Cd-Foon gids verloopt over

Hoewel off-topic stel ik de vraag toch maar hier omdat er vast een oplossing voor is.

Ik gebruik de ZM 2004.02 momenteel, en heb niet de beschikking over de ZM 2004.03 versie
Bij het opstarten krijg ik een melding dat de cd foon gids over een x aantal dagen verloopt.
Hoe kan ik deze melding laten vervallen cq, hoe verwijder ik de tijdslimiet?

bvd voor antwoord

Germ

Ik weet niet of het nog zo is, maar vroeger hielp het om de systeem tijd gewoon terug te zetten.

Okay, dat zal misschien werken, maar is geen ideale optie (systemtijd en datum wordt voor meer dan alleen de CD foon gebruikt)

Ik zoek een andere mogelijkheid, waarbij de overige programma’s gewoon gebruikt kunnnen worden.

Germ

Hoi Germ,

Ik zoek een andere mogelijkheid, waarbij de overige programma’s gewoon gebruikt kunnnen worden.

Foondump gebruikt de time restrictie niet. De time restrictie zit in java code. Je zou dit er uit kunnen halen door eerst de java code te decompileren en na de patch de code weer kunnen compileren. Het kan, maar kost wel wat tijd.

De vriendelijke groet Jan Marco

Zou het liefst ook foondump icm megafoon gebruiken.
Tot nu toe werkt echter het automatisch aanvullen etc niet (1 schrijffout en je liep vast) zodat ik toch de originele CD foon gebruikte.

Hoop dat ik de nieuwe Megafoon met auto aanvullen aan de praat krijg (zie topic "release foondump 4.07 beta), dan is de Cd foon niet meer nodig.

vr gr

Germ

Hoi Germ,

Hoop dat ik de nieuwe Megafoon met auto aanvullen aan de praat krijg (zie topic "release foondump 4.07 beta), dan is de Cd foon niet meer nodig.

Misschien kan RGJ uitleggen hoe het werkt —)

Grote kans dat we gaande weg de cdfoon applicatie gaan inhalen. We gebruiken zoveel mogelijk “standard proven technology”. Daarentegen gebruikt Telemedia een eigengemaakte database pakket.

Indien we straks de online versie in productie hebben dan hebben we m.i. nog meer toegevoegde dan de cdfoon.

De vriendelijke groet Jan Marco

Hoe start ik een verlopen cdfoongids
of:
Hoe je iets van 19 euro ook kan verkopen voor 224 euro

Stap 1. Start Foondump. Deselecteer alle dump opties en druk op S om te dumpen. Foondump wordt nu beeindigd. In c:\cdfooninstall\user staat nu een bestand genaamd test.txt

Stap 2. Gebruik een werkende versie van de CDfoongids. Exporteer het adresboek naar c:\cdfooninstall\user\abook.pab

Stap 3. Maak een batch file genaamd noexpire.bat met onderstaande code. Start de batch file met als parameter de lokatie van de Cdfoongids.
Het schakelt de debug mode in die door CMG wordt gebruikt om te testen.
Deze debug mode laadt zijn instellingen uit test.txt die in stap 1 is gemaakt.
In test.txt staat dat het een consumentenversie betreft. Consumentenversies verlopen niet.

[code]
@echo off
if “%1” == “” goto usage
set foonpath=%1
if not exist %foonpath%\jre1.3\bin\java.exe goto err

rem onderstaande regels zijn 1 regel
%foonpath%\jre1.3\bin\java -classpath “%foonpath%\app\CalendarBean.jar;%foonpath%\app\cdfoongids.jar;%foonpath%\app\collections.jar;%foonpath%\app\icons.jar;%foonpath%\app\J2PrinterWorks.jar;%foonpath%\app\xBaseJ.jar;%foonpath%\jre1.3\lib\i18n.jar;%foonpath%\jre1.3\lib\jaws.jar;%foonpath%\jre1.3\lib\rt.jar;%foonpath%\jre1.3\lib\sunrsasign.jar” com.kpn.cdfoon.app.Cdfoon -stub cs
rem bovenstaande regels zijn 1 regel
goto end

:err
echo FOUT: %1 verwijst niet naar een ondersteunde versie van de CDFoonGids.
goto end
:usage
echo Gebruik: noexpire [cdfoongids directory]
:end
[/code]

Nee, zit inderdaad helemaal hardcoded erin.

He Weerman,

Methode via Hex editor werkt perfect.

Krijg, na aanpassing, via help - vervaldatum - “de vervaldatum is 15-10-2009” (heb hem direct maar op 2009 gezet, hoef ik er niet weer naar te kijken.

bedankt!

Germ

Weerman, ik heb per abuis je post ge-edit ipv erop gereplyed. Excuus.

De essentie ervan was:

In Cdfoon\jre1.3\bin\SETJNI.dll met een hex-editor “2005” in “2004” (offset= 0x11160) veranderd en mocht toen CDfoon (ZM3) niet meer in.

Een aantal dingen die ik daar in de buurt zag staan vond ik onder een “KPN”-key in de registry terug maar niet deze ‘expiration’-datum.

Maar dat wist jij al :wink:

Heb nu de cdfoon 2005-3 zakelijk (vervaldatum 15-10-2005)

Is er ook een mogelijkheid deze aan te passen mbv Hex editor en zo ja, welk bestand moet aangepast worden (cdfoon\jre1.3\bin\SETJNI.dll is er niet meer)

bvd Germ

Zet een tekstbestandje met deze regels in de map met “dtgwin.exe”:

@echo off for /f "tokens=2" %%a in ('date /t') do set Today=%%a date 1/1/2005 start dtgwin.exe ping /n 6 127.0.0.1 > nul date %Today%
Geef het een “.bat”-naam, bijv. “Start_DTG.bat”. Als je dat dan dubbelklikt kan je het programma zonder gezeur en ook na de 15e van deze maand gewoon gebruiken. Het zet de datum heel even terug zodat de CD-foongids geen reden meer ziet om dienst te weigeren. Die “ping”-regel wacht 6-1=5 seconden en herstelt dan de systeemdatum weer.

Die vijf seconden is vaak wel genoeg om nog 150 Outlook reminders van de afgelopen negen maanden om je oren te krijgen :?

Werkt!.

enne… geen outlook meldingen.

Bedankt

Germ

RGJ heeft wel gelijk, het is een beetje knullig maar ik kan niks beters verzinnen. De CD-foongids wordt heel erg zenuwachtig als je gaat rommelen bijv. met “cfg\dtgwin.bin”. Ik bedoel maar, de wind had vrij spel met de abonneegegevens, niet te vergeten de routekaartspullen, de licentiegegevens bewaakt dat ding opeens als een leeuw met jonkies.

2005-3? Raar eigenlijk dat jouw 3e kwartaal nu al begint met balken, klopt dat wel?

Dan kan het ook wel eens de 2005-2 versie zijn :slight_smile:

Nog even over de vervaldatum van de CD-foongids, als die op een elegante manier verlengen - dus ‘non-intrusive’ - niet wil lukken…

Beetje onaardig natuurlijk maar twee testjes vlak voor “zal expireren” en “[ge-expireerd]” zijn dan snel gevonden.

Dit leek te werken voor 2500.2:

fc /b dtgwin.org dtgwin.exe Comparing files dtgwin.org and dtgwin.exe 002256AA: 84 85 00225745: 74 75

Snap hem even niet.

Hoe kan deze test worden uitgevoerd en wat voor resultaat levert het op?

(dtgwin.org kan ik niet vinden)

Ojee, ik loop te ver voor de muziek uit :smiley:

Met “testjes” doelde ik op zogeheten ‘conditionele sprongen’ in programmacode. In dit geval in de buurt van de ‘string’ - de bijbehorende mededeling - die erop wijst dat op die plek in het zoekprogramma van de CD-foongids gechecked word of de CD-foongids zich als bijna of helemaal “ge-expireerd” moet beschouwen.

Dtgwin.exe zegt daar als het ware tegen zichzelf: ok, ik ben de versie 2e kwartaal, is het al 15-10-2005 of niet, zoja, jammer dan. Anders misschien bijna? Gaan we Germ waarschuwen… Is het nog lang niet zo ver dan vervolgen we op zijn verzoek het starten van de applicatie.

Iemand die dat probeert te volgen met een hulpprogrammaatje, hier WDasm, ziet van dit soort ‘steenkolen-Engels’:

[code][…]
:0062633C 8BC7 mov eax, edi
:0062633E E8D9020000 call 0062661C
:00626343 84C0 test al, al
:00626345 744D je 00626394
:00626347 6A02 push 00000002
:00626349 6A02 push 00000002
:0062634B 8B470C mov eax, dword ptr [edi+0C]
:0062634E E8FDC6E8FF call 004B2A50
:00626353 83C4F8 add esp, FFFFFFF8
:00626356 DD1C24 fstp qword ptr [esp]
:00626359 9B wait
:0062635A 8D55BC lea edx, dword ptr [ebp-44]

  • Possible StringData Ref from Code Obj ->“dd”-“mm”-“yyyy”"

:0062635D B8FC646200 mov eax, 006264FC
:00626362 E81970DEFF call 0040D380
:00626367 8B45BC mov eax, dword ptr [ebp-44]
:0062636A 8945CC mov dword ptr [ebp-34], eax
:0062636D C645D00B mov [ebp-30], 0B
:00626371 8D55CC lea edx, dword ptr [ebp-34]
:00626374 33C9 xor ecx, ecx

  • Possible StringData Ref from Code Obj ->"Deze versie van De Telefoongids "
    ->“zal expireren op %s.”[/code]
    De kunst is dan om te bepalen of soms gewoon te “raden” waar de beslissing genomen wordt, in dit geval of je nog geholpen gaat worden of dat men je om je eigen bestwil niet meer met verouderde gegevens wil laten werken.

Ter hoogte van “744D”, “je 00626394” is dat bekend geworden, “je” wil zeggen “Jump If Equal”.

Hier gaat het programma, ik neem aan na een elders in de meegeleverde dll’s uitgevoerde vergelijking van de systeemdatum met de gestelde einddatum, wel of niet verder met wat het aan het doen is of het “springt” naar een plaats verderop, bijvoorbeeld om je mee te delen dat het afgelopen is, kijken of je “OK” klikt en dan te sluiten.

Door bijvoorbeeld “74” in “75” te veranderen kan iemand proberen het omgekeerde te bewerkstelligen, “Jump If Not Equal”. Andere mogelijkheid, verander het in “EB”, “Jmp” altijd ongeacht welke uitkomst.

Door het origineel van dtgwin.exe, om het veilig te stellen een andere naam (“dtgwin.org”) te geven en in plaats daarvan een kopie (“dtgwin.exe”) te patchen kon ik even uitproberen of ik de logica daadwerkelijk kon beinvloeden. Dat leek het geval te zijn, de CD-foongids startte zonder klagen terwijl het virtueel al herfstvakantie was, dus zogenaamd eind oktober. Maar het was toen al tandenpoetsen-en-naar-bed, dus ik heb behalve de datum voor- en achteruitzetten verder niet getest.

Dit was vast meer dan je wilde weten en voor het overige, dit alles is natuurlijk academisch, je hebt er niets aan want het mag helemaal niet: