Vraag over legaliteit foondump

Beste,

Allereerst hartelijk dank voor het maken van deze tool.
Toch had ik even een vraagje in hoeverre ik strafbaar ben.
Ik wil namelijk de gebruikers de mogelijkheid bieden te zoeken binnen de mysql database (geript met foondump)
Het gaat om een best bekende site, dus verder geef ik even over de site geen info.

 1. Ik verstrek gegevens vanuit die database aan derde?
 2. Hoe weet KPN dat die gegevens van hun telefoonboek afkomen?
 3. Heb ik gelijk een rechtzaak, of eerst een waarschuwing?
 4. Websites als zoekenbel.nl en gebeld.nl die halen volgens mij ook grotendeels gegevens uit de telefoongids(met name die laatste). Waarom zijn hun nog nooit gepakt?

Alvast bedankt.

Groeten

Hallo Guest,

Als je gewoon bij ninnekomst van dit forum even om je heen had gekeken dan had je ruim schoots je aantword al drie dubbel en dwars gelezen.

Juist om forums op een goede manier te benutten zit er altijd een zoek fuktie in die over alle topic’s laat zoeken zelfs in de geplaatse antwoorden

Als je nu even had gezocht had je de volgende link gelijk gevonden

http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?t=135

Regards

John

[quote]1. Ik verstrek gegevens vanuit die database aan derde?
[/quote]En dat mag dus inderdaad niet

Doordat ze nepvermeldingen in de gidsen stoppen. Wanneer een van deze vermeldingen in jouw gids staat moet de data wel van hen komen. http://www.foondump.nl/download/spookvermeldingen.html

De uitgever is overigens de Telefoongids bv, voorheen Telemedia bv, vroeger onderdeel van KPN.

Geen idee. Maar als ze deze forum post lezen weten ze dat een waarschuwing overbodig is. Die worden gebruikt op het moment dat je waarschijnlijk niet wist dat het niet mag wat je doet.

Van gebeld.nl weet ik het zeker, die gebruikten foondump. Volgens de spookvermeldingen draaien ze CM1.2003 (zoek op 038-4564343)

Hele goede vraag waarom deze sites gewoon blijven bestaan. Iemand een idee?

Allereerst hartelijk dank voor het maken van deze tool.

Erg leuk om te horen --)

Toch had ik even een vraagje in hoeverre ik strafbaar ben.

Ik wil het even transponeren naar “gelijk hebben” en “gelijk krijgen”. Telemedia is voor 1.8 miljard euro verkocht. Ze hebben heel veel geld en jij denk ik niet. Als ze jou juridisch aanpakken kost het jou een vermogen om je recht te gaan halen.

Het belang dat Telemedia heeft is het verkopen van de Cdfoon. Als ze door jouw site minder gaan verkopen gaan ze m.i. actie ondernemen. M.i. zitten ze niet zo mee dat je op nummer kan zoeken. Daar heb je persoonregistratie club voor. Iemand gaat klagen bij die club en dan gaan ze jou aanpakken. Mogelijk zal Telemedia iets moeten doen om hun vergunning niet kwijt te raken als persoonregistratie gaat reclameren.

Ik wil namelijk de gebruikers de mogelijkheid bieden te zoeken binnen de mysql database (geript met foondump)

 1. Ik verstrek gegevens vanuit die database aan derde?

De algemene gegevens zijn m.i. vrij. Zie ook http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?t=83

 1. Heb ik gelijk een rechtzaak, of eerst een waarschuwing?

Wie zal het zeggen wat ze doen. Lijkt mij afhangen in hoeverre ze in hun belangen zijn geschaad.

 1. Websites als zoekenbel.nl en gebeld.nl die halen volgens mij ook grotendeels gegevens uit de telefoongids(met name die laatste). Waarom zijn hun nog nooit gepakt?

Hele goede vraag waarom deze sites gewoon blijven bestaan. Iemand een idee?

Wat wint Telemedia er mee om een juridische strijd te beginnen? Als zoekenbel.nl elke week honderdduizend euro zou verdienen aan het product van Telemedia dan zal het m.i. geen twee weken over heen gaan dat men zoekenbel.nl voor de rechter gaat dagen.

Let op dat JM zijn mening afwijkt van de gangbare. Ook gaat genoemd artikel niet over Telemedia maar over KPN -> Denda.

[size=24]@$#!&[/size]

Doet ie het
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=798#798][u]weer[/u
.

Nee, dat zijn ze niet.

Die link verwijst naar een bericht over een conflict tussen Denda en KPN, eigenlijk nog PTT want zolang sleept die zaak al.

Er waren in die zaak twee vragen overgebleven:

  [i]
 • moet KPN naast de basisvermelding van een telefoonabonnee ook de extra, “veredelde” gegevens zoals beroep afstaan?
 • welke vergoeding mag KPN in alle redelijkheid aan Denda per vermelding vragen?[/i]
Tegen deze twee onderdelen waren zowel Denda als KPN in beroep gegaan en omdat de Nederlandse rechter er niet uitkwam is het bij dat Hof in Luxemburg terechtgekomen. Alle andere onderdelen van de OPTA- http://www.opta.nl/download/bdenda.pdf][u]beslissing[/u van destijds werden al lang niet meer betwist.

Als gezegd, zowel rechten als plichten van KPN waren definitief gewikt en gewogen:

“Ontlening” is kennelijk datgene waaraan Guest en Jan Marco zich schuldig gaan maken als zij niet tot inkeer komen: [quote]… KPN kan zich dan ook verzetten tegen ontlening.[/quote]
Dus de Auteurswet en de na dat besluit ingevoerde Databankenwet gelden wel degelijk maar vanwege een andere wet moet KPN [quote]… redelijke verzoeken van derden honoreren om de relevante informatie in een overeengekomen formaat beschikbaar te stellen op billijke, kostengeoriënteerde en niet-discriminerende voorwaarden.[/quote]
Want:

KPN mag van de OPTA aan zo’n marktpartij dezelfde eisen stellen als die ze zelf hanteert:

  [i]
 • KPN als houder van een persoonsregistratie mag zich bij het opleggen van het verbod op omgekeerd zoeken beroepen op de Wet bescherming persoonsgegevens
 • KPN mag verbieden dat het gehele bestand kan worden gekopieerd. OPTA erkent het belang van KPN dat de gegevens van hun abonnees niet zogezegd ‘op straat komen te liggen’
 • Deze voorwaarden mogen contractueel worden opgelegd[/i]
Ze zijn anders niet van gisteren bij OPTA, in hetzelfde besluit nog fijntjes de constatering:[quote]Overigens zij opgemerkt dat het door middel van speciaal geschreven software ook bij de CDFoongids van KPN mogelijk is om omgekeerd te zoeken.[/quote] Conclusie moet zijn:
  [i]
 • KPN kan zich zonder meer beroepen op de Auteurswet als de gegadigde overduidelijk geen uitgever is zoals bedoeld in de Telecommunicatiewet in alle openheid een concurrerende gids wil gaan uitbrengen
 • als ze gaat twijfelen aan het gehalte van de potentiele afnemer dan zal KPN zeker terugvallen op "... haar verantwoordelijkheid om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking."[/i]

Hoi Weerman,

Erg bedankt voor jouw terugkoppeling —)

Ik zal even proberen uit te leggen hoe het m.i. in elkaar zit.

Ik geloof wel dat KPN het auteursrecht heeft op de telefoongegevens die ze bijhouden. N.B. De “schaduwboekhouding” heeft Koop Tjuchem ook auteurrecht op. De boekhouding is ook veelvuldig gekopieerd zonder dat Koop daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Cruciaal is m.i. het gedachte achter de “databankenwet”. Als jij 10.000 mensen in China gaat inhuren om bevolkingsregister te gaan maken van alle Chinezen in DVD vorm. Jij gaat deze DVD verkopen voor 1000 euro per stuk dan wil je niet hebben dat iemand deze gratis gaat kopiëren.

Daarentegen is de schaduwboekhouding van Koop Tjuchem al betaald uit opdrijven van aanneemprijzen. Als men door de operatie in de bouwwereld al de schaduwboekhouding bijhoudt is het niet redelijk om hiervoor nog extra geld te vragen. Gewoon de prijs van een kopietje van een cd zou redelijk zijn.

KPN als houder van een persoonsregistratie mag zich bij het opleggen van het verbod op omgekeerd zoeken beroepen op de Wet bescherming persoonsgegevens

KPN mag verbieden dat het gehele bestand kan worden gekopieerd. OPTA erkent het belang van KPN dat de gegevens van hun abonnees niet zogezegd ‘op straat komen te liggen’

Deze voorwaarden mogen contractueel worden opgelegd.

Contractueel (civiel rechtelijk) mag je m.i. veel doen. Bijvoorbeeld anti speculatie bedingen bij huizenkavels. Een marktkoopman een verklaring laten tekenen met BREIN dat hij 500 euro per illegale cd gaat betalen als hij volgende keer weer illegale cd’s heeft.

Als je bij KPN aanklopt dan hebt je m.i. wel een probleem. Ik klop dus NIET bij KPN aan. Ik zie de informatie “maar zo” op mijn pc verschijnen. Gewoon een hemelsprogramma gedownload.

De civielrechtelijke bedingen zie ik niet. Daarnaast geeft de Europese uitspraak aan dat de algemene telefoongegevens gewoon bij de operatie van een telefoonbedrijf horen. Dus ik hoef niet bij te dragen aan het bijhouden van deze gegevens. Alleen als ik de laatste stand van zaken zou willen hebben dan zou ik iets moeten betalen aan KPN voor het verkrijgen van laatste actuele stand van zaken. Echter dan loop ik het risico dat ik een handtekening onder een contract moet zetten wat ik liever niet doe,

De vriendelijke groet Jan Marco

… Ja en mijn zwembad zit vol limonade.

De KPN kan heus wel haar eigen boontjes doppen maar iemand die de CD-foon van achteren neemt wordt zelf verantwoordelijk en het lijkt wel alsof daar niets van terecht komt.

In de Foondump-website, dus de website met het forum waar jij moderator van bent is een pagina met deze tekst opgenomen:

[quote]Databankwet

Volgens de Nederlandse wetgeving mag je de gegevens uit de CD-foongids niet voor andere dan prive-doeleinden gebruiken. Wij, makers van Foondump, staan er dus ook niet achter wanneer je de verkregen gegevens gebruikt voor commerciele doeleinden, of de gegevens weer ter beschikking stelt aan derden.

We zouden het ook fijn vinden als je de CD-foongids gewoon in de winkel koopt en niet een of andere ranzige kopie van internet haalt.

http://www.foondump.nl/Index.php?page=juridisch][u]www.foondump.nl/juridisch[/u

[/quote]
In dat bewuste forum
http://www.foondump.nl/forum//viewtopic.php?p=797][u]vroeg[/u
iemand net zoals nu hoe zit het nou, mag je CD-foongegevens zomaar gebruiken of niet?
Juist omdat het er zo verwarrend uitziet, bijv. met die websites voor omgekeerd zoeken.

Vertel jij hem:

[quote=“JM Alkema”]Kort komt het neer op: dat op basisvermeldingsgegevens over de abonnees, te weten hun naam, adres en telefoonnummer, onverbrekelijk is verbonden met de telefoniedienst en geen bijzondere inspanning van de aanbieder van de universele dienst vergt.

Extra info als beroep zit wel auteursrecht op.[/quote]

  Fout.
In dat forum schrijf jij:

[quote]Cruciaal is m.i. het gedachte achter de “databankenwet”.
[…]
de schaduwboekhouding van Koop Tjuchem [is] al betaald uit opdrijven van aanneemprijzen. Als men door de operatie in de bouwwereld al de schaduwboekhouding bijhoudt is het niet redelijk om hiervoor nog extra geld te vragen. Gewoon de prijs van een kopietje van een cd zou redelijk zijn.
[…]
Daarnaast geeft de Europese uitspraak aan dat de algemene telefoongegevens gewoon bij de operatie van een telefoonbedrijf horen. Dus ik hoef niet bij te dragen aan het bijhouden van deze gegevens. [/quote]

  Fout. Of liever, onzin.
M.i., mijns inziens zeg ik nu ook maar even want ik ben m.i. geen jurist, haal jij twee dingen door elkaar.

Ja, bijvoorbeeld zoals in die kwestie met
http://www.webwereld.nl/articles/5192][u]Funda[/u
kan je je afvragen of de Databankenwet wel van toepassing is omdat er geen substantiele investering mee gemoeid is.

Nee, wat jij in de Telegraaf las en je sindsdien niet meer heeft losgelaten ging over:

Jij hebt je erin vastgebeten maar het betekende in dit geval aleen maar:

[quote]… de kosten van het verkrijgen of het toewijzen van deze gegevens, anders dan de kosten die in verband met de terbeschikkingstelling daarvan aan derden zijn gemaakt, hoe dan ook door de aanbieder van een spraaktelefoniedienst[moeten] worden gedragen en zijn zij reeds inbegrepen in de kosten en inkomsten van een dergelijke dienst. In die omstandigheden zou het afwentelen van de kosten van het verkrijgen of het toewijzen van de gegevens op degenen die om toegang daartoe verzoeken, tot een niet-gerechtvaardigde overcompensatie van de betrokken kosten leiden.

Daaruit volgt dat bij de terbeschikkingstelling van deze gegevens aan concurrerende ondernemingen op de markt van het verstrekken van telefoongidsen, alleen de extra kosten in verband met deze terbeschikkingstelling door de aanbieders van de universele dienst in rekening kunnen worden gebracht, en niet de kosten in verband met het verkrijgen van deze gegevens.[/quote]
In dit geval moest gewoon een tarief per vermelding vastgesteld worden.

Niks is dit wel een substantiele investering of niet, er is wel degelijk geld gestopt in het verzamelen van die gegevens, het is dan ook een beschermde databank. In de OPTA-beslissing werd al vastgesteld dat Auteurswet en (toen nog) Databanken-richtlijn voor telefoongidsen van toepassing waren en daaraan is sindsdien niet meer getornd, ook niet in de beroepszaak.

Wat ik je al eerder zei, de term auteursrecht of databankenwet is daar bij die behandeling gewoon nooit gevallen.

Hoi Weerman,

Bedankt voor jouw terugkoppeling. Best goed om verschillende standpunten duidelijk te krijgen —)

Wat ik je al eerder zei, de term auteursrecht of databankenwet is daar bij die behandeling gewoon nooit gevallen.

Ik heb redelijk wat uren met juristen gepraat en ik ben er achter gekomen dat ze de wetjes goed uit het hoofd kennen. Je legt iets uit (wat je uit de wetboeken haalt) en ze maken in hun hoofd de link met de wetten. In de beslissing/overwegingen is het m.i. niet zo gebruikelijk om veel wetsartikelen te citeren. Vaak lees je in de tekst om welke wetsartikelen het gaat.

In de Foondump-website, dus de website met het forum waar jij moderator van bent is een pagina met deze tekst opgenomen:

Ik had wel verwacht dat jij dit zou aanhalen. Ik kan mij goed vinden in de tekst. Alleen probeer ik juridisch van verschillende kanten er naar te kijken. M.i. mag je de gegevens (Foondump output) in huidige vorm niet verspreiden. Daarnaast vind ik dat je de cdfoon gewoon moet kopen, des te betere cdfoon des te beter zal de Foondump output worden.

[quote]Punt 42: Op de tweede vraag dient derhalve te worden geantwoord, dat artikel 6, lid 3, van de richtlijn, voorzover het bepaalt dat de relevante informatie ter beschikking van derden moet worden gesteld op billijke, kostengeoriënteerde en niet‑discriminerende voorwaarden, aldus moet worden uitgelegd dat:

– wat de gegevens betreft zoals naam en adres van de personen, alsmede het telefoonnummer dat hun is toegewezen, alleen de kosten in verband met de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van deze gegevens aan derden door de aanbieder van de universele dienst in rekening mogen worden gebracht;

– een dergelijke aanbieder wat de extra gegevens betreft die hij niet verplicht is ter beschikking van derden te stellen, behalve de kosten van deze terbeschikkingstelling ook zijn extra kosten voor het verkrijgen van deze gegevens in rekening mag brengen, voorzover is verzekerd dat de derden zonder discriminatie worden behandeld. [/quote]

Ik haal uit punt 42 lees ik voor de relevante gegevens “alleen de kosten in verband met de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van deze gegevens aan derden”, dus als je ze terbeschikking wilt hebben van “de aanbieder van de algemene dienst” dan zal je er voor moeten betalen,

De vriendelijke groet Jan Marco

Inderdaad, als je jezelf niet ‘een sterk smakend en een akelige geur verspreidend’ - om niet te te zeggen - ‘bedorven’ kopie van de CD-foongids bezorgd hebt dan heb je hem gekocht en ben je daardoor Contractant geworden van de De Telefoongids bv.

In het bezit gekomen van de Licentievoorwaarden lees je dan zowel in druk als op de CD-rom zelf dat het helemaal niet had gemogen, de CD-foongids kopiëren. Kan je nog even verder helpen want dit was nog maar de helft van het verhaal…

Voor hen die zitten na te denken of ze zover zullen gaan, de Foondump-software downloaden en vervolgens op de eigen PC daadwerkelijk starten, hier nog paragraaf 2 van artikel 3 van de ‘Licentievoorwaarden CD-foongids’:

[quote]Het gebruiksrecht van de CD-foongids omvat uitsluitend het door Contractant met behulp van
de bijgeleverde programmatuur raadplegen of exporteren van de (telefoonnummer)gegevens
en andere naar hun aard voor raadpleging door eindgebruikers bestemde gegevens volgens de
in de bijgeleverde (gedrukte of elektronische) documentatie omschreven procedure. Het is de
Contractant derhalve (onder meer) niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de CD-
foongids of delen daarvan en de (telefoonnummer)gegevens op te vragen anders dan met
behulp van de op de CD-foongids vervatte programmatuur. Eenmaal rechtmatig en in
overeenstemming met deze Licentievoorwaarden verkregen niet-substantiële delen van een
databank in de zin van de databankenwet mogen worden hergebruikt door de Contractant voor
zover en tot de mate waarin de Databankenwet zulks uitdrukkelijk toestaat. Het is de
Contractant evenmin toegestaan de CD-foongids te reverse-engineeren of te decompileren,
tenzij en tot de mate waarin een wettelijke regeling zulks uitdrukkelijk toelaat.[/quote]

  Die gegevens krijg jij niet, of je nou betaalt of niet.

  Kan er weliswaar niet veel over vinden, hoe vastgesteld gaat worden of je aanmerking komt voor de spullen maar de sleutelzin luidt:

  [quote]Bij besluit van 29 september 1999 besloot OPTA dat KPN Telecom op basis van artikel 7.5 Tw juncto artikel 43 BOHT verplicht is om de abonneegegevens, die zij aan haar eigen bedrijfsonderdeel verstrekt, non-discriminatoir ter beschikking te stellen aan Denda en andere partijen die aannemelijk kunnen maken dat zij een universele telefoongids als bedoeld in artikel 2 onder c juncto artikel 5 BUD58 uit willen geven.

  http://www.ivir.nl/publicaties/ottow/mf-telecom&mededinging.pdf][u]DE ROL VAN HET MEDEDINGINGSRECHT IN DE TELECOMSECTOR[/u
  [/quote]

   Helemáál stilzitten doen ze nou ook weer niet.

   De cyclus-tijd lijkt een tijd lang op we-doen-om-de-twee-jaar-iets maar ik denk dat op gegeven moment “Onze juristen continu aan het werk” waren om de zaken die tegen KPN zelf werden aangespannen tot een goede afloop te brengen. Dat Kapitol is overigens de moeder van
   http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=924#924][u]Infobel[/u
   .

   [quote]KPN pakt nieuwe gekraakte online telefoongids aan

   Maandag 6 maart 2000, 15:58 - Omgekeerd zoeken in elektronische telefoongidsen mag niet van KPN, maar het kan wel. Er is weer een nieuwe site gesignaleerd met een gekraakte CD Foongids.

   Na het ingeven van net- en abonneenummer verschijnen op de website zoekopnummer.ath.cx de bijbehorende naam- en adresgegevens, zo ontdekte FEMDeDag.

   KPN Telecom verkoopt een vorm van deze ‘omgekeerde zoekservice’ aan bedrijven. De bestanden kunnen worden gekoppeld aan de dienst nummerweergave. Dat is handig voor bijvoorbeeld een helpdesk. De medewerker krijgt dan meteen de naam en het adres van de klant die belt op het scherm. Dat bespaart een hoop zoekwerk en intikken van gegevens.

   De CD Foongids en de online telefoongids bieden die functie uit privacyoverwegingen niet, zegt KPN. Toch blijkt het schijfje steeds weer kraakbaar. KPN wil dat graag voorkomen en voorziet de CD bij iedere uitgave van een verbeterde beveiliging. “We gaan gewoon mee met de ontwikkeling. Helemaal voorkomen kun je die inbraken nooit”, zegt KPN-woordvoerder Michel Hueber in een reactie.

   KPN is op de hoogte van de door FEMDeDag gespotte site. Juristen van het telecombedrijf pogen de site zo snel mogelijk van het web te krijgen. "Onze juristen zijn continu aan het werk om schendingen van onze rechten op te sporen en te vervolgen."
   http://www.webwereld.nl/articles/29289/telefoongids[/quote]

   [quote]Boete voor Belgisch plagiaat

   Donderdag 10 september 1998, 11:48 - Rechter verbiedt kopiëren CDFoongids

   Kapitol is één elektronische telefoongids en 25.000 gulden armer. De rechter in Dordrecht heeft het Belgische bedrijf gesommeerd op te houden met de verspreiding van een telefoongids voor Nederland via het Internet, omdat de gegevens daarvan zijn gekopieerd uit de officiële gids van KPN Telecom. De plagiaat kon eenvoudig worden aangetoond, omdat in de Belgische kopie ook namaaknummers voorkwamen die KPN in zijn gids heeft gestopt om misbruik te voorkomen. Kapitol geeft zich nog niet gewonnen: het gaat een klacht indienen bij de Nederlandse Medezeggingsautoriteit en de Opta (de toezichthouder op de telecomindustrie) om KPN te dwingen tot een lager tarief voor overname van gegevens uit zijn telefoongids.

   http://www.webwereld.nl/articles/26461/telefoongids[/quote]

   [quote]PTT eist verbod elektronische gids

   PTT Telecom wil een voorlopige schadevergoeding van vijftienduizend gulden ontvangen van Vuurwerk, een Haarlems bedrijf dat op het Internet een elektronische telefoongids aanbiedt. Bovendien moet de gids met onmiddellijke ingang van het computernetwerk verdwijnen. Dat heeft PTT Telecom gisteren in kort geding voor de Haarlemse rechtbankpresident, mr. C.A. Terwee-Van Hilten, geëist.

   Het geëiste bedrag is een voorschot. De werkelijke schade die PTT Telecom door de activiteiten van Vuurwerk zegt te lijden, zal in een bodemprocedure naar boven moeten komen.
   Vuurwerk biedt sinds half april dit jaar Internet-gebruikers de mogelijkheid om via Webtel kosteloos Nederlandse telefoonnummers op te zoeken. Hiervoor is gebruik gemaakt van de CD-foongids van PTT Telecom, een CD-ROM die werkt als een landelijk telefoonboek. Het ,klakkeloos’’ kopiëren hiervan is volgens PTT Telecom verboden.

   Volgens advocate M. Metz van Vuurwerk vallen de databestanden van PTT Telecom niet onder het auteursrecht. De CD-foongids zou door Vuurwerk slechts gedecodeerd zijn om aan de informatie te komen. Volgens haar is dat niet verboden. De twee advocaten van PTT Telecom haalden een uitspraak van de Hoge Raad uit 1937 aan, waaruit zou blijken dat het kopiëren van gidsen wel in strijd is met het auteursrecht. De indeling van het PTT-bestand zou zo specifiek zijn, dat het om een persoonlijke, intellectuele keuze van informatieordening gaat. Bovendien zou de beveiliging op de CD-foongids door Vuurwerk gekraakt zijn.

   De informatiedienst 06-8008 van PTT Telecom zou door de gewraakte activiteiten van Vuurwerk financieel benadeeld zijn. Webtel is in de eerste maand van zijn bestaan ten minste honderdduizend keer geraadpleegd. Dit zou ten koste zijn gegaan van de inkomsten van de informatiedienst, die 66 cent per minuut bedragen. ,Als deze ontwikkelingen doorgaan, zou 06-8008 wel eens kunnen verdwijnen’’, aldus advocaat Van Maanen van PTT Telecom.

   Volgens de advocaten van PTT Telecom was Vuurwerk op de hoogte van het verbod de CD-foongids te kopiëren, omdat op het wikkel van elk exemplaar van de CD een sticker zit die vermeldt dat de ,algemene voorwaarden’’ bij het gebruik van toepassing zijn. ,Wie het wikkel verbreekt, gaat akkoord met deze voorwaarden’’, aldus de advocaten. Metz bestreed dit: ,De voorwaarden zijn niet overeengekomen.’’ Het enkele feit van het openen van de verpakking is volgens haar niet voldoende voor het aangaan van een overeenkomst.

   http://www.nrc.nl/dossiers/Auteursrecht/800001134.html[/quote]

    Brutalen hebben de halve wereld maar misschien is het bewijs lastig te leveren, getuige het verslag van Rotkapje’s speurwerk in het oude forum.

    [quote][i]Nog even over gebeld.nl, de vraag blijft, van wie is www.gebeld.nl?

    Korte inhoud van het voorafgaande, Weerman had het opgezocht, de domeinnaam gebeld.nl staat geregistreerd op naam van:

    L Veeneman, Prof. Huetlaan 2, 6957 AR LAAG SOEREN, 0313-619268

    Maar die abonnee met dat telefoonnummer bestaat niet, op dat telefoonnumer zoekend bij www.gebeld.nl zelf vond hij:

    Endenburg M F, Prof. Huetlaan 2, 6957 AR Laag-Soeren, 0313-619268

    Maar ook die abonnee met dat telefoonnummer bestond niet meer. Later in 2003 werd het vervangen door:

    A-------- - -, Prof.Huetlaan 2, 6957 AR Laag-Soeren, 0313-61####

    Dat is raar want “Datum eerste registratie” van gebeld.nl bij de Stichting Domeinregistratie (SIDN) is 24-12-2003. Zo te zien behoorde dus op die datum het bij SIDN opgegeven telefoonnummer al niet meer bij het opgegeven adres.

    Waar is L. Veeneman? Die zit een paar postcodes verder:

    Veeneman L, Soerense Zand 11, 6961 LL Eerbeek

    Met een ander telefoonnummer en zijn postcode 6961 LL ligt net in een andere gemeente, Eerbeek.
    Op de kaart blijkt dat zijn postcode inderdaad maar een kleine drie kilometer verwijderd is van de postcode 6957 AR die SIDN voor hem heeft als de ‘registrar’ van belles.nl. Tussen beide adressen is een groen vlakje getekend waardoor het lijkt alsof je zonder jas achterom even op de koffie kan.
    Om het over internet-zaken te hebben? Nee, Veeneman is opgenomen in het Handelsregister met Branchecode (BIK): Groothandel in levend vee (51231).

    Zoek ik ook nog even bij Graydon. Daar komt het oorspronkelijke gebeld.nl-telefoonnummer 0313-619268 weer in beeld. Het nummer dus dat door SIDN toegeschreven wordt aan L Veeneman, maar we twijfelen inmiddels. Volgens de database van Graydon behoort het nummer aan:

    M-------- -, Rozesteinweg ##, 6957 BH LAAG SOEREN, 0313-619268

    Maar dat nummer stond toch niet meer in het telefoonboek?
    Klopt, laatstgenoemde staat met een ander telefoonnummer op een ander adres in het telefoonboek:

    M-------- -, H A Grizellstraat ##, 6961 DN Eerbeek, 0313-65####

    Op het bij Graydon verkregen adres zit volgens het telefoonboek iemand anders:

    M---- - - —, Rozesteinweg ##, 6957 BH Laag-Soeren, 0313-61####

    De gevonden postcodes in de routeplanner van de CD-foon “geplot”. Op het resulterende kaartje is goed te zien dat deze adressen op loopafstand van elkaar liggen. De kruisbestuivingen van de telefoonnummers en adressen van deze mensen, om en om in Laag-Soeren en Eerbeek zijn als het ware geclusterd rondom het geheimzinnige telefoonnummer dat SIDN heeft voor het domein gebeld.nl. Kennen zij elkaar? Is die Veeneman al dan niet onwetend tot “katvanger” gebombardeerd voor het domein gebeld.nl? Mogelijk is er een L. Veeneman jr. die ondoordachte dingen doet? Is er een simpele verklaring voor deze “mutaties” of wordt ons op deze manier Veluwe-zand in de ogen gestrooid?

    “Wandelend door de buurt” zie ik opeens een andere naam die ik ook al bij SIDN tegengekomen was. Tussen de andere betrokkenen woont iemand met dezelfde naam als de directeur/eigenaar van het automatiseringsbedrijf in Apeldoorn dat de registratie van het domein gebeld.nl op de naam van Veeneman heeft geregeld. Ze kunnen het daar beter Foonburg noemen in plaats van Eerbeek.

    Bij een bezoek aan de website van dat bedrijf vallen een aantal dingen op: allereerst komt je dezelfde weeë XP clip-art tegen die ook voor de pagina van gebeld.nl gebruikt wordt en verderop worden de medewerkers aan de bezoeker voorgesteld, onder hen degene die “zichzelf ontplooid tot ASP, HTML en Acces specialist [voor] specifieke databasegestuurde webapplicaties als een telefoongids…”

    Het ip-nummer van www.gebeld.nl hoort bij een blok dat in gebruik is bij Zoranet in Zwolle. Met een ‘NsLookup’ valt inderdaad een servernaam op te vragen waar de bewuste bedrijfsnaam in voorkomt. Maar hoelang nog…? Het Handelsregister:[/i]

     Kies een informatieproduct:
     Naam: Zoranet Internet Diensten B.V.
     Vestigingsadres: Hanzelaan ###
     Vestigingsplaats: 8017## Zwolle
     KvK-inschrijfnummer: 06080394 0000
     Soort inschrijving: Hoofdvestiging
     Status: Faillissement
     Kenmerk: Telefoonnr. curator 038-4238348
    FoonDump Forum Index -> Discussie -> Za Apr 03, 2004[/quote]

     Hoi Weerman,

     Bedankt voor jouw uitgebreide terugkoppeling —)

     Ik heb nu weer tijd om te reageren.

     M.i. is dit onjuist. Ik koop een cdfoon net als een pakje sigaretten of een pak melk. Bij de koop leg ik geld neer en de goederen worden direct geleverd aan mij. Ik heb niets getekend dat ik afstand van rechten doe o.i.d.

     Wat meer in jouw richting komt is het geval dat ik een fax moet sturen voor een cdfoon abonnement en met een boete op het illegaal verspreidden. Dat is civiel recht. Alleen is wel een punt voor de andere partij om aannemelijk te maken dat ik het gedaan heb. Er zijn namelijk erg veel cdfoon exemplaren in de markt.

     Bij het jassen ophangen in de kroeg/parkeerterreinen staat vaak een bordje. “De directie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal”.

     M.i. kan de directie (lees garantie/licentie voorwaarden) mij niet verhinderen dat ik hen wil aanspreken. Burgerlijk wetboek geeft soms meer rechten als in de garantievoorwaarden staan.

     Wat wel werkt in dat de portier je niet binnen laat in de kroeg. Ik heb wel eens mijn rijbewijs moeten laten zien. Eigenlijk mag een portier dat niet vragen, mag alleen een politieman doen, maar niet meewerken is niet binnen komen. Link met cdfoon verhaal. Als ze voorwaarden met sancties erg duidelijk aan mij kenbaar maken dan krijg je wel problemen als ik “buiten het boekje ga”.

     Mogelijk is een contractant een persoon die een contract heeft gesloten met Telemedia op de cdfoon met 4 updates per jaar.

     [quote]>Die gegevens krijg jij niet, of je nou betaalt of niet.

     en andere partijen die aannemelijk kunnen maken dat zij een universele telefoongids als bedoeld in artikel 2 onder c juncto artikel 5 BUD58 uit willen geven.[/quote]

     Weerman, Goed gevonden. Lijkt mij wel passen in de context.

     Als je via de cdfoon/foondump de gegevens tovert dan ben je een soort freerider op kosten die Telemedia heeft gemaakt om de relevante gegevens te verkrijgen van KPN.

     Hoe gaat m.i. de verspreiding van o.a. de cdfoon gegevens gebeuren of middelange termijn?

     1. Ik geloof niet zo in het openzetten van je server aan iedereen op internet. Met ip-nummers word je gedaagd door BRIEN-achtige clubs.

     2. Adsl/kabel internetverbinden worden al maar groter. Je hebt nu al 20 mb om de live voetbal te gaan zien.

     3. CPU worden al krachtiger. Audiorip verstookt best veel CPU cycles. Het encrypten van internet verbindingen naar buurtservers kost ook veel CPU power, als je van goede encryptie technieken gebruik maakt.

     Je laat je vrienden bij je gegevens in je database server. Jouw vrienden op hun beurt geven weer database toegang voor hun vrienden. Je krijgt een virtueel netwerk. Als je info (cd’s of cdfoon, etc) wilt hebben krijg je dat van 1 van jouw vrienden. De links met je vrienden kan je zo encrypten dat niemand (behalve de server van je “internet-vriend”) kan zien wat verstuurt wordt.

     Stel ik heb de cdfoon2005/2006 niet in mijn bezit. Ik kan straks gemakkelijk op www.foonsearch.com zoeken dat de totale hash van voorgenoemde cdfoon “1033e31a0e6630f4164cbffcf6cd60bad304de8ea8130284a619101c1934e6242ce6d4ed61f3b34ca02ae1299f5c6181” is.

     1. Ik stuur een SQL berichtje met bovenstaande totale hash naar al mijn internetvrienden (via foonsearchd programma). 1 van mijn vrienden is Carl.

     2. Carl stuurt het SQL-berichtje ook door aan zijn vrienden en 1 van zijn vrienden, namelijk Tim stuurt reactie terug aan Carl dat hij hem heeft.

     3. Carl kan aan mij doorgeven dat hij hem gevonden heeft.

     4. Tim gaat via secure verbinding de image van cdfoon naar Carl sturen.

     5. Hierna gaat Carl de image aan mij sturen via secure verbinding.

     Omdat de link tussen Carl en mij en de link tussen Tim en Carl een andere sleutel heeft kan niemand zien dat je dezelfde inhoud verplaatst van Tim naar mij. De Inhoud is namelijk hetzelfde alleen de verpakking is elke keer een andere.

     BREIN kan niet gemakkelijk infilteren in het virtuele netwerk, want ze zien hem namelijk niet.

     Ad 1) In het SQL-Berichtje kan je ook een vraag over een bepaald telefoonnummer doen. In principe werkt het dan ook.

     De vriendelijke groet Jan Marco

     Misbruik blijft mogelijk:

     [quote]Nepnummers

     Op de bewijzen van Media Sentry valt het nodige af te dingen, vindt Alberdingk Thijm. Hoe weet Media Sentry bijvoorbeeld zeker dat een uploader een bepaald muzieknummer daadwerkelijk op zijn pc heeft staan?

     Bij het downloaden van een nummer maakt Kazaa vaak gebruik van verschillende bronnen (verschillende uploaders) en ook zijn er talloze nepnummers aanwezig op de uitwisselnetwerken.

     De muziekindustrie verspreidt deze nepnummers, die vaak bestaan uit ruis. De zogeheten hash-code (een technische truc van uitwisseldiensten, bedoeld om gelijksoortige bestanden te herkennen) is bij een nepnummer precies hetzelfde als bij een ‘echt’ nummer, maar de inhoud is totaal anders.

     http://www.webwereld.nl/articles/35818/brein][u]‘Pedofielen profiteren van verkeerde uitspraak in zaak Brein’[/u
     [/quote]

     Een van de maatregelen die wel zoden aan de dijk zetten:

     [quote]Verkeersgegevens handig

     Het politieke verzet tegen het plan van de Europese Commissie voor de opslag van verkeersgegevens van telefonie en internet voor een periode van maximaal drie jaar, vindt onbegrip bij de deskundigen. Een van de vragen van de Kamerleden: hebben jullie wat aan dat soort gegevens bij de opsporing van ‘slimme’ internetcriminelen? “Ja,” klonk het in koor.

     http://www.netkwesties.nl/editie129/artikel4.html][u]Kat-en-muisspel met online criminelen[/u
     [/quote]

      [quote]De zogeheten hash-code (een technische truc van uitwisseldiensten, bedoeld om gelijksoortige bestanden te herkennen) is bij een nepnummer precies hetzelfde als bij een ‘echt’ nummer, maar de inhoud is totaal anders[/quote].

      Dit is technisch onmogelijk, indien een goede hash wordt gebruikt.

      Ssst, zeg dat nou niet, de rechter moet nog uitspraak doen en dan ga jij dat argument verzwakken 8)

      Er wordt wel veel geklaagd dus kennelijk doen ze iets dat effectief is.

      Er zijn zelfs bedrijven opgedoken die daarvan willen gaan bestaan:

      [quote]… Viralg makes the same assertions, saying its technique is more effective than past versions. It has not divulged details about its service but says that it can artificially mimic the digital signature, or “hash,” of valid files on a network so that the peer-to-peer client can’t distinguish between the junk and good data.

      http://news.com.com/2100-1027_3-5676756.html[/quote]
      Bij slashdot zaten ze te raden hoe het dan in elkaar zou zitten als de claim van dat bedrijf hout sneed:

      [quote]Basically, the first 300Kb of Kazaa’s files are hashed normally, then every 32Kb chunk of the file is hashed independently. This allows independent chunks to be downloaded out of order. These out of order chunks are recursively hashed against one another to create one final value, called a “kzhash” [chronosempire.org.uk], which is verified after the file is downloaded.

      The attack is to use the recently released collision – which creates two blocks that, when mixed against the default initial state of MD5, emit the same system state. Every 32K, you can embed one or the other in the file you’re transmitting, and kzhash can’t tell. What can you do with this? Morph a file as it traverses the network; have an installation executable describe the systems its being installed on as it propogates through a network. With a fairly large installer, you’d get quite a few bits in there.

      http://slashdot.org/article.pl?sid=05/04/18/1831256&tid=95&tid=188[/quote]

       Hoi Weerman, RGJ,

       Erg bedankt voor jullie feedback --)

       Ik probeer even een wat bredere koppeling tussen de hash met foondump2005 te leggen.

       De hashcode van de cdfoon2005/2006 (“1033e31a0e6630f4164cbffcf6cd60bad304de8ea8130284a619101c1934e6242ce6d4ed61f3b34ca02ae1299f5c6181”) is m.i. uniek. Ik heb gekozen voor een samenstel van verschillende hash methodes en over het resultaat van de verschillende hashtechnieken weer een crc hash zetten, dan zal het m.i. erg moeilijk worden om een andere file in elkaar te zetten die dezelfde hash gaat geven.

       Hij wordt verkocht bij 15 verkooppunten. Zie ook http://over.detelefoongids.nl/corporate/show/id=54304

       De advies prijs is 19.95 euro bij http://sw.detelefoongids.nl/WebShop/cdfoon.htm

       De prijs zal je op verkooppunt moeten opslaan. Verkooppunten staan natuurlijk in de foondump2005. Mijn voorkeur zou zijn dat een verkooppunt zelf bijhoudt wat de actuele prijs is.

       Doet een verkooppunt hem in de aanbieding dan wil je dat graag weten. Omslagpunt die bij je zelf ligt: “Is de prijs aanvaardbaar dan wil je m.i. liever een echte kopie kopen”,

       De vriendelijke groet Jan Marco

       Weerman:

       Klopt, en je kan inderdaad twee binaries maken die dezelfde MD5 checksum hebben. Maar bij het maken van ‘fake’ mp3 bestanden heb je geen controle over hoe het orginele bestand eruit ziet.

       De probleemstellingen

       • “maak twee bestanden A en A’ met dezelfde md5 hash”
       • “gegeven bestand A, maak een bestand A’ met dezelfde md5 hash”

       zijn namelijk totaal verschillend. En waar de eerste tegenwoordig mogelijk is, de tweede is nog verre toekomst en wellicht (/waarschijnlijk) onmogelijk voor willekeurige A.

       Jan Marco>
       Je hebt gelijk. Al vind ik het wat overkill hoe je het aanpakt, jouw hash methode zal niet snel gekraakt worden. Let wel op dat je met fashhash niet alle data hashed en dat die dus ongemerkt kan worden aangepast.
       zijn namelijk totaal verschillend.

       Hoi Weerman, RGJ,

       In bovengaand stuk wordt ook over freenet http://freenetproject.org/ besproken. Freenet is in Java geschreven. Kort door de bocht bouwt Gnunet http://gnunet.org/ Freenet in C een beetje na.

       Momenteel zijn ze bij Gnunet weer met een nieuwe versie bezig. Ik heb uit een oude versie van Gnunet de beste delen gehaald. Zal nog wel wat tijd kosten om het goed op de audiorip tabellen te laten werken. Als je SQL-berichtjes er in gaat maken dan ben je m.i. erg flexibel om het naar andere tabellen te gaan “poorten”,

       Momenteel lees eerst 1 % van de cd t.b.v. fasthash. Hierna ga ik de gehele cd hashen door het vanaf begin tot eind 1 keer de cd in te lezen.

       Klopt, dat het ongemerkt aangepast kan worden. Fasthash is om binnen (circa 23 sekonden) te zien welke cd er in zit. Na testen wil ik meer naar toe werken dat als je fasthash code van een cd niet vindt in mysql dan gaat hij de gehele cd hashen. Als je fasthash al hebt dan ga ik er vanuit dat je hem al een keer in zijn geheel gehasht hebt.

       Je kan ook een variant bedenken dat je na x keer fasthash hebt gebruikt op een bepaalde cd dat je dan de gehele cd even ter verificatie gaat hashen.

       De vriendelijke groet Jan Marco