Geo infomatie bronnen (op internet)


#161

Ja ik kan jou zien! Oh, toch niet, eerst betalen:


#162

Hoi Weerman,

Ik baal wel van dat ze overal geld voor willen hebben.

Contour is wel erg bekend voor mij. Privacy bestaat niet, je kan gewoon zien waar ik woon.

De hartelijke groet Jan Marco


#163

Had je dat echt tegen hem gezegd?

Daar is nog iets over te vertellen, een van de “producten” die door het Kadaster geleverd worden:

Wat is de BAG?

De BAG (Basisregistraties adressen en gebouwen) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening (BAGLV). Het Kadaster beheert de BAGLV en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers.

Gebruik van de BAG

De BAG kent op dit moment vier producten: BAG Web, BAG Extract, BAG Bevragen en BAG Compact (BAGLV).
BAG Web is voor iedereen inzichtelijk. BAG Extract, BAG Bevragen en BAG Compact kunnen besteld worden. Via de BAG Viewer zijn BAG gegevens nu ook te bekijken met een kaart als ondergrond.

Tegen vergoeding van de kosten:

Kadaster document, BAG levertermijnen en tarieven

BAG Extract (AE) Abonnement Extract (maandelijks) Levenscyclus NLD: 8e v/d maand
BAG Compact (AC) Abonnement (maandelijks)     Peildatum NLD:  7e v/d maand

Kadaster - BAG Levertermijnen en tarieven

Geen tarieven, toch niet. Wel een link naar een ander document:

BAG (voor overheden is het gebruik van BAG kosteloos)

BAG Extract  abonnement maandelijkse mutaties, per maand  112,00
BAG Compact  abonnement, per maand              11,20

Kadaster - Tarieflijst Algemeen

De link naar de maandelijkse levering vanwege dat “BAG Compact”-abonnement dat wij hebben komt zoals je weet netjes 1 dag later, dus op de 8e van de maand per e-mail binnen.

Zo zal het ook wel gaan als je het grote en dus wat duurdere abonnement met ze hebt afgesloten, alleen dus weer een dag later, elke 9e van de maand?

Later in de maand zullen zij dat periodieke bedrag van € 112,00 dan nog via een “doorlopende incasso” van de rekening van jouw organisatie af laten schrijven, als begunstigde gek genoeg “KADASTER CONCERNSTAF”.

Echter, diezelfde concernstaf van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers is gehouden aan de Europese regelgeving en zal dus, vermomd onder een andere wat vagere aanduiding en vergezeld van tandengeknars zoals dat een ZBO (Publiekrechtelijk zelfstandige bestuursorgaan) betaamt, datzelfde bestand iedere maand ook hier, als vereist, belangeloos=kosteloos, ter beschikking stellen:

INSPIRE Download Service van BAG - Inspire Adressen

You are viewing a feed that contains frequently updated content.

inspireadressen.zip


‎donderdag ‎9 ‎juni ‎2016

Downloadgrootte: 1.5 GB

PDOK - Downloaden van data via PDOK - Atomfeeds - Adressen

En let even op de datum, er staat 9 juni ja, maar ze treuzelen steevast een week of twee zodat de betalende afnemers toch nog het gevoel hebben dat ze waar voor hun geld krijgen.

Niet duidelijk of PDOK - een samenwerking tussen het Kadaster, de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, Rijkswaterstaat en Geonovum - zelf ook betaalt of dat het daardoor onder “overheden” valt.

Het bij de gegevens gevoegde “Leveringsdocument”:

<v201:Klantgegevens>
 <v201:Klantnummer>0000814891</v201:Klantnummer>
 <v201:Klantnaam>Kadaster PDOK</v201:Klantnaam>
</v201:Klantgegevens>
<v201:Ordergegevens>
 <v201:Ordernummer>0096000631</v201:Ordernummer>
 <v201:Leveringnummer>6000797471</v201:Leveringnummer>
</v201:Ordergegevens>
<v201:Bestelgegevens>
 <v201:Besteldatum>2016-06-08</v201:Besteldatum>
 <v201:Label>BAG via PDOK</v201:Label>
</v201:Bestelgegevens>
 <v201:Productgegevens>
 <v201:Productcode>DNLDLXAE02</v201:Productcode>
 <v201:Kanaal>DOWNLOAD</v201:Kanaal>
 <v201:GebiedType>NLD</v201:GebiedType>
 <v201:Gegevensvariant>LEVENSCYCLUS</v201:Gegevensvariant>
 <v201:Formaat>XML</v201:Formaat>
 <v201:Producttype>EXTRACT</v201:Producttype>
 <v201:Productversie>02</v201:Productversie>
</v201:Productgegevens>
<v201:BestandInfo>
 <v201:Bestandsnaam>DNLDLXAE02-0000814891-0096000631-08062016.zip</v201:Bestandsnaam>
 <v201:Draaimoment>2016-06-08T16:59:51.458+02:00</v201:Draaimoment>
</v201:BestandInfo>

Java grafieken voor Opendata