Cdfoongids2005 onder wine

Hoi RGJ,

Heb geprobeerd om de cdfoongids2005 consumenten versie op wine (linux) proberen te starten.

Ik krijg de volgende foutmelding:
“Er is geen update programma beschikbaar voor uw versie van Windows. Bezoek de Microsoft website om de meest recente update van het Windows-onderdeel “MDAC” te downloaden.”

Vanmorgen met filemon gekeken welke dll’s dtgwin.exe gebruikt. Zie Appendix A voor de details. Deze dll’s in de “system” directory van win (user root) gekopieerd.

Misschien heeft iemand anders cdfoongids2005 draaien op wine --)

De vriendelijke groet Jan Marco

Appendix A: De dll’s die dtgwin.exe opent:

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\scrauth.dll
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\ScrBlock.dll
C:\Program Files\Common Files\System\ADO\msado15.dll
C:\Program Files\Common Files\System\MSADC\msadce.dll
C:\Program Files\Common Files\System\MSADC\msadcer.dll
C:\Program Files\Common Files\System\OLE DB\oledb32.dll
C:\Program Files\Common Files\System\OLE DB\OLEDB32R.DLL
C:\WINNT\system32\CLBCATQ.DLL
C:\WINNT\system32\CLUSAPI.DLL
C:\WINNT\System32\COMSVCS.DLL
C:\WINNT\system32\CRYPT32.dll
C:\WINNT\system32\CSCDLL.DLL
C:\WINNT\system32\cscui.dll
C:\WINNT\system32\DNSAPI.DLL
C:\WINNT\system32\expsrv.dll
C:\WINNT\system32\jscript.dll
C:\WINNT\system32\KERNEL32.DLL
C:\WINNT\system32\mlang.dll
C:\WINNT\system32\mmdrv.dll
C:\WINNT\system32\MSDART.DLL
C:\WINNT\System32\MSDTCPRX.dll
C:\WINNT\system32\msi.dll
C:\WINNT\System32\msjet40.dll
C:\WINNT\System32\msjetoledb40.dll
C:\WINNT\System32\MSJINT40.DLL
C:\WINNT\System32\msjter40.dll
C:\WINNT\System32\msjtes40.dll
C:\WINNT\system32\MSWSTR10.DLL
C:\WINNT\System32\msxbde40.dll
C:\WINNT\system32\msxml4.dll
C:\WINNT\system32\msxml4r.dll
C:\WINNT\System32\MTXCLU.DLL
C:\WINNT\system32\NETAPI32.DLL
C:\WINNT\system32\NETRAP.dll
C:\WINNT\system32\NTDSAPI.dll
C:\WINNT\system32\NTMARTA.DLL
C:\WINNT\system32\ole32.dll
C:\WINNT\system32\olepro32.dll
C:\WINNT\system32\RESUTILS.DLL
C:\WINNT\system32\rpcss.dll
C:\WINNT\system32\rsaenh.dll
C:\WINNT\system32\SAMLIB.dll
C:\WINNT\system32\Secur32.dll
C:\WINNT\system32\shell32.dll
C:\WINNT\system32\sp3res.dll
C:\WINNT\system32\spool\DRIVERS\W32X86\2\znpdfdui.dll
C:\WINNT\system32\TAPI32.DLL
C:\WINNT\system32\TravelmanagerComponents.dll
C:\WINNT\System32\TxfAux.Dll
C:\WINNT\system32\urlmon.dll
C:\WINNT\system32\USERENV.dll
C:\WINNT\system32\VBAJET32.DLL
C:\WINNT\system32\winmm.dll
C:\WINNT\system32\wintrust.dll
C:\WINNT\system32\WS2_32.DLL
C:\WINNT\system32\WS2HELP.DLL
C:\WINNT\system32\WSOCK32.DLL