Gemeentes Son en Breugel missen in ZM3

Ben ik wat analyses aan het doen, zie ik dat heel de gemeentes Son en Breugel niet meer in ZM3 zitten. Ook op nummer of postcode vind ik niks. Zo’n beetje heel de postcodes 5690,5691 en 5692 zijn weg - er zijn nog een twintigtal vermeldingen over. Van die vermeldingen is de city nota bene leeg.

Iemand enig idee?

mysql> select count(*) from 2012zm1.white_subscriber where city='Son';
+----------+
| count(*) |
+----------+
|   3326 |
+----------+
1 row in set (0.02 sec)

mysql> select count(*) from 2012zm1.white_subscriber where city='Breugel';
+----------+
| count(*) |
+----------+
|   1253 |
+----------+
1 row in set (0.01 sec)

mysql> select count(*) from 2012zm3.white_subscriber where city='Son';
+----------+
| count(*) |
+----------+
|    0 |
+----------+
1 row in set (0.03 sec)

mysql> select count(*) from 2012zm3.white_subscriber where city='Breugel';
+----------+
| count(*) |
+----------+
|    0 |
+----------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select postalcode,streetname,city from 2012zm3.white_subscriber where postalcode like '5692%';
+------------+------------------------+------+
| postalcode | streetname       | city |
+------------+------------------------+------+
| 5692AG   | Ekkersrijt       |   |
| 5692AN   | Ekkersrijt       |   |
| 5692BB   | Ekkersrijt       |   |
| 5692DA   | Ekkersrijt       |   |
| 5692DB   | Ekkersrijt       |   |
| 5692DB   | Ekkersrijt       |   |
| 5692DR   | Ekkersrijt       |   |
| 5692DR   | Ekkersrijt       |   |
| 5692EA   | Science Park Eindhoven |   |
| 5692EA   | Science Park Eindhoven |   |
| 5692EB   | Science Park Eindhoven |   |
| 5692EB   | Science Park Eindhoven |   |
| 5692EB   | Science Park Eindhoven |   |
| 5692ED   | Science Park Eindhoven |   |
| 5692EG   | Science Park Eindhoven |   |
| 5692EG   | Science Park Eindhoven |   |
| 5692EL   | Science Park Eindhoven |   |
| 5692EM   | Science Park Eindhoven |   |
| 5692EN   | Science Park Eindhoven |   |
| 5692HB   | Ekkersrijt       |   |
| 5692HB   | Ekkersrijt       |   |
| 5692HE   | Ekkersrijt       |   |
| 5692HE   | Ekkersrijt       |   |
+------------+------------------------+------+
23 rows in set (0.00 sec)

Wat opvalt, jouw lege ‘city’-lijstje betreft uitsluitend bedrijven. Verder waren ze vorig jaar de betreffende woonplaatsnamen en bijbehorende oude “woonplaatscode” aan het omkatten:

[quote]Son en Breugel smelten ook als woonplaats samen

Op de plaatsnaamborden stond het al veel langer: geen Son, geen Breugel, maar Son en Breugel.

De twee ooit afzonderlijke dorpen smelten nu ook in de gemeentelijke administratie aan elkaar. Het college van B en W heeft besloten dat de woonplaatsen Breugel en Son worden ingetrokken en dat alle inwoners voortaan in ‘Son en Breugel’ wonen. Dat is nodig om twee informatiesystemen aan elkaar te koppelen; in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) hanteerde de gemeente al uitsluitend Son en Breugel; in de registratie van gebouwen en adressen staan beide dorpen echter afzonderlijk gemeld.

De koppeling van beide systemen levert vaker verschillen op. Zo zag Sint-Oedenrode zich drie jaar geleden genoodzaakt vier verschillende woonplaatsen in te stellen. Niet voor de kerkdorpen – die vallen onder Sint-Oedenrode – maar voor drie percelen bij de gemeentegrens. Sindsdien staat er een huis met als woonplaats Best, Liempde en Veghel op Roois grondgebied.

http://www.ed.nl/regio/eindhovenregio/9214999/Son-en-Breugel-smelten-ook-als-woonplaats-samen.ece][u]Eindhovens Dagblad - dinsdag 2 augustus 2011[/u
[/quote]
Om een of andere reden waren de afzonderlijke woonplaatsen Breugel en Son vorige maand nog steeds niet uit de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) afgevoerd, met als gevolg dat je daarin bijvoorbeeld de oude en nieuwe woonplaatsnamen Son en Son en Breugel en de woonplaatscodes, 2599 en 3520, doorelkaar gebruikt zag worden voor postcode 5692-adressen:

   2599 Keizerlibel 5692 Son 3520 Keizerlibel 5692 Son en Breugel 2599 Libellenlaan 5692 Son 3520 Libellenlaan 5692 Son en Breugel 2599 Science Park Eindhoven 5692 Son 3520 Science Park Eindhoven 5692 Son en Breugel 2599 Snuitlibel 5692 Son 3520 Snuitlibel 5692 Son en Breugel
Het CBS, een belangrijke afnemer van deze gegevens, over de woonplaatscode:

[quote]BAG-woonplaatsen

Gemeenten zijn verplicht de namen en geometrie van woonplaatsen op te nemen in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Dit betekent dat elke gemeente moet beschikken over namen en afbakeningen van woonplaatsen. Gemeenten zijn bevoegd woonplaatsen op het eigen grondgebied te benoemen. De gezamenlijke woonplaatsen moeten daarbij het volledige grondgebied van de gemeente omvatten. Van gemeenten wordt verwacht dat zij alle woonplaatsen binnen hun grenzen in het zogenoemde woonplaatsenbesluit vastleggen.

In dit verband is ook PostNL betrokken bij de vastlegging van woonplaatsen. De woonplaatsen uit de BAG zijn in principe die woonplaatsnamen die bij de invoering van de postcodes zijn overeengekomen of die nadien in overleg met PostNL zijn vastgesteld. Het gaat hierbij om zo’n 2,5 duizend woonplaatsen. Gemeenten informeren PostNL over wijzigingen in benoeming, intrekking of wijziging van woonplaatsen. PostNL verwerkt alle wijzigingen van woonplaatsnamen en -grenzen die een gevolg zijn van herindelingen. Ook wijzigingen ten gevolge van planologische ontwikkelingen verwerkt PostNL kosteloos. Voor de in de BAG vastgestelde woonplaatsen is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de PostNL-woonplaatsen. Gestreefd wordt naar een identieke groepering van adressen naar woonplaatsen.

Woonplaatsen hebben een unieke viercijferige code. Deze code is afgeleid uit de alfabetische volgorde van woonplaatsen per gemeente. Voor nieuwgevormde gemeenten blijven de woonplaatsen hun code behouden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu beheert een lijst van de vastgestelde woonplaatscodes en -namen per gemeente.[/quote]
Dit kan tot verwarring geleid hebben want een van de belangrijkste doorverkopers van postcodebestanden, het bedrijf Postcode.nl bv, heeft dit jaar besloten voortaan te gaan putten uit de postcodekolom van de BAG, in plaats van uit de PostNL-bron. Dit ondanks een aantal forse problemen met de door gemeenten zo aan PostNL gekoppelde gegevens, onder andere een aantal woonplaatsen in de BAG die dezelfde postcode delen.

De mensen van Postcode.nl hebben dat probleem opgelost door een nieuwe regel te verzinnen, een 4-cijferige postcode mag bij hen nu vaker binnen één gemeente voorkomen, een verruiming van de bestaande regel voor het Nederlandse postcodesysteem die zegt dat zo’n ‘wijkcode’, dus een 4-positie-postcode, slechts in één woonplaats mag voorkomen.

Wat er via de BAG vervolgens bij
http://www.postcode.nl/index?action=search&goto=postcoderesult&TreeID=1&address=Science][u]postcode.nl[/u
uitkomt:

   5692 EA Science Park Eindhoven 5004 t/m 5080 Son en Breugel 5692 EB Science Park Eindhoven 5001 t/m 5057 Son en Breugel ... 5692 EP Science Park Eindhoven 5707 t/m 5711 Son en Breugel 5692 ER Science Park Eindhoven 5706 t/m 5710 Son en Breugel
.. lijkt niet meer op wat de "echte" postcodetabel daar voorheen als plaatsnaam had staan:
   5692 EA Science Park Eindhoven 5004 t/m 5080 Son 5692 EB Science Park Eindhoven 5001 t/m 5059 Son ... 5692 EP Science Park Eindhoven 5701 t/m 5711 Son 5692 ER Science Park Eindhoven 5702 t/m 5710 Son
.. en ook de onderlinge plaatsnaamverschillen, "Son" en "Son en Breugel" die de afgelopen maand nog in de BAG zaten zie je bij Postcode.nl niet meer terug.

Dan loopt het spoor dood, dus of dit inderdaad bij de Telefoongids tot verwarring geleid heeft, tenzij de productie- dan wel de bevriesdatum van de Telefoonboekgegevens nog een rol speelt:

   Testvermelding Week 21 - 25 may Herikerbergweg 88 1101CM Amsterdam Zuidoost 0204086418
Als het zo is dat De Telefoongids bv voor het 3e kwartaal van 2012 de goedkopere maar toen mogelijk nog wel afwijkende gegevens van Postcode.nl bv heeft ingezet bij de productie van de Telefoongids Professioneel dan zou dat alsnog een verklaring kunnen zijn voor het door jou gevonden Son en Breugel-gat.

Kan ook zijn dat ze daar bij de Telefoongids zelf een koppeling met gegevens uit de BAG gefabriekt hebben en dat daarbij wat misgegaan is.

Hmm, ja, de BAG van deze maand heeft wel netjes alleen nog een “Son en Breugel” in tegenstelling tot die van juli. En inderdaad, die lege city is in dat licht wel heel verdacht. Mooi gevonden Weerman!

Overigens bizar hoe die postcodes daar lopen, zeker in “Ekkersrijt”. Die output uit mijn post hierboven leek me dan ook eerst onjuist, maar die blijkt gewoon te kloppen.

http://www.postcode.nl/index.php?goto=postcoderesult&action=map&reeksid=0&address=son+en+breugel%2C+ekkersrijt&TreeID=1
, en dan wordt die hele enorme postcodereeks wel onderbroken voor dat Science Park.