Woonplaatsen versus gemeenten

Bij VROM staat een PDF over woonplaatsen:

http://bag.vrom.nl/ufc/file/bag_sites/743eb84772ee565cf22fe72220d27c1a/pu/Verdiepingsdocument_woonplaatsen_versie2.pdf

Woonplaatsen dienen in dit verband overigens niet te
worden verward met gemeenten. In een aantal gevallen
kennen beide weliswaar dezelfde benamingen, maar het
gaat om twee volstrekt verschillende zaken. Bij
gemeenten gaat het om wettelijk geregelde bestuurlijke
gebieden; bij woonplaatsen gaat het om gedeelten van
het gemeentelijk grondgebied die van een benaming zijn
voorzien om deze eenvoudig te kunnen aanduiden. Het
zijn de woonplaatsen die een onderdeel vormen van
adressen (op een brief wordt ook de naam van een
woonplaats vermeld en niet de naam van de gemeente).

De gemeente moet in staat zijn deze geometrie in
digitale vorm op te nemen in de Basis Registratie
Adressen. De nauwkeurigheid van de omtrek moet daarbij
vergelijkbaar zijn met de nauwkeurigheid van
de GBKN. Dit betekent dat de puntprecisie van de
omtrek van woonplaatsen 40 cm bedraagt.

Omtrekken van woonplaatsen die op de tekening
behorende bij het besluit samenvallen met afgebeelde
lijnen uit de GBKN of uit de kadastrale kaart, dienen
ook in digitale vorm daarmee samen te vallen. De
buitengrens van de gemeente is die grens die als
zodanig geregistreerd is door het Kadaster. Deze is
opgenomen in de binnen de gemeente aanwezige digitale
kadastrale kaart.

Aan de hand van de woonplaatsen die worden gebruikt
bij adressering kan een beeld worden verkregen van het
globale verloop van woonplaatsbegrenzingen.
[…] Adrescoördinaten Nederland (ACN) is een door het
Kadaster opgebouwd digitaal bestand waarin voor alle
bestaande “gebouwen met een adres” een x-coördinaat en
y-coördinaat is opgenomen (op basis van gegevens van
TNT Post). Door met een van deze bestanden een kaart
te maken met punten, die gekleurd zijn op basis van
woonplaats, ontstaan puntenwolken van verschillende
kleuren. Hierdoor zijn de globale contouren van
woonplaatsen zichtbaar. De grenzen tussen de
puntenwolken (en dus de woonplaatsen) zijn dus niet
scherp: de grenzen lopen “ergens” tussen de punten
door. Door een interpolatie tussen de verschillende
puntenwolken in combinatie met een of meerdere van de
andere hulpmiddelen kunnen uiteindelijk exacte
woonplaatsbegrenzingen geconstrueerd worden.

Doelstelling van dit project is vast te stellen of de
indeling van adressen naar woonplaats in het
postcodebestand van TNT Post dezelfde is als de
indeling van adressen naar woonplaats in de
gemeentelijke administratie. Voorts moeten eventuele
verschillen worden opgelost. Hierbij wordt 1 januari
2006 gehanteerd als meetmoment voor de vaststelling
van de nulsituatie:

TNT-woonplaatsen (situatie 1 januari 2006)
Aantal
Aantal gemeenten met woonplaatsen
1 woonplaats 108 108
2 woonplaatsen 51 102
3 woonplaatsen 66 198
4 woonplaatsen 49 196
5 woonplaatsen 36 180
6 woonplaatsen 25 150
7 woonplaatsen 27 189
8 woonplaatsen 17 136
9 woonplaatsen 6 54
10 woonplaatsen 12 120
11 woonplaatsen 7 77
12 woonplaatsen 10 120
13 woonplaatsen 7 91
14 woonplaatsen 4 56
15 woonplaatsen 7 105
16 woonplaatsen 4 64
17 woonplaatsen 5 85
18 woonplaatsen 2 36
21 woonplaatsen 2 42
22 woonplaatsen 1 22
23 woonplaatsen 1 23
25 woonplaatsen 2 50
26 woonplaatsen 1 26
27 woonplaatsen 1 27
28 woonplaatsen 2 56
29 woonplaatsen 2 58
30 woonplaatsen 1 30
31 woonplaatsen 1 31
35 woonplaatsen 1 35
Totaal 458 2467