken hoe strikt je de tabellen met elkaar zou willen vergelijken. De gevonden aantallen en het corresponderende percentage overeenkomstige records:

[code]‘reeks’-tabel vergeleken sql[2] 6pp[3] sql tnt[4] sql 6pp=tnt %

over postcode, gegroepeerd over alle kolommen a 343926 b 646855 c 343556 53,1
over postcode, reeks, huisnummer(s) in reeks, straat en plaats a 343926 b 646855 d 15107 2,3
over postcode, reeks, laagste en hoogste huisnummer, straat en plaats a 343926 b 646855 e 1056 0,2
gegroepeerd over kolommen postcode, straat en plaats f 343740 g 495195 h 307485 62,1
gegroepeerd over kolom postcode i 339700 j 469196 k 339331 72,3[/code]
En voor de vergelijking met de tweede “officiële bron”:

[code]‘huisnummer’-tabel vergeleken sql 6pp[5] sql tnt[6] sql 6pp=tnt %

over postcode en huisnummer l 350349 m 7073033 n 30134 0,4[/code]
Bijzonderheden:

in de als referentie gebruikte ‘reeks’-tabel worden “tijdelijke” postcodes voorlopig zonder letters opgenomen en deze 4-cijferige postcodes deden daardoor als volgt aan de vergelijking mee:

lengte aantal 4 22238 7 624617
6PP heeft de eerstgenoemde 4-cijferige postcodes nog niet of neemt ze sowieso niet op. Als 6PP zich niet meer vast zou houden aan de kreet “… totaal 645000 volgens de officiële bron” maar aan het voor de tijdelijke postcode’s gecorrigeerde aantal [1] dan zou dat een licht verhogend effect op het percentage ‘compleet’ hebben.

Het grote verschil tussen de eerder gevonden 72 % ‘compleet’ waar Kees van den Broek van 6PP op tippelde en het waargenomen lage percentage overeenkomstige 6PP-records wordt vooral bepaald door het al of niet bij de vergelijking betrekken van de huisnummerreeksen. Het datamodel van de 6PP-database is er wel op ingericht maar het overgrote deel van ‘even’, ‘low’ en ‘high’ is niet ingevuld. Opvallend is dan dat een aantal “moeilijke” huisnummerreeksen als deze opeens wel foutloos meeliepen in de 6PP-dump:

sixpp even low high street city_name 3511 NE 0 11 15 Strosteeg Utrecht 3511 NE 0 169 189 Oudegracht Utrecht 3511 NE 1 2 16 Strosteeg Utrecht
Een postcodetabel heeft de ‘reeks’-indicator [7] voor een bepaald type adressen ook wel eens op “2” staan:

postcode reeks van tot straat plaats 9934 RG 2 0 0 Eemskanaal Noordzijde AB Delfzijl 9934 RG 1 2 8 Eemskanaal Noordzijde Delfzijl
In de volgende regel ontspringt 6PP de dans, maar overeenkomstige 6PP-records zullen niet meetellen in het resultaat:

sixpp even low high street city_name 9934 RG Eemskanaal Noordzijde Delfzijl
Voor 6PP komt vergelijken op alleen postcode, straat- en plaatsnaam (compleet = 62,1 %) misschien wel het meest in aanmerking? Een tabel waar je in de praktijk al snel wat aan hebt, zonder het frustrerende gescharrel met huisnummers. Toch, helemaal zonder huisnummers zullen ze daar niet mee wegkomen:

[quote]Postcode

Een postcode bestaat uit vier cijfers en twee letters. Een postcode kan één of meer straten omvatten. De combinatie postcode en straat is dus niet uniek. De combinatie postcode en huisnummer is bij bebouwde straten wel uniek.[/quote]
In de referentietabel staan ruim 16000 verschillende straatnamen die tegen de 6700 postcode’s samen kunnen delen vanwege het onderscheid in de bijbehorende huisnummers:

postcode reeks van tot straat plaats 1019 HM 0 1 139 Groenhoedenveem Amsterdam 1019 HM 1 2 140 Purperhoedenveem Amsterdam 1019 HM 0 215 229 Piet Heinkade Amsterdam 1019 HM 1 562 568 Veemkade Amsterdam
Dit vertaalt zich in respectievelijk 8000 en 5000 van dit soort combinaties van straatnamen en postcode’s bij 6PP. In de 6PP-dump ontbreekt “Veemkade” nog voor postcode “1019 HM”:

sixpp even low high street city_name 1019 HM Groenhoedenveem Amsterdam 1019 HM Piet Heinkade Amsterdam 1019 HM Purperhoedenveem Amsterdam
Zonder ingrijpen gaat dit fout bij het opvragen. Je moet dan iets doen in de trant van “Bedoelt u?” en een mini-lijstje met extra straatnamen laten zien.

De ‘postcode, straat en plaats’-vergelijking wordt nog iets geflatteerd door meer dan 2300 dubbeltellingen als deze:

sixpp street city_name 1001 RA Postbus Amsterdam 1001 RA Nieuwe Uilenburgerstraat Amsterdam 1011 PG Waterlooplein Amsterdam 1011 PG Waterloopplein Amsterdam ... 9977 RW H van Cappenbergweg Kloosterburen 9977 RW H. v. Cappenbergweg Kloosterburen 9977 RW H. van Cappenbergweg Kloosterburen
Niet alleen foutgeschreven straatnamen, ook de afwijkende schrijfwijze van straatnamen die 6PP hanteert belemmerde de vergelijking met de referentietabel:

sixpp street city_name 1107 CV Wethouder E. Polakstraat Amsterdam Zuidoost 1718 XD A. Slickerstraat Hoogwoud 5022 CH Dominee Kopsstraat Tilburg 7556 CW M.A. De Ruyterstraat Hengelo 7556 CX Michiel Adriaansz de Ruyterstraat Hengelo 7556 CZ Michiel Adriaansz de Ruyterstraat Hengelo
Zelfs vergeleken met drie verschillende schrijfwijzen [8] gekoppeld aan de referentietabel verlagen ze daardoor het percentage ‘compleet’ van de 6PP-postcodedatabase - omdat delen van de beide straatnaamkolommen elkaar dan niet kunnen zien:

postcode straat plaats 1107 CV Wethouder Ed Polakstraat Amsterdam Zuidoost 1718 XD Adriaen Slickerstraat Hoogwoud 5022 CH Ds. Kopsstraat Tilburg 7556 CW M.A. de Ruyterstraat Hengelo OV 7556 CX M.A. de Ruyterstraat Hengelo OV 7556 CZ M.A. de Ruyterstraat Hengelo OV
Of daar systeem in zit? “Dominee Kopsstraat” is een voorbeeld van de nieuw ingevoerde BAG-schrijfwijze, daarin wordt de straatnaam nu opgenomen conform het oorspronkelijke straatnaambesluit. Tilburg is een gemeente waarvan al straatnamen als
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3438#3438][u]beschreven[/u
bij de “Landelijke Voorziening BAG” opgevraagd kunnen worden:

Nummer-aanduiding ID 0855200000069952 Adres Dominee Kopsstraat 1 5022 CH Tilburg Begindatum 11-05-2009 Einddatum
Net als gestandaardiseerde straatnamen helpen gestandaardiseerde plaatsnamen ook. Een NEN-plaatsnaamkolom in plaats van 6PP’s “city.name” verbeterde het percentage overeenkomstige records voor de vergelijking op basis van postcode, straat en plaats meteen met bijna 4 %.

_______[size=9][list=1]

 • Postcode-informatie

  Postcodetabel
  De Postcodetabel is leverbaar op twee niveaus, op REEKS- en op HUISNUMMER-niveau. De Postcodetabel bevat alle woonplaatsen, straten en postcodes van Nederland met bijbehorende huisnummerreeksen of huisnummers. Deze adressen worden volgens de TNT Post-, de NEN 5825- en officiële schrijfwijze gepresenteerd, voor de woonplaats 2 schrijfwijzen meegeleverd (NEN 5825 en TNT Post).

  Niet alle huisnummers binnen een reeks hoeven daadwerkelijk te bestaan.

  De mutaties van de Postcodetabel worden altijd op het laagste niveau geleverd. Bij een Postcodetabel op REEKS-niveau is het laagste niveau de huisnummerreeks en bij een Postcodetabel op HUISNUMMER-niveau is dit het huisnummer of huisnummer + toevoeging.

  Omvang
  De Postcodetabel op REEKS-niveau bevat circa 620.000 records, de Postcodetabel op HUISNUMMER-niveau bevat circa 7,5 miljoen records. In de Postcodetabel zijn alleen die woonplaatsen, straatnamen en huisnummers opgenomen die door een Gemeentelijk Raadsbesluit zijn bekrachtigd.

  Onbebouwde reeksen
  In de Postcodetabel zitten circa 20.000 onbebouwde reeksen. De woonplaats/wijkcode (eerste 4- posities van de postcode) in combinatie met de straatnaam TNT Post maakt een onbebouwde reeks uniek.

  Postbussen
  Ook de postbusreeksen zijn in de Postcodetabel opgenomen. In het veld straatnaam staat dan POSTBUS of Postbus, afhankelijk van de schrijfwijze. Er bevinden zich ongeveer 26.000 POSTBUS reeksen in de tabel.

  Antwoordnummers
  In de Postcodetabel staan géén gegevens over antwoordnummers.

  http://www.cendris.nl/fileadmin/data/document/pdf/cendris_pct_handleiding.pdf][u]Cendris - Handleiding Postcodetabel en aanvullende diensten - Versie 2008[/u

 • sql (MS): [list=a]
 • SELECT [6pp_postcode_reeks].* FROM 6pp_postcode_reeks;
 • SELECT postcode_nl_reeks.* FROM postcode_nl_reeks;
 • SELECT [6pp_postcode_reeks].sixpp, [6pp_postcode_reeks].even, [6pp_postcode_reeks].low, [6pp_postcode_reeks].high, [6pp_postcode_reeks].street, [6pp_postcode_reeks].city_name FROM 6pp_postcode_reeks INNER JOIN postcode_nl_reeks ON [6pp_postcode_reeks].sixpp = postcode_nl_reeks.postcode GROUP BY [6pp_postcode_reeks].sixpp, [6pp_postcode_reeks].even, [6pp_postcode_reeks].low, [6pp_postcode_reeks].high, [6pp_postcode_reeks].street, [6pp_postcode_reeks].city_name;
 • SELECT [6pp_postcode_reeks].sixpp, [6pp_postcode_reeks].even, [6pp_postcode_reeks].low, [6pp_postcode_reeks].high, [6pp_postcode_reeks].street, [6pp_postcode_reeks].city_name FROM 6pp_postcode_reeks INNER JOIN postcode_nl_reeks ON ([6pp_postcode_reeks].sixpp = postcode_nl_reeks.postcode) AND ([6pp_postcode_reeks].city_name = postcode_nl_reeks.plaats) AND ([6pp_postcode_reeks].street = postcode_nl_reeks.straat) AND ([6pp_postcode_reeks].even = postcode_nl_reeks.reeks) WHERE ((([6pp_postcode_reeks].low)>=[van]) AND (([6pp_postcode_reeks].high)<=[tot]));
 • SELECT [6pp_postcode_reeks].sixpp, [6pp_postcode_reeks].even, [6pp_postcode_reeks].low, [6pp_postcode_reeks].high, [6pp_postcode_reeks].street, [6pp_postcode_reeks].city_name FROM 6pp_postcode_reeks INNER JOIN postcode_nl_reeks ON ([6pp_postcode_reeks].sixpp = postcode_nl_reeks.postcode) AND ([6pp_postcode_reeks].city_name = postcode_nl_reeks.plaats) AND ([6pp_postcode_reeks].street = postcode_nl_reeks.straat) AND ([6pp_postcode_reeks].even = postcode_nl_reeks.reeks) AND ([6pp_postcode_reeks].low = postcode_nl_reeks.van) AND ([6pp_postcode_reeks].high = postcode_nl_reeks.tot);
 • SELECT [6pp_postcode_reeks].sixpp, [6pp_postcode_reeks].street, [6pp_postcode_reeks].city_name FROM 6pp_postcode_reeks GROUP BY [6pp_postcode_reeks].sixpp, [6pp_postcode_reeks].street, [6pp_postcode_reeks].city_name;
 • SELECT postcode_nl_reeks.postcode, postcode_nl_reeks.straat, postcode_nl_reeks.plaats FROM postcode_nl_reeks GROUP BY postcode_nl_reeks.postcode, postcode_nl_reeks.straat, postcode_nl_reeks.plaats;
 • SELECT [6pp_postcode_reeks].sixpp, [6pp_postcode_reeks].street, [6pp_postcode_reeks].city_name FROM 6pp_postcode_reeks INNER JOIN postcode_nl_reeks ON ([6pp_postcode_reeks].city_name = postcode_nl_reeks.plaats) AND ([6pp_postcode_reeks].street = postcode_nl_reeks.straat) AND ([6pp_postcode_reeks].sixpp = postcode_nl_reeks.postcode) GROUP BY [6pp_postcode_reeks].sixpp, [6pp_postcode_reeks].street, [6pp_postcode_reeks].city_name;
 • SELECT [6pp_postcode_reeks].sixpp, [6pp_postcode_reeks].even, [6pp_postcode_reeks].low, [6pp_postcode_reeks].high, [6pp_postcode_reeks].street, [6pp_postcode_reeks].city_name FROM 6pp_postcode_reeks GROUP BY [6pp_postcode_reeks].sixpp, [6pp_postcode_reeks].even, [6pp_postcode_reeks].low, [6pp_postcode_reeks].high, [6pp_postcode_reeks].street, [6pp_postcode_reeks].city_name;
 • SELECT postcode_nl_reeks.postcode FROM postcode_nl_reeks GROUP BY postcode_nl_reeks.postcode;
 • SELECT [6pp_postcode_reeks].sixpp FROM postcode_nl_reeks INNER JOIN 6pp_postcode_reeks ON postcode_nl_reeks.postcode = [6pp_postcode_reeks].sixpp GROUP BY [6pp_postcode_reeks].sixpp;
 • SELECT [6pp_postcode_huisnummers].* FROM 6pp_postcode_huisnummers;
 • SELECT tnt_postcode_huisnummers.* FROM tnt_postcode_huisnummers;
 • SELECT [6pp_postcode_huisnummers].pc6, [6pp_postcode_huisnummers].nr FROM 6pp_postcode_huisnummers INNER JOIN tnt_postcode_huisnummers ON ([6pp_postcode_huisnummers].nr = tnt_postcode_huisnummers.nr) AND ([6pp_postcode_huisnummers].pc6 = tnt_postcode_huisnummers.pc6);
 • dump database http://kvdb.net/6pp][u]kvdb.net[/u (6PP), okt 2009
 • reekstabel Nederland Postcode.nl, mei 2009
 • een "6PP_postcode_huisnummer"-tabel geconstrueerd met daarin voor ieder huisnummer tussen 'low' en 'high' een regel, vanzelfsprekend alleen voor de even of de oneven huisnummers, al naar gelang de waarde van de 'even'-indicator. Daarbij vormden 6PP-records als deze nog een hobbeltje:
   [i]Anth. Van Diemenstraat 2 t/m 34 4104 AE Culemborg A. van Diemenstraat 4 t/m 28 4104 AE Culemborg A. v. Diemenstraat 28 4104 AE Culemborg[/i]
 • ASCII-tabel voor het programma "e-Sort" van TNT Post, sep 2009, als http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3421#3421][u]beschreven[/u omgezet naar postcode, huisnummer en huisnummertoevoeging
 • reeksindicatie: spatie = onbebouwde straat, de codebreekpunten (zie volgende veld) zijn nul. ‘0’ = oneven codebreekpunten. ‘1’ = even codebreekpunten. ‘2’ = woonschepen zonder huisnummer, de codebreekpunten zijn nul. ‘3’ = woonwagens zonder huisnummer, de codebreekpunten zijn nul.
 • schrijfwijze straatnamen: In de Postcodetabel worden voor de straatnaam 3 schrijfwijzen (officiële, NEN 5825 en TNT Post) meegeleverd en voor de woonplaats 2 schrijfwijzen (NEN 5825 en TNT Post).

  De TNT Post-schrijfwijze is conform de conventies voor uniforme schrijfwijze van namen en adressen. De straatnaam bestaat uit maximaal 17 karakters en de woonplaats uit maximaal 18 karakters. De gegevens worden in hoofdletters geleverd en de IJ wordt vermeld als Y. Straatnaamdelen zoals, laan, straat, weg, e.d. worden binnen de TNT Post-schrijfwijze altijd afgekort. Enkele uitzonderingen hierop zijn de zogenaamde ‘eigen namen’ (bijvoorbeeld: Melkweg).

  De NEN 5825 is bepaald door het Nederlands Normalisatie-instituut, gevestigd in Delft en voorgeschreven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor het uitwisselen van adresgegevens tussen overheidsorganisaties. De straatnamen en woonplaatsen bestaan uit maximaal 24 karakters. Een straat- of woonplaatsnaam langer dan 24 karakters wordt conform de NEN-5825 regels afgekort. De straatnaam wordt in hoofd- en kleine letters en de woonplaats in hoofdletters geschreven.

  De OFFICIËLE schrijfwijze van de straatnaam (in hoofd- en kleine letters) is gelijk aan de vermelding op het Gemeentelijk Raadsbesluit en bestaat uit maximaal 43 karakters. Is een straatnaam langer dan 43 karakters, dan wordt deze afgekort. [/size]


 • #85

  Foutgeschreven straatnamen …

  Is het dan alleen
  http://kvdb.net/projects/6pp/wiki][u]6PP[/u
  die er af en toe foutgeschreven straatnamen tussen heeft staan?

  Dit zijn voorbeelden van gelijksoortige fouten uit een “officiële” postcodetabel van 2008 die nadien in de
  http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3265#3265][u]hierboven[/u
  beschreven “Parcelware”-postcodetabel van TNT Post, versie 2.2 van juli 2009, hersteld zijn:

  [code]postcode 2008 parcelware 2009 plaatsnaam

  1704 DD Plemdijk Plempdijk Heerhugowaard
  1779 GN A de Visserstraat Sluismeester A. de Visserstraat Den Oever
  2952 EA Vlashof Emmertarwehof Alblasserdam
  2991 LD Handelscent Zhz Handelscentrum ZHZ Barendrecht
  3764 MT Bremeentje Breemeentje Soest
  3862 AD De Harde Bijkerkstraat Nijkerk GLD
  4624 SC Galileostraat Galileistraat Bergen op Zoom
  4702 TZ Piet Heinstraat Piet Heijnstraat Roosendaal
  4703 HL Gerard Majellastraat Gerardus Majellastraat Roosendaal
  4871 HA Johan van Oldenbarneveldtlaan Johan van Oldenbarneveltlaan Etten-Leur
  5089 PJ Prinses Beatrixweg Prins Willem-Alexanderweg Haghorst
  5991 PV Klein Hummern Klein Hummeren Baarlo LB
  6301 DV Theo Dorrenplein Theodoor Dorrenplein Valkenburg LB
  6982 DV Parallelweg Parallelweg Den Helder Doesburg
  7061 BE Handelsstraat Handelstraat Terborg
  7414 AB Lokersdijk Lookersdijk Deventer
  7912 TA Hoogeveense Vaart Hoogeveensche Vaart Nieuweroord
  8468 BE Stobbegasterpad Stobbega’ster Pad Haskerdijken
  8501 GZ Binnenpad Binnenpaad Joure
  8501 XC Madame Curiewei Madame Curieweg Joure
  9441 PH Melkweg Melkwegje Orvelte[/code]
  Weer andere fouten waren daarentegen in de los verkochte Postcode.nl-tabellen van mei j.l. al gecorrigeerd maar nog niet in de bijgewerkte versie van “Parcelware” die in juli uitkwam. Voorbeelden:

  [code]postcode parcelware (juli 2009) postcode.nl (mei 2009) plaatsnaam

  1541 HB Verzetsstraat Verzetstraat Koog aan de Zaan
  2652 KL Marnix Gijssenstraat Marnix Gijsenstraat Berkel en Rodenrijs
  2662 HE Jos Margrypad Albert Margrypad Bergschenhoek
  3044 EX Bernissestraat Keersopstraat Rotterdam
  5582 BW Edelweislaan Edelweisslaan Waalre
  5763 BN Ossestaart Ossenstaart Milheeze
  6361 KC Handelsstraat Handelstraat Nuth
  6436 CX Brunssummerweg Brunsummerweg Amstenrade
  6464 DX Graaf Saffenburgweg Graaf Saffenbergweg Kerkrade
  6466 ND Valkenhuizerlaan Valkenhuizenerlaan Kerkrade
  6644 KP Elzenpas Elsenpas Ewijk
  8242 KB Schellingen Lelybaan Lelystad
  8251 RX Van Der Hamlaan Van den Hamlaan Dronten
  8253 GE Optiebeurs Hoekliedenstraat Dronten[/code]
  Twee gevallen uitgelicht, de eerste, “Marnix Gijssenstraat”, daarvoor Google als spelling-checker gebruiken:

  [quote]Resultaten 1 - 10 van circa 82 voor "Marnix Gijssenstraat"
  http://www.google.com/search?hl=nl&q=“Marnix+Gijssenstraat”
  [/quote]
  Bedoelde u: “Marnix Gijsenstraat”:

  [quote]Resultaten 1 - 10 van circa 2.830 voor "Marnix Gijsenstraat"
  http://www.google.com/search?hl=nl&q=“Marnix+Gijsenstraat”&spell=1
  [/quote]
  En voor de volledigheid nog even, tenslotte hebben ze de schrijver niet naar een straat vernoemd:

  [quote]Resultaten 1 - 10 van circa 18.900 voor "Marnix Gijsen"
  http://www.google.com/search?hl=nl&q=“Marnix+Gijsen”&
  [/quote]
  Een straatnaam wijzigen, hoe gaat zoiets in zijn werk? Stap 1, signalering:

  [quote]Beantwoording vragen VVD-bijeenkomst woensdag 26 november 2008

  De Gouden Uilbuurt kent een straat Marnix Gijssenstraat, postcode 2652 KL. De naam van deze schrijver/dichter is echter Marnix Gijsenstraat met een enkele s. Verschillende partijen baseren zich op .www.postcode.nl waar deze straat ook met een dubbele s genoteerd staat. Dat kan mogelijk leiden tot problemen.

  http://www.wanroij.com/vvd/lansingerland/20090112_Beantwoording_vragen_VVD_bijeenkomst_26nov08_deel_3.pdf][u]www.wanroij.com - VVD[/u
  [/quote]
  Stap 2, besluit herzien:

  [quote]Aanwezig: Ewald van Vliet (voorzitter), Dick van Vliet, Naushad Boedhoe, Hans de Rijke, Jan den Uil en Ad Eijkenaar (secretaris)
  Afwezig: Werner ten Kate

  Conform-Stukken

  Nr. Onderwerp Registratienummer BV09.0012

  Straatnaamgeving

  Besloten is conform bijgevoegd stratenplan/ kaart:

  • de naam Marnix Gijssenstraat in te trekken en de naam Marnix Gijsenstraat vast te stellen;
  Vastgesteld in B&W-vergadering Lansingerland: 24-02-2009

  http://www.lansingerland.nl/document.php?fileid=14948&m=1&f=8f853ae05e7d717a4656d3becf991f7c&attachment=0&c=10990][u]Lansingerland.nl - Bestuursinformatie - Besluitenlijst Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 februari 2009[/u
  [/quote]
  Lansingerland is de gemeente die op 1 januari 2007 is ontstaan uit de fusie van Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.

  En stap 3: doorgeven aan TNT Post. Postcode.nl geeft vervolgens in mei al:

  [code]Postcode Straat / Postbus Reeks Woonplaats

  2652 KL Marnix Gijsenstraat 2 t/m 40 BERKEL EN RODENRIJS[/code]
  Rest het corresponderende record in de “Parcelware”-tabel van TNT Post Pakketservice dat nog bijgewerkt moet worden.

  Dan, de tweede straatnaam, “Schellingen”, voor postcode “8242 KB”, moet zijn:

  [code]postcode reeks van tot straat plaats

  8242 KB 1 2 58 Lelybaan Lelystad[/code]
  Nog meer verwarring, Google laat zien:

  [quote]Appartement te koop: Schellingen 12 8242 KB Lelystad
  http://www.funda.nl/koop/lelystad/appartement-47410599-schellingen-12/
  [/quote]
  Maar ook:

  [quote]Lelybaan 12, 8242 KB te Lelystad: Een prachtig 3 kamer “Stadsappartement” gelegen op de 2e verdieping van de 1e fase in Batavia Haven
  http://www.dewitmakelaars.nl/WoningdetailsNieuwbouw/tabid/1614/ObjectId/908/title/Lelybaan+12+LELYSTAD/pg/omschrijving/Default.aspx
  [/quote]
  En bijvoorbeeld Falkplan had in de CD-foongids-kaartjes van 2008 ook “Schellingen”.

  Gemeente Lelystad had een steekje laten vallen, Postcodebeheer van TNT Post heeft ze achteraf uit de brand geholpen maar het gemeentelijk adresbestand van Lelystad - aangesloten op de
  https://service1.kadaster.nl/bag/bag-burger][u]Landelijke Voorziening[/u
  van het nieuwe Basisregister Adressen en Gebouwen (BAGLV) bij het Kadaster - heeft op dit moment nog steeds:

  [code]Openbare Ruimte ID Naam Woonplaats Begindatum Einddatum

  0995300000161739 Schellingen Lelystad 29-05-2007 …[/code]
  Hiervan denk je, dat zal “Parcelware” dan ook wel fout hebben?

  [code]postcode straat plaats

  4341 RH B Arnemuiden
  7447 PJ A Hellendoorn
  7481 WG E Haaksbergen[/code]
  Ja en nee, “B, Arnemuiden” komt er niet uit bij postcode.nl, de andere twee wel, alleen met een 4-cijferige postcode:

  [code]Postcode Straat / Postbus Woonplaats

  7447 A HELLENDOORN
  7481 E HAAKSBERGEN[/code]
  Hiervan denk je, zal dus ook wel fout zijn?

  [code]postcode straat plaats

  3555 WH Prof Kohnstammstraat Utrecht
  3571 KP Prof.Zonnebloemlaan Utrecht
  3571 KV Prof. Zonnebloemhof Utrecht[/code]
  Nee, postcode.nl geeft ook:

  [code]Postcode Straat / Postbus Woonplaats

  3555 WH Prof Kohnstammstraat UTRECHT
  3571 KP Prof.Zonnebloemlaan UTRECHT
  3571 KV Prof. Zonnebloemhof UTRECHT[/code]
  Deze dan?

  [code]postcode straat plaats

  1775 BH Professor ter Veenweg Middenmeer[/code]
  Die wel, maar de punten gaan naar “Parcelware”… Postcode.nl heeft:

  [code]Postcode Straat / Postbus Woonplaats

  1775 BH prof.ter Veenweg MIDDENMEER [/code]


  #86

  [code] 110 Teletekst di 10 nov


  Meer plaatsen in Google Street View


  • Het internetbedrijf Google heeft de
   dienst Street View in Nederland met
   dertig steden uitgebreid.Street View
   toont 360-graden-foto’s die op straat
   zijn genomen van wegen en gebouwen.In
   de Randstad zijn nu behalve Amsterdam
   en Rotterdam ook Den Haag,Utrecht en
   Haarlem in foto’s te zien.

  Buiten de Randstad zijn steden zoals
  Arnhem,Nijmegen,Eindhoven,Lelystad en
  Zwolle toegevoegd.Om privacy-redenen
  zijn gezichten en kentekens van auto’s
  onherkenbaar gemaakt.

  Google heeft dit keer ook van een
  speciale fiets gebruikgemaakt.Zo kon
  het Binnenhof gefotografeerd worden.


  volgende nieuws weer&verkeer sport[/code]
  Lelystad nu ook? Even kijken of je dan aan de straatnaamborden kan zien hoe het daar nou precies zit met straatnaam “Schellingen” dan wel “Lelybaan”? Waar verwarring over ontstaan is:

  [quote]Gemeente Lelystad had een steekje laten vallen …
  http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3453#3453][u]link[/u
  [/quote]
  Lukt toch niet, gezocht op:

  Het adres bestaat volgens Google wel maar StreetView is helaas net iets te vroeg
  http://maps.google.com/maps?q=Schellingen,+8242+Lelystad,+Flevoland,+Nederland&oe=UTF-8&ie=UTF8&hl=nl&cd=1&geocode=FUNkIQMdC_xSAA&split=0&sll=37.0625,-95.677068&sspn=23.875,57.630033&hq=&hnear=Schellingen,+8242+Lelystad,+Flevoland,+Nederland&ll=52.513609,5.43746&spn=0.022879,0.104284&z=14&layer=c&cbll=52.513635,5.4375&panoid=7PtORq0AEhn_I6RoYzYZew&cbp=11,0.55,,0,5][u]gestopt[/u
  met fotograferen. En Google reproduceert in het zoekresultaat niet het eerder ingevulde huisnummer, “12”, een veeg teken.

  Deze postcode nog eens
  http://www.postcode.nl/index?action=search&goto=postcoderesult&TreeID=1&address=8242+KB&x=19&y=12][u]controleren[/u
  bij Postcode.nl:

  Postcode Straat / Postbus Reeks Woonplaats 8242 KB Lelybaan 2 t/m 58 LELYSTAD
  Omgezet naar een zo volledig mogelijke
  http://maps.google.com/maps?q=Lelybaan%2012%2C%208242%20Lelystad%2C%20Flevoland%2C%20Nederland][u]zoekopdracht[/u
  voor Google:

  Google Maps, nee:

  We kunnen het volgende adres niet vinden: Lelybaan 12, 8242 Lelystad, Flevoland, Nederland
  En zij staan daarin niet alleen, bijvoorbeeld de gegevens voor de NS Reisplanner moeten ook nog bijgewerkt worden:

    [img]http://img442.imageshack.us/img442/6973/99067619.gif[/img]
  Begrijpen doe je het niet, de straatnaam waar het om gaat is anderhalf jaar geleden al formeel gewijzigd, en nog wel via een "spoedprocedure":

  [quote]Besluiten van het college van de gemeente Lelystad

  Datum: 1 april 2008
  Aanwezig: burgemeester Horselenberg (voorzitter), wethouders De Jager, Kok, Lodders en Fackeldey, alsmede secretaris Willems.

  B08-02870 Benoemen openbare ruimte (straatnaamgeving)

  Op advies van de secretaris van de straatnaamcommissie en portefeuillehouder Fackeldey vast te stellen.
  [list=a]

 • Naamgeving kust; Intrekken van de naam Schellingen besluit b07-12079 d.d. 29 mei 2007.
 • Naamgeving kust; Lelybaan.Besluit reeds genomen via spoedprocedure op 27 maart 2008

  Gemeente Lelystad - Collegevergadering d.d. 1 april 2008
  http://digitaalloket.lelystad.nl/bis_algemeen_pdf/collegebesluiten%20extern/2008/080401.pdf
  [/quote]
  .


 • #87

  Dit is wat de NS-website doet om aan een adres bij een postcode te komen:

  Wat er voor 8242KB terug komt blijkt niet up-to-date te zijn:

  De kwaliteit is dus niet alleen afhankelijk van de infastructuur:

  [quote]Postcodegegevens

  Een erg eenvoudige eerste case is die van postcodegegevens. Hiermee wordt in feite de redundantie in adresgegevens bedoeld, omdat slechts een postcode / huisnummer combinatie volstaat om een adres in Nederland uniek te identificeren. Dit betekent dat de straat- en plaatsnaam overbodig zijn en dus in feite niet in een database thuishoren.

  Wat dan wel nodig is en dus vaak in systemen terug wordt gezien is een methode om, gegeven de postcode / huisnummer combinatie, de overige adresgegevens te achterhalen. In veel gevallen wordt deze functionaliteit via Web services betrokken van een externe, gespecialiseerde partij.

  Scriptie - Het voorkomen van prestatieverlies bij de koppeling met Web services


  [/quote]
  De website van de ANWB doet geloof ik ook iets dergelijks. Als ik met diezelfde postcode van daarnet, “8242 KB”, in hun routeplanner (in feite die van Falkplan) naar “locatie” zoek dan zie ik een interne dienstmededeling langskomen waarin ze het hebben over “Lelybaan”:

  … maar in het ernaast getoonde kaartje


  (“2009 © Andes, NAVTEQ”) staat ook bij de ANWB/Falkplan nog “Schellingen” als straatnaam.

  Je kan dus bij de NS en zoals hier bij de ANWB gewoon meekijken hoe het opvragen van gegevens afgehandeld wordt, dat zelf weer nadoen en ook andersom, in plaats van een adres bij een postcode, de postcode voor een adres ophalen, eveneens voor nul euro:

  Geeft (iets gefatsoeneerd met regeleinden):

  &&([{"name":"", "coord":{"x":1537179,"y":1988827}, "wgs":{"lat":52.51984113368413,"lon":5.439891125986746}, "score":100, "tag":"^1537179^1988827^Lelybaan^12^8242KB^Lelystad^Lelystad^528^^^", "description":"", "detailsURL":"", "tomTomName":"Lelybaan 12, Lelystad", "lines":["Lelybaan 12","8242KB","Lelystad"], "street":"Lelybaan", "housenr":"12", "zip":"8242KB", "city":"Lelystad", "muni":"Lelystad", "countryCode":"528", "countryName":""}])
  Dit lukt ook bij andere “grote” websites. Raden wie in het volgende voorbeeld deze gegevens toont (script letterlijk overgenomen):

  [code][/code]
  Of nog dichter bij de bron:

  {"__type":"resp, Website_deploy, Version=0.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null", "straatnaam":"Lelybaan", "huisnummer":"12", "postcode":"8242KB", "woonplaats":"LELYSTAD", "netnummer":"0320", "status":"1"};/*


  #88

  Elders in het forum staan hiervan nog
  http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3303#3303][u]meer[/u
  voorbeelden, maar daadwerkelijk gratis meeliften met dienstverleners als NS of ANWB zal op juridische bezwaren stuiten en dat online opvragen zal die partijen uiteindelijk óók in een of andere vorm in rekening gebracht worden.

  De hierna genoemde betaalde service komt je op dit punt halverwege tegemoet, bij
  http://www.geoserver.nl/][u]Geoserver.nl[/u
  kan je via een URL-aanroep ook dit vragen, “Bestaat een adres? (gratis dienst)”:

  [quote]Geocoder Nederland

  De Geocoder maakt gebruik van de locatiedatabase van Falkplan-Andes. Die bevat locaties van plaatsen, straten, postcodes en adressen.

  · Met de exists request kan opgevraagd worden of een adres bestaat. Hiervoor worden geen credits verbruikt van het Geoserver-abonnement.

  Geodan - Handleiding Geoserver.nl Geocoderen Nederland
  http://www.geoserver.nl/nl/kaartdienst/geocoderen/pdf/GeoserverGeocoderenNederlandHandleiding.pdf
  [/quote]
  Een adres met straatnaam “Schellingen” bij deze “gratis dienst” opvragen:

  … komt terug met een nee-bestaat-niet-antwoord:

  <xml> <geodangeocoder> <resultcount>0</resultcount> </geodangeocoder> </xml>
  En voor idem met dezelfde postcode/huisnummer-combinatie maar nu met de straatnaam “Lelybaan”:

  … krijg je een ja-bestaat-antwoord:

  <xml> <geodangeocoder> <resultcount>1</resultcount> </geodangeocoder> </xml>
  In de handleiding voor de geocoder geeft Geodan vragen of het adres van haar kantoor in Amsterdam wel bestaat als voorbeeld:

  [quote]Dienst: adrescontrole
  Geocoder/Nladdress.aspx

  Parameters:
  ?Request=exists
  &address=president.kennedylaan
  &number=1
  &pc=1077MB
  &town=amsterdam
  &muni=
  &prov=

  Toelichting:
  Op basis van een adres, zoals bij “coördinaten bij een adres”. Het resultaat is:

  • 0 bij een niet-bestaand adres;
  • 1 bij één bestaande postcode of straat
  • n bij meer dan één resultaat, bijvoorbeeld voor &town=hengelo

  Geodan - Handleiding Geoserver.nl Geocoderen Nederland
  http://www.geoserver.nl/nl/kaartdienst/geocoderen/pdf/GeoserverGeocoderenNederlandHandleiding.pdf
  [/quote]
  Geen idee of het op die manier juist de werking moet demonstreren, maar de 1077MB-postcode die zij geven is niet de postcode die bij het adres van Geodan hoort:

  <xml> <geodangeocoder> <resultcount>0</resultcount> </geodangeocoder> </xml>
  Je kan daar bij Geoserver.nl verder alleen adressen laten geocoderen, dus een adres door Geodan van coordinaten laten voorzien - of andersom, een adres bij een coordinatenpaar - maar zij leveren geen op zichzelf staande postcode-validatie. Bij geocoderen:

  … geven ze wel de postcode voor het betreffende adres met de coordinaten mee, in dit geval de juiste postcode voor het eigen adres, 1079MB:

  <xls:GeocodeResponse ... > <xls:GeocodeResponseList numberOfGeocodedAddresses="1"> <xls:GeocodedAddress> <gml:Point srsName="EPSG:28992"> <gml:pos dimension="2">122650 483904</gml:pos> </gml:Point> <xls:Address countryCode="NL"> <xls:StreetAddress> <xls:Building number="1"/> <xls:Street>president kennedylaan</xls:Street> </xls:StreetAddress> <xls:Place type="MunicipalitySubdivision">amsterdam</xls:Place> <xls:Place type="Municipality">amsterdam</xls:Place> <xls:Place type="CountrySubdivision">noord holland</xls:Place> <xls:PostalCode>1079MB</xls:PostalCode> </xls:Address> </xls:GeocodedAddress> </xls:GeocodeResponseList> </xls:GeocodeResponse>
  … maar dat verbruikt credits van het abonnement.

  Evengoed moet je met die gratis “bestaat-dat-adres”-dienst van Geoserver.nl toch kunnen besparen op je eigen online postcodevalidatie-abonnement elders? Je gaat dan eerst met het te controleren adres bij Geoserver langs, op dat moment maak je nog geen kosten. Dat adres zal in de meeste gevallen gewoon in orde zijn, zoniet, alsnog naar je eigen provider, webservices.nl of een van de andere aanbieders:

  Misschien, misschien niet, als alternatief:

  #89

  In dit forum al
  http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3205#3205][u]eerder[/u
  aan de orde geweest, je kan ook via een gewone zoekmachine een straatnaam bij een postcode proberen te krijgen.

  Query voor de postcode die hiervoor al aan de orde kwam, 1079MB, via de Google WebSearch
  http://code.google.com/intl/nl/apis/ajaxsearch/documentation/][u]API[/u
  :

  … geeft na een aangepaste '
  http://nl.wikipedia.org/wiki/KWIC]‘Key Word In Context
  -bewerking (KWIC) op de 8 regels van het ontrafelde '[u]json[/u-retourbericht:

  1 ement Politie Amsterdam President Kennedylaan Telefoonboeknl politie 2 Direct Geodan Amsterdam President Kennedylaan 1079MB Amsterdam NL tel 3 an tav Graziella Barrow President Kennedylaan 1079MB Amsterdam Stadsd 4 Rivierenbuurt oude werf President Kennedylaan 1079MB Amsterdam Stadsd 5 ijving Geodan Amsterdam President Kennedylaan 1079MB Amsterdam NL tel 6 ie Amsterdam Amstelland President Kennedylaan 1079MB Amsterdam Meer i 7 t zoekt u bijv juwelier President Kennedylaan 1079MB Amsterdam Rubrie
  Of - een beetje overdreven - met behulp van heuse
  http://www.nikhilk.net/BLinq-LINQ-over-Bing.aspx]LINQ-over-Bing
  -code via de Bing Search-[u]API[/u:

  var q1 = from i in bing.Pages where i.Query == "1079MB Amsterdam" select i; WritePages("Resultaten voor postcode 1079MB", q1);
  … levert in eerste instantie 10 samenvattingen-van-de-context, bijvoorbeeld:

  Title: Huisvuilinzameling Url: http://www.loket.amsterdam.nl/loket/zuideramstel/product/58155/contact Display: www.loket.amsterdam.nl/loket/zuideramstel/product/58155/contact Description: Afdeling Afvalinzameling Zuideramstel Adres President Kennedylaan 5 1079MB Amsterdam
  … en als KWIC-index:

  1 ling Zuideramstel Adres President Kennedylaan 1079MB Amsterdam Title 2 elingZuideramstel Adres President Kennedylaan 1079MB Amsterdam Title 3 sIdtP Description Adres President Kennedylaan 1079MB AmsterdamZuidera 4 sIdtP Description Adres President Kennedylaan 1079MB Amsterdam Zuider 5 postcodes Geodan IT bv President Kennedylaan 1079MB Amsterdam NL Tel 6 location_id Description President Kennedylaan 7 President Kennedylaan 1079MB AmsterdamNL Titl 8 nvermelding Description President Kennedylaan 1079MB Amsterdam TitleK 9 viesbureaus Description President Kennedylaan 1079MB Amsterdam SICA i
  Het in de query aan de postcode toevoegen van de bijbehorende plaatsnaam helpt iets maar is niet essentieel. Bij de relatie tussen 4-positie postcodes en plaatsen gaat het om een tabel van bescheiden afmetingen, die zich kennelijk anders dan de 6-ppc-data wel in het publieke domein bevindt:

  Last-minute check:
   http://vois.datawonen.nl/info/Grwpc.html http://vois.datawonen.nl/info/Grwpc.html
  Al dan niet even betrouwbare lijsten: Online zelf overzicht maken bij TNT, voorbeelden voor Amsterdam en zoeken op twee eerste letters plaatsnaam:

  #90

  Goed, proberen zonder kosten een adres te valideren. De samen met een postcode ingevulde straatnaam blijkt overeen te komen, nu het opgegeven huisnummer nog. Kan dat ook bij Google?

  Dat doen met die foute postcode 1077MB voor het hoofdkantoor van Geodan kan door het hele adres compleet met foute postcode bij Google Maps uit te proberen:

  Googlemaps maakt in wat zij retour sturen standaard van het foute “1077 MB” een generieke 4-positie postcode “1079”, ook van postcodes die wel kloppen. Verder zie je zowel de straatnaam als het huisnummer gereproduceerd worden in het zoekresultaat, exact zoals ze in de query ingevuld waren, daardoor bevestigt Google dat het dezelfde gegevens ziet in de eigen database:

  <?xml version="1.0"?> <kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0"> <Placemark> <name>President Kennedylaan 1, 1079 Amsterdam, Nederland</name> <address>President Kennedylaan 1, 1079 Amsterdam, Nederland</address> <styleUrl>root://styleMaps#default+nicon=0x304+hicon=0x314</styleUrl> <Point> <coordinates>4.913247,52.342403,0</coordinates> </Point> <LookAt> <longitude>4.913247</longitude> <latitude>52.342403</latitude> <range>1000.000000</range> </LookAt> </Placemark> </kml>
  In feite valideert Google Maps adres, huisnummer en plaatsnaam, zij het niet op postcode. De verkeerde 1077mb was geen beletsel om op het adres en een deel van de werkelijke postcode uit te komen.

  Een bijkomende kleine verandering in de plaatsnaam:

  … is ook geen probleem:

  Met wel de juiste postcode maar deze keer een plaatsnaam die echt verschilt:

  … komt pas een voorstel of je je vraag anders wilt inkleden, gaat het misschien om de getoonde alternatieven?


  #91

  [quote]… nu het opgegeven huisnummer nog. Kan dat ook bij Google? (
  http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3468#3468][u]vervolg[/u
  )[/quote]
  Even verder met de reeks huisnummers voor de President Kennedylaan, Postcode.nl heeft als hoogste oneven huisnummer:

  Google Maps geeft nog 921:

  … en niet meer huisnummer 923:

  Volgens de november-2009-update voor de eSort-software van TNT Post zou 923 echter het hoogste werkelijk uitgegeven oneven huisnummer zijn:

  1079MX,921,919,917,915 1079MZ,5,3,1 1079MZ,923 1079NA
  Esort-data voor 2007:

  1079MX,921,919,917,915 1079MZ 1079NA
  Idem voor 2008:

  1079MX,921,919,917,915 1079MZ,5,3,1 1079MZ,923 1079NA
  De gegevens van Google zijn zo aan de hand van die van eSort te dateren, het in 2008 opnieuw toegekende huisnummer is daar nog niet bekend, het eerder getoonde zoekresultaat geeft de situatie van 2007/2008 weer.

  Dit is waar de gewone reekstabel van postcode.nl het op houdt:

  Postcode Straat / Postbus Reeks Woonplaats 1079 MX President Kennedylaan 885 t/m 921 AMSTERDAM 1079 MZ President Kennedylaan 923 t/m 957 AMSTERDAM 1079 MZ Gelrestraat 1 t/m 5 AMSTERDAM 1079 NA President Kennedylaan 959 t/m 981 AMSTERDAM
  Een foto uit het archief van gemeente Amsterdam laat zien dat die huisnummers ooit zover opliepen:

    http://img684.imageshack.us/img684/4371/huisnummersrivierenlaan.gif][img]http://img684.imageshack.us/img684/4371/huisnummersrivierenlaan.th.gif[/img]
  .. maar tegenwoordig staat aan de oneven zijde van de President Kennedylaan, op de plaats van de panden met huisnummers 923 t/m 979, het gloednieuwe Stadsdeelkantoor Zuideramstel, aan de ingang waarvan uitsluitend het huisnummer "President Kennedylaan 923" toegekend is. Google's Streetview-[url=http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=President+Kennedylaan+921+Amsterdam,+NL&sll=52.340819,4.894001&sspn=0.012874,0.026071&ie=UTF8&hq=&hnear=President+Kennedylaan+921,+1079+Amsterdam,+Noord-Holland,+Nederland&ll=52.340839,4.893647&spn=0.006437,0.013036&z=17&layer=c&cbll=52.340845,4.893508&panoid=FuNneDp2aiEdcSK1K9By1g&cbp=12,136.33,,0,5][u]beelden[/u[/url] van medio 2008 laten zien dat het gebouw op dat moment inderdaad nog niet voltooid was.

  In 2009 heeft men besloten dat onder andere stadsdelen Oud-Zuid en Zuideramstel na de gemeenteraadsverkiezing van maart 2010 zullen worden samengevoegd, net zoals vanwege de vorige fusie (Buitenveldert en Rivierenbuurt) mogelijk een aanleiding om weer een nieuw gebouw te laten neerzetten.

  Controle op even en oneven huisnummers, postcode.nl:

  Google Maps:

  Ook al is 1 < 276 < 921 , bij het opvragen van Kennedylaan 276 zal de weergave van het ingevulde maar niet bestaande huisnummer 276 door Google weer achterwege blijven:

  Dan een test met een gat in de “even” huisnummerreeks, postcode.nl:

  1079 NE President Kennedylaan 34 t/m 42 AMSTERDAM 1079 NG President Kennedylaan 60 t/m 82 AMSTERDAM
  Kijken of die onderbreking in de nummering ook door Google Maps gedetecteerd wordt, een test voor het bestaande huisnummer:

  … keert terug met:

  Daarna een query met het volgens postcode.nl (en eSort) niet bestaande huisnummer 50:

  … geeft een zoekresultaat waarin het niet bestaande huisnummer inderdaad weggelaten wordt:

  Saai, maar verdergaan met huisnummer 60 dat weer wel toegekend is:

  … toont wel weer ook het huisnummer in het hele adres:

  Als gezegd, de armelui’s - want gratis - postcode-en-huisnummer-tabel met sorteerlijsten voor eSort van TNT Post bevestigt dit alles:

  1079NE,38XHS,38XI,38XII,38XIII,38XIV,40XHS,40XI,40XII,40XIII,40XIV,42 1079NG,60XHS,60XI,60XII,62XI,62XII,64,66XHS,66XI,66XII,68XII,68XI,68XHS
  Bij nummer 42 gaat het niet om een trappenhuis. Streetview laat twee deuren
  http://maps.google.com/maps?q=President+Kennedylaan+42+Amsterdam,+NL&oe=UTF-8&ie=UTF8&hq=&hnear=President+Kennedylaan+42,+1079+Amsterdam,+Noord-Holland,+Nederland&ei=0toKS9H9GKK5jAexu6j3AQ&ved=0CAkQ8gEwAA&ll=52.342432,4.912026&spn=0,359.980624&z=16&layer=c&cbll=52.342412,4.911894&panoid=jl66CkVzVxASEiiNEwKYDQ&cbp=12,357.83,,0,4.9]zien
  , boxdeuren o.id., zonder huisnummerbordje, en zonder brievenbus, toch het criterium voor toekennen van een postcode-huisnummer-combinatie aan een afgiftepunt. Het archief van de gemeente Amsterdam heeft nog [u]foto’s[/u van iets wat op één garagedeur lijkt in plaats van die twee gewone deuren. Linksboven naast de deur iets dat wel een huisnummer zou kunnen zijn.


  #92

  Google Maps reageert dus op adres-queries door de invoer al dan niet te echo-en, maar alleen op invoer van volledige adressen.

  Met een combinatie van postcode en huisnummer adressen opvragen lukt niet bij Google Maps, daarvoor zou je of eerst de hiervoor beschreven tussenstap bij Google’s reguliere zoekmachine kunnen maken of langs een omweg als volgt …

  Met postcode=1079NG en huisnummer=60 vindt je bij de website
  http://www.vindjeeigenhuis.nl][u]www.vindjeeigenhuis.nl[/u
  van het Kadaster de volgende gegevens:

  Provincie: Noord Holland Regio: AMSTERDAM Woonplaats: AMSTERDAM Postcode: 1079
  Tsss, het kan er vanaf. Evengoed, op datzelfde moment was er nog een transactie met een ander gedeelte van de website:

  … analoog aan wat wij zagen gebeuren
  http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3465#3465][u]achter[/u
  de websites van NS en ANWB, dit keer goed voor een coördinaten-paar, voor huisnummer 60:

  … en voor huisnummer 62:

  Deze coördinaten kreeg je dus door louter een postcode/huisnummer-combinatie op te geven.

  Kijken wat de geocoder van Google Maps voor een query met deze coördinaten voor “President Kennedylaan 60” heeft:

  Jammer, net om de hoek:

  Voor de rest van de even huisnummerkant van de President Kennedylaan in Amsterdam, rondom de huisnummers die wij zagen ontbreken, nr. 44 t/m 58, krijg ik zo:

   voor huisnummer 2 en postcode 1079NB => [i]"President Kennedylaan 2-42, 1079 Amsterdam, Nederland"[/i] voor huisnummer 42 en postcode 1079NE => [i]"President Kennedylaan 2-42, 1079 Amsterdam, Nederland"[/i] voor huisnummer 62 en postcode 1079NG => [i]"President Kennedylaan 64-74, 1079 Amsterdam, Nederland"[/i] voor alleen postcode 1079NG => [i]"President Kennedylaan 64-74, 1079 Amsterdam, Nederland"[/i]
  De voor 1079NG gezochte [i]"Kennedylaan 60"[/i] wil er ondanks alles niet uitkomen.

  Met bij Google Maps alleen op postcode opvragen:

  … krijg je in essentie de centroide voor postcode “1079 NG”, zijnde:

  <longitude>4.910793</longitude> <latitude>52.341350</latitude>
  Twee stappen vooruit, één stap achteruit bij Google Maps zelf dus met deze coördinaten:

  … geeft:

  Vergelijk
  http://www.postcode.nl/index?action=search&goto=postcoderesult&address=1079+NG][u]postcode.nl[/u
  voor deze postcode:

  Zo, heeft de geo-
  http://www.geobusiness.nl/organisatie][u]branche[/u
  het goed dichtgetimmerd, ja of ja?

  Wat dat aangaat, hadden we ook niet het NWB nog? NWB?

   Nederlandse Wandelsport Bond Nederlandse Waterschapsbank Nederlandse Waterski Bond Nederlandse Watersnijtechnische Bedrijven Nederlandse Wielren Bond Neslo, Wesdorp & Burema Advocaten Nord West Bahn
  Nee, NWB:
   http://www.dataportal.nl/][u]Nationaal Wegenbestand[/u
  Als ik van de coördinaten die ik voor Kennedylaan 60 van het Kadaster kreeg: [code]lat:52.34188214694502, lng:4.911528469369982[/code] .. nou es een minimale zogeheten 'bounding box'-parameter zou construeren: [code]4.91147,52.34183,4.91157,52.34193[/code] .. voor een GetFeatureInfo-request bij Rijkswaterstaat: [code]http://www.rijkswaterstaat.nl/services/geoservices/basispakket/nationaalwegenbestand?VERSION=1.1.1 &REQUEST=GetFeatureInfo &LAYERS=AAA70 &SRS=EPSG:4326 &BBOX=4.91147,52.34183,4.91157,52.34193 &WIDTH=2&HEIGHT=2 &QUERY_LAYERS=AAA70 &FEATURE_COUNT=10 &X=1&Y=1 [/code] Bingo, het plaatje voor dat bbox-je was maar heel klein, 4 pixels, twee http://www.rijkswaterstaat.nl/services/geoservices/basispakket/nationaalwegenbestand?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetFeatureInfo&LAYERS=AAA70&SRS=EPSG:4326&BBOX=4.91147,52.34183,4.91157,52.34193&WIDTH=2&HEIGHT=2&QUERY_LAYERS=AAA70&FEATURE_COUNT=10&X=1&Y=1][u]treffers[/u : [i]"Uiterwaardenstraat 3 t/m 17"[/i] en [i]"President Kennedylaan 60 t/m 74"[/i].

  Nog even een noodsprong naar Foondump’s “geo_postalcoords”? De betreffende regel:

  … via Google:

  … leidt tot:

  “200” is een http-achtige statuscode en de “6” is ten opzichte van de “8” die we eerder zagen een
  http://code.google.com/intl/nl/apis/maps/documentation/geocoding/][u]indicatie[/u
  van een minder precieze adressering, ‘Street level accuracy’ versus ‘Address level accuracy’.

  Olifant met een lange snuit: toch maar liever een eigen exemplaar van de postcodedatabase, dank u wel.


  #93

  Verder terug in dit onderdeel van het forum, oudere
  http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3229#3229][u]posting[/u
  :

  De bijl gaat inderdaad in TNT nv gezet worden maar “andersom”.

  Geen beter moment dan pakjesavond om het even te hebben over de pakjesdivisie? Deze week werd bekendgemaakt:

  [quote]TNT presenteert zich in hapklare brokken

  De brievenbussen kunnen weer worden overgespoten. TNT splitst zijn bedrijf in twee aparte beursgenoteerde bedrijven en geeft zijn postdivisie een nieuwe, nog onbekende naam. Toch is het de expresdivisie die een nieuwe notering krijgt.

  Bestuursvoorzitter Peter Bakker stapt op, zodra de scheiding rond 1 juni volgend jaar voltooid is. Dat de postbodes en de koeriers van TNT afscheid van elkaar zouden nemen, had TNT al eerder aangekondigd.

  Veel analisten hadden echter verwacht dat de splitsing ’andersom’ zou plaatsvinden. Maar het los maken van de Postdivisie uit de vennootschap die nu aan de beurs staat, zou te veel problemen opleveren. Ten eerste is het pensioenfonds dat met het bedrijf verbonden vooral gevuld met aanspraken van personeel van het postbedrijf. Ten tweede is de balans van Post te zwak om zelfstandig een notering te krijgen. Los van Express zou voor de postdivisie een negatief eigen vermogen overblijven.

  Die problemen omzeilt TNT door een deel van de aandelen van Express voorlopig op de balans van het postbedrijf te laten. De opbrengst van de verkoop van dit belang van 29,9%, wordt gebruikt om de balans op peil te brengen. Geld dat daarna over is, gaat naar de aandeelhouders.

  Zo voorkomt TNT de door beleggers gevreesde emissie die nodig zou zijn om het postbedrijf uit de huidige vennootschap los te kunnen snijden. De markten reageerden opgetogen. Het aandeel TNT steeg explosief met 8,0%.

  … Volgens Bakker is de splitsing grotendeels te wijten aan de mislukte liberalisering van de postmarkt. „Daarmee is een belangrijke groeiimpuls, die tegenwicht kon bieden aan het krimpende volume op de postmarkt, weggenomen.”

  Volgens Bakker viel daarmee ook de synergie tussen het post- en het expresbedrijf weg. Het postbedrijf kon nieuwe markten veroveren dankzij de naamsbekendheid en het netwerk van TNT Express.

  Overnameprooi

  Door de splitsing staat de deur voor een overname van de divisies nu wijd open. In de markt gaan al jaren geruchten dat de Fedex en UPS azen op TNT’s expresdivisie.

  Volgens een analist is TNT te klein om de strijd met de giganten DHL, Fedex en UPS vol te houden. Zo moet TNT vanwege zijn relatief kleine vliegtuigvloot veel meer vrachtruimte inhuren bij andere vervoerders. Nu de markt aantrekt, hebben die hun prijzen fors verhoogd. „Partijen die bij vrachtmaatschappijen moeten aankloppen om hun spullen te vervoeren zijn nu de Sjaak.”

  Hij ziet in UPS de meest waarschijnlijke gegadigde voor een overname van TNT Express, omdat die meer kan betalen dan rivaal Fedex. Ook voormalig Selektmailtopman John Kuiper, die eerder werkte bij UPS en TNT, ziet in UPS de meest logische nieuwe eigenaar voor TNT Express. Dat een UPS-topman onlangs gezegd zou hebben geen interesse te hebben, doet daar voor hem niets aan af. „Dat zou ik ook gezegd hebben. Als je interesse toont, vliegt meteen de prijs omhoog.”

  http://www.telegraaf.nl/dft/bedrijven/tnt/8394123/TNT_presenteert_zich_in_hapklare_brokken.html][u]De Financiële Telegraaf - vr 03 dec 2010[/u
  [/quote]

   [i]"... en geeft zijn postdivisie een nieuwe, nog onbekende naam."[/i] [i]"... de brievenbussen kunnen weer worden overgespoten."[/i]
  En http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3257#3257][u]wederom[/u nieuwe bedrijfskleding, lichtbakken, de makeover van het wagenpark, een gigantische hoeveelheid nieuw drukwerk, kortom, tientallen miljoenen zullen worden uitgegeven aan [i]"separation-related costs"[/i], de zichtbare en onzichtbare onderdelen van deze 'demerger'-operatie:

  [quote]Internal legal and organisational separation will be completed on 1 January 2011

  The internal separation of Express and Mail will be implemented on 1 January 2011:

  ■ Separate operational organisations and dedicated head offices
  ■ Significant legal and financial separation
  ■ Essential prerequisite steps for full separation

  http://group.tnt.com/Images/20101202_tnt_2010_analysts_meeting_press_release_tcm177-531359.pdf][u]TNT - Press release 2010 Analysts’ Meeting[/u
  [/quote]

  Dus we gaan afscheid nemen van “TNT Post - Sure We Can” en het zoeken is nu naar een nieuwe naam voor de Post? Voor 1 januari aanstaande?

  http://en.wikipedia.org/wiki/Trinitrotoluene][u]Wikipedia[/u
  heeft nog de andere benamingen voor TNT, als daar zijn:

  En vervolgt met een opsomming van “commonly encountered explosive blends containing TNT”, waaronder:

  Daar gaat de bel: Tritolo! Of u even wilt tekenen voor ontvangst …


  #94

  En nog eens uit dat eerder geposte “PTT Sternet”-
  http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3229#3229][u]verhaal[/u
  :

  Ja, de postcodedatabase van - nu nog Koninklijke - TNT Post, die gaat met wie mee? [1] De vraag dus, of en bij welke nieuwe beursgenoteerde tak van TNT komen (de rechten op) de postcodetabellen op de balans te staan.

  En de exploitatie daarvan zal bij dochter Cendris ondergebracht blijven? [2]

  Om het moederbedrijf te vrijwaren, mocht dat zich eventueel niet op het databankrecht kunnen beroepen - omdat het postcodesysteem als
  http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3197#3197][u]gezegd[/u
  , “… slechts een bijproduct is van de kernactiviteit van TNT Post, “postvervoer” en dus geen databank”?

  Aldus ICT-jurist Arnoud Engelfriet:

  [quote]Databankbescherming in Nederland: ook voor spin-offs?

  Een databank is beschermd als er een een substantiële investering voor is gemaakt. Als een databank een bijproduct van een andere activiteit is, is deze niet beschermd als die andere activiteit primair gericht was op iets anders dan het maken van een databank.

  Een investering die primair gericht is op iets anders dan het maken van een databank levert geen beschermde databank op.

  http://www.iusmentis.com/databanken/nl/spin-offs][u]Ius mentis - Databanken en databankrecht[/u
  [/quote]

  Een andere jurist daarover weer:

  [quote]Substantiële investering en spin-off

  Een interessante vraag in dit verband is of het afdoende is om een aparte rechtspersoon op te richten die zich louter bezig houdt met het produceren van (het vroegere ‘bijproduct’) databanken.

  Indien dit zo zou zijn, dan zou een bijproduct alsnog de status van een hoofdactiviteit kunnen krijgen.

  http://www.ejure.nl/mode=display/downloads/dossier_id=167/id=4/Deel_54_Aalberts22.pdf][u]eJure - ITeR-reeks (54) - Beelddatabanken - Stilstaand beeld in beweging?[/u
  [/quote]

  Was dat dan ook de aanleiding voor deze bijzondere heen-en-weer-terug-constructie tussen moeder TNT Post en dochter Cendris:

  [quote]Licentievoorwaarden Eindgebruikers TNT Post Softwareproducten inclusief Postcodetabel

  1 DEFINITIES

  1.2 Postcodetabel: door Cendris Dataconsulting B.V. (Cendris) aan TNT Post in licentie gegeven tabel met alle woonplaatsen, straten en postcodes van Nederland met bijbehorende reeksen van huisnummers, alsmede de bijbehorende Documentatie inclusief Updates;

  4 INTELLECTUELE EIGENDOM

  De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de TNT Post Softwareproducten inclusief Postcodetabel komen uitsluitend toe aan Koninklijke TNT Post B.V. en/of haar toeleveranciers of licentiegevers. Niets in deze overeenkomst strekt tot algehele of gedeeltelijke overdracht van zodanig recht.

  http://www.tntpostpakketservice.nl/nl/images/Licentievoorwaarden%20Eindgebruiker%20TNT%20Post%20Softwareproducten_tcm100-418254.pdf][u]TNT Post - Pakketservice - Licentievoorwaarden Eindgebruikers TNT Post Softwareproducten[/u
  [/quote]

  In afspraken met de overheid werd steevast aangegeven dat het moederbedrijf de rechten bezit - bijvoorbeeld tot drie keer toe met wat tot voor kort nog VROM heette:

  [quote]13. Intellectuele eigendomsrechten

  13.1. Alle intellectuele (eigendoms)rechten welke ten aanzien van de Postcodes kunnen worden uitgeoefend berusten bij TPG Post. Dit omvat in ieder geval het postcodesysteem met de onderliggende postcodegegevens.

  http://bag.vrom.nl/ufc/file2/bag_sites/unknown/14c4c4595b47f03e6f7189ea6d666500/pu/Kader_convenant_Postcodes.pdf][u]Kaderconvenant Minister van VROM, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Koninklijke TPG Post B.V. inzake postcodes[/u
  [/quote]

  [quote]Artikel 33

  Het auteursrecht ten aanzien van de postcode is, op de wijze die is voorgeschreven in artikel 15b van de Auteurswet 1912, uitdrukkelijk voorbehouden. De verstrekking van de postcode vanuit de adressenregistratie doet dus niets af aan het auteursrecht van Koninklijke TNT Post BV.

  http://www.bag.vrom.nl/ufc/file/bag_sites/ec930d08a9826da9cc8c73856fe66e46/pu/Memorie_van_Toelichting_BAG_KST105538.pdf][u]Wet basisregistraties adressen en gebouwen - Memorie van Toelichting[/u
  [/quote]

  [quote]3.6 Thema 5: Adressen

  Voor dit thema wordt gebruik gemaakt van de landelijke voorziening voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Hierin is in de Nederlandse INSPIRE-wet voorzien (zie artikel 2, tweede lid, tweede volzin). De landelijke voorziening BAG dekt de thema’s Adressen (annex I.5) en Gebouwen (annex III.2).

  VROM is opdrachtgever voor de BAG. Het Kadaster beheert de landelijke voorziening.

  TNT is eigenaar van de postcodes, Europees gebruik is niet afgekocht bij TNT.

  http://www.geonovum.nl/sites/default/files/algemeen/20091201_Rapport_Nederlandse_INSPIRE-data_-_dataspecs_v1.0.pdf][u]GeoNovum - Nederlandse INSPIRE-data - Uitwerking INSPIRE naar aanleiding van consultatierondes met Nederlandse dataproviders[/u
  [/quote]

  Wederverkoper van postcodebestanden, Postcode.nl/Webservices.nl over de rechten daarop, verwijst naar TNT Post:

  [quote]Belangrijkste voorwaarden m.b.t. de postcodegegevens

  TNT Post B.V. is rechthebbende op de auteursrechten, andere intellectuele eigendomsrechten en/of rechten op de postcodegegevens en/of databanken. Het ter beschikking stellen van de postcodegegevens strekt niet tot overdracht van één of meer van deze rechten. Het is de Klant niet toegestaan de postcodegegevens te verhandelen, te reproduceren of anderszins ter beschikking te stellen aan derden. TNT Post B.V. staat niet in voor de juistheid en de volledigheid van de postcodegegevens. TNT Post B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door gebruik van de postcodegegevens.

  http://www.postcode.nl/index/75/1/0/postcode-database-van-nederland.html][u]Postcode.nl - Postcode Database van Nederland - Leveringsvoorwaarden[/u
  [/quote]

  Alleen in de condities van diens leverancier, TNT Post-dochter Cendris, vindt je deze intellectuele eigendomsverhouding niet terug. Daarin noemt het bedrijf uitsluitend zichzelf als rechthebbende:

  [quote]11. Intellectuele eigendom

  11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen auteursrechten) van alle in het kader van een overeenkomst aan een opdrachtgever ter beschikking gestelde producten (waaronder software, gegevens en gegevensbestanden) bij Cendris en worden deze niet aan de opdrachtgever overgedragen.

  http://www.cendris.nl/fileadmin/data/document/pdf/footermenu/ALG_Voorwaarden_CENDRIS_augustus_2009_NL.pdf][u]Cendris - Algemene Voorwaarden[/u
  [/quote]

  En bij een andere gelegenheid:

  [quote][b]Overleg gebruiker: Cendris

  Externe link(s)[/b]

  Beste Cendris, De externe link(s) die u heeft geplaatst in een of meer artikelen, waaronder Lijst van postcodes in Nederland, zijn verwijderd.

  Wij waarderen uw bijdrages aan Wikipedia. Het streven is echter het aantal externe links op Wikipedia tot een minimum te beperken. Wikipedia is in de eerste plaats een encyclopedie, en geen verzameling van links naar andere sites. We zien relevante encyclopedische informatie liever in de artikelen zelf verwerkt en nodigen u uit hieraan bij te dragen. Als de link die u toevoegde, relevante zaken bevat, kunt u die informatie gebruiken in het lemma. We vragen uw begrip hiervoor.

  Het zonder overleg en argumentatie weer plaatsen van de link kan gezien worden als vandalisme. U kunt links als deze aanmelden bij een van de vele startpagina’s en linkpagina’s op het internet. Zie ook: Wikipedia:Welkom voor nieuwkomers en Wikipedia:Wanneer extern linken.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:Cendris][u]Wikipedia - Overleg gebruiker: Cendris - 6 apr 2007[/u
  [/quote]

  Moeder en dochter hier daarentegen expliciet over hoe het met de rechten op de postcodetabellen geregeld zou zijn:

  [quote]2. Bezwaargronden TNT Post en Cendris

  1. De Staat heeft het NWB ontwikkeld met behulp van het Postcodebestand/de Postcodetabel en stelt het NWB ter beschikking door openbaarmaking en toestaan van hergebruik. Dit is in strijd met door de Staat van Cendris verkregen eindlicenties –die alleen het intern gebruik toestaan- en maakt inbreuk op het databankenrecht van TNT Post en op de Databankenrichtlijn en de Vaststellingswet Databankenwet.

  2. Bij de voorbereiding van de bestreden besluiten zijn TNT Post (als databanken-gerechtigde op het Postcodebestand/de Postcodetabel) en Cendris (als hoofd-licentiehouder van TNT Post en sublicentieverstrekker van het Postcodebestand/de Postcodetabel) ten onrechte niet is gehoord.

  http://english.verkeerenwaterstaat.nl/Images/20081545_tcm195-220170.pdf][u]Ministerie van Verkeer en Waterstaat - Beslissing op bezwaar - 14 mei 2008[/u
  [/quote]

  Op de website van Geonovum: “… TNT is eigenaar van de postcodes, Europees gebruik is niet afgekocht bij TNT.”

  Hetgeen impliceert dat er wel iets geregeld is/wordt voor het binnenlands gebruik? You’ve Got Mail:

  [quote]Onderwerp: De Postcode

  Geacht Kamerlid,

  Morgen wordt u een petitie aangeboden over het gratis ter beschikking stellen van de postcodes. Graag maak ik u in dit verband vanuit TNT Post attent op onderstaande punten:

  TNT Post onderhoudt al ruim 30 jaar dagelijks met een landelijk gespreid team een postcodesysteem met de actuele relatie tussen de postcodes en adressen in Nederland en is hierdoor databankrechthebbende/ eigenaar van de postcode.

  De postcode is – o.a. via de website van TNT Post – voor individuele raadplegingen gratis beschikbaar. De postcode is dus vrij beschikbaar voor consumenten.

  De overheid is in gesprek met TNT voor een contract met betrekking tot postcode-gebruik o.a. vanwege de Basisregistratie Adressen. Er is al een voorstel gedaan en daarover wordt verder gesproken tussen TNT Post en de overheid.

  http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3436#3436][u]TNT Post bv in haar e-mail aan het parlement - zie Re: Petitie - 15-9-2009[/u
  [/quote]

  Niks Cendris, dat als “… apart op te richten rechtspersoon zich louter bezig houdt met het produceren van (het vroegere ‘bijproduct’) databanken.”

  Het is TNT Post: “TNT Post onderhoudt al ruim 30 jaar dagelijks met een landelijk gespreid team een postcodesysteem met de actuele relatie tussen de postcodes en adressen in Nederland …”

  Geachte medewerker van TNT Post, ja, maar om de post efficiënt te kunnen sorteren toch, niet om te gaan doorverkopen? En hierdoor niet zomaar “… databankrechthebbende/ eigenaar van de postcode”? Zie hierboven?

  Zeg nou zelf:

  [quote]Hoe waarborgt TNT Post de kwaliteit van het postcodesysteem?

  TNT Post heeft als geen ander een heel groot belang bij het feit dat het postcodesysteem klopt en van hoge kwaliteit is. Onze bedrijfsvoering leunt zwaar op de postcode als ordeningsprincipe. Denk aan onze sorteercentra en postbezorging waarin vele tienduizenden mensen werkzaam zijn. Daarnaast is ons bedrijf zich zeer zeker bewust van de maatschappelijk relevantie van de postcode bij bedrijven en overheid.

  http://www.tntpost.nl/downloads/pdf/TNTPost_Factsheet_postcodes.pdf][u]TNT Post - Factsheet postcodes[/u
  [/quote]


  [size=9][list=1]

 • tot dusver bleef het predicaat “Koninklijk” na de naamsveranderingen gewoon van toepassing en werd het kroontje in het logo van de Post gehandhaafd.

  Op die Iconen-website wordt uitgelegd hoe, want men liep daarbij wel tegen een merkwaardig foutje aan, dat met een subtiele kunstgreep rechtgezet werd:

  in mei 2002 verandert de naam Koninklijke PTT Post naar Koninklijke TPG Post. Deze naamsverandering komt alleen tot uiting in een aanpassing van het logo. Daarbij ondergaat de kroon in het
  http://www.iconenvandepost.nl/gfx/images/70_1999_ptt.png]PTT-logo
  ook een verandering. Vanwege de Koninklijke Beschikking van 15 augustus 1988 nr. 34 moet de [u]afbeelding[/u van de kroon namelijk vijf diademen bezitten.

  De naamsverandering van TPG Post naar TNT Post in 2006 gaat gepaard met een nieuwe huisstijl en een nieuwe kleur: oranje. In het ontwerp moet het bestaande
  http://www.iconenvandepost.nl/gfx/images/70_tnt.png][u]logo[/u
  van TNT worden opgenomen plus de toevoeging ‘koninklijk’ en ‘post’.

  Bron:
  http://www.iconenvandepost.nl/flash.html][u]TNT Post - Iconen van de post[/u

  Dat is meteen ook je frequentie: 2002, 2006 en 2010, vier jaar lijkt het maximum te zijn van wat ze daar bij de Post uit een veranderde huisstijl kunnen halen.

  Nog over “TNT” in de naam van TNT nv en TNT Post bv:

  het Nederlandse bedrijf is ontstaan in 1998 toen het afgesplitst werd van KPN, dat in 1996 het oorspronkelijk Australische TNT (Thomas Nationwide Transport, opgericht door Ken Thomas in 1946) had overgenomen. De geschiedenis van de Nederlandse tak gaat terug tot 1989 toen PTT Post BV werd opgericht als volledige dochteronderneming van Koninklijke PTT Nederland. PTT Post fungeerde als het openbare postbedrijf in Nederland.

  Bron:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/TNT_NV][u]Wikipedia - TNT NV[/u

 • geen wet van Meden en Perzen dat Cendris bij de post-divisie blijft horen, kwam namelijk dit tegen:

  “… Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de cijfers aangepast voor de overdracht van Cendris UK van Post naar Express in 2006.”

  Bron:
  http://group.tnt.com/annualreports/annualreport06/annual-overview/ov_04_en.html][u]TNT - Annual Overview 2006[/u

  [/size]

 • #95

  Gaat geloof ik toch niet helemaal goed, er werd deze week een persbericht in omloop gebracht:

  [quote]TNT raakt monopolie verkoop postcodes kwijt

  Postbedrijf TNT raakt het monopolie op de verkoop van postcodebestanden kwijt. Gemeenten kunnen straks de postcode ook tegen kostprijs gaan verstrekken. Het Rijk zegt een bestaande afspraak met TNT over de postcodebestanden op.

  Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu woensdag geschreven aan TNT Post. Het Kadaster en de gemeenten zijn tegenwoordig verplicht de postcodes te verstrekken. Dat strookte niet met de afspraak dat alleen TNT de bestanden mocht exploiteren.

  Onderhandelingen tussen het ministerie en TNT over aanpassing van de afspraken zijn op niets uitgelopen. Het ministerie was wel bereid TNT een financiële bijdrage te leveren voor de ontwikkeling van postcodes, maar het bedrijf vroeg te veel geld, schrijft het ministerie. Ook kreeg het het Rijk geen inzage in de kosten van het maken van postcodes.

  Gemeenten geven nieuwe straten en huisnummers door aan TNT, die er dan postcodes aan toevoegt. Deze gegevens komen in een databank van het bedrijf en in een databank van de gemeenten, die ze delen met de Staat en met het Kadaster. Deze samenwerking wil het ministerie graag voortzetten.

  http://www.telegraaf.nl/dft/bedrijven/tnt/8837667/TNT_raakt_monopolie_verkoop_postcodes_kwijt.html?sn=dft][u]Telegraaf - Financieel - wo 26 jan 2011[/u
  [/quote]

   “Deze samenwerking wil het ministerie graag voortzetten” …
  En kan ook niet goed gaan volgens TNT Post, zie het vervolg van het in de posting hiervoor aangehaalde e-mailbericht waarin TNT een poging deed om leden van de Tweede Kamer te masseren:

  [quote]Onderwerp: De Postcode

  Geacht Kamerlid,

  De samenwerking tussen de gemeenten en TNT Post behelst dat gemeenten adresmutaties doorgeven aan TNT Post waarop TNT Post deze verwerkt in haar postcodesysteem, een bedrijfsmiddel voor het sorteren en distribueren van post, en TNT Post de nieuw toegekende postcodes doorgeeft aan de gemeenten om deze te communiceren met haar burgers. Deze samenwerking is vastgelegd in het Kaderconvenant en Nader Convenant Postcodes dat op 11 mei 2006 is afgesloten tussen VROM, VNG en TNT Post.

  De in de petitie bedoelde/gevraagde wet zou het einde betekenen van een kwalitatief goed onderhouden Nederlandse Postcode. Met de convenanten is erkend dat alleen een bedrijf dat de plicht heeft dagelijks overal in Nederland post te bezorgen en afhankelijk is van dit bedrijfsmiddel de vereiste kwaliteit met betrekking tot het postcode-systeem kan leveren; in alle Europese landen is dit overigens ook zo geregeld.

  Vanzelfsprekend ben ik graag bereid in te gaan op nadere vragen.[/quote]
  Hielp even, uiteindelijk niet:

   "… Het Kadaster en de gemeenten zijn tegenwoordig verplicht de postcodes te verstrekken. Dat strookte niet met de afspraak dat alleen TNT de bestanden mocht exploiteren."
  Zij van Hackdeoverheid claimen via
  http://twitter.com/HackdeOverheid/status/30547336073584640][u]Twitter[/u
  een “Overwinning voor Open Data”:

  [quote]Hackdeoverheid
  TNT raakt monopolie kwijt op postcodes! Overwinning voor Open Data. #tnt #opendata #postcodes http://bit.ly/fjlkaI
  http://bit.ly/fjlkaI

  9:47 AM Jan 27th via TweetDeck[/quote]
  Maar wat ik al eerder
  http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3574#3574][u]elders[/u
  in dit forum aangaf, dat staat nog te bezien:

  [quote]INSPIRE - INfrastructure for SPatial InfoRmation

  Discussiepunt was onder andere het gratis kunnen beschikken over de INSPIRE geo-informatie. Een aantal Europese National Mapping Agencies (NMA’s), waaronder de ‘machtige’ Engelse Ordnance Survey en Hydrographic Office en het Nederlandse Kadaster, heeft zich sterk gemaakt voor het kunnen belasten van de toegang tot de kadastrale en topografische data.

  Zij hebben de Europese commissie meegekregen terwijl het Europese parlement vrije en gratis toegang tot de INSPIRE geo-informatie voorstond. Uiteindelijk is het een compromis geworden waarmee de NMA’s hun businessmodel overeind kunnen houden.[/quote]
  Pakken we daar een brochure bij van het kadaster, bijvoorbeeld voor “BAG extract”, dat is dus de grootverbruikers-service waar de postcode ook in zit, in zou moeten zitten:

  Maar:

  [quote] De postcodes mogen echter niet commercieel gebruikt worden.

  http://bag.vrom.nl/ufc/file2/bag_sites/unknown/391ae46de8d8139e54c548d644b8ca52/pu/Folder_BAG_voor_Afnemers.pdf][u]bag.vrom.nl - Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) voor afnemers[/u
  [/quote]
  Was dit wel acceptabel, niet acceptabel:

  [quote]Wie zijn afnemers?

  De BAG is er voor iedereen. Hoewel de BAG in eerste instantie gebouwd is om overheden efficiënter en klantgerichter te laten werken, is de BAG ook beschikbaar voor burgers en bedrijven.

  Het beleid van de Rijksoverheid is immers dat overheidsinformatie op een makkelijke en goedkope wijze ter beschikking moet worden gesteld aan iedereen die daar behoefte aan heeft. In beginsel is er aan hergebruik van deze informatie geen belemmering gekoppeld.

  Een uitzondering hierop vormt de postcode. Vanwege mogelijke rechten die TNT op de postcode heeft, is het gebruik van postcodes uit de BAG, door private partijen, voor commerciële doeleinden, niet toegestaan. BAG Extract en BAG bevraging kunnen daarom op dit moment (nog) niet worden aangeboden aan private partijen.

  Het ministerie van I&M is op dit moment in overleg met TNT om te bezien of deze belemmering kan worden opgelost.

  http://www.kadaster.nl/index_frames.html?inhoud=/BAG/afnemers/&navig=/BAG/nav_serverside.html%3Fscript%3D1][u]kadaster.nl - BAG - Afnemers[/u
  [/quote]
  Niet acceptabel dus. Dit is het spel, zo wordt het gespeeld. Als de Rijksoverheid het inderdaad zo goed met ons voor heeft kunnen we binnen afzienbare tijd (ze zijn nog niet klaar met gemeenten aansluiten) en buiten TNT Post om bij het kadaster terecht:

  [quote]BAG extract - Een kopie van de BAG-gegevens in uw eigen database omgeving

  Dit product levert u een kopie van de gegevens (of een deelverzameling daarvan) in de BAG.

  Productomschrijving

  BAG extract is een verzameling XML-bestanden. De XML-bestanden staan als download op de site van de BAG Landelijke Voorziening.

  Keuzemogelijkheden:

   • Heel Nederland of selectie op woonplaats.
   Een extract bevat naar keuze de gegevens van heel Nederland of van één of meer woonplaatsen. De afnemer bepaalt in zijn bestelling zelf de verzameling woonplaatsen waarvoor hij een extract wil ontvangen.
   • Wel of geen geometrie in het extract.
   Een extract bevat naar keuze wel of geen geometrische gegevens van de BAG-objecten. Deze keuze is van invloed op de omvang van het bestand.
   • Gegevensvarianten (zie hieronder)
  Gegevensvarianten BAG extract
   • Actueel* – bevat de gegevens zoals deze op het moment van leveren geldig zijn.
   • Waarde op peildatum – bevat de gegevens zoals deze op de gegeven peildatum geldig zijn.
   • Levenscyclus – bevat alle gegevens uit de gehele levenscyclus van de BAG objecten.
   • Levenscyclus vanaf peildatum* – bevat alle gegevens uit de levenscyclus vanaf een peildatum naar keuze.
  Abonnement

  Bij een bestelling van een extract sluit u een abonnement af voor:

   • Maandelijkse levering van een up-to-date extract. Door de inhoud van de lokale BAG-database te vervangen door de maandelijkse levering, heeft de afnemer in één keer een actuele BAG-database lokaal ter beschikking. • Periodieke ontvangst van mutaties op het geleverde extract (frequentie is dagelijks*, wekelijks* of maandelijks). Hiermee kan de afnemer zijn lokale BAG actualiseren. Ook heeft de afnemer direct inzicht in alle wijzigingen om bijvoorbeeld in zijn eigen bedrijfsproces bepaalde processtappen te initiëren.
  Leveringen vinden plaats op vaste tijdstippen binnen de gekozen frequentie.

  www.kadaster.nl/BAG/docs/BAG_extract_folder.pdf][u]kadaster.nl - folder BAG extract[/u
  [/quote]
  Mooi toch, mankeert [1] zo te horen niets aan, alleen:

  [quote]Bestellen en aansluiten

  BAG extract is, net als andere bag producten en diensten, te bestellen
  bij het Kadaster. Voor overheden is BAG extract gratis, private
  gebruikers betalen een geringe vergoeding.[/quote]
  Een geringe vergoeding. Dat was
  http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3457#3457][u]volgens[/u
  de verantwoordelijke staatssecretaris uit het vorige kabinet op dit moment toch ook al het geval, TNT Post stelt het postcodebestand eveneens tegen “kostengeoriënteerde tarieven” ter beschikking:

  [quote]Reactie op petitie

  In de Postwet 2009 is een beschikbaarstelling van postcodes voor andere (veelal commerciële) doeleinden dan postbezorging niet geregeld.

  Artikel 10 van de Postwet 2009 verplicht beheerders en exploitanten van postcodesystemen combinaties van adressen en postcodes aan een ieder binnen redelijke termijn en tegen kostengeoriënteerde tarieven ter beschikking te stellen.

  Deze verplichting beperkt zich tot combinaties van adressen en postcodes die voor de postbezorging nodig zijn. In de nota naar aanleiding van het verslag (30536, nr. 8 ) stond aangegeven dat de beschikbaarstelling van postcodes voor andere doeleinden dan de postbezorging buiten de reikwijdte van deze wet valt.

  Het door uw Kamer aangenomen amendement op artikel 10 Postwet 2009 (30536, nr. 51 – gewijzigd) heeft deze beperking tot alleen postbezorging niet gewijzigd.[/quote]
  Zo “kostengeoriënteerd” zijn die tarieven kennelijk toch niet, als het Rijk er niet aan wil? Evengoed besloot hij toen nog met:


  [list=1] [size=9]

 • Zo’n van TNT Post verweesd BAG-adressenbestand-met-
  http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3437#3437][u]niet-authentieke[/u
  -postcode, hoe bruikbaar is dat voor het adresseren van post?

  In de BAG is een adres een aanduiding van een (fysiek) object:

   [i]De BAG omvat alle officieel door de gemeente uitgegeven adressen. Daaronder vallen niet postbusnummers en antwoordnummers.

   De BAG kan dan ook niet de rol van volledig correspondentiebestand vervullen.

   Daar is de BAG ook niet voor opgezet:

   de BAG is een (uitputtende) lijst van de adressen die aan adresseerbare
   objecten zijn toegekend (verblijfsobjecten, ligplaatsen, standplaatsen);

   postbusnummers en antwoordnummers vallen niet onder het beheer van
   de gemeente en bijhouding daarvan is geen gemeentelijke taak.[/i]


  De postcode voor antwoordnummers kwam toch al niet uit een van de officiële tabellen van TNT Post;
  staan wel weer - zonder nummerreeksen - in de maandelijkse updates voor de sorteertabel van de eSort-
  http://www.tntpost.nl/zakelijk/partijen/tarieven-en-frankeren/aanleveren/gesorteerde-aanlevering/index.aspx][u]software[/u
  van TNT Post.

  Niet-authentiek? Optioneel. Nog een verschil met een “echt” postcodebestand:

   [i]Krijgt elk adres een postcode?

   Door TNT Post wordt alleen aan postale afgiftepunten een postcode toegekend.

   Verblijfsobjecten, die geen postaal afgiftepunt zijn, krijgen geen postcode.
   Het attribuut “postcode” zal in de Basis Registratie Adressen in dat geval leeg blijven.

   Dit mag ook, omdat de postcode een optioneel attribuut is bij een nummeraanduiding (of populair gezegd: bij een adres). [/i]


  Ook dit maakt dat je met deze bron anders moet omgaan dan met een postcodebestand.
  Hierin op postcode zoeken levert namelijk ook “objecten” zonder brievenbus.

  Voorbeeld, destijds zocht ik om wat te proberen op postcode “5011 JA” bij een
  http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3574#3574][u]testserver[/u
  van het kadaster.

  Voor postcode 5011 JA geldt: Bartokstraat 1 t/m 79 TILBURG.
  Volgens TNT Post zijn er 22 afgiftepunten met deze postcode maar het kadaster gaf voor deze postcode 40 “verblijfsobjecten” terug.

  Hoe zat dat?

  Die grotere huisnummerreeks voor postcode “5011 JA” kon ik na een check
  http://maps.google.com/maps?f=g&hl=en&q=bartokstraat+21+5011+JA+Tilburg&layer=c&sll=51.590532,5.087987&cbp=13,1.27,,0,-2.43&cbll=51.590442,5.087892&hl=all&sspn=0.006295,0.006295&ie=UTF8&hq=&hnear=Bartokstraat+21,+Noord+Tilburg,+Tilburg,+Noord-Brabant,+The+Netherlands&panoid=jvRHbCyk10OPDHxeQDxJhQ&source=embed&ll=51.580563,5.087829&spn=0,0.036478&z=14&output=svembed]ter
  [u]plaatse[/u via Google Street View uitsplitsen als volgt:

   5011JA 1 t/m 19 woonhuis 5011JA 21 transformatorruimte 5011JA 23 t/m 31 garage 5011JA 33 t/m 51 woonhuis 5011JA 53 t/m 75 garage 5011JA 77 en 79 woonhuis
  Hetgeen overeenkomt met de huisnummers waaraan TNT Post daadwerkelijk postcode "5011 JA" heeft toegekend, uitsluitend de woonhuizen dus:
   5011JA 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 5011JA 33,35,37,39,41,43,45,47,49,51 5011JA 77,79
  In de XML van de testserver was geen verschil te zien tussen nummer 19 als woonhuis en nummer 21 met de transformator. Bij opvragen via http://www.kadaster.nl/index_frames.html?inhoud=/BAG/over/gegevens_bekijken.html&navig=/BAG/nav_serverside.html][u]BAG web[/u blijkt er daar op "verblijfsobject"-niveau wel onderscheid gemaakt te worden tussen "gebruiksdoelen":
   woonfunctie bijeenkomstfunctie celfunctie gezondheidszorgfunctie industriefunctie kantoorfunctie logiesfunctie onderwijsfunctie sportfunctie winkelfunctie overige gebruiksfunctie
  De objecten in het voorbeeld zijn zo gelabeld:
   0855200000028384 Bartokstraat 19 5011 JA Tilburg Oppervlakte 113 m2 Gebruiksdoelen • woonfunctie

   0855200000028386 Bartokstraat 21
   5011 JA Tilburg
   Oppervlakte 25 m2
   Gebruiksdoelen • overige gebruiksfunctie


  Verblijfsobjecten, die geen postaal afgiftepunt zijn, kregen geen postcode? Zo te zien nummer 21 als transformatorruimte toch wel.

  Ook de garages hebben geen brievenbus, toch “5011 JA” en eveneens “overige gebruiksfunctie”.


  Andersom, over de kwaliteit van de adressen in het postcodebestand van TNT Post …

  Laten we daarvoor een ander bestand als referentie nemen, Amsterdam is een gemeente die al langer
  zelf een tabel met Amsterdam-postcodes tegen een geringe vergoeding (€ 35,-) als boekje
  en op de website van DPG kosteloos als pdf en in Excel-formaat
  http://www.dpg.amsterdam.nl/producten_en/kaarten_en/straatnamenboek/][u]ter beschikking[/u
  stelt:

   [i]Met het gereedkomen van de Basisregistratie Adressen ligt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van deze Basisregistratie bij Dienst Persoons- en Geo-informatie (DPG). Hiermee is de verantwoordelijkheid voor het maken van dit boek ook bij DPG komen te liggen.

   Het Straatnamenboek Amsterdam 2010 is bijgewerkt tot 19 maart 2010.[/i]


  Wel onder voorwaarden:

   De postcodes mogen NIET voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

  De tabel van gemeente Amsterdam vergelijken met de “echte” postcodetabel van 14-3-2010. Dan zijn er
  postcode-huisnummerreeksen die TNT Post op die peildatum (en nu nog) wel heeft en Amsterdam niet, de
  postbus-adressen dus maar ook ca. 250 gewone adressen die Amsterdam niet opgenomen heeft:

   postcode reeks van tot straat plaats gemeente 1011 AA 0 3 9 De Ruyterkade Steigers Amsterdam Amsterdam 1011 AA 1 6 10 De Ruyterkade Steigers Amsterdam Amsterdam 1012 JR 0 1 9 Papenbrugsteeg Amsterdam Amsterdam 1012 JR 1 2 6 Papenbrugsteeg Amsterdam Amsterdam ... ... ... ... 1106 MR 0 5 5 Puiflijkpad Amsterdam Zuidoost Amsterdam 1107 AA 1 4 4 Reigersbosdreef Amsterdam Zuidoost Amsterdam 1108 AC 1 2 2 Bijlmermeer Amsterdam Zuidoost Amsterdam
  Waarom niet? Zegt dat inderdaad iets over het "echte" postcodebestand?

  We doen de eerste en de laatste uit dat lijstje. BAG web “raadplegen”:

   Gevonden BAG Object: Verblijfsobject/Ligplaats/Standplaats

   Gegevensvariant: actueel

   • Postcode: 1011 AA
   • Huisnummer: 6
   • Huisletter:
   • Huisnummertoevoeging:

   Er zijn geen objecten gevonden

   • Postcode: 1108 AC
   • Huisnummer: 2
   • Huisletter:
   • Huisnummertoevoeging:

   Er zijn geen objecten gevonden

  [/size]

 • #96

  Nog geen brief gezien maar bijvoorbeeld het
  http://www.fd.nl/artikel/21286773/staat-doorbreekt-monopolie-tnt-verkoop-bestanden-postcodes][u]Het Financieele Dagblad[/u
  had deze details nog:

  [quote]Staat doorbreekt monopolie TNT op verkoop bestanden postcodes - Postbedrijf dreigt miljoenen euro’s aan inkomsten mis te lopen

  Volgens een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu verdient TNT jaarlijks miljoenen aan de verkoop van postcodebestanden.

  Het Rijk wil deze gegevens nu zelf aanbieden, maar dan tegen kostprijs.

  Onderhandelingen met het postbedrijf hebben nog weinig opgeleverd. Zo wilde het ministerie TNT betalen voor het uitgeven van de postcodes.[/quote]
  Maar het tegenbod:

  Ketste af:

  [quote]Dat voorstel is volgens het ministerie onacceptabel, omdat TNT ook profijt heeft gehad van de postcodes.

  Allereerst kon de postsortering indertijd worden geautomatiseerd door de invoering van de postcode. Dit zou een kostenbesparing hebben opgeleverd.

  Daarnaast heeft TNT in het verleden de postcodes met succes geëxploiteerd.[/quote]
  En nog dit:

  [quote]Het postbedrijf biedt individuele postcodes gratis aan, maar voor omvangrijke aanvragen moet worden betaald.

  Voor alle adressen van de stad Eindhoven bijvoorbeeld vraagt TNT ruim euro 3000.[/quote]
  De vraag is, hoe verhoudt dit zich met het
  http://www.postcodeshop.nl/faqs][u]aanbod[/u
  voor héél Nederland op de website van TNT dochter Cendris:

  Of juist wel alleen Eindhoven
  http://www.postcode.nl/index.php?goto=cart&TreeID=1&ItemID=928883][u]bestellen[/u
  bij Postcode.nl:

  [quote]Omschrijving: plaats EINDHOVEN (7425)

  Aantal: 1

  Prijs: € 218.05 (Verwijder)

  Verzendkosten: € 0.00

  Administratiekosten: € 0.00

  Totaal excl. BTW: € 218.05

  BTW: € 41.43

  Totaal incl. BTW: € 259.48[/quote]
  Met de prijs kan het echt alle kanten op,
  http://lists.okfn.org/pipermail/euopendata/2011-January/000409.html][u]bericht[/u
  via de “EU Open Data”-mailinglist:

  [quote]Hi all,

  a bit of encouraging open data news out of the Netherlands this week. The Dutch government has nixed agreements with private mail company TNT on the exploitation of postcodes.

  For private individuals a full postcode file can cost over 13.000 Euro (yes, that is thirteen thousand).

  Dutch postcodes indicate not only neighbourhood but also a specific row of houses, and are of high interest to re-users for location aware apps.

  Municipalities will soon be able to provide postcode files against incremental costs.

  best,

  Ton

  Interdependent Thoughts
  Ton Zijlstra[/quote]
  Dan is wel duidelijk wie het volgende niet-ondertekende
  http://www.epsiplus.net/news/news/tnt_to_loose_dutch_postcode_monopoly][u]bericht[/u
  de wereld in geholpen heeft:

  [quote]ePSIplus - European Public Sector Information (PSI) Platform - TNT to Loose Dutch Postcode Monopoly

  Open data advocates have long been asking for free access to postcodes as they are important in making location based mash-ups and applications.

  Dutch postcodes use four numbers to indicate a neighborhood, and two letters to indicate a specific row of houses, six positions in total.

  Currently a complete postcode file is sold for over thirteen thousand (13.000) Euro (price
  http://www.kadaster.nl/zakelijk/producten/tarievenlijst.html][u]found[/u
  on cadastral website).

  With the TNT monopoly ending, their wish seems to be an important step closer to fulfillment.[/quote]
  De link daarin even dubbelchecken, de zelfverklaarde “Geek” tevens “Open data”-
  http://lmgtfy.com/?q=“Ton+Zijlstra”|Ton*Zijlstra|Ton%2BZijlstra%2Bopen*data]evangelist
  is naar deze Kadaster-[u]pagina[/u geweest:

  [quote]Vlakkenkaart en/of centroïdenkaart

  4-positie postcodebestand van Nederland € 178,-

  5-positie postcodebestand van Nederland € 1.340,-

  6-positie postcodebestand van Nederland € 13.325,- [/quote]
  Wel 13000 euro maar geen postcodetabel. Het is wat er boven staat, een kaart van postcodegebieden en/of het middelpunt van die postcodegebieden.

  En niet afkomstig van TNT Post maar van de nieuwe concurrent …


  #97

  [quote]En niet afkomstig van TNT Post maar van de nieuwe concurrent …
  [/quote]
  De
  http://selfservice.kadaster.nl/(5ffqpe4515mgaf45pcsongyo)/p_sn_li.aspx?ClickType=2&NodeID=4099][u]FAQ[/u
  van het Kadaster terzake:

  [quote]Wat zijn de kosten voor het gebruik van de BAG? Antwoord:

  Het gebruik van BAG Web is voor iedereen kosteloos.

  Door enkele beperkingen zijn BAG Extract en BAG Bevraging nu nog alleen voor overheidspartijen (kosteloos) te gebruiken. Het ministerie van VROM wil deze beperkingen zo spoedig mogelijk wegnemen en de BAG voor iedereen geheel openstellen.

  Via de website van VROM wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, ook ten aanzien van de tarieven voor gebruik door private partijen.[/quote]
  Via de
  http://bag.vrom.nl/de_bag_gebruiken/gebruik_door_private_partijen][u]website[/u
  van VROM, nu I&M dus, ministerie van Infrastructuur en Milieu:

  [quote]Gebruik door private partijen

  De BAG is in eerste instantie opgezet voor gebruik door overheden. Maar ook veel private partijen maken gebruik van adres- en gebouwgegevens. Daarom is de BAG ook voor hen interessant en beschikbaar. De BAG is immers een openbare registratie die door iedereen mag worden geraadpleegd.

  Private partijen kunnen BAG producten op dit moment bestellen, echter zij moeten hiervoor wel een verklaring ondertekenen waarin zij beloven de postcodes niet voor commerciële doeleinden te gebruiken.

  Deze beperking wordt opgelegd door het postcodeconvenant.

  Onlangs is echter het postcodeconvenant opgezegd door het ministerie van I&M. Het ministerie van I&M, TNT en VNG gaan nu met elkaar in overleg om de consequenties van de opzegging van het postcodeconvenant te regelen.

  De BAG producten zullen naar verwachting over een jaar voor iedereen geheel beschikbaar komen. Lees ook het nieuwsbericht.[/quote]
  Lees ook het
  http://bag.vrom.nl/over_bag/nieuws/ministerie_van_ienm_zegt_postcodeconvenant_met_tnt_op][u]nieuwsbericht[/u
  :

  [quote]Ministerie van I&M zegt postcodeconvenant met TNT op

  Overheidspartijen mogen op dit moment alle gegevens uit de BAG inclusief de postcode gebruiken voor hun eigen administratie.

  Private partijen mogen de BAG gebruiken mits zij de postcodes echter niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Zij mogen de postcodes ook niet aan derden verstrekken.

  Met de opzegging van het convenant wil het ministerie van I&M de postcode ook volledig ter beschikking stellen aan private partijen.

  Het ministerie van I&M, TNT en VNG gaan nu met elkaar in overleg om de consequenties van de opzegging te regelen.

  Gedurende de opzeggingsperiode (tot 1 februari 2012) blijven de afspraken uit het convenant gelden.[/quote]
  Die afspraak uit het
  http://bag.vrom.nl/ufc/file2/bag_sites/unknown/14c4c4595b47f03e6f7189ea6d666500/pu/Kader_convenant_Postcodes.pdf][u]convenant[/u
  :

  [quote]13. Intellectuele eigendomsrechten

  13.3 Het staat de centrale en decentrale overheid vrij om met in achtneming van en overeenkomstig hetgeen daaromtrent bij wet is bepaald aan derden Adressen te verstrekken inclusief de door TPG Post op grond van het Nader Convenant verstrekte Postcodes, met dien verstande dat de Postcodes noch door de centrale en decentrale overheid noch door derden voor commerciële doeleinden mogen worden verstrekt dan wel gebruikt.[/quote]
  Samenvattend, mogelijk vanwege het voorgaande en omdat het register nog
  http://bag.vrom.nl/over_bag/nieuws/97__van_gemeenten_aangesloten_op_de_bag]niet
  [u]helemaal[/u af is kunnen in ieder geval “BAG web” en “BAG extract” tenminste tot 1 juli 2011 ook door “derden” kosteloos afgenomen worden, abonnement MijnKadaster niet meegerekend, waarbij men voor “BAG extract” - tot 1 februari 2012 - akkoord moet gaan met het volgende:

  [quote]Directie Geo - Product- en Procesbeheer
  OPEN ZEKER AMBITIE zijn onze kernwaarden
  Bezoekadres: Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn

  Van: Kadaster - BAG
  Aan: BAG Afnemer

  Akkoordverklaring

  Aan de verstrekking van postcodegegevens uit de BAG zijn de volgende voorwaarden verbonden:[list=1]

 • De postcodegegevens mogen in verband met afspraken die met Koninklijke TNT Post B.V. zijn gemaakt niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Evenmin mogen de postcodegegevens worden doorgeleverd aan derden. Het voorgaande lijdt uitzondering indien door of namens Koninklijke TNT Post B.V. toestemming is gegeven. Bij twijfel hierover dient de gebruiker contact op te nemen met Koninklijke TNT Post B.V.
 • De gebruiker van de postcodegegevens vrijwaart de verstrekker van de BAG-gegevens voor aansprakelijkheid bij schending van de verplichting genoemd onder 1.Met zijn aanvraag van (onder meer) postcodegegevens aanvaardt de gebruiker de hierboven genoemde voorwaarden.

  Handtekening:

  [/quote]
  De vestiging van het Kadaster in Apeldoorn? Apeldoorn. Apeldoorn doet het niet goed,
  http://bag.vrom.nl/ufc/file2/bag_sites/michelle/a13e3fc7068c9d9566c2c7be1adb4a9a/pu/Overzicht_risicogemeenten_peildatum_27_januari_2011.pdf][u]BAG - Ranglijsten aansluiten gemeenten[/u
  , ‘Naming and shaming’:

  [quote]27-01-2011 Categorie 2!: Risicogemeenten waar een verscherpt toezicht noodzakelijk is

  De gemeenten in categorie 2! houden het volledige gebruik van de BAG voor Nederland op. De gemeente Apeldoorn is de gemeente die het langst het volledige gebruik van de BAG voor heel Nederland frustreert.

  Hierdoor is de BAG niet volledig en kunnen vele toepassingen nog niet worden gebruikt of ontwikkeld. Bovendien is het, gezien de situatie binnen die gemeente, noodzakelijk dat een door het Ministerie van I&M toegevoegde projectleider wordt aangesteld, die de gemeente volgt en begeleidt.

  Als dit niet binnen korte tijd tot resultaat leidt, overweegt I&M gebruik te maken van de taakverwaarlozingsregeling (ex art. 45 van de Wet bag).

  1. Apeldoorn (verwachte aansluitdatum: 11 maart 2011)
  2. Oss (verwachte aansluitdatum: 25 februari 2011)[/quote]

  update dd. 25-3-2011: zie ook
  http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3709#3709][u]link[/u


 • #98

  .
  Welcome to TNT’s corporate website, offering company news and information for investors, press, and other stakeholders:

  [quote]TNT Post changes its brand name to PostNL

  After receiving official approval from the General Meeting of Shareholders on 25 May, TNT Post will continue as an independent mail company from 31 May 2011 under the new name PostNL. The company is pleased and proud to be able to continue carrying the ‘Royal’ (Koninklijk in Dutch) designation.

   [img]http://img231.imageshack.us/img231/2032/postnlcaddy.jpg[/img]
  “Our new name PostNL symbolises the reliability and down to earth approach of our company. This name does justice to our past, something we are very proud of. By the same token we emphasise that we are a true Dutch company, with ambitions that go beyond mail and operations that reach beyond our borders. Our three-sided logo symbolises the heart of our company, with mail, parcels and e-commerce at the core.”

  The colour of PostNL’s new corporate identity will remain orange. The new corporate identity will be used in all Royal PostNL’s communications from 31 May. The company fleet, staff wear, postal outlets and other company resources will be rebranded in stages, gradually becoming a familiar sight over the course of the year. Outside the Netherlands rebranding will be carried out at a later stage.

  http://group.tnt.com/press/567994/TNT_Post_changes_its_brand_name_to_PostNL.aspx][u]TNT - Sure we can - Press release - 7 April 2011[/u
  [/quote]


  [size=9][list=1]

 • volgens dit
  http://www.ad.nl/ad/nl/1100/Consument/article/detail/577229/2011/04/07/TNT-Post-gaat-PostNL-heten.dhtml][u]bericht[/u
  uitgelekt “… via het merkenbureau Benelux”
 • http://www.youtube.com/watch?v=RK_PBRtZUwY&sns=em][u]link[/u naar een eveneens voortijdig uitgelekt promotie-filmpje
 • http://www.tntpost-nieuwenaam.nl/][u]link[/u naar een webpagina: [i]"TNT Post - Work in Progress, Welkom - Meld je aan en blijf als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over de naamswijziging van TNT Post."[/i]
 • http://postnl.nl][u]postnl.nl[/u komt nog uit bij www.tntpost.nl/overtntpost
 • nog een ander bericht vandaag o.a. in de http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/1872150/2011/04/08/Postcoderel-TNT-Post-sleept-Staat-voor-de-rechter.dhtml][u]Volkskrant[/u , [i]"Postcoderel: TNT Post sleept Staat voor de rechter"[/i]
 • over dat laatste onderwerp, "Postcoderel", vandaag wordt op de http://nos.nl/artikel/231477-geschil-tnt-en-overheid-over-postcodes.html][u]website[/u van de NOS een woordvoerder van I&M geciteerd met de sleutelzin:
   "Wij zijn tot het inzicht gekomen dat er geen intellectueel eigendom op de vier cijfers en twee letters van de postcodes zit", zegt het ministerie.
 • de mobiele versie van bovengenoemd bericht op Nos.nl is identiek, op één alinea na. Waar de gewone pagina dit heeft:
   TNT wil dat de overheid een jaarlijkse vergoeding betaalt voor het beschikbaar stellen van de postcodes omdat het bedrijf jarenlang heeft geïnvesteerd in de postcodedatabase.
  ... heeft http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rfP_beRNUOIJ:m.nos.nl/pl/svt/si/nos/po/opnl/dk/nos_mc.04-08-2011.0313p0000/sc/nos_nieuws_mc/pa/124163+%22meer+dan+1300+klanten+met+een+abonnement+van+minimaal+1200+euro+per+jaar%22&cd=1&hl=en&ct=clnk&source=www.google.com][u]m.nos.nl[/u letterlijk de kleine lettertjes:
   Het bedrijf heeft [u]meer dan 1300 klanten met een abonnement van minimaal 1200 euro per jaar[/u] en vindt vindt dat de overheid een het beschikbaar stellen van de postcodes moet vergoeden. TNT heeft tenslotte jarenlang geïnvesteerd in de postcodedatabase, zegt het bedrijf.
  Zo miniatuur dat de redactrice of redacteur [i]"vindt vindt dat de overheid een het beschikbaar stellen"[/i] maar liet staan. [/size]

 • #99

  [quote]BAG

  Informatie over de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

  De BAG is een registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. Het Kadaster beheert de Landelijke Voorziening BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan overheden, bedrijven, instellingen en burgers.

  De voordelen van de BAG zijn:

  1. De BAG biedt u een adressenbestand van hoge kwaliteit, dat u kunt gebruiken om na te gaan of de adressen in uw bestanden daadwerkelijk bestaan, en dat u kunt gebruiken om te verifiëren of nieuwe relaties inderdaad bestaande adressen aan u opgeven

  2. De BAG biedt u één landelijke bron voor object- en adresgegevens. U hoeft deze dus niet meer bij afzonderlijke gemeenten in te winnen

  3. Met behulp van de unieke BAG identificatienummers kunt u uw informatie die hoort bij een adres of object eenvoudig koppelen aan (of vergelijken met) informatie van andere organisaties die ook de BAG gebruiken

  4. De BAG maakt het eenvoudig om alle informatie die is gerelateerd aan een object of adres op de kaart weer te geven

  Basisregistraties

  De BAG is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Met dit stelsel verbetert de overheid haar dienstverlening door belangrijke gegevens over onder andere personen, bedrijven en gebouwen binnen de overheid te delen. Over een paar jaar hoeft de overheid daardoor veel gegevens nog maar één keer op te vragen. Dit bespaart burgers en bedrijven tijd en moeite. Ook dragen de basisregistraties bij aan effectievere fraudebestrijding, openbare orde en veiligheid en kostenbesparing. Bij het delen van de gegevens is de privacy gewaarborgd.

  http://bag.vrom.nl/][u]bag.vrom.nl - Basisregistraties Adressen en Gebouwen[/u
  [/quote]
  Als “geïnteresseerde burger” eens kijken hoe dat er van dichtbij uitziet?

  Het Kadaster wil je de gegevens op drie verschillende manieren “verstrekken”: “BAG web”, “BAG extract” of “BAG bevraging”. Gaat het om gegevensuitwisseling via bestanden dan kies je voor een download van XML- of GML-bestanden via “BAG extract”:

  [quote]Een kopie van de BAG-gegevens in uw eigen database omgeving

  BAG extract is een verzameling XML-bestanden. Per BAG-object-type (pand, verblijfsobject, ligplaats, standplaats, nummeraanduiding, openbare ruimte en woonplaats) worden de gegevens geleverd in een separaat XML-bestand.[/quote]
  Gekozen kan worden voor een selectie met heel Nederland of voor een “deel-levering”, in de smaken “actueel”, “peildatum” of “levenscyclus”, als eenmalige levering of in de vorm van een abonnement.

  Het bestelde “product” wordt vervolgens als één groot gezipt bestand voor je klaargezet:

  [quote]Geachte klant,

  Bedankt voor uw BAG-extract bestelling.
  U kunt het extract downloaden op de volgende locatie:
  https://service1.kadaster.nl/gds/download1/

  Het Kadaster[/quote]
  In die download tref je inderdaad 7 zips aan, in iedere zip apart de XML voor elk van de 7 genoemde ‘objecttypen’ waaruit het BAG-gegevensmodel is samengesteld. In een bestelling voor heel Nederland gelabeld met de code “9999”, de betreffende afkorting en de peildatum:

  [quote]9999LIG01052011-01052011.zip -=> Ligplaats
  9999NUM01052011-01052011.zip => Nummeraanduiding
  9999OPR01052011-01052011.zip => OpenbareRuimte
  9999PND01052011-01052011.zip => Pand
  9999STA01052011-01052011.zip => Standplaats
  9999VBO01052011-01052011.zip => Verblijfsobject
  9999WPL01052011-01052011.zip => Woonplaats[/quote]
  Om een idee te geven, uit de “PND”-zip van 820 MB voor ‘Pand’ kwamen de laatste keer 538 “9999PND01052011-01052011-000###.xml”-bestanden van steeds 21 MB.

  In totaal bleek er in het door het Kadaster samengestelde zip-bestand van 1,2 GB voor meer dan 30 GB aan XML te zitten, in 1500 bestanden.

  [quote]Handreiking bij het inladen van de gegevens:

  1. Pak het zipbestand uit

  2. Laad elk objecttype in een aparte tabel, in de juiste volgorde: Woonplaats, Openbare Ruimte, Nummeraanduiding, Ligplaats, Standplaats, Pand, Verblijfsobject

  3. Relateer de voorkomens pas aan elkaar wanneer er een vraag beantwoord moet worden op een momentopname en gebruik hiervoor een query met een JOIN op het attribuut ‘identificatie’ of ‘woonplaatscode’[/quote]
   Over die ‘identificatie’ en ‘woonplaatscode’:

  [quote]Woonplaatsen hebben een unieke woonplaatscode van vier cijfers - NNNN
  Alle overige objecten hebben een unieke identificatie van dit formaat - GGGGTTNNNNNNNNNN - met daarin:

  • de gemeentecode van de gemeente die het object als eerste heeft opgevoerd - GGGG
  • een objecttypecode - TT:
   ¦¦- 01 verblijfsobject
   ¦¦- 02 ligplaats
   ¦¦- 03 standplaats
   ¦¦- 10 pand
   ¦¦- 20 nummeraanduiding
   ¦¦- 30 openbare ruimte
   ¦¦- 40 woonplaats
  • binnen een gemeente uniek tiencijferig nummer - NNNNNNNNNN[/quote]
   Bijvoorbeeld gemeente Apeldoorn - afgelopen maand samen met Oss als hekkesluiter duidelijk veel te laat op het landelijk systeem aangesloten - heeft als ‘gemeentecode’ “0200” en die zie je onder andere dan terug in de ID’s voor ‘openbareruimte’ (straatnamen):

  [quote]0200300000022472 Aalbert Cuyplaan (Weg)

  0200300224711016 Zuiderpark (Terrein)[/quote]
  Niet alle ‘bronhouders’ doen het maar Apeldoorn heeft de woonplaatscode “2247” in het doornummeren verwerkt. De ‘woonplaatscode’ en ‘woonplaatsnaam’ van andere ‘woonplaatsen’ binnen gemeente Apeldoorn:

  [quote]2248 Klarenbeek
  2249 Hoog Soeren
  2250 Lieren
  2251 Loenen
  2252 Radio Kootwijk
  2253 Wenum Wiesel
  2254 Beemte Broekland
  2255 Uddel
  2256 Ugchelen
  2257 Hoenderloo
  2258 Beekbergen[/quote]
  Hoe dat werkt, deze plaatsen hebben dan ook weer ‘openbareruimte’- dus straatnaam-ID’s die beginnen met “0200” (gemeente Apeldoorn) en “30” (objecttype) en in de nummering weer de eigen 4-cijferige ‘woonplaatscode’, bijvoorbeeld “Radio Kootwijk” met woonplaatscode “2252” heeft voor een van haar straatnamen als ‘openbareruimteidentificatie’ en ‘openbareruimtenaam’:

  Verderop in het woonplaatsbestand “9999WPL01052011-01052011-000002.xml”:

  [quote]2861 Sneek Woonplaats ingetrokken 2011010100000000 20101201 9775_2.07.155.1

  3504 Sneek Woonplaats aangewezen 2011010100000000 20101201 9775_2.07.155.1[/quote]
  Geen idee wat er gebeurd is, misschien heeft de bevolking van Sneek de hele dag aan de stadrand moeten wachten tot dit opgelost was, maar kennelijk is een ‘peildatum’-levering nog geen garantie voor een unieke lijst woonplaatsnamen:

  [quote]Een voorkomen van een object wordt uniek geïdentificeerd door een combinatie van de volgende gegevens:

  • Objectidentificatie
  • Datum begin geldigheid

  Bij meerdere opeenvolgende mutaties met dezelfde datum begin geldigheid, zorgt de tijdsaanduiding binnen de datum begin geldigheid voor een unieke sleutelwaarde. Dit geldt ook voor inactieve voorkomens:

  • Aanduiding record inactief[/quote]
   Hoop dat het allemaal goed gaat als die “Datum begin geldigheid” uitsluitsel moet geven:

  [quote]Specifieke situaties

  Meerdere mutaties op 1 dag
  Situatie: Op één dag vinden meerdere mutaties plaats op een gegeven waardoor er meerdere mutaties zijn met dezelfde datum begin geldigheid.

  • De datum begin en einde geldigheid bevatten niet alleen de datum maar ook het tijdstip waardoor de volgorde van de mutaties duidelijk wordt. De meest recente is dan actueel.

  Dit tijdstip is feitelijk een fictief tijdstip en is uitsluitend bruikbaar als volgnummer.

  Woonplaatsen met dezelfde naam
  Situatie: Er bestaan woonplaatsen met dubbel voorkomende namen (bijv. Hengelo, Rijswijk). Een bevraging op basis van woonplaatsnaam resulteert in meerdere voorkomens van woonplaatsen.

  • BAG Bevraging en BAG Extract leveren geen gegevens van gemeente en provincie aangezien die geen authentieke gegeven binnen de BAG zijn.

  Via de woonplaatsidentificatie en een (te downloaden) stamtabel kan de afnemer vaststellen bij welke gemeente en provincie een woonplaats hoort.[/quote]
  De onderdelen ‘woonplaats’, ‘verblijfsobject’ en ‘pand’ krijgen (als je dat aanvinkt) ook “geometrie” mee:

  [quote]Geometrie (coördinaten)

  Van elk pand is in de BAG de geometrie opgenomen: deze geometrie bestaat uit een vlak, dat gevormd wordt door het bovenaanzicht van het pand.

  De nauwkeurigheid hiervan komt overeen met de nauwkeurigheid die de GBKN hanteert.

  Deze pandgeometrie is een krachtig hulpmiddel omdat hiermee de ruimtelijke relatie gelegd kan worden met de geometrie van andere objecten zoals percelen, wegen en andere infrastructuur (die geen deel uitmaakt van de BAG).[/quote]
  Voor idem de woonplaatsgrenzen ziet de XML/GML er zo uit:

  [quote]<bag_LVC:woonplaats>
  ¦¦…
  ¦¦¦¦<bag_LVC:woonplaatsNaam>Apeldoorn</bag_LVC:woonplaatsNaam>
  ¦¦¦¦<bag_LVC:woonplaatsGeometrie>
  ¦¦¦¦¦¦<gml:Polygon srsName=“urn:ogc:def:crs:EPSG::28992”>
  ¦¦¦¦¦¦¦¦gml:exterior
  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦gml:LinearRing
  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦<gml:posList srsDimension=“2” count=“1160”>
  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦190099.538 471319.811
  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦190134.025 471170.861
  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦…
  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦190109.399 471314.719
  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦190099.538 471319.811
  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦</gml:posList>
  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦</gml:LinearRing>
  ¦¦¦¦¦¦¦¦</gml:exterior>
  ¦¦¦¦¦¦</gml:Polygon>
  ¦¦¦¦</bag_LVC:woonplaatsGeometrie>
  ¦¦…
  </bag_LVC:Woonplaats>[/quote]
  Het laatste paar coördinaten is weer identiek aan het eerste paar om de ‘polygon’ te sluiten, count=“1160” slaat op het aantal coördinatenparen dat nodig is om de woonplaatsgrens van Apeldoorn te beschrijven. Omgezet naar een shp-bestand wat er dan vorige maand voor gemeente Apeldoorn nog niet in beeld kwam en nu wel:

    http://img822.imageshack.us/img822/7830/gemeenteapeldoorn.gif][img]http://img6.imageshack.us/img6/4610/gemeenteapeldoornklein.gif[/img
  Voor idem de 'verblijfsobjectGeometrie' wordt steeds één stel coördinaten gegeven, voor zeg maar een punt achter de voordeur: [quote] ¦¦252909.0 593675.0 0.0 [/quote] [i]"EPSG::28992"[/i] staat voor [i]"Amersfoort / RD New", [/i]ook wel [i]"Dutch national grid"[/i]. Coördinaten in het stelsel van de http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksdriehoeksco%C3%B6rdinaten][u]Rijksdriehoeksmeting[/u : Projectie met eenheid meter, met voor Amersfoort, coördinaat (155000 m, 463000 m).

  #100

  Eh Weerman, in dat kaartje hierboven loopt de gemeentegrens van Apeldoorn dwars door Klarenbeek. Kan toch niet, als de regel is, postcodegebied altijd binnen woonplaats en woonplaats altijd binnen gemeentegrens?

  Ha, “Verdiepingsdocument woonplaatsen”:

  [quote]Overige aandachtspunten, woonplaatsen in meer gemeenten

  Er zijn een aantal voorbeelden bekend van aansluitende woonplaatsen die zijn gelegen binnen twee gemeenten. Volgens TNT Post betreft dit de volgende gevallen (stand van zaken 1 januari 2007):

   7380, 7381 Klarenbeek gemeente Apeldoorn en 7382 Klarenbeek gemeente Voorst
  Veelal is dit het gevolg van gemeentelijke herindelingen. In het kader van de Basis Registratie Adressen dienen beide woonplaatsen met dezelfde naam dan afzonderlijk van elkaar te worden benoemd (de ene woonplaats door de ene gemeente en de andere woonplaats door de andere gemeente).

  Beide woonplaatsen krijgen in het kader van de Basis Registratie Adressen ook een eigen unieke identificatiecode.[/quote]
  Verdiepingsdocument woonplaatsen, het leest als een roman. Niet. Unieke eigen identificatiecode:

  [quote]De aan de woonplaatsen toe te kennen nummers zijn betekenisloos (en hebben dus geen relatie met de postcode). Dit betekent dat er geen bijzondere eisen worden gesteld aan de wijze van toekennen van nummers.

  In verband met het voorkomen van eventuele knelpunten in informatiesystemen (als gevolg van de aanwezigheid van voorloopnullen) is de eerste woonplaatscode die wordt toegekend de waarde “1000”.[/quote]
  Lijkt inderdaad gewoon een index, tussen woonplaatscode 1023 en 1026 voor Westerbroek met postcode 9608 en America met postcode 5966 (volgens Wikipedia respectievelijk 376 en 2130 inwoners) staat nu code 1024 en 1025 voor Amsterdam en Amsterdam Zuidoost, met postcode 1000 t/m 1109.

  Het is volbracht:

  [quote]Nederland opgedeeld in woonplaatsen

  In het kader van de introductie van de BAG bestond de noodzaak voor een eenduidige vaststelling van de woonplaatsen in Nederland. Begin 70-er jaren zijn er bij de introductie van de postcode afspraken gemaakt over de woonplaatsen. De verwachting dat het daarom eenvoudig zou zijn een geactualiseerde eenduidige lijst met woonplaatsen te maken werd al snel gelogenstraft.

  Er bleken verschillen te bestaan tussen de woonplaatsen die TNT Post hanteerde en die de gemeenten hanteerden, grenzen waren niet expliciet vastgelegd, grenssituaties werden niet eenduidig afgehandeld en formele woonplaatsbesluiten ontbraken meestal.

  Alle gemeenten waren daarom verplicht alsnog zorg te dragen voor een correct woonplaatsbesluit.[/quote]
  Gelogenstraft? Ja, daar stonden bijvoorbeeld zij van gemeente Nijmegen zelf aan een loket, namelijk bij TNT Post: dat is dan 125.000,- euro. Zo maar doen?

  Want Nijmegen bestond niet:

  [quote]Straatnaamgeving - Woonplaatsaanwijzing (incl. overgangsvoorstel in kader BAG)

  In de loop van de voorbereidingsperiode, t.w. medio 2009, zal de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) in werking treden. De BAG vereist formeel vastgestelde woonplaatsen, waarover overeenstemming is bereikt met TNT Post.

  Op dit moment zijn binnen de gemeente Nijmegen alleen de drie woonplaatsen in Nijmegen- Noord benoemd. Het gebied ten zuiden van de Waal is nooit als woonplaats vastgesteld. In de zin van de BAG bestaat er formeel dus geen woonplaats Nijmegen.

  Om ook in de periode tot 1 januari 2010 aangesloten te kunnen worden op de landelijke voorziening van de BAG is het nodig dat er op korte termijn formeel een woonplaats Nijmegen wordt aangewezen en de andere woonplaatsen en hun begrenzing in overeenstemming worden gebracht met de regels die de BAG voorschrijft.[/quote]
  Meteen maar woonplaatsen “Oosterhout gemeente Nijmegen” en “Ressen gemeente Nijmegen” samenvoegen met woonplaats “Nijmegen”:

  Was ook blijven liggen:

  [quote]De woonplaatsnaam Lent gemeente Nijmegen, zoals in 1995 door uw raad vastgesteld, blijkt niet voor te komen in de systemen van TNT Post.

  De gemeente Nijmegen heeft indertijd verzuimd het besluit, dat afweek van het advies van de toenmalige PTT, bekend te maken bij de PTT.

  Alsnog verzoeken om aanpassing van de naam in de systemen van TNT Post zou een postcodewijziging (en daarmee een adreswijziging) voor Lent tot gevolg hebben.

  Om die reden en omdat de naam Lent geen verwarring oplevert met enige andere woonplaatsnaam, stellen wij uw raad voor de naam Lent gemeente Nijmegen te vervangen door de naam Lent.[/quote]
  Probeer dit te volgen:

  [quote]TNT redeneert dat destijds (1995) door Nijmegen heel bewust en weloverwogen is gekozen om de bestaande woonplaatsnamen te handhaven. Desalniettemin zijn zij bereid om medewerking te verlenen aan de gewenste woonplaatswijziging. Dit omdat het gemeentebestuur wettelijk deze bevoegdheid is toegekend.

  Ze zijn echter niet bereid de kosten daarvoor voor eigen rekening te nemen. Dat doen zij alleen bij een planologische ontwikkeling waarbij twee woonplaatsen aan elkaar groeien zodanig dat het logisch is om (deels) samen te voegen, omdat het onwenselijk of onlogisch is om een postcodegrens dwars door een woonwijk te laten lopen.

  Deze redenering maakt dat het samenvoegen van Ressen en Oosterhout in principe voor rekening TNT zou kunnen komen. Daarentegen is er volgens TNT geen enkele logica om beiden samen te voegen met de woonplaats Nijmegen, omdat deze geografisch gescheiden worden door de Waal.

  Daar komt nog bij, dat Lent daarin dan niet meegaat. Vandaar dat TNT in zijn brief van mei 2008 komt met een compromis-voorstel om een nieuwe woonplaats “Nijmegen-Noord” te vormen, bestaande uit de woonplaaten Ressen en Oosterhout.

  Dit is ook ingegeven vanuit bedrijfsmatige overwegingen. De woonplaatsen ten noorden van de Waal worden nu bediend vanuit een distributiecentrum in Elst. Na samenvoeging met de woonplaats Nijmegen ten zuiden van de Waal is dat niet meer mogelijk.

  Het alternatief van TNT is echter niet in lijn met het eerdere besluit van uw raad en is door ons dan ook niet verder uitgewerkt. Het samenvoegen van Ressen en Oosterhout met de woonplaats Nijmegen gaat dus extra kosten met zich meebrengen voor de gemeente.[/quote]
  Bij samenvoegen van “Oosterhout” en “Ressen” tot alleen “Nijmegen” worden bijbehorende identieke straatnamen een probleem, voorbeeld: “Groenestraat Oosterhout” (103 adressen) en “Groenestraat Nijmegen” (392 adressen). Exclusief 19% btw:

  [quote]Naast de kosten van de woonplaatsnaamwijziging betreft het ook kosten voor de wijziging als gevolg van dubbele of gelijkluidende straatnamen.

  Het gaat in totaal om bijna 2100 adressen, waarvan 160 bedrijven, in Oosterhout en Ressen (alle adressen), in Lent (195 adressen ) en Nijmegen (107 adressen).

  Van de totale kosten is € 125.000 begroot voor een vergoeding aan TNT.[/quote]
  In de (lange) aanloop naar het genomen besluit:

  Kan zijn dat je denkt, en nog steeds, maar in ieder geval in het verleden werden gemeentebesturen wel eens “gepiepeld” door toen nog de PTT (en toen nog een Staatsbedrijf). Bijvoorbeeld gemeente Haarlemmermeer:

  [quote]Woonplaatsbesluit 2008

  De wet BAG hanteert als uitgangspunt dat het gehele gemeentelijke grondgebied moet worden opgedeeld in woonplaatsgebieden die elk uit één aaneengesloten gebied moeten bestaan. Het huidige woonplaatsbesluit uil 1968 voldoet niet aan dit uitgangspunt.

  In 1976, bij de introductie van de postcode, heeft PTT Post (thans TNT Post), in samenwerking met Schiphol Real Estate, zelf de adressen op het luchtvaartterrein vastgesteld, zonder overleg met de gemeente Haarlemmermeer.

  PTT Post heeft de gemeente in een brief d.d. mei 1976 medegedeeld over te gaan tot het gebruik van de woonplaatsen ‘Luchth Schiphol’ en ‘Schiphol’. (bijlage 2)[/quote]
  Bijlage 2:

  Goed, op het gemeentehuis van Renkum is de rekening van TNT Post ontvangen, paraafje gehaald. Overgeboekt. Afgeboekt. Klaar? Naar huis. Tot maandag!

  Inclusief btw, vijftig ruggen. Wat doet TNT Post daarvoor? Immers, bij BAG-VROM dan wel Infrastructuur en Milieu heette het: “het Rijk kreeg [van TNT] geen inzage in de kosten van het maken van postcodes”.

  Niets daarvan, TNT draagt zorg voor een overeengekomen “verhoogd service-niveau”. Adressering van post voor de gloednieuwe “woonplaats” Heveadorp, als afgesproken ingaand 1 januari 2010 voorzien van een nieuw toegekende postcode, lopend van 6869 TA tot 6869 VT, ad € 125,00 per adres, wordt in het laagste echelon van Sure We Can! alsnog terugverbeterd naar de oude postcode:

    [img]http://www.heveaantje.nl/images/ScreenHunter_01%20Jan.%2015%2020.34.jpg[/img] [i][size=9]'t Heveaantje - 15-1-2010[/size][/i]
  ________ [size=9][list=1]
 • Amateurs! Twee jaar later:
   [b]Woonplaatsbesluit 2010[/b]

   In 2008 is ook een Woonplaatsbesluit genomen door het college. Dit
   besluit is niet op op de wettelijk voorgeschreven wijze gepubliceerd, zodat
   het formeel nooit in werking is getreden.

   Daarnaast was op dat moment de Wet BAG nog niet in werking getreden,
   noch is in dat besluit bepaald dat de inwerkingtreding gelijk loopt met de
   wet BAG. Er is dus formeel nog niet voldaan aan de opdracht van de
   wetgever een woonplaatsbesluit vast te stellen. Om deze reden is het
   goed om alsnog een formeel juist woonplaatsbesluit vast te stellen.

   In dit voorstel is ten opzichte van het woonplaatsbesluit 2008 een
   wijziging doorgevoerd. Gelet op de specifieke locatie van het
   brugrestaurant A4 en het belang van de aldaar gevestigde bedrijven
   wordt de huidige administratieve koppeling aan Hoofddorp geformaliseerd
   en zal dit gebied aan de woonplaats Hoofddorp worden gekoppeld.

   http://www.haarlemmermeer.nl/bis/dsresource/objectid=18011][u]gemeente Haarlemmermeer - Nota van B&W - 10-2-2010[/u

  [/size]