Nieuw offensief makelaars tegen huizensites

Gepubliceerd: Maandag 29 juni 2009
Auteur: Peter Olsthoorn

Makelaarsalliantie Baas in Eigen Huis verbiedt Jaap, Zuka, Moviq, Zoekallehuizen en Miljoenhuizen om hun online huizenaanbod over te nemen.

Een nieuwe ronde rechtszaken dreigt op de online huizenmarkt. Stichting Baas in Eigen Huis (BIEH) sommeert Jaap.nl, Zuka.nl, Moviq.nl, Zoekallehuizen.nl en Miljoenhuizen.nl om niet langer het aanbod van ruim 400 makelaars in Nederland over te nemen op hun sites.

Dit op basis van een gewonnen bodemprocedure tegen Zuka.nl afgelopen april, waar nooit ruchtbaarheid aan is gegeven. In dit vonnis bepaalt de rechtbank Alkmaar dat Zuka.nl onrechtmatig haar aanbod baseert op de bestanden van de makelaars.
Nieuw maximum citaat

Dit doet de rechter op grond van het auteursrecht op de foto’s en de daarbij gepresenteerde omschrijving van de woningen. De rechter heeft opnieuw een grens gesteld aan de publicatie op andere sites van het aanbod en daarmee nieuwe jurisprudentie verschaft voor ‘citaatrecht’ in deze markt. De grenzen zijn: Overname van tekst van maximaal 155 tekens, adres, vraagprijs en een foto van maximaal 2 x 3 centimeter.

Ook is gevonnist dat makelaars zich kunnen verzetten tegen overname, maar dit schriftelijk kenbaar moeten maken. Dit laatste heeft de stichting nu aangegrepen met het rondfaxen van een pak papier met daarop de bezwaren van 420 makelaars.

Het zijn antwoordformulieren die makelaars hebben gefaxt naar BIEH met hun antwoord op de vraag of zij bezwaren koesteren tegen overname van hun data door de genoemde sites.

Op de antwoordfax konden ze met ondertekening aankruisen tegen welke van de vijf sites ze ageren en eventueel namen van andere sites toevoegen. Daarmee hebben ze ‘schriftelijk’ aangegeven dat ze bezwaar maken tegen openbaarmaking en verveelvoudiging van hun bestanden.
Baas in andermans huis

Nico Schoonderwoerd van Miljoenhuizen bindt de kat de bel aan in de publiciteit: "Deze makelaars moeten ophouden baas te spelen in het huis van hun klanten. Hun klanten hebben het liefst dat hun woningen zo compleet mogelijk op zoveel mogelijk sites staan, maar deze makelaars zijn bezig hun eigen hachje te redden.

Als wij al van huizenverkopers een klacht krijgen is dat omdat ze willen dat de prijsgeschiedenis van hun woning verwijderd wordt, maar daar hoor je deze makelaars niet over. Miljoenhuizen zal ieder geval niet op het verzoek van de stichting ingaan."

BIEH is door makelaars van de NVM gevoerd om procedures te voeren teneinde te voorkomen dat de NVM als kartelorganisatie wordt opgevat met misbruik van marktmacht. De organisatie begon succesvol met winst in een zaak tegen Jaap.nl van Plazacasa voor de rechtbank van Alkmaar. Toen stelde de rechter overigens ook een bovengrens voor het citaatrecht vast, op 155 leestekens en een afbeelding van maximaal 194x145 pixels.
Jaap won, Zuka verloor

Op grond van dit vonnis schreef BIEH andere huizensites aan met de aanmaning en dreiging van een kort geding. Eén ervan was Zuka.nl. Deze begon echter een bodemprocedure, maar Zuka verloor deze zaak dus afgelopen april.

Ondertussen won Jaap.nl in beroep eind 2007 daar de makelaarsclub niet ontvankelijk geacht werd door het gerechtshof in Amsterdam.

Daarop kwam de stichting met een nieuw kort geding begin 2008. Dat verloor de stichting wederom, ‘omdat de stichting niet voldaan heeft aan de door het Gerechtshof gestelde voorwaarden, nu zij nog altijd onvoldoende onderscheid maakt tussen voor- en tegenstanders van de handelwijze van Plazacasa.’

Zuka zelf speelde ondertussen blufpoker met een zogenaamd bod op Funda.nl, maar dat ‘circus’ was snel ten einde. Meer recent verloor Zuka en eigenaar Vero Sales nog een zaak wegens plagiaat van Carspotter.
Consolidatie

Op de markt voor huizensites vindt momenteel een consolidatie plaats, met als belangrijkste beweging de fusie tussen Jaap en Brixter van De Telegraaf. Concurrent Dimo.nl ging failliet en de Rabobank verkocht zijn huizensites Moviq.nl en Zoekallehuizen.nl.

Update: In vierde alinea is het maximale aantal leestekens bij citeren veranderd in 155 tekens. Stichting Baas in Eigen Huis heeft het in de brief aan de huizensites zelf over 55 leestekens, de rechter heeft het in het vonnis over 155 leestekens.

Bron: Webwereld
http://webwereld.nl/nieuws/60854/nieuw-offensief-makelaars-tegen-huizensites.html#source=news_list
.