Referendum Wiv

Korte inhoud van het voorafgaande:

Referendum over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv)

Op 1 september jl. maakte de Kiesraad bekend dat voor het referendumverzoek eerder – voor de inleidende fase – voldoende geldige verzoeken waren ingediend om door te gaan naar de definitieve fase. Sinds de Wet raadgevend referendum op 1 juli 2015 van kracht werd, is het de tweede keer dat een referendumverzoek is toegelaten tot de definitieve fase.

Volgende stap, weer handtekeningen verzamelen en inleveren:

Uitslag geldig of niet:

1 november bekendmaking uitslag definitieve fase referendumverzoek Wiv

De Kiesraad maakt op woensdag 1 november 2017 in een openbare zitting bekend of een referendum plaatsvindt over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv). Daarvoor zijn ten minste 300.000 geldige verzoeken nodig. Die kunnen tot en met 16 oktober worden ingediend.

De zitting is ook op internet te volgen via een livestream: https://www.nieuwspoort.nl/live.

De Kiesraad maakt in de zitting bekend hoeveel verzoeken in totaal zijn ingediend en hoeveel hiervan geldig en ongeldig waren. De geldigheid is beoordeeld aan de hand van de steekproef, die is beschreven in het Besluit raadgevend referendum.

Al 2 jaar Wet raadgevend referendum! Wat kan je daarmee precies?

Vergeet het:

Hoe gaat het nu verder?

VVD, CDA en de ChristenUnie willen er sowieso vanaf. Bij D66, traditioneel een groot voorstander van democratisering, is het enthousiasme na het Oekraïne-referendum ook gedaald. De partij zag ook altijd meer heil in het bindend referendum.

Jakkes:

Het nieuwe kabinet kan het referendum zelf niet meer tegenhouden, omdat de procedure onder de huidige wet in gang is gezet.

In ieder geval:

De tapwet gaat wel gewoon op 1 januari 2018 in werking.

Normaal gesproken wordt een wet niet van kracht als er nog een referendum over komt, maar minister Plasterk liet met steun van het parlement al in de wet opnemen dat hij hoe dan ook op 1 januari zou ingaan, ongeacht een referendum.

Plasterk zegt in een toelichting dat er sprake is van „tijdsdruk” en dat de ruimere bevoegdheden van de diensten niet kunnen wachten.

Organisaties die de referendum-aanvraag steunen:

Betreft: uitstel inwerkingtreding Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Amsterdam, 18 oktober 2017

Hooggeachte heer Rutte,

Wij, een brede coalitie van maatschappelijke organisaties en bedrijven, willen u en uw kabinet
vragen de inwerkingtreding van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 uit te
stellen tot na het eventuele referendum.

Als het door gaat, verantwoordelijk voor het verdere verloop van het referendum, hij niet meer:

Wie wel, netjes aankondigen:

Nieuwe bewindspersonen bij BZK

Vandaag is K.H. (Kajsa) Ollongren begonnen als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Minister Ollongren is onder meer verantwoordelijk voor het openbaar bestuur, ruimtelijke ontwikkeling en de Omgevingswet, wonen en bouwen, de rijksdienst, de AIVD en constitutionele zaken. Zij is tevens viceminister-president.

En ook nog, uit het “BZK - Introductiedossier”, om de nieuwe bewindsvrouw wegwijs te maken:

Democratie

BZK onderhoudt de constitutie met aandacht voor grondrechten, rechtstaat en democratie. Een democratische rechtstaat vergt naast weten en instituties ook ambtsdragers en burgers die vorm geven aan hun ‘politieke gemeenschap’.

Democratie is in ontwikkeling, hoe ze dat weten:

In het licht van deze ontwikkelingen is een staatscommissie parlementair stelsel ingesteld door de minister van BZK op verzoek van beide Kamers. Voorziter is de heer Remkes. Deze commissie komt eind 2018 met een advies aan de regering over de toekomstbestendigheid van het parlementair stelsel. Op 18 oktober 2017 is de probleemverkenning van de Staatscommissie gepresenteerd.

Wat je bij maatschappijleer kreeg was het toch niet helemaal:

Daarin benoemt de commissie zes thema’s voor verbetering: het principe van vertegenwoordiging, de rol van politieke partijen, de kabinetsformatie, de weerbaarheid van de democratie, de macht van de nationale overheid en het tweekamerstelsel.

Buma/Stemrecht. Jammer, Wintertijd. Zaterdag 28 oktober gaat de klok weer twee jaar terug:

Buma: Kabinet zal ‘nee’ bij referendum over ‘de sleepwet’ negeren

Voor Buma is referendumwet passé

Het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zal een eventueel ‘nee’ tegen de al aangenomen nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) negeren.

Dus als je dacht dat het simpel was:

Als aan alle vereisten voor een referendum is voldaan, wordt het gehouden op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 2018.

Nee:

Ook daar heeft Buma bezwaar tegen, omdat er niet in alle gemeenten verkiezingen zijn. ‘Op sommige plekken krijg je dus een opkomst van 10 procent voor het referendum en op andere plekken van 70 procent. Dat klopt gewoon niet.’

Het kon toch, volgens de NRC zal minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken dit woensdag 1 november in een brief aan de Tweede Kamer bekendmaken:

Invoering ‘sleepwet’ uitgesteld tot na referendum

De invoering van de ‘sleepwet’ wordt een paar maanden uitgesteld. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken duurt het aanstellen van een nieuwe toetsingscommissie langer dan gedacht.

Het verplaatsen van de invoeringsdatum heeft volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken niets te maken met het aanstaande raadgevende referendum. Woensdagochtend maakt de Kiesraad bekend of er genoeg geldige handtekeningen zijn ingediend om een referendum te organiseren over de nieuwe wet.

         

Excuses voor het ongemak, we wonen in een markteconomie die ook nog democratie is …

Donderdag 2 november 2017, minister-president Rutte, weer naar de Tweede Kamer gekomen:

NOS Debat regeringsverklaring

Ik heb slecht nieuws voor u, de wet is al in werking getreden.

Cognitieve dissonantie? Waar het in “Dat Had Je Gedacht” bij Omroep Human diezelfde avond over ging:

Aflevering 1 - Waarom houden we onszelf zo vaak voor de gek?

Wat hebben een man die te lang in zijn baan bleef hangen, de Hogesnelheidslijn van Amsterdam naar Brussel en de Vietnamoorlog met elkaar gemeen?

Opvallende denkpatronen blootleggen die aan al deze zaken ten grondslag liggen? Eerst maar even in de brief ter zake kijken van de Minister van Binnenlandse Zaken die op dat moment ook naast hem zat:

Kamerbrief over uitstel wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Woensdag 1 november 2017 - Wiv 2017 zal niet op 1 januari 2018 in werking treden, zoals was beoogd. Een inwerkingtreding van de wet op 1 mei 2018 lijkt haalbaar.1

Je zag haar zittend naast de staande Rutte allerlei (live uitgezonden) gelaatsuitdrukkingen uitproberen. Gelukkig was er in de brief aan een voetnoot gedacht:

 1. Dit betreft overigens niet de artikelen van de Wiv 2017 benodigd voor het in gang zetten van de benoemingsprocedure van de leden van de TIB alsmede van de afdeling Klachtenbehandeling van de CTIVD. Die artikelen zijn reeds op 1 september 2017 in werking getreden.

En ook nog, oehoe, spannend:

Ik zeg u hierbij toe dat ik binnenkort in een brief aan uw Kamer nader inga op de uitgangspunten die het kabinet inzake de Wiv 2017 heeft opgenomen in het regeerakkoord.

Even weer niet-constructief meediscussiëren. Fri Nov 17, 2017:

Pentagon mass surveillance slurped up the world’s social media traffic; then they dumped it on a publicly accessible Amazon cloud server

Three Department of Defense mass-storage “buckets” found on Amazon that are world-viewable, containing 1.8 billion of social media posts that the DoD scraped from social media over 8 years as part of its global surveillance program.

This raises two important questions: why is the DoD spying on everyone (including US citizens at home and abroad, as well as active-duty service members), and why were they so careless with all the data they amassed through that spying?

DoD, Department of Defence. Burp.

Klunzen, klunsde, zij hebben geklunsd:

The archive appears to originate with the amazingly named, defunct government contractor “VendorX,” who appear to have been grossly negligent in the execution of their duties, an incompetence that the Pentagon never seemed to notice.

Boingboing vervolgens de oorspronkelijke bron aanhalen:

Dark Cloud: Inside The Pentagon’s Leaked Internet Surveillance Archive

Massive in scale, it is difficult to state exactly how or why these particular posts were collected over the course of almost a decade. Given the enormous size of these data stores, a cursory search reveals a number of foreign-sourced posts that either appear entirely benign, with no apparent ties to areas of concern for US intelligence agencies, or ones that originate from American citizens, including a vast quantity of Facebook and Twitter posts, some stating political opinions. Among the details collected are the web addresses of targeted posts, as well as other background details on the authors which provide further confirmation of their origins from American citizens.

Alsook:

What is more clear is the significance of these data repositories’ contents.The collection of public internet posts in massive repositories by the Defense Department for unclear reasons is one matter; the lack of care taken to secure them is another. The CENTCOM and PACOM CSTAR cyber risk scores of 542 and 409 provide some indication of gaps in the armor of two major military organizations’ digital defenses.

The possible misuse or exploitation of this data, perhaps against internet users in foreign countries wracked by civil violence, is a troubling possibility, as is the presence of US citizens’ internet content in buckets associated with US military intelligence operations. The Posse Comitatus Act restricts the military from “ being used as a tool for law enforcement, except in situations of explicit national emergency based on express authorization from Congress,” but as seen in recent years, this separation has been eroded.

En:

Despite all of this, the same issues of cyber risk driving insecurity across the landscape are present here, too. A simple permission settings change would have meant the difference between these data repositories being revealed to the wider internet, or remaining secured. If critical information of a highly sensitive nature cannot be secured by the government - or by third-party vendors entrusted with the information - the consequences will affect not only whatever government organizations and contractors that are responsible, but anybody whose information or internet posts were targeted through this program, potentially resulting in unfair bias or unwarranted actions against the post creator.

Back home, in “Vragen & Antwoorden nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten”:

Loopt Nederland voorop in deze ontwikkeling?

Nee, Nederland is een van weinige landen die nog geen kabelinterceptie (onderschepping van informatie) hebben. Andere landen gingen Nederland al voor. Zij boeken met de nieuwe bevoegdheden aantoonbaar succes bij militaire operaties en de bestrijding van terroristische dreiging. Overigens zijn niet alle landen zo transparant over de wetten van hun inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Nederland is daarin zeer vooruitstrevend.

Heeft u een paar minuten om ons te helpen Rijksoverheid.nl te verbeteren?

Ja, ik beantwoord de vragen <> Nee, bedankt? Ja:

Referendum over de sleepwet

Ook de manier waarop het toezicht in de nieuwe wet is geregeld stuit op bezwaren. In december vorig jaar waarschuwden 29 academici in een brief aan de Tweede Kamer voor het gebrek aan transparantie dat de nieuwe wet biedt. De academici beoordeelden het toezicht als ‘gefragmenteerd’ en ‘rommelig’.

‘De vraag is: wil je met een zes-minnetje over de streep of met een acht. En deze wet is op onderdelen toch heel erg zes minnerig geworden’, stelt hoogleraar informatierecht Nico van Eijk van de Universiteit van Amsterdam.

Hoi Weerman,

Kabinet versnelt invoering waarborgen bij ‘aftapwet’

Het kabinet gaat enkele regels die misbruik van de omstreden nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) moeten voorkomen, sneller invoeren.

Blijkbaar zijn ze er nog niet zo zeker van. Maarten van Rossum van de slimste mens is ook uitgesproken tegen de sleepwet.

De hartelijke groet Jan Marco

Weerman,

Zij geeft een mooie presentatie:

Follow The Money, FTM, misdaadjournalist Harry Lensink schuift daar op naar cybersecurity:

Referendum Sleepwet

Referendum Sleepwet Op 21 maart stemt Nederland over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, in de volksmond ook wel de Sleepwet genoemd. Moet ik voor of tegen zijn, vraagt Harry Lensink zich af. Voor Follow the Money gaat hij de komende weken op zoek naar het antwoord.

Drie artikelen daarover tot nu toe:

Help! Wat moet ik vinden van de nieuwe spionagewet?

Big Brother will be watching – of valt dat wel mee?

Wat doet de geheime dienst met al die data?

Een van de deskundigen die hij in het derde artikel van 18-1-2018 daarover wilde spreken was Bart Jacobs, hoogleraar Digital Security aan de Radboud Universiteit:

Ik stuur hem een mailtje, maar de invloedrijke wetenschapper laat in een geheimzinnige reply weten dat hij ‘om hem moverende redenen even low profile blijft op dit onderwerp’.

En zie:

Voordrachten ter vervulling van vacatures voor de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

Voorzitter Toetsingscommissie

1. mw. mr. M. Moussault
2. dhr. mr. R.S. Croll
3. ------

Lid Toetsingscommissie

1. dhr. mr. A.R.O. Mooy MBA
2. ------
3. mw. mr. C.H. van Breevoort – de Bruin

Lid deskundige Toetsingscommissie

1. dhr. ir. R. Prins
2. dhr. prof. dr. B. Jacobs
3. -----

Gestommel in de coulissen:

Een aantal kandidaten heeft, nadat zij waren geïnformeerd over de door de commissie Binnenlandse Zaken geaccordeerde voordracht, besloten hun sollicitatie in te trekken. Naar aanleiding daarvan is de voordracht in die zin aangepast dat de namen van betrokkenen zijn verwijderd maar dat de voordracht verder ongewijzigd is gebleven. De commissie Binnenlandse Zaken heeft met deze handelwijze ingestemd indien voorgedragen kandidaten zich, na het akkoord van de commissie, zouden terugtrekken.

De derde deskundige (streepje minder, tel maar na) koos niet het hazenpad:

Ten aanzien van de voordracht voor het «lid deskundige» van de Toetsingscommissie bleek het niet mogelijk te voldoen aan het wettelijk voorschrift een voordracht van drie kandidaten te presenteren.

Toch maar een beginnetje maken staat er geloof ik, bijzonder wijdlopig taalgebruik als er iets niet lukt:

Bij de start van de TIB moet vooral concrete praktische deskundigheid voorhanden zijn en dit laat onverlet dat er op termijn (ook) zou moeten worden voorzien in deskundigheid met een meer reflexief karakter.

Lensink eind van de middag vandaag in een tussendoortje:

Uitgesproken Sleepwet-voorstander Ronald Prins als controleur geheime diensten

Vanmiddag besliste de Tweede Kamer wie er toezicht moet gaan houden op het aftapgedrag van de geheime diensten, nadat de Sleepwet per 1 mei wordt ingevoerd.

Bits Of Freedom, Ton Siedsma ook vandaag:

De spelregels van de sleepwet worden nu al overtreden

De benoemingscommissie had via een beter proces voor meer vertrouwen kunnen zorgen en het maatschappelijk draagvlak voor TIB als belangrijke waarborg voor de sleepwet kunnen vergroten. Een gemiste kans!

Fatsoen moet je doen:

Hoe je voorkeur voor de invulling van de TIB ook is, je moet fatsoenlijk met die kandidaten omgaan.

Dat doet de Tweede Kamer niet. Ze zeggen nu: Ronald Prins, de eerste keus, is meer van de praktijk en Bart Jacobs meer van het nadenken en is daarom tweede keus. Is het echt zo nodig om zowel Prins als Jacobs zo te karakteriseren? En als het wel om de keus gaat: waarom wint de praktijk het van “reflexieve deskundigheid”?

Dossier: Referendum Sleepwet

Op 21 maart stemt Nederland over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, in de volksmond ook wel de Sleepwet genoemd. Moet ik voor of tegen zijn, vraagt Harry Lensink zich af. Voor Follow the Money ging hij de afgelopen maanden op zoek naar het antwoord.

En daar ging hij:

Help! Wat moet ik vinden van de nieuwe spionagewet?

Krijg ik bloed aan mijn handen als ik tegen stem? Kunnen terroristen dan hun goddelijke gang gaan in Nederland? En als ik ja zeg tegen wat tegenstanders de Sleepwet noemen, ben ik dan medeverantwoordelijk voor de opmaat naar een enge surveillancestaat?

In zes afleveringen:

1. Help! Wat moet ik vinden van de nieuwe spionagewet?
2. Big Brother will be watching – of valt dat wel mee?
3. Wat doet de geheime dienst met al die data?
4. Hé, wat moet die spion in mijn smartphone?!
5. Wie controleert de Nederlandse spionnen?
6. Ik weet wat ik ga stemmen op 21 maart (maar het was een verdomd lastige keuze)

Met één hand voor het luie oog ontdekken hoe grijs grijs kan zijn door de tussenkopjestest te doen:

Ja of nee?        Niet sexy           Tapstatistieken
Raar werk         Rubberstamping        Buitenproportionele
De essentie van spionage Legertje deskundigen      datahonger
'De hele wereld wordt   Fundamentele wijziging    Niet gerust
 afgeluisterd'      Slimme gadgets vol apps    ‘Niets nieuws onder de zon’
De Patriot Act      Fiat van minister Ollongren  ‘Zware inmenging’
Remmende voorsprong    Als Raqqa belt met      Allesbehalve helder
Edward Snowden       Lutjebroek          Netflix en Spotify
Gevecht om de Wiv     Technisch razend ingewikkeld Eén handtekening volstaat
Misplaatste opluchting  ‘Een fictieve stad met    Chilling effect
Juridisch dekkende term  400.000 inwoners’      Grofmazige filtering
Kristallen bol      Eerst tegen, nu voor     Domweg efficiënter
Pacemaker         Vertrouwen en controle    Nieuw dilemma
Miljoenen versus één   Met één hand op de rug    Eén deur, vier sloten
Een grijze markt     Bulk data kills people    Delen met de Russen
Touwtje uit de online   Een nattevingerdiscussie   Onschuldige burgers
 brievenbus        Kern van het probleem     Terreurschwalbe
Creepy idee        Ex-ante controle       Containerbegrip
Informanten en agenten  Met z’n drieën        Mensenrecht
‘Woeha! Wat een onzin’  Zelfkeurende slager      Tweehonderd camera’s
Ruimte voor        Spionnenwaakhond       Prettige bijkomstigheid
 interpretatie?      Mohammed B.          Grofvuil
Boekje te buiten     Kwaliteit van het kookgerei  Binaire keuze

Help! Was dat een eindredacteur die van Maggi houdt?

Dossier. Je kan het me doen maar die gaat in ieder geval vóór stemmen. En ik denk Harry Lensink ook:

Mijn stuk over ‘onderzoeksopdrachtgerichte interceptie’ was koud gepubliceerd, of ik kreeg een sneer van niemand minder dan Paul Abels. Wat begon met een voorzichtige opsteker, werd na twee woorden al onversneden kritiek: ‘Redelijk objectief, maar nog wel gespeend van inzicht in het bijzondere vak van inlichtingenvergaring’, twitterde de bijzonder hoogleraar Inlichtingenstudies.

Tegen hem:

Dat vond ik wat gemakkelijk gezegd. ‘Laat maar weten waar het hapert’, antwoordde ik. Daar had Abels meteen een antwoord op: ‘Het hapert in het begrip van de essentie van inlichtingenwerk: op basis van snippers informatie kwade intenties onderkennen voordat het ernstige feit gepleegd is. Daarna wordt het opsporing.’

Tegen ons:

Je kan het referendum natuurlijk als een noodrem zien. Door tegen te stemmen, zal het kabinet op onderdelen de wet misschien aanpassen. Maar dat is feitelijk een oneigenlijke procedure, want het parlement heeft al ingestemd.

Hij zelf:

Ik ben eruit; ik weet wat ik moet aankruisen op 21 maart. Wat het is geworden, hou ik tot die tijd voor mezelf.