Tags in pink_info (MSSQL)

Heeft iemand de betekenis van de verschillende Tags al eens uitgeplozen?

zie oa.
Tag 54 - Emailadressen
Tag 55 - Website
Tag 57 - Faxnummers

Maar kan iemand uitleg geven over de functie van:
Tag 40 - teksten als "TMN A1EC"
Tag 87 - een bit ( 0/1 )
Tag 100 - Y

errug benieuwd…
Colin

Die lijst is nog in de maak, elke bijdrage is hartelijk welkom. Ik stel voor dit topic te gebruiken om deze lijst samen te stellen.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Tussenvoegsel
12 Voornaam
13
14
15 Titelatuur
16 Straatnaam
17 Straatnaam extensie (TO, AB)
18 Huisnummer
19
20
21 Postcode
22 Stad
23
24
25
26
27
28
29
30
31 Achternaam
32
33
34
35 value 163=1 als info record
36
37 Achternaam info
38
39
40
41
42
43
44 Commerciele flags (TMN ICARD)
45 Logo filename
46
47
48 External id
49 Bevat altijd ICARD
50 Telefoonnummer
51
52 Onbekend

54 E-mail adres
55 Web adres
56 type nummer (
57 fax
58
59
60 Achternaam info
61 Tussenvoegsel info
62 Voorletters
63
64
65 Titel info
66 straatnaam info
67
68 Huisnr info
69
70
71 Postcode info
72 Stad info
73
74
75 Tussenvoegsel info
76
77
78
79 Achternaam info
80
81
82
83
84 GECODEERD telnr
85
86
87
88 Mobiel nr (vanaf zm2)
89
90
91 FAX_LINE
92 Volgt altijd op tag 49, bevat 5 cijfers
93
94
95

Hallo luitjes

NA even wat quries draaien en bladren door de info getracht de info compleet temaken deze dat akomt uit de 2005-2 dump

|Lijst is opgebouwd uit tagnummer beschrijving van het value veld met daar achter het aantal keren dat de tag voorkomt. Uit de lijst van RJG krijg ik een aantal tag die hij wel beschreven heeft maar die ik niet meer in de Pink_info kan vinden deze heb ik even gemerkt met een stel vraagtekens vooraf.

Wellicht kan iemand hier weer wat verder mee om ook het info schermpje in PHP leuk naar voren te toveren.

In een andere thread liet RJG al een beetje zien hoe dit getoond werd. Met P_LINE en C_LINE worden ook lege regels gemaakt als er geen info achter staat.

Ik hoop een goede aanvulling op de info die we al hadden

Groet

John

De totaal telling van het aantal records is 2212471 wat op 1 na ook klopt met de totaaltelling van het aantal records in de tabel pink_info

tag Info value beschrijving aantal 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 ?? Tussenvoegsel 0 12 ?? Voornaam 0 13 0 14 0 15 ?? Titelatuur 0 16 ?? Straatnaam 0 17 ?? Straatnaam extensie (TO, AB) 0 18 ? Huisnummer 0 19 0 20 0 21 ?? Postcode 0 22 ?? Stad 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 31 ?? Achternaam 0 32 0 33 0 34 0 35 ?? value 163=1 als info record 0 36 0 37 ?? Achternaam info 0 38 0 39 0 40 TMN 2 aangevuld met 3charters seq 0 of 1 11805 41 0 42 0 43 0 44 ?? Commerciele flags (TMN ICARD) 0 45 ?? Logo filename 0 46 0 47 bevat altijd NOTEL 21191 48 ?? External id 0 49 ?? Bevat altijd ICARD 0 50 ?? Telefoonnummer 0 51 0 52 0 53 Infoveld start altijd met C_LINE$ en kunnen ook meerdere zijn in veld seq staat de volgorde 187633 54 E-mail adres start altijd met EC_LINE$ wordt aangevuld met seq voor de volgorde 35160 55 Web adres start altijd met I_LINE$ wordt aangevuld met seq voor de volgorde 152355 56 infolijn Staat P_LINE of FAX_LINE$fax aangevuld met seq voor volgorde 118360 57 fax nummer aangevuld met seq voor volgorde 99677 58 0 59 0 60 ?? Achternaam info 0 61 ?? Tussenvoegsel info 0 62 ?? Voorletters 0 63 0 64 0 65 ?? Titel info 0 66 straatnaam info aangevuld met seq voor volgorde 161190 67 0 68 Huisnr info aangevuld met seq voor volgorde 161178 69 0 70 0 71 Postcode info of CC_LINE$"tekst" of CLINE$"tekst" aangevuld met seq voor volgorde 194158 72 Stad info (nummer of CC_LINE$"tekst" of C_LINE$"tekst" aangevuld met seq voor volgorde 172625 73 CC_LINE$"tekst" of C_LINE$"tekst" aangevuld met seq voor volgorde 5382 74 CC_LINE$"tekst" of C_LINE$"tekst" aangevuld met seq voor volgorde 3132 75 ?? Tussenvoegsel info 0 76 0 77 0 78 0 79 Bedrijfs naam / vanuit rubriek index ??? 5770 80 0 81 0 82 0 83 Telefoonnummer aangevuld met seq voor volgorde 280540 84 0 85 0 86 0 87 1 of 0 176003 88 NA$"tekst" of C_LINE$"tekst" of 06 nummer aangevuld met seq voor volgorde 138973 89 E_LINE$<emailadres> of EC_LINE$<emailadres> aangevuld met seq voor volgorde 13860 90 ILINE$<homepage> of IC_LINE$<homepage> aangevuld met seq voor volgorde 52420 91 FAXLINE$fax of FAX_LINE$"tekst" of P_LINE aangevuld met seq voor volgorde 40433 92 0 93 0 94 0 95 0 96 0 97 0 98 0 99 0 100 Altijd Y aangevuld met seq voor volgorde 180626

Bedankt!
De tags die je met vraagtekens aanduidt worden of in subscriber gezet (met name in de range 1-31), of weggefilterd omdat ze waardeloos zijn (bv 35, 44, 49).

Wat bedoel je met ‘aangevuld met seq voor volgorde’ ? Dat zo’n veld meerdere malen achter elkaar kan voorkomen?

Hallo RGJ,

Ik bedoel met “aangevuld met seq…” dat dit record de volgorde van tonen krijgt zoals aan gegegeven in het “seq” veld, op welke regel in het info scherm.

Je hebt hier naar mijn weten geen dubbels in op een bepaald ID

Als je de tabel xxxx_info sorteerd op ID gevolg door SEQ zul je het zien dat de eerste SEQ altijd 0 is en idien meer info getoond moet worden dit op een volgend is (1,2,3 ect)

Groet,

John

PS ik heb ook een nieuwe thread gemaakt voor de info van de White_info tabel. wat mij opvalt is dat de TAG’s vanuit de Pink en de White niet geheel in pas lopen allen op het einde heb je een groepje het zelfde.