Zakelijke zoekmachines


#81

[quote]Daar kon je op wachten: Telefoongids en Gouden Gids smelten samen (vervolg)
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3083#3083
[/quote]
De online
http://www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Bommel/personages.html]"Dorknopers"
van de NMa die op “zaak 6246” gezet zijn hebben ook naar winstmarges gekeken, de moeder van De Telefoongids bv, European Directories, had die voor 2004 een keer per ongeluk in een presentatie [url=http://www.macquarie.com.au/au/mcag/acrobat/euro_analyst_pres.pdf[/url] gezet:

[quote]European Directories Overview
Netherlands: De Telefoongids
Revenue: € 147m
EBITDA: € 75m[/quote]
De Raad van Bestuur van NMa zuur in een noot:

[quote][i]Yellow Pages directories published by telephone companies seem to earn exceptional profits. Indeed, Yellow Pages industry sources estimate that profits represent 35-45% of revenue.

A common way for people who work in the Yellow Pages industry to convey the profitability of their own product is to compare it to the profitability of illicit narcotics. In interviews with the author, one person said: “We earn more money than anyone this side of the Cali drug cartel.”

Another said “We like to say that we earn the second most profitable industry in the world.”[/i]

(M. Rysman, “Competition Between Networks: a Study of the Market for Yellow Pages”, februari 2003, p. 485).[/quote]
Wat blijkt, onze dijken zijn op Deltahoogte gebracht en nog stroomt het geld ons land uit… Zowel De Telefoongids bv als de Gouden Gids bv (nu Truvo Nederland bv) werden daartoe met enorme rentedragende leningen opgeknapt, verstrekt door dezelfde private equity-investeerders die beide bedrijven opkochten. Schulden dus waarvan de kosten wel tot fiscaal aftrekbare verliezen moesten leiden:

[quote]Onderzoek naar leenconstructie bij bedrijfsovername

Staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) onderzoekt hoe groot het probleem is met buitenlandse ondernemingen, vooral private equity fondsen, die bij een overname in Nederland het betrokken bedrijf volstoppen met leningen. Op die manier draagt het Nederlandse bedrijf bij aan zijn eigen overname en bovendien is er door aftrekposten vaak nauwelijks nog reden vennootschapsbelasting te betalen. Onduidelijk is nog hoeveel deze constructies de schatkist aan inkomsten schelen.

Tijdens een lezing in Rotterdam tijdens de EFR-Business Week van de Erasmus Universiteit kondigde de bewindsman woensdag aan de Tweede Kamer voor de zomer over het probleem een brief te sturen. Hij sluit nieuwe wetgeving niet uit als blijkt dat de belastingafdracht te veel onder de constructies lijdt.

Tweede Kamer - ANP nieuws - 13-4-2008
http://www.tweedekamer.nl/nieuws/anp_nieuws/anpnieuws.jsp?open&file=0001B702
[/quote]
“Onduidelijk is nog hoeveel deze constructies de schatkist aan inkomsten schelen”

Misschien, misschien niet:

[quote]De Jager pakt opkopers fiscaal aan

Volgens het boek Help! we worden overgenomen van Jeroen Wester, redacteur van deze krant, liep de fiscus het afgelopen jaar 500 miljoen euro inkomsten mis door activiteiten van private-equitymaatschappijen in Nederland.

NRC - Nieuws 10-4-2008
http://www.nrc.nl/digitaleeditie/20080410/public/pages/02013/articles/NRC-20080410-02013009.html
[/quote]
Er is wel sprake van iets van een getijdenbeweging, eb en vloed dus want pensioenfondsen ABP (leraren en ambtenaren) en Zorg en Welzijn hebben ook geld ondergebracht bij deze vermogensbeheerders, bijvoorbeeld Apax en Cinven, eigenaar van de Gouden Gids alias Truvo Nederland, staan op de “transparantielijst” van het laatstgenoemde fonds:

[quote]Nederlands pensioenfonds zit voor miljarden in private equity en hedgefondsen

Het hoge woord is eruit. De grootste pensioenfondsen van Nederland beleggen voor miljarden euro’s in financiële opkopers (private equity) en zwerfkapitalisten (hedgefondsen).

Welke opkopers en zwerfkapitalisten beleggen het geld van meer dan 2,2 miljoen werkers en bijna een miljoen gepensioneerden uit de bedrijfstakken overheid en onderwijs, en zorg en welzijn?

Al deze mensen zijn via hun werkgevers verplicht verzekerd bij ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn (voorheen PGGM). Tot nu toe hielden zij angstvallig geheim wie ‘hun’ beheerders zijn van de miljardenbeleggingen in private equity en hedgefondsen.

Zo bleef in de maatschappelijke discussie over de rol van deze nieuwe financiers bij de afslankingen van grote concerns en bij de ‘uitverkoop’ van Nederland voor een deel onduidelijk of zij hun geld ook uit Nederland haalden.

NRC - Onrust stoken met zorgkapitaal - 8-4-2008
http://www.nrc.nl/nieuwsthema/private_equity/article1042814.ece/Onrust_stoken_met_zorgkapitaal
[/quote]
ABP zou rechtstreeks of indirect met geld in Macquarie zitten, de eigenaar van European Directories en daarmee ook van De Telefoongids bv.

Volgens dit eind vorig jaar uit dezelfde krant overgenomen lijstje
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=2927#2927
stond de Gouden Gids vanwege rentedragende schulden ter grootte van 2259 miljoen euro op een verlies van 132 miljoen, De Telefoongids op haar beurt met een schuld van 405 miljoen op een “nettowinst” van min 17 miljoen euro.

Kennelijk is dit voor de investeerders zo succesvol dat ze nu het ene “noodlijdende” bedrijf nog eens door het andere willen laten opkopen.


#82

[quote]Daar kon je op wachten: Telefoongids en Gouden Gids smelten samen (vervolg)
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3084#3084
[/quote]
Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant heeft concurrent “ilocal” zich bij NMa gemeld om te klagen:

[quote]Fusie tussen De Telefoongids en Gouden Gids draait concurrentie en innovatie de nek om

ilocal meent dat de fusie tussen De Telefoongids en De Gouden Gids de concurrentie op de Nederlandse markt voor vele jaren de nek omdraait en - in het belang van zowel gebruikers, als adverteerders en de innovatie in de transitie naar on-line producten en diensten - verboden moet worden.

Deze toetredingsdrempels bestaan onder meer uit de noodzaak van een groot verkoopteam, een sterk merk en bestaande commerciële relaties met adverteerders en het toonaangevende telecommunicatiebedrijf. In dat verband wordt opgemerkt dat de markt voor ‘directory search’ zich eenduidig onderscheidt van die van ‘general search’, waarop spelers zoals Google actief zijn.

Op deze markt zijn De Telefoongids en de Gouden Gids al sinds jaar en dag de leidende partijen. Zo schat De Telefoongids haar eigen marktaandeel op 56%. Als daarbij het marktaandeel van Gouden Gids wordt opgeteld ontstaat een monopolist met een marktaandeel van bijna 100%.

Dat het bedrijfsmodel van De Telefoongids is gebaseerd op ‘unique dominance’ in een markt met ‘substantial barriers to entry’ (waaronder ‘sales force’, ‘brand’, ‘advertiser base’ en ‘relationship with incumbent telco’) blijkt uit de ‘Analyst Presentation’ van de CEO en CFO van European Directories van december 2005. Uit dezelfde presentatie blijkt dat dit heeft geresulteerd in een unieke winstmarge van meer dan 50%.

iLocal - Persberichten: Zienswijze ilocal
http://www.ilocal.nl/about/oi_persberichten.jsp
[/quote]
En in de tweede ronde besluiten ze bovendien met:

[quote]Heeft u nog overige vragen/opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen overname?

Op 5 februari 2008 heeft ilocal de NMa (directie Concentratiecontrole en Concurrentietoezicht) verzocht te onderzoeken of De Telefoongids en de Gouden Gids hun marktactiviteiten niet reeds op elkaar hebben afgestemd of afstemmen en, zo ja, handhavend op te treden. Dit verzoek vond haar grondslag in aanwijzingen van ilocal van overtreding van de Mededingingswet door de bij de concentratie betrokken partijen. Daarbij heeft ilocal de NMa gewezen op het feit dat in het persbericht over de aankondiging van de fusie van 4 december 2007 (opgenomen in voetnoot 2 van de zienswijze) de betrokken partijen stellen te verwachten dat “beide productportfolios vanaf 2009 zullen worden samengevoegd.”

ilocal heeft de NMa erop gewezen dat het feitelijk onmogelijk is om in 2009 één gecombineerde papieren bedrijvengids uit te geven zonder dat daarover nu al afspraken zijn (en worden) gemaakt over advertentieprijzen, inhoud en verzorgingsgebieden (die nu sterk verschillen en op een voor De Telefoongids prijstechnisch gunstige manier opnieuw moeten worden ingedeeld).

Ter voorkoming van onherstelbare concurrentieschade voor de marktpositie van onder meer ilocal voortvloeiend uit dergelijke afspraken tussen de twee quasi-duopolisten in deze markt, verzoekt ilocal de NMa nogmaals (i) zo snel als mogelijk te onderzoeken of De Telefoongids en de Gouden Gids hun marktactiviteiten niet reeds op elkaar hebben afgestemd of afstemmen en, zo ja, (ii) handhavend op te treden door de betrokken partijen een last onder dwangsom op te leggen – ex artikel 6, eerste lid, juncto 56, eerste lid, van de Mededingingswet, hetzij ex artikel 34 juncto 74, eerste lid, Mededingingswet.

iLocal - Persberichten: Openbare beantwoording vragen
http://www.ilocal.nl/about/oi_persberichten.jsp
[/quote]
Ook een andere belanghebbende had het idee dat een en ander al wat langer in de pen zat, MKB-Nederland, dat zich weer vasthoudt aan Het Financieele Dagblad van 13-3-2008:

[quote]… Al in december 2005 kondigde moederbedrijf European Directories de geplande overname van de Gouden Gids aan.

Bestuursvoorzitter Cornel Riklin sprak toen van een overnamebedrag van 100 miljoen euro. Volgens hem is er bij overname geen sprake van een monopoliepositie, omdat de grenzen tussen online-, mobiele en printadvertenties vervagen. Met slechts één boek hebben adverteerders een veel groter bereik. Riklin ziet bedrijven als Google meer als zijn concurrenten; naast hen is De Telefoongids een heel kleine speler.

www.mkbnet.nl
http://64.233.183.104/search?q=cache:BOvaHwO_6DoJ:www.mkbnet.nl/Technologie/80.50604+nma%2Briklin&hl=nl&ct=clnk&cd=3&gl=nl]Google cache:[color=white]-[/color
[/quote]
Zij wil aangifte doen bij de kartelpolitie:

[quote]MKB tegen overname Gouden Gids

MKB-Nederland is van plan een klacht in te dienen bij kartelwaakhond NMa tegen de voorgenomen overname van Gouden Gids door De Telefoongids. De organisatie vreest dat ondernemers na de gidsenfusie fors hogere prijzen moeten gaan betalen voor vermelding in het telefoonboek.

„In 2005 hadden we een soortgelijke situatie. Toen hebben de nieuwe eigenaren van De Telefoongids een aantal gidsen samengevoegd, waarna ondernemers extreme prijsstijgingen kregen voorgeschoteld onder het mom van dat hun vermelding voortaan in een groter gebied werd gelezen. Deze onrechtvaardigheid heeft bij ondernemend Nederland veel kwaad bloed gezet”, zegt Jurgen Warmerdam, secretaris Fiscale Zaken bij MKB-Nederland.

Warmerdam is de afgelopen tijd ook gebeld door ondernemers die op internet proberen te concurreren met De Telefoongids. Deze concurrenten zijn bang dat zij na het samengaan van De Telefoongids en Gouden Gids uit de markt worden gedrukt, omdat deze nieuwe gidsengrootmacht z’n prijzen voor vermeldingen op internet flink kan verlagen dankzij de winsten van de papieren editie. „Ook namens hen overwegen we een klacht in te dienen bij de NMa”, aldus de secretaris Fiscale Zaken van MKB-Nederland.

De Financiële Telegraaf - Nieuws - 19-3-2008
http://www.dft.nl/nieuws/3591912/MKB_tegen_overname_Gouden_Gids.html
[/quote]