Probleem & oplossing - Foondump op 64-bit linux

Foondump is een 32-bit build en dat kan een probleem geven op een 64-bit Linux machine.
Zo geeft :

./fd05-csv Data white   

Dan bijvoorbeeld.

No such file or directory”  

Om dit probleem op te lossen onder ubuntu

sudo apt-get install libc6-i386 lib32stdc++6 lib32gcc1 lib32ncurses5 lib32z1

Zie voor meer informatie :