Truvo GoudenGids 4.0 2008 BELGIE

Hi,

Ik heb de GoudenGids aangekocht bij Truvo, de dvd versie 4.0 2008 BELGIË
Ik probeer hem via foondump te exporteren naar een csv bestand maar krijg volgende melding

Error opening DDI file C:\Program Files\TruvoDVD\Data/cdw.ddi

Ik heb even gezocht en inderdaad geen ddi bestand gevonden. Is dit bestand specifiek voor de versie uit NL misschien?

Laat ik mijn reply voor een keer beginnen met een hoffelijke aanhef …

Hi, gekkebelg

Foondump is inderdaad toegesneden op één enkele Telefoongids-CD, die van de De Telefoongids BV (DTG) en daarop staan ook behoudens wat uitzonderingen alleen telefoonvermeldingen voor Nederland. Foondump is dus niet bestemd om voor de Gouden Gids te gebruiken, noch die voor België, noch die voor Nederland.

Het laatstgenoemde bedrijf, tegenwoordig in Nederland eveneens omgedoopt tot Truvo, heeft een tijd lang ook een telefoongids op CD uitgebracht maar is daar een paar jaar terug mee gestopt, Foondump werkte daar sowieso niet op.

Het lijkt erop dat DTG ook haar uitgave van een telefoongids op CD wil gaan staken, dus de CD-foongids waar Foondump voor gemaakt werd. De nieuwe Consumentenversie 2008 is voorzover wij weten niet meer verschenen en misschien is het binnen afzienbare tijd ook wel afgelopen met de duurdere kwartaalversie daarvan, De Telefoongids Professioneel.

Een en ander zal zeker te maken hebben met het al aangekondigde plan van DTG om de Nederlandse tak van Truvo over te nemen. Volgens het persbericht zullen de telefoongidsuitgaven van de twee bedrijven met ingang van 2009 in elkaar geschoven worden. Of daar dan wel of niet een CD bij zal horen is niet bekend, ik gok van niet.

Hallo Weerman,

Thanks voor de informatie.

Om even terug op de cd te komen, ik heb even op het forum rond gezocht en de cd voldoet zowat aan alle eisen die ik tegen kwam. Is ook afkomstig van bureau van dijk, bevat de data folder enz… In principe zou dit alles op één of andere manier wel moeten werken met de foondump dacht ik zo.

Wat ik me afvraag, ik heb even zitten spelen met de bestanden op de cd en zou graag op een of andere manier de adressen hieruit halen.

De Belgische cd “goudengids 4.0” bevat de witte pagina’s, de gouden pagina’s en het route systeem…

Als ik even kijk naar de bestanden zie ik een aantal grote bestanden van > 100 mb dus veronderstel dat dit de databases zijn.

http://bay01.imagebay.com/bay.php?view=28909_naamloos.jpg][img]http://bay01.imagebay.com/thumbs/28909/naamloos.jpg[/img

Ik zie dat het .dat bestand vrij groot is dus veronderstel dat daar wel een of ander adres bestand in zit? Maar hoe open je in godsnaam een *.dat file. Ik heb al geprobeer in FileMaker maar dan krijg ik pak gekke tekens…

Hoe zou ik nu best te werk gaan om deze adressen eruit te halen (de witte pagina’s moet ik niet hebben, enkel de gouden pagina’s)

Jij bent niet een gekke Belg maar een optimistische Belg 8)

Na enige tijd verbaas je je over niets meer, maar er zijn nog producenten van elektronische uitgaven die de te publiceren data proberen te beveiligen:

[quote]Iedere ‘content-publisher’ die een naslagwerk-op-CD gaat produceren loopt tegen dingen aan die elkaar eigenlijk bijten, namelijk verzamelde gegevens publiceren=openbaarmaken en tegelijkertijd voorkomen dat de waarde van die verzameling tot nul daalt omdat iedereen er mee aan de haal gaat.

Foondump.nl/forum
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=772#772
[/quote]
Er was een manier om daar zelf toch langs te komen: in het verleden kon je de Nederlandse Goudengids met succes ‘screenscrapen’. Er waren 26 regio’s, softwarematig liet je dan de een na de andere regio voorzetten, waarna een speciaal daarvoor gemaakte routine het detailscherm van de bovenste regel kopieerde, dan een robot-pijl-naar-beneden-opdracht naar het scherm zond en vervolgens daar de details weer van kopieerde, enzovoort.

Of de huidige versie die jij hebt zich daarvoor leent? Verder vereist het wel wat kennis van hoe Windows zijn windows aanspreekt en hoe daar tussenbeide te komen. Wat is daarop uw antwoord?

Laat je dat aan een ander over en maak je daarmee ook ruimte voor een commerciële aanpak - waardoor ook het mogelijk onaanvaardbare piraterijgehalte toeneemt - dan kan je overwegen in te gaan op aanbiedingen als bijvoorbeeld van deze 'listbroker’
http://www.1011.com/Countries/Europe/belgium.htm
.

Hmzz, de moed zakt me even in de schoenen…

Dus hoogstwaarschijnlijk geen andere oplossingen om dit schijfje open te stellen voor eigen gebruik?

Met listbrokers hebben we hele nare ervaringen, ik weet dat het goudengids bestand heel goed is qua gegevens, zeer up to date. Daarmee dat ik graag dit adresbestand in eender welk programma gebruik.

Bestaat er een mogelijkheid om *.dat files te openen?

Dat wat dat bedrijf voor Nederland aanbiedt valt te identificeren
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=2916#2916
als afkomstig van de (Nederlandse) Gouden Gids. Jij zou dit voor de Belgische versie kunnen checken, zijn daar misschien ook identieke foutjes die zowel op jouw DVD als in de data van die listbroker opduiken:

[quote]Category,Company Name,Street,Post Code,City,Phone Number(s),Fax Number(s),Email Address(es),Web Site(s),Products/Services

“Aandrijvingen”,“AANDRIJVINGEN GALLON NV”,“Mariastraat 22”,“8800”,“Roeselare”,“051 20 06 02”,“051 22 59 68” …
“Aandrijvingen”,“AANDRIJVINGEN P.D.C. nv-D’HONT P”,“Molendamstraat 5”,“8210”,“Zedelgem”,“056 60 14 10; 050 78 27 24”,“056 61 12 15; 050 78 27 25” …
“Aandrijvingen”,“AANDRIJVINGEN P.D.C. nv-D’HONT P”,“Molendamstraat 5”,“8210”,“Zedelgem”,“056 60 14 10; 050 78 27 24”,“056 61 12 15; 050 78 27 25” …

[…]

DataNetwork - Belgium Businesses - 1 (Dutch)
http://www.1011.com/txt_s/belg_b1_dutch.htm
[/quote]

Tot 2002 was datzelfde Bureau van Dijk (BVDEP) producent voor de (Nederlandse) CD-foongids en toen die opdracht naar CMG ging zette BVDEP dezelfde door haar ontwikkelde software op de CD-rom van de (Nederlandse) Goudengids (en de Nationale telefoongids) …

Die Nederlandse CD-foongids was met die ontdekking dus “gekraakt”, als je het daarvoor geschreven “Foonrip” van Refegium start met een oude CD-foon dan meldt het programmaatje voor het verder gaat inderdaad de sleutel:

+------------------------------------------------------------------------------+ ¦ CDFoon 2000/2001 Ripper v0.74b1 by Livius (refegium@unitedcrackingforce.com) ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ Please enter the location of kpnwin.exe (eg. e:\kpnwin.exe) : -> E:\WIN32\KPNWIN.EXE DES key for White.fsi = 0ae061ce754df9bf DES key for Pink.fsi = 0d497a1ec385f6b2 Please enter the location of kpnwhite.bvd (eg. e:\data\kpnwhite.bvd) : -> +----------------------------------- 0.00% ------------------------------------+ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ +------------------------------------------------------------------------------+
Bureau van Dijk was dus gestopt met CD’s produceren voor KPN/Telemedia en dat daarna gaan doen voor de Goudengids CD. Omdat daarvoor (waarschijnlijk min of meer) dezelfde zoeksoftware werd ingezet zag je op de nieuw geproduceerde CD - nu dus voor Gouden Gids bv - gelijksoortige (data-)bestanden en bestandsnamen terugkeren …

Want de eerder door haar geproduceerde CD-foongids had in de map “DATA” een “KPNWHITE.BVD” met daarin een header:

en vervolgens een aantal keer:

This is an FSI-4 indexfile (c) 1994 BvD/FVN
De nieuwe BVDEP-Goudengids-CD bevatte ook een map “data” waarin:

GGwhite2.bvd yellow1.bvd
De .bvd-bestanden voor de Goudengids begonnen ook weer met:

en vervolgens ook weer een aantal keer

This is an FSI-4 indexfile (c) 1994 BvD/FVN
Maar op dat moment verscheen ook een ander type bestanden:

GGwhite1.enc yellow2.enc
Het vermoeden was destijds dat BvD in dat geval toch wel iets aan de beveiliging veranderd zou hebben.

Hallo Weerman,

Ik ben wel beetje vertrouwd met bepaalde items maar encryptie enz dat gaat m’n petje te boven…

Ik kan wel alvast zeggen dat alles wat jij ongeveer zegt wel klopt met hetgeen ik zie op mijn cd’tje.

Ik som anders even de items op die in m’n cd zitten in de hoop dat er bruikbare tips komen hoe ik dit zelf kan doen. Liefst beetje eenvoudig :smiley:

http://bay01.imagebay.com/bay.php?view=28936_test-1.jpg][img]http://bay01.imagebay.com/thumbs/28936/test-1.jpg[/img

Tja, eenvoudig, waarschijnlijk niet als Bureau van Dijk Electronic Publishing (BVDEP) dat gat in de beveiliging inderdaad heeft gerepareerd, destijds. Toch is één manier om aan je informatie te komen gewoon maar volgen hoe Foonrip dat deed met de KPN CD’s en die kennis gebruiken om het spoor verder te volgen in de zoeksoftware zoals die daarna voor de Goudengids werd aangepast …

Foonrip stopte voor zover ik weet bij versie 0.72, zelf heb ik nog de sources van 0.60. Daaraan valt te zien hoe dat tot 2002 aangepakt werd voor de Nederlandse CD van KPN. Om te beginnen haalde Foonrip maar meteen de krenten uit de pap:

[code]/*

 • Name: FindKey
 • Opens the given filename (kpnwin.exe) and searches
 • for the DES keys used in that release. Currently
 • the keys are located near ‘pink.fsi’ but that might
 • change in other versions
 • Parameters :
 • lpszFilename = Path to kpnwin.exe
 • white = Buffer for storing 64 bit DES key
 • pink = Buffer for storing 64 bit DES key
  */

int FindKey(char *lpszFilename, unsigned char white[17], unsigned char pink[17])
{
// HINT : For godsake, don’t store the DES key in plaintext!
FILE *fp;
char *lpBuffer = NULL;
char search[] = “pink.fsi”;
fp = fopen(lpszFilename,“rb”);
if (!fp)
return false;
fseek(fp,0L,SEEK_END);
long lFilesize = ftell(fp);
fseek(fp,0L,SEEK_SET);
lpBuffer = (char *)malloc(lFilesize);
fread(lpBuffer,1,lFilesize,fp);
for (int i=0;i<lFilesize;i++)
{
if (!memcmp(&lpBuffer[i],search,8))
{
strncpy((char *)pink,&lpBuffer[i-0x23],17);
strncpy((char *)white,&lpBuffer[i-0x11],17);
free(lpBuffer);
fclose(fp);
return true;
}
}
free(lpBuffer);
fclose(fp);
return false;
}
[/code]
Deze selectie uit de ‘comments’ geeft een idee van het verdere verloop:
[color=olive][quote]

 • /* ask for kpnwhite.bvd */
 • /* check if this is the real thing */
 • /* if (!strncmp((char *)&buffer[0],"fileset (c)1998",15))
 • /* read in the header of the BVD file. this header contains the locations of the files included in it */
 • /* retrieve info for town.fsi */
 • /* retrieve info for strt.fsi */
 • /* retrieve info for white.fsi */
 • /* pointer to start of data in white.fsi */
 • /* copy number of records */
 • /* print out the header for the subscriber list */
 • /* print out percentage done */
 • /* white.fsi is partioned in pages of 0x1000 bytes. each page starts out with a header telling where each entry is located in the next 0x1000 bytes. Data is encrypted using a DES encryption algo, but this was no problem since the key and algo were available. */
 • /* Retrieve the number of items in this page */
 • // move to first item
 • /* copy encrypted data to buffer using locations in the header. next entry is used to determine length of current entry */
 • /* Convert all data for this user to a usable form by decrypting and unpacking it. */
 • /* retrieve the 0x09 seperated information from the entry. this contains all sorts of data ranging from ZIP code to initials */
 • /* create a list of extra info following a subscriber. this data is defined inconsequently, so manual checking for type was needed as seen below. it's possible some prefixes are missing in the list */
 • /* last entry is not 0x09 terminated, so manually copy it */
 • /* check if data is a postalcode */
 • /* hopefully the next release of cd-foon will have consistent field usage, this one puts prefixes and 06 at random locations. that means we have to manually check what kind of field is meant */
 • /* yes, i'd like to file a complaint on the chaotic nature of the data on the CD... terrible.. */
 • /* write entry to file */
 • /* move to next page on disk */
 • ...
 • printf("\n%s\n\n%s\n","Successfully ripped CD-foongids","Thank you for using FoonRIP");
[/quote][/color]

Weerman,

Ik ben nogal een noob op dit gebied, kan ik eventueel een iso maken van de cd? Anders maak ik snel even een zip bestandje en upload dat ergens op zo’n megaupload site.

Het zou uiteraard fantastisch zijn als je even kort zou kunnen kijken hiernaar :roll:

ja geen probleem

Weerman,

Ik heb even alles gezipt en kom aan 1.2 GB uit.

Wat heb je het liefst dat ik het upload en jij 1.2 GB download of gewoon je een dvdtje via ups bezorg? Bezorg me anders via een pm je adres.

Alvast bedankt op voorhand
Gekke Belg

Beste Gekkebelg,

al enige tijd niets meer van je vernomen.
Ik had begrepen dat je met behulp van Weerman zou kijken of je van de TRUVO DVD een dump kan maken.

Ik ben benieuwd hoe het ermee staat?!

Groet,

Eric

Beste gekkebelg,

Ik ben op zoek naar de belgische gouden gids, ik lees hier dat je ooit de DVD versie had, heb je deze nog en zou ik deze mogen overkopen?

Ik ben niet geinteresseerd in het dumpen van de dataset, ik ben dus ook geinteresseerd in papieren versies, ofwel de CD-ROM versies, of de DVD-ROM versies

Wel enkel Belgische edities

Periode 1980 tot nu ongeveer