Oude (digitale) telefoongidsen

Ik ben geinteresseerd in oude versies van digitale telefoongidsen (als iemand een oude versie voor me heeft liggen… :roll: ), en vroeg me af wanneer de eerste versie verscheen. Tot nu toe heb ik niks ouders gevonden dan de cd-foongids uit 1993 (die ik overigens nog niet heb kuch), maar misschien zijn er voorgangers en/of minder wijd verspreide testversies geweest?

He, een liefhebber …

September 1992, zegt deze meneer:

[quote]Telefoongidsen op het WWW

De PTT telefoongids in digitale vorm kent een roerig verleden. Aanvankelijk verscheen de gids als CD-rom en kostte bij verschijnen (september '92) 990,-.

In: Bibliotheekblad jrg. 1 (1997) nr. 24


[/quote]
… al zal er misschien wel “1993” op het doosje gestaan hebben. Bijvoorbeeld op die van november 2004
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=596#596
stond “CD-foongids 2005/2006”.

Mijn eigen verzameling begint bij eentje uit 1996:

In werkelijkheid was het ding precies op dat moment een factor 10 in prijs verlaagd om zodoende concurrent Denda in de wielen te rijden.

Inderdaad “een roerig verleden”, vanwege dezelfde ruzie
http://www.twentevisie.nl/pdf/0012-06.pdf
werden ze gedwongen de toenmalige oplage-cijfers prijs te geven:

[quote]Voorwaarden levering gegevens

Door KPN is in de civiele procedure met Denda aangegeven dat zij in 1996 in totaal 63.000 exemplaren van de CDFoongids heeft verkocht. In de eerste vier maanden van 1997 waren dat er 40.000, waarvan 32.000 particuliere CD-Foongidsen, 3000 netwerkversies voor bedrijven en 5000 standalone versies voor bedrijven. Uit openbare publicaties blijkt dat de verwachte verkoop van de CD-Foongids in 1998 100.000 exemplaren bedraagt. Daarvan werden er op voorhand al 75.000 gereserveerd.

Voorlopige beoordeling van NMA en OPTA inzake Denda e.a / KPN
http://www.nmanet.nl/Images/0016BEMP_tcm16-97479.pdf
[/quote]
De PTT kreeg met nóg een prijsverlaging te maken … Denda wilde ook een telefoongids-op-CD uitbrengen, maar door PTT Telecom werd voor iedere daarvoor aan Denda over te dragen vermelding uit de Telefoongids in eerste instantie f 0,85 geëist. Tijdens de procedure probeerde men tot een redelijker, “kostengeoriënteerd”, tarief te komen:

[quote]Redelijkheid gevraagde prijs

KPN vraagt Denda een bedrag van f 0,85 per gegeven (excl. btw), hetgeen neerkomt op een bedrag van ca. 6 miljoen gulden (excl. btw). Gegeven het feit dat er ca. 100.000 CD Roms verkocht worden waarvan de meest voorkomende verkoopprijs voor de consumentenversie f 79,- (incl btw) voor de consumentenversie, levert dit ca. 8 miljoen gulden (incl. btw) op aan inkomsten.

KPN geeft aan dat de bruto detailhandelsmarge […]% bedraagt, hetgeen een inkoopwaarde voor de detailhandel van ca. […] gulden inhoudt. Excl. btw ca. […] gulden. Aangezien de directe kosten per CD volgens opgave van KPN […] per CD Rom en derhalve ruim […] gulden in totaal bedragen (excl btw), betekent dit dat KPN bij een winst van nul hooguit 2,5 miljoen gulden voor het gebruik van de gegevens betaalt.

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat wanneer wordt aangenomen dat KPN geen winst en geen verlies maakt op de verkoop van CD Roms, zij zichzelf met betrekking tot de markt voor CD Roms aanmerkelijk minder in rekening brengt dan de f 0,85 die zij aan Denda heeft gevraagd.[/quote]
De gevoelige informatie met betrekking tot de marges werd in de openbare versie onleesbaar gemaakt. Het nieuwe vastgestelde bedrag per vermelding werd:

… een paar jaar later bevestigd door het Europese hof, per kale regel zonder extra’s als faxnummer e.d.

Op de cover
http://img264.yfrog.com/img264/3956/cdfoongids1996frontcove.gif
van mijn 1996-CD staat dat deze CD-foongids én “Mobiele nummers” én “06-nummers” bevat:

[quote]… in 1990 waren 06-nummers bij de KPN nog de betaalde “informatienummers”, lees sekslijnen. Deze werden pas vanaf 1997 opnieuw toegekend aan mobiel bellen, nadat in 1995 het 10-cijferig telefoonnummerplan is ingevoerd.

Foondump/forum - 29 augustus 2006
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=1888#1888
[/quote]
Op dit hoesje
http://covertarget.com/si.php?cat=4&id=103892&sid=
van editie 1998 worden inderdaad alleen nog “Mobiele nummers” genoemd.

Van mijn 1996- en 1998-exemplaren wil ik eigenlijk nog geen afstand doen. Moeten het oude Telefoongids-CD’s zijn? Niet een originele “PTT Telecom”-speld
http://fotos.marktplaats.com/kopen/2/11/kL4l9dqlxCrkOKSIMfOGxw==.jpg]stropdas
, dat jij zegt, jippie? Of met een bijpassende “CD-foongids”-[url=http://images.qoop.nl/6/4/8/4/6484454.jpg[/url], als set?