Foonsearch


#721

De broodplank moet roken:

5 juli 2017 - Nieuws - Thrillerverkoop stijgt 13% tijdens Spannende Boeken Weken

In de Spannende Boeken Weken zorgde de omzet van Nederlandstalige spannende boeken voor een omzet stijging van 13%. Van alle boeken die deze periode over de toonbank gingen, was één op de zeven een Nederlandstalig spannend boek.

Ligt al bij de Slegte onder “Esoterie” dacht ik gezien te hebben. Of zegt dat niets meer tegenwoordig?

Nee dus, “Complotdenkers” is daar gek genoeg als e-book “verkrijgbaar”, in het “.epub”-formaat.

De Volkskrant besprak deze collectie Fruitcakes van Maarten Reijnders eind vorig jaar:

Complotdenkers draait om handjevol warhoofden

Uniek materiaal voor een fraai complotdenkersboek: Demmink, die heeft honderden kinderen verkracht. En ook nog een stel opgegeten.

Daarbij prompt op de kast gejaagd:

Micha Kat

Op 28 maart 2017 verloor Kat een rechtszaak van de Volkskrant. Hij eiste twee weken eerder een rectificatie omdat de krant hem in een recensie een ‘paranoïde gek’ en de ‘ongekroonde koning van het gekkenhuis’ noemde. De rechter wees de eis af.

Volgens de rechter mag een recensent stijlmiddelen gebruiken als overdrijving en bewust eenzijdig belichten. Daarnaast is de rechter van mening dat het boek Complotdenkers voldoende aanleiding geeft voor de gebruikte waardeoordelen.

Door het verlies van de zaak moet Kat de proceskosten van ongeveer 3000 euro betalen.

Reijnders zelf in genoemde voorpublicatie, hoe simpel kan het zijn:

Ontstaan van de verhalen

Tot slot lijkt er sprake te zijn van een persoonsverwisseling. In de jaren negentig wordt een ambtenaar van het ministerie van VWS, Joris F., tot 240 uur dienstverlening veroordeeld. Deze Joris wordt herhaaldelijk verward met Joris Demmink.

En over de AG vs. A.G. (Raadsvrouw: mw. mr. A.G. van der Plas, advocaat te Amsterdam)

Turkse chantage

Zo denkt Diederik Aben, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, er ook over. Hij acht Van der Plas’ theorie erg onwaarschijnlijk, laat hij in 2012 weten naar aanleiding van een herzieningsverzoek dat Baybaşins advocaat bij het hoogste Nederlandse rechtscollege heeft ingediend.

Die is eruit:

Nr. 11/02065 H - Zitting: 4 juli 2017

Conclusie van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, mr. D. Aben, naar aanleiding van het herzieningsverzoek van H. Baybaşin.

2017 - 2011 = 6 jaar aan gewerkt, omvang document, regelafstand op 1,5, L/R marge+inspringen 4,0 cm:

Echt niet:

Samenzwering

De overtuiging dat er sprake is van een politieke samenzwering tegen Baybasin is wijdverbreid in Nederland. Wetenschapsfilosoof Ton Derksen schreef twee boeken over de zaak: Verknipt bewijs en De Baybasin Taps. Derksen schrijft daarin over “vertalingsbedrog” en “gesjoemel” door politie en het OM.

“Daarmee zet Derksen zijn lezers welbewust op het verkeerde been”, concludeert Aben in een van de zaken. De advocaat-generaal onderzocht de zwaarste beweringen van Derksen, voor zover die gebruikt worden in het herzieningsverzoek. “De vereiste grondslag voor dergelijke kwalificaties blijkt telkenmale te ontbreken.”

Nee, nee en nog eens nee:

Advies aan Hoge Raad: geen grond voor herziening zaak-Baybasin

De Hoge Raad heeft in deze zaak meer dan honderd mogelijke nieuwe feiten of omstandigheden aangereikt gekregen van advocate Van der Plas. Een nieuw feit is genoeg om de zaak terug te sturen naar een gerechtshof voor een nieuwe behandeling van de zaak Baybasin.

Maar de advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad om dat niet te doen. “Mijn onderzoek heeft mij tot de conclusie gebracht dat geen van de aangevoerde argumenten deugdelijk is”, aldus Diederik Aben.

Meestal volgt de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal.

Kantoorgenoot en levenspartner van wijlen Bakker Schut die de zaak ooit aannam:

‘Zaak-Baybasin hoeft niet over’

Advocate Van der Plas noemt het advies van Aben „een diepgaande historische vergissing van het parket-generaal bij de Hoge Raad. Eens zal dat blijken.”

Zit dus voorgoed in de cel, schildert, voedt zijn kinderen op afstand op en je kan hem bellen:

Maar wees gewaarschuwd:

Hoe tapte de politie de telefoons van Baybaşin?

Bij een telefoontap krijgt een computer in de telefooncentrale opdracht een conference call te starten, met de tapkamer als deelnemer. Met één verschil: de tapkamer spreekt niet, maar luistert alleen.


#722

De broodplank moet roken (2)

Iedereen die wel eens een aflevering van de “Keuringsdienst van Waarde” heeft gezien weet dat deze winkeliers zelf op die lijst horen te staan:

Carpaccio, wat is dat eigenlijk? Carpaccio is rauw, flinterdun gesneden ossenhaas.

Dat was voor de duurdere restaurants. Wat wij dus gedaan hebben is het beste alternatieve stuk vlees genomen om daar carpaccio van te maken. Dus prima carpaccio, maar niet van ossenhaas? Nee, dat is ons veel te duur, dat verkopen we niet meer. Het is altijd een soort prijselasticiteit.

Dit is onze regular carpaccio. Dus dit is geen ossenhaas? Nee, dit is van bloemstukken. Bloemstukken? Ja, dat is weer een ander deel van het rund. Ja, daar kan je hele lekkere carpaccio van snijden. Daar staat alleen carpaccio, maar er staat niks over bloemstuk. Nee, dat klopt. Dit is gewoon van rundvlees.

Maar dan gaat het in een mysterieuze machine? Dat is niet zo mysterieus, dat noemen we een vermalser. Daar komen allemaal mesjes naar beneden en die drukken door het vlees heen, zodat het malser wordt. De vezelstructuur wordt doorgesneden waardoor het vlees zachter wordt in z’n beet.

Dan komen we in de zouterij, daar wordt de kogelbiefstuk geïnjecteerd met pekel. Het glimt helemaal? Dat is vocht dat erop zit. Wat zit daar allemaal in dan? Het zout zit daarin. De zuren zitten erin om het te conserveren.

En dat is handig als je goedkoper vlees hebt? Ja, dan heb je het zeker nodig. Als je natuurlijk kakelverse ossenhaas hebt dan kan iedereen wel carpaccio maken. Dan kan iedereen het.


#723

Hoi Weerman,

Iedereen die wel eens een aflevering van de “Keuringsdienst van Waarde” heeft gezien weet dat deze winkeliers zelf op die lijst horen te staan:

Een ”sociale index” kan je op personen of op bedrijven zetten. Ik denk niet aan een beperkte lijst, maar aan net als een telefoonboek aan een zo compleet mogelijk lijst met personen en bedrijven. In mijn beeld zou je met gebruikersvriendelijk programma wel alle personen en alle bedrijven kunnen identificeren door “Wishdom of the crowd” in te zetten.

N.B. Ik weet dat Minister Plassterk een applicatie heeft gestopt die basisadministratie zou regelen.

Demissionair minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stopt met Operatie Basisregistratie Personen (BRP). Hij volgt hiermee het recente advies van Bureau ICT Toetsing (BIT). Maar hij wil het stopzetten van de modernisering op een ‘ordentelijke manier’ regelen, in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en andere bestuurlijke partners die betrokken zijn bij de, tot nu toe, jammerlijk mislukte modernisering van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Wel een prachtig verhaal, over de advocaten van “Hüseyin Baybaşin”. Prachtige woorden als tunnelvisie, complotdenken, corruptie, chantage, telefoontaps. Etc. komen er in voor. Gaat echt over het echte leven. N.B. Alle mensen gaan dood, maar niet alle mensen leven!

Het duurt niet lang meer voor de waarheid boven tafel komt. En die waarheid is schokkend,’ zegt advocate Adèle van der Plas. De strafzaak tegen haar Koerdische cliënt Hüseyin Baybaşin is voor Nederlandse begrippen uniek. Het hof veroordeelde hem in 2002 tot levenslang voor een liquidatie in Turkije, maar hij heeft altijd ontkend.

Volgens Van der Plas is er in deze zaak sprake van politieke complotten, corruptie en chantage vanwege vermeende pedofiele seksavonturen van een hoge Nederlandse justitieambtenaar. ‘Ik weet het, dat klinkt ongeloofwaardig. Maar tegen die feiten loop ik op.’

Lang was Van der Plas een roepende in de woestijn. Maar begin april kreeg de strafpleiter steun uit onverwachte hoek. Ybo Buruma, hoogleraar strafrecht.

In Nederland plaatst de politie meer telefoontaps dan waar ook ter wereld. Er zijn onderzoeken waarbij vele tienduizenden gesprekken worden opgenomen. Ruim zesduizend gesprekken van Baybaşin zijn opgenomen in zijn strafdossier. Op een bandopname zou te horen zijn dat hij opdracht gaf tot moord. Volgens Baybaşin zijn de taps gemanipuleerd.

 1. Wat is er mis met de tapgesprekken van Baybaşin?
  Volgens Baybaşin hoor je op de opnamen kliks, midden in gesprekken begroeten gesprekspartners elkaar, gesprekken wisselen plotseling van klankkleur en ruisniveau.

Ik ben nu erg bezig met het prutsen om de C compile programma 8CC aan de praat te krijgen. Ben herhaaldelijk weer op nieuw begonnen. Lijkt op bergbeklimmen. Als pad niet lukt weer omlaag gaan en een nieuw pad proberen te bewandelen.

Ik heb ook programma gevonden m.i. veel lijkt op WhatsApp functionaliteit, namelijk IsoToxin. Ik denk om het te gaan integreren met de Asterisk source code.

Isotoxin Multiprotocol messenger for windows XP and later with tox support

De features van IsoToxin:

De hartelijke groet Jan Marco


#724

Zogeheten targeted surveillance? Dan is naar netwerkentiteiten kijken het nieuwe inzicht:

Er is veel te doen over de vraag of algoritmes die data doorzoeken wel neutraal zijn. Zo kun je racistische factoren meewegen. Democratische controle op ongrondwettige algoritmes is lastig, omdat die geheim zijn of moeilijk te lezen. Kivu zoekt echter op metadata, niet op data zelf.

Van Oort zegt: „Wat ons interesseert is niet iemands geslacht of naam maar de topologie van een netwerk: communiceert netwerkentiteit BBA77EF012D vaak met netwerkentiteit CAF80132CE48B? Is netwerkentiteit 4001ADC8450FF ineens ‘ondergedoken’? Waar ze zitten of welke taal ze spreken, interesseert ons niet.

Leentjebuur spelen bij Amerikanen met ideeën voor software die net als dit programma niet focuste op verdachte postings of personen maar op netwerken:

Zelf hadden Binney en Wiebe een alternatieve methode ontwikkeld om, zonder de privacy van miljoenen mensen in gevaar te brengen, toch terroristische netwerken op te kunnen rollen. ThinTread, zo noemden ze dat systeem.

In plaats van alle data van telefoonmaatschappijen en internetknooppunten af te tappen en te bewaren voor latere analyse, filtert ThinThread verdachte relaties en handelingen automatisch uit de datastroom, en laat de rest van de gebruikers ongemoeid en anoniem.

Er zitten geen menselijke handelingen tussen, alleen een algoritme dat geleerd is wat verdachte patronen zijn en ze vervolgens ontdekt – volgens de bedenkers veel sneller dan andere database-types.

Die daar ook zijn langs geweest. Wil jij dan niet naar Wenen verkassen? Ze hebben een plek voor je:

Kivu is in semi-stealth mode and looking to build a brilliant team to solve hard problems

Currently open position: Senior Data Scientist

Key Responsibilities: Develop and code algorithms, and automated processes to cleanse, integrate, and evaluate large datasets from multiple disparate sources • Design and implement, as part of a team, Kivu’s data models and integrations, algorithms, analytics, visualizations, reports, forecasting, data warehousing, and analytical applications

Skills: Master or PhD in Computer Science, Statistics, Mathematics or a related field • Statistical Modelling • Machine Learning • Exceptional Analytical and Problem-Solving Skills • Java, C++ (one of those is a must) • Hadoop Framework / Map Reduce / Spark • Familiar with Agile Methodologies (Scrum, Kanban) • R (nice to have)

Naast van Oort werken nu twaalf mensen bij Kivu. Tarim is bijna klaar:

Het Europees parlement is bezorgd dat privacy van burgers wordt weggevaagd in de jacht op terroristen.

Tijdens een hoorzitting legde Van Oort daar de nadruk op. Tarim is een algebraïsch programma: het focust alleen op data over bedreigingen en niet op personen.

Op het moment dat het programma gaat lopen, worden alle persoonsgegevens automatisch versleuteld – voordat er ook maar één menselijk oog op kan vallen. De sleutel wordt in drie stukken geknipt: één deel wordt in de computer bewaard, één gaat naar een rechter en één naar een democratisch gekozen comité (bijvoorbeeld in een parlement).

Alleen onder bepaalde, wettelijk omschreven omstandigheden – zoals een dreigende aanslag – kunnen speurders de rechter en het comité verzoeken hun deel van het slot te ontgrendelen en te kijken om wie het gaat. Alleen als alle drie de sleutels in het slot worden gestoken, komt de informatie – tijdelijk – vrij. Als er één ontbreekt, kunnen speurders niets.

Leestip van Jan van Oort voor technisch geïnteresseerden:

“Over een project dat in zwaarte vergelijkbaar was met wat wij, samen met inlichtingendiensten, proberen te doen: het Duitse Enigma cryptographische systeem te breken. De code die wij (proberen te) breken is een sociale code, gevormd door voortdurend veranderende netwerken.”

Een boek in de vorm van een aantal essays van deelnemers aan Turing’s project:
Codebreakers: the Inside Story of Bletchley Park, door Stripp & Hinsley.


#725

Begin deze maand was dat ja:

Conclusie herzieningsverzoek H. Baybaşin

Basis van de huidige discussie is dat getuige deskundige verklaart dat “het voor een gemiddelde HTS-er met relatief eenvoudige middelen gemakkelijk is om gewiste gesprekken van een Comverse tapsysteem te reproduceren en opnieuw af te spelen.” Deze vaststelling wekt de indruk van volstrekt onvoldoende beveiliging en afscherming van (gewiste) data.

De verdediging zal in staat worden gesteld om deze stelling te bewijzen in voornoemde schouw. Het is zaak de omstandigheden tijdens deze schouw zo in te richten dat de verdediging alle mogelijkheden krijgt, binnen de beperkingen die deze bewering bevat, deze feitelijk te onderbouwen door aan te tonen dat een of meer gewiste gesprekken kunnen worden gereproduceerd en opnieuw afgespeeld.

Van hem wordt inderdaad gehakt gemaakt, van die forensische specialist die zich voor de verdediging over genoemde tapkamerproblemen gebogen heeft:

Argumenten van Van de Ven en van de verdediging

De claim van Van de Ven, met thans een leeswaarschuwing

Een bespreking van de schriftelijke onderbouwing door Van de Ven

De ervaring en kennis van Van de Ven

De argumenten van Van de Ven

Waarnemingen van Van de Ven

De verrichtingen van Van de Ven

De expertise van Van de Ven

Conclusie over de verrichtingen van Van de Ven

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, mr. D. (Diederik) Aben, besloot zelf maar “zendamateur” te worden, hij had genoeg van elkaar tegensprekende deskundigen - tijdens het proces en bij het onderzoek voor dit herzieningsverzoek:

Tijdens mijn oordeelsvorming stuitte ik derhalve op vele kwesties van technische aard waaromtrent de deskundigen geen overeenstemming hadden bereikt en die (dus) open waren gebleven. Teneinde te beoordelen wie van de twee als zodanig benoemde deskundigen de juiste informatie had verschaft en correcte conclusies had getrokken, heb ik vanaf oktober 2015 zelfstandig verifiërend onderzoek verricht.

Ik heb in dat verband (veel) publiek toegankelijke informatie tot mij genomen, ik heb mededelingen in de rapportages van de deskundigen gecheckt, ik heb (andermaal) netwerkoperators en een producent van apparatuur aangeschreven, ik heb geluidsmateriaal beluisterd en geanalyseerd, ik heb interceptie-apparatuur geschouwd en bestudeerd, en ik heb de juistheid van beweringen van de twee deskundigen door hen laten demonstreren.

Wie zei daar wat?

Dit verifiërend onderzoek heb ik geheel op eigen titel gevoerd, waartoe de wet mij ook zonder meer de bevoegdheid geeft. Ook de loop van dit verifiërend onderzoek maakt (naar ik hoop) begrijpelijk dat er zoveel tijd gemoeid is geweest met de beantwoording van de vraag of er gronden zijn voor een herziening van de veroordeling van Baybasin.

En kijk eens:

Bij de digitalisering ten behoeve van het herzieningsonderzoek werd gebruik gemaakt van een exemplaar van de Uher 6000 waarvan (zeer waarschijnlijk) de potmeter (een variabele weerstand waarmee de snelheid van de taperecorder wordt ingesteld) niet goed functioneerde.

Doet het gewoon, niks mis mee:

Volgens Van den Heuvel is het klikje dus niet (meer) aanwezig in het geluidsmateriaal dat in 2014 is gedigitaliseerd. Volgens mij is dat een abuis. Ik kan het klikje (naar mijn mening een vrij holle ‘plok’) horen en zien in het analoge geluidsmateriaal van tapgesprek A-1-5 dat in het herzieningsonderzoek aan de beide onderzoekers is voorgelegd.

Dat belooft wat voor Adèle van der Plas en haar client:

Na de beëindiging van dit telefoongesprek zouden Marsil en Malkoc het koffiehuis hebben verlaten en in hun auto achter Metin c.s. zijn aangereden. Het achtergrondgeruis en – volgens mij – een hoorbare ‘handover’ in tapgesprek A-8-7 (19 februari 1998, aanvang om 00.08 uur) wekken in elk geval bij mij de zeer sterke indruk dat Metin zich op dat moment reeds in een rijdende auto bevond. In dat geval kan Metin om 0.41 uur vlak bij Utrecht zijn geweest.

Ermee aan de slag gaan:

Hieronder zal ik veelvuldig gebruik maken van de term ‘geluidsmateriaal’. Daarmee bedoel ik vastgelegd geluid, of met andere woorden: geregistreerde audio. Geluidsmateriaal betreft dus (in juridische zin) gegevens die als geluid ten gehore gebracht kunnen worden.

Daarmee onderscheidt geluidsmateriaal zich van de gegevensdragers waarop dat geluidsmateriaal is vastgelegd (de opslagmedia). Dat kunnen bijvoorbeeld cassettebandjes, (magnetische) tapes, MO-schijven (optical discs), cd’s, een harde schijf of een USB-stick zijn.

In zijn ambitie ongemerkt de digitale microfoon uitvinden:

Onder ‘analoog geluidsmateriaal’ versta ik geluidsmateriaal waarvan het geluid (de audio) van oorsprong analoog is opgenomen (veelal met een taperecorder), en dat eventueel pas op een later moment is gedigitaliseerd. ‘Analoog geluidsmateriaal’ als door mij bedoeld kan dus een WAV-bestand betreffen en gedragen worden door een harde schijf of een USB-stick.

Onder ‘digitaal geluidsmateriaal’ versta ik geluidsmateriaal dat van oorsprong digitaal is vastgelegd, ongeacht in welk formaat.

Bewijsmateriaal “beweerdelijk” geknoei met geregistreerde tapgesprekken:

Na deze aanpassing zijn alle analoge banden gekopieerd tot meerdere WAV-bestanden, namelijk 1 WAV-bestand per tapezijde. Het proces duurde namelijk een hele dag per tapezijde. Hierbij is gebruik gemaakt van een UHER 6000 RM voor het afspelen van de tapes, van een Digidesign Mbox 2 Pro, van een Dell laptop M6400 voor de opname en van het programma Adobe Audition CS6. Deze conversieslag van de analoge banden was eind februari 2014 afgerond.

Ter beschikking stellen van ing. J.W.M. van de Ven:

Voor signaalanalyse met gebruik van Van de Ven’s exemplaar van de Medav Spektro 3000 moeten de digitale WAV-bestanden dus eerst worden omgezet naar een analoog signaal. De conversie van een digitaal signaal naar een analoog signaal (hierna: D/A-conversie) vindt plaats in de geluidskaart van een pc of laptop.

Die conversie vormt evenwel een extra bewerking van het signaal, dat daardoor ook meer vatbaar is voor het opdoen van stoorsignalen, zoals interferentie vanuit de laptop en vanuit (andere) dichtbij staande elektronische apparatuur die is aangesloten op het lichtnet. Hierdoor kunnen fouten ontstaan in de interpretatie van de resultaten van het signaalonderzoek.

Heeft deze wel de goede spullen:

Op mijn verzoek is bij gelegenheid van de gezamenlijke meetsessie in de studio van Van de Ven op 25 maart 2015 een geluidsbestand van een zogenaamd JTS-testgesprek (het gsm-testbestand) geanalyseerd met behulp van de Spektro 3000.

Daarbij werden in een geluidsbestand met een duur van slechts negen seconden niet alleen de te verwachten testtonen, maar ook een lichtnetfrequentie (een brom van ongeveer 50 Hz) en een signaal op de 78 Hz-band gemeten die niet werden waargenomen bij analyses met ‘signal analyzers’ c.q. ‘audio editors’ als Sonic Visualiser, Cool Edit, Audacity, Adobe Audition CC en WavePad Sound Editor.

Welke de jurist als kersverse deskundige intussen zelf heeft leren gebruiken:

Deze waarneming past goed in de hypothese dat de Spektro 3000 als gevolg van de D/A-conversie en interferentie stoorsignalen kan opdoen, met inbegrip van de lichtnetfrequentie.

De alternatieve hypothese over de oorzaak van deze ‘stoorsignalen’ houdt in dat deze signalen reeds aanwezig waren in het testbestand, maar dat die signalen met vijf andere ‘signal analyzers’ dan de Spektro 3000 niet in dat testbestand konden worden waargenomen.

Daarmee vervolgens vliegen gaan afvangen:

Ik acht deze alternatieve hypothese a priori echter zeer onwaarschijnlijk, aangezien het testbestand juist is bedoeld om te onderzoeken of apparatuur stoorsignalen opdoet. Dat vergt een betrekkelijk ‘clean’ bestand, dat geen 50 Hz-componenten hoort te bevatten.

In de tweede plaats heeft Van de Ven niet gesteld, noch een poging ondernomen om aan te tonen dat deze ‘stoorsignalen’ zich reeds in het testbestand bevonden, ook niet in zijn reactie d.d. 8 oktober 2015 op het rapport van Van den Heuvel.

Mr. Aben voor punten in zijn argumenten gericht aan mevrouw de raadsvrouw:

Kortom, het moet ervoor worden gehouden dat de Spektro 3000 in de configuratie van Van de Ven weleens signalen ‘ziet’ die er in werkelijkheid niet zijn.

Om het haar in te wrijven aangeven hoe het wel moet:

Juist om te vermijden dat bij het digitaliseren van het analoge geluidsmateriaal ten behoeve van het herzieningsonderzoek in 2014 wederom een grondtoon en boventonen van de netspanning aan het geluidsmateriaal zouden worden toegevoegd, is de voor digitalisering gebruikte Uher 6000 niet aangesloten op het lichtnet, maar op een accu.

Daarbij gerechtelijke dwaling verzamelaar en schrijver van “Verknipt bewijs” en “De Baybasin-taps”, Derksen, meenemen:

De constatering van PwC dat zonder aanvullende maatregelen bij drie van de vijf interceptiefaciliteiten de audio (in theorie) gewijzigd kon worden, was m.i. dan ook juist.

Wijziging van de audio kon echter niet plaatsvinden in de conversiefaciliteit doordat daarin geen audio werd opgeslagen. Wijziging kon ook niet plaatsvinden in de tapkamer van Verint doordat daarin de audio gecodeerd werd opgeslagen en alleen met een speciale hardwaresleutel kon worden geschreven. De andere drie leveranciers (dan Verint) gebruikten voor opslag van audio een WAV-container met PCM codering; dat is een open-standaard.

Ik kom hieronder nog terug op de gecodeerde vorm van audio-opslag in de Verint-tapkamers, omdat de door de verdediging aangezochte hoogleraren Derksen en Grünwald menen dat ik al dan niet opzettelijk een onjuiste beschrijving heb gegeven van de technologie van de tapkamer van Verint.


#726

Precies, tijd voor de Opendatazomerpuzzel!

Diederik dan wel mr. D. Aben in de bocht, negen van de onderstaande tekstflarden zijn afkomstig uit het verslag van zijn onderzoek en eentje niet …

Wat strekt niet tot vernietiging van het hiervoor aangehaalde veroordelende arrest van het gerechtshof?

 1. Algemeen geaccepteerd wordt dat de zon een ster is als vele andere, en dat de aarde en de zon als gevolg van de zwaartekracht om een gemeenschappelijk zwaartepunt binnen de zon draaien, en dit terwijl niemand dat ooit daadwerkelijk heeft waargenomen.

 2. Wie minder woog dan haar omvang deed vermoeden, had iets uit te leggen. Wie, hoewel geboeid en verzwaard met een steen, bleef drijven ook.

 3. De ‘Texas sharpshooter’ schiet zijn geweer leeg op een blanco muur en tekent pas daarna een roos op de plek waar de meeste kogelinslagen zichtbaar zijn.

 4. Wel was nieuw (althans voor mij) dat de belichting van het linkerbeen van Aldrin mogelijk optrad als gevolg van weerkaatsing van zonlicht op het astronautenpak van Armstrong, dat met opzet sterk reflecteert (om oververhitting door zonlicht tegen te gaan).

 5. Nee, ehm, hij zegt, ik ben al jaren hier, zegt hij. Dus hij… Het is al duidelijk dat het een hond is.

 6. Kus is Korkut. Vertelt hem in het telefoongesprek ook dat de papegaai in de verhoorkamer naar hem riep: “Korkut, je spreekt niet de waarheid.”

 7. Iemand heeft zijn telefoon naast een verzameling schaamlippen laten liggen.

 8. Ooit is de fout gemaakt de tapkamer van ‘zomertijd’ op ‘wintertijd’ te zetten, dus de systeemklok een uur achteruit, met als effect dat de tapkamer geen nieuwe gesprekken meer registreerde.

 9. ‘Daisy chain’ (letterlijk: een ketting van madeliefjes) is een term die (inderdaad) – ook – toepassing heeft gevonden in de elektrotechniek en in de beschrijving van netwerktopologie.

 10. Het op tv uitgezonden (‘gestreamde’) beeldmateriaal met daartoe geschikte software opslaan op een harddisk en vervolgens omzetten naar het door mij gewenste, manipuleerbare bestandsformaat, waarna ik in staat ben om het tegendoelpunt te wissen.

JM. Kan jij … Ja jij kan het, dat is juist. Niet afkomstig van “Conclusie van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, mr. D. Aben” maar ontleend aan De Groene Amsterdammer - Dubbeldik zomernummer - 13 juli 2017.

Die dat genietend overnamen, “Dit artikel verscheen eerder in The Guardian”, het noemt ook twee keer die ene professor die wel eens hier bij ons langs geweest is en staat stijf van allerlei ‘AI-enhanced’ kunstgrepen.


#727

Hoi Weerman,

Ik zou de zaak “H. Baybaşin” wel willen samenvatten met een voorbeeld van de NS. Enkele jaren geleden werd bij vertraging van een trein aangekondigd dat de trein naar x over y minuten zou gaan vertrekken. Wat ik hoorde was geen natuurlijke zin, maar geluidsfragmenten achter elkaar geplakt. Nu hoor ik een veel natuurlijke zin bij vertraging. Dit doet men denk ik met AI om geluid op een veel natuurlijk manier te laten klinken.

Men is momenteel al zover dat men een AI kan trainen met geluidsfragmenten dat men bijvoorbeeld Obama alles kan laten zeggen wat men wil.

Een ander voorbeeld is om wel technieken te gebruiken die passen bij de tijdslijn wanneer het is uitgevonden, als men bewijsmiddelen wil vervalsen.

Lettertype Calibri onthult fraude Pakistaanse premiersdochter

Genekt door een lettertype. Het overkwam de dochter van de Pakistaanse premier. De bewijsstukken die ze aanleverde bij een grote fraudezaak zijn getikt in het lettertype Calibri - dat nog helemaal niet bestond op het moment dat de bewijsstukken gedateerd zijn.

Het lettertype Calibri is overigens een Nederlandse uitvinding, Lucas de Groot ontwierp de veelgebruikte letter. Tegen de NOS zegt hij dat de kans ‘eigenlijk nul’ is dat Nawaz Sharif het in 2006 nog onbekende lettertype heeft gebruikt. Het zat destijds in een bètaversie van Windows Vista, die nog helemaal niet wijdverspreid werd gebruikt.

Valsheid in geschrifte, concludeert het onderzoeksteam in Pakistan. Maar de familie blijft zich verweren en zegt door te procederen tot aan het hooggerechtshof.

Het gebruik van metadata is wat m.i. ook veel bij inlichtingdiensten wordt gebruikt.

Kivu zoekt echter op metadata, niet op data zelf.
In plaats van alle data van telefoonmaatschappijen en internetknooppunten af te tappen en te bewaren voor latere analyse, filtert ThinThread verdachte relaties en handelingen automatisch uit de datastroom, en laat de rest van de gebruikers ongemoeid en anoniem.

In de data-analytics zijn heel veel voorbeelden van. Denk bijvoorbeeld aan dat men bij verzekeringsmaatschappijen netwerkanalyse doet omdat vaak dezelfde groep mensen die elkaar blijkbaar kennen (auto)ongelukken in scene zetten.

Er zitten geen menselijke handelingen tussen, alleen een algoritme dat geleerd is wat verdachte patronen zijn en ze vervolgens ontdekt – volgens de bedenkers veel sneller dan andere database-types.

Ik zie vaak om mij heen dat men data gaat slepen van ene bedrijf naar de andere. Ik ben hier geen voorstander van. Data laten waar het is opgeslagen en met een koppeling naar de verschillende data gaan heeft mijn voorkeur.

Skills: Master or PhD in Computer Science, Statistics, Mathematics or a related field • Statistical Modelling • Machine Learning • Exceptional Analytical and Problem-Solving Skills • Java, C++ (one of those is a must) • Hadoop Framework / Map Reduce / Spark • Familiar with Agile Methodologies (Scrum, Kanban) • R (nice to have)

Leuk te lezen welke tools men gebruikt. Ik ben niet zo’n java man. Liever een open source C++ autocad programma gebruiken om netwerk te tonen.

Op het moment dat het programma gaat lopen, worden alle persoonsgegevens automatisch versleuteld – voordat er ook maar één menselijk oog op kan vallen. De sleutel wordt in drie stukken geknipt: één deel wordt in de computer bewaard, één gaat naar een rechter en één naar een democratisch gekozen comité

Lijkt mij niet praktisch uitvoerbaar. Als niet makkeljik werkbaar is wordt het m.i. niks.

Dierenambulance Twente luidt noodklok na zomerdump: 'Denk eens na’
De telefoon staat deze weken roodgloeiend bij de dierenambulance in Rijssen-Holten. Wandelaars in het buitengebied spotten te pas en te onpas een dier dat zo maar achtergelaten is in het bos. “Voor de vakantie moeten mensen nog even af van hun huisdier, die dumpen ze dan gewoon”, zegt Hospers vol ongeloof. “Ik vind echt dat mensen eens na moeten denken vóór ze een dier aanschaffen. Daar hoort een bepaalde verantwoordelijkheid bij.”

Indien je er achter komt wie dieren heeft gedumpt zet je dat op de entry van de persoon. Ik ga zelf geen producten van zo’n persoon kopen. Het lijkt ook niet dat bedrijven iemand in dienst willen nemen die zo met dieren omgaat.

De hartelijke groet Jan Marco


#728

JM, geluk gehad! Wij zitten hier gewoon maar wat te trutten:

En niet have en goed te vergokken. CryptoCurrency Total Market Capitalization een maand eerder:

Juli is nat geworden en gekrompen … Waarover spraken zij, welk product je voor je witte was gebruikt.

Vooral Ethereum heeft op dit moment problemen met een halvering en dat is ook pech hebben voor de mensen achter het Ubermensch-project waar wij eerder naar keken:

What is Übermensch? Übermensch is an anonymous, business platform built on Ethereum.

It’s a LinkedIn for a cryptocommunity, a distributed business platform that allows traders, investors, developers, consultants and enthusiasts to find business partners, offer their services, enter into joint deals based on smart contracts, hire staff, advertise their own Services in a comfortable and secure environment, and also finance projects (individually or as a part of a particular community).

Echt niet. In een maanloze nacht afgezonken in een dieper gedeelte van het Tjeukemeer …

Ubermensch-store en -com, compleet met de naamloze vennootschap en 11 leden van het in totaal 14 man grote ‘Ubermensch-Team’, hoe gerespecteerd eventueel ook in hun ‘field’, allemaal verdwenen …

De beide bobjes uit Moskou - hier even in Londen - hebben dit keer louter de eigen beeltenis in de ‘Masthead’ van een nagenoeg volledig omgekatte website opgenomen. Voor dit nieuwe project, als eerder gemeld nu “Ties.Network” genaamd, aangevuld met:

Natalia Tokar - Business Development Partner

Natalia is an expert in international sales and cross-cultural negotiations. Her exceptional communication skills and business development strategies have proven to work in a number of financial projects across USA, Germany, England, France, UAE, Seychelles, Russia, and the Caribbean over the last 6 years.

Voortgang bij het selecteren en opzetten van een geschikte database-structuur, resp. april, mei en juni 2017:

Conclusion
ÜbermenschDB, a public distributed, byzantine fault tolerant, high speed noSql database, supporting the search for data on secondary indices and full-text search, which can be used in conjunction with any Blockchain.

Conclusion
The considered DB can be attributed to the next generation of databases satisfying the abovementioned principles, can be used in different decentralized projects and relies on a blockchain supporting Turing-complete smart contracts.

Conclusion
The architecture and key interfaces of TiesDB include a public distributed noSql database with powerful processing speed, that it supports a secondary index and full-text search capacity, and that it can be used in conjunction with any blockchain that supports smart contracts.

Alleen hier is niet iets wezenlijks veranderd:

Behalve over UMP wordt links niet en in de andere tekst rechts wel over TIE gerept, waar er op de nieuwe website verder geen details van een ‘crowdsale’ meer te vinden zijn …

How can we ensure a coordinated attack to sack the castle?

‘To sack’, plunderen. Wordt in de/het gepubliceerde ‘abstract’ uitgelegd:

4.9.1 Byzantine Generals’ Problem.

In this problem, several army factions surround a castle they hope to sack.


#729

Hoi Weerman,

JM, geluk gehad! Wij zitten hier gewoon maar wat te trutten:

Klopt helemaal.:grin:

Ubermensch-store en -com, compleet met de naamloze vennootschap en 11 leden van het in totaal 14 man grote ‘Ubermensch-Team’, hoe gerespecteerd eventueel ook in hun ‘field’, allemaal verdwenen …

Had al eerder opgemerkt dat het m.i. niet zo gemakkelijk is om een naamloze vennootschap op te richten. Notariële actie, Minister moet geen bezwaar afgeven geloof ik. Dus even naar Kamer van Koophandel fietsen en dan met een naamloze vennootschap in je tas terugkomen lijkt mij niet zo reëel.

Startups halen recordbedrag op via cryptovaluta
Startups hebben dit jaar al meer dan 1,3 miljard dollar (1,1 miljard euro) opgehaald via nieuwe cryptovaluta als bitcoin en ethereum.

Vorige week vond de grootste ICO tot nu toe plaats. Het bedrijf Tezos ontwikkelt een nieuw soort blockchain, de achterliggende technologie van cryptovaluta, en haalde zo’n 200 miljoen euro in bitcoin en ethereum op. Zelf had het bedrijf verwacht dat de opbrengst maximaal enkele tientallen miljoenen zou bedragen.

Ik heb gekeken naar een open source (C++) ERP pakket Xtuple. Basis is open source. In mijn beeld is het wel een mooi kapstok programma om de andere onderdelen in op te hangen. N.B. Je zou natuurlijk de cryptocurrency er ook in kunnen integreren.

Xtuple.com is an Open source business management software to power your entire company with one system — accounting, CRM, ERP, eCommerce.

We aspire for xTuple to be the default business operating system for every company, every person, every organization — in the world. Nothing less than the standard infrastructure upon which products are made, workers are employed, wealth is created, and vast distances and international borders are reduced to simple ones and zeroes.

This repository contains the source code for the Desktop client. The Desktop client is built using the Qt framework for C++. The client can be extended or customized using JavaScript. This client is used by all editions of xTuple ERP.

This repository contains the source code for the Updater application. The Updater is a Qt-based client application designed to update and upgrade xTuple ERP databases.

The repository contains the source code for the OpenRPT report writer. OpenRPT is a Qt-based report writer, available in either standalone or embedded versions. All the xTuple clients use the embedded version for report writing and rendering.

Plaatje van Xtuple:

Eigenlijk wil ik ERP in bovenstaande plaatje vervangen door PRP (Personal Resource Planning). Alles draait om je zelf. Welke producten heb ik gekocht. Welke producten maak ik. Hoe zit het met met klant relatie management.

De hartelijke groet Jan Marco


#730

Joh, 't-is dat het om een bericht van nu.nl gaat maar ik kan haast niet geloven dat iemand zoiets zou doen:

Het waarschuwt echter dat er bij ICO’s veel sprake is van fraude. Bovendien is er nauwelijks toezicht op cryptovaluta en ICO’s, waardoor consumenten makkelijk de dupe kunnen worden van oplichters.

Jij zegt, bovendien stelen ze het ook van elkaar:

Maandag zei de startup Coindash dat hackers 7 miljoen dollar hebben gestolen tijdens de ICO van het bedrijf. De cybercriminelen pasten de website van de startup aan, waardoor investeerders hun cryptovaluta naar het verkeerde adres stuurden.

Alleen deze van donderdag 20 juli kon jij dinsdag nog niet ophalen bij toen.nl:

Criminelen zijn erin geslaagd om voor 28 miljoen euro aan de digitale valuta Ether te stelen. De aanvallers maakten gebruik van een kwetsbaarheid in de digitale portemonnee waar Ether-eigenaren de digitale valuta in kunnen opslaan.

Financiële markten:

De onderzoeker vergelijkt de opkomst van ICO’s met de dotcom-bubbel rond de eeuwwisseling. Veel internetbedrijven gingen toen failliet, maar er kwamen ook enkele nieuwe giganten als Amazon en Netflix uit.

Beursrecords bij techfondsen, krijgen we een nieuwe zeepbel?

Zeventien jaar na de dotcomcrisis slechten de techbedrijven de laatste beursrecords. Amerikaans technologiebedrijven heersen op de aandelenmarkt. De beursgraadmeter met de 500 grootste technologiebedrijven kwam deze week voor het eerst boven de piek van maart 2000 uit – de maand waarin de internetzeepbel uiteenspatte.

Antwoord is nee:

Nadert de markt wederom het punt van oververhitting? Onder beleggers bestaat nog weinig vrees voor een nieuwe zeepbel. Daarvoor zijn de verschillen met zeventien jaar geleden te groot. Strekte een hoge burn rate – de snelheid waarmee internetbedrijven geld verbrasten – destijds tot aanbeveling, nu verdienen de meeste technologiebedrijven gewoon geld. Veel geld.

Miljardenoverschotten

Huidige techreuzen als Alphabet (Google), Apple en Facebook hebben uiterst lucratieve verdienmodellen ontwikkeld. Er komt veel meer geld binnen dan er aan investeringsmogelijkheden bestaat, waardoor de concerns miljardenoverschotten hebben.

  Tax evading companies revealed in Amsterdam bus excursion:

Tens of thousands of companies from countries like Portugal, Moldova, Ukraine (the company of the president Poroshenko himself!), USA, Russia, Angola, Philippines and many more are all based in The Netherlands with one thing in common: They don’t pay taxes. Not in The Netherlands and not in their countries of origin.

  Waar op de trap, nou daar:

Postcode_vest_adres CountOfPostcode_vest_adres	
   1097 JB         2350	
   1101 CM         2400	
   9480 AA         3091

  A joke?

No, this is all real and now Kamerplant Tours exposes their fake offices. Someone from the tax authorities came up with a clever idea. When in doubt an office is real and functioning, they do the “houseplant check”. Because houseplants only survive when you water them “There múst be someone working at an office that is decorated with one or more houseplants.”

Part of the tour is an exciting attempt to sneak into some of the houseplant-offices. No guarantees, but to be unobtrusive, we recommend that you dress as if you are a broker.


Cosy corner, salontafeltjes wel of niet rookglas?


#731

Hoi Weerman,

Het waarschuwt echter dat er bij ICO’s veel sprake is van fraude. Bovendien is er nauwelijks toezicht op cryptovaluta en ICO’s, waardoor consumenten makkelijk de dupe kunnen worden van oplichters.

Maandag zei de startup Coindash dat hackers 7 miljoen dollar hebben gestolen tijdens de ICO van het bedrijf. De cybercriminelen pasten de website van de startup aan, waardoor investeerders hun cryptovaluta naar het verkeerde adres stuurden.

In mijn beeld kan je het wel met een fiets vergelijken. Je hebt verschillende fietsen (=cryptocurrency) met verschillende sloten er op gemonteerd. Als ik mijn fiets voor de flat zet en niet voldoende op slot zet wordt hij m.i. snel door een dief (persoon x) gestolen.

Mijn fiets heeft in cryptocurrency een identifier namelijk de public key. De schade van het stelen van fietsen kan je in grote lijnen met twee methoden verminderen:

 1. Fietsverzekering afsluiten. “Smart contract” in Cryptocurrency. Net als met het niet opslot zetten van fietsen kan men bij cryptocurrency “domme dingen doen” dat anderen gemakkelijk met de munten er van door kunnen gaan.

 2. Gestolen fiets opsporen. Ik denk dat je bij cryptocurrency dit veel beter kan inrichten dan bij fysieke fietsen, waarbij de politie niks met de aangiftes doet. In mijn beeld kan je een “smart contract gestolen fiets” met een identifier (de public key). Deze smart contract heeft een specifieke tijdstip.Teneerste zal mijn gestolen fiets (cryptocurrency met deze specifieke public key) worden bevroren in het platform. Geen transacties meer naar ander public keys wordt toegestaan. Indien de dief van mijn fiets (hash code van crypto currency) aan jou de fiets aanbiedt ga jij de fiets (cryptocurrecy) welke is gemarkeerd en gesignaleerd direct aan persoon koppelen. Hierna wordt automatisch een boete van 1000 maal de gestolen waarde uitgevaardigd. Indien deze dief (persoon X) boodschappen wil doen betaalt hij 30 % meer voor zijn boodschappen. Supermarkt collecteert stukje van de boete. Daarnaast kan je als je producten van persoon x koopt hem maar 70 % van de waarde geven en 30 % wordt overgemaakt om deel van de schuld die ontstaan is door de diefstal in te lossen.

Ik weet niet in hoeverrre Anoncoin beter is dan Ethereum. Ik ga verder uitzoeken wat de beste cryptocurrency is die ook met TOR-netwerk werkt.

Anoncoin (ANC) is a peer-to-peer digital cryptocurrency that focuses on privacy and anonymity for its users. Created in June 2013, it is the first and only currency to have built-in support for both the I2P darknet and Tor network that conceal the IP address of the user.

Anoncoin (ANC) is a peer-to-peer digital cryptocurrency that focuses on privacy and anonymity for its users. Created in June 2013, it is the first and only currency to have built-in support for both the I2P darknet and Tor network that conceal the IP address of the user. Anoncoin will soon be implementing Zerocoin, which will allow users to make payments anonymously, without revealing their anoncoin public addresses.

ANONCOIN 0.9.6.13

Anoncoin Core & PurpleI2P present:

ANCI2Pd 1.0.13.0 - Anoncoin & I2Pd bundle - 13 june 2017

The first stand-alone cryptocurrency and C++ I2Pd router bundle!

Featuring the latest version of Anoncoin 0.9.6.13 & i2pd 2.14.0

Easy to install, easy to use, your IP address is completely obfuscated by the I2P integration!

Recent deanonymization attacks that exploit weaknesses in the Bitcoin peer-to-peer (P2P) networking protocols are impossible for Anoncoin thanks to the I2P traffic routing.

Anoncoin geeft aan dat ze interface naar ZeroCoin gaan implementeren. Echter ik zie dat men van ZeroCoin naar ZeroCash toe aan het werken is:

Zcash is an implementation of the “Zerocash” protocol. Based on Bitcoin’s code, it intends to offer a far higher standard of privacy through a sophisticated zero-knowledge proving scheme that preserves confidentiality of transaction metadata. Technical details are available in our Protocol Specification.

This software is the Zcash client. It downloads and stores the entire history of Zcash transactions; depending on the speed of your computer and network connection, the synchronization process could take a day or more once the blockchain has reached a significant size.

De hartelijke groet Jan Marco


#732

Ik zie het:

Beg to differ. Drie, zie boven:

Fietsdeelsysteem

Een deelfiets of witte fiets is een leenfiets die gratis, of tegen geringe kosten, kan worden gebruikt. Witte fietsen kunnen doorgaans niet op slot worden gezet. Om diefstal tegen te gaan wordt gekozen voor een afwijkend model, of een afwijkende kleur.

Download:

[CSV Data](https://etherscan.io/chart/etherprice?output=csv)

Daar zit vandaag in:

1438214400;0.00
1438300800;0.00
1438387200;0.00
...
1500163200;155.42
1500249600;189.97
1500336000;227.09
1500422400;194.41
1500508800;226.33
1500595200;216.33
1500681600;230.47

Visicalc; Supercalc; Multiplan; Lotus 1-2-3?

Nee, Excel; bijna 400 dollar als piek en dan minder dan de helft voor dal:

Ingericht hoe:

En dan:

In een extreem geval iets met exponentieel …

o/o


#733

Hoi Weerman,

Ik weet niet in hoeverre Anoncoin beter is dan Ethereum
Download:

Wel een mooi invalshoek hoe jij er naar kijkt, namelijk de prijs van de virtuele munten. Collega van mij heeft laatst virtuele munten gekocht. Hij staat nu op 50% verlies. Hopelijk is hij een echte virtuele munten aandeel houder. :grin: Punt is dat men vaak virtuele munten koopt om er alleen mee te speculeren en dus niet om het normaal te gebruiken. Dit wordt ook in een van de onderstaande youtube filmpjes behandeld. Ik had meer de insteek van de techniek met de bijbehorende eigenschappen.

Heb naar youtube filmpjes gekeken, eerst vind ik persoon niet erg vertrouwenswaardig overkomen.

Bitcoin vs Dash digital cash - Which will achieve mass adoption first?

Monero Vs. Dash, Simple Comparison

Ook wel leuke link:

Ethereum vs Dash
Can someone point out or indicate a source where the main differencies are explained? In what Dash can be superior to Ethereum?

Even weer tekst gesprokkeld over Blockchain:

Blockchain is een overkoepelende maar gedecentraliseerde database of grootboek, waarin transacties veilig worden opgeslagen en geregistreerd in de vorm van blokken met digitale informatie.

Met de blockchaintechnologie is in principe een groot aantal toepassingen denkbaar. Alle vormen van eigendom kunnen met dit grootboek zonder tussenpartij, zoals notaris of bank, geregistreerd worden. Daarbij kun je denken aan aandelen, verzekeringen, hypotheken, testamenten, patenten, domeinnamen, contracten, medische attesten, et cetera. Maar ook belastingen, zoals de btw en loonbelasting, zouden eventueel met behulp van de blockchain kunnen worden geheven en betaald.

De hartelijke groet Jan Marco


#734

Urban dictionary: You talkin’ to me? I’ll get my coat… Taxi!

Klacht van iemand in het MaidSafe/Safenet-forum gisteren:

Jabba:

All this confusing, complicated, technically-deficient and hype-fuelled mayhem needs to be swept aside. The people just need something simple that solves their problems and actually works.

Even as a full-time cryptophile I can’t keep up with everything going on at the moment, how is Joe Public supposed to?

The last week or two have been insane.

 1. ICO Hacks and scams
 • SEC ICO report
 • Alphabay & Hansa shut down
 • BTC-E arrests

Gaat respectievelijk over:

1. 7 miljoen dollar plus 28 miljoen euro aan doorschijnende muntjes “abusievelijk verschoven”

2. “we can’t take it anymore!” - SEC: bulletin - FD: reguleren

3. de NRC kon er maar niet genoeg van krijgen, geef mij de komkommer nog eens aan:

    - ‘Grootste internetmarkt voor illegale spullen opgerold’ - NRC - 14 juli 2017

    - Hansa - Politie neemt digitale marktplaats op dark web over - NRC - 20 juli 2017

    - En weer is er een online zwarte markt weg - NRC - 20 juli 2017

    - Donkere plek voor zwarte markt - NRC - 20 juli 2017

    - Undercoveroperatie op dark web - NRC - 21 juli 2017

    - Hoe tech-agenten de Onderwereld 2.0 te slim af waren - NRC - 22 juli 2017

    - Overdag een 9-tot-5-baan, 's nachts een drugsdealer - NRC - 23 juli 2017

    - ‘Meer blauw online’ is maar een deel van de oplossing - NRC - 26 juli 2017

4. misschien dat hij deze man dan wel gaat “vingeren”:

Breaking open the MtGox case, part 1

He is, however, a crucial piece of the puzzle, as he will have likely known who he was dealing with and laundering for, and so represents a major breakthrough in the case. We assume that law enforcement will now be taking the appropriate next steps to pursue all the remaining angles and hopefully identify the other individuals involved as well.


#735

Hoi Weerman,

Bij alle NRC links krijg ik de volgende melding:

Bitcoinminers, bitcoincashers, bitcoinmixers en het strafrecht
De Amerikaanse econoom Joseph Stiglitz verwoordde het mooi in zijn betoog dat geld ethisch en moreel gezien niet meer is dan een middel om de ruil van producten te vergemakkelijken:

‘De markteconomie is een middel. Zo wil ik ernaar kijken. Zoals een schaar een gereedschap is. Is een schaar moreel of immoreel? Een schaar is instrumenteel. Als we het ding op de juiste manier gebruiken, kan het bijdragen aan menselijk geluk.’

Ik heb nu 8cc onder mijn source stack zitten. Het lijkt c/cpp code te scannen. Ik heb zo veranderd dat hij door gaat ook als hij tegen fout als het niet kunnen vinden van include file ‘aanloopt’. Ik zie dat geheugen volloopt bij verwerking van de tokens. Ik wil de tokens in mysql opslaan en dus de tokens niet in het geheugen zetten.

De hartelijke groet Jan Marco


#736

Wat kan ik zeggen? Grote internetmarkt voor legale content uitgerold:

Neem nu een abonnement bij NRC. Dat is in een paar minuten geregeld.

Bij gelegenheid doe ik het wel eens van te voren bij het posten maar jij kan het zelf ook, betaalde content:

‘Grootste internetmarkt voor illegale spullen opgerold’

Via een link in de cache van een zoekmachine benaderen door:

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:

Voor de oorspronkelijke link te plakken:

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/07/14/grootste-internetmarkt-voor-illegale-spullen-opgerold-a1566695

Proberen:  https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://www.nrc.nl/nieuws/2017/07/14/grootste-internetmarkt-voor-illegale-spullen-opgerold-a1566695

Kan ook, een markant deel van de tekst of de titel via het clipboard meenemen naar Google Search en daar - bij voorkeur met quotes - weer in de zoekbalk laten vallen:

https://google.com/search?q=%22Grootste+internetmarkt+voor+illegale+spullen+opgerold%22

Eventueel nog aanvullen met site:nrc.nl waardoor het aantal te negeren zoekresultaten nog verder afneemt:

https://google.com/search?q=%22Grootste+internetmarkt+voor+illegale+spullen+opgerold%22+site%3Anrc.nl

Dan in de eerste geretourneerde link ‘Cached’ selecteren via het -uitklap-fluppertje (caret-down) en hopla wederom de NRC-paywall passeren   o/o

Andere optie, via F12, ‘Developer Tools’ cookies van de site wissen voor weer vijf keer iets lezen of voor sukkels-in-de-keuken hier eventueel een kant-en-klaar product laten afbakken: http://cachedview.com.


#737

Nog even wat verder lekker bot doen tegen “hât NRC Handelsblad”?

Geleidelijk dalende, vrij uitgestrekte inzinking tussen heuvels …

Was die grap al eens gemaakt, anders doe ik het nu:

Siliconen vallei:

‘Silicon Valley ziet de mens als een algoritme’

De macht van data - Wat is er zo erg aan de groeiende macht van technologiebedrijven? De Duitse techcriticus Yvonne Hofstetter waarschuwt voor een maatschappij waarin programmeertaal het overneemt van democratische wetten.

Juist dit weekend hebben zij van de NRC een speciale bijlage in elkaar gezet, “De macht van tech”, gaat zo:

Internet blijkt een monopoliemachine

Digitale Economie - De vijf duurste bedrijven ter wereld zijn allemaal digitale platforms. En daarvoor geldt een heel ander succesrecept dan voor de industriële kampioenen uit de twintigste eeuw.

Nog een voorbeeld van zo’n artikel in “DOSSIER - De macht van tech”:

De tech-revolutie groeit helemaal scheef

De nieuwe monopolisten - Groeicijfers tot 45 procent. Marktaandelen van 95 procent. Amazon, Apple, Facebook, Google en Microsoft worden al de ‘Frightful Five’ genoemd, zó hard groeien ze, zó onmisbaar zijn ze in ons dagelijks leven.

Of dat van Maarten Schinkel, ingrijpen, net als vroeger bij schoolvoorbeeld Standard Oil (de S.O. in Esso)

De ‘roofbaronnen’ van de 21ste eeuw

Monopoliebeleid - Moeten de internetreuzen worden opgeknipt?

Toch zal er iets moeten gebeuren. Dat heeft niet alleen te maken met de macht van internetgiganten, of ze die nu willen of niet, over bijvoorbeeld de nieuwsvoorziening, meningsvorming, massa-informatie en uiteindelijk misschien zelfs de democratie.

Hoe nieuw en apart de concentratie in de interneteconomie ook is, er zijn effecten die hetzelfde blijven als ruim een eeuw geleden. Als vijf bedrijven alleenheerser zijn over hun eigen markt, en die vijf samen het internet domineren, dan valt de prikkel om te innoveren weg. Dan kun je heel avontuurlijk doen met zelfsturende auto’s of mijnbouw op astroïden, maar intussen de huis-tuin- en keuken-innovatie vergeten.

Dat leidt naar een van de paradoxen van deze tijd: terwijl we ons in een tijdperk wanen van duizelingwekkende technologische vooruitgang, stagneert de productiviteitsgroei. Loonstijgingen blijven laag, en centrale banken halen alles uit de kast om de inflatie op te stuwen.

Een van de (vele) redenen voor dit fenomeen wordt gezocht bij een achterblijvende innovatie die het gevolg is van monopolievorming in het meest dynamische deel van onze economie: de tech-branche.


#738

Hoi Weerman,

Met jouw tips lukt mij om NRC artikelen te lezen. Een FD-artikel lukt mij nog niet zo snel.

Een van de (vele) redenen voor dit fenomeen wordt gezocht bij een achterblijvende innovatie die het gevolg is van monopolievorming in het meest dynamische deel van onze economie: de tech-branche.

In mijn beeld licht het anders. De huidige voortbrengingsproces van traditionele winkels werkt niet zo goed voor de klant. Bijvoorbeeld ik heb steunkousen nodig als een bijwerking van een hogebloeddruk medicijn. Huisdokterspost zwachtelt je in. Zij sturen je naar particulier bedrijf die steunkous opmeet. Echter ze vinden niet leuk om je weer in te zwachtelen, want ze krijgen daar geen geld voor. Particulier bedrijf stuurt met post aanvraag naar ander bedrijf die hem maakt. In mijn beeld zou dokterspost ook steunkous op kunnen meten en de maten zou je aan patiënt kunnen geven die weer bij de steunkous fabrikanten kunnen gaan inkopen. Dokterspost geeft maten door aan mijn Purchase module van Xtuple. De fabrikanten wordt uitgedaagd om goede offer te doen.

Wat je nu ziet is dat traditionele bedrijven mensen ontslaan en daarentegen Amazon 50000 mensen gaat aannemen. Ze zoeken wel meedogenloze personen.

 1. Tell At Least One Story Of Your Utter Ruthlessness.
  It could be the time you walked up to a fellow child in elementary school, ripped an ice cream out of their hand and ate it while they wept. It could be the story of rushing for a train and body-checking an old lady out of the way so that you could get on. Amazon’s work culture is notoriously unforgiving and competitive.

Wel apart dat Blendle mensen moet ontslaan. Bij Amazon waar m.i. al 341.000 mensen werken, willen ze nog een extra 50.000 mensen gaan werven.

Journalistiek platform Blendle heeft 9 van zijn 67 medewerkers ontslagen. Dat maakte mede-oprichter Alexander Klöpping vrijdag bekend. Volgens Klöpping gaat het goed met het bedrijf, maar is de reorganisatie toch nodig omdat Blendle de afgelopen tijd te hard heeft willen groeien.

De hartelijke groet Jan Marco


#739

Jij wilde dit wel weten:

Bitcoin is reservemunt van de onderwereld geworden - FD

Hij testte voor zijn onderzoek een handvol bitcoinmixers, met namen als OnionWallet en BitcoinBoost. Net als bij populaire reiswebsites als Airbnb en Booking.com draait het ook op het dark web om gebruikers-beoordelingen. ‘Die mixers worden door gebruikers gerecenseerd en dat werkt perfect.’

Bij laag beoordeelde mixers raakte hij zijn geld kwijt, maar bij hoog aangeschreven mixers kreeg hij keurig bitcoins terug die hij kon omzetten naar euro’s en vervolgens via onlinebetaalsystemen PayPal of Western Union kon laten opsturen.

‘Vaak kost witwassen meer dan 40%, maar hier ben je zo’n 15% kwijt.’

Voor dat geld heeft de gebruiker echter nog geen legitieme verklaring voor de herkomst van de bitcoins.

Via Twitter aangevlogen:

https://twitter.com/FD_Nieuws/status/816174582298189824

Daar weer op https://t.co/XoZsLVvSMN naar dit verhaal geklikt.

Ho, had ik niet een hartgrondige hekel aan figuren die kantoortijgerpraat uitslaan als kunnen wij dit of dat misschien niet het beste zo aanvliegen?

Voor mussen maak ik een uitzondering. Schuin bij mij aan de overkant wonen er 15 in een heester:

We came across the word ‘twitter’, and it was just perfect. The definition was ‘a short burst of inconsequential information,’ and ‘chirps from birds’.

Hoezo hemelsblauw? Twitter.com:

     

Nou, ik zag vanmiddag een meisje haar telefoon als make-up spiegeltje gebruiken, nooit aan gedacht en vanaf dat moment dus een verouderde IT-er  o/o

Inderdaad een goed idee. Jij dacht als ik er daar bij die krant niet in mag dan maar via Blendle? Alleen:

NRC trekt zich terug uit Blendle

NRC is per 1 april niet meer te lezen in- en op de digitale kiosk Blendle. Over de precieze aanleiding van de scheiding verschillen de partijen van mening.

Over dat ontslaggolfje, net echt! Als bedrijf klanten onoorbaar een poot uitdraaien eveneens:

Blendle past misleidende verkooppraktijk aan op verzoek van ACM

21-07-17 - Blendle, een online dienst die tegen betaling journalistieke artikelen uit gerenommeerde Nederlandse media aanbiedt, heeft haar verkooppraktijk moeten aanpassen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vond de verkooppraktijk misleidend en vroeg om de aanpassing.

Klanten van Blendle kregen niet duidelijk te zien dat Blendle geld van hun artikeltegoed afschreef als zij in een bericht van Blendle klikten op een krantenkop die zij interessant vonden. Bijvoorbeeld in Facebook- en Twitter-advertenties en in sms-berichten van Blendle.


#740

Hoi Weerman,

Nou, ik zag vanmiddag een meisje haar telefoon als make-up spiegeltje gebruiken, nooit aan gedacht en vanaf dat moment dus een verouderde IT-er o/o

Moet erg denken aan mijn oude HTC-smartphone. Wat heb ik gevloekt op deze HTC- telefoon, omdat hij zo’n spiegel in de zon was. Je kon in de zon er niets op zien.

Over dat ontslaggolfje, net echt! Als bedrijf klanten onoorbaar een poot uitdraaien eveneens:
Blendle past misleidende verkooppraktijk aan op verzoek van ACM

Het zou nog wel kunnen ‘goedkomen’ met Blendle. Een vriend van mij heeft naar een video van Jack Ma gekeken van Alibaba. Jack vertelde dat ze in het begin een site hadden met producten die niet verkocht werden, dus hebben ze in het begin zelf de producten maar (fictief) gekocht. Anderen denken dat het ‘echt werkt’ en gaan dan ook meedoen in het platform. Nu het goed is gekomen is het “VOC-mentaliteit”. Als het vliegwiel van Alibaba niet was gaan ‘draaien’, had je fictief handelen als een piramidespel kunnen zien en hadden ze nu veroordeeld en opgesloten geweest.

Ik vind de eier-gate wel een mooi voorbeeld hoe ik een platform (‘ecosysteem’) zou willen kenschetsen. In het huidige economisch ecosysteem zijn de kippenhouder die ter goede trouwe zijn de Sjaak. De malafide medewerkers van “chickfriend” worden daarbij onvoldoende gestraft.

De NVWA bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en handhaaft de natuurwetgeving.

Lijst met eicodes van eieren met fipronil

U kunt de eieren in uw koelkast controleren op basis van onderstaande codes. Het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) ziet erop toe dat de eieren uit de winkelschappen worden gehaald. De stallen van de geblokkeerde bedrijven blijven op slot totdat ze schoon worden verklaard.

In een ander IT-ecosysteem kan je andere normen hanteren. Je kan dus zien waar welke eieren vandaan komen. Als ik foto van een ei maak zou ik iets willen hebben dat ik direct kan zien bij welke kippenhouder deze eieren vandaan komen.

Een ander gelijksoortige issue is m.i. de 20000 varkens die zijn omgekomen.

Eigenaar uitgebrande varkensstal had beroepsverbod in Duitsland
De eigenaar had in het verleden al een varkensstal in Duitsland. Hier kreeg hij een beroepsverbod na een overtreding van regels op het gebied van dierenwelzijn. De dieren ook ondraaglijke pijn hebben geleden, boxen waren te klein, zieke dieren kregen niet de juiste zorg en hij zou zwakke biggen op onwettige wijze hebben gedood.
In 2014 had Omroep Gelderland al berekend dat die procedures toen al meer dan een miljoen euro aan gemeenschapsgeld hadden gekost.

Ik wil geen gram vlees van deze man kopen. Mijn doel zou zijn dat een IT-platform direct een signaal geeft en dan ga ik het product direct terugbrengen als het van bovenstaande dieren-mishandelaar komt. Zelfs als dierenhouder veel overheidsgeld heeft gekost op niet eerlijke/zuiver gronden kan dat ook een reden voor mij zijn om geen producten van hem te willen hebben. Kortom ‘kopen’ is meer ‘gunnen’.

Ik zie dat toezichthouder waarschuwingen afgeeft. In mijn beeld kan je dat beter in een IT-platform onderbrengen. Stel ik bestel een SOA-test en krijg hem niet op de afgesproken tijdstip thuisgestuurd, dan wordt automatisch een signaal op bedrijf gezet. Ander vrienden van het IT-Platform zien dat direct en zullen terughoudender richting het bedrijf gaan reageren.

ACM waarschuwt voor wanpraktijken webwinkel 123soatest.nl
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt dat de webwinkel 123soastest.nl bestelde en al betaalde testen niet levert. Zo wil de toezichthouder voorkomen dat meer consumenten worden gedupeerd. De toezichthouder baseert zich op meldingen bij consumentenloket ConsuWijzer, aangiften bij de politie en eigen onderzoek, meldt de ACM donderdag. De toezichthouder zegt verdere stappen te nemen om de wanpraktijken te stoppen.

Het wordt nog gekker dat je beelden van een dief van je spullen niet zou mogen verspreiden:

Privacywet dekt motordief
LEIDEN - Je motor is gestolen, de dader staat herkenbaar op bewakingscamera’s, maar toch kan de politie niets doen. Sjef Kerkvliet wil zelf graag de zoektocht naar de motorfietsdief voortzetten, maar ook dat mag niet, vanwege de privacy van de dader. Sjef wil de beelden nu graag zelf hebben om op sociale media te verspreiden, maar dat mag niet van de politie.

In mijn beeld ga je (open bare) beelden koppelen aan personen en met Face recognition (en AI) software ga je een onbekend persoon opzoeken in de database. In optimale geval ga je de geleden schade verhalen via het IT-platform en niet via het rechtsysteem.

Ik zie dat er ook generieke marktplaats source code te vinden is:

Product selling, rentals, services - we have it all.
Need a marketplace website where people can sell their products? Is your idea to facilitate peer-to-peer rentals? Or maybe a site for booking services? No worries - we support all types of marketplaces, and we have a built-in availability management for bookings & rental. Your merchants and buyers can be individuals or companies.

Het is wel Ruby, wel voordeel is dat ze MySQL gebruiken:

Sharetribe is an open source platform to create your own peer-to-peer marketplace.
Would you like to set up your marketplace in one minute without touching code? Head to Sharetribe.com.
Technology stack
• Ruby 2.3
• Ruby on Rails 5.1.1
• MySQL 5.7

Ben momenteel erg naar database structuren aan het kjiken. Zie ook.

Ik ben ook naar Bitcoin omgeving aan het kijken. Ik heb naar een open source bank en naar een open source transacties project gekeken.

The Open-Transactions project is a collaborative effort to develop a robust, commercial-grade, fully-featured, free-software toolkit implementing the OTX protocol as well as a full-strength financial cryptography library, API, CLI, and prototype server. The project is managed by a worldwide community of volunteers that use the Internet to communicate, plan, and develop the Open-Transactions toolkit and its related documentation.

Open-Transactions democratizes financial and monetary actions. You can use it for issuing currencies/stock, paying dividends, creating asset accounts, sending/receiving digital cash, writing/depositing cheques, cashier’s cheques, creating basket currencies, trading on markets, scripting custom agreements, recurring payments, escrow, etc.

Open-Transactions uses strong crypto. The balances are unchangeable (even by a malicious server.) The receipts are destructible and redundant. The transactions are unforgeable. The cash is untraceable. The cheques are non-repudiable. Etc.

Heb ook naar fimpjes van open source fintech banken zitten kijken.

APIs are disrupting industries from the inside and from the outside. These software interfaces enable current Enterprises and Startups to be more agile and more open to create multiple kind of business or innovative ecosystems.

Een Architect noemt probleem “Singple point of truth” lijkt mij dat daar de “blockchain” als de oplossing hiervoor is gepositioneerd.

An open source RESTful API platform for banks that supports accounts, transactions, counterparties, transfers (payments), entitlements (permissions), metadata (comments, tags, geo tags, urls etc.), multiple views on accounts (my data, shared data, open data), PSD2 compliance etc.

Ga nog verder uitzoeken de relatie tussen PSP, Bank en Market.

De hartelijke groet Jan Marco