Foondump-mysql

een foondump-mysql lukt niet en geeft een volgende melding:

java.sqlSQLEception: Unable to connect to any hosts due to exception:
java.net.ConnectException: Connection refused: Connect…

Java.Lang.Nulpointerexception

Hoe is dit te verhelpen, een CSVdump lukt overigens wel

We vernemen graag en groeten,

Esteha

Hoi Esteha,

java.sqlSQLEception: Unable to connect to any hosts due to exception:

Staat MySQL op dezelfde server als je aan het dumpen bent?

Kan je vanaf de dumpmachine via mysql client (dosbox) programma een record inserten in een tabel van Foondump2004 (met dezelfde mysql user en password)?

De vriendelijke groet Jan Marco