Online town

Hoi RGJ,

Ik probeer om town (onderdeel van postcode database) als eerste om deze onderling te synchroniseren. De town tabel zie er als volgt uit:

[quote]create table towntest ( #01 - deze tabel gaan synchoniseren met andere remote peers.
ts TIMESTAMP,
id bigint(16) unsigned not null,
importance bigint(15) not null default 0,#The current rating of this content.
priority bigint(15) not null default 0,#How important is this content for the end-user
town varchar(26) not null default’’,#hash
townPC varchar(26) not null default’’,#hash
gemeente varchar(32) not null default’’,#hash
provincie varchar(16) not null default’’,#hash

rd_x double not null default 0,
rd_y double not null default 0,
wgs84Lat double not null default 0,#hash
wgs84Lon double not null default 0,#hash

hash varchar(255) not null default’’,
status varchar(255) not null default’’,
action varchar(255) not null default’’,
owner varchar(255) not null default’’,
recordCheck bigint(10) not null default 0,
UpdateEntry TIMESTAMP,
BeginEntry TIMESTAMP,
EndEntry TIMESTAMP,
index (town(16)),
index (townPC(16)),
index (gemeente(16)),
index (provincie(16)),
index (rd_x, rd_y),
index (wgs84Lat, wgs84Lon),
index (hash(16)),
index (owner(16)),
index (recordCheck),
index (UpdateEntry),
index (ts),
primary key (id)
) type=myisam; [/quote]

Rd_x en Rd_y zijn afleidbaar velden. Hoeft m.i. niet gesynchroniseerd te worden. De hash wordt berekend door de volgende velden te gaan hashen (town,townPC,gemeente,provincie,wgs84Lat,wgs84Lon)

De hash is 144 bytes groot. Eerst zal je moeten bepalen hoeveel bytes je nodig hebt van de hash om de remote peer duidelijk te maken welke records je in de town tabel hebt. Ik ga dit analoog aan de “binary search techniek” doen. Je maakt temp tabel aan en stopt de linker helft van de hashes er in. Als je geen dubbelen krijgt dan ga je een vierde van de hash in deze temp tabel stoppen. Als je wel een dubbele krijgt dan driekwart van de hash in tabel stoppen. Dit doe je net zo lang totdat je precies weet hoeveel bytes je nodig hebt.

Om te synchroniseren stuur je x bytes van de hash * aantal plaatsen (=2454) naar de remote peer. De remote peer heeft ook zijn hashes uitgerekend en kan gemakkelijk zien welke records hij wel en niet heeft. De volgende slag is dat remote peer de ontbrekende records aan jou terugstuurt en de hashes aan jou stuurt welke hij niet heeft.

De hartelijke groet Jan Marco

Hoi RGJ,

Vandaag heb ik de grootte van de hash bepaald. Dit doe je door de hashes in een temp tabel te stoppen. Als je geen dubbelen ziet dan hash-lengte verkleinen anders hash-lengte gaan vergroten.

De town tabel heeft 2454 records. In 7 keer heeft hij hash-lengte van 6 karakters bepaald. Totaal heb je dan 2454 * 6 = 14724 bytes nodig om de eerste stap in de town tabel synchronisatie te realiseren.

Ik ga nu een town2 tabel in postcode database maken die zelfde structuur heeft als de town tabel. Ik ga dus in dezelfde database op dezelfde peer “tabel synchronisatie” proberen te maken.

De hartelijke groet Jan Marco

Hoi RGJ,

Om de inserts goed te kunnen uitvoeren heb je metagegevens nodig. Afgelopen weken heb ik drie tabellen gemaakt waarin de MySQL metagegevens worden opgenomen.

Ik heb net een project (tempdb) gemaakt waarin ik de te synchroniseren records ga zetten. Eerst checken of de velden van de insert records in de metagegevens voorkomen. Daarna de waarden bij de velden gaan kopieren. Waarna je een select gaat opbouwen om te zien of de record al in town/town2 zit.

De hartelijke groet Jan Marco