Friesland

In Friesland ligt een plaatsje Garyp met 612 vermeldingen. Er zijn echter 17 vermeldingen waar de plaatsnaam Garijp is gespeld. Deze 17 vermeldingen bevinden zich allemaal in twee straten. Echter zijn er toch enkele adressen in deze straat die wel Garyp als plaatsnaam hebben.

[code]mysql> select count() from white_subscriber where city=‘Garyp’;
±---------+
| count(
) |
±---------+
| 612 |
±---------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select count() from white_subscriber where city=‘Garijp’;
±---------+
| count(
) |
±---------+
| 17 |
±---------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select streetname,housenumber,postalcode,city from white_subscriber where (city=‘Garijp’ or city=‘Garyp’) and (streetname=‘Skeanpaad’ or streetname=‘Unicumwei’) order by postalcode,housenumber+1.0;
±-----------±------------±-----------±-------+
| streetname | housenumber | postalcode | city |
±-----------±------------±-----------±-------+
| Skeanpaad | 1 | 9263RR | Garyp |
| Skeanpaad | 3 | 9263RR | Garijp |
| Skeanpaad | 5 | 9263RR | Garijp |
| Skeanpaad | 7 | 9263RR | Garijp |
| Skeanpaad | 11 | 9263RR | Garijp |
| Skeanpaad | 12 | 9263RR | Garijp |
| Skeanpaad | 14 | 9263RR | Garijp |
| Skeanpaad | 16 | 9263RR | Garijp |
| Skeanpaad | 18 | 9263RR | Garijp |
| Skeanpaad | 20 | 9263RR | Garijp |
| Skeanpaad | 22 | 9263RR | Garyp |
| Unicumwei | 1 | 9263RS | Garijp |
| Unicumwei | 2 | 9263RS | Garijp |
| Unicumwei | 4 | 9263RS | Garyp |
| Unicumwei | 5 | 9263RS | Garijp |
| Unicumwei | 6 | 9263RS | Garijp |
| Unicumwei | 7 | 9263RS | Garijp |
| Unicumwei | 8 | 9263RS | Garijp |
| Unicumwei | 9 | 9263RS | Garijp |
| Unicumwei | 11 | 9263RS | Garijp |
±-----------±------------±-----------±-------+
[/code]

En in Friesland ligt ook het plaatsje Geeuwenbrug. De CDFoongids noemt dat gemeente Diever:

mysql> select distinct city from white_subscriber where city like 'Geeuwenbrug%'; +------------------------+ | city | +------------------------+ | Geeuwenbrug gem Diever | +------------------------+ 1 row in set (0.00 sec)

Echter, Geeuwenbrug ligt al sinds 1997 net als Diever in de gemeente Westerveld: http://en.wikipedia.org/wiki/Geeuwenbrug

17 keer Garijp?

Jammer, op de CD van het eerste kwartaal waren het er wel 18, precies de lengte van deze met steganografie


verborgen boodschap:

·d·e· ·T·e·l·e·f·o·o·n·g·i·d·s· ·b·v·

“… CD-foongidsen merken met behulp van zogeheten ‘spooknummers’ is gaandeweg minder effectief
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=2708#2708
gebleken, mijnheer de rechter. Deze vervangende methode om toch ongeoorloofd kopieren te kunnen traceren laat de positie van de te gebruiken letter in achternamen van de abonnee’s door hun eigen huisnummer indexeren, de betrokken records zijn op hun beurt gevlagd met een niet opvallende afwijkende schrijfwijze van de plaatsnaam, in dit uitgewerkte voorbeeld is Garyp ter wille van het bewijs vervangen door het niet-Friese Garijp”:

id lastname housenumber city 3508855 Pan·d·er 4 Garijp 4709413 V·e·en 2 Garijp 3532456 Pebesma· ·Loonbedrijf J 8 Garijp 1626910 Groenveld Bouwkundig ·T·eken· & Adviesbureau 22 Garijp 3137199 M·e·ulen, Dirk en Liesbeth vd 2 Garijp 3192317 Mo·l·en 3 Garijp 4397256 St·e·lwagen 3 Garijp 3908694 Roos, Henk en A·f·ke de 16 Garijp 1942641 H·o·ekstra 2 Garijp 2537734 K·o·k 2 Garijp 662235 Bra·n·d 4 Garijp 81678 Al·g·ra 3 Garijp 2159954 Jacob·i· 6 Garijp 4241468 Sme·d·es 4 Garijp 4723528 Veen·s·tra 5 Garijp 4338904 Spoelstra en· ·Zn BV Schildersbedrijf 13 Garijp 1722429 Ham·b·urg 4 Garijp 1280536 El·v·erdink Hoveniers 3/A Garijp
Garijp is naast een plaatsnaam ook nog een straatnaam (in Grijpskerke). Met straatnamen kan het evengoed fout gaan:

118935 Jonkergouw Schutsboomstraat 1 5374CA Schaijk 0486461254 118936 Eethuis Schutsboomstraat 2 5374CC Schaijk 0486461438 120507 Edah Schutsboomstraat 3 5374CA Schaijk 0486463805 238941 Zwaans Schutsboomstraat 6 5374CC Schaijk 0486461383 455707 Hout Schutsboomstraat 8 5374CC Schaijk 0486461472 507386 BoerenBond Schutboomstraat 9 5374CA Schaijk 0486461284 478840 Rijthoven Schutsboomstraat 10 5374CC Schaijk 0486462252 478976 Maatschap.. Schutsboomstraat 12 5374CC Schaijk 0486461258 478981 Wingens Schutsboomstraat 13 5374CA Schaijk 0486461384 480044 Apotheek Schutsboomstraat 15 5374CA Schaijk 0486463344 480112 Bardoel Schutsboomstraat 16 5374CC Schaijk 0486461332

Heel creatief Weerman :smiley:

Hoi RGJ, Weerman,

Erg mooi gevonden hoe zij proberen om kopieren tegen te gaan. M.i. zit Telemedia een beetje in een spagaat. Als ze de ‘nummerterugzoek sites’ gaan aanpakken, dan zou de rechter wel kunnen beslissen dat het gewoon mag.

Er ligt namelijk een arrest dat het bijhouden bij de operatie hoort van een telefoonbedrijf. Ze moeten namelijk een factuur naar iemand toe sturen.

Indien de uitspraak mijn voorspelling zou zijn dan ‘zijn de rapen gaar’, want dan gaat iedereen zo’n site beginnen. Momenteel doen ‘we’ terughoudend omdat we nog denken dat we juridisch aangepakt kunnen worden.

Anders geformuleerd: Indien naar inschatting van Telemedia de opnummerzoek sites juridisch zouden kunnen aanpakken dan had men dit wel gedaan, want men wil het liefst zo veel mogelijk hits op hun site hebben. Meer hits geeft meer inkomsten. De laatste juridische strijd is van circa 10 jaar geleden. Weerman, Als je nieuwere datum van juridisch conflicten hebt gaarne reactie.

De hartelijke groet Jan Marco

Weerman gaf een ‘voorbeeld’ he? 8)

      http://www.multiscope.nl/organisatie/nieuws/berichten/top-20-sites-van-2006.html][img]http://www.multiscope.nl/images/persberichten/top20-sites-2006.gif[/img
Los van het feit dat op die lijst betalende klanten van dat onderzoeksbureau staan, daar bovenaan dat lijstje staat niet nummerzoeker.com, gebeld.nl of ixquick.nl dat daarop parasiteert. Van deze ondernemers zal De Telefoongids bv derhalve geen last hebben, dat zit geramd, afgemeten aan het overnamebedrag dat gemoeid was met de doorverkoop van Telemedia.

De ‘spin-off’-theorie?

Maar was de gedaagde in die zaak in plaats van De Telefoongids niet KPN, in rechte opvolger van de PTT? Ging dat niet over de prijs-per-stuk van een vermelding als iemand anders ook een telefoongids wilde gaan uitgeven, niet 80 maar 0,05 cent of wat was het? Met uiteindelijk een uitspraak waarin het woord “auteursrecht” helemaal niet voorkwam, net zo min als “bescherming van databanken”?

Het zou helemaal geen rol meer spelen als de “omgekeerde abonneelijst” - zoals die officieel is komen te heten - hier ook toegestaan werd. Als je gaat rondneuzen, door bijvoorbeeld de internationale zoekschermen van Infobel
www.infobel.com
langs te gaan, dan lijkt het erop dat het alleen in Engeland en hier niet is toegestaan, zo te zien in de andere Europese landen wel.

Hoi Weerman,

Ik vraag mij af of dit wel houdbaar is. Je kan ook wel gaan verbieden om een rekenmachine te gebruiken.

Indien je de info gewoon mag copieren en niet onder de databankenwet valt dan zou je de gegevens in een database (lees rekenmachine) mogen stoppen. Omgekeerde abonnnelijst is gewoon een functie van een database.

De hartelijke groet Jan Marco

Jan Marco, de hartelijke groeten terug.

Omgekeerde abonneelijst, de gedachte was: als men omgekeerd zoeken dus zoeken op telefoonnummer zou toestaan dan zou de Telefoongids die zoekoptie kunnen gaan aanbieden en had een website als die van nummerzoeker.com of gebeld.nl geen bestaansrecht meer - de enige troef die zij in handen hebben valt daarmee immers weg.

Jij schrijft: de info mag je gewoon copieren en valt niet onder de databankenwet. Nee, dat mag niet:

Maar:

Daarom is bepaald dat een andere uitgever …

Die gegadigde krijgt dan hoogstwaarschijnlijk een “ketenbeding” opgelegd omdat …

[quote]… KPN Telecom B.V. hierbij de voorwaarden mag stellen dat [de database van die contractpartij] niet geschikt is voor het zoeken op telefoonnummer of adres en voor het onbeperkt downloaden van de gegevens.

Opta beslissing Denda/KPN
http://www.opta.nl/download/bdenda.pdf
[/quote]

[quote=“rgj”]En in Friesland ligt ook het plaatsje Geeuwenbrug. De CDFoongids noemt dat gemeente Diever:

mysql> select distinct city from white_subscriber where city like 'Geeuwenbrug%'; +------------------------+ | city | +------------------------+ | Geeuwenbrug gem Diever | +------------------------+ 1 row in set (0.00 sec)

Echter, Geeuwenbrug ligt al sinds 1997 net als Diever in de gemeente Westerveld: http://en.wikipedia.org/wiki/Geeuwenbrug[/quote]

Kijk, ze lezen dit forum wel, in ZM4

mysql> select distinct city from white_subscriber where city like ‘Geeuwenbrug%’;

+----------------------------+ | city | +----------------------------+ | Geeuwenbrug gem Westerveld | +----------------------------+ 1 row in set (0.14 sec)

Graag gedaan hoor jongens :slight_smile: