Foonsearch


#1021

Fact-check:

Kirsten Verdel, 1978 
Sjoera Nas is geboren in 1969
Marleen Stikker, 1962

Ik doe het ervoor:

Weerman, maart 1947

Ik ken jou vanaf 2004? Bofkont:

Jan Marco Alkema, 15 jaar

Dus jij staat achter Michiel Buitelaar? Nam vorige week maandagavond ook deel aan dat ‘panel’ in de Waag:

Xs4all-debat een tikje onzakelijk

Mij valt op dat de meeste meningen over het geplande heengaan van Xs4all niet zo zakelijk zijn. Dat ze meer idealisme en ideologie bevatten dan zakelijk realisme.

Zakelijk realisme:

Pulsvissen? Hier in Nederland noemt de branche het “lokken”:

Hun vangsten zijn door vissen van de zeebodem te lokken met elektrische schokjes veel groter.

Hierzo, over het plan van jouw zegsman, voor als jij je trawler ook wil gaan ombouwen:

The era of the cloud’s total dominance is drawing to a close

Connected devices now regularly double as digital hoovers: equipped with a clutch of sensors, they suck in all kinds of information and send it to their maker for analysis. Not so the wireless earbuds developed by Bragi, a startup from Munich. They keep most of what they collect, such as the wearers’ vital signs, and crunch the data locally.

Eén zwaluw maakt zomer:

Bragi’s earplugs are at the forefront of a big shift in the tech industry. In recent years ever more computing has been pushed into the “cloud”, meaning networks of big data centres. But the pendulum has already started to swing: computing is moving back to the “edge” of local networks and intelligent devices.

Degene die jij aanhaalde, Peter Levine van puh, puh, Andreesen Horowitz, “our manifesto”:

The next generation of computing will not rely on the cloud

sorry

Peter Levine of Andreesen Horowitz has written the overview of our manifesto. A tour of the history and future of cloud computing — from the constant turns between centralized to distributed computing, and even to his “Forrest Gump rule” of investing in these shifts.

Dat is waar Marleen Stikker over valt denk ik, geheel losgemaakt van alles alleen doende met investeren?

En dan nog, kan hij het wel:

But… how can we say cloud computing is coming to an “end” when it hasn’t even really started yet?? Because the edge — where self-driving cars and drones are really data centers with wheels or wings — is where it’s at.

The Economist, tijdlijn:

The era of the cloud’s total dominance is drawing to a close

Since emerging in the 1950s, commercial computing has oscillated between being more centralised and more distributed. Until the 1970s it was confined to mainframes. When smaller machines emerged in the 1980s and 1990s, it became more spread out: applications were accessed by personal computers, but lived in souped-up PCs in corporate data centres (something called a “client-server” system).

With the rise of the cloud in the 2000s, things became more centralised again. Each era saw a new group of firms rise to the top, with one leading the pack: IBM in mainframes, Microsoft in personal computers and AWS in cloud computing.

The Economist, 2006, will “software as a service” wipe out traditional software? Aan:

Universal service?

Something momentous is happening in the software business. Bill Gates of Microsoft calls it “the next sea change”. Analysts call it a “tectonic shift” in the industry.

Trade publications hail it as “the next big thing”. It is software-as-a-service (SaaS)—the delivery of software as an internet-based service via a web browser, rather than as a product that must be purchased, installed and maintained.

The appeal is obvious: SaaS is quicker, easier and cheaper to deploy than traditional software, which means technology budgets can be focused on providing competitive advantage, rather than maintenance.

Zwemmen met dolfijnen, 2014:

The SaaS Manifesto

sorry

Whether you are buying or selling, Peter Levine describes the opportunities and method for building a company that takes advantage of the software-as-a-service model. Think of it as an upgrade for how you do business.

En weer uit, Forbes, 2018:

SaaS Is Dead, What’s Next?

It’s high time we kill the term Software As A Service (SaaS) and call it what it is – software. Even Salesforce abandoned it’s silly “No Software” tagline, after the company had to explain in 2015 that it meant, “No legacy software, just cloud software.”

Doet er niet toe, ‘blurb’ van zijn bedrijf:

About

We aim to connect entrepreneurs, investors, executives, engineers, academics, industry experts, and others in the technology ecosystem.

We have built a network of experts including technical and executive talent; top media and marketing resources; Fortune 500/Global 2000 companies; as well as other technology decision makers, influencers, and key opinion leaders.

Using this network as part of our commitment to help our portfolio companies grow their business, so our operating teams provide entrepreneurs with access to expertise and insights across the entire spectrum of company building.

Knipperlicht in een ballenbak.


#1022

Bofkont (vervolg)

Missie:

Door middel van een zeer persoonlijke aanpak waarbij ieder kind hulp krijgt bij het ontwikkelen van life skills, willen wij ervoor zorgen dat het de kans krijgt op het bereiken van zijn of haar volledige potentie.

Je kind is het waarschijnlijk vaak niet met je eens en dat is soms lastig:

Van de andere kant is het ook een heel goed teken!

Beste sympathisant van XS4ALL,

Het is duidelijk dat KPN niet van plan is om de merkenstrategie waarbij XS4ALL en Telfort worden opgeheven terug te draaien.

Ieder kind is immers uniek:

Groot nieuws: plan B is in de maak…

Van KPN verwachten we dus niets. Dus zijn we bezig met plan B. En daar zit schot in. We voeren momenteel interessante gesprekken met partijen en personen die een toekomst voor alles waar XS4ALL voor staat búiten KPN om willen helpen realiseren.

Het is belangrijk hen te stimuleren bij het vormen van een eigen standpunt:

Daarbij kijken we onder andere naar hoe zoveel mogelijk personeel eventueel een plek kan krijgen. We onderzoeken hoe en welke internetproducten we daarbij zouden moeten aanbieden, gericht op de kómende 25 jaar internet in Nederland. We denken na over hoe we de technische ondersteuning (klantenservice en beheer) daarbij optimaal in kunnen regelen.

Zodat zij zich ontplooien tot succesvolle deelnemers in de Nederlandse samenleving:

Maar vooral werken we uit hoe we de ideologische waarden waar XS4ALL voor staat opnieuw vorm kunnen geven in alle elementen van dit plan. We pakken dus wat ons betreft de beste elementen uit het verleden en heden, en vullen die aan met een aantal nieuwe producten die zeer sterk op de toekomst gericht zijn.

Bevorderen door positief, open en vriendelijk te praten over allerlei onderwerpen:

KPN probeert een standaard praatje aan bezorgde XS4ALL-klanten te verkopen: ‘Er verandert voor u als klant niets. U behoudt de producten en de service die u nu heeft. De goede eigenschappen van XS4ALL laten we terugkomen binnen KPN Premium.’

Zoals wat er in de maatschappij gebeurt en wat jij bijvoorbeeld allemaal meemaakt op je werk

Mooie praatjes, maar natuurlijk volstrekt onrealistisch: er wordt door KPN nú al gesproken over het mogelijk opheffen van specifieke XS4ALL-producten, het personeel wíl helemaal niet mee naar KPN, en hetzelfde serviceniveau is binnen het geheel andere type organisatie dat KPN is onhaalbaar.

Het is wel goed als ouders bij hun eigen mening blijven:

Ook belangrijk: de cultuurverschillen qua opvattingen over privacy en veiligheid, die voor veel XS4ALL-klanten van groot belang zijn, zijn onoverbrugbaar.

Dat geeft kinderen houvast en steun:

Waar KPN privacy ziet als een zogeheten ‘compliance issue’, waarbij je het goed doet als je je netjes aan de regels houdt, is privacy voor XS4ALL een ethisch vraagstuk: voor XS4ALL begínt privacy bij ‘aan de regels voldoen’, maar wordt daarna alles op alles gesteld om je privacy ook in de praktijk zo goed mogelijk te waarborgen.

Daarnaast niet voorbijgaan aan maatschappelijke thema’s:

Dit begint al bij het uitvragen van zo min mogelijk persoonsgegevens, KPN verzamelt net als alle grote Telecom spelers, juist graag zoveel mogelijk data van haar klanten.

Brengt ons in één keer bij dat andere netelige onderwerp:

Jan Marco, vraag jij ons langs een omweg toch hulp bij het maken van het huiswerk?

Life Without the Tech Giants

Amazon, Facebook, Google, Microsoft, and Apple collectively make products that we love, products that we hate (but can’t stop using), and products that dictate how we communicate and how we are seen.

Their devices and services make our lives easier than they’ve ever been before, yet more complicated in unforeseen ways. They are so ubiquitous and fundamental to our lives that their offerings have replaced core functions of our brains.

We’re now realizing it’s as possible to get addicted to these buttons, clicks, screens, and scrolls as it is to get hooked on nicotine or heroin. Who, after all, can deny the high that comes from an Instagram like?


#1023

Zoals afgesproken bestond je huiswerk voor vandaag uit de hoofdstukken:

 1. I Tried to Block Amazon From My Life. It Was Impossible.
 2. I Cut Facebook Out of My Life. Surprisingly, I Missed It
 3. I Cut Google Out Of My Life. It Screwed Up Everything
 4. I Cut Microsoft Out of My Life—or So I Thought
 5. I Cut Apple Out of My Life. It Was Devastating
 6. I Cut the ‘Big Five’ Tech Giants From My Life. It Was Hell

Goed lezen en begrijpen wat er staat:

I Cut Facebook Out of My Life. Surprisingly, I Missed It

Originally, I just planned to block myself from using Facebook by routing all my internet traffic through a virtual private network (VPN) which is prohibiting my devices from communicating with the 122,880 IP addresses controlled by Facebook. But I decide this experiment is an opportunity to do something additional, something more drastic.

Facebook’s misdeeds with our data have been news cycle fodder for at least a decade, but the past year has been particularly bad. The only explanation for why most of us are still members is Stockholm Syndrome.

The built-in counter tells me in real time how many data packets are trying to get a tech giant; it was spinning like crazy when I was blocking Amazon, but advances far more slowly with Facebook. (Over the course of the week, my devices try to communicate with Facebook over 15,000 times compared to nearly 300,000 times for Amazon the week before.)

The vast majority of Facebook’s requests are likely its attempts to track my movements around the web, via Like and Share buttons, Facebook Analytics, Facebook Ads, and Facebook Pixel. Facebook Pixel, if you haven’t heard of it, is a little piece of code that a company can put on its website—say, on a particular sneaker page that you look at while signed into Facebook on your work computer. Once the pixel captures you looking at the sneaker page, the shoe company can retarget you through Facebook, so you later see an ad for the same shoe when you’re scrolling through Instagram on your personal phone.

In an email, a Facebook spokesperson just “wanted to point out” that “your experience seeing advertising across devices is common and not new to online advertising.” True, but unlike Pixel, not every web tracker is on over 2 million websites.

In je eigen woorden, wat drijft haar?

Week 6: Blocking them all

A couple of months ago, I set out to answer the question of whether it’s possible to avoid the tech giants. Over the course of five weeks, I blocked Amazon, Facebook, Google, Microsoft, and Apple one at a time, to find out how to live in the modern age without each one.

To end my experiment, I’m going to see if I can survive blocking all five at once.

Hier wordt ene Gillmor sprekend opgevoerd. Ga bij jezelf na, kan ik dit samenvatten?

[He] teaches digital hygiene classes where he tries to get people to think about their privacy and security. He usually starts the class by asking people if they know when their phones are communicating with cell towers. “Most people say, ‘When I use it,’ but the answer is, ‘anytime it’s on,’” he says.

He wants people to think about their own data trails but also when they are creating data trails for other people, such as when a person uploads their contacts to a technology service—sharing information with the service that those contacts might not want shared.

“Once the data is out there, it can be misused in ways we don’t expect,” he says.

But he thinks it’s going to take more than actions by individuals. “We need to think of this as a collective action problem similar to how we think about the environment,” he says. “Our society is structured so that a lot of people are trapped. If you have to fill out your timesheet with an app only available on iPhone or Android, you better have one of those to get paid.”

Gillmor wants lawmakers to step in, but he also thinks it can be addressed technologically, by pushing for interoperable systems like we have for phone numbers and email. You can call anyone; you don’t need to use the same phone carrier as them. And you can take your phone number to a different carrier if you want (thanks to lawmaker intervention).

When companies can’t lock us into proprietary ecosystems, we have more freedom. But that means Facebook would have to let a Pinterest user RSVP for an event on its site. And Apple would need to let you Facetime an Android user.

No one wants to give the keys out when they have customer lock-in.

Niet verplicht voor je cijfer maar weet jij andere vormen van blokkeren te noemen en geef dan een voorbeeld:

Germany blocks Facebook from pooling user data without consent

Germany’s antitrust watchdog on Thursday blocked Facebook from pooling data collected from Instagram, its other subsidiaries and third-party websites without user consent in a landmark decision on internet privacy rights and competition. The Federal Cartel Office said it was tackling what it described as the Silicon Valley company’s “practically unrestricted collection and assigning of non-Facebook data” to user accounts.

Is het mogelijk een blokkade weer te blokkeren?

Why We Disagree With the Bundeskartellamt

While we’ve cooperated with the Bundeskartellamt for nearly three years and will continue our discussions, we disagree with their conclusions and intend to appeal so that people in Germany continue to benefit fully from all our services.

Welke omschrijving past bij een entiteit die wordt geblokkeerd vanwege blokkeren:

Spotify will now suspend or terminate accounts it finds are using ad blockers

Spotify will take a harder stance on ad blockers in its updated terms of service. In an email to users today, the streaming music and podcast platform said its new user guidelines “mak[e] it clear that all types of ad blockers, bots and fraudulent streaming activities are not permitted.” Accounts that use ad blockers in Spotify face immediate suspension or termination under the new terms of service, which go into effect on March 1.

Jouw antwoord:

[ ] Frankly, if you have an adblocker, you are a shoplifter;

[ ] I would like to point out that ad revenue usually comes
  from clicks on ads, not viewing ads;

[ ] I have no legal or moral obligation to view the information
  someone gives to me on their terms. I can skip pages in books
  and magazines, I can change channels when ads show up on TV,
  and I can filter ads out of my browser. None of these things
  are remotely akin to shoplifting.

 [x] Correct


#1024

Hoi Weerman,

Dus jij staat achter Michiel Buitelaar? Nam vorige week maandagavond ook deel aan dat ‘panel’ in de Waag:

Was er niet. Ik vind wel leuk om te zien welke passie men voor een oud merk heeft. N.B. Ik zou best niet opvallen in het gezelschap met mijn 52 jaar.

Zakelijk realisme:

alkema_jm:

Decentrale node heeft alle functionaliteit dat nu Facebook, Linkedin, Marktplaats, Google, etc hebben.

Pulsvissen? Hier in Nederland noemt de branche het “lokken”:

Ik denk dat de grote techbedrijven de ‘pulsvisser’ worden die zich aan de normen en standaarden van Europa moeten houden. Het liefst wil Europa dat zij een vergunning moeten aanvragen! Lijkt mij geen mooi vooruitzicht voor hen.

Take back the control people! Het nieuwe vissen zou de eindgebruiker (van een nieuw platform) zelf weer de vissen op de “internet-zee” moeten gaan vangen. :yum:

Europese onderhandelaars zijn het eens geworden over de linktaks en het zogeheten uploadfilter, waarbij techbedrijven als Google en Facebook aansprakelijk worden voor materiaal dat gebruikers delen.

Ze willen dat techbedrijven alle issues (gedrag van automobilisten die planningstool gebruiken (‘Uber’), gedrag van personen die huizen verhuren (via een planningstool) reguleren (‘AirBnB’), fake news, intellectuele eigendomkwesties, voorkomen van ‘haatzaaien’, etc) waar eindgebruikers verantwoordelijk voor zijn voor hen gaan ‘oplossen’. In kwesties verwijderen de techbedrijven je van hun platform en mag je gaan procederen om weer toegelaten te worden. :sweat:

>Jan Marco Alkema, 15 jaar

Hyves, MySpace, MSN en CU2. Allemaal sociale netwerken van de afgelopen twintig jaar. Maar nog nooit was er een platform wereldwijd zo populair als Facebook. Anne Lotte Hendriks van Pricewise deelt leuke oude en nieuwe feiten over het medium.

Wat gaat tijd snel al weer 15 jaren voorbij. Wij waren bezig met interessante onderwerpen, echter om ons heen voltrokken belangrijke ontwikkelingen, die wij m.i. niet zo goed zagen ontwikkelen, als je in het werkveld zelf bezig bent. Ik heb wel eens naar hyves gekeken. Geloof nooit een account aangemaakt. Bij MSN kon je een hotmail email-account aanmaken.

Life Without the Tech Giants
Amazon, Facebook, Google, Microsoft, and Apple collectively make products that we love, products that we hate (but can’t stop using), and products that dictate how we communicate and how we are seen.

De techbedrijven haken aan bij je intrinsieke motivatie om hun platform te gebruiken. Als ik jouw posts lees zoek ik op het Google platform relevante informatie direct op. Vroeger voordat het Google-zoekplatform er was, zou ik naar bibliotheek moeten en dan achter komen dat het boek er niet is of naar de boekenzaak gaan om een nieuw boek te kopen over het onderwerp.

Daarnaast gebruik ik ook een stappenteller op mijn smartphone om te kijken of ik genoeg beweeg op de dag. Als het mij niets zou brengen zou ik het niet gebruiken.

Het aandeel van hun inkomsten dat ontwikkelaars betalen voor het verkopen van apps in de Play Store gaat niet veranderen. Het bedrijf blijft 30 procent inhouden op verkopen in de appwinkel voor Android.

Google-CEO Sundar Pichai zegt dat zijn bedrijf geen enkele intentie heeft om de 30 procent belasting op appverkopen via de Play Store te verlagen. Dit zei hij na de presentatie van de nieuwste kwartaalcijfers van Googles moederbedrijf Alphabet.

Lijkt mij handig om naast officiële route een andere mogelijkheid te ontwikkelen om applicaties op je smartphone te krijgen.

Een Canadees cryptobedrijf moet vrezen voor een strop van maar liefst 280 miljoen Canadese dollar (186 miljoen euro), omdat wachtwoorden zoek zijn geraakt. Alleen een topman had met die wachtwoorden toegang tot de munten, maar hij is in december plotseling overleden.

Ben wel meer voorstander van eigen wachtwoorden voor je eigen belangrijke data. Ik zit nu te kijken naar GIT oplossing.

zUInQ

Ben nu op punt gekomen dat ik met certificaten aan de gang moet. Voor elke vriend/peer een andere certificaat lijkt mij een mooi streven.

Ik zie NSS oplossing in de Curl code. Moet nog beetje begrijpen hoe het werkt. Mogelijke dat ik iets kan lenen uit volgende oude project:

Configure Unix users and groups in a MySQL database. It is system-wide like NIS or LDAP! It features open-ended database design and persistent connections. Works with NSS-compatible systems (Linux, Solaris, FreeBSD).

Ik kan ook Mozilla oplossing proberen te compileren, echter ga momenteel nog voor een eenvoudige oplossing.

Mozilla NSS and NSPR set up to be built for Windows (Vista and later) with Visual Studio 2017.

Conceptueel wil ik alle data in Git concept proberen te ‘bouwen’. Denk aan je Source code, CV, medische data, Facebook/WhatsApp/Instagram, etc berichten.

Bijvoorbeeld: Met het commando fetch haal je de remote Facebook berichten op en zet je de opgehaalde berichten in de lokale Facebook-Repository. Daarna ga je mogelijk een nieuwe bericht maken in de Facebook-Workspace en met index-commando zet je het bericht in de lokale Facebook-Repository. Om het bericht daadwerkelijk te posten op Facebook gebruik je dan het push commando.

Indien er een nieuwe “Facebook” platform komt dan ‘push’ je de berichten daar naar toe. Echter zou ook kunnen dat je de berichten direct stuurt naar de Remote repository van je (Facebook) vrienden.

De hartelijke groet Jan Marco


#1025

Jullie slaan er nog eentje over - <pre class="logo">

          __
         / \
         /|oo \
        (_| /_)
         _`@/_ \  _
        |   | \  \\
        | (*) | \  )) 
  ______    |__U__| / \//
 / FIDO \    _//|| _\  /
 (________)   (_/(_|(____/

</pre> - FidoNet, publiek toegankelijk Bulletin Board System:

Door de opkomst van het internet spelen BBS’en heden ten dage nog slechts een marginale rol.

Jij zegt, telt niet? Git is a simple key-value data store:

You put a value into the repository and get a key by which this value can be accessed.

Command git hash-object creates a plain object in git repository that is called a blob:

Added FidoNet Nodelist for May 2014

Region,28,BELGIUM+NETHERLANDS,Driebergen_NL,-,Michiel_van_der_Vlist,300,INA:fido.vlist.eu
Host,280,NETHERLANDS,Heerhugowaard,Kees_van_Eeten,31-72-5723988,33600,INA:fido.ddutch.nl

Waar komt ineens toch die rare spruitjes-lucht vandaan:

HCC   -   Word lid   -   Vereniging   -   Kennis   -   PC-Active   -   Deals

Wikipedia zegt, als directe concurrent wordt SeniorWeb genoemd:

Home   -   Tips & Uitleg   -   Cursussen   -   PCHulp   -   Clubs   -   Webwinkel

Veelal oudere leden die elkaar helpen met computerproblemen:

Eén aspect toch wel? Telefonie in Nederland. Test, wanneer was dit:

Meer dan 75.000 abonnees aangesloten op het telefoonnet

J.M. Alkema - 15 jaar Foondump:

1915

Dat is goed geantwoord, bakeliet en messing. Vervolgens 2016:

mobieletelefonie

Heeft niets met internet te maken?

Toch. Over ‘proprietary ecosystems’ die daar de dienst uitmaken:

But he also thinks it can be addressed technologically, by pushing for interoperable systems like we have for phone numbers. You can call anyone; you don’t need to use the same phone carrier as them. And you can take your phone number to a different carrier if you want (thanks to lawmaker intervention).

En, “there’s a good chance you are reading this article on a mobile phone”:

Mobile connectivity is impossible for the billion who lack a legal identity

Of the 7.5 billion people among us, more than 5 billion now have access to a mobile phone, with 3.3 billion of them having a mobile internet subscription. As more and more economies “go digital,” individuals will need the internet to use vital services that many of us take for granted. And for many of those in developing countries, a mobile phone is the only way to connect to the internet or communicate with loved ones.

However, getting a mobile phone SIM card in most countries is predicated on presenting proof-of-identity:

You can’t sign up unless you can prove who you are. That’s fine for many of us living where birth certificates, passports, and driver’s licenses are the norm, but according to the World Bank, more than 1 billion people around the world lack an official proof-of-identity.

Of those 1 billion without an ID:

 • Almost all (941 million) live in countries where proof-of-identity is required to register a mobile SIM card, and they are therefore unable to access mobile services.
 • The majority (901 million) live in low- or lower-middle income countries.
 • About half (494 million) live in Sub-Saharan Africa.
 • Most are likely to be women.
 • And many are likely to be forcibly displaced, either refugees or those affected by humanitarian crises.

This begs the question:

Latest research found that 147 countries require mobile users to present proof-of-identity when registering for a prepaid SIM card in their own name. How do we expect to get all these people connected if they can’t prove who they are?

If you don’t have a mobile, you can’t fully participate in this new society:

Mobile platforms are uniquely placed to offer the most widespread and inclusive means of accessing the internet and digital technologies. The missing component to achieving this is access to official identification. Identification is so critical that it’s a key target in United Nations’ Sustainable Development Goals: Goal 16, Peace, Justice and Strong Institutions, calls for “a legal identity for all, including birth registration by 2030.”

Sustainable Development Goals:

logo   Wachtwoorden zijn verleden tijd

Fully participating in this new society:

Microsoft heeft het mogelijk gemaakt om in te loggen op een Microsoft-account zonder het wachtwoord te hoeven onthouden. De methode werkt via de Authenticator-app op iOS of Android, waarmee gebruikers toegang kunnen krijgen tot hun account.

Alleen bij de setup om toestemming te verlenen is het invoeren van het wachtwoord vereist, daarna is alleen het drukken op de optie ‘Approve’ nodig om op bijvoorbeeld een laptop of desktop toegang te krijgen tot het account.

De Authenticator was in tweetrapsauthenticatie tot nu toe altijd de tweede trap, naast het wachtwoord. Microsoft hoopt dat de methode via de app veiliger is dan inloggen met alleen een wachtwoord, dat immers via hacks of phishing in verkeerde handen kan vallen.

JM, we bellen!