Foonsearch


#1001

Hoi Weerman,

En Marleen Stikker, directeur van een denktank voor technologie en maatschappij. Beiden van harte welkom.

Vandaag was Marleen weer in buitenhof. Erg leuk naar haar te luisteren. Zij heeft wel een goede mening.

Fouten bij verzamelen gegevens internetgebruikers door politie
Elke dag kopiëren alle Nederlandse telecom- en internetproviders als Ziggo en KPN verplicht hun voltallige klantenbestand naar het ministerie van Justitie en Veiligheid, zodat politie en justitie er bij kunnen. Vervolgens zoeken de opsporingsdiensten daar per jaar gegevens over zo’n twee miljoen ip-adressen en telefoonnummers in op: vorig jaar gebeurde dat ruim 2,2 miljoen keer.

Geen historische data
De CIOT-database is bedoeld voor politie en justitie om snel te kunnen achterhalen wie er achter een bepaald telefoonnummer zit. De database bevat alleen de meest recente klantgegevens van telecomproviders: na een dag moeten de gegevens worden verwijderd. Als een rechercheur dus wil weten wie er een maand eerder achter een ip-adres of telefoonnummer zat, moet die informatie worden opgevraagd bij de telecomprovider.

In het verleden waren er plannen om de database uit te breiden en ook op te slaan wie er eerder achter een bepaald ip-adres of telefoonnummer zat, maar daar werd na felle kritiek - onder meer van telecomproviders - uiteindelijk vanaf gezien.

De CIOT-database bevat alle naw-gegevens, ip-adressen en telefoonnummers van internetgebruikers. Als de politie wil zien wie er achter een bepaald telefoonnummer of ip-adres zit, dienen ze een verzoek in bij de database. Na elke dag wordt de database vernieuwd en worden de oude gegevens verwijderd.

De database wordt vooral gebruikt door de politie, maar is ook toegankelijk voor de 112-meldkamer, de FIOD, de arbeidsinspectie en de voedsel- en warenautoriteit. Om data in te mogen zien, moet een proces-verbaal worden opgemaakt. Bij spoed mag dat ook achteraf.

Voor de gewone rechercheur zal wel heel proces zijn opgetuigd om gegevens in het verleden op te vragen. Ik denk dat voor opsporingsdiensten de dagelijkse download gewoon wel in hun eigen database wordt gekopieerd.

De hartelijke groet Jan Marco


#1002

Hoi Weerman,

Google en Facebook hebben het ‘internethandvest’ van Tim Berners-Lee, de grondlegger van het wereldwijde web, ondertekend. Deelnemende partijen streven naar een humanitair internet.

Meer dan vijftig organisaties hebben zich inmiddels voor het handvest aangemeld, schrijft The Guardian maandag. Het volledige contract wordt in mei 2019 openbaar gemaakt.

Berners-Lee presenteerde zijn idee voor het handvest in 2014 en noemt het een ‘Magna Carta voor het internet’. De naam is een verwijzing naar het handvest dat in 1215 door de Engelse koning Jan zonder Land werd ondertekend en wordt gezien als de hoeksteen voor het idee van burgervrijheden.

Overheden die het document ondertekenen, beloven daarmee dat hun burgers te allen tijden toegang hebben tot het internet. Bedrijven die meedoen, beloven daarmee bij te dragen aan een toegankelijk internet waar privacy van gebruikers gerespecteerd wordt.

“Als je de principes ondertekent, kun je geen censuur plegen”, zei Berners-Lee tegen The Guardian . De oprichter van het wereldwijde web gaf in gesprek met de krant toe dat het moeilijk is om het succes van zijn initiatief te meten.

De hartelijke groet Jan Marco


#1003

Jan Marco, zijn we een zakelijk snoepreisje naar Lissabon misgelopen:

1

Web Summit 2018 in Lissabon. Wie staat daar ‘backstage’ klaar om “op te komen”, in een setting van 1000-liter vloeistofcontainers met daarop vanachter gekleurd licht, Berners-Lee, bij de opening gisteravond, 20.000 professionals bijeen:

2a2b

Zo gebeurde het, het werd avond en het werd morgen en Hij zag dat het niet goed was:

3

Na de Zevende dag dus toch weer Zijn schouders eronder:

4

En Hij zeide tot zijn discipelen, je tekent of anders:

5

Link: Principles for a Contract for the Web