Laagste punt van Nederland

Ik heb op de Postbus 51 pagina gelezen,dat het laagste punt in Nederland in Nieuwerkerk aan den IJssel ligt.
Dit punt ligt 6,76 meter beneden NAP.

Nu zag ik pas op de website van de AHN dat de Bierhoogtweg in Zevenhuizen 7,1 meter beneden NAP ligt.
Dan zou dat toch het laagste punt moeten zijn of zijn er nog bepaalde regels aan verbonden,waardoor dit punt wordt uitgesloten?

http://www.postbus51.nl/nl/home/themas/natuur-en-milieu/water/waterpeil-en-watertekort/wat-is-het-normaal-amsterdams-peil-nap.html

Ja, zo te zien wel, Postbus 51 linkt op de pagina die jij geeft naar de website
http://www.nieuwerkerk-ijssel.nl/content.jsp?objectid=10777&highlights=nap
van de betreffende gemeente en daar zeggen ze:

Wikipedia heeft dit:

[quote]De plaatsbepaling van het laagste punt van Nederland is onderwerp geweest van heftige debatten, totdat het laatste woord werd gesproken door de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat.

Deze stelde vast dat dit punt zich bevindt nabij de eendenkooi bij de Derde Tochtweg in de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel.

Onder het laagste punt verstaat Rijkswaterstaat het punt dat de gemiddelde maaiveldhoogte weergeeft van een door mens en dier beloopbaar, nagenoeg horizontaal gebied van ongeveer 1 hectare en dat, gemeten ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil, lager ligt dan enig ander maaiveld in Nederland.

In zo’n gebied van 1 hectare kan best nog een klein kuiltje van 1 decimeter zitten, dit telt echter niet mee, vanwege het gemiddelde. Door menselijke (bouw)activiteiten, bodembeweging, verandering van de grondwaterstand en inklinken van de bodem veranderen de maaiveldhoogten in Nederland voortdurend. Het is dus afwachten hoelang het huidige laagste punt van Nederland deze titel mag blijven dragen.

De gehanteerde criteria betekenen dat laagste polderpeilen (waterstanden) niet in aanmerking genomen kunnen worden. Ook een punt dat is ontstaan door menselijke activiteiten, die uitsluitend tot doel hebben om een permanent of tijdelijk laagste punt van Nederland te creëren, is uitgesloten.

Wikipedia - Laagste punt van Nederland


[/quote]
“Het laagste punt bevindt zich nabij de eendenkooi bij de Derde Tochtweg in de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel.”

De postcode voor die Derde Tochtweg is 2761JH
http://www.postcode.nl/index?action=search&goto=postcoderesult&TreeID=1&address=2913+LT]2913LT
, de PostcodeHoogte-pagina van AHN geeft voor die postcode maar -6,2 meter, de postcode voor jouw Bierhoogtweg in Zevenhuizen met peil -7,1 meter is [url=http://www.postcode.nl/index?action=search&goto=postcoderesult&TreeID=1&address=2761+JH[/url]. Bij AHN kan je met een van die postcode’s een hoogtekaartje van de omgeving oproepen:

   http://img141.imageshack.us/img141/9250/tweelaagstepuntenjy3.gif][img]http://img141.imageshack.us/img141/9250/tweelaagstepuntenjy3.th.gif[/img
De twee laagste punten liggen dicht bij elkaar en grijzer is lager, bijv. in dat loodgrijze gat linksonder meet ik ook lagere punten dan het laagste punt, meer dan 6,8 meter, maar goed, we weten nu waarom die niet meetellen.

De Zuidplas


is de diepste polder van Europa, ondanks de stijging van de zeespiegel kan er volgens een onderzoek van de gemeente en het waterschap een nieuwbouwwijk gebouwd worden. Het bewuste onderzoeksrapport heeft vanwege een “restrisico” nog wel een advies voor een deel van de inwoners, “verticale evacuatie”:

[quote]Het advies aan inwoners van dit gebied is dan ook: “breng jezelf in veiligheid op de bovenste verdieping van je woning of op een hoger gelegen plek of opvanglocatie vlakbij huis, en wees voorbereid om jezelf maximaal 72 uur lang zelf te redden” (ook wel ‘verticale’ evacuatie genoemd).

De burger moet over een handelingsperspectief beschikken, door middel van gerichte risicocommunicatie. Voor de rest van de Zuidplaspolder zijn wel voldoende evacuatiemogelijkheden en tijd beschikbaar.[/quote]
Testje, hoe snel kan jij een rapport
http://www.zuid-holland.nl/documenten/opendocument.htm?llpos=92172701&llvol=0
lezen. Ze denken in die polder 7.000 tot 30.000 “waterbestendige” woningen te kunnen bouwen en geven als voorbeeld “… achthonderd woningen in woonlinten waarbij wordt uitgegaan van geclusterde bebouwing op terpen”, en - op kleinere schaal - “… 24 experimentele zgn. “snorkelwoningen””. Waar of niet waar?

De AHN gaat zijn data binnenkort updaten
http://www.ahn.nl/contents/library/450/ahnplanning.jpg
, dus mogelijk komt er wel een nieuw laagste punt naar voren.

Voor Nieuwerkerk a/d IJssel was de Alexanderpolder het laagste punt.

Ik ben overigens benieuwd of die data ook direct wordt gebruikt voor de hoogtetool.

Weerman, heb jij enig idee hoe ze de hoogte meten, als deze is bebouwd.
Een flat bijvoorbeeld met daaronder een parkeergarage.

Volgens mij hebben ze bij de AHN in augustus nog niet de data van de postcodetool geupdate.

[quote]De eerste producten van het AHN-2 zijn per 1 augustus 2009 beschikbaar en kunnen worden besteld via deze website.

Het gaat hierbij om het Waterschap Zeeuwse Eilanden (WZE), dat in 2007 werd ingewonnen bij wijze van proefproject. Verder gaat het om de waterschappen waarvan de hoogte van 1 februari tot 1 april 2008 werd bepaald: Fryslân, Hollandse Delta, Rijnland, Delfland, Stichtse Rijnlanden en Schieland en de Krimpenerwaard.[/quote]

http://www.ahn.nl/actualisatie_van_het/ahn_2008

Ik heb wat postcodes opgevraagd in dat gebied, maar nog geen verschillen gevonden.

Op de vernieuwde website van de Actuele Hoogtekaart van Nederland - het AHN - lees ik hoe ze juist bebouwing proberen uit de meetresultaten te houden:

[quote]Filtering

Het doel van het AHN is een landelijk bestand te vervaardigen dat zeer precies en gedetailleerd het maaiveld representeert. Dit betekent dat de reflecties van de laserstraal op vegetatie, bebouwing en andere objecten niet in het eindproduct zouden mogen voorkomen. De aannemers hebben hiervoor zeer geavanceerde filterprocedures ontwikkeld, waarbij op basis van het verloop van de hoogte, de steilheid en het voorkomen van hoge en lage reflecties door elkaar wordt bepaald welke laserpunten niet voldoen aan de definitie van het maaiveld.

Dit proces wordt binnen het AHN filteren genoemd; in het algemeen is het een vorm van classificatie: het indelen van de data in klassen, in dit geval maaiveld en niet-maaiveld zoals begroeiing en bebouwing.

Het belang van een juiste ligging van het maaiveld is zo groot dat van de aannemers wordt verwacht dat zij minutieus nagaan of de filtering op de juiste wijze is uitgevoerd. Daartoe inspecteren zij 100% van het gefilterde bestand.

Tot de producten van het AHN behoort niet alleen het maaiveldbestand, ook de uitgefilterde niet-maaiveld-laserpunten zijn als bestand verkrijgbaar. Dit bestand is voor bepaalde gebruikers zeer waardevol, omdat men er bijvoorbeeld de ruwheid van de vegetatie in uiterwaarden mee kan bepalen (voor het bepalen van de waterafvoer van de rivierbedding) en gebouwen driedimensionaal mee kan reconstrueren.

Interpolatie

Van het AHN-2 zijn de originele laserpuntreflecties leverbaar. Dit zijn onregelmatige ‘puntenwolken’, die voor de meeste gebruikers lastig te verwerken zijn en bovendien kolossaal van omvang. Omwille van een eenvoudiger gebruik worden deze puntenwolken geïnterpoleerd tot een rasterbestand met één hoogtewaarde per 50 x 50 cm. Daarnaast vervaardigen de aannemers voor een grootschaliger gebruik (geodeten spreken overigens van kleinschaliger) een hoogtebestand met één hoogtewaarde per 5 x 5 meter.

http://www.ahn.nl/wat_is_het_ahn/techniek_van][u]AHN - Techniek van inwinning en productie van het AHN[/u
[/quote]
Waarschijnlijk kom je op die manier ook aan de hoogte voor een postcode, gedetailleerde maar ook enigszins gedateerde informatie over die interpolatie-methode:

[quote]De Digitale Hoogte Modellen van het AHN

In een Digitaal Hoogte Model (DHM) is een hoogte gegeven op de snijpunten van een regelmatig raster of grid. De drie standaard DHM’s van het AHN hebben gridgroottes van 5x5 meter, 25x25 meter en 100x100 meter. In de volgende drie paragrafen worden de methodes waarop deze drie DHM’s worden verkregen besproken.

Het 5x5 meter DHM wordt verkregen door de omliggende laserpunten te interpoleren naar een vierkant, regelmatig raster. De interpolatietechniek welke wordt gebruikt voor productie van het 5x5meter DHM’s is een zogenaamde gewogen gemiddelde interpolatie. Het gewicht dat bij interpolatie aan omliggende metingen wordt gegeven is afhankelijk van de afstand tot het te interpoleren punt.

Deze techniek is bekend onder de naam ‘inverse squared distance weighting’.

http://www.geo-loket.nl/ahn/gebruiksaanwijzing/docs/degridsvanhetahn.pdf][u]De Grids van het Actueel Hoogtebestand Nederland[/u
[/quote]

Op de bewuste webpagina geeft het AHN zelf al aan, “… niet alle postcides zijn beschikbaar”:

[quote]Postcode hoogtetool
Door het intikken van uw postcode kunt u een indicatie krijgen van de maaiveldhoogte van uw eigen omgeving.
Deze hoogtetool geeft een gemiddelde hoogte van alle hoogtemetingen binnen een straal van 600 meter van uw postcodegebied. Dit is snel maar indicatief. let op: niet alle postcides zijn beschikbaar.

De waarden zijn afgerond op decimeters t.o.v. het Normaal Amsterdams Peil (NAP). De hoogten zijn afkomstig van het Actueel Hoogtebestand Nederland. Afwijkingen (groter dan 1 meter) met de exacte hoogte kunnen voorkomen, bijvoorbeeld binnen de bebouwde kom.

http://www.ahn.nl/postcodetool][u]AHN hoogtekaart[/u
[/quote]
Je kan met die ‘postcode-hoogtetool’ tevergeefs een rij nieuwere postcode’s afgaan, zoals destijds
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3157#3157]hier
in het forum, met postcode 9979XZ, de al langer geleden toegekende postcode van Google’s ‘datacenter’ in de Eemshaven, een één jaar oude postcode als die voor Schokland, 8319AB, of een recent [u]probleemgeval[/u, postcode 8242KB in Lelystad.

Als de website van AHN opeens geen foutmelding (‘invalid’) geeft dan moet je aan de “leeftijd” van een al of niet ontbrekende postcode kunnen zien in welk jaar die gegevens online gezet zijn - of eventueel nog voor het laatst bijgewerkt zijn.

De verzamelde hoogtemetingen zo te ‘interpoleren’ dat ze een waarde opleveren voor het peil van ieder 6-cijferig postcode-gebiedje, dat is veel werk? Eens per jaar krijgt het AHN niet voor elkaar?

Juist wel de hoogte van gebouwen? Las afgelopen week over dit zgn. 3Dshapes-
http://www.objectvision.nl/projects/3dShapes.rar][u]bestand[/u
dat bij een bedrijf, ObjectVision, op de website staat.

Zou een combinatie van hoogtes en oppervlakken van bebouwing zijn, op basis van de gegevens van het AHN en het Kadaster:

[quote]Nederland in 3D

De 3dShapes is een landsdekkende databank van functionele objecten met hoogte informatie.
De functionele klassificatie (zie legenda) is gebaseerd op de LUMOS database.
Daarnaast is voor de totstandkoming van de 3dShapes gebruik gemaakt van de Top10Vector en de AHN.

http://www.objectvision.nl/geodms/products/3DShapes.htm][u]Object Vision - project GESO[/u
[/quote]
In het bestand zie je in ieder geval dezelfde karakteristieke
http://besteltool.ahn.nl/bestel/utrecht25/utrecht.php][u]kaartindeling[/u
als die van de AHN-hoogtebestanden zelf.

Een wat ouder
http://www.geo-loket.nl/ahn/demo/ahn_25.xyz][u]demobestandje[/u
- “ahn_25.xyz” - met hoogtegegevens van het AHN, bevat 15500 “bewerkte” punten. Bewerkt betekent:

Halverwege de lijst punten in “ahn_25.xyz” heeft regel 7750 voor x, y en z:

Dit wordt mijn referentiepunt. Een postcode met een rdx en rdy in het door Foondump geexporteerde ‘geo_postalcoords’, die daar dicht in de buurt komt:

Postcode.nl
http://www.postcode.nl/index?action=search&goto=postcoderesult&TreeID=1&address=6369BK&x=10&y=4][u]heeft[/u
voor “6369 BK”:

6369 BK Bosschenhuizen 1 t/m 21 SIMPELVELD 6369 BK Bosschenhuizen 2 t/m 22 SIMPELVELD

Een tijdje terug liep ik zoekend naar “inverse squared distance weighting” tegen deze webpagina aan:

[quote]Inverse Distance

Estimated values are a function of the distance to, and magnitude of, surrounding points. The inverse distance weight is used to attenuate the influence of distant points. This process is based in the assumption of positive spatial autocorrelation.

http://www.uiowa.edu/~geog/health/interp/inv.html][u]Spatial Interpolation[/u
[/quote]

Niet “squared” dus, met “nap” als “N.A.P.”, “dis”, ‘distance’ voor afstand en maar even “/” in plaats van “:” als notatie:

nap1/dis1 + nap2/dis2 + nap3/dis3 + .. nap = ------------------------------------------ 1/dis1 + 1/dis2 + 1/dis3 + ..

… in Excel uitgewerkt voor 1240 van die 15500 regels met punten minder dan 600 of 600 meter [1] verwijderd van het referentiepunt met postcode 6369BK:

[code] rdx rdy nap dis nap/dis 1/dis

195152 316313 181 25 7,24 0,04
195177 316288 180 25 7,21 0,04
195177 316338 181 25 7,22 0,04

195677 316638 184 596 0,31 0,00
195177 316913 183 600 0,31 0,00

195002 315738 146 601 0,00 + 0,00 +
------ ----
774,80 4,45[/code]

… komt daar rond het punt rdxy = 195177,316313 wel een bruikbare gemiddelde hoogte uit:

Dus het punt dat volgens de gegevens van DTG/Falkplan-Andes bijna de ‘centroïde’, het zwaarte- of middelpunt is van het 6-positie postcodegebied “6369 BK”.

Waarvoor
http://hoogtetool.ahn.nl/postcodehoogte.php][u]AHN-Hoe-Hoog-Woont-U[/u
als hoogte geeft:

Voorlopig heb ik er nog maar eentje doorgerekend en het is al laat, maar wie weet, misschien is dit een benadering waarvan het resultaat steeds in de buurt van AHN z’n postcodehoogtetool blijft? We zullen zien …


[size=9][1] 600 meter is wat AHN zegt aan te houden:[/size]

[quote][size=9]Postcode hoogtetool

Deze hoogtetool geeft een gemiddelde hoogte van alle hoogtemetingen binnen een straal van 600 meter van uw postcodegebied.[/size][/quote]
[size=9]Afstand in Excel …

Bijvoorbeeld tussen het AHN-punt in een regel van het demobestandje en het referentiepunt in regel 7750, respectievelijk met de xy-coordinaten 195152,316313 en 195177,316313 gaat zo:

  [i]SQRT(195177 - 195152) ^ 2 + (316313 - 316313) ^ 2) = 25 meter[/i]
[/size]

Wellicht hebben ze meer tijd nodig door de bureaucratie om de gegevens te updaten.
Er is ook geen financiële prikkel om er haast achter te zetten en ik verwacht zelfs geen persbericht als het zo ver is.

Jan Peter, misschien zijn er wel alternatieven. Maar eerst nog even mijn huiswerk afmaken:

AHN levert hoogtebestanden in verschillende formaten. Wat ik hiervoor citeerde:

Geldt strikt genomen alleen voor -grid-hoogtes:

[quote]5×5 meter DHM

Het 5x5 meter DHM wordt verkregen door de omliggende laserpunten te interpoleren naar een vierkant, regelmatig raster. De interpolatietechniek welke wordt gebruikt voor productie van het 5x5meter DHM’s is een zogenaamde gewogen gemiddelde interpolatie. Het gewicht dat bij interpolatie aan omliggende metingen wordt gegeven is afhankelijk van de afstand tot het te interpoleren punt. [/quote]
De -gegevens:

[quote]25×25 meter DHM

Het 25x25 meter DHM wordt verkregen door het 5×5 meter DHM te middelen. Iedere 25 meter cel wordt berekend door het (ongewogen) gemiddelde te nemen van de onderliggende (maximaal 25) 5x5 meter cellen. Dit proces wordt ook wel ‘resampling’ genoemd.[/quote]
Dubbelop, toch proberen: door cm hoger uit dan het AHN zelf:

Dus punten in het -grid? De AHN grid-documentatie:

De vraag is nog steeds, wat doet het AHN zelf om aan de gevraagde postcode-hoogte te komen? Zou interpolatie van -punten misschien een betrouwbaarder resultaat voor postcode-hoogtes opleveren?

Wil je dat uitzoeken dan wens je je ook een exemplaar van een bestand met -punten, maar nu zij van AHN een eigen website hebben, moet de bezoeker al meer moeite doen om überhaupt bij de vroegere
http://www.geo-loket.nl/ahn/demobest.html][u]demobestanden[/u
uit te komen. Lukt dat dan blijkt daar alleen het bestand “ahn_25.xyz” gelinkt te staan, niet ook het “ahn_5.xyz”-bestand. Die andere -formaten, die daar staan, zijn eventueel wel om te zetten naar het gewenste formaat, maar toch even proberen of je zelf een url naar het ontbrekende bestand kan construeren?

Het wel gegeven adres voor het -bestand:

Op de bonnefooi wijzigen in:

Werkt dat?

Sop-sop-plof, koe vangt haas. Nu beschik ik over een sample met punten in dat -grid.

De eerder bij de -data gezochte postcode “6369 BK” valt nu buiten de steekproef, maar er zijn ongeveer 100 andere postcode-xy-paren-met-een-bekende-hoogte aan de gegevens in sample “ahn_5.xyz” te koppelen, allemaal “6369”-postcodes. Nu ook gebruik makend van het ‘inverse squared distance weighting’-
http://www.geo-loket.nl/ahn/gebruiksaanwijzing/docs/degridsvanhetahn.pdf][u]recept[/u
van het AHN, zitten de uitkomsten voor de gemiddelde hoogte gemiddeld naast de hoogte, die AHN zelf voor die postcodes geeft.

Een van de schaarse uitschieters met meter verschil, is postcode:

Nog iets anders proberen: alle kandidaat-punten uit “ahn_5.xyz” nemen, dus de punten die binnen een straal van 600 meter van de gevraagde postcode liggen, steeds tussen de punten uit het sample-bestand. Vergeleken met het door AHN op haar postcodehoogte-
http://www.ahn.nl/postcodetool][u]pagina[/u
gemelde peil, geeft de nu gewone gemiddelde hoogte daarvan voor ca. 100 postcodehoogtes een gemiddelde afwijking van .

Als laatste nog dat “gewogen wegen” toegepast op de ruwe, ‘ongefilterde’ punten in de “Prinsenbeek”-
http://www.geo-loket.nl/ahn/demo/prins.zip][u]bestand[/u
. Doet niet veel voor postcodehoogtes. Die berekening stop ik maar zodra ik de eerste 10 resultaten naast de meegegeven AHN-waarden tevoorschijn zie komen.

De AHN-postcode-hoogte-‘tool’ middelt de hoogte van een groot aantal omliggende punten van een 6-positie postcodegebied voor de hoogte van die postcode. Dat proberen na te doen leverde niet direct hetzelfde resultaat:

Hoe er nu precies door het AHN zelf gemiddeld wordt weet ik dus nog steeds niet.

Een andere toegang tot de hoogtegegevens die het AHN biedt is de zgn. hoogte-‘viewer’. Hiervan is evenmin duidelijk hoe middelen werkt, dus voor een door klikken geselecteerd punt in het kaartje in de ‘viewer’-
http://ahn.geodan.nl/ahn/viewer/][u]pagina[/u
van het AHN.

Voor de verbouwing hadden ze dit er nog onder staan:

Nu kan ik dat in de nieuwe “help”-
http://ahn.geodan.nl/ahn/viewer/help.html][u]pagina[/u
niet meer terugvinden. Wel bestaat er “aangepaste legenda”-optie voor een bepaald ‘zoom’-bereik. Daaruit moet je kunnen opmaken welke afmetingen de grid-cellen op dat moment hebben?

Dat uitproberend zie ik opeens ook hoe de AHN-website na zo’n klik op een punt zelf met een zgn. ‘GetFeatureInfo-request’ bij server “ahn.geodan.nl” zijn eigen opvraag voor een hoogte doet. Daarbij is sprake van een verwijzing naar het project “EduGIS”, getrokken door het genoemde Geodan en o.a. het Kadaster en de Vrije Universiteit in Amsterdam:

[quote]Waarom EduGIS?

In tegenstelling tot het hoger onderwijs en het voortgezet onderwijs in landen als de USA en Canada worden leerlingen in het Nederlandse voortgezet onderwijs tot nu toe niet of nauwelijks vertrouwd gemaakt met GIS. In het licht van het stimuleren van de kenniseconomie wil het EduGIS project uitgevers, docenten en leerlingen helpen te leren werken met GIS.

Dat GIS in het Nederlandse onderwijs nog niet van de grond gekomen is, heeft vooral te maken met het niet beschikbaar zijn van data voor het onderwijs. In Noord-Amerika loopt dat soepeler dan in Nederland.

EduGis - Informatie
http://www.edugis.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=112
[/quote]
Data voor onderwijsdoeleinden? Daar bij EduGIS blijkt nóg een WMS-server beschikbaar te zijn die ook hoogtes levert. Deze
http://mapserver.edugis.nl/cgi-bin/mapserv?map=maps/edugis/cache/hoogte.map&service=wms&version=1.1.1&request=getcapabilities][u]aanroep[/u
geeft de mogelijkheden weer, o.a. voor resolutie, wil je een plaatje, wat voor formaat dan, met hoogtelijnen?

Een request voor deze WMS-service, aangepast voor bovengenoemde postcode 6369XV:

http://mapserver.edugis.nl/cgi-bin/mapserv?map=maps/edugis/cache/hoogte.map &version=1.1.0 &request=GetFeatureInfo &layers=hoogtes &srs=EPSG:28992 &bbox=195801,316098,195803,316100 &width=3 &height=3 &info_format=application/vnd.ogc.gml &feature_count=1 &query_layers=hoogte &x=2 &y=2
Levert de niét-gemiddelde hoogte [1] voor wél het middelpunt van postcodegebied 6369XV:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <msGMLOutput xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Hoogte_layer> <Hoogte_feature> <gml:boundedBy> <gml:Box srsName="EPSG:28992"> <gml:coordinates>195802.500000,316097.500000 195802.500000,316097.500000</gml:coordinates> </gml:Box> </gml:boundedBy> <hoogte>157.97</hoogte> </Hoogte_feature> </Hoogte_layer> </msGMLOutput>
Praktisch dezelfde waarde die ik verkreeg door de gemiddelde hoogte uit de 5x5-steekproef te halen, maar ook een waarde die afweek van de “officiële postcodehoogte” van het AHN:

Dat bracht me op een ander idee, als je de hoogte gewoon op postcode en huisnummer zou kunnen opvragen, dat is allicht nauwkeuriger dan maar wat rommelen met het peil voor het hele postcodegebiedje?


[size=9][1] de WMS-server van Geodan spiegelt geen coördinaten, die van Edugis, die waarschijnlijk eveneens bij Geodan staat, wel. Dat maakt niet uit als parameter ‘feature_count’=1 omdat je dan zelf weet waar je om vroeg. Maar als die parameter vergroot wordt en je daardoor meer hoogtewaarden ineens teruggestuurd krijgt, dan krijg je die in het eerste geval zonder de bijbehorende coördinaten, d.w.z. steeds “-1.000000,-1.000000 -1.000000,-1.000000”. [/size]

Zo gezegd, zo gedaan. Volgens
http://www.postcode.nl/index?action=search&goto=postcoderesult&TreeID=1&address=6369BK&x=18&y=4][u]postcode.nl[/u
hebben we voor ons voorbeeld, postcode “6369 BK”, te maken met het volgende huisnummerbereik:

6369 BK Bosschenhuizen 1 t/m 21 SIMPELVELD 6369 BK Bosschenhuizen 2 t/m 22 SIMPELVELD
En nog iets nauwkeuriger volgens de
http://www.tntpost.nl/zakelijk/partijen/tarieven-en-frankeren/aanleveren/gesorteerde-aanlevering/index.aspx][u]eSort[/u
-tabel van TNT Post:

6369 BK 1, 1A, 3, 5, 5A, 7, 7A, 9, 11, 13, 17, 19, 21 6369 BK 2, 4, 6B, 6C, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 20A, 22
De Vindjeeigenhuis.nl-link die ik tegenkwam bij het uitzoekwerk voor mijn “Adresgegevens achterhalen”-
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3470#3470][u]posting[/u
en het adres van de hiervoor beschreven WMS-service verwerken in de hiernavolgende code:

[code]With CreateObject(“Pocket.HTTP”) ’ http://www.pocketsoap.com/pocketHTTP/

.headers.find("User-Agent").Value = "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)"

pc6 = "6369BK"
hnr = "1"

url = "https://www.vindjeeigenhuis.nl/vindjeeigenhuis/RequestLonLat?Postcode=" + pc6 + "&Huisnummer=" & hnr

json = .GetResponse(url, "").String

c = Filter(Split(Join(Split(Join(Split(json, ",")), "."), ","), "'"), ",")

offset = 0.00001

bbox = Join(Split(Join(Split(Join(Array(c(1) - offset, c(0) - offset, c(1) + offset, c(0) + offset)), ","), ".")), ",")

url = "http://mapserver.edugis.nl/cgi-bin/mapserv?map=maps/edugis/cache/hoogte.map"
url = url + "&version=1.1.0"
url = url + "&request=GetFeatureInfo"
url = url + "&layers=hoogtes"
url = url + "&srs=EPSG:4326"
url = url + "&bbox=" + bbox
url = url + "&width=3"
url = url + "&height=3"
url = url + "&info_format=application/vnd.ogc.gml"
url = url + "&feature_count=1"
url = url + "&query_layers=hoogte"
url = url + "&x=2"
url = url + "&y=2"

xml = .GetResponse(url, "").String

End With

nap = Join(Split(Split(Join(Split(Filter(Split(xml, vbLf), “hoogte”)(0), “>”), “<”), “<”)(2), “.”), “,”)

Wscript.Echo “De hoogte voor postcode- en huisnummercombinatie " + pc6 + “-” + hnr + " is volgens opgave AHN: " + nap + " meter boven N.A.P.”[/code]
Nu kan ik door postcode en huisnummer van een adres op te geven daarvan de hoogte opvragen:

Idem voor huisnummer “11”, eveneens aan de oneven zijde van “Bosschenhuizen, 6369 BK Simpelveld”:

Voor een Randstadsmens als ik nauwelijks te bevatten, tien huisnummers verder een hoogteverschil van meter?

Maar kijk, aan de hand van de adrescoördinaten kan je ook berekenen dat de afstand tussen beide huisnummers “1” en “11” meer dan 300 meter moet zijn. Genoeg armslag voor iets van een helling, wordt ook door een daarin gespecialiseerde website bevestigd:

   http://klimmeninlimburg.info/CMS/index.php?option=com_content&task=view&id=219&Itemid=50][img]http://klimmeninlimburg.info/CMS/images/stories/fruit/klingelebergwest_graph.jpg[/img

   [size=9]Bosschenhuizen, Katzerweg, Wissemicherweg - Bron: klimmeninlimburg.info[/size]

Ook nog even terug naar het
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3474#3474][u]hiervoor[/u
genoemde 3DShapes-bestand?

Bij EduGIS kregen we via haar WMS-server hoogtes voor adres “Bosschenhuizen, 6369 BK Simpelveld”, respectievelijk meter voor huisnummers “1” en “11”. Dezelfde hoogtes komen er ook vrij aardig uit als je gaat scharrelen met de data in het 3DShapes-bestand.

Als uitgangspunt weer de coördinaten voor de twee adressen in Simpelveld, Zuid-Limburg:

[code]pchnr rdx rdy

6369BKX1 195431 316385
6369BKX11 195129 316454[/code]
Dit wordt databasetabel “pc_3dshp_test”. Data voor kaartnummer “69e” van het 3DShapes-bestand voor dat deel van Zuid-Limburg waarin Simpelveld bij Heerlen ligt, vormt tabel “3dshp_69e”:

[code] Gg_ Nr_ Hoogte_
rdx rdy modelk ahn min max gem std[1]

194997 313237 10 7 125 129 127 184
194998 317612 12 43 203 204 203 49
194998 317584 9 196 203 220 211 617
194998 315339 12 49 118 142 130 895
194999 313302 12 25 116 119 117 106[/code]
Even afzien van speciale ‘spatiale’ functies en daar op z’n janboerenfluitjes met behulp van query “selectie1” een aantal regels met “hoogte_min” uithalen:

SELECT pc_3dshp_test.pchnr, [3dshp_69e].Hoogte_min AS nap, Round(Sqr((pc_3dshp_test.rdx-[3dshp_69e].rdx)^2+(pc_3dshp_test.rdy-[3dshp_69e].rdy)^2),1) AS dis FROM 3dshp_69e, pc_3dshp_test WHERE ((([3dshp_69e].[rdx]\600)=[pc_3dshp_test].[rdx]\600) AND (([3dshp_69e].[rdy]\600)=[pc_3dshp_test].[rdy]\600)) ORDER BY pc_3dshp_test.pchnr;
Levert 128 regels:

[code]pchnr nap afst

6369BKX1 176 221,3
6369BKX1 181 388,3
6369BKX1 168 128,5


6369BKX11 174 126,1
6369BKX11 162 328,5
6369BKX11 168 408,1[/code]
Daarop query “selectie2” loslaten:

SELECT [selectie1].pchnr, Min([selectie1].dis) AS min_afst FROM selectie1 GROUP BY [selectie1].pchnr;
Geeft:

[code]pchnr min_afst

6369BKX1 41,7
6369BKX11 5,1[/code]
Deze uitkomsten combineren in query “3dshp_pchnr_nap”:

SELECT selectie1.pchnr, Avg(selectie1.nap) AS nap FROM selectie2 INNER JOIN selectie1 ON selectie2.pchnr = selectie1.pchnr WHERE selectie1.dis Between [min_afst] And [min_afst]+20 GROUP BY selectie1.pchnr;
Et voilà, twee hoogtes voor adressen “Bosschenhuizen 1” en “Bosschenhuizen 11”, postcode “6369 BK” in “Simpelveld”:

[code]pchnr nap

6369BKX1 163,00
6369BKX11 184,33[/code]
Vergelijk dit met de hoogtes voor dezelfde punten die AHN via eerdergenoemde WMS-server leverde, meter.


[size=9][1] hierin zijn rdx en rdy de ‘centroide’ van het object en verder uit de
http://www.grs.wur.nl/NR/rdonlyres/C81391F6-1D93-4B45-831E-60304605651B/74883/CGI200803GESO.pdf][u]documentatie[/u
, blz. 29:

  - the land use class as determined by the Create3dShape procedure(GGMODELK) that derived the functional use from the Lumos database and the Top10 typology. - the number of AHN points per object (NR_AHN) - the minimum elevation height (HOOGTE_MIN) in meters - the maximum elevation height (HOOGTE_MAX) in meters - the mean elevation (HOOGTE_GEM) in meters - the standard deviation (HOOGTE_STD) in centimeters
Nog een keer de download-link: http://www.objectvision.nl/projects/3dShapes.rar][u]http://www.objectvision.nl/projects/3dShapes.rar[/u [/size]

Normaal Amsterdams Peil in Amsterdam zelf volgens de gegevens in het 3DShapes-bestand:

   http://img696.imageshack.us/img696/5666/normaalamsterdamspeil.jpg][img]http://img696.imageshack.us/img696/5666/normaalamsterdamspeil.th.jpg[/img
De straatnaamlabels in dit plaatje zijn niet afkomstig van 3DShapes, maar als http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3121#3121][u]elders[/u in dit forum beschreven, teruggewonnen uit de Falkplan-vectordatabestanden, die op de kwartaal-cd-roms van de [i]"De Telefoongids Professioneel"[/i] staan.

Rondom het in het kaartje aangegeven testadres “1017CBX502” in Amsterdam heeft 3DShapes deze waarden:

[code]rdx rdy min max gem afst

121319 486482 0 3 1 62,0
121328 486480 2 3 2 54,5
121337 486479 0 3 1 46,6[/code]

De regel met “min=2” en “max=3” meter betreft een brug, volgens mijn eenvoudige algoritme zou de hoogte van de kademuren aan weerszijden van de Herengracht gemiddeld meter NAP:

[quote]Bruggen in Amsterdam

Amsterdam telt iets meer dan 1700 bruggen. Vrijwel alle bruggen in Amsterdam zijn voorzien van een nummer. Dat is handig voor het navigeren.

Op onze kaarten hebben we de nummers vermeld. De doorvaart-hoogte wordt gegeven bij een waterpeil van NAP -40 cm. Dat is het peil waar de gemeente Amsterdam naar streeft. Bij de hoogtes gaan we voor de veiligheid uit van 30 cm. U heeft als het goed is dan een marge van 10 cm. Bij boogbruggen, zoals die in de grachten, dien je dan wel door het midden te varen.

De actuele waterstand kan men aflezen op peilschalen of via internet: http://www.actuelewaterdata.nl/waterstand.

Vaarwijzer Amsterdam 2008
http://www.datacharter.com/vaarwijzer/vaarwijzeramsterdam.pdf
[/quote]


[size=9][1] hetgeen zou overeenkomen met 18 lagen metselwerk? Aangenomen het standaard waalformaat van 50 mm plus standaard voeg van 10 mm geeft een “werkende maat” van 60 mm, kom je uit op
http://www.google.com/search?q=17*6%2B1*5][u](17 * 6) + (1 * 5) = 107 cm[/u
?

Ter plaatse vanaf dit Google Maps Street View-
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=52.364861628504066,4.89344361197748&sll=52.364961,4.893175&sspn=0.00627,0.017123&ie=UTF8&ll=52.364935,4.893336&spn=0,359.982877&z=17&layer=c&cbll=52.364961,4.893179&panoid=nGc9qvZptO5Oy__MlIKCgw&cbp=13,86.82,,1,8.43][u]standpunt[/u
kijkrichting veranderen, inzoomen en lagen tellen: zou kunnen … [/size]