Java grafieken voor Opendata


#401

doorgezaagd

Wie is toch die man die op zondag altijd het vlees komt snijden?

Bernard Welten. Tot 2011 hoofdcommissaris van het Amsterdamse politiekorps. Hij zegt:

In 1992 werd tijdens het onderzoek naar de vermisten tijdens de Bijlmerramp duidelijk dat de overheidsbestanden volstrekt ontoereikend waren. 34 andere bestanden, waaronder de Wehkamp, de Otto en het bestand van de dierenarts, moesten duidelijkheid brengen wie waar gewoond zou kunnen hebben. De overheid bleek geen enkel beeld van de werkelijkheid te hebben.

Kreeg zijn echte ontslag pas in 2018 na aanhoudende verontwaardiging over ondermaatse prestaties afgezet tegen het hoge salaris dat hij na zijn vertrek in 2011 was blijven ontvangen:

In 2012 startte Welten als mede-oprichter het Initiatief1overheid. Dit betreft een initiatief van burgers die verontrust zijn over de miljarden euro’s die jaarlijks verdwijnen door fraude in alle sectoren van de samenleving.

Brengt ons wel meteen op een nieuw CBS-rapport “Monitor kwaliteit Stelsel van Basisregistraties, Tweemeting van de kwaliteit van basisregistraties in samenhang”:

Opzet van de monitor

2.1 Overzicht indicatoren - koppeling populaties BRP-BAG

Nummer, Indicator

 1. Personen in de BRP woonachig in verblijfsobject zonder bag-id
 2. Personen in de BRP woonachtig in een verblijfsobject dat niet wordt teruggevonden in de actieve BAG populatie
 3. Aantal personen op een klein woonoppervlakte per persoon
 4. a. Personen in de BRP woonachtig op een adres met een onlogische status in de BAG (harde indicatie)
  b. Woonadressen in de BRP met een onlogische status in de BAG (harde indicatie)
 5. Personen in de BRP met ongelijke gegevens over een verblijfobject in de BAG

Bijvoorbeeld over indicator 3:

Deze indicator onderzoekt of het aantal personen per woonoppervlakte logischerwijs wel zou kunnen kloppen. In de BAG staat informatie over de gebruiksoppervlakte van een verblijfsobject en de BRP stelt vast hoeveel personen in een verblijfsobject wonen. Als er veel mensen op een relatief klein oppervlakte wonen (een laag aantal m2 per persoon), dan kan dit duiden op registratiefouten.

BRP in samenhang met BAG:

Om de eerste vijf indicatoren te berekenen, is de BRP gekoppeld met de BAG. In de BRP staan gegevens over personen geregistreerd, terwijl in de BAG gegevens over adressen en gebouwen zijn opgenomen.

  22 140  ontbrekend bag-id in BRP
  57 120  geldig bag-id maar niet in actieve BAG
  79 260  totaal aantal personen woonachtig op adres dat niet kan worden
       teruggevonden in BAG
17 123 830  aantal personen dat kan worden teruggevonden in BAG
17 203 090  personen wonen volgens de BRP op 1 december 2017 in Nederland

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Onderdanen zoek maken via straatnamen:

Bij 0,1 procent (15 790 personen) is er sprake van een verschil in de adresgegevens. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om een verschil in de straatnaam. Er is dan meestal sprake van één van de volgende punten:

 • In bijna de helft van de gevallen gaat het om inconsistent gebruik van afkortingen.9) Zo wordt bijvoorbeeld het woord ‘burgemeester’ in een straatnaam, soms afgekort overgenomen in de BRP. Ook komt het voor dat wanneer de officiële straatnaam in de BAG ‘burg’ bevat, deze soms als ‘burgemeester’ in de BRP opgenomen wordt.
 • Bij ongeveer een kwart van de gevallen gaat het om verschillen in spelling, bijvoorbeeld door trema’s of dakjes. Ook staat er soms een spatie in het ene register, terwijl deze in het andere register ontbreekt (bijvoorbeeld ‘Nieuwe weg’ versus ‘Nieuweweg’).
 • Bij iets minder dan een kwart van de gevallen gaat het om een volledig andere straatnaam.

Komt met een “Tabellenset behorende bij de tweemeting van de kwaliteit van basisregistraties in samenhang, 2017” waarin Amsterdam op genoemde hutjemutje-indicator nr. 3 relatief slechter scoort dan bijv. Rotterdam:

Gemeente op basis van BRP    Amsterdam    844 700    94,2%
Gemeente op basis van BRP    Rotterdam    631 110    98,3%
Gemeente op basis van BAG    Amsterdam    838 970    94,9%
Gemeente op basis van BAG    Rotterdam    630 210    98,4%

Hier is sprake van een klein woonoppervlakte als deze minder is dan 12 m2 p.p. voor meerpersoons-huishoudens en minder dan 15 m2 p.p. voor eenpersoonshuishoudens.

Grafisch ontwerp van het rapport, Edenspiekermann. Geen punt. Ter zake:

De internationale norm ISO 31-0 adviseert in plaats van punten een spatie te gebruiken bij getallen van meer dan drie cijfers.

Het laatste weergegeven tabelletje komt uit Excel waarin het %-teken boven de kolom staat maar de voor ons onnavolgbare ontwerpers doen in het rapport zelf dan weer geen spatie voor %:

Volgens de internationale ISO-normen (overgenomen in de Nederlandse norm NEN EN ISO 80000-1:2013) staat er een spatie voor het procentteken.


#402

Daar is de marktmeester, tot hier en niet verder:

klinkers

Oog waaraan je het zeil van een zij- of achterwand van je voor deze dag gehuurde kraam kunt vastzetten. Vanwege mogelijke neerslag en ook als een bijdehand iemand je handel achter je rug komt monsteren.

De eigenlijke straatnaam is:

openbareruimtenaam    woonplaatsnaam
Dapperstraat       Amsterdam

Die van domweg gelukkig, in Deventer of Tilburg:

openbareruimtenaam    woonplaatsnaam
Dapperstraat       Deventer
Dapperstraat       Tilburg

Wat je eigenlijk ook wil doen is:

trm       cnt
dapper      3
straat      3

Maar daar ga je al, dan deze ook:

openbareruimtenaam    woonplaatsnaam
Bernhard Dapperstraat  Diepenveen
Dapperplein       Amsterdam
Dapperweg        Brouwershaven
Dapperweg        Burgh-Haamstede

Niet Bernard? Net als Dapper altijd een buitenbeentje gebleven:

prins_bernardlaan

Van stukken straatnaam een lijst ‘tokens’ maken:

trm       cnt
bernhard     1
dapper      7
plein       1
straat      4
weg        2

Want? Als (delen van) woorden in zo’n bestand goed te tellen zijn kan je vervolgens proberen daar weer statistiek op los te laten.

Bestand? De volledige lijst van Nederlandse straatnamen. Blijkt dermate omvangrijk dat het ‘corpus’-achtige trekken vertoont, d.w.z. eigenlijk is de hele verzameling meteen z’n eigen woordenboek.

Waarin je eerder gevonden delen van straatnamen één voor één op andere plekken in het bestand “voorgesplitst” ziet terugkeren:

 • “Straat” als straatnaam in Roermond
 • "Straat " van Gibraltar en dergelijke
 • Iets en " straat" los zoals in 5 Mei-Straat, Zoetermeer
 • Iets anders en " straat " en nog iets als in Tijdelijke straat 37, Pernis Rotterdam

Deze straten geteld:

trm       cnt
^straat$     1
^straat_     26
_straat$    125
_straat_     2

Bernard en Bernhard:

trm       cnt
bernard     74
bernhard     5

Zowel het bepalende als het zelfstandige deel van een straatnaam kunnen dus ook afzonderlijk in gebruik zijn maar aangezien de laatste, “-straat”, veel vaker wel dan niet nog aan het eerste deel vastzit is die telling nergens het echte aantal, de “woordfrequentie”.

Afhankelijk van hoe je zou willen tellen kun je deze frequentie gaan bepalen in bijvoorbeeld “9999OPR08082018”, de “BAG-extract”-update van augustus:

 • “straat” als het woord “straat” het eerste al of niet vrijstaande deel van een straatnaam vormt
 • “straat” als “straat” als gemeld meteen ook “Straat” is als naam van een straat
 • “straat” als de positie in een straatnaam, vooraan, achteraan, niet uitmaakt
 • “straat” als “straat” de laatste zes letters van een straatnaam vormt

Deze nieuwe straten weer tellen:

trm       frq
^straat     61
^straat$     1
straat    77833
straat$    77100

Z.K.H. nu aan kop:

trm       frq
^bernard     98
^bernhard    169
bernard     104
bernhard    486

Waarbij je nieuwsgierig wordt naar het effect van ‘prefix’ “prins”?

trm       frq
^prins     2033
prins     2204
prins$      6

En vervolgens nog wie of wat heet er dan “prins” van achteren?

openbareruimtenaam   woonplaatsnaam
De Prins        Driebergen-Rijsenburg
Erfprins        Oegstgeest
Gele Prins       Limmen
Groote Prins      Mill
Kroonprins       Haaksbergen

Waren er toch zes? In de BAG heeft zes geen adres, het blijft bij een “openbareruimtenaam”:

openbareruimtenaam   woonplaatsnaam
Fortgracht Erfprins  Den Helder

Maar nog een keer, waarom moeite doen? Voor als je met hulp van je computer “uitspraken wil kunnen doen” over straatnamen: om wat voor naam gaat het bij “Dapper” uit “Dapperstraat” en is dat eenmalig? Ze hebben er in dezelfde plaats nog eentje maar dan als “plein” en ja, in andere plaatsen nog twee “straten” en ook nog twee als “weg”.

Oké, splits ze dan maar. Hoe? Met behulp van de methode waarbij je langs een ‘string’ loopt - hier de te splitsen straatnaam - en zegt, stop, op deze positie voeg ik er een spatie in want in deze lijst met voorbeelden geven ze aan dat het vaker zo gedaan wordt.

Op internet zijn ‘papers’ te vinden waarin iedere wetenschapper die al een keer gekeken heeft naar ‘Wordbreakers’, ‘Word boundary detection’ dan wel ‘Word Segmentation’, aanneemt dat de daarvoor benodigde woordfrequenties beschikbaar zijn of “geleerd” kunnen worden.

Voor opeenvolgende letters:

A Statistical Learning Algorithm for Word Segmentation

This paper describes a computer algorithm that is designed to solve the problem of locating word boundaries in blocks of English text from which the spaces have been removed. The algorithm relies entirely on statistical relationships between letters in the input stream to infer the locations of word boundaries.

Voor opeenvolgende delen van een woord of zin de bijdrage aan “Beautiful Data” van Peter Norvig:

Word Segmentation

Consider the Chinese text . This is the translation of the phrase “float like a butterfly.” It consists of five characters, but there are no spaces between them, so a Chinese reader must perform the task of word segmentation: deciding where the word boundaries are. Readers of English don’t normally perform this task, because we have spaces between words. However, some texts, such as URLs, don’t have spaces, and sometimes writers make mistakes and leave a space out; how could a search engine or word processing program correct such a mistake?

Daar, als ik woordfrequenties uit de Nederlandse straatnamen wil halen moet ik eerst woordfrequenties hebben om die straatnamen effectief te kunnen “segmenteren”.

Dan maar met het timmermansoog proberen daaraan te komen? Te beginnen met die enkele “Straat” in Roermond en aan de hand daarvan straatnamen selecteren die op “-straat” eindigen.

Vervolgens met behulp van het gevonden “dapper” weer een straatnaam-extensie of twee, drie loskloppen:

^dapperplein$    ^dapper     plein$     1   78  19,4343
^dappersdam$     ^dapper     sdam$      1   0  23,7910
^dapperslaer$    ^dapper     slaer$     1   0  23,7910
^dapperstraat$    ^dapper     straat$     3  125  17,8640
^dapperweg$     ^dapper     weg$      2  260  17,5371
^dapperstraat$    ^dapperstraat  $        3   0  21,5937

Ik herhaal, niet meteen “dapperstraat” op basis van een onvolledige telling al daadwerkelijk splitsen maar die voorlopige telling gebruiken om “dapper” - dat nog niet op zichzelf staand voorkwam - in de context van een aantal verschillende straatnamen te valideren en eventueel als term aan mijn definitieve woordfrequentielijst toe te voegen.

Op dat moment het aantal keer dat ik het al heb zien voorkomen met 3 verhogen evenals item “straat”, net zo, 3 erbij. Item “dapperstraat” vervolgens met 3 verminderen. Die met “plein” en “weg”, rinse repeat.

Geheel rechts een hulpkolom, de ‘probability’ van “dapper” en “straat” zijnde 3 en 125 betrokken op de lengte van de bestaande lijst met woorden die al zelfstandig voorkwamen, te weten 146603.

Op gezag van “Beautiful Data”, ch. “Natural Language Corpus Data”, par. “Word Segmentation”:

If the product is higher than any other candidate’s product, then that’s the best answer.

Hier juist lager vanwege de logaritmisch verschoven werking. En ook al bestond “dapper” niet, je mag aannemen dat de frequentie tenminste 3 zal zijn want ze kwamen immers met 3 “dapperstraten”?

Aan de “-straat”-kant de term daar iets rigoureuzer laten meebeslissen, aan die kant was toch meer statistische informatie voorhanden?

Waarom naast “^dapper” en “straat$” ook “^dapperstraat” en “$” laten meelopen?

Voor gevallen als deze:

^magielshoek$    ^magi      elshoek$    1   0  23,7910
^magirusstraat$   ^magi      russtraat$   1   0  23,7910
^magispad$      ^magi      spad$      1   1  23,7910
^magistererf$    ^magi      stererf$    1   0  23,7910
^magisterhove$    ^magi      sterhove$    1   0  23,7910
^magisterstraat$   ^magi      sterstraat$   1   2  23,0978
^magistraat$     ^magi      straat$     4  125  17,5764
^magistraatwijk_   ^magi      straatwijk_   3   0  21,5937
^magistratenlaan$  ^magi      stratenlaan$  1   0  23,7910
^magistratenveld$  ^magi      stratenveld$  1   0  23,7910
^magistraat$     ^magistraat   $        4   0  21,0184
^magistraatwijk_   ^magistraat   wijk_      3   5  20,7952

Als “^magi” niet bestaat, is het dan goed als ik terugval op de combinatie “magistraat” en “wijk_” die beiden wel voorkomen alsmede het standalone “^magistraat$”?

Ga ik die toevoegen aan mijn lijst en wachten tot de meervoudsvorm in “^magistratenlaan$” en “^magistratenveld$” ook voorbijkomt.

Bestaan ze inderdaad?

openbareruimtenaam  woonplaatsnaam
De Magistraat     Borculo
Magistraat      Brielle
Magistraat      Heerenveen
Magistraat      Steenwijk
Magistraat      Woudrichem
Magistraatwijk I   Middelburg
Magistraatwijk II   Middelburg
Magistraatwijk III  Middelburg
Magistratenlaan    's-Hertogenbosch
Magistratenveld    Apeldoorn

Fris en fruitig:

demagistraat

Vond de makelaar die deze foto plaatste wel geinig maar hij bestaat zelf ook:

openbareruimtenaam  woonplaatsnaam
De Makelaar      Amersfoort
Makelaar       Assendelft
Makelaarsbruggetje  Amsterdam
Makelaarstraat    Almere

#403

Meer weten? Ga dan naar wewewedenhaagenel:

The Counts’ Hedge

Though officially called Den Haag, the locals often refer to it as ‘s-Gravenhage, literally: ‘The Counts’ Hedge’.

Locals:

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Datum 4 december 2018. Betreft:
Aanbiedingsbrief voortgangsrapportage CTIVD over de werking van de Wiv2017

Geadresseerde zit in Den Haag en helemaal bovenaan, net onder dat met kroon gewapende leeuwenpaar:

>Retouradres Postbus 20010, 2500 EA Den Haag

De brief kwam uit Den Haag en ging naar Den Haag …

Jij dacht te weten dat ook de landelijke overheid al een jaar of wat gehouden was aan het “'s-Gravenhage”, met “identificatiecode” 1245 als “Woonplaats aangewezen” opgenomen in “Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)”. Ten onrechte? Dat denken?

Loodgieters hebben het over “hemelwaterafvoer” waar een ander denkt, “regenpijp”. Niet zo de overheid:

De Minister van Binnenlandse Zaken    De Minister van Defensie,
en Koninkrijksrelaties,

Drs. K.H. Ollongren            Drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Pagina                  4 van 4

Of zij willen graag naast ons op de hurken zittend gezien worden of zij hebben ooit een te grote hoeveelheid briefpapier besteld maar zij doen nog steeds “gewoon Den Haag”.

En zij zullen het wel weten? Hoe zit het dan precies met de adressering:

Stelselvanbasisregistraties.nl > BAG > Woonplaatsnaam

Definitie - Een Woonplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente.

Toelichting - De gemeenteraad deelt het grondgebied van de gemeente in een of meer Woonplaatsen in. De woonplaats wordt in het kader van adressering vaak aangeduid met de benaming die daaraan is toegekend (plaatsnaam).

Populatie - De basisregistratie adressen bevat alle officieel als zodanig vastgestelde Woonplaatsen op het Nederlandse grondgebied.

Maar:

De naam van een Woonplaats dient niet te worden verward met de gemeentenaam. Binnen één gemeente kunnen namelijk meerdere Woonplaatsen voorkomen.

Niet de woonplaats maar de gemeente is doorslaggevend?

Daar laat de BAG zich gek genoeg niet over uit maar opendata.cbs.nl heeft:

  woonplaats_gemeente_code

Tja, wat nu. Onzetaal.nl, “Het Genootschap Onze Taal is een vereniging voor taalliefhebbers”:

Den Haag / ’s-Gravenhage

Wat is juist: 's-Gravenhage of Den Haag? Den Haag is de oudste en gewoonste aanduiding.

Het is een misverstand te denken dat de statige naam 's-Gravenhage de oudste vorm is en dat Den Haag daarvan de moderne afkorting is.

OK, Floris IV, beboste streek, jachthuis enzovoort:

Vertaalde plaatsnamen zijn vaak heel oud; in dit geval verraden het Engelse The Hague, het Franse La Haye en het Duitse Den Haag dat juist Den Haag de oorspronkelijke vorm is.

De gemeente Den Haag gebruikt zelf al geruime tijd Den Haag in plaats van het plechtige 's-Gravenhage. Den Haag is kort en modern; het sluit beter aan bij het algemene en internationale gebruik (denk bijvoorbeeld ook aan de verkeersborden en stationsnamen) en heeft bovendien de oudste rechten.

Kort en modern maar gedateerd:

Publicatiedatum: 08-04-2011

In je wanhoop naar Taaladvies.net, “een product van de Taalunie”:

’s-Gravenhage / Den Haag

Vraag - Is de juiste naam van de stad waar de Nederlandse regering zetelt 's-Gravenhage of Den Haag?

Antwoord - Beide namen zijn correct. De gemeente hanteert zelf de benaming Den Haag, behalve in officiële stukken, zoals geboorte- en huwelijksakten. Daarin wordt 's-Gravenhage gebruikt.

Toelichting, vooraf eerst weer iets met inmiddels Floris de Vijfde en zijn jachtslot en dan:

Deze situatie duurde tot 1990. Toen besloot de gemeente bij de invoering van een nieuwe huisstijl voortaan de benaming Den Haag te hanteren. Die benaming sluit aan bij wat in het dagelijks taalgebruik gangbaar is én bij de buitenlandse benamingen, zoals La Haye (Frans) en The Hague (Engels). 's-Gravenhage wordt alleen nog gebruikt in officiële stukken en in gevallen waar het wettelijk is voorgeschreven.

Aangehaalde bronnen waar dit zich op baseert, allemaal van voor de invoering van de wet basisregistraties. Net nog weer eind juli aangepast en opnieuw ingevoerd door … Ollongren:

Wet basisregistratie adressen en gebouwen
Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Artikel 1, in deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. adres: door het bevoegde gemeentelijke orgaan aan een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats toegekende benaming, bestaande uit een combinatie van de naam van een openbare ruimte, een nummeraanduiding en de naam van een woonplaats;

Gebruik van gegevens:

Artikel 35, lid 1, indien een bestuursorgaan bij het vervullen van zijn publiekrechtelijke taak een gegeven nodig heeft dat krachtens deze wet als authentiek gegeven in de basisregistratie beschikbaar is, gebruikt het dat authentieke gegeven.

Verder gaat men omreden van efficiency schuil achter postbussen, die van “Uw Kamer”:

Postbus 20018 2500 EA Den Haag

En “Retouradres”:

Postbus 20010, 2500 EA Den Haag

De eerste geloof ik wel even maar dat andere postbusadres, is dat van “Binnenlandse Zaken” of van “Defensie” als departement van een van beide betrokken “bewindslieden”?

Naar almanak.overheid.nl:

Contactgegevens overheden

Zoek naar contactgegevens van de Nederlandse overheidsorganisaties.

Drs. K.H. Ollongren (Kajsa):

Actief van 26-10-2017 t/m heden.

Bezoekadres 	Turfmarkt 147
        2511 DP DEN HAAG
Postadres    Postbus 20011
        2500 EA DEN HAAG 

Nee. Mw. drs. A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten:

Actief van 26-10-2017 t/m heden.

Bezoekadres 	Plein 4
        2511 CR Den Haag
Postadres    20701
        2500 ES Den Haag 

Ook niet. Van wie of wat is postbusnummer 20010?

Kan op die plek niet rechtstreeks op postbusnummer zoeken maar wel in een achterliggend XML-bestand:

https://almanak.overheid.nl/archive/20180507.xml

<p:categorie p:naam="Ministeries" p:catnr="45"/>
 <p:naam>Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst</p:naam>
 <p:afkorting>AIVD</p:afkorting>
 <p:type>Organisatie</p:type>
 <p:contact>
  <p:bezoekAdres>
   <p:adres>
    <p:straat>Europaweg </p:straat>
    <p:huisnummer>4</p:huisnummer>
    <p:postcode>2711 AH</p:postcode>
    <p:plaats>ZOETERMEER</p:plaats>
   </p:adres>
  </p:bezoekAdres>
  <p:postAdres>
   <p:adres>
    <p:postbus>Postbus 20010</p:postbus>
    <p:postcode>2500 EA</p:postcode>
    <p:plaats>DEN HAAG</p:plaats>
   </p:adres>
  </p:postAdres>
  <p:internet p:label="algemeen">http://www.aivd.nl</p:internet>

Typisch. Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal (14) over “typisch”, ook “curieus”:

 • gezegd als ontwijkend antwoord op (te) nieuwsgierige vragen, hussen met je neus ertussen

In de bewuste brief wordt ook nog eens bevestigd:

Inleiding

Hierbij bieden wij u de voortgangsrapportage over de werking van de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) aan van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

Zoals bij de wetsbehandeling toegezegd aan uw Kamer heeft het kabinet de CTIVD verzocht om over een aantal onderwerpen spoedig na inwerkingtreding van de wet te rapporteren.

Daar haal ik uit:

 • opdracht van het kabinet;
 • opdracht aan Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD);
 • opdracht was, kijk wat de Inlichtingendiensten bakken van de implementatie van de nieuwe wet.

Analoog aan ooit een ouderavond van een basisschool, bedoeld alleen voor ouders van “pupillen” maar waar ik een jochie van 11, 12 - wel met een beginnend snorretje - met zijn allochtone moeder meegekomen zag om voor haar te tolken in een gesprek over hem …

… werd de “Aanbiedingsbrief voortgangsrapportage CTIVD over de werking van de Wiv2017” door de AIVD zelf op de bus gedaan?

Opdat de volksvertegenwoordiging bij wijze van controle van de inhoud kon kennisnemen.
Nog betrouwbaarder en veiliger dan langs deze weg is niet mogelijk!

Hoezo Weerman, dit gaat toch niet over straatnamen? Ha, ook in Den Haag:

  sleepwetstraat

En zo lastig is het ook weer niet, voor bezoekers is de hoofdingang Lange Poten 4. Vertrek om 12:54:

 1. Vertrek vanuit Assessmentsplein
 2. Na 130 meter Sla linksaf richting Bevoegdhedenmarkt
 3. Na 320 meter Houd rechts voor de Compliance-tunnel
 4. Na 1,2 kilometer Neem de tweede afslag Data-analysebocht
 5. Na 400 meter Neem de tweede afslag op de rotonde richting Evaluatiesingel
 6. Na 560 meter Neem de eerste afslag op de rotonde richting Functiescheidingsbosje
 7. Na 190 meter Buig links af voor de Gegevensverwerkingkade
 8. Na 1,8 kilometer Sla linksaf richting Hoofdthemaweg
 9. Na 1,6 kilometer Sla rechtsaf richting Implementatierotonde
 10. Na 760 meter Sla linksaf richting Klachtbehandelingspark
 11. Na 130 meter Neem de derde afslag ter hoogte van Metadatamolen
 12. Na 460 meter Sla linksaf richting Nulmetingenwijk
 13. Na 330 meter Neem de tweede afslag langs het Onderzoeksopdrachtgericht-kanaal
 14. Na 1,3 kilometer Blijf rechtdoor rijden op de Parlementaire parallelweg
 15. Na 410 meter Neem de tweede afslag en vervolg over de Projectorganisatiedijk
 16. Na 500 meter Blijf rechtdoor rijden op de Rechtsbeschermingsweg
 17. Na 390 meter Laat de Risicobuurt links liggen
 18. Na 910 meter Neem de afslag op de rotonde richting Systematiekhaven
 19. Na 1 kilometer Sla linksaf langs de Uitvoeringspraktijkplas
 20. Na 1,4 kilometer Sla rechtsaf richting Verbeteringenwetering
 21. Linksaf via Waarborgenweerd langs Werkprocessenwoud naar Werkveldwerf
 22. Na 60 meter Buig rechts af om Wiv-kolk
 23. Na 40 meter Zorgplichtzand, -zicht of -zoom naar keuze
 24. Na 230 meter aan uw rechterhand de uitspanning “Zo gericht mogelijk”
 25. Na 280 meter parkeren en lopen door Kasja Ollongren-passage 5 min.

Bestemming bereikt, aankomst om 13:29. U bent van harte welkom in de Tweede Kamer.


#404

The Counts’ Hedge (vervolg)

Ook nog even gewoon tellen in die 860000+ adresregels van almanak.overheid.nl:

<p:plaats>Den Haag</p:plaats> .......... 4120 

Ze zijn er wel maar in minderheid, zoals bijvoorbeeld:

<p:naam>Rechtswezen - Hoge Raad der Nederlanden</p:naam>

Die de andere vorm hanteren:

<p:plaats>'s-Gravenhage</p:plaats> ...... 158

Maar niet één organisatie die daar “Den Bosch” wil hebben staan. Daar is het steeds:

<p:plaats>'s-Hertogenbosch</p:plaats> .... 25

Dat met “Den Haag” is dan voor “de aanraakbaren”. Die hen van de “Koel”-kaste liever op enige afstand zien:

Koelkast-zegger

Het begrippenpaar ‘koelkast – ijskast’ is er eentje uit de serie ‘toilet – wc’, ‘gebakje – taartje’, ‘zeer doen – pijn doen’, ‘mantel – jas’, ‘wagen – auto’, ‘japon – jurk’. Op het eerste gezicht lijken deze woorden synoniem, maar er schuilt een addertje onder het gras.

Mensen uit bepaalde kringen (de hogere) zullen nooit het eerste zeggen en altijd het tweede. Het onderscheidend element zit ’m in een associatie met ‘deftigheid’ die de hogere kringen juist willen vermijden.

‘Toilet’ is een enigszins eufemistische aanduiding voor ‘wc’. Uit angst om een ordinaire indruk te maken gingen mensen, met name de aspirerende, lagere bourgeoisie, omfloerst over ‘toilet’ speken, alsof er op een toilet geen sprake zou zijn van pis en poep.

Mensen uit hogere (adellijke) kringen vonden deze voorkeur voor mooie, deftige, eufemistische woorden juist weer heel erg burgerlijk. Zij zeiden dan liever waar het op stond: ‘wc’, ‘jurk’, ‘auto’, enzovoort. Om er nog een schepje bovenop te doen in recht-voor-z’n-raapheid sprak de adel het woord ‘moeten’ ook vaak als ‘motten’ uit (maar ‘hiero!’ was dan weer fout). Het luisterde nauw.

In de tijd dat voedsel alleen maar met behulp van ijs kon worden gekoeld, gebruikten de hogere kringen ook daadwerkelijk ijs. In grote staven werd het ijs aangeleverd en in een kast geplaatst die ‘ijskast’ heette. Na de uitvinding van de koelkast is de hogere sociale klasse tot op de dag van vandaag het woord ‘ijskast’ blijven gebruiken.

Uit de BAG komen geen adresgegevens voor postbussen, oppert iemand halverwege de hiërarchie binnen deze denkbeeldige elite.

Hij of zij ‘tasked’ met het zoeken naar een ‘line of defense’ voor een mogelijke inbreuk op de wet:

- There’s a hole in the bucket, dear Liza …

- So fix it dear Henry, dear Henry, fix it.

- With what should I fix it, dear …

Au, waarom doe je dat:

https://www.postnl.nl/adres-zoeken/
{
 "FormattedAddress":[
  "Postbus 20011 ",
  "2500EA 'S-GRAVENHAGE"
 ]
}

“De man die die tik uitdeelde zit hier …”

Nieuwsuur - dinsdag 4 december

- Harm Brouwer, voorzitter van de Commissie Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. U bent de enige die mag meekijken met wat onze spionnen mogen doen. Bent u geschrokken van wat zag?
- Geschrokken niet. Maar ik heb wel zorg. Omdat er een hoog risico is dat de bevoegdheden door onze geheime diensten onrechtmatig zijn ingezet.
- We praten daar straks over door.