Probleem & oplossing - Foondump werkt niet voor mysql 5.5 en later

De huidige mysql tabellen worden aangemaakt op basis type=isam.
Deze constructie werkt niet meer vanaf mysql 5.5
Voorbeeld van de huidige constructie :

create table pink_info (
 id integer not null,
 .....
 primary key (id, seq)
) type=myisam;

Voorbeeld van wat het zou moeten zijn :

create table pink_info (
 id integer not null,
 .....
 primary key (id, seq)
) engine=myisam;

Om gebruik te kunnen maken van mysql 5.5 moeten alle create tabel constructies aangepast worden. Het is niet veel werk maar het is wel goed te realiseren dat het moet worden gedaan.
Voor meer informatie zie http://stackoverflow.com/questions/12428755/1064-error-in-create-table-type-myisam