Character set

Dames, Heren, Ter info,

Omdat ik bij de installatie van Mysql de character set op default ‘utf8’ had gezet kwamen de foondump-strings niet goed in mysql terecht. In plaats van ‘Babyloniebroek’ werd het afgekort tot ‘Babyloni’.

Nadat ik het aanmaken in (create-db.sql) van de foondump2005 database veranderde in het volgende werkte het weer goed bij mij:

create database if not exists foondump2005 DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_bin;

De hartelijke groet Jan Marco