Foonsearch


#801

Hoi Weerman,

Wel een mooie tijd nu. Gebeurt m.i. veel op gebied van IT (platformen). :slight_smile:

Ik was wel ‘verrast’ toen ik onderstaande artikel las over “Auteur neprecensies op Google Maps”. De IT platformen zijn ‘doorgeef luiken’ die op vragen van in hun belangen geschade bedrijven en personen, gewoon de anonieme personen opsporen, die ongevallige berichten hebben geplaatst over een bedrijf of bekend persoon.

Waarbij worden de kosten van het onderzoek gewoon op de anonieme melder verhaald. :rage: Zou ook business model van een bedrijf kunnen worden om uit te zoeken wie achter een anonieme beoordeling/bericht zit en dan de rekening bij de anonieme berichtschrijver gaan verhalen. Motto “No cure no pay”.

Stel je bent beginnende actrice dan ga je de grote ‘studiobaas’ niet openlijk aanklagen, want dan heb je m.i. geen carrière meer. Of je bent klokkenluider in de SNS Reaal Property Finance dan loopt het ook niet goed met je af… Daarom moet je m.i. anoniem berichten/beoordelingen kunnen plaatsen. Dat zou m.i. een IT platform in het ontwerp moeten borgen.

Actrice Paz de la Huerta beschuldigt Harvey Weinstein van verkrachting
Paz de la Huerta heeft in een interview met CBS News gezegd dat ze twee keer is verkracht door Harvey Weinstein.
Beide voorvallen zouden hebben plaatsgevonden in 2010. De studiobaas bood haar na een feestje een lift aan naar haar appartement in New York. De twee zouden nog een drankje hebben gedaan bij de Boardwalk Empire-actrice thuis, waar de producent haar jurk uittrok en zich aan haar opdrong.

Ik was er niet bij. Actrice Paz heeft geen opname gemaakt dus moeilijk te bewijzen wat er gebeurd is. In mijn beeld is het een goed ding als Paz anoniem in 2010 melding van het gedrag van Harvey zou hebben kunnen maken. Als Harvey via de rechter het ip adres van Paz zou hebben kunnen opvragen wegens smaad vind ik geen goede zaak. Voorgaande zal meer de gesloten cultuur in de hand werken (in de filmindustrie).

Echte anonimiteit kan m.i. alleen goed in de techniek worden opgelost. Weerman, Indien jij het anders ziet gaarne reactie. N.B. De geëigende oplossing is om alles in de wet vast te leggen. In welke gevallen mag je dan wel anoniem een bericht plaatsen en wanneer weer niet. Het liefst met een toetsingscommissie, gelijksoortig als ze met de Sleepnet willen doen.

'SNS-adviseur roomde lonen af uit jaloezie’
Hij moest de vastgoedtak van SNS uit het slop trekken, maar bleek vooral bezig met ‘ondergronds bankieren’. Buck Groenhof huurde vriendjes in en streek tonnen van hun salaris op zonder dat aan SNS te melden. Volgens het OM gaf hij op die manier leiding aan een criminele organisatie.

Auteur neprecensies op Google Maps moet schadevergoeding betalen
De auteur van neprecensies op Google Maps over een kinderdagverblijf moet een schadevergoeding betalen aan het dagverblijf.

Dat heeft de rechtbank Amsterdam vorige maand besloten. De uitspraak werd donderdag openbaar. De auteur claimde in de recensies dat huilende kinderen werden genegeerd en dat “alles om geld draait” bij het bedrijf. De situatie in het dagverblijf noemde hij “hysterisch”.

De recensies werden onder namen geplaatst die niet in het klantenregister van het kinderdagverblijf voorkwamen. Inmiddels zijn de teksten verwijderd. De auteur van de recensies blijkt een bekende te zijn van de beheerders van het kinderdagverblijf. Hij heeft al langer psychische klachten.

De rechtbank Amsterdam heeft bepaald dat er sprake is van materiële schade ter hoogte van 2.702 euro, omdat bestuurders van het dagverblijf tijd kwijt waren aan de gevolgen van de neprecensies. De auteur van de neprecensies moet deze kosten betalen.

Ook moet er 11.000 euro betaald worden om de kosten te vergoeden die de opvang moest maken om de gegevens van de auteur van Google te verkrijgen. In 2016 werd Google door een rechter verplicht om de persoonsgegevens alsnog te overhandigen.

IP-adressen
Google moest in 2016 ook de IP-adressen van de computers achter de recensies overhandigen aan het kinderdagverblijf. Volgens de uitspraak bleken die gekoppeld te zijn aan de internetproviders KPN, Ziggo en T-Mobile.

Het kinderdagverblijf nam contact op met de providers en ontdekte dat een van de IP-adressen toebehoorde aan de nu veroordeelde auteur. De auteur had verder accounts bij Google via Ziggo, waarmee de neprecensies werden geplaatst. T-Mobile zegt de gegevens niet meer in haar systemen te kunnen terugvinden.

Welke gegevens kunnen ze afschermen bij je domeinnaam?

Internationale domeinbeheerder staat afschermen domeininfo toe
De wereldwijde domeinnaambeheerder ICANN gaat geen stappen ondernemen tegen beheerders van domeinnaamextensies die de zogenoemde WHOIS-gegevens afschermen.

Dat heeft ICANN donderdag bekendgemaakt in een verklaring.

WHOIS-gegevens zijn de naam, het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer van domeinnaamhouders. Volgens de regels van de wereldwijde domeinnaambeheerder ICANN moeten beheerders van domeinnaamextensies deze gegevens van alle domeinnaamhouders onafgeschermd publiceren.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zei vorige week echter dat dit in strijd is met de huidige Nederlandse privacywetgeving en met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 voor de gehele Europese Unie van kracht wordt. Daarin staat dat de contactgegevens van eigenaren van een website slechts beperkt openbaar mogen worden gemaakt.

De ICANN zegt nu geen stappen te ondernemen, omdat dat het niet duidelijk is welke gevolgen de AVG gaat hebben. Wel moeten de beheerders hun eigen registratiemodel met de organisatie delen. Ook moeten ze uitleggen op welke manier het registratiemodel tegemoetkomt aan hun verplichtingen en eisen uit de AVG.

Afschermen is denk ik alleen van belang voor om de gewone burger niet achter te laten komen wie achter de domeinnaam zit. N.B. De bestuursorganen hebben m.i. gewoon een koppeling met domeinnamen registratie organisatie. Is niet in de wet geregeld maar zijn m.i. onderlinge afspraken.

De hartelijke groet Jan Marco

P.S. Toegift :yum:: Cyber security kan je niet zelf doen volgens Ronald Prins. Zie ook op 19 minuten en 20 seconden .

Ronald staat ook in een zeer mooie achtergrond omgeving met de afsluitkering van de deltaplan en stroom windmolens. Prachtig.:grinning:


#802

Hoi Weerman,

Zonder invoering van de wet, zal “het digitale gat” steeds groter worden, vreest de oud-BVD-baas. De veiligheidsdiensten zullen dan onvoldoende zicht hebben op de informatie die via digitale communicatie wordt uitgewisseld.

Ik vond vreselijk bijdrage van Docters van Leeuwen. Hij wordt van stal gehaald om positief over Sleepnet promotie te maken. Hij weet niet wat er leeft op de werkvloer. De afstand tussen bestuurder en werknemer is daar lijkt mij veel te groot.

NS en mijn werkgever hebben de reisgegevens van mijn collega’s geanalyseerd (zonder toestemming van de medewerkers) en gaan daar consequenties aan verbinden.

De hartelijke groet Jan Marco


#803

Bij WNL dus. Wakker Nederland? Werkend Nederland? Wat 'n leuke legging? Wij Nederland:

Over WNL - De omroep van wij Nederland

WNL is een nieuwe omroep voor hard werkend Nederland. Met programma’s als Goedemorgen Nederland en WNL Op Zondag wil de omroep juist het gewone Nederland aanspreken.

WNL bedrijft op nuchtere en herkenbare wijze journalistiek. Nieuwsgierig, zonder vooroordeel en altijd met een goed humeur! Geen journalistennieuws, maar programma’s over gewone, ondernemende mensen – voor hen die het verschil maken.

Het jonge WNL groeit daarom als kool. Dat is mooi, want WNL vindt dat de Publieke Omroep een eerlijke afspiegeling moet zijn van de Nederlandse bevolking. Wij betalen er allen aan mee. Burgers rechts in het midden moeten zich er ook thuis kunnen voelen.

Hun goede humeur weer even bederven:

Verschijningsverbod De Telegraaf

Na de oorlog oordeelde de Commissie voor de Perszuivering dat het de Duitsers steun bood in ruil voor het behoud van De Telegraaf. Maar met name zou het gaan uit pure baatzucht en welbewust de kant van de vijand te kiezen. Hiervoor besloot de commissie De Telegraaf een verschijningsverbod van dertig jaar te geven. In 1949 werd het verbod ook al weer opgeheven. Ondanks alle negatieve publiciteit groeide de krant weer uit tot grootste krant van Nederland.

Maar vergis je niet in het gewezen BVD-hoofd Docters van Leeuwen. Een wolf in schaapskleren en vervolgens nog eens langs geweest bij een Koefnoen-grimeur:

Creatief, excentriek en zeer lastig; zowel geliefd als onuitstaanbaar

Niet iedereen waardeert deze helderheid. Jaren geleden verscheen een rapport over het nadelig effect van traangas op muizen, waarop Docters tot woede van de politiebonden reageerde: ‘Ik wist allang dat het geen geneesmiddel was.’

Voorzitter L. van der Linden van de Nederlandse Politiebond (NPB) dronk wel eens een glas met Docters en leerde hem kennen als een ‘spijkerharde provocateur’. Docters merkte ooit op:‘Ik kom Van der Linden nooit tegen op een politiebureau. Of heb ik niet in de kantine gekeken?’

Eind 1990:

‘De tijd van High Noon, met twee partijen tegenover elkaar, is voorbij. We zitten nu in een schietbioscoop waar steeds plotseling iemand opduikt’, zegt Docters. Tussen het terrein van defensie en het politiewerk ligt een groot ‘terra incognita’ waar de BVD en andere diensten onvoldoende zicht op hebben. Ook criminele organisaties ‘die de democratie beinvloeden’ horen tot dat nieuwe werkgebied. ‘Wanneer er twee mannen achter een bureau zitten, en de een werkt voor de mafia, en de ander voor de KGB, dan rapporteren wij over beiden, en niet alleen over de KGB-man.’

En wat is hij daar aan het doen, de spanning op de lijnen naar het sleepnet controleren:

Steeds minder leven op de bodem van de Noordzee

Er zijn steeds minder dieren te vinden op de bodem van de Noordzee. Er leven in de Noordzee ongeveer 140 diersoorten en hun aantallen zijn in de afgelopen 25 jaar met bijna een derde gedaald.

De aantallen zeevissen en zeevogels zijn vrijwel onveranderd, maar met de bodemdieren gaat het slecht. Schelpdieren, kreeftachtigen en zee-egels hebben flink te lijden onder de boomkorvisserij. Bij deze vorm van vissen worden sleepnetten met kettingen over de zeebodem getrokken.

Nog een visserijbericht. Had je gezien dat ik dan toch maar een topic Referendum Wiv gestart had?

Omdat jij het daar mee eens was ga jij daar nu ook huiswerk voor doen?

Rutte van de week, over de Wiv 2017 en over het referendum daar weer over:

Voorzitter.

Even precies. Het kabinet moet de wet uitvoeren. De wet schrijft voor wat je na het referendum moet doen. Die zullen wij zorgvuldig zetten. Wij zullen die wet op een fatsoenlijke manier uitvoeren.

Hierzo, wat moet de regering na het referendum precies doen?


#804

Hoi Weerman,

Stonden ze gisteren ook bij jou voor de deur?

In de brief worden ontvangers gevraagd een afspraak te maken voor de installatie van een apparaat dat hun woning aftapbaar zou maken. De brief, zo schrijven de afzenders, is afkomstig van de Rijksveiligheidsdienst (AIVD).

Is grapje van Bits of Freedom.:blush:

Zover is het nu nog niet, er wordt nog danig aan het netwerk gesleuteld bij MaidSafe. Verschil met Storj is onder andere dat je je op geen enkele manier hoeft te laten registreren om hetzij gebruik te kunnen gaan maken hetzij capaciteit te leveren.

Dit was aan de opslagkant nog niet bomvrij zodat een druiloor een groot aantal accounts aan kon maken en vervolgens een even groot aantal door hem ter beschikking gestelde opslag-instances, ‘vaults’ in Safenetwork-speak, plotseling ook weer aan de totale voorraad kon onttrekken.

Uitstekende test maar voorlopig draait het netwerk wel een tijdje met registratie vooraf, totdat ze dit en nog een groot aantal andere zaken langs geweest zijn.
Eigenlijk vind ik niet zo erg als een (deel)platform nog veel aan gesleuteld wordt. Het is de uitdaging dat je flexibel zo’n deel platform kan compileren. Denk ook aan de virtuele crypto munten daar zijn ze ook nog stevig aan het sleutelen. Past goed bij mijn flat die ik gekscherend ook wel de “garage” noem. Dus wel een plaats waar gewerkt moet worden.

Zoals ik al vaker heb gezegd. Lijkt mijn “gepruts” m.i. veel op “bergbeklimmen”. Ik doe nog veel te veel met de hand. Ik zal veel meer tools moeten gebruiken en/of bouwen. N.B. Ik zie dat je Python ook in C++ kan compileren, lijkt mij mooi om dat ook in Platform in te bouwen (met versiecontrole en automatisch compileren).

Ik heb geprobeerd om mijn oude versie van Gnutls op te pimpen met deel van nieuwe versie (3.6.1). Beetje vastgelopen. Natuurlijk zou op deze pad verder kunnen gaan. Maar ik verkies nu om vanuit nieuwe versie te werken en dat proberen te automatiseren.

FileZilla: Ik heb de onderkant (fzsftp.exe) van de laatste versie wel werkend. Wel draait het in de C omgeving. Ik moet nog wel naar de cpp omgeving omzetten door een state-machine er van te maken. Putty gebruikt specifieke (alleen voor Putty bouwer ‘handige’) C macro’s die niet werken in cpp.

Mijn rip van de boven kant van Filezilla werkt niet omdat er oude aansturing in zit. N.B. Even uitleggen dat FileZilla een executable (fzsftp.exe) opstart en daarna een sequence aan commando er naar toe zendt en dan het resultaat na het uitvoeren van elke commando weer terugontvangt. Bij de compilergedeelte wordt elke keer de compiler (cl.exe) opgestart met specifieke (commandline) parameters. Met mijn gepatchte ProcessHacker2 sla ik deze info op in MySQL.

Ik heb de aansturing de bovenkant (engine code) van FileZilla heb ik nu in aparte file gezet. Wel leuk te vermelden is dat de FileZilla engine code maar een paar routines (o.a. file lees routine) van WxWidgets gebruikt. Ik wil de FileZilla engine code tezamen met de onderkant (fzsftp.exe) te samen brengen om in andere programma’s aan te kunnen roepen.

De nieuwe Filezilla engine werkt nog niet. Ik moet mij wat in classes gaan verdiepen. Ik zie nu ook keyword “final”. Even uitzoeken wat de werking is. De oude enigine code compileert wel, dus mogelijk ga ik nieuwe code in de oude engine raamwerk hangen.

Ik heb net bootstrap code uit de Boost libary gehaald en in 1 file gestopt. Met de bootstrap code compileer je de boost library. Ik ga kijken of het compileren generieker kan maken.

Vanmorgen ook naar Build2 toolchain gekeken. Ik kreeg interne conflicten in de code. Dit komt volgens het build2 project omdat ik niet laatste update 3 van VS2015 gebruik.

Kortom ik kijk naar meerdere programma’s om C++ source code automatisch te kunnen compileren.

Vroeger verkocht de PTT bestanden aan goede doelen bedrijven om ‘geld op te halen’. Nu wordt daar Facebook voor (mis/ge)bruikt.

‘Meerdere bedrijven delen klantgegevens ongevraagd met Facebook’

Verschillende bedrijven delen klantgegevens als e-mailadressen en adressen met Facebook voor gerichte online reclame, zonder dat die klanten daar toestemming voor geven.

De hartelijke groet Jan Marco

P.S. Wat mij momenteel opvalt is dat politici oordelen geven over specifieke gevallen (die vaak nog onder de rechter zijn). In verleden gaven ze aan dat ze geen wetten op specifieke casussen zouden maken.


#805

Even rechtzetten, account voor jezelf aanmaken was geen eis, je kon destijds gewoon de software downloaden en starten, dat deed dan de rest. In het echt wil je het in de toekomst wel combineren met een account, om daarop de opbrengst te laten binnenkomen.

Of andersom, door de Nierstichting als het ondanks alles toch slecht afliep:

Daarom leveren we periodiek de gegevens van overledenen aan die worden geregistreerd in het Overlijdensregister.

Hoeft geen Goed Doel te zijn, Schoonenberg Hoorcomfort:

Wij leveren daarom periodiek de gegevens van onze overleden klanten aan het Overlijdensregister aan.

Overlijdensregister van EDM BV, onderdeel van de EDM Media Group, waar tegen betaling weer “via bijvoorbeeld de sleutel postcode-huisnummer-toevoeging” aan gekoppeld mag worden.

Zoals in het geval van de KPN-mailing van gisteren, kan aan gene zijde niet meer genieten van razendsnel internetten via glasvezel, rekenvoorbeeld:

Reductie van de verzendkosten, het niet versturen van correspondentie aan overleden personen, betekent lagere kosten. Reductie van de kosten van herstel, correspondentie aan overleden personen zorgt voor reacties van nabestaanden. Geen imagoschade voor de onderneming, het versturen van correspondentie gericht aan overleden personen leidt vaak tot een negatief imago voor een organisatie.

En vergeet “producten” zoals het verhuisregister niet:

Een verhuizing is een mooi moment voor het behouden en werven van nieuwe klanten. Een nieuw huis of een nieuwe bedrijfslocatie biedt vele aanknopingspunten voor het versterken van de klantloyaliteit of het targetten van nieuwe klanten. Bovendien draagt een actueel klantenbestand bij aan doelgerichte marketing met een hogere conversie en minder verspilling.

Behoorlijk goor is ook dit verhaal van onderzoeksjournalisten-platform Investico:

Incassobedrijven verpatsen illegaal persoonsgegevens

Incassobedrijven handelen lang niet meer alleen in schulden: ze handelen ook in onze privacy. Heimelijk worden onze financiële data opgeslagen en vrijelijk vermarkt, waardoor Nederlanders met een schuldenverleden ernstig worden benadeeld.

Het allervreemdst aan dit alles is dat het illegaal is. Althans, over iedere keer dat persoonsgegevens overspringen van incassobedrijf naar databedrijf naar onderneming die een check op de betaalmoraal wil kopen, zouden consumenten geïnformeerd moeten worden. Dat gebeurt niet.

Natuurlijk niet, want dan zouden consumenten in verzet komen. De toezichthouder die dit alles had moeten voorkomen is beschamend afwezig. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens staat toe dat allerhande persoonsgegevens vrijelijk worden vermarkt waardoor Nederlanders met een schuldenverleden ernstig kunnen worden benadeeld.

Hele onderzoek in De Groene Amsterdammer:

De schuldenindustrie - U staat op een zwarte lijst

Incassokantoren hebben stilletjes grote zwarte lijsten aangelegd van bijna iedereen die in Nederland wel eens een rekening vergat te betalen. Talloze energiebedrijven, webwinkels en telefoonmaatschappijen checken de betaalmoraal van hun klanten – geheel in strijd met de wet.

De databases bevatten incassogegevens en ‘negatieve betaalervaringen’ van miljoenen mensen. Databedrijf edr bijvoorbeeld heeft gegevens van 7,5 miljoen mensen. Het bedrijf Lindorff beschikt over de vuile was van 10,3 miljoen consumenten en Focum is kampioen met 10,5 miljoen Nederlanders, oftewel bijna iedere volwassene met een eigen portemonnee.

Hood - (slang) verkorting van hoodlum, bendelid:

Het vrijwel onbekende maar invloedrijke Focum bestaat pas acht jaar en heeft nu al informatie over een kleine tachtig procent van alle volwassenen in Nederland. Jarenlang heeft het moederbedrijf, incassobureau Vesting Finance, gegevens verzameld over mensen met schulden.

Schurk - (niet algemeen) wrijfpaal:

Met de data die Focum heeft kan het iedereen in Nederland een cijfer geven, van 1 tot 11. Een stoplicht geeft met rood, oranje en groen aan wie volgens Focum een goede of slechte betaler is. Heb je ooit een incasso gehad, maar is die volledig afbetaald? Dat is goed voor één minpunt. Loopt er nog een incasso tegen je waarvan de eerste delen keurig zijn betaald? Drie minpunten. Nog geen cent van je incasso terugbetaald? Min tien!

Gemenerik:

Een ruzie met een leverancier over een wasrekje van 29,95 euro dat na een internetbestelling verkeerd is bezorgd kan op die manier lang nadreunen. Voor Focum maakt het geen verschil of je niet-betaalde schuld vijf of vijftigduizend euro bedraagt. Het bedrijf registreert alleen maar en geeft het stoplicht een kleurtje.

Kreng - op krengen azen, reeds min of meer tot bederf overgegaan:

Zelfs als Focum geen enkele informatie over je heeft, krijg je een score. Dan waardeert Focum gewoon je adres. Het kost bijvoorbeeld punten wanneer je in een huis zit waar vroeger iemand met schulden woonde. In een slechte wijk in het toch al armoedige Sliedrecht heeft Focum een ‘hoog aantal negatieve betaalervaringen’ geregistreerd, dus kleurt je ‘buurtscore’ oranje.

Beledigd:

Verklaring van Focum

Incassobureaus die gegevens leveren aan Focum zijn niet wettelijk verplicht om de betrokkene steeds opnieuw te informeren wanneer de gegevens worden verstrekt aan een derde indien die verstrekking valt binnen de doeleinden van de verwerking waarover de betrokkene al is geïnformeerd.

Focum probeert consumenten zo goed mogelijk van dienst te zijn bij het uitoefenen van hun wettelijke inzagerecht. Gegevens kunnen eventueel gecorrigeerd worden door een inzage- en correctieverzoek van de betrokken consument.

Theoretisch, ja:

Gebruikers van financiële profielen laconiek

Volgens Focum wordt de informatieplicht aan burgers in haar contracten verschoven naar de koper van de data. Bekende gebruikers van de financiële profielen, zoals Nuon, E.ON en Vodafone, zijn daar laconiek over. Een woordvoerder van Nuon zegt: “Klanten kunnen zelf vragen wie de toets uitvoert.”

Inzagerecht had men op dat moment echter ook in de praktijk getest:

Maar klanten die actief vragen om informatie worden onvolledig geïnformeerd, blijkt uit het onderzoek van Investico. Tien consumenten vroegen databedrijven EDR, Focum en Experian wat zij over hen hadden opgeslagen. Ze kregen weinigzeggende antwoorden. Toen Investico zich voordeed als betalende klant en dezelfde profielen opvroeg, kwam niet alleen meer maar ook andere informatie naar boven. Ook dat is in strijd met de wet.

Voorbeeld als beschreven in het hiervoor genoemde artikel:

Direct Pay is een incassobureau en schuldhandelaar. Het koopt schulden in bulk op en handelt ze in bulk af: maar liefst 42.000 keer ging het bedrijf vorig jaar naar de rechter om iemands schuld op te eisen. Door achter schuldenaren aan te gaan met dreigende brieven, telefoontjes of zelfs beslag te leggen op iemands volledige bankrekening slaagt het bedrijf erin munt te slaan uit vorderingen die andere bedrijven al lang hebben afgeschreven.

Op die manier heeft Direct Pay de afgelopen jaren haar computers volgestouwd met informatie over álle acht miljoen Nederlandse huishoudens en met de ‘betaalervaringen’ van vijf miljoen consumenten.

Met ‘econometrische modellen’ analyseert het karakteristieken waaronder ook ‘atypisch gedrag, zoals gemaakte taalfouten bij het invoeren van gegevens tijdens een online bestelling’. Dat zou bijvoorbeeld iets kunnen zeggen over iemands opleiding of het Nederlands als moedertaal.

Wet Bescherming Persoonsgegevens daarover:

Handleiding voor verwerkers van persoonsgegevens

Aan welke kwaliteitseisen moet mijn gegevensverwerking voldoen?

De Wbp bevat een algemene norm over de kwaliteit van uw gegevensverwerking.

Uw gegevens moeten gelet op het doel waarvoor ze worden verwerkt:

• niet bovenmatig;

• toereikend; en

• ter zake dienend zijn.

Ter zake dienend:

Ten slotte mag u alleen díe gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het doel (ter zake dienend). U mag dus geen overbodige gegevens verwerken. Weer in hetzelfde voorbeeld mag het incassobureau niet van alle debiteuren altijd ook de nationaliteit vastleggen. Die doet immers voor het betalen van
een factuur meestal niet ter zake.

Maar daar zou het bedrijf eventueel weer langs kunnen glibberen:

Dit kan anders zijn als er voor de inning van de gelden beslag moet worden gelegd op goederen van een gehuwde debiteur.De nationaliteit kan in dat geval van belang zijn om te bepalen welk huwelijksvermogensrecht van toepassing is.

Onderzoeken dus, is die “hele nare handel” in strijd met de wet:

Privacywaakhond: Toch onderzoek naar ‘onrechtmatige’ datahandel incassobedrijven

De databedrijven van de incassobedrijven, die de afgelopen jaren van vrijwel elk Nederlands huishouden financiële ‘scores’ hebben gemaakt die ze verkopen aan commerciële partijen. Dat gebeurde zonder de burgers erover te informeren, wat strijdig is met de wet.


#806

Hoi Weerman,

Even rechtzetten, account voor jezelf aanmaken was geen eis, je kon destijds gewoon de software downloaden en starten, dat deed dan de rest. In het echt wil je het in de toekomst wel combineren met een account, om daarop de opbrengst te laten binnenkomen.

Lijkt mij handig om cryptocurrency te koppelen aan de (cdfoon) subscriber records. Net als normaal bankrekening.

N.B. In de cryptocurrency habitat kan je veel meer rekeningen hebben die niet te linken hoeven zijn aan jou.

Ik leer wel weer hoop van jouw vorig post. Ik heb even wat quotes van de blog van een bedrijf opgesomd die jij had genoemd.

“De basis moet er dan wel al liggen. Veel retailers zijn begonnen met het verzamelen en opslaan van data in open source omgevingen, met name ongestructureerd, zonder erover na te denken ‘wat kunnen we ermee’. Nu zien we dat bedrijven bovenop die open source omgevingen commerciële diensten gaan ontwikkelen. Die spelen in op die next step. Het zal een keten van allerlei technologieën zijn die gestapeld uiteindelijk iets gaan opleveren.”

“Dat is mede gedreven door open source. Dagelijks worden er nieuwe tools gelanceerd. Het gevaar bestaat dat men overspoeld wordt met allerlei tools. Het is de kunst om uit die brei aan tools de juiste keuzes te maken.”

“Open source tools lijken misschien gratis, maar dat is een illusie als je ze gaat gebruiken. Op je laptop misschien wel. Maar zodra je deze programma’s op een server gaat draaien, moet je een cluster inrichten en blijkt het ‘opeens’ niet gratis te zijn.”

“Het recht om zich te verzetten tegen verdere verwerking of tegen profiling of het recht om vergeten te worden, worden immers expliciet begrensd door bijvoorbeeld wettelijke bewaarplichten uit boekhoudwetgeving of sociale wetgeving. Verder ben ik het er overigens mee eens dat het ‘right to be forgotten’ een wat naïeve constructie is, die in de praktijk behoorlijk onwerkbaar blijkt, maar het zou een beetje kort door de bocht zijn om het nut van de gehele GDPR af te wegen aan die enkele bepalingen die in praktijk moeilijk werkbaar zullen blijken. Het echte belang van de verordening zit hem in het feit dat het belang van de controle van elk individu over zijn eigen persoonsgegevens erkend wordt en dat aan bedrijven duidelijke grenzen opgelegd worden met betrekking tot hoe ze met die persoonsgegevens mogen omgaan.”

“Wij hebben anderzijds de voorbije jaren enkele zeer concrete voorbeelden gezien waar het recht om vergeten te worden wél werkt. Dat is met name het geval als personen in krantenartikelen vernoemd worden als dader van misdrijven of in het kader van bijvoorbeeld een groot faillissement en daar jaren later nog steeds de gevolgen van ondervinden telkens als ze ergens solliciteren of als ze proberen om een zaak over te nemen of op te starten. Als we die artikelen op basis van het right to be forgotten kunnen laten verdwijnen, is dat vaak een enorme opluchting voor de betrokkenen.”

Ik ben niet eens dat criminelen, dierenbeulen het recht hebben om vergeten te worden. In mijn beeld blijven ze gesignaleerd. In mijn beoogde platform krijgen worden ze door de crowd veroordeeld en kunnen ze straffen worden opgelegd (bijvoorbeeld extra btw-achtige constructie). Door openbare ledger (van een cryptocurrency) kan je zien in hoeverre ze de straf al hebben betaald. Bij solliciatie zal je altijd zien wat deze personen hebben ‘uitgevreten’. Natuurlijk mag iedereen een tweede kans hebben, echter wel onder regie (van het platform).

“Aan de ene kant is het een goede zaak dat er een bepaalde graad van security wordt geboden over data die wordt bewaard, maar het heeft niets met privacy te maken. Het woord privacy komt zelfs in de wettekst niet eens voor. Het gaat om de bescherming van data. Voor kleine bedrijven is dat een zware dobber vandaag de dag en misschien zelfs een serieuze bedreiging. Veel bedrijven starten er als paniekreactie mee, volgen de wetteksten en gaan te weinig rekening houden met de impact op de eigen business. Een retailer moet goed oppassen dat hij de wetgeving niet te streng naleeft, zodat hij morgen niks meer kan.”

“De bedragen van de boetes liegen er niet om en bovendien is er het enorme aansprakelijkheidsrisico als data verloren gaat of gestolen wordt. Wie op dat ogenblik niet kan aantonen dat hij de verordening correct heeft nageleefd, kan wellicht elke tussenkomst van zijn verzekering vergeten en draait zelf op voor de schade. Als het bijvoorbeeld om kredietkaartgegevens of om gevoelige medische gegevens zou gaan, kan die schade enorm zijn; en een data breach is sneller gebeurd dan verwacht. Het hoeft echt niet altijd om grote hackingschandalen te gaan. Een ex-werknemer die met een usb-stick vol data naar buiten wandelt of een personeelslid dat zijn laptop op de trein vergeet, kunnen potentieel grote gevolgen hebben.”

“De hele organisatie moet doordrongen zijn van het belang van data. Uiteindelijk wil de consument relevante boodschappen ontvangen. Als ik geen baby heb, wil ik geen reclame voor luiers ontvangen. Je zal de consument moeten leren kennen, één op één op persoonsniveau. En volgens de wetgeving moet je daar eerst toestemming voor vragen.”

“Het is de verantwoordelijkheid van de retailers om een propositie aan de klant voor te stellen die relevant is. De meeste klanten zullen bereid zijn om hun data te delen, indien ze er voldoende ‘counterparts’ voor krijgen. Een weg terug is er inderdaad niet meer.”

“De strijd om klantdata staat nog maar in de kinderschoenen. De retailer wil data, maar de fabrikant ook, en op alle mogelijke gebieden wordt steeds meer data gegenereerd, verzameld en verwerkt. Het traditionele model van retailers en leveranciers verandert in hoog tempo, mede dankzij data.”

“Die samenwerking is niet eens nodig, je mobieltje vertelt nu dat jij niet thuis bent en hier aan tafel zit. Kortom, op dit moment weten Google, Facebook en nog een paar andere partijen dat jij en ik niet thuis zijn. Hoeven ze dus ook niet aan te bellen. Die gegevens zijn centraal beschikbaar. Delivery by follow your phone, waarom niet?”

Uit GPS data van je telefoon kan je er achter dat je iemand of een (post) pakketje/brief mee kan nemen.

Om platform te bouwen heb je goede concepten nodig. Ik denk dat Boris wel goed (build2) concept heeft. Build2 concept is denk ik een “kritsche succes factor” voor een te bouwen platform.

Kritische succesfactoren
Kritische succesfactoren van een organisatie zijn bepaalde activiteiten of processen die van groot belang zijn voor de organisatie. De succesfactoren bepalen in grote maten of de organisatie haar doestellingen en strategie kan behalen of niet. De factoren zijn van kritisch belang voor de organisatie. Het bepaalt vaak of de organisatie kan blijven bestaan of niet.

Het ‘succes’ wordt bepaald in mate waarin de organisatie slaagt om de doelstellingen te behalen die de organisatie heeft gesteld. Het succes van de organisatie wordt bepaald door hoe de succesfactoren worden benut door de organisatie.

CppCon 2016: Boris Kolpackov “Using build2, C++ Build Toolchain"

Ik ben er van bewust dat filmpje niet erg boeiend is als je er niets mee hebt. Maar geeft wel goed beeld wat belangrijke issues zijn om source code snel te bouwen. In Build2 hebben ze m.i. alle compilers meegenomen die van belangrijk zijn, zelfs Clang zag ik op de presentatie. Ik heb niet onderzocht in hoeverre Clang ook al werkt in Build2. Ik wil Build2 concept in mijn source code stack gaan stoppen en dan vanuit verschillende GUI’s (Notepad++v, Sqlyog, FileZilla, Ultimate++, QT, etc.) gaan aanroepen.

De hartelijke groet Jan Marco


#807

Voor de hand liggende mogelijke ontwerpfouten daarbij, kijk bijvoorbeeld uit met Sinterklaas, als die (veel) te vroeg komt (mag schoen zetten) kan dat leiden tot stress (driftbuien of slecht slapen):

‘Niet normaal’

Afgeraden wordt om te ‘dreigen’ met ‘niet lief, geen cadeautjes’.
“Het is al een hele spannende tijd, zo maak je dat alleen maar erger.”

Uiteindelijk vertrekt-ie altijd weer naar Spanje en keert de rust terug in huis?

Probeer zijn spel om te vormen tot de aandacht richten op een topsporter worden of diploma’s behalen:

Woede, angst, boosheid kan dan los gezien worden van slecht zijn en in het spel ervaart het dat deze gevoelens ook leiden tot goed en sterk zijn. Altijd "lief’ moeten zijn en toch verwachten dat hij vecht om iets te bereiken brengt verwarring.

Advies is verder om voldoende rustmomenten in te lassen. Bijvoorbeeld een wandeling door het bos, voor wat afleiding van alle hectiek:

De grootste uitdaging is om een goede balans te vinden. Naast digitale media, moet er ook tijd zijn om buiten te spelen, te sporten, te lezen, voldoende te slapen en met elkaar te praten en te lachen.

Die op de website van dat Focum bedoel je:

Data: de digitalisering van het individu

JanKees Lampe resumeert: “Een weg terug is er niet.”

Leendert Rijnsburger: “De strijd om klantdata staat nog maar in de kinderschoenen.”

Mama wat doet die meneer:

JanKees Lampe geeft ook een voorbeeld van hoe data de wereld verandert: “Je kunt vandaag de dag op basis van alle data zeer nauwkeurig bepalen wanneer de kans het grootst is dat iemand thuis is in een bepaalde wijk.”

Blog - persoonlijk dagboek op internet:

Aan dit ronde tafelgesprek namen deel:

Philippe Vlaemminck (MultiMinds), Jan Muermans (Python Predictions), Jelle Faber (Isatis Business Solutions), JanKees Lampe (Inergy Analytical Solutions), Kris Vranken (Stratics), Raymond van Polanen Petel (Credon), Robert Feltzer (EDM), Leendert Rijnsburger (Focum), Bart Van den Brande (Sirius Legal advocaten).

Allemaal in de zak en mee naar Spanje.


#808

Hoi Weerman,

Ik ben helemaal enthousiast over de “#metoo” discussie. Ik denk dat je deze discussie erg goed in een Persinfonet platform zou kunnen vormgeven. In de media ageren ze nu dat Metoo naar alles wijst. In mijn beeld heb je zware gevallen en natuurlijk lichter zaken. Men verwijst naar de politie, echter in mijn beeld doen die weinig. Politie hebben zelf al problemen om een Youtube filmpje af te spelen. Geeft geen warm gevoel dat ze ook ‘Metoo’ zaken kunnen verwerken.

In een platform zou je dat kunnen vormgeven. Als je vindt dat iemand (of bedrijf) normoverschrijdend gedrag heeft dan zoek je subscriber op en dan wordt de record in de “metoo” database/tabel gezet. In bedrijven is vaak een gesloten cultuur waar veel misstanden plaatsvinden op de werkplek. N.B. De politie voert bijvoorbeeld 10 duizenden rechtszaken met haar eigen personeel.

De persoon kan dan het signaal in een procesflow gaan verdedigingen dat hij het niet gedaan heeft of gaan bewijzen dat het signaal vals is. Hij kan dan weer een “smaad” metoo actie gaan starten. N.B. The crowd beoordeelt het signaal en verweer. Via blockchain technologie wordt de status van subscriber van persoon (of bedrijf) aangepast. The crowd bepaalt wat er moet gebeuren (of ‘barbertje moet hangen’).

Ik ben afgelopen donderdag naar Den Haag geweest. Wat een ‘poppenkast’ die Tweede Kamer. Erg oud gebouw en 1000 mensen werken daar. In mijn beeld zouden ze een efficiënt kantoor kunnen bouwen en de huidige Tweede kamer gebouwen een museum voor toeristen kunnen maken. Levert het ook nog wat op.

Ik denk dat de manier waarop de Tweede kamer nu werkt verouderd is. Tweede kamer lid die ik vroeger wel goed vond (Omtzigt) laat nu de andere duistere kant van de Tweede kamer zien, hoe men daar te werk gaat. Lijkt mij niet al te fris. Net als de “bonnetjes” die niet gevonden mochten worden.

Ooggetuige
Uit het sms-verkeer waarover NRC beschikt blijkt dat Omtzigt voor de lezing uitgebreid met de Oekraïner sprak, en dat hij ‘kernpunten’ zou hebben gegeven die de tolk bij zijn verhaal moest uitspreken. Zo zou Omtzigt in de ‘briefing’ hebben aangegeven dat de man moest doen alsof hij het neerstorten zelf had gezien.

Want dat was niet het geval. De ‘getuige’ verbleef op de dag van de vliegramp in werkelijkheid in een andere regio in Oekraïne. Alleen zijn vrouw zou het vliegtuig hebben zien neerstorten. Ook zou het CDA-kamerlid geweten hebben dat de man al was gehoord door het Nederlandse onderzoeksteam, maar liet hij dit op de bijeenkomst niet blijken.

De toespraak leidde in mei tot verontwaardigde reactie op internet, waarbij mensen hun verbazing uitten over het feit dat een belangrijke getuige niet was verhoord.

Blijkbaar gebruikt kamerlid Omtzigt nog niet versleutelde “sms-verkeer”. Indien hij WhatsApp had gebruikt was stuk moeilijker geweest om de waarheid boven water te krijgen (door NRC).

De oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid trekt de vergelijking met het Huis voor klokkenluiders, waar advies gegeven wordt aan mensen die misstanden willen melden. “Daar wordt immers ook onderzocht om wat voor soort bericht het gaat. En die misstanden - als daar sprake van is - moeten worden aangepakt, alsmede de onjuiste berichten.”

Hij zegt tegen RTL dat hij met deze tweet aandacht wilde vragen voor de mogelijkheid dat er mensen onterecht beschuldigd worden.

Landelijk coördinator van het Centrum Seksueel Geweld, noemt in reactie op het voorstel van Van Vollenhoven een speciale instantie voor het onderzoeken van beschuldigingen niet nodig. “Daar is de nationale politie voor”.

'Fors meer meldingen’
Zedenrechercheurs hebben het intussen druk met meldingen van seksuele intimidatie en misbruik. Door alle aandacht voor #metoo is het aantal meldingen van verkrachting of seksueel misbruik de afgelopen weken fors toegenomen, zegt voorzitter van de politievakbond NPB in EenVandaag.

De meldingen gaan over uiteenlopende zaken, zegt hij na signalen van rechercheurs. “Van mensen die lastig zijn gevallen op hun werk tot aan verkrachtingen. Dit is echt de laatste weken allemaal losgekomen.” politiewoordvoerder pleit voor meer recherchecapaciteit, “omdat er nu al veel te veel meldingen op de plank blijven liggen.”

Een politiewoordvoerder laat weten dat er “cijfermatig geen onderbouwing” is voor de beweringen van de NPB, zowel wat betreft het aantal meldingen als het aantal aangiften. “We hebben de laatste jaren juist veel achterstanden weggewerkt. 80 procent van alle aangiften wordt binnen zes maanden ingestuurd bij het Openbaar Ministerie.”

Informatief gesprek
Wie aangifte wil doen van seksueel ongewenst gedrag, krijgt bij de politie eerst een gesprek met een zedenrechercheur. In zo’n ‘informatief gesprek’ krijgen mensen het advies om nog even na te denken of ze wel of geen aangifte willen doen.

“Niet om ze te ontmoedigen, maar om ze bewust te maken van de negatieve gevolgen”, zegt een politiewoordvoerder. “Zoals dat alles tot in de kleinste details besproken moet worden en dat er een lichamelijk onderzoek bij zit dat heel ingrijpend is. Ook kan het strafrechtelijke proces maar doorslepen en doorslepen, als een dader in beroep gaat.”

Uit een enquête van de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen (LVV) - die in handen is van RTL - onder 300 vertrouwenspersonen blijkt dat 80 procent van de mensen die hun verhaal bij de LVV hebben gemeld vervolgens geen klacht indient. De LVV hoopt dat de minister van Sociale Zaken maatregelen gaat nemen zodat slachtoffers dat sneller durven doen.

Volgens het ministerie van Sociale Zaken zijn er reeds de nodige regels en protocollen over ongewenst gedrag op de werkvloer in gebruik. Wel laat het ministerie weten dat het de oproep van de LVV heeft gehoord en bereid is in gesprek te gaan.

Uit de enquête van LVV:

Er blijken grote verschillen te zijn tussen bedrijfstakken. Zo geeft 1 op de 18 werknemers van marktonderzoeksbureaus aan dit het afgelopen jaar te hebben ervaren. Ook in de horeca, en dan met name bij restaurants, is het een probleem van formaat.

Er zijn ook sectoren die significant slechter dan gemiddeld scoren waar je het misschien niet meteen van verwacht. Denk bijvoorbeeld aan advocatenkantoren (4,2 procent) en registeraccountants (3,1 procent). En ook bij de politie hadden bovengemiddeld veel werknemers het afgelopen jaar ongewenste seksuele aandacht van collega’s (3 procent).

Schuldgevoel
Niet eerder werd duidelijk dat de omvang van ongewenste seksuele aandacht op de werkvloer zo groot is. Vermoedelijk speelt daarbij een rol dat werknemers de vragen van TNO anoniem kunnen beantwoorden.

Volgens ervaringsdeskundige Karin Bosman zwijgen namelijk veel slachtoffers uit schaamte. “Omdat slachtoffers die te maken hebben met seksuele intimidatie heel erg te maken hebben met schuldgevoelens. Die voelen zich vernederd. En dat is niet iets waar je heel makkelijk mee naar buiten komt.”

Een ander Metoo actie die loopt bij de acteurs:

Vakbond adviseert acteurs niet direct naar media te stappen na misbruik

ACT, de belangenvereniging van professionele acteurs in Nederland, adviseert leden om vooral niet meteen naar de media te stappen met onthullingen, zoals de afgelopen week het geval was in de zaak Job Gosschalk.

Dan moet je aangifte doen, moet er een politieonderzoek komen en zal de rechter bepalen of iemand fout is geweest. Nu worden mensen al bij voorbaat veroordeeld. Ik ben bereid om iedereen die zijn verhaal doet op zijn woord te geloven. Maar je boet wel in aan geloofwaardigheid op het moment dat je dit eerst in de media hebt verteld. Een rechter kan ook denken", zegt het directielid.

Ik zie zelf niet zo veel in de politie. Vaak valt ongewenst gedrag niet onder strafrecht. Daarom is een IT-Platform m.i. veel meer het geëigende middel.

Probeer zijn spel om te vormen tot de aandacht richten op een topsporter worden of diploma’s behalen:

Natuurlijk moet je zo denken, echter zijn vaak personen waar geen eer meer aan te behalen is. Indien iemand iemand vermoord heeft of dieren heeft mishandeld is er m.i. weinig ruimte meer om te mogen bewegen in onze samenleving. In mijn beeld moet een IT-platform actief deze gasten monitoren en sociaal uitsluiten. Net zoals je bij een meldrobot de koeien in systeem moet zetten. Zit er een koe niet in het systeem krijgt het geen eten. N.B. Weerman, Misschien wist je het niet dat het aantal kilo krachtvoer gekoppeld wordt aan de melkopbrengst.

Allemaal in de zak en mee naar Spanje.

Ik zit er altijd zo in dat je van mensen waar je niet mee eens bent ook iets kan leren. Mogelijk je eigen idee wat ombuigen om het nog beter te maken.

De hartelijke groet Jan Marco


#809

Hoi Weerman,

Ik denk dat je via blockchain technologie in relatie met Facebook/Linkedin een beter systeem kan bouwen als Rita VerDonk heeft proberen neer te zetten. Indien je slechte uitvoering van een idee hebt verbrandt je geld van aandeelhouders en dat hier m.i. ook gebeurt. Eigenlijk doet Rita een crowdfunding actie om een idee te verwezelijken. Je zou in crowdfunding software veel beter waarborgen in kunnen bouwen dat een idee op een goede transparante manier wordt uitgevoerd.

Rita Verdonks carrière als ondernemer is voorlopig gestrand. De voormalige minister is opgestapt als bestuurder van haar eigen bedrijf en tot overmaat van ramp heeft ze het ook nog aan de stok gekregen met een groep geldschieters die haar ruim driekwart miljoen euro leende. Zij voelen zich opgelicht en hebben een advocaat in de arm genomen.
’Het is niet gelukt’

Apart dat ze ook haar vrienden (van Harry Mens) blijkbaar heeft misbruikt. Lijkt mij goed passen in de “Metoo” discussie!

Het leek aanvankelijk een pracht-idee: de voormalige minister biedt een dienst aan waarmee overheden zich kunnen weren tegen frauderende sollicitanten. Maar het werd geen succes. „Ze heeft kapitalen opgebrand aan managementkosten voor zichzelf en haar halve familie, zonder bij wijze van spreken nog een pakje boter te verdienen. Ik heb mijn hele leven nog niet zoiets gezien”, briest aandeelhouder Geert Schaaij.

De data van de metoo database moet je niet op centraal punt leggen, want dan krijg je rechtzaak van Rita aan je broek (net als bij de Pirate Bay zaak), dus moet je m.i. de data in het peer-to-peer netwerk onderling synchroniseren.

De hartelijke groet Jan Marco


#810

Jij weet wel beter, als geoefende tv-kijker had ik dat van die melkrobot wel degelijk opgepikt en helaas blijft die informatie dan ook nog eens voorgoed de plaats van andere zaken innemen.

In dit geval denk ik dat het ging om het verhaal over boer 8 uit Seizoen 2011 van Boer Zoekt Vrouw Internationaal. Verifiëren, jazeker, daar is-ie, zijn draaimelkstal.

Veeteelt Magazine in 2011 over deze man, “die samen met compagnons een melkveebedrijf net over de grens met Duitsland runt”. Bij de foto’s staat:

Bedrijfsreportage boer Richard, Kleve

 1. In 2005 is Richard toegetreden tot het bedrijf van zijn compagnons waarmee ze onder de naam BMW Agro nu 1000 koeien melken.
 2. Het koppel is verdeeld in zes groepen waaronder een vaarzen- en een hospitaalgroep.
 3. De koeien worden per groep in de wachtruimte gedreven en gemolken.
 4. Het melken gebeurt twee keer per dag in een vijftigstands draaimelkstal.
 5. Het rantsoen van de koeien bestaat uit zeventig procent snijmais.

Nieuws van gisteren over de derde component in de keten krachtvoer-melkopbrengst:

Het mestcomplot

Boeren, transporteurs, mestverwerkers en handelaars in Brabant en Limburg frauderen op grote schaal met mest. Ze rijden met lege vrachtwagens heen en weer, vervalsen administratie en omzeilen gps-controles.

Uit een onderzoek van NRC blijkt dat 65% is veroordeeld voor fraude of daarvan wordt verdacht.

Waar de gebruikers van je platform dan tegenaan lopen:

De chauffeur rijdt een erf op. Met een loader – een soort bulldozer – schept de klant zelf een hoopje mest in de vrachtwagen. De bijna lege wagen gaat de weegbrug op. De klant draait een bon uit met het gewicht erop. Daarna wordt de loader erbij gezet op de weegbrug, waardoor dat gewicht bij dat van de vrachtwagen wordt opgeteld. Een nieuwe bon vermeldt een flink hoger gewicht.

Als de chauffeur onderweg niet wordt aangehouden, gaat de eerste bon de prullenbak in. De tweede is voor de boekhouding. Zo vervoert de chauffeur op papier veel meer mest dan in werkelijkheid. Mestfraude.

Ben benieuwd tot welke slotsom de crowd die zich daar verzameld heeft vervolgens zal komen:

In die mest zit stikstof en fosfaat. Dat is prima voor de gewassen, maar in hoge concentraties slecht voor het grond- en oppervlaktewater. Bemesting heeft de afgelopen jaren geleid tot overschrijding van de milieunormen in 86 van de 220 waterwinputten in Nederland.

Reed Business bv handelend onder de naam Reed Business Information:

Nederlandse koe krijgt gemiddeld 1.800 kilo krachtvoer

De krachtvoergift van melkkoeien, exclusief …

Cookies op Boerderij - Ja, ik accepteer de cookies

jongvee, is 1.800 kilo krachtvoer per koe per jaar.

Koe in VS vreet 3.300 kilo krachtvoer - Buiten Europa is de Verenigde Staten koploper in krachtvoergift. De Amerikanen voeren maar liefst 3.300 kilo krachtvoer per koe.

#metoo - - Die kerel zit elke dag aan mijn tepels:

In January, Facebook CEO Mark Zuckerberg took on
a personal challenge to have visited every state by the
end of the year.

Je ziet meteen om wie het gaat, altijd zo’n T-shirt, altijd duimen in de zak:

The same company that gives you birthday reminders also helped ensure the integrity of the German elections.

Dit keer misschien één maatje te groot:

Does Even Mark Zuckerberg Know What Facebook Is?

What is Facebook? We can talk about its scale: Population-wise, it’s larger than any single country; in fact, it’s bigger than any continent besides Asia. At 2 billion members, “monthly active Facebook users” is the single largest non-biologically sorted group of people on the planet after “Christians” — and, growing consistently at around 17 percent year after year, it could surpass that group before the end of 2017 and encompass one-third of the world’s population by this time next year.

Outside China, where Facebook has been banned since 2009, one in every five minutes on the internet is spent on Facebook; in countries with only recently high rates of internet connectivity, like Myanmar and Kenya, Facebook is, for all intents and purposes, the whole internet.


#811

Hoi Weerman,

Waar de gebruikers van je platform dan tegenaan lopen:

De chauffeur rijdt een erf op. Met een loader – een soort bulldozer – schept de klant zelf een hoopje mest in de vrachtwagen. De bijna lege wagen gaat de weegbrug op. De klant draait een bon uit met het gewicht erop. Daarna wordt de loader erbij gezet op de weegbrug, waardoor dat gewicht bij dat van de vrachtwagen wordt opgeteld. Een nieuwe bon vermeldt een flink hoger gewicht.

Als de chauffeur onderweg niet wordt aangehouden, gaat de eerste bon de prullenbak in. De tweede is voor de boekhouding. Zo vervoert de chauffeur op papier veel meer mest dan in werkelijkheid. Mestfraude.

Ik kom oorspronkelijk ook van de boerderij. Mijn beeld toen was dat de boeren zich wel strikt aan de regels hielden. Echter het buitenland (Frankrijk, Italië, Spanje, etc) “vulden maar wat in” op de subsidieformulieren. We lieten ons toen bedotten. Andere landen werden later niet meer geloofd en men ging toen met satellieten bijvoorbeeld checken hoeveel hectare koolzaad werd verbouwd. Stel dat je subsidie per hectare krijgt, kan je niet meer subsidiëren (vanuit Europa) krijgen als er op het land staat.

In mijn beeld ontstaat “Mestfraude” omdat men de Mestmaatregelen (vanuit Europa) niet eerlijk vindt.

Ik hoorde in preview “Robo sapiens” (voor vanavond) ook iets over melkrobots.

In de nieuwe VPRO-reisserie Robo sapiens onderzoekt Jelle Brandt Corstius hoe robots en kunstmatige intelligentie ons leven gaan veranderen.

De hartelijke groet Jan Marco


#812

Naar de VPRO-website geweest, bij de aankondiging van vanavond staan inderdaad ook foto’s van een koeienstal met hem en haar erbij - Brandt Corstius en Robin dus.

Geheel in stijl kan je daar ook een chatgesprek voeren met een evenknie van Robin, productlijn nr. 451:

Kiekeboe! Ik ben Robin451, de chatrobot van de VPRO-serie Robo Sapiens

Bot vangen - Ik moet eerlijk zeggen dat er best wat menselijk werk aan vooraf is gegaan, voor ik hier kon zijn om jou te voorzien van alles wat je maar wilt weten over robots en kunstmatige intelligentie. Nieuwsgierig? In dit interview met VPRO Digitaal, de afdeling van mijn geliefde makers, lees je meer.

Jij: Weet u iets van een melkrobot?

Zeg maar je of jij, hoor!

Jij: Weet je of jij, hoor iets van een melkrobot?

Ik weet veel over robots en de ontwikkeling van AI, vraag maar.

Switchen naar <kortaf>:

Jij: melkrobot

Lely maakt melkrobots waar koeien in kunnen lopen en automatisch gemolken worden. De uiers worden automatisch gevonden door de Astronaut melkrobot en na afloop schoongemaakt. De robot wordt geleverd met het Time-for-Cows (T4C) managementsysteem met informatie over de gemolken koeien. Er is onder andere info over vreetminuten, tochtdetectie en herkauwactiviteit.

Geen boer meer nodig. Zou je denken…

Weer langdradig-beleefd, geeft alleen het voorgaande antwoord:

Jij: In welke aflevering komt de melkrobot voor?

Lely maakt melkrobots …

Terug naar <kortaf> met:

Jij: robot boerderij

Ik kan van die moeilijke vragen van jou geen genoeg krijgen, want daar leer ik de komende week weer van!

Heb jij wel genoeg van mij? Klik hier om terug te gaan naar de gewone homepage van Robo Sapiens.

Tsja. Degene nog die het gebouwd of aangepast heeft:

VPRO Digitaal pakt uit met chatbot

Normaal is zo’n chatbot niet meer dan een digitale vraagbaak, gericht op het beantwoorden van jouw vragen. Maar bij het testen van deze chatbot ontdekten we dat er eigenlijk twee tegengestelde persona’s in de bot zitten. Aan de ene kant de chatbot, die servicegericht is en je vragen probeert te beantwoorden. Aan de andere kant Robo sapiens, de zelfdenkende robot, die ook in de serie aan bod komt. Die twee werken in de chatbot door elkaar heen.

Ok nog een poging:

Jij: mestprobleem 

NERD ALERT :eyeglasses:

Snap je vraag niet, maar ben wel echt goed in definities. Als jij nou ‘Deep learning’, ‘Neurale netwerken’ of ‘Markov chains’ intypt, bezorg ik jou een mooie uitleg. :wink:

Jij: mest probleem in nederland 

Pardon my French :fr:, maar ik snap geen bal van je vraag.

Weet wel verdraaid veel over bedrijven die robots maken zoals Roomba, Boston Dynamics, Rethink Robotics, Honda, Lego, Starship, Waymo, Fetch Robotics, GreyOrange en Intuitive Surgical. Over welk bedrijf wil je meer weten?

Wie is hier de nerd? Wel elders op de VPRO-website maar nu als mens zelf opgezocht:

Argos - De geschiedenis van het mestprobleem - 15 januari 1993

Inleidende teksten - Tekst 1.

Het gaat er nu echt om spannen.

Nederland zit tot over de oren in de poep.

Het mestoverschot, de mest van meer dan 14 miljoen varkens en 100 miljoen kippen. Het is uitgegroeid tot een van de grootste milieuproblemen. De schadelijke stoffen, ammoniak, fosfaten en nitraten in de mest vormen een belangrijke oorzaak van de verzuring en het uitsterven van de bossen. De mest vervuilt het grond- en oppervlaktewater en bedreigt het drinkwater.

En nu ga ik klaar zitten voor de derde aflevering van Robo Sapiens over een half uurtje, bleep!


#813

Jan Marco, nog geen tegenbericht van jou, oké om even los-vast verder te gaan op dit item?

Weet niet hoe het met jou is maar ik kan me na drie afleveringen niet aan de indruk onttrekken dat die vondst van een humanoïde reisgezel een blok aan het been was bij het maken van de Robo Sapiens-reisserie.

Een aanwijzing daarvoor zag ik vorige week ook op de VPRO-website:

Bot vangen

In de serie wordt de Pepperrobot Robin genoemd. Tijdens de opnames van de serie viel de intelligentie van Robin echter dramatisch tegen …

De boer gevraagd wat van het voer uit de weg te halen zodat de wieltjes niet vastlopen:

In deel drie schuift opeens ook een mestrobot door het beeld, als voorbeeld van wél zelfdenkend vernuft:

Yo, vanaf de Smartphone te instrueren:

Veehouder werk uit handen nemen dat niet zo aangenaam is

De stalverzorger schuift de mest in de roostergaten van de vloer en klaar is kees. Een nieuwigheid voor goed verluchte stallen waar de mest snel opdroogt, is de stalverzorger met een watervoorraad van 40 l om de mest te bevochtigen. Die heeft een extra laadstation om water op te nemen. Standaard rijdt de robot 4 meter per minuut. Zo krijgt de mest de tijd om in de mestput te zakken en worden de roosters niet dichtgesmeerd.

Beide apparaten, zowel de Business Edition van de Pepper Robot:

Als deze “mobiele stalreiniger”, we dopen hem Foetsiebah aka. Lely Discovery 90 SW:

Zijn in aanschaf duurder dan een van de gangbare vluchtauto’s als getoond in Opsporing Verzocht:

Als je die om je sporen te wissen niet in brand wil steken zou je hem nog kunnen parkeren op de zgn. roostervloer boven een gierkelder die kampt met terugslag en zo toch het forensisch onderzoek hinderen:

Even tussendoor, de werkkleding van de “veehouder” kwam al dan niet met opzet ook van Lely, de leverancier van zijn melk- en mestrobot:

‘Will void it’s 2-year-warranty’ maar Pepper’s ‘internal structure’ opengewerkt:

In de ogen zitten bijvoorbeeld niet twee dezelfde camera’s gemonteerd, de oren zijn speakertjes:

Anders dan het beschaafd afkledende mantelpakje van de Vrijzinnig Protestantse Omroep:

Japanners die zich niet konden inhouden.

Opening in haar voorhoofd is net als de mondopening bestemd voor twee ‘image sensors’. Voor vier microfoons is door Aldebaran - nu SoftBank Robotics - plek gemaakt in de “dubbele scheiding” bovenop de plastic schedel…

Voor die Japanners die er niet genoeg van kunnen krijgen:

Choregraphe

If you’re a serious developer with experience in robotic platforms you can probably skip this. However assuming you’re not - your first step should be to download Choregraphe. This is an easy tool to get you started without having to mess around with too much code ;)

You can use simple drag and drop features and algorithmic reasoning to create applications containing dialog and behaviors, without a single line of code.

FAQ:

Top 100 Questions

What is Stiffness? — Stiffness is the torque limitation into the motors. If the stiffness is ON, you cannot move the limbs of the Robot. If it is OFF, you can move them.

A part of my Robot is extremely hot — Check that the ventilators at the back of the head are not obstructed. Press the Chest Button once and the Robot will announce its IP address and list any problems if there are any.

Can I use domestic wipes to clean my Robot? — Actually it is best to use a damp cloth, as domestic wipes may not be suitable for the Robot and may damage the plastic finish. Any damage to the Robot due to cleaning may void your warranty.

Belt wel terug naar de baas:

Do I need to always be connected to the Internet? — Yes. Some applications, such as the speech application, require a constant Internet connection. If the Robot is not connected, its performance will be limited.

Ter zake:

What is “OGNAK GNUK” and “GNUK GNUK”? — “OGNAK GNUK” and “GNUK GNUK” mean “Hello” and “Goodbye” in Bidi, the language used by Robots.


#814

Hoi Weerman,

Jan Marco, nog geen tegenbericht van jou, oké om even los-vast verder te gaan op dit item?

Ik ben afgelopen drie dagen Rexx op cursus geweest. Vanaf maandag de laatste twee cursusdagen.

En nu ga ik klaar zitten voor de derde aflevering van Robo Sapiens over een half uurtje, bleep!

Ik ben inslaap gevallen, echter dag later op gemist gekeken. Een vriend van mij vond dat er een negatief toekomst in wordt geschetst.

Wat ik een herkenbaar item vond is dat een bedrijf abrupt ‘over gaat’ als iets negatief is gebeurd. Bij productie van Iphone in Chinees fabriek werken veel mensen, echter het was zo saai werk dat vele medewerkers zelfmoord pleegden. Om het gebouw hadden ze netten gespannen. Nu heeft bedrijf opgelost in nieuwe Iphone versie door heel veel robots in te zetten. Werknemers (van Foxconn) moeten nu naar ander werk gaan zoeken.

Anders geformuleerd: Bedrijf gaat stevig veranderen door negatief feit van het personeel dat in het nieuws is gekomen. Daarbij hoeft de verandering niet goed voor het personeel te zijn.

Kijk ook naar Tesla, daar gaat het ook niet zo goed met personeel en productieplanning:

‘Productiehel’ voor Tesla, honderden medewerkers ontslagen
Tesla-CEO Elon Musk was er al een beetje bang voor. Hij voorspelde niet voor niets lacherig de ‘production hell’ tijdens de presentatie van de Model 3, eind juni. Het lachen is hem ondertussen wel vergaan. Meer dan 450 duizend klanten wachten inmiddels op hun elektrische raspaardjes, terwijl er het laatste kwartaal (Q3) nog geen 260 M3’s de Tesla-fabriek zijn uitgereden. Dat komt niet in de buurt van Tesla’s productiedoel van 1500. Mercury News kwam gisteren met het bericht dat er tussen de 400 en de 700 medewerkers bij Tesla zijn ontslagen. Waarvan, zo zegt Tesla zelf, het merendeel niet werkt op de fabrieksvloer, maar in de kantoortuinen van de administratie en ‘sales’.

Goed, een aantal van die ontslagen medewerkers zouden lid zijn van de grote vakbond, die de afgelopen periode druk campagne heeft gevoerd om Tesla’s fabrieksmedewerkers in Fremont voor zich te winnen (meer hierzo). ‘To unionize the factory’, zegt men dan in vakbondstaal-Engels. Dat komt Musk natuurlijk niet lekker uit, net nu hij de productiecapaciteit van de Tesla-fabriek in Fremont van 100 naar 500 duizend auto’s per jaar wil gaan brengen. We zouden kunnen zeggen, Elon, laat je fabriek draaien op louter AI’s en vergeet mensen en vakbonden, maar ja, dan maakt de productiehel van nu op den duur plaats voor de door Musks voorspelde AI-Apocalyps.

De hartelijke groet Jan Marco


#815

Op 29 juni 2007 was de eerste generatie iPhone beschikbaar voor verkoop in de Verenigde Staten.

In een documentaire van vlak daarvoor zit een “rijder” van ruim 5 minuten:

Filmtermen, wat is ‘tracking’

We verplaatsen de camera op een karretje, plakken hem aan een auto of op de bagagedrager van de fiets en verplaatsen de camera in de gewenste richting.

Let erop dat elke beweging voor de toeschouwers een betekenis moet hebben. In feite sturen we de kijkers ergens heen. De camerabewegingen moeten altijd van iets naar iets zijn en in de betekenis staan van de inhoudsoverdracht. Een beweging die naar niks gaat en niet afgemaakt wordt zaait alleen verwarring.

Documentaire “Manufactured Landscapes” (2006):

Edit: heb hem nu helemaal gezien. De duur van het langsrijdende beeld van de productie van iets, misschien een tafelventilator, is in werkelijkheid 9 minuten, maar dan loopt het uiteindelijk wel over de stem heen van de fotograaf - die eigenlijk het onderwerp van deze documentaire is - tot in het laten zien van de openingstitels.

De impact van 90 minuten meekijken met iemand die dat kan, kijken, is als altijd, dan lul je niet meer …

Even later weer wel:

Browse our departments: Fashion | Grocery | Electrical

Perhaps the most compelling scene in the film is the opening shot. An uncomfortably long tracking shot steadily passes row upon row of Chinese factory workers. The deliberate decision to move sideways through the factory creates a dizzying sensation as we seem to move forever without direction and without scale.

The absence of voices makes it nearly impossible to distinguish human from machine except for the workers’ curious stares.

There is no way to tell how large the factory is, not until the camera is hoisted high above the floor and looks out lengthwise into the building, whose proportions stretch out into the horizon – the final still shot becomes a near-perfect representation of one of Burtynsky’s own photographs.


#816

Krijgt u nog het weer van ons: mogelijk een vlok natte sneeuw …

Jan Marco, nog een voorspelling, morgenochtend ga jij dit nieuws van deze week hier in dit forum plakken:

Reageer ik nu alvast. Hartverwarmend:

Elsine Van Os

[Dutch] Bijzonder inzichtelijke lezing van Ronald Prins ✓ over het sociale contract tussen burgers en Staat in Cyberspace. Zeer het lezen waard.

Is zijn tweede vrouw. Manlief sprak in de Gonsalveslezing 2017 over “De dreigingen van cybercrime”:

Dames en heren,

Wat een eer om voor dit publiek de Gonsalveslezing te mogen verzorgen. Ik wil in mijn betoog graag twee thema’s bespreken. De eerste gaat over het sociale contract tussen burgers en overheid en de tweede over de inrichting van ons nationaal veiligheidsapparaat waar het gaat om de bescherming van onze belangen die via de digitale weg worden aangevallen.

Als eerste het sociale contract:

Dit is allemaal ontstaan nadat we door een oertijd heen gingen waarin we dit op de harde manier hebben geleerd. Ik stel me zo voor dat het een tijd was, waarbij iedereen met een knuppel rondliep. Je kon niet veilig in je grot slapen want er kon altijd iemand binnenkomen die het eten dat jij net verzameld had wilde stelen. Je moest altijd bang zijn voor iemand die sterker of slimmer was dan jij.

Contrast:

Laat ik u nu meenemen naar de online wereld. Cyberspace. Het is echt een andere plek. Mensen die daar leven, hanteren andere spelregels. Je kan elkaar volledig uitschelden zonder gevolgen. We lopen daar continu rond met een foto boek waar iedereen in mag kijken en we worden verliefd op chatrobots.

Verworden:

Dat heeft er weer toe geleid dat voor velen het internet is verwoorden tot iets wat we kunnen herkennen van de prehistorie. Het is een gebied waar het recht van de sterkste of slimste geldt. Sterk of slim zijn kan je in deze context vertalen met hacken. De hackers bepalen wat er op het internet gebeurt.

Nog eens roepen om een Cyber Delta Plan met bijpassende cybercommissaris en budget.

Laat politie en inlichtingendiensten eindelijk eens digitaal sterker zijn dan al die misbruikers van het Internet …

Voorzien van de modernste hulpmiddelen. Virtueel toezicht vanachter het bureau:

Evolutie:

Zij die gingen samenwerken waren opeens de sterkste. De een slaapt en de ander houdt de wacht. Overdag trok je samen op. Niet om zelf op eten te jagen, maar om het stelen van iemand anders.

Meegaan met die ontwikkelingen, you heard it here first - eind vorig jaar:

[quote=“Weerman, post:290, topic:354”]
Die zien we toch als het even kan de media apetrots te woord staan voor zijn mini-SOC. Oogt als een stand op een trade show en is dat misschien ook wel. Geef hem de gelegenheid om te herpakken en hij zal in de overtreffende trap terugkomen.[/quote]

Lobbyen:

Spend Some Serious Money

Het slotakkoord van de One Conference van 2016 ging over geld.

Ronald Prins, voormalig eigenaar en medeoprichter van Fox-IT riep de overheid op om nu toch echt serieus geld uit te trekken voor betere cyber security en vooral meer onderlinge samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten.

Hij pleitte er voor dat de overheid een centrale cyber security aanpak moet ontwikkelen. Een HollandSOC als het ware.

Op die fiets:

Zelf een week na zijn toespraak alvast achterom doorlopen naar de dienstingang:

Beveiliging - Directeur Fox-IT verlaat bedrijf voor kennisinstituut - 22 november 2017

Directeur Ronald Prins verlaat per 1 januari 2018 Fox-IT. Dat maakte het beveiligingsbedrijf, dat onder meer inlichtingendiensten AIVD en MIVD als klant heeft, dinsdag bekend.

Fox-IT speelt een grote rol in de beveiliging van staatsgeheimen. In 2015 werd Fox-IT verkocht aan de Britse NCC Group voor 133 miljoen euro. Het leverde Prins 40 miljoen euro op.

Prins wordt cybersecurity-adviseur bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies (HCSS). Ook zit hij in een investeringsfonds met Ad Scheepbouwer, oud-aandeelhouder van Fox-IT.

Het Haagse Centrum voor Strategische Studies (HCSS)?

Kom op nou, moet zijn, “The Hague Centre for Strategic Studies” (HCSS):

De rol van Rob de Wijk

Tien jaar geleden richtte hij een private denktank op: The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), waar hij nog steeds directeur van is.

Komt uit een artikel in De Correspondent van september dit jaar:

Ze moesten Nederland veiliger maken, maar bouwden vooral luchtkastelen

The Hague Security Delta (HSD), een onafhankelijk platform waar overheid, bedrijven en kennisinstellingen samenwerken op het gebied van innovatie in de veiligheid. Een triple-helix, heet de samenwerking in beleidsjargon.

Van waar naar waar de lijnen lopen:

Het was voor ambtenaren vaak onduidelijk of Rob de Wijk in zijn hoedanigheid als directeur van de HSD of als directeur van zijn denktank sprak. Ambtenaren klagen bijvoorbeeld over het feit dat ze vaak mails van hem krijgen die vanuit zijn HCSS-account zijn gestuurd en niet vanuit zijn HSD-account.

Follow the money:

Die onduidelijkheid wordt prangender als er veel subsidiegeld via de HSD bij de HCSS terechtkomt, want Rob de Wijk is directeur van beide.

Was destijds in 2014 directeur van beide. Nog steeds van HCSS - met dus begin volgend jaar als cybersecurity-adviseur Ronald Prins - maar met De Wijk op zijn beurt nu als strategisch adviseur van HSD.

Daarmee is de cirkel rond, “HSD” staat voor “The Hague Security Delta”:

About HSD

The Hague Security Delta (HSD) is the leading security cluster in Europe. In this Dutch cluster, located in The Hague, businesses, governments, and knowledge institutions work together on innovations and knowledge in the field of cyber security, national and urban security, protection of critical infrastructure, and forensics. They share a common goal: more business activity, more jobs and a secure world.

Met Fox-IT tot voor kort van Ronald Prins als één van de ‘founding partners’ en de echtgenote van Prins met haar Signpost Six bv als ‘network partner’.

Hij ter afsluiting tot zijn toehoorders: Ik dank u wel.


#817

Hoi Weerman,

Jan Marco, nog een voorspelling, morgenochtend ga jij dit nieuws van deze week hier in dit forum plakken:

Zeker had ik al klaarstaan. Ik mag Ronald Prins wel. Komt sympathiek over net als Robbert Dijkgraaf. Ik kan Ronald beter duiden omdat hij meer in mijn expertisegebied ligt. Als Robbert over quantum mechanica of “de snaar theorie” spreekt wordt het bij mij wel een beetje van “het zou best zo in elkaar kunnen zitten (maar ik was er niet bij)”.

Even het pamflet van Ronald van mijn commentaar voorzien:

De wereld verandert en daarom hebben we innovaties nodig. Dat geldt niet alleen voor operationele problemen op het terrein van de rechtshandhaving, maar evenzeer voor de nationale aanpak van deze problematiek.

Ik denk aan personal informatie netwerk platform ´PersInfoNet´ vormgegeven kan worden.

Ik wil in mijn betoog graag twee thema’s bespreken. De eerste gaat over het sociale contract tussen burgers en overheid en de tweede over de inrichting van ons nationaal veiligheidsapparaat waar het gaat om de bescherming van onze belangen die via de digitale weg worden aangevallen.

Ik zou sociaal contract (naast ‘burgers en overheid’) ook tussen ‘burgers en bedrijven’ en burgers onderling willen zien. Sociaal contract lijkt mij mooie ‘vehikel’ om aan te geven wat je van elkaar mag verwachten.

als eerste: Het sociale contract
We hebben als burgers een deel van onze individuele vrijheid ingeleverd in ruil voor meer bescherming door een autoriteit. Met elkaar hebben we vastgesteld dat de samenlevingsvorm waarbij we bijvoorbeeld de politie bijzondere bevoegdheden geven (zoals het dragen van wapens) en burgers diezelfde bevoegdheden verbieden een stuk stabieler, rustiger, en veiliger is. Dit is onderdeel van het sociale contract dat we ongemerkt bij onze geboorte al sluiten met de Staat.

Het klopt dat burgers individuele vrijheden hebben ingeleverd echter ze hebben daar onvoldoende bescherming van de autoriteit voor teruggekregen.

Inspectie uiterst kritisch over onderzoek in Hoornse zedenzaak

Politie diep door het stof
De afdeling zeden van de politie Noord-Holland liet het liggen in de Hoornse zedenzaak. Het slachtoffer werd onterecht in de wacht gezet en leverde zelf het beste speurwerk. „De teleurstelling bij het slachtoffer is pijnlijk en terecht”, erkent hoofd Opsporing Leo Wallage.

Politie diep door het stof in zaak politiemol Mark M.: 'ronduit een smet op ons blazoen’
EINDHOVEN - Korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie erkent dat er fouten zijn gemaakt in de zaak van politiemol Mark M. Volgens de politie ‘ronduit een smet op ons blazoen’.

Even weer terug naar het pamflet

In het fysieke domein werkt dit efficiënt. Behalve dat het voorkomt dat we elkaar allemaal de kop inslaan, hebben we ook een collectief zodat we bijvoorbeeld in staat zijn om een leger op te bouwen en daarmee aanvallen van andere legers af te weren.

Blijkbaar heb ik een ander beeld dan Ronald. Ik zie in het fysieke domein het helemaal niet goed gaan. Als je fiets wordt gejat zeggen ze bij politie dat je beter gaan aangifte kan doen. Ze zeggen dat ze veel te weinig mankracht hebben om zaken op te lossen.

Dit is allemaal ontstaan nadat we door een oertijd heen gingen waarin we dit op de harde manier hebben geleerd. Ik stel me zo voor dat het een tijd was, waarbij iedereen met een knuppel rondliep. Je kon niet veilig in je grot slapen want er kon altijd iemand binnenkomen die het eten dat jij net verzameld had wilde stelen. Je moest altijd bang zijn voor iemand die sterker of slimmer was dan jij.
Zij die gingen samenwerken waren opeens de sterkste. De een slaapt en de ander houdt de wacht. Overdag trok je samen op. Niet om zelf op eten te jagen, maar om het stelen van iemand anders.

Het gedrag zie je ook bij apen. :slight_smile:

U snapt dit is snel door te trekken naar samenwerkingsvormen van gezinnen, kleine dorpjes, grote steden, landen en op nog hoger niveau allianties zoals NAVO. Volgens mij heeft dit mechanisme ons, in ieder geval de laatste 50 jaar, een redelijk veilige, stabiele en rustige samenleving geboden.
Ik vraag mij af of de “hoger niveau allianties” een relatie hebben met “de laatste 50 jaar, een redelijk veilige, stabiele en rustige samenleving geboden”.

Ik denk dat het meer aan andere economische zaken heeft gelegen (of er werk voor iedereen is). Of dat er vluchtelingen stromen een land de afgelopen 50 jaar niet heeft ‘overstroomd’. De gestelde causaliteit is m.i. niet aan te tonen.

Laat ik u nu meenemen naar de online wereld. Cyberspace. Het is echt een andere plek. Mensen die daar leven, hanteren andere spelregels. Je kan elkaar volledig uitschelden zonder gevolgen. We lopen daar continu rond met een foto boek waar iedereen in mag kijken en we worden verliefd op chatrobots. Cyberspace heeft zelfs zijn eigen geld stromen, met cryptografisch virtueel geld zoals de Bitcoin en Monero.

Ik ben voorstander van het anoniem kunnen delen van informatie. Uitschelden zonder gevolgen vind ik prima. Als je controversiële gedachten hebt dan kunnen anderen daar wel op losgaan. In het verleden gaf iemand aan dat de aarde niet in middelpunt van zonnestelsel staat en dat de aarde niet plat is. Heel veel (kerkelijke) bestuurders waren daar niet mee eens en bewerkten ze de bevolking (met populisme) om deze onafhankelijke denkers een “kopje kleiner te maken”.

De voedingsbodem voor cryptocurrency is m.i. ontstaan doordat banken er een puinhoop van hebben gemaakt. De burgers hebben de banken moeten redden die alleen bezig waren met hun bonussen veilig te stellen en totaal niet meer met de klant bezig waren. De traditionele banktransacties zijn ook erg duur.

De online-wereld is een wereld waar ik nog steeds graag ben en velen van u met mij. Het internet is op een organische manier geworden wat het is. Er was geen groter plan waarin van te voren beschreven stond hoe het Internet er uit moest zien. Het is organisch gegroeid, en afgezien van wat instituten die de techniek regelen, kan je niet echt spreken van een governance structuur voor het leven op of in het Internet.

Ik hoop dat Ronald een keer naar China, Rusland, Noord Korea, etc. gaat. Kan hij zien dat er best veel governance structuren door landen worden gebruikt. Journalisten moeten in die landen TOR gebruiken om buiten het gevangenis te blijven.

Dat heeft er weer toe geleid dat voor velen het internet is verwoorden tot iets wat we kunnen herkennen van de prehistorie. Het is een gebied waar het recht van de sterkste of slimste geldt. Sterk of slim zijn kan je in deze context vertalen met hacken. De hackers bepalen wat er op het internet gebeurt. Zij zijn het sterkst en maken de dienst uit. Hackers zijn soms criminelen die uit zijn op geld, en bijvoorbeeld in staat zijn geld van onze bankrekeningen af te halen of wat we tegenwoordig meer zien met afpers software onze computers te gijzelen. Pas na betaling van 400 euro (via virtueel, ontraceerbaar geld) krijg je weer toegang tot je eigen computer. En als u nu denkt, ik heb geen idee hoe ik ooit 400 euro in virtueel geld moet overmaken, hoeft u zich gelukkig geen zorgen te maken: de afpersers hebben keurige helpdesks in uw eigen taal en helpen u daar graag bij.

Het Politie systeem dat Ronald probeert te verdedigen is duidelijk gebleken corrupt te zijn. Kijk naar politiemol Mark M. Alle informatie die goedgelovige burgers hebben aangeleverd wordt (jaren lang) verkocht door politiemollen voor de hoogste betalende crimineel.

Naast criminele misbruikers van het internet kennen we nog een aantal groepen zoals spionnen, terroristen, vijandige legers en activisten. Door het effectief ontbreken van de sterke arm, veiligheidsdiensten, en legers online leeft het internet nog alsof we in de prehistorie leven. Het recht van de sterkste geldt er. Dat ligt trouwens niet aan de mensen die in de operatie werken bij deze instituten. Zowel bij de politie, defensie en de inlichtingendiensten werken echt top hackers. Doordat wetten niet snel genoeg mee groeiden met het internet, kunnen ze echter vooral toezien met de handen gebonden op de rug.

In welke wereld leeft Ronald? Bij justitie kunnen ze niet eens een simpel bonnetje van Teven ‘terughalen’ of van een Iphone de locatie bepalen. Dat moest de in aangerande vrouw blijkbaar zelf doen. Politie gaat diep door het stof in Hoornse zedenzaak nadat het in de krant is gepubliceerd.

Om nu punt aan te geven dat Ronald nog een beetje in een ´parallelle universum´ leeft is volgende. Een voortvluchtige vuurwapen gevaarlijke boef kan gewoon bij de overheid een nieuwe rijbewijs of paspoort aanvragen. Hij komt bij loket bij de gemeente en nadat hij de leges heeft ´afgetikt´ krijgt hij rijbewijs-paspoort mee en wordt niet zoals ieder normaal denkende burger direct met vele politie mannen in de kraag zou worden gevat.

Ik stel vast dat het sociaal contract nog niet werkt in cyberspace! De staat is aan de ene kant terughoudend in het nemen van verantwoordelijkheid, en de burgers zijn angstig voor een staat die in de online wereld voor ons zorgt.

Ik denk dat het sociaal contract momenteel niet goed is. Ik denk dat een PersInfoNet platform dat ommisie zou kunnen invullen. Hoe ik dat voor mij zie voor Esmee van de Hoornse Zedenzaak doet een melding in het platform. Recherche wordt voor vrijwilligers gedaan en persoon wordt opgespoord. Hierna volgt `Uber achtige oplossing´. De Politie kan in bakje zaak met verzoek om het op te gaan pakken. Mocht Politie geen actie te willen ondernemen dan zal na een bepaalde tijdsduur de aanrandingszaak aan een aangesloten motor clubs worden overgedragen om de Politie te gaan ondersteunen.

Laat ik dat proberen uit te leggen met wat voorbeelden: Toen in 2013 de banken massaal werden aangevallen waardoor ze dagen niet online bereikbaar waren, was de reactie van de toenmalige minister van justitie dat dat niet acceptabel was en het de volledige verantwoordelijkheid was van de banken om voor een goed netwerk te zorgen.

De banken gebruiken een verkeerde achterhaalde techniek. In Ronald termen gebruiken ze een slot dat niet goed functioneert. Ze hebben namelijk Napster oplossing. Ze moeten Peer to peer methode gebruiken. Als de banken minder kwekken maar meer gaan handelen. Banken hadden m.i. een jaar geleden al een blockchain kunnen gaan testen die naast huidige foute methode zou kunnen proefdraaien.

Of een recenter voorbeeld rondom de afgelopen kamerverkiezingen: Het was iedereen (behalve Trump) wel duidelijk dat Rusland heeft geprobeerd de verkiezingen in de Verenigde Staten te beïnvloeden door gehackte emails van Mevrouw Clinton publiek te maken. Dit wetende hebben diverse kamerleden om steun gevraagd bij de Minister van Binnenlandse Zaken om hun digitale omgeving te beschermen uit angst dat hun hetzelfde zou overkomen. Ik vond dat een logische vraag.

Beetje rare bewering. Ik verkoop `Clinton koekjes´. Niemand vindt ze lekker. Daarna geef ik de schuld aan dat anderen reclame maken dat ze niet ´te hachelen´ zijn.

De reactie van de Minister was afwijzend: Hij gaf aan dat politieke partijen zelf verantwoordelijk zijn voor het organiseren van hun informatiebeveiliging. Hij maakte nog wel de opmerking dat het kabinet permanent werkt aan het vergroten aan het bewustzijn rondom cybersecurity. (…)

Klopt, de trend is dat persoonlijke data van jezelf is. Vroeger was discussie met arts dat de arts vond dat medische gegevens van de arts zouden zijn. Nee, het is van de patiënt. Mijn bankgegevens zijn van mij. Informatiebeveiliging zie ik ook iets wat je zelf moet doen. Wel zouden er veel tools moeten komen die je daarin faciliteren.

Wat zou ik verwachten met Knab phishingsite. Google maakt duidelijk wie er achter zit en begint direct rechtszaak tegen persoon die het heeft opgezet. Indien persoon een hypotheek heeft wordt direct de bank gevraagd om lening terug te betalen. Werkgever waar de persoon werkt wordt gevraagd om hem direct op staande voet te ontslaan. Werken bank en werkgever niet mee worden bank en werkgever voor altijd verbannen uit de Google resultaten. Daarbij zie ik op het google Youtube platform dat crimineel persoon uit zijn huis wordt gezet.:blush:

Uiteindelijk heeft een aantal private security bedrijven zo goed en zo kwaad als dat kon, hun best gedaan om te helpen. Maar ik ben er van overtuigd dat het inzetten van bijzondere bevoegdheden van de diensten een meer adequate beveiliging had opgeleverd.

Nee, private security bedrijven hebben dubbele agenda. Hij doel is niet om een veilige omgeving voor de klant te realiseren. Indien er veel randsome malware is dan kunnen ze veel abonnementen verkopen, dus veel “omzet en winst” willen realiseren.

De redenatie van de overheid ten aanzien van het internet is natuurlijk juridisch, technisch gezien helemaal juist. Die redenatie luidt als volgt:
Het internet is van private partijen. De glasvezel-kabels, de routers, de servers, de pc’s zijn allemaal van bedrijven en individuen, en daarmee is het ook hun eerste zorg om te zorgen dat hackers buiten de deur blijven.

Ik zie niet zo´n probleem bij routers, servers en glasvezelkabels. Je moet alles end to end encrypten. Data (bijvoorbeeld medische gegevens, bankgegevens of reis/ Uber gegevens) moet je in persoonlijk domein opslaan bij individu. Ik stuurde een paar fotos met privat bericht in Facebook. Later zag ik ze op mijn foto gedeelte van Facebook staan zonder dat ik daar nadrukkelijk toestemming voor heb gegeven. Nee, je foto staat in je eigen foto database. Mogelijk dat ik Facebook op een of meerdere foto toegang geef. Maar dat moet ik zelf beslissen of zij iets mogen lezen van mij.

KEUZE?
Dit is dezelfde benadering die ook gehanteerd wordt op de veiligheidssituatie ten aanzien van onze woonhuizen. Ook dan zijn we zelf als burger verantwoordelijk voor de beveiliging daarvan. De overheid geeft hoogstens advies over het type sloten.
Toch gaat de vergelijking mijns inziens niet helemaal op. Het zijn namelijk niet de sloten die de inbrekers buiten de deur houden. Het is het totale systeem van surveillance voertuigen, oppassende buurvrouwen, de optie om 112 te bellen en een “inbraak-heterdaad” te melden bij de meldkamer wat binnen 3 minuten 2 politieauto’s en een hondenwagen oplevert. Samengevat: een effectief detectie en response systeem. Dat zorgt er voor dat er op straat een gerede pakkans is. En dat is wat er voor zorgt dat een inbreker wel drie keer nadenkt voordat hij inbreekt. Probeer dat maar eens voor elkaar te krijgen als je computer gegijzeld wordt door een hacker!

Als ik net als iedereen de zaakjes goed op orde heeft kan men mijn pc wel hacken, echter ik kan altijd de data weer terug zetten als ik een goede backup strategie heb. In mijn beeld moet je de gebruiker burger goed faciliteren met goede anti hackingtools.

Waarom wil dit model online niet werken? De eigenaar is verantwoordelijk. Dat lijkt het uitgangspunt voor de overheid. De eigenaar moet zelf voor bescherming zorgen. De staat voelt zich eigenaar van het luchtruim, en daarom monitort 24 uur per dag de luchtmacht het luchtruim om tijdig te kunnen detecteren dat Russische jachtvliegtuigen onze kant op komen en te reageren met F-16’s die vanuit Leeuwarden de lucht in worden gestuurd. Als diezelfde Russische piloten worden omgeschoold tot hackers en ons via het digitale luchtruim proberen aan te vallen, moet de systeembeheerder van de Socialistische Partij het zelf maar uitzoeken….

Ik denk dat niemand op de informatie van de Socialistische Partij zit te wachten. Ze zijn toch overal tegen.

De overheid maakt een duidelijk onderscheid tussen de openbare ruimte en private eigendommen. Voor de openbare ruimte voelt het zich wel degelijk verantwoordelijk. Maar waarom zouden we, als we eenmaal in die kabels en daarmee op het internet zitten, dat niet als openbare ruimte willen zien? Het heeft namelijk heel wat elementen in zich die daarbij horen. Het is een plek waar we leven. Het is ook een plek waarbij we als burger niet de keuze kunnen maken om er niet meer te komen.

Ronald wil graag dat ik als ik een smartphone mag kopen eerst bij de gemeente langs gaan om een vergunning tot het dragen en gebruiken van een telefoon aan te vragen. Daarbij moet ik akkoord geven dat ik altijd de overheid de GPS locaties laat doorsturen.

Als je onderdeel bent van de samenleving zal je je op het internet moeten begeven. Dan moeten we ook zorgen dat je dat zonder angst kan doen. En als tweede argument: De andere dorpen (denk aan de oertijd), en lees criminele bendes of statelijke actoren, hebben zich al verenigd en zijn daarmee sterker en slimmer dan de individuele burgers die nu op het internet leven. De burgers hebben een autoriteit of een collectief nodig om zich te beschermen. Op straat doen we dat immers ook met surveillance auto’s die rondkijken en snel kunnen reageren en in de lucht doet de overheid dat voor ons met radar systemen en F16’s. Maar wat willen de burgers nu eigenlijk zelf? Daar zie ik iets vreemds.

Ik ben met Ronald eens dat ` De burgers hebben een autoriteit of een collectief nodig om zich te beschermen.´ Echter de autoriteit doet dat in onvoldoende mate, daarom wordt momenteel veel buurt-WhatsApp-groepen opgericht, die onderling gaan melden als ze iets vreemds in de buurt zien.

Waar we het prima vinden dat de politie op straat rondloopt met een vuurwapen om ons te verdedigen, zijn we doodsbang om dezelfde politieagent online een wapen te geven om sterker en slimmer te zijn.
De informatie die burgers aan de Politie doorgeven wordt d.m.v. Politiemollen weer doorverkocht aan de hoogst biedende crimineel. Ik begrijp heel goed dat mensen de politie geen extra online wapens wil geven om dit te faciliteren.
Het wapen op internet heet hacken en is een nieuwe bevoegdheid in de wet Computer Criminaliteit 3. De wet is door de Tweede Kamer heen maar nog niet door de Eerste Kamer. Iets vergelijkbaars is aan de hand met de nieuwe Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, door sommigen de sleepwet genoemd. Ik vind zelf de Parelvissers-wet een betere naam er voor…

Ik vind sleepnet erg goed aangeeft wat ze willen met ´ de wet Computer Criminaliteit 3´. Iedereen heeft daar wel een goed beeld bij.

In mijn ogen bieden beide wetten de politie en inlichtingendiensten de mogelijkheid om eindelijk digitaal eens sterker te zijn, dan al die misbruikers van het Internet. Voor mij een hele logische keuze, maar voor de gemiddelde burger blijkbaar niet. Persoonlijk denk ik dat een deel van het probleem in acceptatie er in zit, dat het te complex is om te doorgronden waar deze wetten nou precies overgaan. Dat is de burger niet kwalijk te nemen. Uit de vele debatten die over deze wetten in de kamers gevoerd zijn, blijkt dat zelfs professionals, zoals kamerleden, niet altijd de strekking van de wet kunnen overzien.

Mijn advies is als iets niet uit te leggen is dan moet je het vooral niet doen of willen.

De wetgever hoeft niet meer uit te leggen waarom de wetten nodig zijn. Zelfs de felste tegenstanders vinden dat de huidige wetgeving niet meer afdoende is. Wat er wel nodig is, is een veel betere uitleg wat de wetten nu precies betekenen. Ik heb al wat pogingen gezien zoals bijvoorbeeld een factsheet over de Wiv, te downloaden op de website van de AIVD. De inhoud is prima, maar het bereik is minimaal. Ik kijk graag uit naar een Arjen Lubach-achtig filmpje waarin de betrokken ministers nog even de wetten toelichten.

Ik zie graag argumenten waarom we het zouden moeten willen.

En uitleggen en er over praten met mensen die de wetten op een toegankelijke manier uitleggen werkt echt: Afgelopen week hebben we een intern debat over de nieuwe Wiv georganiseerd voor alle medewerkers van Fox-IT. Vooraf bleek dat zelfs bij ons slechts een magere 55% van de techneuten die dagelijks te maken hebben met hackende spionnen voorstander zijn van de wet. Na het debat met onder andere D66 kamerlid Kees Verhoeven en ondergetekende, was dat opgelopen naar 75%! U ziet: Er is hoop.

Prachtig. Ronald kan erg goed presenteren. Ik vind erg leuk om naar hem te luisteren.

Ter afronding: Onze Engelse buren hebben als missie voor hun land gedefinieerd Making the UK the safest place to live and do business online. Ik denk dat hun overheid goed begrepen heeft dat het land met niet alleen de snelste maar ook de veiligste online omgeving de beste economische kansen heeft. Zij nemen hun verantwoordelijkheid serieus en ze zijn er van overtuigd dat een veilig internet een belangrijk onderdeel is van een vestigingsklimaat. Om dat te bereiken geven ze niet alleen vreselijk veel geld uit, maar hebben ze ook op kabinetsniveau serieuze regie op het cyber security thema genomen.

Ik geloof niet zo in de overheid dat die het voor ons gaan oplossen. Des te meer in technische oplossing die door de mensen zelf wordt ontwikkeld.

Voor ons in Nederland is dit nog belangrijker want onze samenleving is echt digitaler dan die van het Verenigd Koninkrijk. Ik kijk uit naar een Cyber Delta Plan met bijpassende cyber commissaris en budget om er voor te zorgen dat zowel burgers als overheid ook on-line het sociale contract willen sluiten.
Ik dank u wel.

Het concept van `sociaal contract´ vind ik mooi. Past wel bij social netwerks als Facebook, Linkedin, etc.

Blijkbaar zijn niet alle mensen bij Foxconn door robots vervangen. Ze hebben nu blijkbaar scholieren ingezet.

'Chinese scholieren gedwongen om iPhone X te produceren’
Scholieren bij de Chinese fabrikant Foxconn zouden onder dwang de nieuwe iPhone X hebben gefabriceerd.

De scholieren moesten voor een stage werkdagen van elf uur draaien bij Foxconn. Dit zou volgens de Chinese wet vallen onder ‘illegaal overwerk’. Stagiairs in het land mogen niet meer dan 40 uur in een week werken.

Blijkbaar waarschuwen AFM voor een paar gelukzoekers. De AFM heb ik in het verleden nooit voor de traditionele banken horen waarschuwen. Die hebben de burger erg veel geld gekost.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt voor risico’s bij ICO’s, een soort beursgangen met digitale valuta’s. De toezichthouder raadt consumenten af om hierin te investeren, omdat de kans groot is dat ze hun hele inleg verliezen.

John gaat zich nu ook in het spel van online begeven. Op zich wel vreemd dat hij nu naar het kabinet uithaalt. Ik denk dat hij vroeger met Joop de theater tv markt zat te monopoliseren. Nu heeft hij last van Facebook en Google en dan moet de regering zijn belangen gaan beschermen.

John de Mol haalt uit naar kabinet: 'Buitenlandse mediagiganten eten de Hollandse kaas van ons brood’
Nederlandse mediasector als aantrekkelijk alternatief voor Google en Facebook
Media-ondernemer John de Mol heeft donderdag harde kritiek geuit op een ‘passief’ kabinet. Hij vindt het onthutsend dat er in het regeerakkoord geen woord wordt gerept over de bescherming van de Nederlandse mediasector, die gebukt gaat onder internationale concurrentie. Hij pleit voor een bundeling van de krachten van Nederlandse mediabedrijven.

Overheden werken al op een niet frisse manier samen met de sociale media platformen.

Rusland dreigt met maatregelen als staatsomroepen slecht op Google scoren
Rusland dreigt maatregelen te nemen tegen Google, als de websites van staatsomroepen Sputnik en Russia Today lager in de zoekresultaten worden geplaatst.

Of een populaire zangeres probeert iemand het zwijgen opleggen

Taylor Swift wil blogger het zwijgen opleggen
Amerika’s grootste burgerrechtenorganisatie ACLU heeft een boze brief geschreven aan Taylor Swift. De advocaat van Tayler eiste dat een blogger een post over de zangeres verwijdert. De ACLU maakt bezwaar tegen die eis.
In het artikel op cultuurblog PopFront linkt de schrijver Meghan Herning, Taylor aan rechtsextremisme. Volgens haar is de zangeres een icoon voor dergelijke groeperingen, en zou ze daar impliciet aan bijdragen. Vorige week ontving de blogger een brief van de raadsman van Taylor, die dreigde haar aan te klagen als ze de post niet verwijderde.
De ACLU schrijft nu in een brief aan het team van de zangeres dat ’mevrouw Herning en PopFront op geen enkele manier zullen meewerken aan jullie poging om hun grondwettelijke recht op vrije meningsuiting te ondermijnen’. De organisatie noemt de claim van Taylors advocaat dat zijn eis niet openbaar gemaakt mag worden ’de grootste onzin’.

Je moet m.i. een app ontkoppelen in applicatie en channels.

Chat- en videobel-app Skype is afgelopen maand plotseling verdwenen uit verschillende appwinkels in China, waaronder die van Apple. De overheid heeft distributie van de app verboden.
Het is niet precies bekend welke wet Skype heeft overtreden, maar vermoedelijk gaat het om regels die sterke versleuteling verbieden en het gebruik van echte namen verplichten. Een woordvoerder van Microsoft zegt dat Skype “tijdelijk verwijderd” is, en dat het bedrijf de app zo snel mogelijk wil terugplaatsen in de App Store.

Weer een land die hun goverance probeert te laten gelden. Die er volgens Ronald Prins niet zou zijn.

Indonesië dreigt met WhatsApp-blokkade wegens obscene gif-animaties
Indonesië dreigt om WhatsApp binnen 48 uur te blokkeren, tenzij de chatdienst obscene gif-animaties verwijdert.
Dat heeft de Indonesische minister van Communicatie en Informatie Semuel Pangerapan op maandag bekendgemaakt, aldus Reuters.
WhatsApp zegt op zijn beurt niet in staat te zijn om de animaties op te sporen en te verwijderen, omdat ze door het gebruik van versleuteling niet inzichtelijk zijn.
Volgens de chatdienst moet Indonesië samenwerken met de diensten die het mogelijk maken om gif-plaatjes in WhatsApp te verzenden.

Dus wel handig om iets te maken dat moeilijk door een overheid is tegen te houden.

Beveiliging issue die jij m.i. al een keer aangaf.

Ernstig beveiligingslek treft apparaten met Intel-chips
Onderzoekers hebben meerdere beveiligingslekken gevonden in firmware die wordt gebruikt door alle recente Intel-processoren. Het probleem treft zowel consumenten-pc’s als servers voor zakelijk gebruik.
Op zijn website bevestigt Intel maandagnacht dat er kritieke lekken zijn aangetroffen in onder meer de Intel Management Engine.
Die software draait op een losse microprocessor in nieuwe Intel-chips, en kan door administrators onder meer worden gebruikt om op afstand onderhoud uit te voeren.
Via de Management Engine zouden hackers schadelijke software kunnen uitvoeren die moeilijk detecteerbaar is, omdat het Intel-systeem in feite werkt als een los computersysteem. Om toegang te krijgen tot de losse coprocessor moet een aanvaller wel eerst administratierechten bemachtigen.
De hack is zelfs mogelijk als een computer uit staat, omdat de Management Engine dan ook nog werkt. Wel moet de pc of server zijn verbonden aan een stroombron.

De hartelijke groet Jan Marco


#818

Voortaan maar weer even nadenken voor ik een wens doe …

Betwijfel of dit precies het sociaal contract was dat Ronald Prins in zijn lezing voor ogen stond.

Gek genoeg zag je zijn voordracht drie verschillende titels gekregen hebben:

-  De dreigingen van cybercrime

-  We leven op internet nog als in de prehistorie

-  Op het internet geldt nu het recht van de sterkste. Wat gaan we er aan doen?

Welke moest het zijn? Nog eens één van die ‘cases’ van hem:

Zij zijn het sterkst en maken de dienst uit. Gijzelen met afpers software onze computers. Pas na betaling van 400 euro (via virtueel, ontraceerbaar geld) krijg je weer toegang tot je eigen computer. En als u nu denkt, ik heb geen idee hoe ik ooit 400 euro in virtueel geld moet overmaken, hoeft u zich gelukkig geen zorgen te maken: de afpersers hebben keurige helpdesks in uw eigen taal en helpen u daar graag bij.

Een wildernis. Wonderlijk dat hij niet koos voor een analogie met een natuurfilm:

Het was een hacker, op zoek naar voedsel. Kwam voorzichtig steeds dichter bij de kudde. Koos een KNAB-klant uit die zo dom was geweest van de kudde af te dwalen. Plotseling een grote sprong voorwaarts. Met grote snelheid bereikte hij de rekeninghouder en haalde die neer. De rest van de kudde ging er geschrokken vandoor, terwijl de hacker het tegoed op de betaalrekening van zijn prooi snel naar elders teleporteerde.

Speltheoretische aanpak daarvan kan ook:

Bij veel diersoorten wordt dominantie gebruikt om conflicten op te lossen. Hoe worden verschillen in dominantie bepaald? Berusten ze simpelweg op krachtsverschillen of veeleer op (onbewuste) afspraken binnen een populatie?

Een theoretisch model laat zien dat er door evolutie inderdaad afspraken kunnen ontstaan waardoor winnaars blijven winnen en verliezers steeds verliezen, zelfs wanneer iedereen gelijke kans heeft conflicten te winnen.

Komt van een NEMO Kennislink:

De evolutie van macho’s en nerds

Allerlei dieren leven in groepen. Dat brengt voordelen met zich mee, zoals een betere bescherming tegen roofdieren, en de mogelijkheid tot samenwerken bij het jagen of het grootbrengen van de jongen.

Ronald Prins (1969) kwam als nummer 580 binnen in de Quote Top 1000:

Ondanks deze voordelen zijn de belangen van groepsgenoten ook vaak tegengesteld. Bijvoorbeeld wanneer alle mannetjes in de groep azen op hetzelfde paringsbereide vrouwtje, of op dezelfde sappige vrucht. Dat kan natuurlijk niet anders dan problemen geven…

Anders literatuuronderzoek doen naar “privacy”:

Internet werd geboren toen twee computers in september 1969 voor het eerst een `netwerk’ vormden. Maar hoe anoniem is cyberspace dertig jaar later nog?

Op dat moment was het nog maar 1999:

Het grote gluren is begonnen

Dit naderende einde van de privacy wordt volgens Whitaker vooral veroorzaakt door de huidige, mondiale combinatie van kapitalisme en consumentisme. Door de alomtegenwoordigheid van relatief goedkope digitale technieken is de staat zijn langdurige monopolie op afluisteren en spioneren kwijtgeraakt.

Waarom laten we dit over ons komen? In zijn laatste twee hoofdstukken gaat Whitaker in op onze medeplichtigheid aan de surveillancemaatschappij. In tegenstelling tot het achttiende-eeuwse panopticum en de totalitaire dwangmaatschappij die George Orwell in 1984 beschreef, berust het panopticum van het informatietijdperk op vrijwilligheid en consensus.

Niemand dwingt ons te bezwijken voor de verleidingen van de nieuwe media, integendeel: we staan vrijwillig onze persoonsgegevens af, in ruil voor een paar dollar korting bij Amazon.com. We houden het panopticum actief in stand door te surfen op Internet en elektronisch te bankieren. Eigenlijk zijn we allemaal vrijwillige gevangenen van de nieuwe technologie.

Daarover jurist Karen Yeung deze week weer in het Engels tegen Duitsers:

The New Surveillance and its consequences

Our consent to this exchange may be more akin to that of the compulsive gambler who finds it impossible to kick the habit, despite its harmful long term costs.

In die live-stream van donderdag zag je een opgewekte dame conclusies trekken::

 • Algorithmic regulation, in the form that it is currently emerging in contemporary modern democracies, threatens this constitutional balance – it provides a one way mirror that allows institutions looking down to surveil those below, yet those below lack any prospect of peering, let alone understanding and challenging these algorithmic black boxes that regulate their lives.

 • But, it need not be so: these choices are political (albeit powerfully shaped by economic drivers). It is theoretically possible to envisage more egalitarian, progressive systems of algorithmic regulation.

 • For example algorithmic systems could operate as two-way mirrors.

 • customers could monitor the performance of corporate service and government providers, as their own adherence to laws and contract terms are monitored.
 • individuals could simultaneously monitor the actions and performance of their employer (not necessarily confined to human resources issue handling) and governing institutions whilst their own productivity and performance is individually monitored.

Realistisch evengoed:

Yet, these are not the kind of algorithmic platforms that Silicon Valley start-ups are keen to develop: for they do not offer the lucrative financial returns that accrue to giant digital platforms that wield asymmetrical power vis-à-vis their users. So, I doubt that systems of this more progressive, egalitarian kind will emerge spontaneously from the capitalist market order without political intervention.

Dus Ronald, als wij na die ‘key note’ toevallig samen de zaal verlieten, wat was dan jouw reactie hierop:

Hence a core challenge lies in the political realm: how can we foster active, meaningful debate and deliberation that can shape, inform and constrain the way in which algorithmic systems are developed and implemented, that will reflect the core values and aspirations of the populations which these systems increasingly regulate?

Zei de ene cryptograaf tegen de andere:

We engineers built the internet – and now we have to fix it.

Government and industry have betrayed the internet, and us. We need to take it back

By subverting the internet at every level to make it a vast, multi-layered and robust surveillance platform, a fundamental social contract has been undermined. The companies that build and manage our internet infrastructure, the companies that create and sell us our hardware and software, or the companies that host our data: we can no longer trust them to be ethical internet stewards.

This is not the internet the world needs, or the internet its creators envisioned. We need to take it back.

And by we, I mean the engineering community.

Yes, this is primarily a political problem, a policy matter that requires political intervention.

But this is also an engineering problem, and there are several things engineers can – and should – do.

Piep zei de muis:

 • One, we should expose. Your employer obligations don’t cover illegal or unethical activity. If you work with classified data and are truly brave, expose what you know. We need whistleblowers.

 • Two, we can design. We need to figure out how to re-engineer the internet to prevent this kind of wholesale spying. We need new techniques to prevent communications intermediaries from leaking private information.

 • Three, we can influence governance. I have resisted saying this up to now, and I am saddened to say it, but the US has proved to be an unethical steward of the internet. The UK is no better. The NSA’s actions are legitimizing the internet abuses by China, Russia, Iran and others.

Je hebt al kleinkinderen en er is weer een prijsuitreiking:

Ladies and gentlemen,

Generations from now, when people look back on these early decades of the internet, I hope they will not be disappointed in us. We can ensure that they don’t only if each of us makes this a priority, and engages in the debate. We have a moral duty to do this, and we have no time to lose.

Dismantling the surveillance state won’t be easy. Has any country that engaged in mass surveillance of its own citizens voluntarily given up that capability? Has any mass surveillance country avoided becoming totalitarian? Whatever happens, we’re going to be breaking new ground.

To the engineers, I say this: we built the internet, and some of us have helped to subvert it. Now, those of us who love liberty have to fix it.

We can make surveillance expensive again.


#819

Hoi Weerman,

Hierna volgt `Uber achtige oplossing´. De Politie kan in bakje zaak met verzoek om het op te gaan pakken. Mocht Politie geen actie te willen ondernemen dan zal na een bepaalde tijdsduur de aanrandingszaak aan een aangesloten motor clubs worden overgedragen om de Politie te gaan ondersteunen.
Betwijfel of dit precies het sociaal contract was dat Ronald Prins in zijn lezing voor ogen stond.

Politie moet een “ritje” (=recheche/aanhouding) doen, echter hebben geen prioriteit (tijd). Andere clubs hebben wel tijd om ritje uit te voeren. Is wel iets algemeens wat in bedrijven ook wel voorkomt. Bepaalde personen of afdelingen zijn van iets (via statuut of de wet geregeld). Echter ze doen niks want ze hebben andere prioriteitstelling. Totdat via de media ze in actie moeten komen en dan zeggen ze dat anderen dat niet mogen doen. Zij zijn daar van en jij mag daar niet mee bemoeien.

Is de rust weer gekeerd, dan gaan we gewoon weer verder met de (foute) prioriteitstelling en ‘zij deden een plas en lieten het zo als het was’.

Daarom moet je als platform nooit van andere afhankelijk willen zijn. Wil Politie het (Uber) ritje niet doen dan willen onze motor club vrienden daar graag handen en voeten aan geven (denk ik).

N.B. Ik heb het ook bij Google gezien. Zij hadden kwetsbaarheid in Apple OS (geloof ik) gevonden. Echter na maanden niks van Apple gehoord te hebben, hebben ze kwetsbaarheid aangekondigd op internet dat ze het online zouden gaan zetten. Daarna was Apple boos….

Ik heb onderstaande gezien. Wat mij opviel dat Fraudehelpdesk aangaf dat banken een zwarte lijst (van rekeninghouders) onderling uitwisselen. Dit doen ze omdat ze denken dat het straks wettelijk geregeld gaat worden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zou hier ook mee instemmen. In onderstaande info staat tegengestelde, dat ze het officieel niet doen.

Weerman, Begrijp jij wat ze doen?

privacywetgeving aan tegen online oplichting
Er moet een andere aanpak komen van online oplichting. Nu wordt nog te veel misbruik gemaakt van bekende namen en merken, vindt Fleur van Eck, directeur van de Fraudehelpdesk, een meldpunt voor internetfraude. Ze pleit voor het aanpassen van de privacywetgeving.

Ze neemt de online fraude bij banken als voorbeeld. “Banken moeten constant waken dat hun naam niet misbruikt wordt. Er wordt heel veel misbruik gemaakt van bekende namen en merken. Zelfs een van onze eigen mensen is er bijna in getuind, dat geeft wel aan hoe listig het wordt gedaan.”

Vanochtend werd bekend dat klanten van internetbank Knab slachtoffer zijn geworden van oplichting via een nep-advertentie op zoekmachine Google. De klanten zochten op de term ‘inloggen Knab’, en werden vervolgens verwezen naar een nep-website, die er hetzelfde uitzag als de inlogpagina van de bank. Klanten die daar probeerden in te loggen, gaven zo hun inloggegevens aan de criminelen.

Goed opletten
Knab is niet de enige bank waar dit gebeurt, zegt Van Eck. Knab vergoedt dit nu, omdat het maar over een paar gevallen gaat, maar over het algemeen wordt dit niet vergoed en moeten mensen dus zelf goed opletten.

Volgens de directeur van de Fraudehelpdesk moeten we dit soort criminaliteit anders aanpakken. “Dat wordt nu niet voldoende gedaan. Op dit moment wordt er door private partijen geen informatie gedeeld om dit soort oplichters tegen te houden, omdat er heel weinig mag van de Autoriteit Persoonsgegevens en de wetgeving op dit gebied.”

“Nu kan opsporing en vervolging natuurlijk via politie en OM, en we verwijzen mensen ook altijd door en stimuleren dat mensen aangifte doen”, vervolgt Van Eck. “Maar de politie moet ook de schaarste verdelen, en fysieke criminaliteit gaat vaak voor. Dus het blijft liggen.”

Wat je ziet is dat elke site vroeger (Marktplaats, banken, etc) de klanten/hackers die fraudeurs waren bijhoudt. Nu gaat men vanuit de klanten/fraudeurs kijken door persoonsgegevens tussen de sites uit te gaan wisselen.

De hartelijke groet Jan Marco


#820

JM! Feestdagen voor de deur … Daarom nu de CSR-Experimenteerdoos 2017!


Jumbo Playlab - Electro Wonderpen - Speluitleg:

Koppel geïnterviewde topfunctionarissen aan zijn/haar kernachtige uitspraak én salaris-bracket …

CYBERSECURITY: HET BELANG VAN DIGITAAL DROGE VOETEN

 1 Digitalisering biedt enorme kansen
 2 Cybersecurity? Het gaat niet alleen om veiligheid
 3 Denken we genoeg na over de risico’s?
 4 Nieuw kabinet zal fors moeten investeren in cybersecurity
 5 Verzilver economische kansen
 6 Niets doen is geen optie
 7 Urgentie bij bestuurders en Kabinet moet omhoog
 8 Een script saboteerde alle servers in Maleisië
 9 We moeten samen de volgende stap zetten
10 Nederland voorop in cybersecurity!
11 Investeer in een digitaal vestigingsklimaat

12 Bouwen aan Nederland met digitale technologie
13 Zetten we onze digitale fiets wel op slot?
14 Technologie helpt om cyberexperts snel en effectief in te zetten
15 Samen één vuist maken voor een veiliger MKB
16 Leer zwemmen in de digitale vijver
17 Veilig en met vertrouwen online, ook buiten de bank
18 Digitalisering veiligheid is topprioriteit
19 Consumenten mogen ook digitaal veilige producten verwachten
20 Zorg voor werkbare wetten en regels
21 Cybersecurity moet vanzelfsprekend zijn
22 Political dialogue and understanding between governments is key

Copyright - deze of gene sleutelzin kan afkomstig zijn van de aangetrokken communicatie-adviseur.


Nu met —Mijn-Broek-Zakt-Af— Vanaf 3 jaar:


Nieuw! Niet met één commissaris maar twee! Speel nu This Town Ain’t Big Enough For Both Of Us …

           

NL - 230 V - Taser de Cybercommissaris (L) of de Digicommissaris (R) en win!