Updaten van de dump

Is het mogelijk om een oude versie van de dump te updaten met een nieuwere versie. Bijvoorbeeld door id’s uit de cd-foongids met elkaar te vergelijken.

Het is dus de bedoeling om controleren of een bepaald record is gewijzigd in de nieuwere versie van de cd-foongids. Zodoende hoef ik alleen de gewijzigde records te updaten en eventueel nieuwe records toe te voegen.

Nee, is niet mogelijk.

Zoiets zou ook super traag worden door alle lookups die je moet doen. “Blind” dumpen is veel sneller.