Gebruik van gedumpte data op commerciële site

Hoi,

Wat ik me afvraag is of ik voor het volgende een een gedumpte databse van de cd foon gids mag gebruiken. overgens weet ik niet of dit mogelijk is wat ik wil.

Wat ik wil maken als het lukt. (heb nog geen dump bekeken) Is als er iemand een postcode + huisnummer invult in een formulier dat ik aan de van dat postcode + huisnummer de straat, huisnummer, plaatnaam en de naam van het persoon haal. uit de databse haal.

Wat ik me nu al eerste afvraag mag dit ? Is dit legaal ? Ik wil dit graag weten voordat ik een cd foon gids koop waar ik verder niets aan heb.

Ik hopo dat iemand hier iets over weet of waar ik er iets over kan lezen.

Groeten Wouter

Zodadelijk gaat Jan Marco antwoorden - “gerust wel” - dus laat mij je nog snel even voorlichten… 8)

De betrokkenen zijn er niet voor, in volgorde van opkomst eerst de makers van de Foondump-software:

[quote]Databankwet

Volgens de Nederlandse wetgeving mag je de gegevens uit de CD-foongids niet voor andere dan prive-doeleinden gebruiken. Wij, makers van Foondump, staan er dus ook niet achter wanneer je de verkregen gegevens gebruikt voor commerciele doeleinden, of de gegevens weer ter beschikking stelt aan derden.

Foondump.nl - Juridisch
http://www.foondump.nl/Index.php?page=juridisch
[/quote]
Daar lijkt nog ruimte voor interpretatie, hierover De Telefoongids BV als uitgever van de CD-foongidsen:

[quote]Wij proberen misbruik van De Telefoongids te voorkomen, o.a. door een maximum te stellen aan het aantal nummers dat in één keer op Internet en de CD-foongids kan worden opgevraagd. De database van De Telefoongids is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1007963.

Telefoongids.nl - Privacy verklaring
http://over.detelefoongids.nl/privacy.html
[/quote]
Specifiek:

[quote]Het gebruiksrecht van de CD-foongids omvat uitsluitend het door Contractant met behulp van de bijgeleverde programmatuur raadplegen of exporteren van de (telefoonnummer)gegevens en andere naar hun aard voor raadpleging door eindgebruikers bestemde gegevens volgens de in de bijgeleverde (gedrukte of elektronische) documentatie omschreven procedure. Het is de Contractant derhalve (onder meer) niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de CD-foongids of delen daarvan en de (telefoonnummer)gegevens op te vragen anders dan met behulp van de op de CD-foongids vervatte programmatuur.

Eenmaal rechtmatig en in overeenstemming met deze Licentievoorwaarden verkregen niet-substantiële delen van een databank in de zin van de databankenwet mogen worden hergebruikt door de Contractant voor zover en tot de mate waarin de Databankenwet zulks uitdrukkelijk toestaat.

Het is de Contractant evenmin toegestaan de CD-foongids te reverse-engineeren of te decompileren, tenzij en tot de mate waarin een wettelijke regeling zulks uitdrukkelijk toelaat.

Paragraaf 2 van artikel 3 van de ‘Licentievoorwaarden CD-foongids’[/quote]
Verkijk je niet op de dekkingsgraad van het telefoonboek.

Afhankelijk van de aard van de mensen in je ‘userbase’ zal daarvan tweederde tot driekwart een vermelding in de telefoongids hebben en daarvan zal weer eenvijfde deel een fout bevatten, zoals spelling van de naam, verkeerde of ontbrekende voorletter, vorig adres enz. Zakelijke vermeldingen halen 80% a 90% maar ook weer met ruis oa. vanwege variatie in schrijfwijze van bedrijfsnamen en omdat veel bedrijven onder meer dan één (zoek-)ingang in het papieren telefoonboek opgenomen willen zijn en bij DTG dus ook zo
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=1339#1339
in de CD-foongids.

Niet iedereen realiseert zich dat er in een telefoonboek alleen maar postcode’s vermeld worden van adressen van telefoonabonnee’s. In de praktijk zijn dat er maar 435.000+ van de in totaal 630.000+ toegekende postcode’s en van de postcode’s die eruit komen is vaak het geldige huisnummerbereik weer niet volledig
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=530#530
.

Weerman bedankt voor je antwoord er word een hopo duidelijk! Ik heb niets een gedacht om de voorwaarde van de cd foongids op te zoeken! Dat was wel een heel goed idee geweest.