Telefoongids zakelijk 2008 - 3

Hallo,

Vandaag lag hij er weer, zon leuke enveloppe van de telefoongids.
Versie 3 van 4 2008.

Gelijk maar even weer proberen, na het commando te hebben gegeven gaf hij na een ruime minuut z’n prijs al weer weer.

Ja, het aantal records in het witte gedeelte bedraagt nu 5.279.506!!

Ik laat het even aan Weerman over voor de statistieken, maar ik denk dat met de nieuwe regelingen, die van kracht is nu wellicht langzaam een stijging moet komen van records. Daar de internet providers die voip aan bieden de klant moeten vragen of ze willen worden opgenomen in “de Telefoongids”. Zal wellicht pas echt doorgang vinden in de editie’s die wellicht gepland staan voor 2009.

Wij hebben nog geen bericht gehad dat men wellicht het abonnement gaan stop zetten, dus ik denk nog steeds volgend nog steeds een gewone gids op CD.

Team van foondump ook deze kunnen Julie weer bij schrijven op de home page.

Groet

John

Hoi John, het bijbehorende plaatje weer:

    [img]http://img246.imageshack.us/img246/3192/aantallen803cs5.gif[/img]
Op basis van dit lijstje: [code]10-06-05 5869861 25-08-05 5800550 25-11-05 5712566 25-02-06 5627199 26-05-06 5612955 14-08-06 5549700 20-11-06 5495943 02-03-07 5424149 01-06-07 5207527 14-09-07 5312470 23-11-07 5275468 07-03-08 5199525 01-06-08 5279506[/code] De bestandsdatum voor dit kwartaal, 01-06-08, is een aanname maar dat zal wel ongeveer kloppen?

Waarom het op- en neer gaat mag Joost weten, van die stijging na die vorige dip namen we aan dat er abonnees werden teruggeplakt
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=2922#2922
. Als ze het zo nog een tijdje volhouden krijgen ze er een golfvorm uit waarvan de meettechnicus zegt, da’s een “zaagtand” of liever, een “driehoek”.

Hallo weerman,

Ik denk toch dat dit door de regelgeving komt van de OPTA ect. Dat iedere voip aan bieder zijn abonnee de vraag moet voor legeen voor wel of geen vermelding in de nationale gids.
als je zoek in de gids van 08-1 dan zijn er 33 bellende abonnee’s zie je in de gids van 08-3 dan zijn dat er al 74 (nummers xs4all starten met 087870)

Je ziet ook gelijk dat deze nummer’s niet meer geografisch georderd zijn. JE vindt de XS4all’rs overal.

Regards

John

Weet dat nog zo net niet… Dat die bepaling omgedraaid werd van “in de gids tenzij…” naar expliciet opt-in, “niet in de gids tenzij…”, dat is al een aantal jaren geleden ingevoerd*. Als dat effect had moet dat effect al eerder zichtbaar zijn. In dat geval zou je kijkend naar de grafiek juist aannemen dat het tot afname van het aantal vermeldingen heeft geleid.

Of het nu weer wel zuivere koffie is met die aantallen vermeldingen? In deze nationaletelefoongids.nl
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=2925#2925]rekensom
kon je alles wat in 2007 boven de 5 miljoen vermeldingen uitkwam eigenlijk al niet verklaren. Als ik de bijbehorende steekproef in de papieren gids nu in 2008 nog eens overdoe maar dit keer met de [url=www.nationaletelefoongids.nl[/url] er als referentie naast (“Truvo 2008”) dan komt daar ook maar één vermelding uit, de andere negen vermeldingen doen het dus niet meer maar staan een jaar later nog steeds doodleuk op de CD “De Telefoongids Professioneel”, 3e kwartaal 2008:

Truvo 2008 R Fortgens Stokerkade 8 1019XA 0204192024 0652061978 J Griffin Transvaalstraat 36/D 1092HL 0206634317 x Y Kelders Het Hoogt 92 1025HB 0206371857 x J B Keuter Count Basiestraat 22 1066GM 0206143035 0206143035 G M F Kramer J vd Waalsstraat 32/HS 1098PL 0206932823 x I Meili Beemsterstraat 542/H3 1024BV 0206320587 x H N Plomp Groenhoven 154 1103LC 0206909177 x H Punt Zuiderakerweg 8 1069MH 0206193359 x O G H L Schrik Zaandammerplein 32 1013ZD 0206844677 x R Vogelzang-Dau Leuvenstraat 170 1066HD 0206171741 x
Dit is een minimale steekproef maar net als met het natrekken in de papieren gids, er lijkt iets niet in orde met de betrokken 120000 vermeldingen uit 2007. In 2008, en ook weer in het derde kwartaal, opnieuw zo’n plotselinge trendbreuk. Zoals de Duitsers zeggen: there’s something fishy going on here …

[size=9]*) Anoniem communiceren - van drukpers tot weblog:


Het recht op zeggenschap is, waar het abonneelijsten betreft, uitgewerkt in artikel 12 van de richtlijn privacy en elektronische communicatie. Dit artikel is vervolgens geïmplementeerd in artikel 11.6 Tw. De richtlijn elektronische communicatie introduceert voor de opname van persoonsgegevens in abonneelijsten een zogenaamd ‘opt-in regime’. Waar abonnees vroeger automatisch in een abonneelijst werden opgenomen, tenzij zij daartegen bezwaar maakten, is in de nieuwe situatie krachtens artikel 11.6 lid 2 Tw voorafgaande toestemming van de abonnee vereist. [/size]

Als je het over de duvel hebt …

Op dit moment verspreiden ze in Amsterdam de papieren editie 2008/2009 van De Telefoongids en wat blijkt, deze Club-Van-Tien mocht één jaar later weer terug in de gids:

lastname streetname phone wel of niet in de gids van DTG DTG Truvo DTG 2007 2008 2008 2009 Fortgens Stokerkade 0204192024 ja nee nee ja Griffin Transvaalstraat 0206634317 ja nee nee ja Kelders Het Hoogt 0206371857 ja nee nee ja Keuter Count Basiestraat 0206143035 ja nee ja ja Kramer J vd Waalsstr 0206932823 ja nee nee ja Meili Beemsterstraat 0206320587 ja nee nee ja Plomp Groenhoven 0206909177 ja nee nee ja Punt Zuiderakerweg 0206193359 ja nee nee ja Schrik Zaandammerplein 0206844677 ja nee nee ja Vogelzang-Dau Leuvenstraat 0206171741 ja nee nee ja
Het blijkt om een administratieve “naschok” te gaan, in ieder geval voor deze betrokkenen. Zij zijn in die tijd met behoud van nummer gewisseld van provider en vervolgens onder de radar terecht gekomen op het moment dat deze providers hun gegevens hadden moeten uitwisselen: KPN, als eerste, zo klaar, verwijderd. Daarna, bijvoorbeeld Tele2, eens even kijken, waren er nog klanten die vermeld wilden worden, waar staat dat ook alweer … Te laat, daar is al een nieuwe kwartaal-CD, en jeetje daar is ook al de nieuwe papieren editie voor het hele jaar 2007/2008.

Het gaat hier dus niet alleen om regiogids Amsterdam maar landelijk om 120000 abonnee’s die er even niet waren, althans op de CD-rom’s. Nou had ik er destijds
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=2924#2924
boven gezet:

[quote]Maar waarom zou DTG als miljardenbedrijf (euro’s, niet aantallen vermeldingen) de digitale gidsen gaan “opleuken” met telefoonabonnees die eigenlijk al bedankt hebben?

Is dat uberhaupt wel hard te maken? Het blijft gissen, wat als er alleen maar een - weliswaar vreselijk - stomme fout is gemaakt? Die vervolgens op de CD nog wel maar in de gedrukte gidsen niet meer hersteld kon worden?[/quote]
KPN heeft trouwens voor zo’n akkefietje met de gidsen in het verleden wel eens een “last onder dwangsom” opgelegd gekregen van het Opta, omdat zij niet aan haar verplichtingen zou voldoen. KPN heeft immers de uitvoering van een “Universele Dienst”* op zich genoemen, inclusief het uitbrengen van de bijhorende volledige abonneelijst:

[quote]Het college heeft in zijn besluit van 19 juni 2001 geconstateerd dat de telefoongids en de abonneeinformatiedienst die KPN beschikbaar stelt, niet alle abonnees van Nederland bevatten. KPN voldoet daarmee niet aan de plicht om een universele telefoongids en abonnee-informatiedienst beschikbaar te stellen.

De overtreding is toe te rekenen aan KPN, omdat de gegevens van andere aanbieders niet aan KPN worden geleverd, vanwege het feit dat zij de toelevering van gegevens ten behoeve van de universele telefoongids of abonnee-informatiedienst in strijd met de geldende regelgeving afhankelijk stelt van extra verplichtingen. KPN vraagt namelijk een vergoeding aan andere aanbieders en eist aanlevering in een door KPN voorgeschreven formaat.

Indien KPN na 3 juni 2002 niet voldoet aan deze last, verbeurt KPN een dwangsom van EUR. 500,- per gepubliceerde regio-telefoongids met een maximum van EUR. 25.000,-.

Beslissing op bezwaar KPN last onder dwangsom telefoongids en abonnee-informatiedienst
http://www.opta.nl/download/beslis_kpn_abonnee_050702.pdf
[/quote]
Dat waren toen nog 50 regiogidsen. KPN had destijds (net als nu?) problemen met andere providers, waaronder toen (ook) Tele2, die niet of niet op tijd met de benodigde gegevens afkwamen.

Dat KPN het inmiddels aan De Telefoongids BV overlaat om het “witte” telefoonboek uit te brengen doet daar niets aan af, KPN blijft verantwoordelijk.

[size=9]*) Wettelijk kader - Op grond van artikel 9.1, eerste lid Tw worden in het algemeen maatschappelijk belang bij algemene maatregel van bestuur openbare telecommunicatiediensten of daarmee samenhangende voorzieningen aangewezen die voor eenieder tegen een betaalbare prijs en een bepaalde kwaliteit beschikbaar moeten zijn.
In het Bud (Besluit universele dienstverlening) worden als openbare telecommunicatiediensten of daarmee samenhangende voorzieningen, als bedoeld in artikel 9.1 Tw, op grond van artikel 2 Bud sub c en d, het beschikbaar stellen van telefoongidsen respectievelijk het beschikbaar stellen van een abonnee-informatiedienst aangewezen.
Op grond van artikel 5 Bud dienen de telefoongidsen de gegevens van de abonnees van aanbieders van vaste en mobiele openbare telefoondiensten met inbegrip van hun vaste, mobiele en persoonlijke nummers te bevatten. De telefoongidsen dienen tenminste eenmaal per jaar te worden bijgewerkt. [/size]

Ze zijn eind vorige week gestart met omschakelen:

[quote]XS4ALL stapt over op 085-telefoonnummers

Vanaf 29 juli 2008 geeft XS4ALL 085-telefoonnummers uit in plaats van 087-nummers. De 085-nummers zijn gereguleerd en speciaal bedoeld voor bellen over internet. Voor telefoonaanbieders geldt de richtlijn dat het tarief voor bellen naar deze nummers gelijk is aan dat van regionale nummers. XS4ALL heeft van de OPTA de 08587-reeks toegewezen gekregen.

XS4ALL Nieuws
http://www.xs4all.nl/nieuws/bericht.php?msect=nieuws&id=995
[/quote]