Download foondump-v513.zip geeft 508?

Download foondump-v513.zip geeft 508 ?
In release, History en ook bij starten zie je 5.08
Klopt dit ?

Mvg__H@N