Is die nieuwe Roze dump wel volledig?

Zit es te turen naar de Roze dump van Foondump versie 4.10 …

In de door Foondump geleverde pink_subscriber-tabel staat bijvoorbeeld deze vermelding:

    [i](AAH) Accountants Adviesbureau Houweling St. Ignatiusstraat 263 4817 KK Breda 076-5300848[/i]
Met het zoekprogramma in het Roze gedeelte van de CD-foon krijg je hem ook maar nu met een post-adres en een faxnummer erbij:
    [i](AAH) Accountants Adviesbureau Houweling St. Ignatiusstraat 263 4817 KK Breda (076) 530 08 48

    Postbus 9380 4801 LJ Breda
    fax 076 5300192[/i]


Deze gegevens staan wel in mijn Foondump-tabellen ‘pink_info’ en ‘_phonenumbers’ maar alleen als ‘orphans’.
Het zijn verweesde records zonder link - dus zonder een overeenkomstige ‘id’ - naar mijn tabel ‘_subscriber’.

Bij nader onderzoek blijken er in mijn Roze dump meer dan 75.000 ‘_phonenumber’-records te staan die ik niet thuis kan brengen en idem een veelvoud daarvan in de ‘_info’-tabel.

Foondump-team, hoe zat het ook alweer, zijn dit gegevens die die bij weggelaten dubbele vermeldingen horen?
Ik heb wel een lege pink_unique tabel waar ik tijdens het dumpen de md5 keys in zie langs komen maar die is na afloop weer leeg.

Waar gaat dit fout? Een hoop faxnummers en dergelijke missen zo de boot.

Je hebt gelijk.
Ik zal op zoek gaan naar de bug… dankjewel!

Het was nog erger, alle info en phonenumber records waren verschoven. Bij subscriber record x hoorde info record x+1.

Er is een nieuwe versie, v4.10a, ter download.

Let op dat alle met v4.10 gedumpte gidsen dus onjuiste gegevens in de pink_info en pink_phonenumbers tabel hebben!!!

Oeff…

De ‘sticky’-links in de announcements bovenaan verwijzen nog naar versie 4.10 zag ik. Misschien is het verstandiger om die weg te halen?

Weerman: 2 x bedankt!

Hoi Weerman, RGJ,

Het was nog erger, alle info en phonenumber records waren verschoven. Bij subscriber record x hoorde info record x+1.

Super dat jullie deze fout er uit gehaald hebben —)

Even de discussie over Database pakketen vervolgen:

DB2 heeft tools die de referentiele integriteit kunnen checken. Hij analyseert de huidige database. Daarna een unload en als je de nieuwe database load dan ziet hij dat er verschillen in zitten. Als beide dump programma’s geen goede database referentie hebben dan zal hij dat natuurlijk niet opvallen.

De vriendelijke groet Jan Marco

Referentiele integriteit is iets heel anders dan een verschuiving van records. Dit zat niet op het niveau van de tabelstructuren, dit zat op niveau van de data zelf.

PS We hadden helemaal geen ‘discussie over database pakketten’, deze thread ging over een bug.

Ja en nee.

In de lege Access db die meekomt met Foonddump zou je ‘Enforce Referential Integrity’ kunnen aanzetten. De kolom met subscriber id’s moet je daarvoor wel op uniek zetten.

Jan Marco heeft het dan in zoverre bij het rechte eind dat alle phonenumber- en info-record’s met verschoven id’s geweigerd worden als die id’s niet voorkomen in subscriber, Access zou waarschuwen.

Daarentegen, foute records die toevallig een id hebben die wel voorkomt in subscriber zal Access blij aanpakken. Je had het probleem misschien eerder ontdekt maar Referential Integrity was hier niet afdoende geweest.

De id kolom wordt gevuld met opeenvolgende nummers. De kans dat een info record dus een id had die in subscriber voorkomt was dus 100%.

Huh? In dacht dat ik toen in beide gevallen “vrij-zwevende” id’s had aangetroffen.

Piep zei de muis, “Pink_info Without Matching Pink_subscriber” op de beschadigde roze dump:

=625089

Hoi Weerman,

In dacht dat ik toen in beide gevallen “vrij-zwevende” id’s had aangetroffen.

Bedankt voor jouw informatie —)

Ik heb navraag gedaan. DB2 kan ook in de data kijken om aan te geven dat er een verschil in zit na reload van een tabel.

De vriendelijke groet Jan Marco