Foonsearch


#1001

Hoi Weerman,

En Marleen Stikker, directeur van een denktank voor technologie en maatschappij. Beiden van harte welkom.

Vandaag was Marleen weer in buitenhof. Erg leuk naar haar te luisteren. Zij heeft wel een goede mening.

Fouten bij verzamelen gegevens internetgebruikers door politie
Elke dag kopiëren alle Nederlandse telecom- en internetproviders als Ziggo en KPN verplicht hun voltallige klantenbestand naar het ministerie van Justitie en Veiligheid, zodat politie en justitie er bij kunnen. Vervolgens zoeken de opsporingsdiensten daar per jaar gegevens over zo’n twee miljoen ip-adressen en telefoonnummers in op: vorig jaar gebeurde dat ruim 2,2 miljoen keer.

Geen historische data
De CIOT-database is bedoeld voor politie en justitie om snel te kunnen achterhalen wie er achter een bepaald telefoonnummer zit. De database bevat alleen de meest recente klantgegevens van telecomproviders: na een dag moeten de gegevens worden verwijderd. Als een rechercheur dus wil weten wie er een maand eerder achter een ip-adres of telefoonnummer zat, moet die informatie worden opgevraagd bij de telecomprovider.

In het verleden waren er plannen om de database uit te breiden en ook op te slaan wie er eerder achter een bepaald ip-adres of telefoonnummer zat, maar daar werd na felle kritiek - onder meer van telecomproviders - uiteindelijk vanaf gezien.

De CIOT-database bevat alle naw-gegevens, ip-adressen en telefoonnummers van internetgebruikers. Als de politie wil zien wie er achter een bepaald telefoonnummer of ip-adres zit, dienen ze een verzoek in bij de database. Na elke dag wordt de database vernieuwd en worden de oude gegevens verwijderd.

De database wordt vooral gebruikt door de politie, maar is ook toegankelijk voor de 112-meldkamer, de FIOD, de arbeidsinspectie en de voedsel- en warenautoriteit. Om data in te mogen zien, moet een proces-verbaal worden opgemaakt. Bij spoed mag dat ook achteraf.

Voor de gewone rechercheur zal wel heel proces zijn opgetuigd om gegevens in het verleden op te vragen. Ik denk dat voor opsporingsdiensten de dagelijkse download gewoon wel in hun eigen database wordt gekopieerd.

De hartelijke groet Jan Marco


#1002

Hoi Weerman,

Google en Facebook hebben het ‘internethandvest’ van Tim Berners-Lee, de grondlegger van het wereldwijde web, ondertekend. Deelnemende partijen streven naar een humanitair internet.

Meer dan vijftig organisaties hebben zich inmiddels voor het handvest aangemeld, schrijft The Guardian maandag. Het volledige contract wordt in mei 2019 openbaar gemaakt.

Berners-Lee presenteerde zijn idee voor het handvest in 2014 en noemt het een ‘Magna Carta voor het internet’. De naam is een verwijzing naar het handvest dat in 1215 door de Engelse koning Jan zonder Land werd ondertekend en wordt gezien als de hoeksteen voor het idee van burgervrijheden.

Overheden die het document ondertekenen, beloven daarmee dat hun burgers te allen tijden toegang hebben tot het internet. Bedrijven die meedoen, beloven daarmee bij te dragen aan een toegankelijk internet waar privacy van gebruikers gerespecteerd wordt.

“Als je de principes ondertekent, kun je geen censuur plegen”, zei Berners-Lee tegen The Guardian . De oprichter van het wereldwijde web gaf in gesprek met de krant toe dat het moeilijk is om het succes van zijn initiatief te meten.

De hartelijke groet Jan Marco


#1003

Jan Marco, zijn we een zakelijk snoepreisje naar Lissabon misgelopen:

1

Web Summit 2018 in Lissabon. Wie staat daar ‘backstage’ klaar om “op te komen”, in een setting van 1000-liter vloeistofcontainers met daarop vanachter gekleurd licht, Berners-Lee, bij de opening gisteravond, 20.000 professionals bijeen:

2a2b

Zo gebeurde het, het werd avond en het werd morgen en Hij zag dat het niet goed was:

3

Na de Zevende dag dus toch weer Zijn schouders eronder:

4

En Hij zeide tot zijn discipelen, je tekent of anders:

5

Link: Principles for a Contract for the Web


#1004

Jan Marco, was jij niet ook een fervente tv-kijker? Hierzo, foute boel …

Dame op leeftijd van de supermarkt naar haar huis gevolgd en whack!
Staat nu met haar pas te pinnen zonder zijn integraalhelm af te doen?

atm

Of pizza is al koud, naam van de klant met geen mogelijkheid te ontwaren op het belpaneel? Nee:

HAL 9000 is a fictional character and the main antagonist in “2001: A Space Odyssey”

Wij zien “hem” hier vanwege zijn moordzuchtige inslag door het enige overgebleven bemanningslid van het ruimteschip onklaar gemaakt worden. Het script:

BOWMAN  WORKS HIS WAY TO THE SOLID LOGIC PROGRAMME STORAGE AREA.
BOWMAN  BEGINS PULLING THESE MEMORY BLOCKS OUT.
     THEY FLOAT IN THE WEIGHTLESS CONDITION OF THE BRAIN ROOM.

Dit alles in aquarium-tempo dus absoluut niet zo in beeld gebracht dat je denkt we staan gewoon in de FEBO:

HAL speaks in a soft, calm voice and a conversational manner, voiced by Douglas Rain.

HAL    I know l've made some very poor decisions recently...
HAL    ...but l can give you my complete assurance...
HAL    ... that my work will be back to normal.

De stemacteur zal het ook niet overleven: afgelopen zondag op 90-jarige leeftijd in Canada overleden.

Over een vergelijkbare maatregel in “Under Siege 2”, ‘serial hacker’ Samy Kamkar:

Over dit initiatief weer:

Iets van een trend:

Geldt niet alleen voor bioscoopfilms:

A trope is a storytelling device or convention, a shortcut for describing situations the storyteller can reasonably assume the audience will recognize.

Ook voor televisie:

“Our webs are down, sir. We can’t log in!”
“Which webs?”
“All of them.”

Waarbij het om een geval van ‘hand waving’ kan gaan:

TV-Tropes:

In Science Fiction shows, a hand wave is usually conducted with Techno Babble. In the industry, the vague and generic direction given by management to actors, designers, editors and so on is sometimes known as “hand waving”, as it is frequently accompanied by a lot of gesturing.

The name comes from academia and techy-land, where a person explaining a process on a whiteboard gets to a part that is not well defined or important so just waves their hand around to indicate that Stuff Happens …

bord

The Watson is often a valuable source of hand waves:

The Watson is the character whose job it is to ask the same questions the audience must be asking and let other characters explain what’s going on …

Verdomd interessant, maar gaat u verder?

Werd tijdens mijn verblijf op de Youtube-website gestoord door een in de stream gemonteerde onderbreking ten gunste van “Exact Software”. Ik zweer, met als voice-over het stemgeluid van Wim T. Schippers:

Wim T. Schippers is bij de jeugd bekend als de stem van Kermit de Kikker, De Blauwe Meneer, Ernie, Henk Glimlach, Mumford, Simon Sound, Biff en Graaf Tel, allen van Sesamstraat.

Google-YT plakt daarnaast af en toe ook nog mini-advertenties in je filmpje:

Absurd wat deze mini-kachel allemaal kan.

Of woorden van gelijke strekking maar het lijkt toch wel heel erg op plotseling mysterieus gehackt worden ;o)

Is het dus nagenoeg altijd wel maar hoeft geen onzin te zijn:

One of the more popular programs to show for hacking purposes in film is Nmap, a scanner which can detect who is using a computer network. Nmap is popular because it produces reams of text which scroll past in the way we’ve become used to seeing any complicated computer wizardry, and it can theoretically be used for a wide range of hacking activity, such as looking for open ports that might be exploitable, so it actually has some legitimate “geek cred” too.

Anders verkoop je geen kaartjes:

Almost no one thinks to simply unplug the target computer from the network

Da’s een anticlimax volgens TV-Tropes:

After trying everything to stop the device, everyone is about to give in when the device suddenly shuts down. Cut to someone (often a Non-Action Guy) holding the plug (or, if he/she’s a Deadpan Snarker, twirling the plug from the end of the cable, pocket-watch style, with one hand on his/her hip).

Deadpan Snarker? De wezenloze leidinggevende die je dag-in-dag-uit in NCIS voorbij zapt:

stekker

Wel de verkeerde stekker:

Blessedly, the boss saves the day by casually unplugging the computer monitor. Whew—that was a close one!


#1005

Hoi Weerman,

Het gebruik van de blockchain lijkt vooralsnog weinig succes op te leveren

Het gebruik van de blockchain lijkt vooralsnog weinig succes op te leveren, blijkt uit een rapport van Amerikaanse onderzoekers die keken naar de inzet van de nieuwe technologie.

In het rapport beschrijven de onderzoekers van het US Agency for International Development (USAID) hoe zij op zoek gingen naar de meerwaarde van de technologie.

De onderzoekers bekeken 43 situaties waarbij ooit de inzet van blockchaintechnologie werd aangekondigd. Het gaat volgens de onderzoekers om veel verschillende industrieën, zoals banken, goede doelen, overheidsinstellingen en multinationals.

In geen enkel geval konden de onderzoekers bewijs vinden dat de technologie op een nuttige manier werd ingezet of praktische resultaten opleverde.

"We vonden veel persberichten, whitepapers, en overtuigend klinkende artikelen met aankondigingen, maar we hebben geen bewijs gevonden dat blockchaintechnologie zijn beloftes in die gevallen heeft waargemaakt",

Weerman, Wat ik leuk vond is dat ik van jou voor het eerst over “blockchain” heb gehoord. :slight_smile: Nu zijn we een heel tijd verder, op het punt gekomen of deze technologie ook toepasbaar wordt gemaakt.

De hartelijke groet Jan Marco


#1006

Waar je naar verwijst:

Het gebruik van de blockchain lijkt vooralsnog weinig succes op te leveren

Het gebruik van de blockchain lijkt vooralsnog weinig succes op te leveren, blijkt uit het rapport waarin de onderzoekers van het US Agency for International Development (USAID) beschrijven hoe zij op zoek gingen naar de meerwaarde van de technologie.

USAID:

USAID is the world’s premier international development agency and a catalytic actor driving development results. USAID’s work advances U.S. national security and economic prosperity, demonstrates American generosity, and promotes a path to recipient self-reliance and resilience.

Gaat dan specifiek over het oplossen van problemen van NGO’s, non-gouvernementele organisaties?

Wat dat aangaat, gisteravond hoorde ik Bram Vermeulen in de Agadez-aflevering van zijn Sahara-serie - al Frans sprekend - de prachtterm ‘radio trottoir’ bezigen. Werd niet ondertiteld. Wikipedia:

An expression referring to the grassroots, informal communication networks that relay information, primarily in urban African settings.

En daar een blockchain onder leggen? Tja, “even” denken … hier, wel langer geleden:

Ik vervolgens: dat van Vodafone? M-PESA?

Why does Kenya lead the world in mobile money?

PAYING for a taxi ride using your mobile phone is easier in Nairobi than it is in New York, thanks to Kenya’s world-leading mobile-money system, M-PESA. It is now used by over 17m Kenyans, equivalent to more than two-thirds of the adult population; around 25% of the country’s gross national product flows through it.

Wij tweeën hebben altijd al heel weinig nodig gehad om van de hak op de tak te springen:

Vodafone

The name Vodafone comes from voice data fax over network, chosen by the company to “reflect the provision of voice and data services over mobile phones”.

Voortgekomen uit Racal - destijds een Britse hofleverancier van “draagbare” en beveiligde ‘battlefield radio’:

Niet verkeerd waar we verder allemaal langs gingen terwijl we zomaar een keertje iets uitwisselden:

 • Ziggo blijft klanten verliezen voor fusie met Vodafone Nederland

 • 50-50 joint venture: Liberty Global and Vodafone to merge their Dutch operations

 • EBITDA, misconceptie, brutowinst, want een deel van de bedrijfskosten is al in mindering gebracht op de omzet

 • Liberty Global, Becoming a Big Fish, Risks Attracting the Eye of a Shark

Daartussen dit plaatje van een verduisteringspeertje plakken:

   

En dan naming & shaming:

 • Brievenbus A’dam stuwt winst Google

 • Cum-Ex, Staat schaute bei dreister Milliarden-Trickserei zu

 • Offshore vermogens kosten Nederland €10 mrd per jaar

 • ‘Fiscus mist 300 mld euro aan vermogens’

In één keer heen en weer. Kom daar maar eens om. Dik Opendata-trom, 't is een bijzonder kind, en dat is-ie!


#1007

En MaidSafe? Terug van weggeweest in Wikipedia, niet meer als “MaidSafe” maar:

SAFE Network

The SAFE Network is an autonomous peer-to-peer network developed by MaidSafe, a software development company based in Scotland. It was designed by David Irvine and is an open-source project. The SAFE in SAFE Network stands for Secure Access for Everyone and the software is in the alpha testing phase.

Ja. Wikipedia weer over SAFE Network:

The SAFE Network uses a consensus algorithm named PARSEC. The software was first designed in 2006 as an encrypted overlay network that replaces the top four OSI layers of the current Internet: the application, presentation, session and transport layers. It is self-encrypted which describes the way that data stored on the network is broken into chunks with each chunk encrypted using a key derived from the other chunks; and a modified Kademlia distributed hash table which uses the logical operation XOR to ensure the randomized distribution and unique location of each data chunk on the network and which also incorporates a public key infrastructure for security.

Dan Bill Gates een maand geleden via gatesnotes,com, dus waarschijnlijk een broodschrijver namens hem:

If you want to understand Silicon Valley, watch Silicon Valley

It’s about a small team of developers at an Internet startup called Pied Piper. You watch them struggle to figure out their strategy, build their product, raise money, and take on Hooli, the tech giant that bears an obvious but superficial resemblance to Google or Microsoft.

Suck-n-duck:

I do have one minor complaint. Silicon Valley gives you the impression that small companies like Pied Piper are mostly capable while big companies like Hooli are mostly inept. Although I’m obviously biased, my experience is that small companies can be just as inept, and the big ones have the resources to invest in deep research and take a long-term point of view that smaller ones can’t afford.

Maar, let op:

Where is HBO Silicon Valley’s Real Pied Piper? Look in Ayr, Scotland

With the fifth season of “Silicon Valley” that kicked off in March, the engineers of the rapidly expanding Pied Piper aren’t talking compression at all, rather, they are busy reinventing the Internet. Says fictional CEO Richard Hendriks, “The idea of creating a new Internet—that’s special. We can rewrite the most important thing in human history and build it the way it should have been built all along, not this addictive parasite that companies …use to spy on us and exploit us.”

Ayr, Scotland. MaidSafe:

To learn about building a decentralized web, the show consulted the CEO, CTO, and COO at one of those real-world teams I reported on last year: David Irvine, Viv Rajkumar, and Nicholas Lambert at MaidSafe in Ayr, Scotland.

Nog een Easter egg, “Wreck-It-Ralph 2 features Startup SAFE Network”:

    logo

Gek genoeg in de context van “antivirus”:

    boek

Maar toch:

‘Ralph Breaks the Internet’ is geen zoetsappige Disney-film

ralph

Het beste van deze Disney-animatiefilm is de caleidoscopische verbeelding van internet als een oneindige metropool vol mooie dingen maar ook met duistere hoekjes. Zo is er een ergerlijke pop-up en raakt Ralph ontmoedigd door nare trolberichten. Het mooist, maar ook het engst, is een virus dat inspeelt op karakterzwakheden, zich razendsnel vermenigvuldigt en dan als een stel zombies op zijn doel afgaat.


#1008

Kongress der intergalaktische Hackervereinigung, traditionell zwischen Weihnachten und Silvester:

35C3

Jan-Marco, Duitse organisatoren over hun 35C3-manifestatie komende week, weer in Leipzig, Duitsland:

The 35th Chaos Communication Congress (35C3) is an annual four-day conference on technology, society and utopia organised by the Chaos Computer Club (CCC) and volunteers.

De “Informationen”, altijd vertaald als “informations”, in meer dan 200 presentaties over 4 dagen verspreid:

Lecture: Scuttlebutt

The decentralized P2P gossip protocol

In this talk @zelf invites to the world of Scuttlebutt, the decentralized P2P gossiping protocol, and how it can be transformative for society through decentralization of data and enabling local community development.

Scuttlebutt is a fast growing decentralized social network. As an alternative to the large corporate social networks it enables autonomy for the users and a free zone from big data harvesting.

Ook in het van donderdag tot zondag lopende ‘Fahrplan’ voor mijzelf aangestipt:

Lecture: Truly cardless: Jackpotting an ATM using auxiliary devices.

Current security situation of ATMs with different auxiliary devices allowing cardless transactions.

Jackpotting an ATM via malware or black box are pretty familiar. Countermeasures against such attacks are already in place in many banks. Thus, attackers need to discover new (or well-forgotten) ways to achieve their evil goals.

“New” types of input devices allow BadBarcode-like attacks. Legitimate auxiliary device connected to the ATM in pursuit of so-called good customers’ experience may lead to ejection of all money from ATM.

Dat is, via hun ‘streaming’ daarvan “kennis nemen”:

Lecture: All Your Gesundheitsakten Are Belong To Us

“So sicher wie beim Online-Banking”: Die elektronische Patientenakte kommt - für alle.

Plötzlich geht alles ganz schnell: Online-Behandlungen und elektronische Gesundheitsakten sind dieses Jahr für Millionen Krankenversicherte Wirklichkeit geworden.

Zu einem hohen Preis: Bereits einfache Angriffe lassen das Sicherheitskonzept der Apps und Plattformen zusammenbrechen.

Moet ik tot donderdag wachten want mij is niet duidelijk hoe het daar tussen klant en verzekeraar geregeld is:

Die elektronische Gesundheitskarte ist gescheitert. Stattdessen kommt jetzt die elektronische Patientenakte: In spätestens drei Jahren sollen die Befunde, Diagnosen, Röntgenbilder und Rezepte aller gesetzlich Krankenversicherten online und zentral gespeichert verfügbar sein.

In het aanbod, “Vivy”:

Deine persönliche Gesundheitsassistentin ist da

Die Zukunft deiner Gesundheit liegt in deiner Hand. Denn Vivy ist mehr als eine elektronische Gesundheitsakte. Jetzt herunterladen!

Zij zegt onder “Partner”:

Unterstützt von privaten und gesetzlichen Krankenversicherungen

Vivy ist offen für private und gesetzliche Krankenversicherungen. Heute bereits gibt es eine große Anzahl an Partnern, die ihren Versicherten die kostenlose Nutzung von Vivy & den Zugriff auf weitere nützliche Funktionen und Bonus Programme ermöglichen.

Garantiert:

Sicherheit auf höchstem Niveau

Vivy ist ein CE zertifiziertes medizinisches Produkt und erfüllt die höchsten Sicherheitsanforderungen, die durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) formuliert wurden.

Maar “Vivy ist offen” für jedermann:

Bereits einfache Angriffe lassen das Sicherheitskonzept der Apps und Plattformen zusammenbrechen.

Uit het rapport “vivy-app-security-final.pdf” van degene die dat a.s. donderdag zal behandelen:

Schwachstellen und Auswirkung in Vivy-Backend entdeckt von Martin Tschirsich

Schlüsselaustausch ohne Authentifizierung Mittel/Hoch
Unauthentifizierte Verschlüsselung Mittel/Hoch
Preisgabe von mit Arzt geteilten Dokumenten und Metadaten Mittel/Hoch
Überschreiben öffentlicher Schlüssel Mittel/Hoch
Brute-Force-Angriff auf Zwei-Faktor-Authentifizierung Mittel/Hoch
Fehlermeldungen bei Login begünstigen Brute-Force-Angriffe Gering
Unsichere Speicherung von Schlüsselmaterial im Browser Mittel/Hoch
Persistentes Cross-Site-Scripting in geteilten Dokumenten Mittel/Hoch
Persistentes Cross-Site-Scripting in Profilbildern Mittel/Hoch
Persistentes Cross-Site-Scripting in Benutzernamen Mittel/Hoch
Fehlende HTTP-Transport-Security-Policy Mittel/Hoch
Export des privaten Schlüssels im Klartext Mittel/Hoch
Einbetten von nicht vertrauenswürdigem HTML-Code Mittel/Hoch
Zuordnung von pseudonym gespeicherten Gesundheitsdaten Mittel/Hoch
Preisgabe vertraulicher Daten aus Gesundheitsakte im System-Log   Mittel/Hoch
Preisgabe vertraulicher Daten aus Gesundheitsakte im Cache Mittel/Hoch

Daaraan vooraf ging nog bezwaar maken tegen ingebouwde ‘tracking’ van “rund 13,5 Millionen Kunden”:

"Datenschutz-Bruchlandung. Danke nein, dürft ihr behalten."

Kurz nach Einführung der Gesundheits-App Vivy von 16 deutschen Krankenkassen, gab es Kritik am Datenschutz bei der Software. Die Verbindungen werden bereits vor der Registrierung sowie der Zustimmung zu den Datenschutz- und Nutzungsbedingungen aufgebaut: So verschickte die App Geräte- und Nutzungsdaten an US-Unternehmen wie Mixpanel, Crashlytics oder Branch-io. Auch zwei Google-Dienste fielen ihm auf, die in der Datenschutzerklärung nicht genannt werden.

Der App-Betreiber weist die Vorwürfe zurück, da sie im Grunde fast alle Apps beträfen.

Het gezaghebbende - bij mij althans - Heise Online:

Werbeversprechen garantieren keine Sicherheit

Die Entwickler der Vivy-App haben anscheinend vorbildlich auf den Bericht der Sicherheitslücken durch Modzero reagiert. Trotzdem ist es erschreckend, dass die Forscher wenige Tage nach dem Startschuss der App solch gravierende Sicherheitslücken aufdecken konnten. Vor allem angesichts der vielen Sicherheitsfirmen und -Organisationen, die laut Fraunhofer AISEC an der sicherheitstechnischen Überprüfung der App beteiligt waren.


#1009

vivy

Schwachstellen in Gesundheits-App Vivy … (vervolg)

Bereits einfache Angriffe lassen das Sicherheitskonzept der Apps und Plattformen zusammenbrechen.

Hier te lande eerder deze week:

Eerste Kamer tegen inzage in medische dossiers door verzekeraars

De Eerste Kamer is tegen het wetsvoorstel waardoor zorgverzekeraars inzage in medische dossiers kunnen krijgen om fraude op te sporen. Volgens tegenstanders is de noodzaak en proportionaliteit van het wetsvoorstel niet onderbouwd. Zo werd vorig jaar 82 procent van de fraude door zorgaanbieders of derden gepleegd zonder enige betrokkenheid van patiënten.

Op Rijksoverheid.nl informeren ministeries u over wetten en regels van het Rijk:

Digitale gegevens in de zorg

Zelf gezondheidsgegevens bijhouden en delen met artsen en ziekenhuizen neemt toe. Deze ontwikkeling is niet te stoppen en biedt grote kansen. Maar het moet veilig gebeuren. Want niemand wil dat persoonlijke gezondheidsgegevens bij bijvoorbeeld verzekeraars of werkgevers terechtkomen.

VWS > Home > Onderwerpen > Digitale gegevens in de zorg:

Betere bescherming van digitale zorggegevens

Mensen hebben er recht op dat zorgverleners correct omgaan met hun gegevens. Dat geldt voor informatie op papier, maar ook voor digitale gegevens. Daarom neemt de overheid maatregelen om digitale gegevens en de privacy van mensen te beschermen.

Net echt:

Digitale gezondheidsgegevens uitwisselen

Zelf eigen medische informatie van ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgaanbieders beheren. Dat kan in een persoonlijke gezondheidsomgeving. Zo’n omgeving moet op een beveiligde manier met systemen van zorgaanbieders kunnen communiceren. Daarvoor worden nu afspraken gemaakt.

Wen er maar aan, je toekomstige PGO, Persoonlijke gezondheidsomgeving:

Een persoonlijke gezondheidsomgeving is een website of een app waar iedereen de eigen gezondheidsgegevens kan verzamelen. Gebundelde informatie over de gezondheid, die nu bij verschillende artsen kan liggen. Daar kan de patiënt zelf gemeten informatie over bijvoorbeeld bloeddruk, hartslag of sportprestaties aan toevoegen.

Van? “De patiënt”:

Zo ontstaat een volledig overzicht van iemands eigen gezondheid. De persoonlijke gezondheidsomgeving is van de patiënt. Die heeft er altijd toegang toe. En hij bepaalt zelf of en welke informatie hij aan welke arts en hulpverlener geeft.

Een stichting met daarin deelnemers die moeten zorgen voor “Veiligheid uitwisseling gegevens gezondheid”:

MedMij maakt spelregels, zodat gegevens tussen verschillende organisaties en het persoonlijke gezondheidsdossier uitgewisseld kunnen worden. MedMij is een samenwerkingsverband van verschillende partijen in de zorg, waaronder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Peperdure ICT-projecten van de overheid die wel eens willen mislukken? Ga heen:

Voldoet een persoonlijke gezondheidsomgeving of een organisatie aan de MedMij spelregels? Dan wisselen zij op een door MedMij goedgekeurde manier gegevens met elkaar uit. Die manier is veilig en betrouwbaar. Zo kan iedereen die het wil, op een veilige manier de eigen gezondheidsgegevens beheren. De patiënt kan zelf gegevens toevoegen en zelf bepalen met wie hij de gegevens wil delen.

En wie we daar hebben, zijn we weer, “marktpartijen”:

Verschillende bedrijven ontwikkelen persoonlijke gezondheidsomgevingen. Iedereen kan een website of applicatie kiezen die het beste past. Als deze producten en (zorg)organisaties voldoen aan de regels van MedMij, kunnen zij onderling veilig gegevens uitwisselen. De rechten die mensen hebben bij elektronische uitwisseling van medische gegevens zijn wettelijk vastgelegd.

Pas begonnen maar hebben al een tevreden gebruiker, “Wilma”:

wilma

Ik hoef niet meer na te denken of ik alles wel heb verteld

Wilma Bos bezoekt sinds begin 2014 verschillende specialisten in vier ziekenhuizen. “Mijn grootste wens is dat ik een landelijke persoonlijke gezondheidsomgeving krijg, waar al mijn artsen aan meewerken."

En een door MedMij bij elkaar gefantaseerde casus - geloof het of niet - “projectleider groot ICT-project”:

Jelmer Postma is een man van 38 jaar. Hij woont samen met zijn vriendin Karin en hun twee katten Jip en Saar. Jelmer is projectleider van een groot project vanuit het ICT-bureau waar hij werkt. Daarnaast draait hij ook mee in andere projecten. Het is een drukke baan waar er veel van hem wordt gevraagd.

“Jelmer heeft Karin gemachtigd om in zijn PGO te kijken”:

Zijn vriendin Karin geeft aan dat Jelmer op het moment niet thuis kan wonen en samen met de huisarts nemen ze het besluit dat Jelmer voor korte duur opgenomen wordt bij een GGZ-instelling in de buurt.

“Gelukkig is deze met 5 minuten fietsen van huis lekker dichtbij.”

De Rijksoverheid-website tenslotte namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

Heeft deze informatie u geholpen?  o Ja  o Nee

#1010

Digitale gegevens in de zorg … (vervolg)

Kabinet verplicht zorgverleners patiëntendata digitaal te delen

Minister Bruins kondigt de grootste ict-verbouwing aan sinds de sof met het Elektronisch Patiënten-dossier. Informatie over patiënten wordt vaak niet goed gedeeld. Dat leidt tot gevaarlijke situaties.

Gevaarlijke situaties:

Bijkomend probleem is dat artsen vaak letterlijk verschillende talen spreken. ‘Bb’ is ‘bovenbuik’ voor een huisarts, maar ‘bovenbeen’ voor de fysiotherapeut.

Valt mee, aldus een UVA-onderzoeker, aangehaald door MedZ, vakblad voor de praktijkhoudende huisarts:

Van ’t Noordende was destijds betrokken bij het onderzoek naar de protocollen van het EPD. Daarbij viel hem op dat het geluid in de pers heel anders was dan wat hij hoorde van artsen. ‘Het belang van noodinformatie als legitimatie voor het EPD is door de politiek sterk overtrokken’, stelt hij. ‘De suggestie werd gewekt dat artsen alle registers moesten openzetten, omdat patiënten anders op de spoedhulp doodgingen door gebrek aan informatie. In werkelijkheid ligt het veel genuanceerder. Patiënten uit Groningen staan zelden ineens op de stoep in Maastricht.

Genoemde UVA-man kwam daarna met een gecombineerde hard- en software-oplossing, Whitebox:

Daar gaat meestal een workflow aan vooraf die zich prima laat volgen. Zorg is doorgaans een geregisseerd proces. De ervaring met de Whitebox laat duidelijk zien dat het heel goed mogelijk is om maatwerk als basis te nemen voor elektronische informatieoverdracht tussen zorgverleners.’ De Whitebox is ook beter geschikt om de AIVD buiten de deur te houden onder de nieuwe sleepwet. Terwijl het LSP dankzij de centrale ingang een makkelijke toegang biedt voor inlichtingendiensten, verloopt de toegang tot de Whitebox via de huisarts. De box staat fysiek op de praktijk en valt onder het beroepsgeheim. ‘De huisarts kan er letterlijk de stekker uittrekken’, stelt Van ‘t Noordende.‘Hij of zij heeft dus echt de sleutels in handen voor de medische dossiers.’

Als alternatief voor het LSP:

Het Landelijk Schakelpunt is een zorginfrastructuur. Zorgaanbieders kunnen aansluiten op dit ‘netwerk’ om medische gegevens van hun patiënten digitaal met elkaar te delen - 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het Landelijk Schakelpunt is speciaal hiervoor ontwikkeld en beveiligd.

Zo’n gevalletje dus, aluminium-wafels met daartussen een “mini-mainboard” zonder mechanische koeling:

whitebox

Technologie

Met de Whitebox worden gegevens direct, één-op-één uitgewisseld met een andere partij. Het systeem is decentraal, dus zonder centrale, onveilige externe opslag van gegevens.

De Whitebox werkt met gerichte autorisatie van zorgverleners, zogeheten push autorisaties. Dit betekent dat een autorisatie actief naar een zorgverlener of zorgaanbieder opgestuurd moet worden, voordat deze gegevens kan opvragen.

Het principe van push autorisatie werkt ook voor niet-zorgverleners. Ook patiënten kunnen autorisaties aanmaken en versturen, als zij een Whitebox hebben of ingelogd zijn op de Whitebox van een (huis)arts. Ook mantelzorgers kunnen in de toekomst, via een certificaat op een apparaat naar keuze, een autorisatie ontvangen en binden.

Veel meer wordt er niet over verklapt:

Published source

Als onze software zal gepubliceerd worden zodat derden deze onafhankelijk kunnen controleren. Dit model wordt published source genoemd - dit is als een soort open source, maar met dit verschil dat we de software niet (gratis) weggeven.

Minimaal deel daarvan:

Whitebox / go-sshd

sshd implementation in Go, for the sole purpose of restricting the ports that clients can request using direct-tcpip and tcpip-forward / forwarded-tcpip.

OpenSSH so far refuses to merge patches to support this, but there is a fork of OpenSSH with patches that achieve something similar to this.


#1011

Gort in “The Day the Earth Stood Still” (1951):

  gort

Nog van voor zijn tijd denk ik, hij is van wanneer:

 • FTM (Follow the Money), Wikipedia: “Jan Kuitenbrouwer (3 februari 1955) is journalist, schrijver en …”
 • Bol-com, NRC en zijn eigen boeken-inzetjes: “Jan Kuitenbrouwer (1957) is journalist en schrijver”

Zijn uitgever over zijn nieuwste boek dan wel pamflet:

Datadictatuur - Hoe de mens het internet de baas blijft (2018)

Maar helaas: het publieke karakter van internet is schijn, cyberspace is gekoloniseerd door duistere politieke en financiële belangen, die ons ongemerkt manipuleren.

1971, de latere journalist, schrijver en presentator Jan Kuitenbrouwer is nu iets van, wat zal het zijn, 15 jaar?

  1971

In die tijd is het nog zoeken naar een benaming voor een dergelijke “virtuele ruimte in netwerken” (Van Dale):

Cybernetica

Cybernetica (van Grieks κυβερνήτης (kybernētēs, stuurman)) is de wetenschap die zich bezighoudt met besturing van biologische en mechanische systemen met behulp van terugkoppeling (feedback).

Het woord cyberspace en afgeleide woorden als cybercriminaliteit enz. zouden hieraan ontleend zijn:

William Gibson

William Ford Gibson is een Amerikaans sciencefictionauteur en ‘vader’ van de ‘cyberpunk’. Gibson gebruikte als eerste de term cyberspace en matrix (verwijzend naar iets dat lijkt op wat wij nu het internet noemen), en beschreef op visionaire wijze de (extreme) mogelijkheden van het internet, lang voor het internet algemeen bekend raakte.

Wat Gibson beschreef speelde zich af in de net-niet-nabije toekomst:

Cyberpunk

Cyberpunk (een samenstelling van cybernetica en punk) is een sciencefictiongenre dat zich richt op computers en informatietechnologie, vaak in combinatie met een afbreuk van de sociale orde. De staat is vervallen in anarchie waarbij de (economische) macht is overgenomen door grote bedrijfsconglomeraten.

1977, Kuitenbrouwer is nu afgestudeerd als journalist, zal daar later ook over gaan schrijven, over macht:

Viditel

De uitgevers bleven aandringen op betrokkenheid bij de ontwikkelingen in de nieuwe media. Kort voor de presentatie van Teletekst op de Firato van 1978 werd door de NOS, NDP en de PTT een herenakkoord gesloten, waarin de werkterreinen op het gebied van Viewdatatoepassingen werden verdeeld. De NOS zou zich gaan toeleggen op de verdere ontwikkeling van Teletekst en de PTT en de uitgevers zouden zich verder gaan toeleggen op het ontwikkelen van Viewdatasystemen met uitgebreidere communicatieve functies.

Een dash-cam registreerde het naderen van een onoverzichtelijk kruispunt:

De nationale overheid bleef Viditel intensief subsidiëren. In 1990 startte Videotex Nederland NV met overheidssteun. Hierin werd Viditel samen met een aantal andere Videotex-experimenten ondergebracht. Videotex Nederland ontving financiële steun vande overheid in het kader van stimuleringsbeleid op het gebied van informatietechnologie.

Je weet wat er komen gaat - vol in de flank - maar toch is het weer even schrikken:

In 1995 volgde oprichting van de internetprovider Planet Internet, waarin een deel van de activiteiten van Videotex Nederland werd ondergebracht. Op 1 januari 1997 beëindigde Videotex Nederland haar activiteiten officieel.

De Volkskrant over de voorziene satellietverbindingen zoals in de illustratie van Eppo Doeve hierboven:

Verliest Nederland sleutelrol in internet?

Begin 2000 was de inschatting dat telecommunicatie vaker een weg door de lucht zou kiezen. In banen rond de aarde verschenen steeds meer satellieten die de communicatie via grondstations over de wereld transporteerden. Glasvezel was kostbaar en werd nog niet grootschalig gebruikt.

Jan Marco, weet even niet wat jij hiervan denkt? Klinkt als een klok, boem, pak aan, het staat, zijn verhaal, dat van Kuitenbrouwer. Gloedvol betoog, super zijn best gedaan op het uitzoekwerk. Maar GIT, geen IT-er, met liefde voor het vak. Dus mag hij niet bij onze club?


#1012

Cyber-zusemezo (vervolg)

Het internet is net het Wilde Westen. Waar is de sheriff?

De grootste techbedrijven komen weg met acties die buiten het internet taboe zijn. En dat bedreigt onze vrijheid, zegt Jan Kuitenbrouwer in zijn essay Datadictatuur. Hij beschrijft daarin de nietsontziende opkomst van het internet, die hij vanaf het allereerste begin heeft gevolgd. En de naderende ondergang – als we niet ingrijpen.

Ik weet nog precies waar ik was toen het gebeurde. Online:

The Web began dying in 2014, here’s how

Before the year 2014, there were many people using Google, Facebook, and Amazon. Today, there are still many people using services from those three tech giants (respectively, GOOG, FB, AMZN). Not much has changed, and quite literally the user interface and features on those sites has remained mostly untouched. However, the underlying dynamics of power on the Web have drastically changed, and those three companies are at the center of a fundamental transformation of the Web.

What has changed over the last 4 years is market share of traffic on the Web:

It looks like nothing has changed, but GOOG and FB now have direct influence over 70%+ of internet traffic. Mobile internet traffic is now the majority of traffic worldwide and in Latin America alone, GOOG and FB services have had 60% of mobile traffic in 2015, growing to 70% by the end of 2016. The remaining 30% of traffic is shared among all other mobile apps and websites. Mobile devices are primarily used for accessing GOOG and FB networks.

Kreeg wroeging na dit “slecht nieuws”-consult:

A plan to rescue the Web from the Internet

As a thought experiment, how would the Next Internet look like if it were reinvented using all the accumulated knowledge from the last 3 decades of global cyberspaces? There are three promising things that can enable a reinvented Internet:

 • The people-centered Web
 • Mobile mesh networks
 • 4 billion people

Zijsprong:

Are we distributed yet?

Let’s make peer-to-peer a first-class part of the web.

We’re close. We need to fix issues in existing p2p features like webRTC and rally support for new browser APIs, to create a level playing field where a great user experience doesn’t require a centralized system.

Hij weer, hier te breed, daar te lang, daar wat vanaf, hier wat bij:

 • Now that we have experience with some of the intricacies of the social Web, we can reinvent it to put people first without intermediate companies. The peer-to-peer protocol Secure Scuttlebutt (SSB) does that, designed with diversity-first principles that prefigure (hopefully) social structures with freedom, subjectivity, and political structures that can prevent capitalistic monopolies.

 • You probably haven’t heard of mobile ad-hoc networks (MANETs), also known as meshes. One of the reasons for their lack of popularity is that meshes would threaten the business of telecom operators, so there is little incentive from the establishment to develop and deliver mobile ad-hoc networks to you. A MANET is like AirDrop, but automatically and seamlessly connects to devices around you and delivers data in multiple hops between those devices.

Het plan, help hen eerst en daarmee vervolgens onszelf:

While growing local mesh networks for-charity in developing countries is the proposed strategy, how is it connected to a plan for countering the tech oligarchy in developed countries? In Internet-less regions there is potential for scaling quickly, and through that we can spawn a new industry around peer-to-peer wireless mesh networks. If this industry grows, it can also support meshes in the developed world.

As a result of having competition between the two, we can hope to fix the overutilization of the wirenet and the underutilization of airnets, bringing balance to the wire-versus-air dichotomy, providing choice in how data should travel in each case.

Choice is freedom.

Amen.


#1013

Hoi Weerman, Nog een heel gelukkig nieuwjaar toegewenst.

Wel leuke ideeën van Whitebox en Scuttlebutt. Belangrijk vraag op het eind: How do we get users for Scuttlebutt?

Ik ga beginnen met TensorFlow. Erg leuk. :slight_smile: Zie bijvoorbeeld TensorFlow high-level APIs: Part 1 - loading data

In filmpje wordt term “One-hot Encoding” gebruikt. AI vind ik een erg leuke aandachtsgebied voor mij.

Daarnaast vind ik Tortoisegit wel een leuk programma om als basis te gaan gebruiken.

Ben aan onderzoeken hoe Tortoisegit werkt. Vaak zitten de issues in de details. Denk om deze GUI meer functionaliteit in te gaan bouwen. Bijvoorbeeld compileren van de source code. Of trainen van TensorFlow modellen, etc

Wel leuk uitdagende presentatie over How Europe lost its tech companies

Where did all the tech companies go? Nokia, Philips, Alcatel and the others? Blijkbaar gaat het nog niet zo goed in Europa, dus Weerman, veel kans voor ons om iets moois te maken/ontwikkelen. :grinning:

Ze maken in het fimpje een onderverdeling in:
software_services

De platforms worden opgesomd in:

De indeling “Infrastructuur”, “Platforms” en “Applications” is wel iets om bij stil te staan. Bijvoorbeeld VMWare zie ik meer als Infrastructuur, want VMWare kan je alleen maar configureren. OpenVirtualbox, docker zie ik meer als een platform, want je kan de code compileren. DNS wordt als Infrastructuur gezien, echter in TOR omgeving is DNS wel belangrijk aspect om mee te nemen, dus is m.i. onderdeel van het TOR-platform.

De hartelijke groet Jan Marco

De vraag is m.i. ga je je medisch gegevens in bovengenoemde platforms uitwisselen? In China hebben ze daar minder moeite mee, want daar telt privacy niet zo erg.

medische gegevens

Zorgaanbieders worden in Nederland verplicht om een digitale infrastructuur te bouwen waarmee medische gegevens over patiënten digitaal uitgewisseld kunnen worden. Klanten moeten in het systeem hun eigen gegevens kunnen inzien en beheren.

Op die manier moet de informatie tussen twee zorgaanbieders beter, efficiënter en sneller gaan, schrijft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister wil de gegevensuitwisseling in de zorgsector stap voor stap digitaliseren. Daarbij moeten organisaties, zoals huisartsen, ziekenhuizen en wijkverplegers, uiteindelijk dezelfde technische standaarden gebruiken.

Het Nictiz, een adviesorgaan dat zich richt op digitalisering van de zorg, heeft elf zorgprocessen aangemerkt die met prioriteit gedigitaliseerd kunnen worden. Het gaat om onder meer informatie omtrent een bezoek aan de huisarts, acute verloskunde en informatie over medicatie.

De verschillende systemen moeten uiteindelijk digitaal aan elkaar gekoppeld zijn. In het systeem kunnen patiënten vervolgens toestemming geven, zodat een zorgaanbieder de gegevens kan bekijken.

In april maakt minister Bruins bekend bij welke zorgprocessen als eerst gedigitaliseerd worden en welke technische standaarden daarbij gebruikt worden.

Heb weer een plaatje (“moodboard”) gemaakt hoe mijn basis platform er uit ziet (als ik bijvoorbeeld medische gegevens zou willen uitwisselen):

Plaatje nog niet compleet. Maar ik ga beginnen om test files naar github te zetten. Denk hierbij aan de twee files waar ‘git’ en ‘sshd’ in zit. Beide projecten kan je standalone compileren. Het idee van het plaatje is dat je de security van (open)sshd gebruikt. In sshd ga je veel meer commando’s onderbrengen vanuit andere programma’s, denk hierbij aan git, bacula, clamav, installer, etc. Je begrijpt dat je alleen commando’s kan uitvoeren als je de rechten er voor hebt.


#1014

Jan Marco, @youtoo, hetzelfde of nog beter gewenst voor dit nieuwe jaar :slight_smile:

Bringing it to the masses? Antwoord van de "Yeah, right"-dame die de presentatie gaf:

We could use the route of waiting for society to become infringing enough on peoples’ privacy that they have to use Scuttlebut or etcetera you know.

Zij besloot, moesten we maar aan André Staltz gaan vragen. Hij, onder andere over ‘meatspace’:

The year tech giants peaked – 2018, a retrospective

2018 marked history as the year when governments made tech giants responsible for election interference and tumult in democracy. Centralization and decentralization were central themes in cyberspace this year, while regulation and freedom also defined the rhetoric of many actors. We understood how closely cyberspace and meatspace affect each other, demonstrated by a couple of key events in 2018.

Wou kennelijk niet stilzitten en begon aan “Manyverse”:

Early days in the Manyverse

This week I launched Manyverse, a Scuttlebutt mobile app that I’ve been working on for a year and a half in semi-stealth mode.

Is inmiddels via een van de door hem gewraakte “tech giants”, Google Play, te installeren:

logo

Familiar, yet radically new

Manyverse is a social network mobile app with features you would expect: posts, threads, likes, profiles, etc. But it’s not running in the cloud owned by a company, instead, your friends’ posts and all your social data live entirely in your phone. This way, even when you’re offline, you can scroll, read anything, and even write posts and like content! When your phone is back online, it syncs the latest updates directly with your friends’ phones, through a shared local Wi-Fi or on the internet.

Geen betere bezwering dan die van daaronder voor de eerste dag van het nieuwe jaar:

We’re building this free and open source project as a community effort because we believe in non-commercial, neutral, and fair mobile communication for everyone.

Graag zowel de koperblazers als de strijkers-sectie alstublieft - van hun webpagina:

            Forever
             free
            No ads.
           No pay wall.
          No data centers.
         No cloud. No cookies.
        No company. No investors.
       No token. No ICO. No blockchain.
      No tracking. No spying. No analytics.
     No tedious registration. No premium costs.
    No annoying notifications, emails, and banners.

#1015

Hoi Weerman,

Ik ben wel eens met de ontwerpuitgangspunten van Scuttlebutt. Bijvoorbeeld: Iedereen mag meedoen. Je kan wel personen blokken.

Belangrijk vraag op het eind: How do we get users for Scuttlebutt?

We could use the route of waiting for society to become infringing enough on peoples’ privacy that they have to use Scuttlebut or etcetera you know.

Ik zou meer voor gaan om Facebook-Messenger en WhatsApp (als extra channels) in een Android applicatie (als RetroShare) in te bouwen. Dus vanuit gebruik(ers) denken, die wil 1 applicatie gebruiken. Wel kunnen zien uit welke bron het berichtje komt van de andere gebruiker (“Facebook vriend”). Er zijn heel veel alternatieven voor RetroShare zoals Ricochet, vaak wordt project (niet meer/minder) onderhouden, denk hierbij aan Tox. Ik ben voorstander van c++ ecosysteem. Je zien in Android vaak een jni koppeling tussen C en JAVA. De nieuwe applicaties als “Scuttlebutt” gebruiken andere scripttalen. Dus is wel een punt om daarover na te denken.

retroshare_menu

Heb ook naar andere filmpjes gekeken van “ccc”. Bij voorbeeld “How does the internet work". DNS wordt steeds analoog aan Telefoonboek gezien.

Erg interessant is “The” Social Credit System. Why It’s Both Better and Worse Than We can Imagine

Natuurlijk is Introduction to Deep Learning ook heel interessant voor mij. :yum:

Heb even mijn “moodboard” geupdate:

De hartelijke groet Jan Marco


#1016

En deze man heb ik toen nog aan het woord gezien, verzuchtend:

Internet, the Business Side

Net neutrality, a big buzzword in the last years. It is not only a buzzword? There are economic reasons why it is a stake. This talk tries to give an overview and explain how money is made in the “internet” and how it is related to net neutrality.

Krant daar in Leipzig over hem:

Der Internetunternehmer Stefan Wahl warnte am Samstag auf dem Hackerkongress in Leipzig vor immer mehr „Walled Gardens“ (eingezäunte Gärten), in denen große Internet-Anbieter einen bevorzugten Zugang zu bestimmten Diensten wie Netflix oder Spotify anbieten. Der Zugang zu anderen Internet-Inhalten müsse dann zusätzlich bezahlt werden.

OTT:

In der Branche werden die von Unternehmen wie der Deutschen Telekom oder Vodafone übertragenen Video- oder Audiodienste als „Over-the-top“-Inhalte (OTT) bezeichnet.

Had hij laten zien, aanbod waarbij je voor een aanvullend bedrag per maand ook e-mail kon gebruiken:

Anbieter wie Netflix benötigen auch in Spitzenzeiten am frühen Abend eine garantierte Bandbreite, um ihren Kunden eine möglichst flüssige Übertragung der Videodaten zu bieten. Solche Garantien für eine bestimmte Übertragungs-qualität (Quality of Service) gefährdeten aber die Netzneutralität, also die Gleichbehandlung aller Daten bei der Übertragung im Netz.

Uitstel van executie, ook op 35C3:

How Facebook tracks you on Android (even if you don’t have a Facebook account)

We’ve captured and decrypted data in transit between our own devices and Facebook servers. It turns out that some apps routinely send Facebook information about your device and usage patterns - the second the app is opened. We believe that both Facebook and developers can do more to avoid oversharing, profiling and damaging the privacy of their users.

Zitten er bovenop:

Vooruitblik 2019

NRC kijkt vooruit naar het komende jaar. Op welke mensen, onderwerpen en gebeurtenissen moeten we letten?

Nummer 14 in de reeks:

Internet - hoe repareren we het kapotte internet?

Onder “Economie”:

Internet ging van Utopia naar Dystopia, vindt de grondlegger van het wereldwijde web. Hij wil „radicaal veranderen hoe het web nu werkt”.

Geïllustreerd met al dan niet gegevens morsende “persoonlijke kluisjes” die in een desktop plaatsnemen:

Herstelwerk aan het kapotte internet

kapotinternetweb

In 2019 wordt het web precies dertig jaar oud. Maar een groot feest zal het niet worden. Het huidige internet, ondanks alle vernieuwing en verbetering die eruit zijn voortgekomen, zit middenin zijn eigen dertigersdilemma: is dit het nu? De enorme beloftes van toen – meer democratie, openheid en verbondenheid – dreigen zelfs compleet de andere kant op te vallen. Het web blijkt een monopoliemachine en een verdeeldheidzaaier.

Want “Internet is kapot, dat is in 2018 wel gebleken”:

Vrijwel niemand gaat de problemen met internet dichter aan het hart dan degene die in 1989 het www uitvond en daarmee een onmisbare basis legde voor het huidige internet, de Britse informaticus Tim Berners-Lee. Uit zijn koker komt dan ook één van de meest serieuze initiatieven voor herstelwerkzaamheden aan zijn uitvinding: het internationale project Solid. Dat moet aankomend jaar serieuze stappen gaan zetten.

Gebruikers moeten weer volledige controle krijgen over waar hun data zijn, wie erbij kan, en wat derde partijen ermee doen. Dat is een enorme technische uitdaging die er nu onder meer op gericht is om ‘datakluisjes’ te ontwikkelen waarmee gebruikers diensten af kunnen nemen bij internetbedrijven.

Ons-soort-mensen-dingetje:

Er is nog veel technisch werk nodig om de datakluisjes goed te laten functioneren. Die moeten namelijk gebruikt kunnen worden voor een groot aantal verschillende webdiensten, die zelf helemaal niet zo zitten te wachten op de plannen van Solid.

Men kijkt hoopvol naar Solid, vooral omdat zo’n coryfee als Berners-Lee dit initiatief neemt. „Maar waar ik vooral benieuwd naar ben, is hoe ze Solid echt groot willen maken. Het grootste risico is dat het een ons-soort-mensen-dingetje gaat worden.”

Moet jij het dan niet gaan combineren:

IPLD

IPLD is the data model of the content-addressable web. It allows us to treat all hash-linked data structures as subsets of a unified information space, unifying all data models that link data with hashes as instances of IPLD.

The sky’s the limit as IPLD allows you to work across protocol boundaries. The point is that IPLD provides libraries that make the underlying data interoperable across tools and across protocols by default.

Heeft al een functionerende “IPLD-GIT”-koppeling:

About

This is an IPLD codec which handles git objects. Objects are transformed into IPLD graph.

Totdat jij ze te hulp schiet voorlopig alleen in JS en Go te gebruiken:

Why IPLD? A data model for interoperable protocols.

Content addressing through hashes has become a widely-used means of connecting data in distributed systems, from the blockchains that run your favorite cryptocurrencies, to the commits that back your code, to the web’s content at large. Yet, whilst all of these tools rely on some common primitives, their specific underlying data structures are not interoperable.

Enter IPLD: IPLD is a single namespace for all hash-inspired protocols. Through IPLD, links can be traversed across protocols, allowing you explore data regardless of the underlying protocol.

Samenvallend met het gedachtegoed van Juan Benet:

Enter the Merkle Forest

ipld


#1017

KPN4ALL:

De nieuwe positionering ‘First Class Internet’ vroeg om een scherpere merkstijl die de belofte ‘First Class Internet’ op alle niveaus kracht bijzet. Elke dag. Zonder schreeuwen. Daarom: een ingetogen merkstijl, vormgegeven met een kwaliteit die je normaal gesproken niet ziet bij een internet provider.

Mede mogelijk gemaakt door de inzet van:

Parttime of fulltime klantenservice medewerker voor KPN Medewerker klantenservice bij KPN-onderdeel XS4ALL
Ben jij iemand die nog altijd liever belt dan whatsappt? Help jij je ouders altijd uit de brand wanneer de wifi weer eens niet werkt? Ben jij scherpzinnig, eigenwijs en ga jij in het bieden van een uitstekende dienstverlening net een paar stappen verder dan de rest? Dan is dit je kans!
Verleen je de beste service? Dan maak je kans op leuke extra’s zoals bonnen van bol-com tot aan teamuitjes. Het is tijd voor een nieuwe uitdaging! Werken bij XS4ALL betekent werken bij een energieke organisatie.
‘Mijn internetverbinding ligt er al de hele ochtend uit; Ik krijg mijn interactieve tv niet juist aangesloten; Volgens mij klopt mijn factuur niet helemaal’. Het leuke van werken bij XS4ALL als klantenservicemedewerker is dat je geen lopendebandwerk doet als in het volgen van een belscript.
Wanneer klanten problemen of vragen hebben bellen ze jou, jij bent het eerste aanspreekpunt. Jouw doel is om klanten zo goed mogelijk te helpen, dit doe je door de luisteren en door te vragen zodat je het probleem goed in kaart kunt brengen. Je vertelt de klant op een vriendelijke manier wat er moet gebeuren en doorloopt de stappen met de klant om het probleem op te lossen. Je zal je voornamelijk bezighouden met de volgende werkzaamheden:
Inkomende calls beantwoorden met verschillende klantvragen over producten en orders. Klanten pro-actief informeren over het portfolio van XS4ALL. Het realiseren van klanttevredenheid; je neemt de klantvraag aan om vervolgens gericht door te vragen. Dit doe je zonder script en volledig op basis van jouw eigen analytisch vermogen en creativiteit.
Je wordt natuurlijk getraint om jouw technische kennis op peil te brengen. Je leert alles over de producten en diensten van KPN. ! Let op ! de training is 10 werkdagen van 9.00 - 17.00 uur. Je bent fulltime beschikbaar voor de 15-daagse training. Je hebt geen vakanties ingepland in deze periode. Ook bij een parttime dienstverband dien je fulltime beschikbaar te zijn voor de training.
21 jaar of ouder dan verdien je € 9,33 per uur Een mooi loon van € 10.65 bruto per uur
Werktijden maandag t/m zaterdag van 8.00 - 22.30 uur en zondag van 9.00 tot 22.00 uur Van maandag t/m vrijdag geopend van 08.00 uur tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00-17.00

Pro-actief schrijf je ook niet zo maar dat valt niet op hier. Beursrubriek:

KPN 2,49 euro / + 0,32 % - Merknamen XS4ALL en Telfort weg

KPN gaat zijn merknamen XS4ALL, Yes Telecom en Telfort vervangen door de eigen bedrijfsnaam. Daarmee wil het bedrijf de nadruk leggen op de eigen telecom- en internetdiensten. Het schrappen gebeurt in de loop van dit en volgend jaar. XS4All is de oudste internetprovider van Nederland.

Op de vraag van de krant:

Door de stap zal hoogstwaarschijnlijk “werk vervallen”. Hoeveel banen op de tocht staan, is onduidelijk.

Gelukkig is daar een stichting met als doel het ondersteunen van de werknemers van XS4ALL Internet:

a. het ondersteunen van (ex-)personeelsleden van XS4ALL Internet B.V. die in de problemen zijn gekomen dan wel met onverwachte omstandigheden zijn geconfronteerd; en

b. het financieel mogelijk maken voor medewerkers van XS4ALL Internet B.V. om studies, cursussen of opleidingen te volgen die niet passen binnen in het kader van het normale opleidingsbeleid van XS4ALL Internet B.V.

Alleen kwam het KPN-onderdeel niet over de brug met de overeengekomen bijdrage:

Tussen KPN dochter XS4ALL en twee uit XS4ALL voortgekomen stichtingen is een conflict ontstaan over jaarlijkse betalingen ten behoeve van het maatschappelijk debat over internet. KPN nam de internetaanbieder in 1998 over voor 55 miljoen euro.

Terzijde, KPN-topman Ad Scheepbouwer later:

KPN heeft ooit XS4ALL gekocht voor 120 miljoen gulden, terwijl het maar 10 miljoen omzette en 10 miljoen verlies leed.

In 2018 toch maar de stok achter de deur tevoorschijn halen:

De rechtbank veroordeelt XS4ALL Internet om aan Stichting Internet4ALL te betalen een bedrag van € 65.048,00 (vijfenzestigduizend achtenveertig euro), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over het toegewezen bedrag met ingang van 1 april 2017 tot de dag van volledige betaling,

En:

veroordeelt XS4ALL Internet om aan Stichting XS4ALL te betalen een bedrag van € 6.862,00 (zesduizend achthonderd tweeënzestig euro), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over het toegewezen bedrag met ingang van 1 april 2017 tot de dag van volledige betaling;

Niet de rechtbank maar een van die mediabedrijven weer:

Tegen het verdwijnen van de merknaam XS4ALL is een petitie gestart. ‘XS4ALL is een sterk merk, dat jaar na jaar als beste wordt beoordeeld door de Consumentenbond. XS4ALL is voorvechter van privacy en veiligheid en dat mag niet verdwijnen,’ schrijven de initiatiefnemers.


#1018

De laatste der Mohikanen - indianenverhaal:

  wcd

WCD - wandcontactdoos PTT, female, 4-polig t.b.v. telefoon, bestemd voor montage op of in de wand

PTT - Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie

Shit - (zeer informeel) uitroep die afkeer of ergernis uitdrukt:

De echte en monumentale landelijke Telefoongids, met de plaatsnamen Aadorp tot Zijtaart in alfabetische volgorde, bestaat opeens niet meer.

Telefoongids - naam- en adreslijst van aangeslotenen op een telefoonnet met vermelding van hun nummers:

Maar vorige maand verschenen plots vijf dozen met daarin de nieuwe gids. Bij uitpakken verscheen een collectie regionale telefoongidsen.

Joh - (informeel) verkorting van ‘jongen’, (waarschuwende) uitroep (ook door en voor meisjes gebruikt):

De gids begint nu met deel 1 Anna Paulowna tot Zijpersluis (zie Burgerbrug) en eindigt anderhalve meter later met deel 50 Banholt tot IJzeren. Aadorp opent gids 35. Zijtaart is gedegradeerd tot de laatste plaats in deel 44.

Nieuws - bericht omtrent iets dat nog onbekend was:

Al dit handigs verbleekte bij het glinsterende schijfje dat in de dunne envelop zat die uit een van de vijf geleverde dozen kwam. Een CD-foongids! ‘Hierbij ontvangt u een gratis CD-foongids.’ ‘Omdat u tijdig besteld heeft hebben wij voor u een gratis CD-foongids (stand-alone-versie, september 1996) bijgesloten.’

Jaartelling - 1997:

De CD-foongids: handiger, handig, handigst

Alle tekortkomingen die de papieren telefoongids ook heeft komen door de snelheid en overzichtelijkheid van de CD-ROM genadeloos aan het licht. Waarom moeten we toch altijd eerst bij fiets en bij rijwiel en bij tweewieler en bij cycleshop kijken voordat we de fietsenzaak vinden die we zoeken? Waarom staan veel, maar niet alle tandartsen onder het hoofdje tandarts?

Zoeken en opbellen was echter nog nooit zo makkelijk als met de CD-foongids. Dat alles bij aankoop voor slechts 45 gulden meer (ƒ 495,-) dan de papieren gids.

Begrijpelijk dat de PTT de echte Telefoongids van Nederland niet meer drukt en een gratis CD-foongids bij de surrogaat papieren gids levert. Iedereen moet zo snel mogelijk aan de CD-ROM, zodat het monument Aadorp tot en met Zijtaart uit ons geheugen verdwijnt. De Telefoongids van Nederland is het eerste grote naslagwerk dat verdwijnt door de computerisering van onze maatschappij.

Zakelijke brief - opmaak van aanhef, kern van de brief, afsluiting en ondertekening:

Eindhoven, 24 januari 2019

Betreft: CD-foon gids

Geachte relatie,

Middels dit schrijven delen wij u mij dat wij vanaf heden stoppen met de exploitatie van de CD-foon gids. Dit betekent dat u geen nieuwe versies meer ontvangt of kan bestellen. Wij hopen u hier mee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
namens Falkplan B.V.

Jeroen van der Pasch

Relatie - (handel) firma waarmee men min of meer geregeld zaken doet. Kan niet meer bestellen:

De Telefoongids Professional (single-user) - € 498,00

Voor het efficiënt opzoeken en toepassen van telefoongids informatie van particulieren en bedrijven: telefoonnummers, e-mailadressen, websites-adressen, postcodes, servicenummers, mobiele telefoonnummers, faxnummers en KvK informatie.

Geschikt als single user applicatie en als (corporate) netwerkversie.

Jaarlijkse update - 1 maal per jaar wordt de Cd-Foongids voorzien van de laatste data zodat u niet voor een dichte deur komt te staan.

Staat voor dichte deur, single-loser - iem. die zich maatschappelijk niet of nauwelijks kan handhaven:

Aanvragen extra gids

De papieren Telefoongids is in 2018 voor het laatst in alle regio’s verschenen. Vanaf 2019 geeft DTG de papieren gids niet meer uit. Het is niet meer mogelijk online een extra Telefoongids & Gouden Gids aan te vragen. De laatste papieren editie van De Telefoongids & Gouden Gids kan na verschijning nog een paar jaar gebruikt worden, maar verliest op den duur actualiteit.

Alternatief bieden - hem dwingen tot een keuze (veelal: onaangenaam):

De Telefoongids | Telefoonnummers zoeken in het online telefoonboek

Potentiële klanten kijken bij Google alleen naar de eerste pagina met resultaten. Met onze hulp verschijnt uw website zo hoog mogelijk in deze zoekresultaten. Optimaliseer uw online vindbaarheid met een van onze Goed Gevonden Pakketten.

Open deur - gelegenheid maakt de dief:

detelefoongids.nl gebruikt cookies. Functionele en analytische cookies worden gebruikt om uw gebruik van de website te analyseren en de functionaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren. Deze cookies kunnen door ons en door derde partijen waaronder het advertentienetwerk van Google worden gebruikt om je internetgedrag binnen en buiten onze website te volgen. Hiermee kunnen advertenties aan jouw interesses worden aangepast.

Marketing - (de leer van) het opstellen van plannen voor de vergroting of het behoud van de afzet:

Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Voorwaarde - vooraf gestelde beperkende bepaling, of iets mogelijk is of plaats kan hebben:

Door verder gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het plaatsen en gebruik van de cookies.

Akkoord - (harmonische) samenklank, m.n. samenklank van drie of meer tonen in één octaaf:

https://www.detelefoongids.nl/v1/rest/api/logCookie 
Parameter  Value                  Size
(Content)  {"cookieVersion":"1.4.0_25-05-2018"}  36	

Cookie - tekstbestand waarin bep. gegevens over de gebruiker van een website worden opgeslagen:

Cookie verklaring www.detelefoongids.nl

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker

Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies, tags/beacons en Javascripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die jij bezoekt.

Hieronder lees je meer over de verschillende cookies die gebruikt worden door en via onze Website.

De kleine lettertjes - (belangrijke, maar vaak slecht gelezen) tekst in een klein lettertype:
policy_apolicy_bpolicy_c


#1019

Hierna te noemen, “cookies” (vervolg)

Aflevering “Kerncentrales of windmolens?” van ‘onderzoeksjournalistiek platform’ De Monitor:

monitor

Canvassend in Zeeland is de presentator op tijdstip 13:03 al over de drempel.

Zij alsnog, kom binnen.

Zie ik hem vaker doen, is bevlogen, wil door maar een publieke omroep die iedereen bij elkaar gaat houden zal proberen de werkelijkheid er lepeltje voor lepeltje in te krijgen.

En dan uit ongeduld het naspelen van een begroeting doorbreken. Zal daarvoor al plaatsgevonden hebben, voorgesprek, filmlamp neerzetten of niet, zij nog, zit mijn haar goed en … actie.

Je kan zeggen, haar cookie was in principe toen al geplaatst:

Toestemming krijgt u alleen als u erom vraagt. Dit kan helaas niet via de browser. En let op dat u ook kunt bewijzen dat u toestemming heeft verkregen; in principe moet u dat tot vijf jaar na plaatsing van het cookie nog kunnen.

Wikipedia - De Waag, 15e-eeuw, Nieuwmarkt, centrum Amsterdam. Het was oorspronkelijk een stadspoort:

Is er hoop?

We zien 2018 als een keerpunt in het heroveren van het internet. Het heeft 25 jaar geduurd voordat mensen met elkaar inzagen dat het niet zo moet. En niet zo hoeft. Ik denk dat het minstens 25 jaar gaat duren voordat we het weer op orde hebben.

Marleen Stikker, “het internet is platgebrand door bedrijven”.

Zijn we te laat? Belgische tv, “Facebook en ik”, aflevering 1 vorige week … Zij: het is nooit te laat maar het is tamelijk laat, ik zie het wel degelijk als een vorm van bezetting. Ja? Ja, ik weet dat-ie heel ver gaat maar ik vind hem eigenlijk wel aardig. (Muziek)

Dan de opname voor “Fatsoen” (2019), seizoen 1, episode 1, gisteravond:

brenno

Geen filmlamp neergezet, start campagne “XS4ALL moet blijven” in de Waag 28 jan 2019.

In de stream, Brenno, zou dat kunnen, is het denkbaar?

Ja, zeker als je bedenkt dat aan het eind van dit jaar de kabelmarkt opengaat. En daarom riep ik net ook, als je het niet kunt, KPN, laat het gaan, laat het los, want het is geen love baby van je, dat is heel duidelijk.

Stikker even later, ruikt bloed: in dat opzicht, ik denk dat mensen ook bereid zijn om zelfs het gemak van een e-mailadres dat je al 26 jaar hebt op te geven omdat er waarden op het spel staan die vertaald worden naar technologische strategieën, naar voorzorgen, zorg voor je klanten en het pijnlijke op dit moment is dat dit nou precies de discussie is die wereldwijd gevoerd wordt, hoe krijgen we onze privacy en onze security weer terug op het internet?

Een ander had daar twintig jaar geleden nog een vraagteken achter staan:

A terrible beauty?

So what is this thing we call the Net? Whenever I think about it, what comes to mind is a line from Yeats’s poem Easter 1916 - A terrible beauty is born. In its conjunction of the words ‘terrible’ and ‘beauty’, Yeats’s phrase has a strange ambiguity.

Was er vroeg bij met “A Brief History of the Future - The origins of the internet (1999)”, John Naughton:

Similarly with the Net. A force of unimaginable power - a Leviathan, to use a Biblical (and Hobbesian) phrase - is loose in our world, and we are as yet barely aware of it. It is already changing the way we communicate, work, trade, entertain and learn; soon it will transform the ways we live and earn.

Veronderstelde:

Perhaps one day it will even change the way we think. It will undermine established industries and create new ones. It challenges traditional notions of sovereignty, makes a mockery of national frontiers and continental barriers and ignores cultural sensitivities.

Wist:

It accelerates the rate of technological change to the point where even those who are supposed to be riding the crest of the wave begin to complain of ‘change fatigue’.22

Zo nodig een noot:

22 The conventional wisdom is that one ‘Web year’ equals seven chronological ones.

Afronden:

The truth is that the Net is wonderful in what it can do for us, and terrifying in what it might do to us. Yeats got it about right: a terrible beauty has been born.

Hier staat intussen geen vraagteken meer achter:

’The goal is to automate us’: welcome to the age of surveillance capitalism

Once we searched Google, but now Google searches us. Once we thought of digital services as free, but now surveillance capitalists think of us as free.

Hij, nu twintig jaar verder:

Observer tech columnist John Naughton explains the importance of Zuboff’s work and asks the author 10 key questions.

Neem de uitvinding van de drukpers:

Because we’re about the same distance into our revolution, the one kicked off by digital technology and networking. And although it’s now gradually dawning on us that this really is a big deal and that epochal social and economic changes are under way, we’re as clueless about where it’s heading and what’s driving it as the citizens of Mainz were in 1495.

Eenmaal met die vergelijking gekomen het dan ook even bij gedrukt houden:

That’s not for want of trying, mind. Library shelves groan under the weight of books about what digital technology is doing to us and our world. Lots of scholars are thinking, researching and writing about this stuff. But they’re like the blind men trying to describe the elephant in the old fable: everyone has only a partial view, and nobody has the whole picture.

Handreiking:

So our contemporary state of awareness is – as Manuel Castells, the great scholar of cyberspace once put it – one of “informed bewilderment”.

Wendt zich dan tot Shoshana Zuboff, SZ:

JN: Doesn’t all this mean that regulation that just focuses on the technology is misguided and doomed to fail? What should we be doing to get a grip on this before it’s too late?

SZ: The tech leaders desperately want us to believe that technology is the inevitable force here, and their hands are tied. But there is a rich history of digital applications before surveillance capitalism that really were empowering and consistent with democratic values. Technology is the puppet, but surveillance capitalism is the puppet master.

Zij valt uiteindelijk Marleen Stikker nog bij:

SZ: Surveillance capitalism is a human-made phenomenon and it is in the realm of politics that it must be confronted. The resources of our democratic institutions must be mobilised, including our elected officials. GDPR [a recent EU law on data protection and privacy for all individuals within the EU] is a good start, and time will tell if we can build on that sufficiently to help found and enforce a new paradigm of information capitalism. Our societies have tamed the dangerous excesses of raw capitalism before, and we must do it again.


#1020

Hoi Weerman,

Ik heb naar “Te koop: uw diepste gevoelens - Facebook en ik S1E1” en “XS4ALLmoetBLIJVEN” gekeken.

In beiden komt Marleen Stikker voor. In eerste film zie ik haar voor haar ‘digitale stad’ staan, waar beetje ouderwetse schermen staan. Vergane glorie. Ze praat over Facebook alsof ze zelf de boot heeft gemist met “De digitale stad”. In mijn beeld had ze Facebook wel willen uitvinden. Natuurlijk vindt ze Facebook immoreel handelen.

Wel leuk vond ik Marleen’s vergelijking met Postbank naar Ing in relatie tot XS4ALL naar KPN.

Ik denk dat volgende filmpje de toekomst goed gaat aangeven van wat naar Cloud Computing komt, namelijk ‘PersInfoNet’.

The End of Cloud Computing

De “Edge Intelligence Distributed” zie ik als PersInfoNet node. Decentrale node heeft alle functionaliteit dat nu Facebook, Linkedin, Marktplaats, Google, etc hebben. De rekenpower zit in je auto die zelfstandig kan rijden of je robot die je in de toekomst in huis zal hebben.

Als je de macht van Facebook wil verkleinen (welke gevoelens bij mij heel duidelijk in de eerste film naar voren kwam) zal je m.i. “Edge Intelligence Distributed” systems moeten gaan ontwikkelen.

De hartelijke groet Jan Marco

P.S. “XS4ALLmoetBLIJVEN” op zich wel leuk om te zien. Allemaal oude mannen en vrouwen die ‘op de bres gaan staan’ voor iets wat vroeger hun een goed gevoel heeft gegeven.