Galileo: bouw Europees navigatiesysteem wil niet vlotten

[code] 125 Teletekst ma 07 mei


Duitsland:EU moet Galileo overnemen


De Europese Unie moet de bouw van het
navigatiesysteem Galileo overnemen.Dat
vindt de huidige voorzitter van de EU,
Duitsland.Acht bedrijven die voor de
exploitatie van het satellietsysteem
verantwoordelijk zijn,worden het niet
eens over de verdeling van het werk.

Zonder ingrijpen van de EU en extra
geld is het project van vier miljard
euro gedoemd te mislukken,zo stelt de
Duitse minister van verkeer Tiefensee.

Het systeem dat in 2008 in gebruik had
moeten worden genomen,loopt hierdoor
weer vertraging op.Galileo moet de
tegenhanger worden van het Amerikaanse
Global Positioning System (GPS).


volgende nieuws financieel sport [/code]

Tweakers.net vandaag met nieuws afkomstig van de Volkskrant die het weer van het ANP heeft overgenomen:

[quote]EU-lidstaten zetten door met Galileo-project

De lidstaten van de Europese Unie hebben besloten door te gaan met het Galileo-project. Concreet betekent dit dat ze minimaal 2,4 miljard euro uit eigen zak betalen om de dertig satellieten in de ruimte te brengen, nadat de private sector halverwege deze maand afhaakte.

Half mei maakte de EU bekend dat de onderhandelingen met een consortium van bedrijven dat verantwoordelijk was voor de uitrol en het beheer van de infrastructuur van Galileo, op niets waren uitgelopen. De Europese Commissie stelde toen dat het de meeste realistische en, op lange termijn, economisch gezien beste oplossing was als de lidstaten het voortouw zouden nemen bij het project en zelf zorg zouden dragen voor de financiering. De ministers van Economische Zaken en Industrie van de verschillende landen stemden daar vandaag mee in. In principe zijn de lidstaten daarmee akkoord gegaan met het voorstel van de EC, maar in juni gaan de ministers van Verkeer nog om de tafel om te bepalen welk land wat gaat betalen.

De EU-landen hebben inmiddels gezamenlijk al 1,2 miljard euro aan Galileo gespendeerd; de totale kosten kunnen oplopen tot 4 miljard. Van de 2,4 miljard euro die nu uit de publieke sector moet komen, zou oorspronkelijk tweederde door het consortium van lucht- en ruimtevaart en telecombedrijven neergeteld worden. De extra kosten bedragen voor Nederland bijna 100 miljoen euro, zo is de verwachting. In 2012 moet Galileo in werking zijn getreden; de bedoeling is dat het navigatiesysteem een alternatief gaat vormen voor het Amerikaanse gps.

Tweakers.net - Nieuws - dinsdag 22 mei 2007
http://tweakers.net/nieuws/47649/EU-lidstaten-zetten-door-met-Galileo-project.html
[/quote]
Lidstaten handelen ook uit goed begrepen eigenbelang:

[quote]Satellietnavigatie / Nederland profiteert flink van Galileo

In Nederland wordt daarbij vooral gedacht aan rekeningrijden, tegenwoordig aangeduid als ’anders betalen voor mobiliteit’. Alleen al vanwege die toepassing moet de bouw van Galileo snel doorgaan, zei minister van verkeer Eurlings onlangs in de Tweede Kamer. Maar er zijn ook andere toepassingen die voor Nederland interessant kunnen zijn. Zo kan Galileo TBS’ers met verlof en een enkelbandje nauwkeurig volgen.

Eigen navigatiesysteem van belang voor veel toekomstige technologie

De EU-lidstaten besloten tien jaar geleden dat Europa een eigen systeem voor satellietnavigatie moest bouwen. Galileo moet gaan bestaan uit dertig satellieten, die verscheidene signalen uitzenden. Daarmee is onder meer plaatsbepaling mogelijk tot op centimeters nauwkeurig, en een precieze tijdsbepaling.

Op dit moment is alles wat navigeert afhankelijk van het Amerikaanse GPS-systeem. Europa wil van die afhankelijkheid af, om twee redenen. De eerste is dat GPS in handen is van het Amerikaanse leger. Mocht dat voor dat leger van belang zijn, dan kan het satellietsignaal voor anderen worden uitgeschakeld. De kans dat dat nog gebeurt is echter klein, want de hele wereld navigeert met GPS. Zelfs tijdens de aanval op Bagdad hebben de Amerikanen het niet gewaagd het GPS-signaal uit te schakelen.

De tweede reden voor Europa’s alleingang is dat GPS-systemen meer en meer gecombineerd zullen worden met andere technologieën, zoals mobiele telefonie. Het wordt voor die technologische ontwikkeling van belang geacht over eigen satellieten te beschikken. Bovendien zal Galileo aparte signalen uitzenden, met gegarandeerde vertrouwelijkheid, voor gebruik door overheden. Voor veel toepassingen zullen de signalen van GPS en Galileo gecombineerd worden, wat de nauwkeurigheid van plaats- en tijdsbepaling drastisch zal verhogen.

Trouw - Economie - 18-05-2007
http://www.trouw.nl/hetnieuws/economie/article714502.ece/Satellietnavigatie_Nederland_profiteert_flink_van_Galileo
[/quote]
Los van de VS? Een gefrustreerde Amerikaanse hoogleraar liet het er niet bij zitten:

[quote]Cornell sleuths crack secret codes of Europe’s Galileo satellite

Members of Cornell’s Global Positioning System (GPS) Laboratory have cracked the so-called pseudo random number (PRN) codes of Europe’s first global navigation satellite, despite efforts to keep the codes secret. That means free access for consumers who use navigation devices – including handheld receivers and systems installed in vehicles – that need PRNs to listen to satellites.

GPS code cracked
http://www.news.cornell.edu/stories/July06/GPS.code.cracked.TO.html
[/quote]
Iets te vroeg gejuicht:

[quote]Subsequently, the Cornell project team has learned that whereas the GIOVE-A power spectrum is meant to be representative of the final Galileo signal power spectrum, the GIOVE-A codes and navigation message were not meant to be the same as the final Galileo codes and navigation message. This explains why the GIOVE-A codes presented here are not among those in the recently released Galileo draft documentation. Sources from within the Galileo project indicate that the GIOVE-A interface control documentation will be publicly released in June 2006.

Determination of Galileo GIOVE-A PRN Codes
http://gps.ece.cornell.edu/galileo
[/quote]

Wat vliegt daar? Voorlopig nog maar één Europese gps-satelliet:

[quote]Eurlings weigert extra kosten Galileo

Nederland weigert extra geld beschikbaar te stellen voor het Europese satellietnavigatieprogramma Galileo. De extra kosten voor het in financiële problemen geraakte project moeten worden gefinancierd uit de huidige EU-begroting, aldus verkeersminister Eurlings (CDA) gisteren in een brief aan de Kamer.

De minister wil nog niet zeggen welke Europese uitgaven wat Nederland betreft moeten wijken voor Galileo. De Europese ministers van Transport overleggen volgende week over voortzetting van het programma.

Volgens de Europese Commissie is tot 2013 maximaal 2,4 miljard euro extra nodig, nadat gebleken is dat het bedrijfsleven weigert de verwachte bijdrage te betalen.

Eurlings schrijft in zijn brief dat de wereldwijde markt voor satellietnavigatiediensten vanaf 2025 naar schatting 450 miljard euro bedraagt. Europa zou hiervan eenderde kunnen invullen met Galileo. De minister schrijft de economische voordelen van een Europees systeem te zien, maar vreest dat met een eenmalige verhoging van de EU-begroting een ongewenst precedent voor de toekomst wordt geschapen.

NRC-Handelsblad - Nederland & Europa - do 31 mei 2007
http://www.nrc.nl/digitaleeditie/20070531/public/pages/01007/articles/NRC-20070531-01007010.html
[/quote]

Misschien komt het toch nog goed:

[quote]EU en VS eens over koppeling GPS met Galileo

Europa en de Verenigde Staten zijn het eens geworden over de technische kant van interoperabiliteit tussen de satellietsystemen GPS en Galileo.

De twee partijen hebben toegstemd met een nieuw ontwerp waarbij de systemen elkaars signalen kunnen ontvangen. De signalen zullen worden geïmplementeerd in de nieuwe systemen Galileo Open Service en GPS IIIA.

Europa en de VS zijn al sinds juni 2004 in gesprek over interoperabiliteit tussen beide systemen. Voor consumenten betekent de toegang tot data van zowel GPS als Galileo dat het signaal nauwkeuriger en sterker wordt.

GPS bestaat al jaren uit dertig satellieten die om de aarde draaien. Ze voorzien nu consumentendiensten zoals navigatiesystemen van geografische informatie. Dit systeem is echter ooit ontworpen voor militaire doeleinden en kan ook voor die doeleinden worden onderbroken.

Het Europese Galileo
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/intro/index_en.htm
is nog steeds in ontwikkeling. Galileo is een publiek-private samenwerking die eerder dit jaar vertraging opliep toen een vruchtbare samenwerking tussen deelnemende bedrijven uitbleef.

De Europese Commissie heeft er inmiddels op aangedrongen dat Galileo wordt betaald door de 27 EU-lidstaten. Op dit moment wordt er nog gediscussieerd over de vraag uit welke EU-budgetten geld moet worden gehaald voor onderzoek en ontwikkeling van het Europese satellietsysteem.

Webwereld - Telecom & datacom - vrijdag, 27 juli 2007
http://www.webwereld.nl/articles/47389/eu-en-vs-eens-over-koppeling-gps-met-galileo.html
[/quote]
Aanvullende informatie:

[quote]EU and US agree on shared satnav signal

Both sides also say the accord will protect their common security interests. While the pact covers civilian uses, the US Global Positioning System (GPS) is military-run, and Galileo has been mooted for defence uses as well.

Under the US-EU accord, the idea is that receivers will get data from twice the number of satellites, making it easier to discern their location, especially in areas where reception is weak because of urban or natural landscape.

NewScientistTech.com - 27 July 2007
http://www.newscientisttech.com/article.ns?id=dn12370
[/quote]
Deze kanttekeningen komen dus van daar aan de overkant, wat dat aangaat, iets opzoeken - in dit geval dus over het satellietsysteem Galileo - levert wel eens wat meer op als je bijvoorbeeld een aantal Wikipedia’s in verschillende talen afgaat, neem Nederlands
http://de.wikipedia.org/wiki/Galileo_(Satellitennavigation)]Duits
met een bijdrage van 3482 woorden, Engels (2651) of [url=http://nl.wikipedia.org/wiki/Galileo_%28navigatie%29[/url] (716).

De Duitse bijdrage wint het wat mij betreft want het laat als enige een illustratie weg van de inmiddels overleden astronoom Galileo Galilei


(1578-1630), dus degene naar wie het hele project vernoemd is en ze hebben bijvoorbeeld een verwijzing naar GATE (Galileo Test Environment - Galileo Test- und Entwicklungsumgebung) dat bedrijven en onderzoekers in staat stelt “een dal te huren” dat: [quote]Funksignale des zukünftigen europäischen satellitengetragenen Positionsbestimmungssystems Galileo mit terrestrischen Funkanlagen simuliert.[/quote]
Daar kan dus voorlopig drooggezwommen worden totdat er een werkbaar aantal satellieten in positie is gebracht:

[quote]Zu diesem Zweck werden sechs Sendeanlagen (Pseudoliten) auf den Bergen in der Region Berchtesgaden errichtet, die innerhalb des eingeschlossenen Gebiets auf einer nutzbaren Gesamtfläche von ca. 65 km² Galileo-Signale abstrahlen.

Anfang 2007, also einige Jahre vor der vollen Verfügbarkeit von Galileo, ermöglicht Gate Feld-Tests für Empfangsgeräte zur Positionsbestimmung mit Galileo-Signalen. Je nach Wunsch simulieren die Signale eine horizontale Ortsauflösung von 10m und ein HDOP<2, vertikal eine Auflösung von 30m und ein VDOP von 2-20.

Die Mietkosten für die Bereitstellung der gewünschten Signale liegen bei 5000 EUR pro Tag.

Wikipedia (DE) - Gate Project
http://de.wikipedia.org/wiki/Gate_(Projekt)
[/quote]
De Duitse bijdrage gaat ook in op GPS-stoorzenders, “GPS-Jammer”, “… und GPS-Faker, diese Geräte stören das Satellitensignal nicht nur, sondern senden manipulierte GPS-Daten”.

Niet alleen van militair belang zoals bijvoorbeeld in Irak maar ook omdat daarmee mogelijk het nieuwe Duitse systeem van tolheffing voor vrachtauto’s ontregeld zou kunnen worden dat “via een ingenieus systeem van satelliet-plaatsbepaling (GPS) en GSM volautomatisch de gereden kilometers over de Duitse snelwegen afrekent”.