Operatie Walvis - Elektronische aangifte bedrijven

Over operatie Walvis (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten):

[quote]Elektronische aangifte bedrijven

Sinds 1 januari 2005 is het voor Nederlandse ondernemingen verplicht om een deel van hun belastingaangiften elektronisch in te dienen. Dit kan op twee manieren: via een beveiligd en gepersonaliseerd deel van de website van de Belastingdienst of via daarvoor geschikt gemaakte software.

Voor ondernemers is de elektronische aangifte verplicht, voor particulieren niet.[/quote]
Sinds 2006 dient een werkgever iedere maand per werknemer 120 gegevens voor de loonaangifte door te seinen naar de “BAPI”-poort van de Belastingdienst - gegevens die een toelichting van 80 pagina’s vergen. Onder deze posting een voorbeeld
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=2910#2910
van zo’n “bericht”.

Pas in de loop van 2007 komt het naar buiten, men heeft “… een te hoog ambitieniveau gehanteerd, wat ook na de bijstelling eind 2004 sporen in de realisatie heeft nagelaten.”

Deze vaststelling komt uit het rapport “Integrale probleemanalyse Loonaangifteketen” dat sinds enkele weken bij de Belastingdienst en bij Sociale Zaken online
http://docs.minszw.nl/pdf/35/2007/35_2007_3_10928.pdf
staat:

[quote]Fouten en foutsoorten

Uit de analyse blijkt dat een betrekkelijk klein aantal foutsoorten verantwoordelijk is voor verreweg het grootste deel (> 97%) van de geconstateerde fouten in de loonaangiften.

Daarbij blijkt dat uitkeringsinstanties en pensioenfondsen veel van deze fouten maken. Dit komt doordat de loonaangifte en de controles daarop onvoldoende rekening houden met het feit dat deze groepen verschillen van de overige inhoudingsplichtigen. Het grootste deel van het aantal geconstateerde foute sectorcodes in werknemersgegevens blijkt bijvoorbeeld in hoge mate te moeten worden toegeschreven aan pensioenfondsen. Deze rubriek is echter niet bestemd voor pensioenfondsen.

De ongeldige combinatie ‘sofinummer met geboortedatum’ leidt ook tot aanzienlijke uitval. Door de twee keer dat in 2006 terugkoppeling door de Belastingdienst heeft plaats gevonden (zie hiervoor) is het aantal aangeleverde fouten van 150.000 in januari 2006, teruggebracht tot 10.000 in oktober 2006.

Bij deze terugkoppeling bleek dat de gegevens van 80% van de inhoudingsplichtigen correct waren. Het gaat hierbij om 20% van de loonregels.[/quote]
Een groot deel van de gegevens die in 2006 en dit jaar verzameld werden bevat dus fouten en moet daarom opnieuw opgevraagd worden, “uitgevraagd” zeggen de betrokkenen:

[quote]Voor het definitief vaststellen van toeslagen over 2006, heeft de Belastingdienst de jaarloongegevens nodig van alle toeslaggerechtigden.

Voor 80% van de inhoudingsplichtigen geldt dat de aangeleverde gegevens bruikbaar zijn voor dit proces. Daardoor hoeft niet aan 590.000 inhoudingsplichtigen het jaarloongegeven te worden uitgevraagd, maar aan ongeveer 108.000 inhoudingsplichtigen.

Wel is het zo dat hiertoe veel grote bedrijven behoren zodat bij ‘slechts’ 20% van de inhoudingsplichtigen extra uitvraag moet worden gedaan maar dat die 20% wel ca 80% van de gegevens genereert.[/quote]

(vervolg operatie Walvis
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=2909#2909
)
Dit is een van de “modelberichten” afkomstig uit de “testset loonheffing 2006” van de Belastingdienst - voor ontwikkelaars van salarispakketten e.d.

Dit voorbeeld betreft dan nog maar een paar werknemers en hier is ook nog geen sprake van correcties over andere “tijdvakken” die vaak gedaan moeten worden. Ten overvloede, die gegevens gaan iedere aangifteperiode (meestal een maand dus) weer compleet over de draad, ook al is de status van de betreffende werknemer niet veranderd. Het is duidelijk, Belastingdienst en UWV gaan per se niet over één nacht ijs:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Loonaangifte xmlns="http://xml.belastingdienst.nl/schemas/Loonaangifte/2006/01" version="4.0"> <Bericht> <IdBer>1450/832951791L01/001</IdBer> <DatTdAanm>2006-02-15T13:59:59</DatTdAanm> <ContPers>H. Oppenheim van Boon</ContPers> <VolgNr>1</VolgNr> <TelNr>0101234567</TelNr> <Appl>BEL12345Salarispakket v1.0</Appl> </Bericht> <AdministratieveEenheid> <LhNr>832951791L01</LhNr> <NmIP>Goud bankiers</NmIP> <TijdvakAangifte> <DatAanvTv>2006-01-01</DatAanvTv> <DatEindTv>2006-01-31</DatEindTv> <VolledigeAangifte> <CollectieveAangifte> <TotLnLbPh>7619</TotLnLbPh> <TotLnSV>7400</TotLnSV> <PrLnWAOAof>7400</PrLnWAOAof> <PrLnWAOAok>7400</PrLnWAOAok> <PrLnAWF>3577</PrLnAWF> <PrLnUFO>0</PrLnUFO> <TotVergZvw>405</TotVergZvw> <IngLbPh>1835</IngLbPh> <PrWAOAof>370</PrWAOAof> <PrWAOAok>48</PrWAOAok> <PrAWF>280</PrAWF> <Wgf> <Sect>38</Sect> <RisGrp>1</RisGrp> <PrLnWgf>7400</PrLnWgf> <PrWgf>43</PrWgf> </Wgf> <IngBijdrZvw>405</IngBijdrZvw> <TotTeBet>2981</TotTeBet> <TotGen>2981</TotGen> </CollectieveAangifte> <InkomstenverhoudingInitieel> <AandIV>1</AandIV> <DatAanv>2006-01-01</DatAanv> <PersNr>1</PersNr> <NatuurlijkPersoon> <SofiNr>826391837</SofiNr> <Voorl>BA</Voorl> <SignNm>Bonafasia</SignNm> <Gebdat>1966-07-29</Gebdat> <Nat>77</Nat> <Gesl>2</Gesl> <AdresBinnenland> <Str>Eleanor Rooselveldln</Str> <HuisNr>151</HuisNr> <HuisNrToev>2</HuisNrToev> <Pc>1183CG</Pc> <Woonpl>Amstelveen</Woonpl> </AdresBinnenland> </NatuurlijkPersoon> <Inkomstenperiode> <DatAanv>2006-01-01</DatAanv> <SrtIV>15</SrtIV> <CdAard>1</CdAard> <CdBepTd>O</CdBepTd> <IndRglmArb>J</IndRglmArb> <CAO>632</CAO> <CdAGH>0</CdAGH> <IndLhKort>J</IndLhKort> <LbTab>012</LbTab> <IndWAO>J</IndWAO> <IndWW>J</IndWW> <IndZW>J</IndZW> <CdZvw>C</CdZvw> <IndVakBn>N</IndVakBn> <IndSA71>N</IndSA71> <IndSA72>N</IndSA72> <IndSA43>N</IndSA43> <IndSA03>N</IndSA03> <IndAanvUitk>N</IndAanvUitk> </Inkomstenperiode> <SectorRisicogroep> <DatAanv>2006-01-01</DatAanv> <Sect>38</Sect> <RisGrp>1</RisGrp> </SectorRisicogroep> <NominatieveAangifte> <LnLbPh>3640.98</LnLbPh> <LnSV>3600.00</LnSV> <LnTabBB>0.00</LnTabBB> <VakBsl>0.00</VakBsl> <OpgRchtVakBsl>288.00</OpgRchtVakBsl> <ExtrSal>0.00</ExtrSal> <OpgRchtExtrSal>0.00</OpgRchtExtrSal> <LnInGld>3600.00</LnInGld> <WrdLn>0.00</WrdLn> <LnOwrk>0.00</LnOwrk> <IngLbPh>1138.08</IngLbPh> <PrWAOAof>180.00</PrWAOAof> <PrWAOAok>23.76</PrWAOAok> <PrAWF>183.57</PrAWF> <PrWgf>21.24</PrWgf> <BijdrZvw>162.58</BijdrZvw> <VergZvw>162.58</VergZvw> <WrdPrGebrAut>0.00</WrdPrGebrAut> <WrknBijdrAut>0.00</WrknBijdrAut> <WgBijdrKO>0.00</WgBijdrKO> <LvLpReg>0.00</LvLpReg> <Reisk>0.00</Reisk> <VerrArbKrt>107.25</VerrArbKrt> <AantSV>22</AantSV> <AantVerlU>176</AantVerlU> </NominatieveAangifte> </InkomstenverhoudingInitieel> <InkomstenverhoudingInitieel> <AandIV>1</AandIV> <DatAanv>2006-01-01</DatAanv> <PersNr>3</PersNr> <NatuurlijkPersoon> <SofiNr>200098214</SofiNr> <Voorl>QM</Voorl> <SignNm>Oppedijk van Veen</SignNm> <Gebdat>1966-04-05</Gebdat> <Nat>1</Nat> <Gesl>1</Gesl> <AdresBinnenland> <Str>de Kempenaerstr</Str> <HuisNr>1</HuisNr> <HuisNrToev>D</HuisNrToev> <Pc>2341GE</Pc> <Woonpl>Oegstgeest</Woonpl> </AdresBinnenland> </NatuurlijkPersoon> <Inkomstenperiode> <DatAanv>2006-01-01</DatAanv> <SrtIV>15</SrtIV> <CdAard>1</CdAard> <CdBepTd>O</CdBepTd> <IndRglmArb>J</IndRglmArb> <CAO>632</CAO> <CdAGH>0</CdAGH> <IndLhKort>J</IndLhKort> <LbTab>012</LbTab> <IndWAO>J</IndWAO> <IndWW>J</IndWW> <IndZW>J</IndZW> <CdZvw>C</CdZvw> <IndVakBn>N</IndVakBn> <IndSA71>N</IndSA71> <IndSA72>N</IndSA72> <IndSA43>N</IndSA43> <IndSA03>N</IndSA03> <IndAanvUitk>N</IndAanvUitk> </Inkomstenperiode> <SectorRisicogroep> <DatAanv>2006-01-01</DatAanv> <Sect>38</Sect> <RisGrp>1</RisGrp> </SectorRisicogroep> <NominatieveAangifte> <LnLbPh>2593.91</LnLbPh> <LnSV>2500.00</LnSV> <LnTabBB>0.00</LnTabBB> <VakBsl>0.00</VakBsl> <OpgRchtVakBsl>200.00</OpgRchtVakBsl> <ExtrSal>0.00</ExtrSal> <OpgRchtExtrSal>0.00</OpgRchtExtrSal> <LnInGld>2500.00</LnInGld> <WrdLn>0.00</WrdLn> <LnOwrk>0.00</LnOwrk> <IngLbPh>697.75</IngLbPh> <PrWAOAof>125.00</PrWAOAof> <PrWAOAok>16.50</PrWAOAok> <PrAWF>97.22</PrAWF> <PrWgf>14.75</PrWgf> <BijdrZvw>158.31</BijdrZvw> <VergZvw>158.31</VergZvw> <WrdPrGebrAut>0.00</WrdPrGebrAut> <WrknBijdrAut>0.00</WrknBijdrAut> <WgBijdrKO>0.00</WgBijdrKO> <LvLpReg>0.00</LvLpReg> <Reisk>0.00</Reisk> <VerrArbKrt>107.25</VerrArbKrt> <AantSV>22</AantSV> <AantVerlU>176</AantVerlU> </NominatieveAangifte> </InkomstenverhoudingInitieel> <InkomstenverhoudingInitieel> <AandIV>1</AandIV> <DatAanv>2006-01-01</DatAanv> <PersNr>4</PersNr> <NatuurlijkPersoon> <SofiNr>201247811</SofiNr> <Voorl>VP</Voorl> <SignNm>Vulcova</SignNm> <Gebdat>1984-02-29</Gebdat> <Nat>1</Nat> <Gesl>2</Gesl> <AdresBinnenland> <Str>John F Kennedyplantsoen</Str> <HuisNr>59</HuisNr> <Pc>2252EV</Pc> <Woonpl>Voorschoten</Woonpl> </AdresBinnenland> </NatuurlijkPersoon> <Inkomstenperiode> <DatAanv>2006-01-01</DatAanv> <SrtIV>15</SrtIV> <CdAard>1</CdAard> <CdBepTd>O</CdBepTd> <IndRglmArb>J</IndRglmArb> <CAO>632</CAO> <CdAGH>0</CdAGH> <IndLhKort>J</IndLhKort> <LbTab>011</LbTab> <IndWAO>J</IndWAO> <IndWW>J</IndWW> <IndZW>J</IndZW> <CdZvw>C</CdZvw> <IndVakBn>N</IndVakBn> <IndSA71>N</IndSA71> <IndSA72>N</IndSA72> <IndSA43>N</IndSA43> <IndSA03>N</IndSA03> <IndAanvUitk>N</IndAanvUitk> </Inkomstenperiode> <SectorRisicogroep> <DatAanv>2006-01-01</DatAanv> <Sect>38</Sect> <RisGrp>1</RisGrp> </SectorRisicogroep> <NominatieveAangifte> <LnLbPh>1384.50</LnLbPh> <LnSV>1300.00</LnSV> <LnTabBB>0.00</LnTabBB> <VakBsl>0.00</VakBsl> <OpgRchtVakBsl>104.00</OpgRchtVakBsl> <ExtrSal>0.00</ExtrSal> <OpgRchtExtrSal>0.00</OpgRchtExtrSal> <LnInGld>1300.00</LnInGld> <WrdLn>0.00</WrdLn> <LnOwrk>0.00</LnOwrk> <IngLbPh>0.00</IngLbPh> <PrWAOAof>65.00</PrWAOAof> <PrWAOAok>8.58</PrWAOAok> <PrAWF>0.00</PrAWF> <PrWgf>7.67</PrWgf> <BijdrZvw>84.50</BijdrZvw> <VergZvw>84.50</VergZvw> <WrdPrGebrAut>0.00</WrdPrGebrAut> <WrknBijdrAut>0.00</WrknBijdrAut> <WgBijdrKO>0.00</WgBijdrKO> <LvLpReg>0.00</LvLpReg> <Reisk>0.00</Reisk> <VerrArbKrt>26.25</VerrArbKrt> <AantSV>22</AantSV> <AantVerlU>176</AantVerlU> </NominatieveAangifte> </InkomstenverhoudingInitieel> </VolledigeAangifte> </TijdvakAangifte> </AdministratieveEenheid> </Loonaangifte>

(vervolg operatie Walvis
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=2910#2910
)
Wisten zij van tevoren waar ze aan begonnen? Dit schreven de systeemontwerpers van de Belastingdienst in een toelichting bij hun inzending voor het “Nederlands Kampioenschap ICT Architectuur”:

[quote]Samenwerking UWV-Belastingdienst (SUB): Ontwerp Applicatieondersteuning en Infrastructuur ‘Ontvangen’

In het kader van de gecombineerde inning van loonbelasting en premies vindt momenteel bij UWV en Belastingdienst op grote schaal systeemontwikkeling plaats.

Bij de Belastingdienst betreft dit, naast nieuwbouw, aanpassing van een groot aantal bestaande systemen. De prestatie-eisen aan de gewijzigde systemen zijn aanzienlijk; het gaat om massale gegevensstromen met extreme piekbelastingen. Dit maakt het noodzakelijk om een daarop toegeruste infrastructuur in te richten.[/quote]
Het moment van inzenden voor de bewuste prijsvraag is 2004 en deze architecten hebben kennelijk nog geen idee van het enorme debacle dat het Centrum voor ICT van de Belastingdienst te wachten staat.

Andere inzendingen voor dat “Nederlands Kampioenschap ICT Architectuur” kwamen onder andere van de Koninklijke Landmacht, Rabobank, Schiphol, Staatsbosbeheer en Albert Heijn. Albert Heijn won dat jaar met haar inzending “Business Intelligence bij Ahold - Pallas, het AH datawarehouse”.

Achter het titelblad van het Telematica Instituut
http://www.nkictarchitectuur.nl/2004/Downloads/Inzendingen/ArchiMate_SUB-NK.pdf]inzending
van de Belastingdienst volgt een “Colophon”-pagina waaruit blijkt dat voor deze inzending werd samengewerkt met het [url=http://www.telin.nl/index.cfm?ID=397&context=324&language=nl&nav=5-2q[/url]:

[quote]Consortium

Het Telematica Instituut is een publiek-private samenwerking. Een consortium van bedrijven en kennisinstellingen draagt zorg voor het bestuur, de financiering en het onderzoek. De overheid steunt de onderzoeksprogramma’s van het instituut financieel door middel van diverse regelingen.[/quote]
Een van de deelnemende bedrijven in dat consortium is IBM dat door de Belastingdienst al geruime tijd en op grote schaal bevoordeeld lijkt te worden:[quote]Belastingdienst werd afhankelijk van IBM

Bij het aanbesteden van ICT-projecten schond de Belastingdienst bewust de aanbestedingsregels. Veel opdrachten gingen naar IBM.

IBM had een nauwe band met het Centrum voor ICT (B/CICT) in Apeldoorn, de afdeling van de Belastingdienst die verantwoordelijk is voor de automatisering (ICT-uitgaven 2006: 400 miljoen euro, 4.200 medewerkers).

Onderzoek van deze krant maakt duidelijk dat IBM jarenlang is bevoordeeld door B/CICT. De dienst sloot met het bedrijf een „strategische alliantie”. Daarmee was de wettelijk verplichte concurrentie uitgeschakeld. Al in 1999 kreeg IBM een opdracht die onrechtmatig tot stand kwam. Het was een meerjarige overeenkomst voor de afname van software, diensten en opleidingen. Dat was het ESSO-contract. ESSO staat voor Enterprise Software & Service Option. Het contract – waarde van 5 miljoen euro – had Europees aanbesteed moeten worden.

Tussen 2000 en 2002 nam B/CICT voor 43,5 miljoen diensten en producten af van IBM. De concurrentie kreeg weer geen kans. In 2003 sloot B/CICT een nieuw ESSO-contract. Weer met IBM. Ook naar dit contract – waarde 27,1 miljoen euro – mochten andere bedrijven niet meedingen. In 2004 volgde een uitbreiding van het ESSO-contract voor 12 miljoen euro. Weer niet aanbesteed.

Dan was er in 2004 de opdracht voor IBM voor het elektronisch aangifte doen van bedrijven: 10 miljoen euro, niet aanbesteed. En vorig jaar was er een opdracht voor IBM, voor 59,3 miljoen euro. Deze opdracht is, volgens de accountantsdienst van het ministerie, mogelijk niet volgens de regels gegund.

NRC Handelsblad - Economie - Europese aanbestedingsregels geschonden - 11 augustus 2007
http://www.nrc.nl/economie/article751595.ece/Belastingdienst_werd_afhankelijk_van_IBM
[/quote]