pink_phonenumber (MSSQL)

In de mysql dump van v4.10 werd in Pink_phonenumbers nog een type meegegeven zodat je telefoon van faxnummers kon onderscheiden.

met de komst van een dump naar MSSQL in versie 5.05 wilde ik graag direct naar SQL Server dumpen.

In v5.05b voor MSSQL is deze echter niet meer meegenomen.
( per ongeluk :?: )
gevolg… een hoop nummers bij een bedrijf, maar geen onderscheid.
/*****
CREATE TABLE dbo.pink_phonenumber (
id int NOT NULL ,
phone varchar(24) NOT NULL ,
recid numeric(18, 0) IDENTITY (1, 1) NOT NULL
CONSTRAINT PK_Pink_PhoneNumber PRIMARY KEY CLUSTERED (recid)
)
*****/

Ik zag em in de mysql\pink_tables.sql ook niet meer staan.
is dit nog in ontwikkeling???

De *_phonenumbers tabellen dienen alleen als lookup tabel zodat je, gegeven een telefoonnummer, snel de vermelding erbij kan vinden.

Wanneer je alle nummers van een bedrijf wilt weten, met hun type, dien je in de *_info tabellen te kijken. Aan de tag kan je het type nummer zien. 57 = fax en 88 is mobiel, etc.