Zakelijke zoekmachines


#21

(vervolg)
Die nieuwe internet-bellers kunnen voor een deel besloten hebben zich evengoed in de Telefoongids te laten vermelden, maar met een telefoonnummer waarvoor nog niet alles is geregeld:

Een heet hangijzer zijn de “geografisch gebonden” nummers die strikt genomen niet nodig zijn voor bellen via Internet, xs4all geeft al 087-nummers uit en binnenkort worden daarom ook 085-nummers geintroduceerd.

Bijvoorbeeld gebruikers van Voipbuster kregen soms problemen:

[quote]OPTA claimt telefoonnummers Voipbuster-klanten

Donderdag 4 mei 2006, 12:55 - Veel Voipbuster-klanten zijn hun VoipIn telefoonnummer kwijt. De OPTA heeft telefoonnummers die niet overeenstemmen met de woonplaats van gebruikers teruggevorderd.

Gedupeerde gebruikers die via Voipbuster gebruik maken van een regionaal telefoonnummer waarop ze gebeld kunnen worden, kregen woensdag een e-mail van Voipbuster. Hierin vroeg de voip-provider ze een nieuw VoipIn-telefoonnummer aan te vragen. “Vanwege wettelijke verplichtingen moeten we nieuwe Nederlandse VoipIn-nummers uitdelen.”

Volgens de telecommunicatiewet mogen alleen lokale telefoonnummers worden uitgereikt aan mensen die daadwerkelijk in de corresponderende regio wonen. Mensen die bewust geen of een andere woonplaats hebben opgegeven toen ze een telefoonnummer aanvroegen, of die tussentijds verhuisd zijn, raken dus nu hun telefoonnummer kwijt.

Drie of vier cijfers
Maar ook veel klanten die wel de juiste adresgegevens hebben ingevoerd zijn gedupeerd. Voipbuster blijkt namelijk alleen over driecijferige netnummers te beschikken. Mensen die een woonplaats met een viercijferig netnummer hebben, kregen tot voor kort een willekeurig driecijferig netnummer toegewezen. Ook zij hebben dus een ‘vals’ nummer, maar kunnen hier niets aan doen. Ook deze groep Voipbuster gebruikers raakt het nummer kwijt.

Webwereld
http://www.webwereld.nl/articles/40997/voipbuster
[/quote]
Dat het zin heeft te waken over een degelijk “nummerplan”:

[quote]Juist omdat dit nummer zo betrouwbaar is, is het voor kwaadwillenden interessant om te kijken of dit kan worden misbruikt […] hoe eenvoudig het is om met wat VoIP software via een Internet verbinding, via een bedrijfje in Amerika, het telefonienetwerk op te gaan met een willekeurig telefoonnummer (CallerID). Binnen een paar minuten ging mijn mobiele telefoon rinkelen met op het scherm het nummer 06-12345678.

Voipwereld.com
http://www.voipwereld.com/index.php?option=com_content&task=view&id=143&Itemid=2
[/quote]


#22

(vervolg)
Het uitgeven van de witte telefoongidsen van De Telefoongids BV behoort eigenlijk tot de “universele dienstverlening
http://www.opta.nl/asp/consumenten/veelgesteldevragen/?cat_id=23
” die KPN op zich genomen heeft en die dit onderdeel met geld erbij mag doorschuiven naar DTG. De uitgever van de “universele telefoongids” moet maar zien hoe hij de gegevens van de andere aanbieders, tevens concurrenten, verzamelt.

Getuige bijvoorbeeld het geringe aantal opgenomen GSM-nummers: aan het totale aantal vermeldingen in de telefoongids is dus al niet af te lezen wat er gaande is, maar hoe is het gesteld met de samenstelling per provider?

OPTA onderhoudt een zogenaamd “database
http://www.opta.nl/asp/nummerloket/]nummerloket
”, per reeks telefoonnummers kan daar online opgevraagd worden bij welke provider die in gebruik is. Dat bestand kan ook als complete [url=http://www.opta.nl/download/registers/tanummers.zip[/url] gedownload worden. Daarmee haal je de mogelijkheid in huis om een met Foondump geexporteerde CD-foongids door te lichten.

In dit geval een steekproef van 5% het totale aantal vermeldingen omdat het op de PC veel tijd kost om alle zes miljoen telefoonnummers over het kenmerkende aantal posities te koppelen aan de gegevens van OPTA. Ter controle, het totaal aantal 06-nummers dat op de betreffende CD-foon staat is wel eenvoudig te bepalen en levert hetzelfde percentage als dit sample.

Aantallen vermeldingen in De Telefoongids Pro 2e kwartaal 2006 aangeleverd door de verschillende aanbieders als percentages van het totaal, 5824780, wit en roze samengenomen en ontdubbeld:

[code]relatienaam aandeel bestemming

KPN Telecom B.V. 90,81 geografisch nummer
KPN Mobile The Netherlands B.V. 2,80 mobiele telefonie
T-Mobile Netherlands B.V. 2,62 mobiele telefonie
Orange Nederland N.V. 1,12 mobiele telefonie
UPC Nederland B.V. 0,87 geografisch nummer
Vodafone Libertel N.V. 0,78 mobiele telefonie
Telfort B.V. 0,53 mobiele telefonie
Tele2 (Netherlands) B.V. 0,10 mobiele telefonie
Essent Kabelcom B.V. 0,07 geografisch nummer
Tiscali B.V. 0,07 geografisch nummer
Priority Telecom Netherlands B.V. 0,07 geografisch nummer
N.V. Casema 0,07 geografisch nummer
Versatel Nederland B.V. 0,03 geografisch nummer
onbekend 0,01 geografisch nummer
Enertel N.V. 0,008 geografisch nummer
BT Nederland N.V. 0,007 geografisch nummer
bbned N.V. 0,004 geografisch nummer
Colt Telecom B.V. 0,004 geografisch nummer
MCI Nederland B.V. 0,003 geografisch nummer
Edutel B.V. 0,002 geografisch nummer
Easynet Nederland B.V. 0,002 geografisch nummer
Ventelo Nederland B.V. 0,001 geografisch nummer
[/code]
Dat “geografisch nummer” is kennelijk de term voor een combinatie van een net- en abonneenummer dat uitsluitend aan een vaste aansluiting in dat bewuste netnummergebied toegekend wordt. De aanduiding “onbekend” betreft dat deel van de telefoonnummers dat kennelijk of fout of fout geformateerd of verminkt in de telefoongids terechtgekomen is, zoals:

0478 545150 010460 043389 053486 070441____ 071409____ 072548 0223453 0485494 066765985


#23

Hoi Weerman,

Een erg mooie analyse.

Collega’s van mij bellen ook wel via een andere telecomprovider, waarbij je een nummer voor het te bellen nummer moet intoetsen.

De vriendelijke groet Jan Marco


#24

Carrier (Pre)Select?

Goedkopere tikken dus.

Die doen niet mee voor de telling van aansluitingen en hun vermelding in de telefoongids. Tot nu toe moest je eerst al een vaste aansluiting, een telefoonnummer en eventueel een vermelding in de gids regelen voordat je gebruik kon maken van “CPS”. Dit jaar start geloof ik de “wederverkoop” van complete aansluitingen samen met belminuten door die ‘carriers’.

Nog even verder over “Wie-staan-er-nou-eigenlijk-in-de-telefoongids?”…

In het KPN Jaarverslag 2005 zijn hun aansluitingen verdeeld over twee staatjes opgenomen, “Consumer” en “Business”, aantallen x 1000:

[code]VOICE CONSUMER 2005 2004
PSTN 4.518 4.836
ISDN 481 523
Totaal aantal aansluitingen 4.999 5.359

VOICE BUSINESS 2005 2004
PSTN 965 1.024
ISDN 943 964
Totaal aantal aansluitingen 1.908 1.988[/code]
Idem toelichting bij VOICE CONSUMER:

[quote]Doordat steeds meer huishoudens alleen nog maar mobiele en VoIP-oplossingen gebruiken, wordt het PSTN/ISDN-klantenbestand van KPN aangetast en daarmee de opbrengstenbasis. Het aantal PSTN- en ISDN-aansluitingen is met 360.000 afgenomen.

KPN - Jaarverslag 2005
http://www.kpn.com/upload/1344428_9475_1143724443414-KPN_Jaarverslag_Form_20-F_2005.pdf
[/quote]
Het totaal voor 2005, een “krimpende markt” voor vaste aansluitingen met 440.000 aansluitingen spoort hier dus al beter met het afnemende aantal vermeldingen in De Telefoongids.

Uit het TNO-rapport “Marktrapportage elektronische communicatie (april 2006)
http://www.tno.nl/bestanden/informatie-_en_communicatietechnologie/Marktrapportage%20Elektronische%20Communicatie%20april%202006.pdf?__lang=nl
”, ADSL, kabel-internet en -TV weggelaten:

[code]Tabel 1 Overzicht penetratie infrastructuren (x1000), 2001-2005
2001 2002 2003 2004 2005
Totaal PSTN 6.569 6.316 6.120 5.922 5.483
Totaal ISDN 1.416 1.536 1.557 1.487 1.424 *
Mobiele telefoons 11.961 11.959 13.256 16.043 16.289
Telefonie kabel 184 197 191 232 451

 • Opmerking ISDN: In tegenstelling tot eerdere versies worden niet meer de kanalen gemeten maar de aansluitingen (ISDN2 telt 1 aansluiting i.p.v. 2 kanalen)

Bron: TNO[/code]
Neem de CD-foongids 2006-2 met gegevens van eind februari 2006:

 • het overgrote deel van de CD bestaat uit vermeldingen van vaste aansluitingen die door KPN geleverd worden
 • voor een deel zijn dat meer lijnen voor 1 telefoonnummer
 • bij ISDN deels meer nummers voor 1 aansluiting (2 kanalen, zie ook de noot in de TNO-tabel)
 • misschien heffen die twee effecten elkaar wel op, misschien niet, maar wij stellen hier 1 telefoonnummer per aansluiting
 • aantal 06-nummers is 459 maal duizend
 • aantal bellers via niet-KPN-providers is 71 maal duizend, wij zeggen, dat zijn bellers-via-de-kabel

Combineren met die TNO-tabel levert dan vier kolommen:

 • in de 1e kolom staat het door TNO genoemde aantal aansluitingen
 • in de 2e kolom het aantal telefoonnummers van vaste aansluitingen dat in de telefoongids zou kunnen staan
 • ook in de 2e kolom het aantal mobiele en kabeltelefoonnummers waarvan we weten dat die opgenomen zijn o.a. vanwege die vergelijking met OPTA-gegevens
 • vervolgens in de 3e kolom de evenredig gecorrigeerde aantallen vermeldingen voor “pstn” en “isdn” om op het werkelijke totaal aantal vermeldingen van de CD uit te komen
 • en uiteindelijk in de laatste kolom het percentage van de corresponderende aansluitingen/abonnementen dat volgens deze manier van rekenen in de Telefoongids opgenomen zou zijn:

[code]Totaal PSTN 5.483 5.483 4.203 76,7
Totaal ISDN 1.424 1.424 1.092 76,7
Mobiele telefoons 16.289 459 459 2,8
Telefonie kabel 451 71 71 15,7

Totaal 23.647 7.437 5.825 24,6[/code]
Dat zou inhouden dat tenminste 23 % van de abonnees met een vaste aansluiting niet met zijn telefoonnummer in de gids (of bij Inlichtingen) vermeld wilde worden, dus prijs stelde op een zgn. “geheim nummer”. Bijvoorbeeld gemeld
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/0B8DB55C-DD3E-4DFE-9A50-AA28C3D3E60B/0/2004b59pub.pdf]CBS
en ook stemmenpeilers klagen inderdaad over het verschijnsel dat hun telefonische steekproeven niet meer representatief zijn als ze daar geen rekening mee houden en eerder, voor 2000, werd datzelfde percentage ook al [url=http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/1997/10/10/Med/inhoud.html[/url].


#25

Zie ook
http://www.planet.nl/planet/show/id=118880/contentid=734011/sc=c2a618][i]Planet MM - Met je 020-nummer bereikbaar in Frankrijk - 20 juli 2006[/i


#26

Vandaag bij Stichting Internetreclame
http://www.planet.nl/planet/show/id=118880/contentid=740841/sc=2d4f59]Planet Multimedia
een bericht over recente meetresultaten van [url=http://www.internetreclame.org/resultaten.html[/url].

Volgens STIR is slabakken
http://www.detelefoongids.nl]detelefoongids.nl
al maanden aan het [url=http://www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=slabakken[/url]:

% van 9,5 aantal miljoen "pageviews" bezoekers x 1000 aug 05 32,6 87.653 sep 05 33,2 83.241 okt 05 34,9 97.269 nov 05 36,8 108.596 dec 05 39,6 119.429 jan 06 33,6 80.467 feb 06 33,6 73.744 mrt 06 33,4 76.514 apr 06 31,3 63.223 mei 06 29,9 61.838 jun 06 28,4 47.471
Wie laten dat onderzoek doen? Veel grote verkopers-van-een-plek-voor-reclame
http://www.internetreclame.org/deelnemers.htm
maar Google doet niet mee.


#27

Zullen ze er bij De Telefoongids nu ook zelf achter gekomen zijn dat het terugloopt? Veel kranten-sites nemen op dit moment een ANP-bericht over:

[quote]Centrale databank moet mensen ‘vindbaar’ houden

AMSTERDAM (ANP) - De Telefoongids werkt aan een landelijke centrale databank waarin zoveel mogelijk gegevens over zoveel mensen terug te vinden zijn. Een woordvoerster van De Telefoongids bevestigde vrijdag een bericht daarover in de Telegraaf.

De databank moet zoveel mogelijk gegevens bevatten over iedereen die in Nederland woont, zo zegt de woordvoerster. Het doel is ‘hou Nederland bereikbaar’. De Telefoongids praat met een aantal andere partijen, waaronder de overheid, over de invulling en praktische uitvoering van het plan. Wanneer de databank er komt is nog onbekend.

Inmiddels heeft 17 procent van de Nederlandse huishoudens alleen een mobiele telefoon en geen vaste aansluiting meer. ,Steeds meer mensen hebben alleen een mobiele telefoon en kiezen ervoor daarmee niet in de telefoongids te staan. Soms bewust, meestal omdat betrokken instanties niet vragen of mensen dat überhaupt willen. Zo raken mensen ‘kwijt’."

Het wordt voor mensen niet verplicht informatie in de databank te stoppen. Ook nu al kan iedereen zelf bepalen welke gegevens er in het telefoonboek, de papieren zowel als de digitale versie, komen. De Telefoongids denkt wel na over een ‘digitale brievenbus’, waarbij mensen zelf kunnen aangeven welke gegevens voor wie zichtbaar zijn.

Vindbaar

De Telefoongids pleit ervoor dat mensen elkaar kunnen blijven vinden. ,Hulpdiensten bijvoorbeeld krijgen steeds vaker telefoontjes van mensen die lastig terug te vinden zijn. Als ze in één bron allerlei gegevens zouden kunnen opzoeken zou dat heel handig zijn."

Volgens De Telefoongids blijkt uit recent onderzoek dat de helft van de Nederlanders behoefte heeft aan één bron waar ze van alles kunnen vinden over anderen. ,Gek genoeg willen mensen anderen wel kunnen vinden, maar vergeten ze vaak dat ze zelf ook te vinden moeten zijn."[/quote]
Het oorspronkelijke bericht zoals het in de Telegraaf staat is ook vrij toegankelijk via haar “i-MAIL
http://www.telegraaf.nl/i-mail/48098001/Gsm_nummer_ook_in_digitale_telefoongids.htm
”-site (vr 11 aug 2006).


#28

[quote=“alkema_jm”]Persoonlijk zie ik meer in het “gnutella concept” zoals ze bij http://www.wikipedia.org/ doen. […]
Dus een telefoonboek maken die door iedereen aangevuld kan worden. De problemen dat mensen verkeerde info gaan aanvullen is hetzelfde als bij Wikipedia.

Foondump.nl/Forum - Uit de pers (19-12-2005)
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=1294#1294
[/quote]
Gaan onze visionaire blogger
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=1847#1847
en de ideeënmakers bij De Telefoongids elkaar hier nu toch halverwege tegemoet komen?


#29

De Telefoongids zelf over dit onderzoek:

[quote]“Nederlanders zuinig op vertrouwelijke persoonsgegevens maar vrijgevig zodra er iets te winnen valt”

Amsterdam, 11 juli 2006 – Uit het onderzoek van De Telefoongids, uitgevoerd door NetPanel*, blijkt dat Nederlanders bij voorkeur het adres en de naam via één bron willen vinden (87 en 85 procent). Ruim de helft (55 procent) geeft aan het zeer belangrijk te vinden slechts één bron te hoeven raadplegen als zij op zoek zijn naar persoon- en bedrijfsgegevens.

Ontwikkeling
Uit het onderzoek blijkt dat men naast de gebruikelijke naam-, adres-, woonplaatsgegevens (NAW) en het vaste telefoonnummer, ook graag privé en zakelijke e-mail (61 en 37 procent) en privé en zakelijke mobiele nummers ( 50 en 36 procent) via één bron wil kunnen opzoeken. Twee van de vijf Nederlanders zou zelfs graag persoonlijke websites via één bron willen zoeken. Dit is in lijn met de ontwikkeling dat steeds meer mensen alleen bereikbaar zijn op een mobiel nummer en dat privé e-mail steeds meer geaccepteerd wordt voor persoonlijk contact.

Dualiteit
Veel Nederlanders hebben niet in de gaten dat zij vaker privé-gegevens achterlaten dan gedacht. Dit blijkt uit het tegenstrijdige feit dat 40 procent van de Nederlanders het eens is met de stelling ‘Ik geef mijn adresgegevens of telefoonnummer alleen aan goede bekenden’ terwijl als er wat te winnen valt persoonsgegevens gemakkelijk worden weggeven. Dan laten maar liefst 4 van de 5 personen het privé e-mail adres achter, 59 procent zijn NAW-gegevens en een kwart geeft zelfs het privé telefoonnummer weg om kans te maken op een prijs. Niet verwonderlijk dus dat het merendeel van de Nederlanders aangeeft wel eens ongevraagde e-mails (86 procent) te hebben ontvangen na het achterlaten van gegevens, twee derde wel eens is gebeld door telefonische verkopers en meer dan de helft heeft wel eens folders/brochures ongevraagd toegestuurd gekregen.

Belang van vindbaar zijn
Ruim driekwart van de Nederlanders vindt het belangrijk dat persoonsgegevens vindbaar zijn voor het onderhouden van contacten. Tevens geeft een groot deel aan het belangrijk te vinden persoonsgegevens te kunnen vinden in het geval van calamiteiten (75 procent) en bij belangrijke gebeurtenissen zoals bruiloften, geboorten en overlijden (68 procent).

*NetPanel heeft het onderzoek in april 2006 uitgevoerd onder 517 respondenten.

Persbericht De telefoongids bv - Nederlanders voorzichtig met persoonsgegevens
http://over.detelefoongids.nl/upload/59049_8962_1152632668024-11072006_Nederlanders_voorzichtig_met_persoonsgegevens_final.doc
[/quote]


#30

[quote=“Weerman”]Het oorspronkelijke bericht zoals het in de Telegraaf staat is ook vrij toegankelijk via haar “i-MAIL
http://www.telegraaf.nl/i-mail/48098001/Gsm_nummer_ook_in_digitale_telefoongids.htm
”-site (vr 11 aug 2006).[/quote]
Oeps, daarom heet internet een vluchtig medium, het is daar al weer weggehaald. Maar ik had het gekopieerd:

[quote=“De Telegraaf”]Gsm-nummer ook in digitale telefoongids

Mobiele beller nu vaak onvindbaar

door Harrie Nijen Twilhaar

AMSTERDAM, vrijdag
Nederlanders dreigen elkaar kwijt te raken doordat het aantal vermeldingen in de telefoongids op zijn retour is en er sprake is van een enorme versnippering van het aantal mobiele nummers dat in omloop is. Daarom wordt er gewerkt aan een landelijke digitale brievenbus die de traditionele telefoongids op den duur gaat vervangen.

De Telefoongids werkt momenteel aan een landelijke centrale database waar Nederlanders op verschillende manieren wel vindbaar zijn. „In de virtuele brievenbus bepaalt de consument zijn eigen bereikbaarheid”, zegt Dolf Weiler, marketingdirecteur.

De organisatie werkt achter de schermen met de overheid en het bedrijfsleven om de telefoongids van de toekomst vorm te geven.

Door de opkomst van mobiel bellen wordt het vaste abonnement steeds vaker opgezegd. In 2005 ging het om 10 procent. Bovendien zijn er honderdduizenden mobiele nummers in omloop die niet openbaar toegankelijk zijn. Door een versnippering van contactmomenten en het gegeven dat steeds minder mensen in de telefoongids staan, dreigen mensen daardoor onbereikbaar te worden voor allerlei instellingen maar ook bij calamiteiten.

In de toekomstige databank kunnen Nederlanders een eigen elektronische brievenbus creëren waar organisaties, instellingen en commerciële bedrijven gebruik van kunnen maken. Een ’ja/nee-sticker’ in de digitale telefoongids zou gebruikers kunnen beschermen tegen onaangekondigde informatie zoals reclame. Consumenten kunnen zelf een profiel aanmaken. Vanaf 2007 wordt de eerste stap gezet naar de nieuwe gids. „We willen benaderen dat de traditionele papieren gids voorlopig blijft vanwege het aantal raadplegingen”, aldus Weiler.

„Onze gidsen worden 600.000 keer per dag via internet geraadpleegd en 1,4 miljoen keer via het papieren exemplaar. We verwachten dat de telefoongids niet verdwijnt, maar dat er een alternatief komt in de vorm van deze databank.”

De verplichte inventarisatie en publicatie van telefoonnummers zal bovendien verdwijnen. Die registratie staat binnen de Europese Unie ter discussie waardoor de kans groot is dat er op den duur geen centrale plek is waar gegevens geregistreerd worden. KPN is nu nog verantwoordelijkheid voor de inhoud van De Telefoongids.[/quote]


#31

Volgens posting
http://www.planet.nl/planet/show/id=118880/contentid=745963/nieuw]Planet Multimedia
had De Telegraaf het bericht over een nieuwe landelijke centrale database waar de De Telefoongids aan zou werken (zie mijn vorige [url=http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=1854#1854[/url]) zonder bronvermelding overgenomen van het reclamevaktijdschrift Adformatie:

[quote]Telefoongids werkt aan opt-in spambox

Gepubliceerd op vrijdag 11 augustus 2006

(P7) De Telefoongids wil heel Nederland bereikbaar maken voor reclame via internet.
Reclamevaktijdschrift Adformatie publiceerde gisteren in haar papieren uitgave het voornemen van de De Telefoongids met een Ook zou elke eigenaar van een telefoonnummer bij De Telefoongids een postbus moeten krijgen, stond in dat artikel.

Vanmorgen nam De Telegraaf dit over - zonder bronvermelding. Maar het directielid van De Telefoongids bij wie door De Telegraaf navraag werd gedaan, sprak niet meer over het commerciële deel van het verhaal. Dolf Weiler, marketingdirecteur van De Telefoongids, benadrukte vooral het belang van bereikbaarheid.

Volgens de woordvoerster van De Telefoongids in Amsterdam gaat het hier om twee verschillende initiatieven. De gids wil een nieuwe digitale telefoongids met vaste en mobiele nummers én ze wil mensen online bereikbaar maken met een postbus voor berichten, ook commercieel, voor zover de ontvanger die wenst te ontvangen.[/quote]
De link bij MM naar het artikel in Adformatie doet het (nog) niet maar bij het uitbrengen van de resultaten van het bovengenoemde onderzoek van De Telefoongids (zie mijn vorige posting
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=1853#1853
) had Adformatie wel al een berichtje, DTG is zenuwachtig aan het worden:

[quote]Mobiele operators ‘vergeten’ gidsvermeldingen

Mobiele belbedrijven maken er geen gewoonte van om nieuwe klanten te vragen of ze in de telefoongids vermeld willen worden. Dit zegt marketingdirecteur Dolf Weiler van De Telefoongids.

“Aanbieders horen dat volgens de wet wel te doen”, zegt Weiler in de Volkskrant. “Maar sommigen vinden het te veel rompslomp.” In de telefoongids staan nu een half miljoen mobiele nummers, terwijl in Nederland zestien miljoen abonnementen in omloop zijn. De afgedrukte gsm-nummers zijn vooral van bedrijven.

“17 Procent van de huishoudens belt alleen nog mobiel”, zegt Weiler. Omdat steeds minder mensen in de gidsen vermeld worden, worden ze lastiger vindbaar. Telecompaper meldde vorige maand dat in een jaar tijd 640.000 abonnees hun vaste toestel de deur uit hebben gedaan.

In De Telefoongids staan nog ongeveer zes miljoen nummers, waarvan 85 procent van particulieren. In 2003 nam De Telefoongids de exploitatie van de gidsen over van KPN. De waarneming van De Telefoongids bevestigt onderzoek naar ‘de ongrijpbare consument’ van afgelopen jaar in opdracht van databedrijf Experian. De paradox van deze tijd is dat consumenten met steeds meer communicatiemiddelen – e-mail, MSN, mobiele telefoon – steeds moeilijker bereikbaar worden voor marketeers.

Intussen krimpt de papieren telefoongids, maar nog altijd wordt 65 procent van de telefoonnummers gezocht in het telefoonboek, en 30 procent via de website (vorig jaar de op vier na meest bezochte website). Andere mogelijkheden zijn cd-rom, telefoon en sms.

Adforesult > Nieuws > maandag 10 juli 2006
http://www.adformatie.nl/adforesult/nieuws/nieuws2006-28.html
[/quote]


#32

Hoi Weerman,

Ben weer erg onder de indruk van jouw bovenstaande analyse --) Je weet erg goed waar je de relevante informatie kan halen.

[quote]Aantallen vermeldingen in De Telefoongids Pro 2e kwartaal 2006 aangeleverd door de verschillende aanbieders als percentages van het totaal, 5824780, wit en roze samengenomen en ontdubbeld:

KPN Telecom B.V. 90,81 geografisch nummer[/quote]
Dus 9,19 % andere providers dan KPN in de cdfoon?

Ik denk dat mensen ook niet zo graag met hun 06 in de telefoongids willen staan. Ik heb mijn 06 ook niet in de telefoongids staan. Paradoxaal zal straks iemand anders zo mijn 06 in de online Subscriber (telefoonboek) kunnen gaan inserten. Indien je niet bekend wil worden moet je elke dag even gaan kijken of je in de online Subscriber zit, Zo ja, dan gauw een ander (prepaid) toestel gaan kopen.

We zullen elkaar wel ergens halverwege tegemoet komen. Telefoongids en Skype willen graag centraal de logica houden, want dan kunnen ze dat gaan verkopen aan een investeringmaatschappij. Daarentegen wil ik graag vanuit je locale peer een verbinding op kunnen zetten naar een andere peer op het Internet. De technologie is nu denk ik wel zo ver dat je dat ook kunt doen. In het verleden had je een grote mainframe nodig. Momenteel kan je al een terrabyte in je pc stoppen. De technieken/source code is ook wel beschikbaar om iets moois van te gaan maken.

De vriendelijke groet Jan Marco


#33

Hier, clip uit het RTL Nieuws
http://www.rtl.nl/system/video/html/components/actueel/rtlnieuws/miMedia/2006/week32/vr_1930_06_telefoonboek.avi_plain.xml
van afgelopen vrijdag over de plannen van De Telefoongids, vraaggesprekjes met mensen die water zien branden: mijn 06-nummer in het telefoonboek?

Een goed bijgehouden telefoongids bestond tot nu toe bij gratie van de Universele-dienstrichtlijn van de EU:

[quote]Wat houdt Universele dienstverlening in?

Op basis van de wet en regelgeving zijn enkele telecommunicatiediensten aangemerkt als universele dienst. Dit betekent dat iedereen recht heeft op deze diensten en op verzoek deze diensten door de daartoe aangewezen partij, de universele dienstaanbieder, geleverd moet kunnen krijgen.

De universele dienst heeft betrekking op: de vaste telefoonaansluiting, de telefoongids, de abonnee informatiedienst (telefonische inlichtingen) en de telefooncellen.[/quote]
Tot 2003 geen klachten over deze regeling, althans niet van KPN/Telemedia:

[quote]Telemedia obtains EUR 10–15 million per year from KPN as a contribution to the cost of publishing the universal white pages. In return, KPN can make some demands regarding the distribution and lay-out of the telephone guide – so that it complies with the USO regulation. Telemedia claims it would continue to publish the directory even without any financial contribution from KPN, as the overall business is profitable.

In 1995, a yellow page section was added to Telemedia’s guide, and the combination of white and yellow pages makes an attractive business case: yellow pages bring significant advertising revenues, while the white pages act as a motor behind yellow page usage. KPN also claims it would ensure white pages are published, even without a USO to do so, as it is a service to the 95% of its subscribers that are included in the guide and also generates telephone traffic on KPN’s network.

EZ - Nipo Consult: Universele Telecomdiensten/Universal Telecoms Services


[/quote]
Maar met de opkomst van de GSM kwam de klad in het aanleveren van abonnee-gegevens:

[quote]Mobiele belbedrijven maken er geen gewoonte van om nieuwe klanten te vragen of ze in de telefoongids vermeld willen worden. Dit zegt marketingdirecteur Dolf Weiler van De Telefoongids. “Aanbieders horen dat volgens de wet wel te doen”, zegt Weiler in de Volkskrant. “Maar sommigen vinden het te veel rompslomp.” In de telefoongids staan nu een half miljoen mobiele nummers, terwijl in Nederland zestien miljoen abonnementen in omloop zijn.[/quote]En:

Of dat zo’n vaart gaat lopen?

De Europese Commissie heeft een evaluatie verricht van de omvang van de universele dienst conform artikel 15, lid 1, van de Universele-dienstrichtlijn:

[quote]3.4.5. Hoe lang moeten telefoongidsen en telefonische inlichtingendiensten nog in het pakket van universele diensten worden gehandhaafd?

In tal van inzendingen werd erop gewezen dat de richtlijn onderscheid maakt tussen de eis tot het verzamelen en doorgegeven van gidsgegevens (op wholesale-niveau ) en de verplichting om toegang te bieden tot gidsdiensten (op retail-niveau). Uit de bijdragen van lidstaten die in een vergevorderd stadium van liberalisering verkeren bleek dat de telefonische inlichtingendiensten uit de universele dienst zouden kunnen worden geschrapt. De reacties uit andere landen waren voorzichtiger: zij vonden het dikwijls nodig de bestaande eisen te handhaven. De gidsdienstenindustrie beschouwde de universele dienstverplichting voor de retailmarkt als overbodig of schadelijk voor de concurrentie, maar drong wel aan op een goede handhaving van de toegangseisen op wholesale-niveau.
[…]

 1. CONCLUSIE
  Het resultaat van deze evaluatie is dat de Commissie momenteel geen voorstel zal doen om de omvang van de universele dienst te wijzigen. De reacties [] vormen evenwel een goed uitgangspunt voor een toekomstgerichte beleidsdiscussie over de levering van de universele dienst in het licht van de algemene herziening van de regelgeving inzake elektronische communicatie, die in 2006 van start zal gaan.

Verslag over de evaluatie van de omvang van de universele dienst
http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/doc/info_centre/communic_reports/universal_service/com_2006_163_final_nl.pdf
[/quote]
Telefoonnummers doorverkopen (vgl. ook de Bie
http://bieslog.vpro.nl/programma/bieslog/news.jsp?news=22466574
) en daarmee als ‘durfkapitalist’ een rendement van tenminste 30% behalen is een doorslaand succes, alleen DTG’s witte motor “behind yellow pages bring[ing] significant advertising revenues”, begint te sputteren, tijd om in actie te komen:

Het liefst weer in zo’n mooie spagaat natuurlijk, alleen de neutrale ‘officiele’ telefoongids (in het kader van de “universele dienst”-verplichting betaald door anderen dan DTG, n.l. de betrokken telefoonbedrijven) nu vervangen door een even neutrale ‘landelijke centrale databank’ maar ongetwijfeld weer als ‘portaal’, dus in combinatie met toegang tot hun roze of gouden bedrijvengids:

Digitale brievenbus? Waaronder de overheid? Drie letters, klinkt als?

PIP, Persoonlijke Internet Pagina, eerder ook wel POP genoemd, Periodiek Overzicht Persoonsgegevens, dan wel het afgeschoten “Digitale Kluisje”.

Zeven grote gemeenten waaronder Amsterdam zijn al aanstalten aan het maken om zich onder andere via PIP te manifesteren:

[quote]De PIP is in de eerste plaats het domein van de gebruiker. De PIP kan door de gebruiker worden gebruikt om gegevens op te slaan, aanvragen te doen en te volgen, om te communiceren met diverse overheidsinstanties en om informatie en diensten te zoeken. Als zodanig is de PIP een combinatie van een eigen dossier en een gepersonaliseerde toegangsportaal waarmee een gebruiker een persoonlijk overzicht krijgt van voor hem/haar relevante dienstverlening. Gegevens die niet bij wet zijn geregeld kan de gebruiker zelf vastleggen in Mijn Gegevens, en hij kan derden hierop autoriseren.
[…]

De belangrijkste basisinfrastructuur komt op één centrale plek beschikbaar voor gemeenschappelijk gebruik. De PIP wordt uiteindelijk gevuld met gegevens en (digitale inkijkjes in) dossiers en dynamische formulieren uit alle overheidsorganisaties vanuit een grote hoeveelheid van processen, systemen en administraties. De gegevens en documenten zullen volgens standaarden geregistreerd (intake), beheerd, uitgewisseld en gepubliceerd moeten worden, maar dat gebeurt elders. De PIP is technisch gezien het ‘digitale doorgeefluik’ tussen die bestanden die in backoffices en midoffices reeds gekoppeld zijn.

Actieplan gemeentelijke dienstverlening 2006 - 2010
http://www.andereoverheid.nl/NR/rdonlyres/EBC5C622-1F4B-45AA-952B-957C8BA37DD1/13172/ActieplanKloosterhoevejuni2006.pdf
[/quote]
Hier staat een schermfoto
http://www.e-overheid.nl/sites/pip/conceptschermen
van hoe de hoofdpagina van PIP eruit gaat zien. Dat zou pas een uitkomst zijn voor DTG, als “de overheid” voor haar nog een extra “thema” aan dat scherm zou toevoegen, “Contact” of zo.


#34

Hoi Weerman,

KPN/Telemedia hebben m.i. de telefoongids als “cash cow” (Boston Consultancy Group model) ge-exploiteerd. Niet al te veel investeren, alleen maar geld er proberen uit te halen. Met juridische zaken dreigen (databankenwet, auteursrecht) als je aan hun cash cow zou denken te willen komen.

Daarbij heeft KPN/Telemedia Rucksichloos de adresgegevens aan iedereen verkocht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Postcodeloterij o.i.d. Door dit gedrag gaan mensen hun privacy benadrukken en minder meewerken om in “de telefoonboek” te willen staan. Dit fenomeen ziet de uitbater van de telefoongids nu ook en wil nu samen met de overheid proberen om de ontbrekende entries weer terug voor zich te winnen. Je kan natuurlijk moeilijk “de (officiele) telefoonboek” zijn waar niemand in op te zoeken is.

De techniek waar ik op focus is

 1. zoveel mogelijk informatie in de telefoonboek. Je “vrienden” kunnen je dus ook opgeven. “That’s are friends for”.
 2. zelf geef je op wie je vrienden zijn.
 3. indien iemand een verbinding met je opzet dan zal afhankelijk van 2) de verbinding worden opgezet of verbroken.
 4. je kan zelf zien wie geprobeerd heeft je te bereiken echter niet zijn doorgelaten. Zelf ga je 2) aanvullen.

ad 3)

 • Met vaste telefonie zou je iets kunnen maken met callerid. M.i. zal vaste telefonie in de nabije toekomst overgaan naar internet telefonie.
 • Met voice over ip (internet telefonie) kan je dit gemakkelijk realiseren.
 • Bij 06-telefonie m.i. nog niet zo goed mogelijk behalve op callerid een link naar een telefoonentry leggen. Je laadt je vrienden op je 06-toestel met geheugenkaart. Mogelijk zullen er in de toekomst voice over ip 06-mobieletelefoons komen waarop je direct via internet naar je server kan gaan om of je de persoon die onder water probeert te bellen wel wil spreken.

Weerman, Ik ben meer voorstander van een goede technische opensource beveiliging dan niet zeggen dat “de sleutel onder de deurmat ligt”.

De vriendelijk groet Jan Marco

Opzich zit dit ook in mijn oplossing. Vrij simpel als jij niet online bent met je pc en iemand wil je een (voice)mail sturen dan encrypt je met jouw public key het bericht wat je wilt versturen. Een (proxy) peer welke wel online is houdt het bericht vast in de queue totdat je online komt en hem gaat ophalen. Jij decrypt het bericht met jouw privat key. Merk op dat de proxy peer niet de inhoud van de alleen voor jou bedoelde (voice)mail heeft kunnen horen/lezen.


#35

Er is zo te zien verschil tussen abonnee-gegevens en abonnee-vermeldingen…

Algemene Voorwaarden KPN Telecom:

[quote]KPN kan persoonsgegevens aan derden verstrekken met het oog op gebruik door hen in het kader van werving voor commerciële, ideële en charitatieve doeleinden, tenzij de Contractant kenbaar heeft gemaakt daartegen bezwaar te hebben

KPN Telecom - Algemene Voorwaarden Vaste Telefonie
http://www.kpn.com/kpn/servlet/nl.gx.siteworks.client.http.GetFile?id=346196
[/quote]
Privacy Verklaring De Telefoongids:

[quote]Wij zullen deze databases alleen gebruiken voor de publicatie van telefoongidsen in verschillende formaten en via verschillende mediatypen. Wij zullen de data niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit te maken heeft met het in onze opdracht uitvoeren van onze eigen verkoop- of productieactiviteiten

De Telefoongids - Privacy verklaring
http://over.detelefoongids.nl/corporate/show/id=52281
[/quote]
Bijvoorbeeld op de site van Wegener DM wordt het gebruik van de KPN Telecom abonnee gegevens expliciet gemeld:

[quote]Voor de datakwaliteit producten bestandsdiagnose, bestandscorrectie, verhuismutatie en telefoonnummerverrijking zijn referentiebestanden nodig. Wegener DM Masterfile is het referentiebestand dat gevoed wordt met diverse hoogwaardige en landelijk dekkende bronnen. Bronnen die een frequente factuur- en bezorgrelatie met consumenten hebben, worden gecombineerd met bronnen die een zeer hoge dekking hebben op namen van personen. De combinatie resulteert in het meest complete en actuele referentiebestand op de markt. Wegener DM Masterfile is opgebouwd uit de volgende hoogwaardige bronnen:

 • KPN Telecom abonnee gegevens
 • Wegener Dagbladen abonnee gegevens
 • Wegener DM responsbestanden
 • Wij · Special Media abonneegegevens
 • TPG Post Postcode tabel op huisnummerniveau
WegenerDM - Datakwaliteit en Databasemanagement http://www.wegenerdm.nl/?pag=propositie&id=7&lang=NL [/quote]

#36

Hoi Weerman,

Even anders geformuleerd wat ik bedoel. Als je niet al te nauw met de belangen van de klanten van je dienst neemt, dan moet je nu geen “krokodillentranen” gaan huilen dat je klanten minder zin hebben om in “het telefoonboek” te willen staan. Even een analogie. De postbank heeft mijn identiteit gegevens weer gevraagd in het kader van een wettelijke verplichting. Ik ga er niet vanuit dat ze mijn identiteit gegevens naar autodealers gaan sturen afhankelijk van mijn hoogte van mijn postbank rekening. Ik zou het niet leuk vinden als ik op deze wijze door autoverkopers lastig wordt gevallen. De postbank zou best in hun voorwaarden kunnen zetten dat ze dat wel mogen doen, echter ik vind voorgenoemde handelswijze niet in lijn met doel waarop ik de gegevens heb moeten afgeven. Mijn fictieve voorbeeld klopt best wel als je een vaste lijn bij de KPN wilt krijgen. Geen legitimatie geen aansluiting!

De vriendelijke groet Jan Marco


#37

Kleine aanpassing van de informatiepagina
http://www.foondump.nl/
voor Foondump: Foondump versie 5.13 ondersteunt ook de zakelijke versie 3/4 2006 van de CD-Foongids.

Derde kwartaal 2006 toegevoegd aan het lijstje “aantallen per kwartaal”:

2005-01 29-11-2004 5999754 2005-02 09-03-2005 5934352 2005-03 10-06-2005 5869861 2005-04 25-08-2005 5800550 2006-01 25-11-2005 5712566 2006-02 25-02-2006 5627199 2006-03 31-05-2006 5612955
Als je ze in een grafiekje zet zie je een dalende trend die in het laatste kwartaal afvlakt.

“Nog veel vaste telefoons in Nederland”, “Nederland belt meest via vaste telefoon”, berichten van resp. vrijdag en zaterdag jl. in de Telegraaf
http://www.telegraaf.nl/binnenland/48893911/Nog_veel_vaste_telefoons_in_Nederland.html
en de NRC:

[quote]Nederland belt meest via vaste telefoon

Het aantal Nederlanders dat nog een vaste telefoon heeft is relatief hoog, vergeleken met andere landen in Europa. Na Zweden en Malta heeft Nederland de hoogste penetratie vaste telefoons in Europa. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Commissie, waarvoor 25.000 Europese huishoudens werden ondervraagd.

Binnen de Europese Unie is Litouwen het land waar de minste mensen vast bellen. Minder dan de helft van de huishoudens heeft daar een vaste telefoon.

De cijfers zijn opvallend omdat KPN, de grootste aanbieder van vaste telefonie, er juist last van zegt te hebben dat steeds meer mensen ervoor kiezen alleen mobiel te bellen. Het telecombedrijf schat het aantal Nederlandse huishoudens dat alleen een mobiele telefoon heeft op 8 procent. Volgens de Europese Commissie is dit 4 procent. In andere Europese landen is het aantal huishoudens waar alleen mobiel gebeld wordt veel groter dan in Nederland. In totaal kan 97 procent van de Europese huishoudens op wat voor manier dan ook telefoneren.

Nederland blijft binnen de EU het land met de hoogste penetratie vanbreedbandinternet. Van alle huishoudens zegt 62 procent breedband te hebben. Nummer twee is Denemarken, met 49 procent. In totaal heeft viervijfde van de Nederlandse huishoudens internet.

Dat zowel het aantal vaste telefoons als de breedbandpenetratie in Nederland hoog is, is opvallend. De hoge breedbandpenetratie zou juist een bedreiging kunnen zijn voor het aantal vaste telefonieaansluitingen, aangezien men via software voor internettelefonie, zoals Skype, gratis kan bellen.

Gemiddeld heeft bijna een kwart van de huishoudens binnen de EU breedbandinternet. Nog eens gemiddeld 16 procent heeft internettoegang via de telefoonlijn (smalband). Het land met de minste breedbandaansluitingen per huishouden is Griekenland. Maar 2 procent heeft daar snel internet, nog minder dan landen zoals Roemenië (6 procent) of Turkije (3 procent). De belangrijkste reden voor consumenten om geen breedband te nemen, is dat het te duur is.[/quote]
KPN viert voor de zekerheid nog één keer een feestje, oa. met een wat obligate pagina op kpn.com
http://www.kpn.com/kpn/show/id=1489368
:

[quote][color=#009900]Nederland belt 125 jaar! Doe mee & win

125 jaar bellen in het kort[/color]

 • [b]1881[/b] eerste telefooncentrale in Amsterdam met 49 abonnees
 • Tot circa [b]1920[/b] is de telefoon een instrument voor huisartsen en advocaten
 • Tot in de [b]jaren 80[/b] verhuist de telefoon van de gang naar de huiskamer
 • [b]1986[/b] introductie van de allereerste mobiele telefoon, de Carvox 2453
 • [b]1990[/b] introductie van mobiele toestellen die je in je broekzak meeneemt
[/quote] In je broekzak? Dat staat er niet bij maar in 1990 waren 06-nummers bij de KPN nog de betaalde "informatienummers", lees sekslijnen http://web.planet.nl/computer/multim/19-8-96/mm19-8-96c.html . Deze werden pas vanaf 1997 opnieuw toegekend aan mobiel bellen, nadat in 1995 het 10-cijferig telefoonnummerplan is ingevoerd.

Verderop nog een in Flash gemaakte “tijdlijn telefonie”:

   http://www.kpn.com/kpn/show/id=802713][img]http://www.kpn.com/upload/1526845_340_1155653418331-100x114_F4_Geschiedenis.jpg[/img

#38

Hoi Weerman,

Mijn vraag is of je de substitutie van vast naar “kabel voice over ip” er wel in terugziet, in het geval men er voor kiest om hetzelfde nummer te behouden.

In mijn beeld kan het straks wel snel gaan als we over een bepaald punt heengaan.

Er zijn wel punten waarom men afwacht.

 • de techniek is nog nieuw (niet zo betrouwbaar).
 • de reputatie van kabel/adsl bedrijven. Denk aan upc.
 • In Skype kan je nog niet iedereen vinden.

Punten waarom men wel over wil gaan naar Voice over ip.

 • belkosten. Mijn broer heeft nu minder maandlasten. Het punt dat het niet werkt neemt hij voorlief. Als mensen hem niet kunnen bellen dan moeten ze zijn gsm maar bellen.
 • Nieuwe mogelijkheden die Ip brengt. Bijvoorbeeld het “dicht” kunnen zetten van de (telefoon)verbinding voor personen die je niet kent. Nadeel: Het is nog niet operationeel en is nog niet bekend bij de normale eindgebruikers.

Per land zou het m.i. ook sterk kunnen liggen aan de substibutie van een product. Mogelijk is mobiele telefonie in Litouwen relatief veel goedkoper dan vaste telefonie.

De vriendelijke groet Jan Marco


#39

Over bellen in Litouwen, op het eerste gezicht ziet het er niet goed uit:

[quote]Telecom Rentcenter
http://www.rentcenter.nl/Homepage_nl/Buitenland_nl/GSM900THUR.php?land=Litouwen
:

Kies een land… Litouwen
In Litouwen kan worden gebeld met de normale Nederlandse GSM 900 telefoon. Desgewenst kan ook dit soort toestellen worden gehuurd via het Rentcenter.

Zoals bekend bieden GSM netwerken meestal geen dekking in afgelegen gebieden. Daar is niets van te merken wanneer steden of andere normaal bevolkte delen van het land worden bezocht. Stel echter dat U mobiel bereikbaar wilt blijven in een zeer afgelegen gebied waar het GSM netwerk niet functioneert, dan kan dit eventueel worden opgelost door het huren van een Thuraya satelliet telefoon. Abonnees van KPN en Vodafone kunnen in Litouwen via het eigen GSM nummer bereikbaar blijven door hun SIM kaart in een Thuraya satelliet telefoon te plaatsen. Belangrijk is dat Thuraya toestellen alleen in de open lucht werken omdat rechtstreeks zicht op de satelliet noodzakelijk is.[/quote]
Maar dat bedrijf wil eraan verdienen, misschien valt het in werkelijkheid wel mee: hier


staan ‘Coverage Maps’ van drie GSM-aanbieders in Litouwen.

Positieve rapportage ook van de Nederlandse ambassade in Vilnius:

[quote]Economische nieuwsbrief september 2004
http://www.mfa.nl/contents/pages/1493/economischenieuwsbriefseptember2004.doc
:

De Litouwse telecom-markt is in de eerste helft van 2004 gegroeid met 5%, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Daarvan betreft ca. 25% vaste telefonie, 50% mobiele telefonie en 8% internet. De penetratiegraad van mobiele telefonie bedraagt momenteel 80% met 2,7 miljoen abonnees. Er zijn momenteel 21 aanbieders voor vaste telefonie, 7 voor mobiele telefonie en 78 internetproviders.

Economische nieuwsbrief november 2004
http://www.mfa.nl/contents/pages/1493/economischenieuwsbriefnovember2004.doc
:

Eind september waren er in Litouwen 2,98 miljoen abonnees van mobiele telefonie, hetgeen gelijk staat aan 88% van de bevolking (Er zijn 44 aansluitingen vaste telefonie per 100 inwoners). De totale omzet mobiele telefonie bedroeg in het 3e kwartaal 275 mln. Litas (Euro 78 mln). Omnitel, Bite en Tele2 zijn de marktleiders. De omzet aan internetverbindingen bedroeg 40 mln. Litas in het 3e kwartaal. In dat segment is Lithuanian Telecom de marktleider.[/quote]
Eigenlijk is er in Litouwen een verrassend snelle ontwikkeling gaande:

[quote]Eu Business/AFP - More mobile phones than people in Lithuania
http://www.eubusiness.com/archive/Telecoms/050811142401.512xf1xu
:

Vilnius, August 12, 2005 - 10:51AM

Mobile phone numbers soared by 49 percent compared to a year ago, and in June reached 4.1 million.

Active mobile telephone users also outstripped the number of people living in the Baltic country, 3.5 million at the end of June.

The growth of mobile penetration in Lithuania has had a negative impact on fixed-line development, with the number of subscribers with a landline phone at home decreasing over the past few years, and totalling just 807,500 at the end of June, down two per cent from last year.[/quote]
Wat kost het daar? ‘Land-line’-bellen:

[quote]Klaipeda University - Practical information for International Students
http://www.ku.lt/en/iro/practical_information.php
:

Calling in Lithuania local calls cost 8 centas per minute and intertown calls cost 30 centas per minute.[/quote]
100 centas is één lita, wat doet een lita:

Die koers staat al een aantal jaar vast in afwachting van de overgang van Litouwen als nieuwe lidstaat naar de euro (per 1-1-2007).

Idem mobiel bellen:

[quote]
http://www.bite.lt/en/pc/eko/ekoplanas/?BID=lkp14][b]Rate plan “BITE eko”[/b
:
Price per minute when calling any selected network 0.24 Lt
Price per minute when calling other Lithuanian networks 0,49 Lt
Price for sending short message (SMS) to foreign networks 0.15 Lt

Minimum monthly charge for calls, sending SMS and data communication 15 Lt[/quote]
Inclusief ‘VAT’, in Litouwen wordt één uniform btw-tarief gehanteerd, 18 %.

Bevindingen Europese Commissie, mobiel bellen in Litouwen (Lithuania):

[quote]European Commission - Ever cheaper phone calls
http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/factsheets/retail_charges.pdf
:

Mobile call costs still vary greatly among Member States for low, medium and heavy users.

Baskets 2) Highest price (in euro) Lowest price (in euro) Low usage 37.80 (UK) 5.50 (Lithuania) Medium usage 58.10 (Netherlands) 12.70 (Cyprus) High usage 103.90 (Portugal) 20.00 (Cyprus)[size=9]

  2) Source: OECD baskets for digital mobile services

  . Prices quoted for one of the two most prominent operators in each country, based on available subscriber numbers.
[/size][/quote]
Waar we precies naar kijken? Joost mag het weten, ziet eruit als een ontwerpcontract met daarin de inkooptarieven voor nieuwe telefonieproviders in Litouwen, zit wel een marge in:

[quote]Telecommunication Networks Interconnection Agreement between AB Lietuvos Telekomas and UAB … 2006, Vilnius
http://www.radio.lt/get_file.php?file=cnJ0L20vbV9maWxlcy93ZmlsZXMvZmlsZTM2ODcuZG9jO1JJT18yMDA2LTAzXyhlbikuZG9jOzs=&PHPSESSID=ad2e388044047652a4c074cb6e6d65b6
:

Annex B2.1
THE TELEKOMAS CALLS’ INITIATION AND TERMINATION SERVICE PRICES

[code]Table 1

Name of service-price without the VAT Peak hour* Off-peak hour**
Call setup, LTL per call 0.06 0.06
Local Initiation, LTL per minute 0.07 0.025
Local Termination, LTL per minute 0.07 0.025
National Initiation, LTL per minute 0.10 0.06
National Termination, LTL per minute 0.10 0.06[/code]

  [size=9]*Peak hours – 8.00 a.m. – 8.00 p. m. business days.
  **Off-peak hours – 8.00 p. m. – 8.00 a. m. business days, and round the clock rest days and holidays
  The prices are presented in the currency of the Republic of Lithuania (Litas). The VAT is an additional tax according to the procedures, set by the laws.[/size]
[/quote]

#40

Hoi Weerman,

Ik verbaas mij elke keer weer hoe jij relevante info van het Internet er bij kan zoeken --)

Uit jouw bovenstaande tekst.

Sommige ontwikkelen zijn globaal. Denk aan digitale camera ontwikkelen. Echter de markt situatie kan in elk land in Europa anders zijn. Ik zag in jouw tekst dat er wel meerdere aanbieders van vaste en mobiele lijnen zouden zijn. Dus wel concurrentie. Ik weet dat sommige landen de leeftijdopbouw scheef is. Ik kan mij wel voorstellen als je veel jongeren in een land hebt ze veel 06-en kunnen gaan verkopen.

In Nederland kan je vrij “gemakkelijk” breedband aanleggen, echter in zulke landen zal de afstand tot de centrale wel veel meer een rol gaan spelen. Ik weet dat de kpn in plaatjes in Groningen geen ADSL kon leveren. Van kabel hebben ze in die plaatjes nog nooit gehoord.

De vriendelijke groet Jan Marco